Pro časopis Svědomí/Conscience 8/2008

Stalo se, aneb 
Politika ve stylu retro

  Výsledky průzkumu Eurobarometru v zemích EU tvrdí, že Češi dnes věří více EU než domácímu státu. Pouze pětina věří „své" vládě, desetina stranám; ty však tvrdí, že veškerá politická činnost je vyhrazena pouze jim. (ČRo2 15.7.08)

  Český novinář, jako za bolševika, nekazí lidem náladu takovými fakty. Jiří Bigas výsledky interpretoval na titulní straně Metra 15.7.08 „Češi jsou spokojeni, tvrdí průzkum EU“; nedůvěru základu naší demokracie“ utajil.

  Podle průzkumu STEM (HN 31.7.08) policii důvěřuje jen 5 % občanů. Autor těchto řádků mezi ně nepatří. Odesilatele sms-zprávy, která mi vyhrožovala smrtí, nedokázala odhalit „policie“, dokázali to moji kamarádi. A M. Vadas připomněl na ČT, že všechna policejní obvinění lidí policií vynesených od soudu s V. Hučínem, byla úřady odmítnuta; přesto policejní pachatelé 100 % zmetků zůstali ve funkci.

  Týden ke konci července 2008 byl letošním nejtragičtějším na našich silnicích. Nejvyšší z nedávno jmenovaných „odborníků“, šéf dopravní „policie“ M. Červíček, hned dal do médií, že to je jen vinou řidičů. Jeho podřízení se prý snažili o nápravu, v týdnu zorganizovali přes 80 dopravněbezpečnostních akcí a budou pokračovat. (LN 29.7.08)

  Červíčkova „strategie“ není nová, používal ji už bolševik, a vzpomínám, že byla po bolševikově pádu ukončena jako nesmyslná a nepřípustná :

  Nepřípustná byla, protože vychází z ponižujícího přesvědčení, že každý účastník silničního provozu je podezřelý a musí být policií monitorován. Presumpce viny jako neústavní dočasně zmizela.

  „Preventivní zastavování“ je nesmyslné - odporuje úkolu policie dbát na plynulost silničního provozu. Odčerpává policii síly potřebné k odhalování těch, kteří skutečně vážným způsobem ohrožují bezpečnost silničního provozu…

  Příšerné zkušenosti s jednáním policie cizinecké má i syn vydavatele Svědomí. Na otázku, jak hodlá řešit chování lidí, začal vyprávět nový policejní ředitel Matějů „hledáme vhodnější a prostornější budovu… (LN 25.7.08)

  Pocit marnosti z policie a státních zástupců má i šéf Nejvyššího kontrolního úřadu Fr.Dohnal: Když Ralsko dostalo miliony na základě zfalšovaných dokumentů, „policie“ pachatele nevypátrala, ač prý ho v obci zná kdekdo. (LN 28.7.08)

  Svou nedůvěru k těmto institucím dal najevo i Karel Schwarzenberg, když nechal prověřit agenturou Kroll vicepremiéra Čunka. Přes to všechno Ivan Langer (ODS) navrhl, parlament schválil a prezident podepsal „reformu policie“, že takovíto lidé mají dostat ještě více pravomocí !

  Každého se má dotknout i změna občanského zákoníku. Autoři v návrhu píší, že „smyslem občanského zákoníku je ochrana svobody a ‘přirozeného práva brát se o vlastní štěstí’ a štěstí rodiny či blízkých.“ Návrh zákoníku má více klást důraz na zásadu, že „dané slovo platí“. (HN 27.6.08)

  Takové zásady by měly být samozřejmé v občanské společnosti, v níž má každý nárok uspořádat si život podle svého, smí být omezován jen zákony a pravidly které společnost sama přijala; a stát poskytuje takové společnosti jen servis. (Vladislav Dudák, ČRo2 16.6.08)

  Návrh Občanského zákoníku tohle nesplňuje, varuje Marta Chovancová v Metru 24.7.08: Cílem je jednostranně zvýhodnit jednu skupinu občanů z řad podnikatelů, advokátů, dále soudními spory donutit občana k placení výdajů do státního rozpočtu...

  Na podpis prezidenta čeká novela zákona o soudech a soudcích. Podle předsedkyně Nejvyššího soudu I.Brožové se také odklání od principu dělby moci a nedbá doporučení Ústavního soudu posílit soudcovskou samosprávu; posiluje moc výkonnou. (HN 31.7.08)

  Článek ukazuje hloubku rozporu mezi soudkyní Brožovou a mocí výkonnou. Brožová připomněla, že „demokratický právní stát stojí na principu primátu občana nad státem“, naopak moc výkonná už za vlády ČSSD se souhlasem státního zastupitelství rozhodla, že stát si může s občany dělat, co chce.

  Ve státě si zatím „elity“ dělají, co chtějí. V Ostravě platící návštěvníci koncertu J. Calleji a T. Lisnic o přestávce měli okoralé pochutiny a nevychlazené nápoje, protože provozní místnosti bufetu už byly připravovány pro závěrečný raut vyvolených. (Ostravský objektiv 2/2008) Ostravské „elity“ jsou troškaři proti těm v Ústí nad Labem, ovládaným ODS:

  V Ústí podnikatel Petr Ryšavý koupil ornou půdu. Když se stal zastupitelem za ODS, město mu ji zhodnotilo na stavební pozemky. Na nich mimo jiné je dům náměstka primátora a staví ministr Petr Gandalovič; silnice a chodníky postavilo město z veřejných peněz a pak do těch míst zakázalo vjezd obyčejným občanům. (idnes.cz 18.7.08)

  Každá trochu slušná země má a užívá mechanismy, které drží politiky na uzdě. Česko naopak uzdu povoluje. „Knížecí audit“ J. Čunka je skandálním precedentem, jak se mohou v budoucnu vzájemně vydírat politici. „Audit“ dal americké firmě možnost ovlivnit situaci v ČR a udržet ve vládě „proradarového knížete“. (J. Jírovec na Britských listech 15.7.08)

  Ve zprávě od Krollu je uvedeno, že obdržené zprávy a informace jsou přísně důvěrné a jsou určeny pouze pro výlučné použití zákazníkem. Přesto českou veřejnost s výtahem ze zprávy seznámil veřejnost Martin Bursík, který nebyl zákazníkem Krollu. (Britské listy 16.7.08)

  Bursík řekl do TV kamer, že Jiří Čunek mohl mít před vstupem do politiky více peněz, než zjistila policie, a mohl si uložit 1.000.000 Kč. V úplné zprávě Krollu je ale uvedeno, že to bylo možné pouze v případě, že měl vedlejší příjmy. Od té doby se baví Češi představou, jak se Jiří Čunek stal milionářem z „cesťáků“.

  Žádná strana to neměla ve volebním programu, přesto vláda rozhodla, že armáda už tu není k obraně vlasti či spojenců. Nejčastějším úkolem českých vojáků bude „práce mimo území NATO a Evropské unie v operacích na prosazení nebo udržení míru a při humanitárních operacích.“ Češi mají mlčet a hradit zvýšené výdaje. (HN 24.7.08)

  V Česku, jak za protektorátu a normalizace, zase budou „chránit spojence“ vojáci cizí; „proradarový knížepán“ podepsal příslušnou smlouvu „o radaru“ a opět „zvažuje demisi“, pokud nebude po jeho a parlament smlouvu neschválí. (HN 12.6.08)

  Náměstek Tomáš Pojar v LN 12.7.08 hájí „knížecí činy“ : „jestliže jakákoliv civilizace nebo země rezignuje na budování obranných systémů, tak směřuje k zániku, protože ji nikdo nebude brát vážně“. Pouhé vpouštění cizích vojsk ale není budováním obranných systémů, o budování obraných systémů na rozdíl od ČR usiluje Polsko; nebo Izrael, který chce mít svůj radar.

  K zániku směřuje ten, kdo rezignuje na obranu smysluplnou : Francie vybudovala Maginotovu linii a byla poražena, protože se nepoučila z první války, že obrannou linii lze obejít přes Belgii. ČSR se opírala o smlouvy se vzdálenou Francií a dopadla špatně, protože ji nebrali jako respektovaného partnera sousedé.

  Neopakuje ČR vražednou strategii 1.republiky, když je v této kauze partnerem USA, ale po zasedání NATO se o významu „radaru“ neshodla ani se Slovenskem? Nedopadneme jako Tchaj-wan, výspa demokracie opuštěná Amerikou, když se USA sblížily s bolševickou Čínou?

  „Proradarová zpěvačka“ a t.č. ministryně obrany V. Parkanová hájila „knížecí činy“ slovy ...když tady bude jedna velmi malá americká základna, tak naše pojistka svobody a suverenity bude velmi silná“. Nedošlo jí, že ani velká základna Guantánamo na Kubě, fungující dle smlouvy z roku 1903, tam nezabránila nástupu totality. (Britské listy 22.7.08)

  Válka v Afghánistánu odhaluje nepřipravenost velení armády na „práci mimo území NATO a EU“. Situace se tam zhoršuje dlouho, ale Parkanové boys až teď tvrdí, že honem potřebují nové obrněnce. Nechtějí dělat ani povinná výběrová řízení, ani použít nedávno vybrané transportéry od Steyru, ani dodatečně pancéřovat naše bojová vozidla pěchoty. Vypadají jako agenti italské a německé zbrojovky. (HN 29.7.08)

  Že šlo jít jinou cestou, ukázali Izraelci, když odmítli americké transportéry a proměnili starší tanky v obrněná vozidla.

  Proč se Iráčané, Afghánci a další nepřidávají na stranu mezinárodního demokratického společenství? „Teroristům“ a „extremistům“ k boji proti němu jistě stačí vyprávět pravdivé příběhy, co „demokracie“ dnes vskutku je.

  Ústecké „elity“ jsou troškaři proti premiérovi Itálie, která po očistném zemětřesení 90. let zrušila politikům imunitu. Premiér Silvio Berlusconi byl obviněn z korupce, a tak navrhl parlamentu, aby na rok pozastavil trestní řízení pro přečiny, za které zákon stanoví tresty nižší než 10 let odnětí svobody; tím by byl premiérův čin promlčen. (HN 24.7.08)

  Když bylo jasné, že tato „amnestie“ premiérovi neprojde, zkusil trik už jednou odmítnutý - zákon poskytující imunitu pěti „státníkům“ už jednou zrušil Ústavní soud. Teď za pouhých 25 dnů od návrhu dali „zákonodárci“ svému premiérovi dárkem zákon poskytující úplnou imunitu jemu a ještě třem „státníkům“. Tak premiér s poslanci zvítězil nad soudci…

  Pokud jde o „chudý lid“, zastupitelé všeho druhu a všech demokratických zemí se vrací k praktikám „osvícené diktatury“ – když si zastupitelé usmyslí, že nějaký styl života je lepší, nařídí ho jako závazný.

  V Česku mezi zastupiteli propukl trend zakazovat „alkohol na veřejnosti“. Římská radnice zakázala jíst a pít v blízkosti historických památek, „hříšníkovi“ hrozí pokuta až 50 eur. (LN 17.7.08) V Chicagu podle ČRo2 zase zakázali proklatě nízko nošené džíny – prý odrazují investory.

  Vše provází veřejně proklamované ujištění, že takovéto zákony či vyhlášky budou omezovat jen někoho. Když zákony a vyhlášky zase neplatí pro všechny, jde o návrat totalitních praktik, poznamenal Josef Fousek na ČRo2.

  Bolševické (trockistické) kořeny nekonzervativních neokonzervativců rozežírají Spojené státy : Ke každému návštěvníku se chovají jako k podezřelému - při příjezdu mu může být na dobu blíže neurčenou zadržen notebook. (ČRo2 1.8.08) Kdo nyní přijede do USA dojednávat spolupráci, když při příjezdu může být obrán o know-how?

  Mezinárodní společenství a zvláště francouzský prezident oslavili akci připravenou kolumbijskou armádou, americkou a izraelskou rozvědkou: osvobození političky Ingrid Betancourtové z rukou kolumbijských povstalců. Zbytek světa žasne, že se oslavuje, co je válečným zločinem: vojáci zneužili označení Červeného kříže. (Metro a LN 17.7.08)

  Úsloví „zloděj křičí chyťte zloděje“ připomíná postoj „demokracií“ k Číně v době olympiády. Zrůdná prý je Čína, že občanům omezuje internet, volají „demokracie“. Nad on-line svobodou se zatím stahují mraky v „demokraciích“.

  Zatímco nikdo nečiní provozovatele silničních sítí odpovědné za činy na nich spáchané, britská vláda přiměla poskytovatele internetu, aby uznali, že jsou odpovědní za dění na sítích jejich. (HN 25.7.08)

  Pod záminkou boje proti neplacenému „stahování hudby z internetu, si zvykáme na titulky Český Vodafone cenzuruje obsah internetu". A najednou vidíme, že internet není svobodný ze své podstaty, ale jen proto, že dlouho zůstával mimo zorné pole hlavního zájmu. Dá se regulovat mnohem jednodušeji než skutečný svět, píše Ondřej Pohl v LN 8.7.08.

  V letošním létě se pochopitelně staly i události, které nejsou ve stylu retro, naopak chyby minulosti napravují. A tak se stalo, že dárci orgánů už nemusí za darování platit „regulační poplatek“ našemu zdravotnictví, když naše zdravotní pojišťovny nasyslily na účtech rekordních 32 miliard korun, ze kterých pacienti nic nemají.

  Společnost Alcredo už nemá „za hubičku" pozemky předlistopadového Socialistického svazu mládeže. Soud uznal jako neplatné smlouvy, kterými je Alcredo získala značně pod cenou od bývalého „likvidátora“ Pavla Žáka.

  Po více než půlstoletí začala policie stíhat jeden z největších zločinů komunistického režimu - likvidaci selského stavu. Byl obviněn někdejší funkcionář národního výboru za to, že podepsal v roce 1952 rozhodnutí, podle kterého přišel jeden z tamních zemědělců o majetek a musel se vystěhovat. (HN 17.7.08)

Z médií vybral a glosoval František Rozhoň,  01.08.2008

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit