Pro časopis Svědomí/Conscience 7/2009

Politika ve stylu retro

  Volby do euparlamentu v ČR ukázaly, že český volič, podoben kačátku cupitajícímu za svou mámou-kačenou, spořádaně pochoduje za těmi vůbec nejzkorumpovanějšími. (BL 9.6.09)

  11 m vysoký památník v kobyliské zatáčce konečně připomíná, že 27. 5. 1942 zde českoslovenští parašutisté zaútočili na R. Heydricha. 67 let po činu se znovu objevily odsudky atentátu prý jako činu individuálního teroru, a otázky, zda atentát byl oprávněný.

  Atentát nebyl akcí individuální, ale vojenskou podnícenou ofenzivní britskou strategií „podpálení Evropy" prosazenou W. Churchillem. Dokud se britská armáda nevrátí na kontinent, mělo být Německo vystaveno nejistotě a hrozbě podvratné činnosti, při níž je dovoleno vše. Když Heydrich těžce zasáhl domácí odboj, byl zasažen parašutisty zahraniční armády.

  Podle zastánců Heydrich úspěšně mobilizoval hospodářství a život v protektorátu vzkvétal v kontrastu s ostatními okupovanými či připojenými teritorii. (C.MacDonald: Úder z Londýna)

  Podle odpůrců bylo správné zlikvidovat politika-manipulátora, který např. 10.4.1942 v Bratislavě ujistil, že Židům bude na okupovaném polském území dobře a tou lží dosáhl toho, že ze Slovenska odešlo a bylo zlikvidováno dalších 25 000 Židů. Německo tehdy slibovalo, že na okupovaném území vytvoří pro Židy vlastní stát. (A. Špiesz: Dejiny Slovenska)

  V roce 2009 skoro všichni politici zodpovědní za to, že s politickou situací je spokojeno jen 8% lidí, podepsali na návrh ministra Kocába dohodu politiků a občanů o společném postupu proti nárůstu extremismu a rasismu. Podpisy Václava Havla a Vojtěcha Filipa, ale žádného občana-nepolitika, se skví na dokumentu, který neříká co je extremismem.

  Kocábovi se vzepřel prezident Klaus, „dohodu“ považuje za alibismus a výstřel do tmy, zatímco rasový problém je vážný. (LN 10.6.09)

  Pak jako za bolševika policie začala stíhat lidi, kteří pořádáním koncertů uplatnili právo vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace všeho druhu, bez ohledu na hranice, prostřednictvím umění". Zásahy, které V. Havel za bolševika odsuzoval, dnes akceptoval.

  Jako za bolševika úřady vyhlásily „rizikové dny“, kdy je třeba zvláště rázně dohlížet na lidi. Rizikovým dnem je podle vnitráků 28. říjen prý kvůli „pochodu fašistů v čele s Benitem Mussolinim na Řím“ roku 1922“, kterého se Mussolini ve skutečnosti neúčastnil. Rizikový je prý i 17. listopad pro „možnost demonstrací kritizujících polistopadový systém“!!!

  A tak jako za bolševika zas vstali lidé všehoschopní. Martin C. Putna říká si „literární historik“, ale v HN 19.6.09 jako kádrovák „odhalil extremisty nacionalistické a náboženské“ - Stranu svobodných občanů, Institut svatého Josefa či Fórum angažovaných křesťanů. Tito „extremisté“ podle Putnovy zneklidňující zprávy stojí nejvěrněji za prezidentem Klausem.

  Michal Semín, ředitel Institutu sv. Josefa, se ještě směl podivit nad Putnovým názorovým hopsáním: Pro dlouhé kampani o údajné závislosti Klause na Kremlu Putna během 2 dnů z agenta KGB, hájícího ruské zájmy, učinil spojence G. W. Bushe a „americké náboženské pravice".

  Tím že Putna „náboženský extremismus" neupřesňuje, Putna „vyvolává zdání, že katolíci, žijící v souladu s tím, co církev učí, představují pro stát stejné nebezpečí jako neopohanští vyznavači nacismu. Nebo je to tak, že pro společnost, formovanou Putnovými preferencemi, je ve skutečnosti nebezpečnější "náboženská pravice" než náckové?“

  V ČR (podle ČT) Pecina s Komorousem vytváří speciální policejní „protiextremistické" jednotky. Slovenský prezident Gašparovič naopak vetoval „protiextremistickou novelu“ trestního zákona, vytkl jí chybějící definici pojmu „extremismus“ a vágní vymezení pojmu „extremistického materiálu“. Poslanci prezidentovo veto přehlasovali. (Proti prúdu)

  Tento zákon je tvrdší než ty namířené proti agentům imperialistů. Trestá až dvěma roky vězení lidi bezúhonné, je-li u nich nalezen „přechovávaný extrémistický materiál“; co je extremistický materiál může nový kádrovák určit dodatečně. Podle JUDr. Milana Janičiny tato novela „hrubým spôsobom ohrozí slobodu slova a vráti nás do obdobia tvrdej totality." (Proti prúdu)

  Jako za bolševika jsou některé přečiny přehlížené. Proč státní zástupce v Opavě nevidí nebo nechce vidět trestný čin vybydlení cizího majetku?, píše Terezie Nováková na BL 25.4.09 : Paní S. se 17 člennou rodinou se sice stalo neštěstí, ale bydlela v cizím (smlouva nebyla), odebírala proud a vodu (vodné/stočné neplatíce) a za odvoz odpadu dlužila Vítkovu.

  Paní Novákové jako židovce vadí i akcentování filosemitismu v české politice (filosionismu), vadí jí, že redaktoři mainstereamu lezou do synagogy v jarmulkách, aby byli vidět, a že víra není věc striktně soukromá, ale je tahána na odiv (viz Jan Fischer: místo Ježíška máme Mojžíška), Topolánkovy rotace u Zdi nářků (dvakrát za rok) ap.

  Jak za bolševika naše média přehlíží kiksy spojenců. Referují o událostech v Iránu, kde v některých volebních obvodech napočetli přes 100 % hlasů, přehlíží tragedii v Pákistánu. Lidé z údolí Svát se chtěli zbavit Talibů, ale útok Američanů a pákistánské armády s nasazením dělostřelectva a letectva na pár tisíc talibanských bojovníků vysídlil tři a půl milionu civilistů. (BL 26.6.09)

František Rozhoň 27.6.09; BL = Britské listy, LN=Lidové noviny, HN=Hospodářské noviny

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit