Pro časopis Svědomí/Conscience 6/2007

Stalo se, aneb 
Politika ve stylu retro

  4.6.1942 v Praze zemřel R.Heydrich, autor plánů na likvidaci celých národů. Zemřel po atentátu, který podle časopisu Týden byl na něj „spáchán“. Podle vojenského historika E.Stehlíka tohle je nacistická rétorika, pouze zločiny se páchají.

  Týden citoval i „pamětníka“, že atentát byl zbytečný, protože Heydricha nahradili jiní. Je to divný vzkaz Čapkově Matce, že není třeba bojovat za svobodu, když vstávají noví utlačovatelé. Atentát byl výrazným projevem odboje, až po něm Západ stáhl podpisy z Mnichovské dohody !

  Nejasno máme i kolem obrany v době dnešní. Řekl Havlův člověk A.Vondra, dnes vicepremiér, že pokud nepřijmeme radar, budeme v NATO nedůvěryhodní a muset obnovit povinnou vojnu. Ministryně Parkanová to pro Právo 2.6.07 označila za zastrašování, B.Friedl v LN 28.5.07 Vondru vyzval, aby se nechoval jako aktivista. Nikdo nedodal, že dnešní NATO reálné bezpečnostní záruky nedává.

  Článek 5 Washingtonské smlouvy neobsahuje závazek vypovězení války při napadení spojence, ale - na žádost USA - jen slib, že každá strana užije „takovou akci, kterou bude považovat za nezbytnou“. Právní závaznost a vojenská účinnost takového článku je nulová, „nezbytným opatřením“ mohou být přikrývky, obvazy, vyhrůžky politiků. (E.Chmelár, Britské listy, 9.5.07)

  Když k nám r.1968 vstoupila „bratrská“ vojska a „dočasně“ tu zůstala, řada lidí emigrovala, další kvůli nesouhlasu přišli o práci. Přesto řekl V.Havel v rozhovoru pro Südddeutsche Zeitung, že „nikdo proti tomu nikdy neřekl ani hlásek“ ! Když se teď znovu ozývají hlásky proti pobytu cizích vojsk, zlobí se Havel zase - jemu „to připadá tak čecháčkovské, tak pokrytecké a tak zatuchlé“. (zdroj Proti prúdu)

  Polští policisté jen „plnili povinnost“, když 16.12.1981 zastřelili 9 protestujících horníků a nejméně 25 zranili; teď je soud v Katovicích odsoudil až na 11 let do vězení. (LN 1.6.07) Ať je to poučením i pro policisty dnešní, že nelze slepě „plnit povinnost“.

  Dnešní odborníci české „Policejní akademie“ naopak potvrdili, že policie může použít násilí, vzpouzí-li se občan. Zásah na CzechTeku 05, po němž jedna dívka málem zemřela, je tedy OK. (HN 11.5.07)

  Tahle strategie minulých desetiletí našla 1.máje 07 podporu u současné Vlastenecké fronty. Na piketech mlátící příslušníky Policie ČR velebily nápisy typu „Hoši děkujem“.

  Lustrační zákon měl chránit občany, aby jimi nemohli „jménem státu“ znovu manipulovat ti, kteří to dělali už „jménem strany“. K překvapení všech chrání před těmi, které důstojníci StB evidovali jako své „agenty“, ne před důstojníky StB. Tomáš Kužel ve službách KSČ pracoval u IV.správy SNB, která sledovala lidi a spadala pod StB, přesto ho ministr Langer jmenoval náměstkem policejního prezidenta. (MFD 30.5.07)

  Demokratické státy mají pravidla, podle nichž se civilisté sami podílejí na ochraně své bezpečnosti. Ivan Langer naopak navrhl vrátit se k civilistům jen „pomáhajícím Policii“. Taková „Pomocná stráž“ měla za bolševika až 50 000 příslušníků a velmi špatnou pověst. (Právo 12.5.07)

  V Brně školní děti povinně zdravily 15 evropských prezidentů, teď se říká, že to z bezpečnostních důvodů nelze. Když přilétal G.W.Bush, byly uzavřeny celé oblasti, aby se k němu lidé nedostali. Není terorismem vyhrožovat milionu lidí střelbou, když se prudce pohnou, z obav o bezpečí člověka z vyšší vrstvy?

  V Německu na ochranu „vyšší vrstvy“ postavili 12 km dlouhou betonovou barieru, a prováděli „preventivní razie“. Politika typicky bolševická nepřinesla klídek, už je 1000 raněných.

  3.6.07 v pořadu TV Prima „1945“ zaznělo, že v norimberském procesu byli nacisté odsouzeni za převrácení hodnot, na nichž stály mezilidské vztahy. Teď mnozí uvítali G.W.Bushe jako ztělesnění Ameriky, ač podle exprezidenta J.Cartera Bush její hodnoty převrátil. (Metro 22.5.07)

  Carterův viceprezident Mondale uvedl, že USA jsou v hluboké krizi kvůli víře neokonzervativců že vše lze řešit válkou, a potrvá dlouho, než budou zase brány jako zodpovědný stát. (teletext ČT 28.5.07)

  Když G.W.Bush usiloval o moc, varoval před sklonem USA zasahovat do záležitostí jiných společností, vyzýval k skromnosti zahraničně politických cílů. Když vyhrál, dal některé klíčové funkce jestřábům, žádajícím unilaterizaci a militarizaci globální americké hegemonie. (P.Barša, MFD 2.6.07)

  11.září 2001 G.W.B. neoznačil za zločin, ale útok globálního nepřátele; další politiku zhodnotil v HN 1.6.07 D.Anýž: „arogance k oponentům, protežování známých, uzavřená rozhodovací skupina“. USA přichází o spojence a pověst ochránce, začaly být chápány jako nebezpečná imperialistická velmoc. (MFD 2.6.07)

  V čele britské vlády končí souputník Tony Blair. Začínal jako pacifista, získal pověst jestřába. Do politiky zavedl faleš - aby věci vypadaly jinak, než ve skutečnosti jsou. (HN 11.5. a 17.5.07)

  Potíže těch dvou rostou, spojenci stahují jednotky, zabíjení žen a dětí přimělo i afghánský senát žádat zastavení „bojů proti Talibanu“ (teletext ČT 10.5.07) I západní novináři přináší zprávy o účasti některých Američanů na útocích proti iráckým civilistům: Položí bomby do aut při prohlídkách nebo během výslechu, a vyzvou k odjezdu, auto cestou vybuchne. (Proti prúdu)

  Na pomoc těm dvěma spěchá ČR - naše mise v zahraničí se nesmějí rušit, i kdyby výrazně zatěžovaly státní finance, už řekla Parkanová. (HN 14.5.07)

  Jak hodnotí českou realitu zde žijící Američan: Tady „mohou hordy banditů tunelovat a plundrovat a každý předpis a zákon, který se jim nehodí, prostě obejdou, poruší nebo rovnou ignorují. Ale proč se to děje? Předpisy se totiž nevztahují na kamarády, kterým je třeba se zavděčit. (MFD 26.5.07)

  Exministr V.Tlustý citoval Topolánka, že nejdou realizovat reformy, které ODS slibovala před volbami, Topolánek prý „si to myslel už před volbami“. Kdo dá hlas ODS, je-li předseda (dle Tlustého) podvodník a člověk, který se bojí diskuse? (MFD 9.5.07)

  18.5.07 uvedl NY Times že„raketovou obranu (zatím) nepotřebujeme“; zvláště ne tak problematickou – plánovaných 10 antiraket v praxi zničí jen asi 2 cíle: bude nutno odpálit více antiraket najednou, protože není čas na ověření, zda první raketa cíl zničila. Topolánek to asi neví a straší jako bolševici nedozírnými následky - „bez radaru nebude Evropa“, „je s touto civilizací konec“. (Metro 1.6.07)

  Ministryně JUDr.Parkanová odmítá referendum, je prý méně hodnotné než rozhodnutí konkrétního člověka, instituce. (Britské listy, 7.5.07) To říkal už nacistický právník Carl Schmitt, že pouze diktátor (plebiscitem volený prezident) má schopnost reprezentovat lid.

  Po celé 20.století bědovali kritici nad znetvořením demokratické politiky buď oligarchií, byrokracií, mediokracií nebo úpadkem občanské angažovanosti, naposled se k nim přidala globalizace. Od 11.9.2001 se má za to, že liberální demokracie se nenápadně proměňuje na totalitní režim permanentního výjimečného stavu, vynucený pocitem všudypřítomné a bezprostřední hrozby a permanentní krize, ať už se týká terorismu, oteplování, imigrace, pandemie nebo vyčerpání zdrojů.“ (P.Gümplová, LN 19.5.07)

  Proběhla soutěž Eurovision Song Contest, v níž se nesmí objevit „promluvy a gesta politického charakteru“ nebo „jiné nepřijatelné slovní projevy“. (Pravidla soutěže, Metro 14.5.07) Politika je všechno, napsal Orwell před 61 lety, a já to tu připomínám, abyste věděli, jak „málo“ toho zakázali.

   Možná máme svobodu tisku, ale to je jen fikce, poněvadž do médií se dostane jen to, co ti, co je ovládají, sami chtějí. (I mé texty jsou publikovány jen díky benevolenci vedení listu, který tak činí proto, že má otevřená řeč přilákává řady čtenářů.) A tak se manipuluje, manipuluje a manipuluje.“ O situaci v ČR M.Knížák, Metro 17.5.07

  Útvar pro odhalování organizovaného zločinu ( !!! ) prověřil slova P.Edelmannové (NS) prohozená při protičunkovské demonstraci, kde mj. užila slovo Cikáni. Zatím nejsou trestná ! (HN 16.5.07)

  1.máje 07 klidně stáli vedle sebe demonstranti z Vlastenecké fronty a příznivec V.Hučína s protestním piketem „Žádný prostor pro fašisty“. Když si toho všimla Policie, musel antifašista pryč.

  13.5.07 Romové v Letech chtěli uctít památku „svých“, pro „pietní akt“ však zvolili formu shromáždění občanů. Tiše se přidalo pár členů Národní strany s pikety, že zde neumírali jen Romové. „Odlišné názory“ byly napadeny, pak policií vykázány; tito tajtrlíci jsou neskonale směšní“ lál jim Havlův člověk a dnes ministr Schwarzenberg, v televizi mluvil o pitomcích. Pokud mohou být vzpomínáni lidé jednoho etnika a druhého ne, má ministrův útok rasistický podtext.

  Schwarzenberg naplnil i předpověď Národní strany (NS), že se opět postaví proti názoru své vlády, že vepřín v Letech má zatím zůstat. NS svůj tip opírá o přesvědčení, že odstranění vepřína zhodnotí Schwarzenbergovy místní pozemky. Ministrova slova je možno vyložit, že pro zisk zneužívá i památku obětí zde zemřelých - jde o další mimořádnou nešikovnost, nebo otrlost?

  Už není Listopad s heslem „demokracie je diskuse“. Zapomeňte, že lidé mají právo na různé zájmy a ideály a přesto se musí dohodnout, tady se prosazuje názorová ghetoizace. Tedy že mohou vedle sebe být lidé různých ras, ne však různých názorů. Snad proto v Česku nevznikl Hyde park.

  Sám pamatuji, že nejasné předpisy chápaly jinak úřady v Ostravě a Českých Budějovicích, a já proto musel dělat různé verze programů. Teď ministr M.Kalousek přišel s nápadem, že za výklad předpisů se bude platit. (HN 23.5.07) Čím horší budou, tím víc stát získá, toť divná politika.

  Na zkvalitnění poruchového Temelína se pracuje, teď mj. mění rotory turbin. Politici to nechtějí či neumí prodat, raději volí aroganci vůči oponentům: protestující Rakušané jsou pro Schwarzenberga magoři, do Čechů se pustila Bobošíková frází padesátých let, že pracují „proti prosperitě rodné země vlastních dětí za cizí jidášské peníze“. (Metro 18.5.07)

  Advokát Z.Altner léta marně žádá, aby ČSSD splnila své smluvní závazky. Teď připravuje podnět k mezinárodním soudům, aby posoudily, zda čeští policisté, státní zástupci a soudci v té době nesloužili spíše vládní ČSSD než spravedlnosti. (Metro 29.5.07)

  Média jsou plná týraného dítěte z Kuřimi. Neříkají, že když exministr Jandák rozvrací společnost slovy o ráně bližnímu, který nic neprovedl ale volí ODS, pak sociologové nachází mládež, která považuje za socku toho, kdo není schopen zmlátit dědu. Později pro ni bude normální za maličkost týrat své dítě.

  Přesto Topolánek a ministryně Kuchtová mluví o nedostatku represe ! Slibují tvrdší dohled nad rodinami, rychlejší odebrání dětí, nový zákon i úřad. (HN 22.5.07) Až se to podaří, budou tipovány „podezřelé rodiny“ a odebrané svěřovány do rukou sociálních pracovnic… Na ní studovala matka týrající v Kuřimi.

  Když minulý režim bral lidem rodičovská práva a povinnosti, říkáme tomu zločin. Když se to děje dnes, prý je to OK: V Kuřimi selhala matka, postarat se chtěl otec i prarodiče. Ničeho se nedopustili, ale dostali „zákaz styku“, nedoporučila jej policie, psycholožka, soudkyně nechala zpracovávat posudky a rozhodovat může měsíce. (MFD 30.5.07)

Z médií vybral a glosoval František Rozhoň,  04.06.2007

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit