Pro časopis Svědomí/Conscience 5/2008

Stalo se, aneb 
Politika ve stylu retro

  Kongres nesmí žádným zákonem zavádět náboženství ani zakazovat náboženské vyznání... Nesmí omezovat svobodu slova nebo tisku." Text prvního dodatku americké ústavy je i na fasádě washingtonského muzea médií. Dnešní výklad však podá Nejvyšší soud USA - projednává požadavek na kontrolu a penalizaci „neslušného jazyka" v médiích. (HN 11.4.2008)

  Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zkusil připomenout Číně slib, že olympiáda pomůže zlepšit sociální poměry i lidská práva, byl však vyzván, ať se neplete do politiky. (LN 11.4.08)  MOV zkrotl a řeší, co při olympiádě v Pekingu nebude vyjádřením názoru, ale zakázanou „demonstrací.“ (HN 30.4.08)

  Ke svobodě slova se kolektivně vyjadřují i čeští policisté: 26.4.08 stovka policistů monitorovala u Jihlavy koncert se 70 účastníky. Jakmile zazdálo se policistům, že slyší text závadný, koncert preventivně rozehnali a 9 lidí převezli k výslechu. (HN 28.4.08) V zemi předsedy Miroslava je nebezpečné i zaslechnout neprokádrovanou píseň.

  Své „pomáhat a chránit“ předvádí Policie i na Barboře Škrlové. Ta zlákána do ČR jako svědek a poškozený hned skončila ve vězení; desítka ozbrojenců ji doprovází k výslechům! Barbora chodila do Klokánku s xylofonkem a učila tam zaostalé děti hrát, a vysloužila si obvinění z poškozování cizích práv. Jakých práv? Není to pokračování v jejím týrání? (Z.Král, LN 4.4.08)

  Svou představu o svobodné demokratické společnosti představili na sněmovním výboru pro bezpečnost premiér, ministři vnitra a obrany. U nás už není třeba i kvůli ochraně demokracie rozdělit tajné služby mezi více resortů, vláda doporučuje mít jen 2 tajné služby, obě podřízené premiérovi. Takovou koncentraci moci si netroufl navrhnout ani Putin.

  Topolánkovi vzorem je Izrael, který je po celou dobu své existence s někým ve válečném stavu. I předseda sněmovní komise pro kontrolu používání operativní techniky (odposlechů) Václav Klučka (ČSSD) se ztotožnil s izraelským pojetím, že parlamentní kontrola tajných služeb je zbytečná a vlastně škodlivá, protože představuje bezpečnostní riziko úniku informací.

  Ministr vnitra Ivan Langer „nesouhlasí s tím, aby že by se v budoucnu měly střídat vlády“ a dodal „ten, kdo nesouhlasí s vládním záměrem, toho není důvod kamenovat, nebo upalovat, toho je potřeba rovnou zastřelit.“ Návrh z Úřadu vlády, odporující demokratickému právnímu státu, narazil na kritiky z řad ODS, např. Jana Klase. (Britské listy 9.4.08)

  I.Langer představuje i nový zákon o policii. Český helsinský výbor se diví, že nezavádí nezávislou Inspekci, slíbenou vládním prohlášením a „programy“ vládních stran. Návrh vrací policii práva prakticky libovolně perlustrovat a předvádět osoby. Přestože už zemřeli lidé po zásahu paralyzérem taserem, má být taser běžným „donucovacím prostředkem“. (Právo 16.4.08)

  Před sto lety (1908) z obav před nespokojeností lidu a atentáty ruský car Mikuláš II. a anglický král Eduard VII. se sešli na moři poblíž Tallinu. Dnes ze strachu před protesty „představitelé demokratických zemí“ raději mobilizují tisícovky policistů. Vláda za řízení J.Čunka přiklepla I.Langerovi dalších 147 milionů na zajištění „bezpečnosti při českém předsednictví v EU.“

  Na pokyn z Bruselu rozhodli naši „zákonodárci“ archivovat a vydávat „oprávněným orgánům“ údaje o tom, jaké internetové stránky navštěvujete, komu posíláte maily, komu jste se mobilem ani nedovolali a kudy se s mobilem pohybovali. I eurohujeři z ČSSD, jako exministr M.Urban, se začali ptát Není to tedy, přátelé, policejní stát? (LN 24.4.08)

  3.květen je dnem svobody tisku. Ten náš svobodně tiskne, že Mašínové postříleli otce a hlídku pohraničníků, přestože otce jim popravili nacisté a hranice přešli nepovšimnuti. (Leon Jakimič v Metru 8.4.08)

  Nečetl jsem však o incidentu z Táborska, kde 3 opilí (?) profesionální vojáci napadli, zmlátili, unesli a pořezali 19letého Čechoaustralana. Jeho matka publikuje kritické články o situaci v ČR a v její armádě; znamená klid ministryně Parkanové, že v zemi předsedy Miroslava mohou vojáci bojůvkařit jak za bolševiků a fašistů? (J.Vaněk na netu)

  Bolševici léta „bojovali“ proti kulakům či antisocialistickým silám, aniž by bylo jasné, kdo je kulakem, antisocialistickým živlem. Jen tak totiž mohli na kdekoho. K estébáckým praktikám se vrátila r.1995 i naše BIS a začala vydávat „seznamy extremistů“, aniž by ten pojem právo znalo. (Britské listy 14.4.08)

  1.května 2008 se připojili i členové Konfederace politických vězňů (KPV). Za účasti představitelů vládních stran vyzvali „k větší ostražitosti vůči extremistům“. Ve shodě s „extremisty“ z Národní a Dělnické stravy členové KPV vyzvali české politiky k totálnímu antikomunismu. (LN 2.5.08)

  Návrh zákona o III. odboji z dílny KPV podpořila vláda. Pavel Levý z Pardubic, který obnovoval činnost KPV r.1989, považuje návrh až za groteskní: Podmínkou pro titul „třetího odbojáře“ má být odsouzení nejméně na 3 roky, které dostala předsedkyně KPV Kavalírová. A co ti, kteří seděli léta bez obžaloby a soudu, a pokud přežili, byli bez vysvětlení propuštěni? (LN 19.4.08)

  P.Levý dodává: „Ve vedení KPV byli podle slov Petra Cibulky od začátku agenti StB. Petr byl z KPV vyštván, přestože to byl právě on, kdo nejvíce poukazoval na zločiny bolševismu. Vyštván byl i Vladimír Hučín, dopustil se kritiky vedení KPV. Mnoho muklů z KPV odešlo.“ Vyštván byl sám i P.Levý. Návrh zákona o III. odboji nepovažuje za chybu, ale za záměr, jak rozeštvat mukly.

  Svědomí české společnosti je bezcitné“, napsal Vladimír Bystrov zklamán tím, že za začátek totality české instituce prohlašují až únor 1948. Vždyť českoslovenští občané byli již od roku 1945 odvlékáni do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných zemích. (LN 28.4.08)

  Podobně bezcitně zakazoval senátní návrh propagaci a symboly nacismu a komunismu, nikoli však fašismu. Přitom fašismus je antimarxismus usilující „o zničení protivníka prostřednictvím vytvoření… protikladné a přece blízké ideologie a prostřednictvím použití téměř identických a přece charakteristicky přetvořených metod“, napsal prof. E.Nolte ve „Fašismus ve své epoše“

  Jeden z navrhovatelů M.Mejstřík slíbil „podívat se na problém fašismu… Bral jsem fašismus jako podmnožinu nacismu…

  Čeští politici se rádi zaštiťují ochranou lidských práv. Opičí se však po současných USA a také odmítli ratifikovat smlouvu o Mezinárodním trestním soudu, který celosvětově stíhá nejhorší porušování lidských práv jako genocidu a zločiny proti lidskosti lidmi ze zemí, které samy nejsou schopné pohnat je před spravedlnost. Ratifikaci zastavil senátní výbor. (LN 2.5.08)

  Pavla Wonku, umírajícího a na invalidním vozíku, r.1988 odsoudila k 5 měsícům těžkého žaláře JUDr. Marcela Horváthová. Historik a držitel ceny Magnesia Litera Petr Placák jasně řekl, že příběh Pavla Wonky neskončil, dokud morální zrůda Horváthová je v naší „demokratické justici“. (LN 25.4.08) Soudci se však proti takové „kolegyni“ nebouří.

  Česká justice dlouhodobě nerespektuje rozsudky Evropského soudu pro lidská práva v tom smyslu, že nedokáže zajistit otcům styk s dětmi po rozvodu. Proto J.Fiala a další ze sdružení za práva otců K213 blokovali Městský soud v Praze a předsedkyni senátu Helenu Liškovou; kolegy soudců zjevně pohrdajících spravedlností byli odsouzeni za „výtržnost“ a „pohrdání soudem“. (LN 30.4.08)

  6.10.2004 na přerovském soudu svědci slyšeli příkaz policejního důstojníka „řezat nás hlava nehlava“; policisté si to však nedovolili. Úřady nás pak zbavily obvinění, že pouhým „neuposlechnutím policisty“ jsme porušili zákon.

  1.5.2006 byla situace v Praze na Palackého náměstí klidnější než 6.10.04 v Přerově, přesto soudce Luboš Vlasák prohlásil chvaty, hmaty, údery a kopy policisty T.Čermáka vůči ženě Jacques za zákonné. Jan Šinágl dokonce prohlásil Čermáka za skvělého policistu a doporučuje ho „vyznamenat za jeho příkladný postup - ve jménu zákona a dodržování zákonnosti.“

  Souhlasím s Britskými listy 22.4.08, že v této zemi podobu shromažďovacího práva určují policisté s obušky; Jacques je v bezpečnostním výboru Parlamentu zjevně nanic, ji zajímá na kontrole policie pouze její vlastní případ a poslanecká kariéra.

  Ústavní soud zrušil část „reformy veřejných financí“ - nevyplácet nemocenskou za první 3 dny nemoci: „Nelze požadovat pojistné plnění a neposkytovat za něj vůbec žádné protiplnění… Pokud by omezení bylo doprovázeno současným snížením plateb pojistného, pak by se eventuálně o přiměřenosti a oprávněnosti takového zásahu dalo diskutovat.“ (HN 24.4.08)

  Zachováno má být ústavní právo nevypovídat proti svým blízkým, v médiích zvané výmluva“. Místo toho se navrhuje, co bylo za bolševika považováno za zločin - aby potrestán byl i ten, kdo nic neprovedl: Nebude-li majitel vozu vědět, kdo s jeho vozidlem „spáchal přestupek“, bude sám potrestán za „správní delikt“. (LN 5.4.08)

  Pod Beskydami pamatují ujišťování uhlobarona Zdeňka Bakaly, že nepočítá s těžbou ve Frenštátě pod Radhoštěm ve výhledech středně- ani dlouhodobých. V „prospektu emitenta" před vstupem na burzu jeho firma označuje beskydskou šachtu za jeden z rozvojových projektů – „společnost má právo rozvíjet důl Frenštát." Čemu tedy věřit?  (HN 30.4.08)

  Britský premiér G.Brown vyrazil do USA se slovy „jsem velmi proamerický, a vždycky jsem byl". Od komentátorů a analytiků se ozývá, že proamerický ani v jeho případě neznamená probushovský. (HN 17.4.08)

  Dříve bylo těžké mít vlastní názor, odlišný od sovětského. Dnes pro mnohé nové lokaje „být Američanem“ znamená víc než mít diplom z Oxfordu, a vůbec se nezajímají, zda si z americké rozmanitosti nevybrali to nejhorší. Řekl básník a textař Pavel Vrba na ČRo2 14.4.08.

  Nařizuje se nám však mít za rozhodující i názory „židovského státu“. LN 2.5.08 poučuje nás Lubomír Stejskal: byl-li Oskar Schindler dost dobrý pro Izrael, musí být dost dobrý i pro nás! U nás však byl nejméně 6 x soudně trestán, r.1938 v době ohrožení byl stíhán jako agent Abwehru za práci ve prospěch nacistického Německa.

  Vražda matky s malými snídajícími dětmi v Bajt Hanúnu a kritická situace v pásmu Gazy dostala dění v Izraeli na pořad jednání v Bílém domě i v OSN. Zde „západní diplomaté“ opustili jednání, když byla politika Izraele opět přirovnána k nacistické. (HN 25.4.08)

  US exprezident J.Carter označil izraelskou blokádu pásma Gazy za zvěrstvo (LN 21.4.08), Jan Šinágl naopak šíří „Izrael bojuje za svobodu Čechů.

  V Bukurešti na summitu NATO se usmívalo na 40 prezidentů či premiérů a 3 000 poradců, odložili debaty o nové strategii, rozpory zůstaly prakticky ve všech důležitých otázkách. Český a slovenský prezident se neshodli ani na tom, zda aliance radar v Brdech začlení do budoucího protiraketového systému NATO. (LN 5.4.08) a (Britské listy 6.4.08)

  Na utajovaném místě v Afghánistánu „soudí“ desítky Afghánců, předtím vězněných Američany na Guantánamu. Jako kdysi u nás zde nevystupují svědkové, obvinění jsou prakticky zbaveni práva se hájit a rozsudky se vynáší v průměru po půlhodině. (LN 11.04.08)

  List Daily Telegraph zveřejnil dokument britské vlády, že v nekonvenční válce v Afghánistánu se NATO dostalo do kritické situace. S vývojem v Afghánistánu je však spokojen americký prezident George W. Bush. (HN 30.4.08)

  Česká poslanecká sněmovna 30.4.08 zamítla a potom schválila vyslání útočného kontingentu 601. skupiny speciálních sil do afghánské války, na výzvu USA, bez souhlasu RB OSN a bez začlenění do rámce misí NATO. 12 poslanců ČSSD přeběhlo na Topolánkovu stranu, proti oznámenému názoru své strany. (Britské listy 2.5.08)

  „Rozhodujícím momentem pro Irák" měla být podle G.W.Bushe společná akce iráckých vojáků, US letectva a britského dělostřelectva v Basře a Bagdádu proti milicím klerika M. Sadra. Tisíce vojáků však dezertovaly… Britové pak odložili plánovaný odsun svých vojáků a Američané začali stavět další betonovou zeď bránící problémovým Iráčanům v pohybu. (HN 21.4.08)

Z médií vybral a glosoval František Rozhoň,  04.05.2008

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit