Pro časopis Svědomí/Conscience 6/2008

Stalo se, aneb 
Politika ve stylu retro

  Jako Kubiceho zpráva i Michal Klíma (Česko a politici na prodej, LN 24.5.08) varuje, že rozsah klientelistických až mafiánských praktik v českém politickoekonomickém prostoru je alarmující. ČR byla začátkem roku jedinou zemí EU, která do svého práva nezahrnula ani jednu ze 3 závažných směrnic bránících legalizaci výnosů z trestné činnosti.

  Projevy vydírání, korupce a nerespektování pravidel politické soutěže jdou ruku v ruce s pronikáním organizovaného zločinu do politiky. Langerovo vnitro v souladu s přáním největší vládní pravicové i opoziční levicové strany rozprášilo Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který pracoval na závažných kauzách napojení politiků na mafii.

  Bývalí představitelé ÚOOZ pak v Divadle Na zábradlí s herci konzultovali nastudování hry Komplic o prorůstání zločinu do politiky. Dvě představení byla rezervována pro policisty útvaru a jejich rodiny.

  Podle Klímy korupce a skandály v ČR nejsou „obvyklým“ doprovodným jevem demokracie. Zde se projevuje vážné odcizení stranických elit občanům. Politici používají stranicko-ideovou rétoriku mnohdy jako zástěrku pro realizaci ryze skupinových a soukromých zájmů.

  Poslanci obsazují mediální rady s cílem ovlivnit veřejnoprávní televizi a rozhlas. Strany dosazují své lidi i do nižších pater ministerské administrativy, aby měly co největší vliv na dělení peněžních toků a veřejných zakázek. Snaží se získat personální vliv v policii, státním zastupitelství a na soudech, aby zajistily beztrestnost spřízněným, kteří se ocitli za hranou zákona. Personální vazby mohou posloužit k vykonstruovanému obvinění a odstranění nepohodlných lidí.

  Ústavní právník z univerzity v Cardiffu Jiří Přibáň varuje, že nezávislost soudní moci je u nás ohrožena paradoxně za pomoci demagogického tvrzení, že demokracii v Česku hrozí nebezpečí soudcovského státu… V takovém prostředí jsou ti, kteří prosazují morální rozměr politiky, vysmíváni jako zastánci jakési „falešné pravdy a lásky“.

  Za bolševika kdekdo hledal svého řemeslníka, dnes může najít „svého politika“ na komunální, regionální i celostátní úrovni. Že se to vyplácí, svědčí zjištění Transparency International. Přibližně 70 % veřejných zakázek je v Česku zmanipulováno.

  Podle průzkumu Hospodářské komory neuvěřitelných 23 % firem má s vydíráním bezprostřední zkušenost, a 15 % postižených firem označilo jako původce vydírání politický nátlak.

  Největší sklon ke „zklientelizování“ mají podle Klímy obvyklé vládní strany - ODS, ČSSD a KDU-ČSL, které měly větší příležitost ke zneužití moci na celostátní úrovni. Proto opakuji radu ze staré Obrany národa: Nevolte strany, které vám média nabízí jako rozhodující; „nováčci“ také budou mít k vládnutí poradce a podvádět se teprve budou učit.

  Část členů ODS z Prahy 5 se u soudu úspěšně ubránila porušení stranických stanov místní „elitou“, soud rozhodl, že oblastní sněm ODS je neplatný. Mluvčí ODS M.Bouška oznámil, že ODS se odvolá, strany prý jsou zase mimo systém demokratického rozložení moci a soudům nepřísluší zasáhnout „do vnitřního života politických stran“. (LN 31.5.08)

  Premiér Topolánek v peruánské Limě na summitu Latinská Amerika – EU řídil debatu na téma světové chudoby. Na ochranu politiků tam bylo nasazeno 130 000 ozbrojenců – 95 000 policistů a 35 000 příslušníků jiných složek. Přes měsíc byla v Peru i jednotka českých vojenských chemiků.

  Přestože podle ústavy musí vyslání ozbrojených sil schválit parlament, o vyslání těchto vojáků nebyla sněmovna ani informována. Vojáci prý jen jeli „neozbrojeni na služební cestu“, hájil to mluvčí ministerstva obrany Čírtek. (LN 17.5.08)

  Když premiér poletoval po Jižní Americe, celou dobu jej zastupoval první místopředseda vlády Jiří Čunek. A řadový ministr Schwarzenberg si najal špičkové a drahé „pinkertony", aby prošťourali finance jeho šéfa... Může se taková delikatesa přihodit v nějaké jiné zemi? (Petr Kamberský, HN 16.5.08)

  Půl roku vicepremiér Čunek úzkostlivě tajil, proč ho žalobci očistili z obvinění z korupce. Až nyní zveřejnil podrobné zdůvodnění státního zástupce Arifa Salichova, a nutno přiznat, že zdůvodnění není hloupé. (HN 15.5.08)

  Prezident Klaus vetoval tzv. antidiskriminační zákon. Veto ocenil advokát V.Vlk v LN 21.5.08, protože diskriminace u nás zakázána už je a „zákon“ posiloval moc byrokracie. Např. ombudsman byl zřízen, aby chránil občana před úřady, „zákon“ z něj dělal úřad vstupující i do soukromoprávních vztahů!

  Bez vysvětlení odmítla vláda dohodu farmářky L.Havránkové s Ředitelstvím silnic a dálnic o pozemcích na dostavbu dálnice D11 u Hradce Králové. Farmářka měla dostat za 13 ha stavebních pozemků 250 ha zemědělské půdy už vyčleněné Pozemkovým fondem.

  Ministři arogantně trvají na variantě, kterou Havránková léta odmítá. Farmářce hrozí vyvlastnění pozemků, na nichž její rod hospodařil několik století. A do vlády se znovu chystá novela vyvlastňovacích paragrafů, které „ve veřejném zájmu“ zbaví majitele práva bránit svá pole u soudních dvorů. Soud má smět jen rozhodovat o ceně. (HN 5.5.08)

  Návrh novely už podepsal i šéf Strany zelených, ač Zelení ještě bojují například proti snahám Mostecké uhelné donutit k prodeji domů a pozemků obyvatele vesnic Horní Jiřetín a Černice, pod nimiž leží bohatá ložiska uhlí. (HN 5.5.08)

  Podobně se Bursík ve vládě postavil „za radar“, přestože usnesení Strany zelených jsou "proti radaru". Části Zelených se nelíbí, že jejich strana se začala chovat jako KSČ kolem roku 1948 a neplní sliby opakovaně dané občanům. „Média“ soudí, že Bursík je schopen „bolševizaci“ ustát.

  Exministr Vl. Tlustý trvá na 2 požadavcích: 1) aby ODS splnila svůj slib snížení daní všem, 2) aby ze zákona o církevních restitucích bylo zřejmé, jakého majetku se týká a jak byl oceněn. Stávající návrh „ocenění politickou dohodou“ je podle Tlustého nezákonný; vedl by církve k arbitrážním proti státu a statisíce lidí k žádostem o dorovnání ceny méně oceněného majetku. (LN 6.5.08)

  „Elity u moci“ však Tlustého a další podobně smýšlející odhalily jako nepřátele šťastného vývoje - „ve skutečnosti jim jde hlavně o rozbití této koalice a vlády,“ oznámil vicepremiér P.Nečas. Lidovecký místopředseda sněmovny J.Kasal je označil za zaprodance ČSSD slovy „dnešní jednání fakticky vyhrál Jaroslav Tvrdík.“ (LN 7.5.08)

  Listina práv a svobod už dnes nezaručuje práva a svobody v ní sepsané – např. lidský život je podle Listiny hoden ochrany již před narozením, ale v praxi jsou potratové pilulky i potraty běžné. Listina zaručuje i „bezplatnou zdravotní péči“ a Ústavní soud už jednou řekl, že v tomto bodě Listina platí a občané platit přímo za léčení nemohou.

  Když v roce 2006 ODS lákala z občanů hlasy, napsala do „Smlouvy ODS s občany“, že „finanční spoluúčast občanů se povinně nebude zvyšovat. Občané si však budou moci za nadstandardní služby připlatit." (HN 27.5.2008)  Zásluhou „reformy“ ministra Julínka se skutečností stal opak.

  Julínek a vláda se nepokusili o změnu Listiny, ale Listině a Ústavnímu soudu natruc prosadili zákon o „regulačních“ poplatcích za léčení. Ústavní soud jim to poměrem hlasů 8:7 posvětil. (HN 29.5.08)

  Argumentem pro ponechání poplatků bylo mimo jiné, že návrh opozice žádal zrušit i příspěvky na ubytování a stravu v nemocnici, a to vůbec odůvodnil. (ČRo1)

  Argumentem proti poplatkům bylo, že před přijetím zákona „nebyla vůbec učiněna jakákoli analýza, jaké bude mít zákon o poplatcích dopady.“ I bez dalšího dokazování je jasné, že pro skupinu sociálně slabých seniorů má zákon rdousící efekt a zasahuje do jejich práva na tělesnou integritu a na zdraví a život. (HN 29.5.08)

  Ústavní soud může zásadní výrok vzít zpět hlasy devíti soudců. Ty hlasy tady nebyly, podle E.Wagnerové tento nález není precedens, který by bylo nutné v budoucnu dodržovat. Zkoumaný zákon může někdo napadnout znovu...

  Šedesátiny oslavil blízkovýchodní stát, který si říká Izrael, ač podle části Židů na to „svaté jméno“ nemá právo.

  Profesor z Tel Avivu Stuart Cohen dodal: „I v hranicích před r.1967 ale Nežidé (hlavně Arabové) stále tvoří téměř 18 % populace… když přidáme území okupovaná po r.1967, poměr se zvýší na asi 40 procent. Pak už je nesmysl mluvit o Izraeli jako o "židovském státě". (HN 9.5.08)

  Britský publicista Patrick Seale (Britské listy 7.5.08) připomíná, že Izrael má mírové smlouvy se 2 arabskými státy, ne mír s arabskými národy. Zrod Izraele byl spojen s vyhnáním ¾ milionu Palestinců z jejich vlasti. „Tehdy spáchané masakry a další zločiny – masivní konfiskace půdy a majetku, zničení celé společnosti – mohly být odpuštěny a mohlo dojít ke smíření, pokud by Izrael uznal svou odpovědnost" a snažil se o nápravu.

  Izrael má 78 % historické Palestiny a zdá se odhodlán zabírat další a další území, „čímž vylučuje jakoukoli realistickou možnost vytvoření životaschopného palestinského státu. Jeho neustálý hlad po půdě je doprovázen šokující lhostejností k životu Arabů.“ Neústupnost a krutý útlak, bezostyšně porušující mezinárodní právo, radikalizovala Palestince.

  Zoufalství Palestinců „našlo výraz v první a druhé intifádě, sebevražedných bombových útocích, raketách Kassám a ve vzniku ozbrojeného islamistického hnutí v pásmu Gazy, Hamásu – ne nepodobného Hizbaláhu, jeho sesterskému hnutí v Libanonu, které je samo produktem izraelské invaze a dlouhodobé okupace jižní části této země.“

  Triumfem Izraele jsou těsné vztahy s USA a takové ovlivnění jejich politiky na Středním východě, že se často zdá, že izraelský ocas vrtí americkým psem.“ Je pochybné, že by USA zaútočily na Irák, nebýt tlaku proizraelských neokonzervativců; stejní lidé dnes volají po útoku USA na Írán pod záminkou, že Írán ohrožuje židovský stát.

  Přitom podle Cohena „demografie ohrožuje židovský stát víc než Írán“. Musel by se stát zázrak – a dojít k radikální změně politiky -, aby Izrael žil s regionem s míru, zhodnotil situaci Seale.

  Jiný pohled nabízí „české elity u moci“. Izraelská politika je v souladu s jejich pojetím „lidských práv“, tyto hodnoty chtějí s Izraelem chránit společně. Ministryně Parkanová navrhla přijetí Izraele do NATO.

  Ceny ropy se od roku 2002 zvýšily 6 x. Protestují lidé v chudých zemích, i rybáři a dopravci v bohaté Evropě. Irák je jedinou zemí schopnou podstatně zvýšit těžbu. Proto nebýt invaze do Iráku, cena ropy v současnosti nedosahovala více než 40 dolarů za barel, a nikoliv nynějších 135. (Britské listy 25.5.08)

  Za pomoci bomb NATO se stalo Kosovo druhým albánským státem. Podle exministra J.Dienstbiera ne státem, „ale protektorátem“ pod správou OSN a EU. EU nechala členským státům volnost, zda tento „stát“ uznají. Česká vláda nakonec „stát“ Kosovo uznala, prý proto že je realitou. Co připustila jako normální vláda prý dbající na lidská práva?

  Kosovo je na všech úrovních ovládané UCK - „Kosovskou osvobozeneckou armádou“, která v 90. letech spustila válku a po ní bylo pod jejím vedením vyhnáno z provincie čtvrt milionu srbských obyvatel, uloupen jejich majetek a byla zničena více než stovka kostelů a klášterů, z nichž mnohé patří ke světovému kulturnímu dědictví. (HN 26.5.08)

  Prvním vůdcem státu-protektorátu je Hashim Thaci, kterému nelze upřít politickou odpovědnost za etnické čistky a vraždy; rozhodně neudělal nic, čím by to zastavil. (HN 26.5.08)

  Povinnost obhajovat souhlas s takovým státem uložil diplomatům sám K.Schwarzenberg, jehož rodiče podle US historika využívali vězně pověstného lágru v Letech! (LN 31.5.08)

  Proti „báječné“ vládní politice vyhlásili na 9.6.08 stávku učitelé a na 24. 6.08 další odboráři. Mohlo by jít o největší stávku za poslední léta. Premiér Topolánek arogancí už rozbil jedno jednání tripartity, i nyní reagoval útočně „je to jen politické gesto jednoznačně motivované spoluprací odborů s opozicí." (HN 21.5.08)

  Vláda má i ochránce. Vyšlo to najevo u soudu, kde se špičky justice hádaly, zda je u nás „justiční mafie“. Ač základem obvyklé demokracie je nezávislá justice, v současné ČR místopředseda Nejvyššího soudu (!) Pavel Kučera prosazoval opak: Aby vláda nepadla, „nezávislost (justice) musí jít stranou politickým zájmům". (LN 13.4.08) a (LN 14.5.08)

  P.Kučera je dál soudcem Nejvyššího soudu. Proto vypadalo jako dobrá zpráva, že rezignoval aspoň soudce P.Nagy, který si kdysi vymyslel a „zaprotokoloval“ průběh zmeškaného líčení a Nejvyšší soud mu talár ponechal. (LN 17.5.08)

  Koncem května 2008 bylo vše jinak: Vyšlo najevo, že soudce Nagy „měl dluhy“ a tak bral úplatky, rezignoval až poté, co jeho nadřízení dostali o úplatcích důkazy. (HN 27.5.08)

Z médií vybral a glosoval František Rozhoň,  01.06.2008

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit