Pro časopis Svědomí/Conscience 9/2008

Stalo se, aneb 
Politika ve stylu retro

  Za první republiky prý lidé byli zodpovědní a starali se o svou obec, region i stát. Pouze novináři prý si o prázdninách nezodpovědně vymýšleli, třeba útoky jadranských žraloků na české učitelky; lidé se nebouřili, tohle brali s humorem.

  Za socialistické republiky dost lidí poznalo na vlastní kůži, jak se pravidlem „cokoli si vymyslíme, můžeme použít“ řídila StB. Mnozí soudci se tvářili, že StB věří, ač od starověku platívalo, že lháři se nevěří, ani když mluví pravdu.

  Po Sametu soudci dostali definitivu a zelenou k nezodpovědnému lhaní i politici. I ‘státní zástupkyně’ Z. Galková již dříve potvrdila, že není trestným činem veřejně lhát jako předseda KSČM Vojtěch Filip, který říkal do TV kamer, že prý Mašínové jsou vrazi a v Německu by byli „za své zločiny“ zatčeni. Mašínové“ v Německu žili, film natočili, a stýkají se s Němci, kteří jim pomohli při útěku.

  Letos ministr Schwarzenberg podepsal tzv. Hlavní smlouvu o radaru a lidé se zas nebouří, ač vyšlo najevo, že i mnohá ujištění politiků o radaru byla pravdivá tak málo jako citovaná slova V. Filipa.

  Po skončení zasedání NATO podle českých řečí „radar“ měl být součástí NATO, cizinci se tomu divili. Smlouva dala za pravdu cizincům – půjde jen o systém protiraketové obrany Spojených států (BL 29.8.08) :

  Preambule jen slibuje „budoucí úsilí o dosažení maximální možné operační součinnosti systému protiraketové obrany Spojených států se systémem protiraketové obrany NATO“. Článek X, 1, potvrzuje, že USA si zajišťují „výhradní velení a řízení operací protiraketové obrany.

  Prostí lidé se zatím starají nejen o sebe, ale i o svou obec, region - teď například Valaši sami sobě zachránili kapli na Radhošti, zde zvanou valašské Hradčany. Kdo na Valašsku na její opravu „nepřispěl penězi, dal alespoň dřevo nebo třeba symbolický šindel“, nápis „Valaši sobě“ je na jednom z nových trámů. (LN 25.8.08)

  K zodpovědnosti se nyní přihlásili i anarchisté : „Jsme přesvědčeni, že klíčovým aspektem lidské existence je svoboda. Nedílnou součástí lidské svobody je ale také odpovědnost. Odpovědnost za vlastní činy, která by měla být vlastní každému člověku. Příkladu nenásledují politici, dokladem v srpnu byly jejich postoje ke kauze Diag Human.

  V roce 1992 český ministr zdravotnictví Martin Bojar bez udání důvodů zrušil výběrové řízení, které vyhrál Diag Human. V roce 1998 rozhodčí tribunál rozhodl, že firma Diag Human tím byla poškozena. Od té doby je jasné, že stát bude platit. (LN 14.8.08)

  Kdyby v čele státu stáli obyčejní občané, popotahovaní, pokud nezabrání hrozící škodě, složili by peníze na dohodnutý účet a teprve potom by dál zpochybňovali platební povinnost. Protože v čele státu stojí jen politici a žádný z nich nebránil narůstání škody, účet za 10 let povyrostl na téměř 9 miliard.

  I dnešní ministr Julínek přesvědčil vládu, aby si nechala přezkoumat výsledek arbitráže; přitom se chystá použít stejné argumenty, se kterými už několikrát u arbitrů neuspěli Julínkovi předchůdci na ministerstvu zdravotnictví. Rozhodnutí vlády mimo jiné znamená, že k částce opět přibudou nemalé úroky -  každý den zhruba 1,3 milionu korun. (HN 21.8.08)

  Olympiáda v Číně mně připomněla, že demokratické mocnosti, naši spojenci, opustily spolupráci s demokratickou Čínou, Tchaj-wanem, aby mohly lépe spolupracovat s pevninskou Čínou, kde kapitalismus buduje Komunistická strana. Může se stát i nám a dalším zemím, že spojenci zas jednou opustí i nás, aby mohli spolupracovat třeba s mocným Ruskem.

  Loni v březnu řekl i náš ministr zahraničí Schwarzenberg v rozhovoru pro Financial Times Deutschland, že si není jistý, zda jsou bezpečnostní záruky NATO dostatečné. Podobně Poláci usilovali o zvláštní spojenecké závazky od USA, i když jsou už s nimi v NATO. (LN 22.8.08) I ČR by měla přezkoumat předpoklad, že pouhé členství v NATO je dostatečnou zárukou bezpečnosti.

  Útok na nás zvenčí je možný, psali čs.bolševici r.1968 ve „zvacím dopise“ Brežněvovi. Prof. Pennsylvánské univerzity P. Steiner připomněl podpis prezidenta V. Havla r.2003 na dopise podporujícím Bushovu preventivní válku v Iráku  - Havel i bolševici, vedeni každý svou ideologií, potvrzují, že „za určitých okolností je nutno ignorovat suverenitu nezávislých států". (BL 22.8.08)

  V duchu této ideologie, že souhlas OSN „není nutný“, Rusko „preventivně“ rozšířilo ochranu majitelů ruského pasu v Jižní Osetii, kteří jsou pod ruskou ochranou, až na území vlastní Gruzie - 9. 4. 08 bombardovalo vojenské objekty a oblast ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan. (HN 11.8.08)

  Při zahájení olympiády neharašily zbraně jen pod Kavkazem - podle serveru Debkafile měla směřovat do Perského zálivu 3 bojová uskupení US námořnictva s letadlovými loďmi Theodore Roosevelt, Ronald Reagan a Abraham Lincoln. Dohromady je ve vodách Středního Východu přítomno více jak 40 letadlových lodí, bojových hladinových lodí a ponorek, některých s jadernými zbraněmi. (BL 11.8.08)

  To, spolu s přítomností amerických a izraelských vojenských poradců u gruzínské vlády, mohlo být podkladem pro analytický komentář ruských Izvestijí, že Saakašviliho akce a ruská protiakce znemožnily americký úder na Írán z území Gruzie; proto Američané tak bouřlivě reagují, reakce Washingtonu nemají daleko k hysterii. (BL 22:8:08)

  Protože americkou „humanitární pomoc“ dostává Saakašvili prostřednictvím Pentagonu, nikoli společenských organizací, předvídají Izvestije, že íránská operace pokračuje. Američané se pokusí co nejrychleji obnovit přistávací dráhy a infrastrukturu gruzínských základen, aby sem mohli co nejrychleji přesunout svoje letectvo a pak zaútočit; nemají moc času – údery je nutno provést do voleb.

  Prezident Klaus dříve než pozorovatelé OBSE připomněl fatální roli gruzínské strany v tomto konfliktu, a také si vysloužil skoro hysterickou reakci. Ta dala za pravdu poznámce Pavla Pecháčka, bývalého ředitele české sekce Rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky:
Už tady žiji řadu let a vidím, jak lidé stále nelibě nesou odlišné názory. Snadno se na druhé naštvou v tramvaji nebo v obchodě. To zdědili z totality, stejně jako nefér hru. Stále ještě nejsme ve stadiu, kdy lidé žijí šťastně.“ (HN 8.8.08)

  Jinde v tomto čísle Svědomí najdete, jak pánové Petr PlacákMartin C. Putna v duchu bolševického kádrování předvedli, že z názoru pana prezidenta dovodí jeho nejhorší osobní vlastnosti.

  Pan prezident po operaci kyčelního kloubu vyslovil více názorů, které obvykle nezní. V LN 22.8.09 se vyjádřil k minulosti : „Lidí odmítajících komunistický režim a různou formou proti němu vystupujících bylo daleko více a měřit jejich relativní přínos k jeho podrývání, narušování či oslabování je strašně obtížné. Samotnou Chartu 77 znala více některá zahraniční média než česká veřejnost. V žádném případě nesnižuji individuální odvahu a nemalé oběti řady z chartistů, ale hlavní „hybné síly“ dějinného pohybu bych viděl jinde. Polistopadová adorace Charty 77 seriózní diskusi na toto téma u nás téměř znemožnila.

  Prezident se postavil i proti postupu vlády k nové „evropské policii“, jejíž vznik měla posvětit zatím neplatná Lisabonská smlouva. Vláda posvětila zánik Europolu, dosud zajišťujícího evropskou policejní spolupráci; má vzniknout nová evropská policie, jejíž pravomoci nebude schvalovat moc zákonodárná (parlamenty), ale moc výkonná (Rada EU). Nová evropská policie by tak mohla zasahovat i na území jednotlivých členských států EU: ať se jim to bude líbit, či ne. (LN 7.8.08)

  Česká policie si získává pověst orgánu, který až nezodpovědně využívá svých práv obvinit, zatknout, předvést v poutech před kamerami a předat soudu k dořešení; nezabývá se vážněji vyvozením závěrů z omylů a poškození nevinných. Léta byl tak honěn V.Hučín a zbaven všech policejních obvinění, nyní podobně dopadá „kuřimská kauza“.

  „Anička“ Barbora Škrlová přijela do republiky podat svědectví, od té doby je vězněna kvůli „přetrvávajícímu riziku útěku“. Už byla pravomocně zproštěna obžaloby z „poškozování práv“ brněnského Klokánku, kde se vydávala za třináctiletou dívku Aničku. (LN 21.8.08)  Obvinění byla zbavena i lékařka stíhaná za to, že neoznámila policii týrání chlapců z „kuřimské kauzy“. (HN 26.8.08)

  Policie „za odměnu“ dostala další závažná práva. Padla nedotknutelnost soukromých obydlí, policie k vám může vpadnout bez vašeho souhlasí a za použití násilí - stačí, když má podezření, že dochází k pouhému přestupku. (Právo 22.8.08)

  Princip kolektivní viny je pěkné svinstvo. Ví to každý, kdo zažil následky - třeba „kolektivní viny buržoazie“. Dnes je hlásání kolektivní viny někdy trestné – po statistice o počtu židů ve vedení ruské bolševické revoluce může následovat obvinění z antisemitismu. Zato pustíte-li se v dnešní ČR do Rusů, jste in !

  Český rozhlas v upoutávce na pořady k 21.srpnu k Rusům vyvolával nenávist – ženský hlas říkal s odporem, že nás tehdy obsadili „Rusáci“.

  V Lidovkách 21.8.08 falšoval pro mládež historii Zbyněk Petráček – prý sem neposlali svá vojska politické špičky pěti zemí, ale okupovali nás Rusové.

  Jan Šinágl se připojil a rozeslal mimo jiné „Násilí, devastace, likvidace jiných národů, lži atd. To jsou Rusové !!!!! Těch se musíme bát!“

  Z olympiády nám vzkázala Barbora Špotáková, jak kvůli výročí 21.srpna usilovala zdolat soupeřku proto, že byla z Ruska. Ta v den okupace nežila, ale Špotáková jí zjevně přisoudila spoluodpovědnost. Bude to tak na věky?

  Nic nového pod sluncem, podobné myšlení zažívalo Německo za Viléma a Hitlera, když připravovali Němce na válku, SSSR za Stalina, když burcoval lid do boje proti včerejším (nacistickým) spojencům. Dnes je to zaštítěno pruhy a hvězdami.

  3.srpna zemřel ve věku 89 let Alexandr Solženicyn, symbol nezávislého myšlení. Zasadil smrtelnou ránu sovětskému bolševismu, když jeho zásluhou „slovo gulag získalo pro většinu světa stejně hrůzný obsah jako – holocaust“. Neklaněl se ani moderním politikům, pro něž je pokání méně přijatelné než cokoli jiného.

  Solženicyn se neklaněl se ani Západu, v přednášce na Harvardově univerzitě v roce 1981 řekl :Občanská statečnost zmizela nejen ze západního světa jako celku, neprojevuje ji žádný z jeho států, žádná vláda, žádná strana a ovšem ani OSN."

  Zprávu „Jak mezinárodní společenství zradilo misi OSN" podpořilo více než třicet mezinárodních lidskoprávních organizací: Jednotky OSN v súdánském Darfuru požádaly o 18 vrtulníků na ochranu civilistů, nebyl nabídnut ani jediný. 4x více vrtulníků než potřebných 18 mají Itálie, Ukrajina, Indie, Španělsko, Rumunsko a Česká republika. ČR vrtulníky slibuje jen NATO. (BL 5.8.08)

Z médií vybral a glosoval František Rozhoň,  01.09.2008°;
BL=Britské listy, LN=Lidové noviny, HN=Hospodářské noviny

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit