Pro časopis Svědomí/Conscience 5/2010

Politika ve stylu retro

  16. 4. 2010 zemřel v Římě Tomáš Špidlík. V roce 1940 vstoupil do jezuitského noviciátu, po válce studoval v cizině. Proslul homiliemi vysílanými vatikánským rozhlasem. V roce 1995 vedl duchovní cvičení papeže Jana Pavla II. V roce 2003 byl jmenován kardinálem, byť neměl biskupské svěcení.

  Podle idnes.cz Špidlík lpěl na svobodě v nejširším smyslu slova a svou vnitřní svobodu si nenechal nikým vzít. Byl otevřený a vlídný k ostatním, což se v moderní společnosti už tolik nenosí a čeho se kvůli svým kariérám a osobnímu prospěchu někteří lidé dokonce programově štítí.

  Jednu homilii Šidlík končil slovy „Věřme tedy, že pravda opravdu zvítězí.“ Výborný publicista a právník Milan Hulík v novém Polygonu (nP) 2/2010 naopak tvrdí, že „právník nemusí mluvit pravdu“. List E 15 21. 4. 2010 přidává, že „bankéřům neškodí pověst neomalených a hlasitých štěkalů“ a cituje rappery : „Být zlý se vyplatí.“

  Romský aktivista Václav Miko, předseda organizace Roma Realia, sdělil úřadům a veřejnosti, že „Kocour Mikeš“ od Josefa Lady je kniha rasistická a šíří nenávist, neb se v ní píše, že kocoura unesli cikáni. Protože se kniha čte ve školách, Romové poputují do Vatikánu žádat o azyl. Že je k tomu vedou i ekonomické důvody? „Vždyť Češi za komunismu odcházeli nejen z politických, ale také právě z ekonomických důvodů," sdělil aktivista.

  V ČR jiní romští aktivisté, vesměs příjemci státních dotací a členové vládních i evropských rad pro integraci, začali psát, že Lada je osobnost a oni čtou Mikeše dětem na noc. Nakonec prý i V. Miko odvolal a vyznal se z lásky ke kocourovi z Hrusic. (BL 23. 4. 10)

  Dříve už tu byla stížnost na Havlíčkova „Krále Lávru“, kterého chválí lid, že nebyl žid; i žádost o opravu slabikáře - aby věta „Máma má maso“ nepodporovala stereotyp, že ženě sluší vařit, měla máma např. řídit traktor. V USA však už od padesátých let kvůli politické korektnosti cenzurují a opravují mnohá díla, příklady na BL 23. 4. 10

  Německý ateistický filozof J. Habermas kdysi řekl  Z ničeho jiného než z křesťanství vychází svoboda, svědomí, lidská práva a demokracie, které tvoří základ západní civilizace. Za křesťanství nemáme náhradu. Neustále se napájíme z tohoto zdroje. Všechno ostatní je jen plané postmoderní žvanění." Nyní většina Evropy ten základ zavrhla. EURO 15/2010

  Súčasná mocenská elita vo svete inými prostriedkami napĺňa to, čo sa nepodarilo komunistickým režimom. USA a EÚ nahrádzajú tradičné kresťanské a rodinné hodnoty materialistickým konzumom a dominantným vplyvom televízie a médií preplnených sexom a násilím... (Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov)

  Zneužívání dětí je zjevně problémem všech institucí, které pracují s dětmi. Katolická církev je jím snad zasažena méně než společnost jako celek : V USA bylo v letech 1950-2004 obviněno z pedofilie 958 katolických kněží, odsouzeno jich bylo 54, tedy asi 1 ročně. Ve stejném období bylo v USA pro týž zločin odsouzeno téměř 6000 učitelů tělocviku a trenérů. (Protiprúdu)

  Přesto se mnohá média zle vrhají na církev jako celek a na papeže: Christopher Hitchens: „Musíme se pokusit dostat papeže před mezinárodní trestní tribunál." Australský komentátor Bob Ellis: „Proč nerozbombardovat Vatikán a nerozstřílet papeže kulkami, až se bude belhat ven z plamenů?"

  Karikatury proroka Mohameda posílily v mnohých přesvědčení, že mohou zneuctít, co je jiným svaté. Výsledek vidíme i v křesťansko - konzervativním Bavorsku. V Bärnau byly zapáleny modlitební knížky a zdemolován kostel, v Bad Aiblingu pomočeny zpěvníky a chrámový prostor, v Dinkelsbühlu rozházeny ostatky mučedníka. (euportál 20. 4. 10)

  Homosexuální organizace a liberálové z Evropského parlamentu vyzvali šéfa EP Buzka, aby se ohradil vůči slovům vatikánského ministra zahraničí kardinála Bertoneho, že homosexualita stojí u kořenů pedofilie. Pokud to Buzek neprojedná, „bude mít co vysvětlovat", řekla poslankyně Veldová. Jednat má i předseda EK a prezident EU.

  Sex je propagován i jako lék. Podle brazilského ministra zdravotnictví léčí vysoký krevní tlak. (LN 27. 4. 10)

  České ministerstvo školství vydalo příručku, podle níž se budou o sexu učit už prvňáčci. (Metro 19. 4. 10)

  Katoličtí biskupové příručku kritizují, že nabádá k přílišnému individualismu. (HN 22. 4. 10)

  Ministr vnitra M. Pecina chce v případě volebního úspěchu natáhnout na ministerstvo vnitra cizí „odborníky". Místo sovětských poradců vysloužilé ředitele FBI z USA. Připomíná to Daniel Solis a ptá se, co na to Národní bezpečnostní úřad.

  Solis též připomíná, že bolístkou dnešních demokracií je, že politici se nespokojují s platy od občanů a jsou vydržováni laskavostí nějakých sponzorů, majiteli médií, farmaceutickým průmyslem, zbrojním průmyslem…

  Z diskuzí o veřejných financí se vytrácí, že se v ČR zvyšuje jak dluh, tak i objem státního přerozdělování. V roce 2000 stát utratil 632 miliard, v roce 2010 má utratit skoro dvojnásobek – 1185 miliard. (E 15 27. 4. 10)

  ČR prostřednictvím národní banky půjčila Mezinárodnímu měnovému fondu cca 26,15 miliardy Kč na roční úrok jen 1%. (euportal 27. 4. 10) Nepřispěla k odstoupení šéfa národní banky Z. Tůmu politika, při níž Česko draze splácí své dluhy a levně půjčuje jiným ?

  Velký výbuch sopky ovlivní klima na Zemi na několik let. Současný výbuch na Islandu patřil k menším, ale otřásl EU. Politici uzavřeli letecký prostor bez konzultace s kýmkoliv a letecké společnosti žádají pomoc od států.

  Evropská komise povolila, čemu dosud často bránila - státní dotace soukromým společnostem. EU je zase o něco víc socialistická, chce mít vše pod kontrolou a vše platí. (HN 21.4.10)

  Další miliardy soukromníkům zajistí program „lidského práva na turismus": EU chce, aby mladí (18 - 25 let) a starší 65 let cestovali na druhý konec Evropy a pokud na to nebudou mít, třetinu cesty zaplatí EU z vybraných daní. Miliardy na eu-dotace ale nejsou hrazeny z peněz vyrostlých v Bruselu, chybí v našich peněženkách. (reformy.cz)

  Už před minulými volbami slibovali naši zákonodárci, že čeští občané žijící v zahraničí nebudou muset dojíždět na ambasády, ale budou moci volit své parlamentní zástupce korespondenčně. Po minulých volbách byl slib učiněn znovu, ale zase nebyl splněn. (Pavel Franc, nP 2/2010)

  TOP 09 ve volebním programu tvrdí, že podhoubím korupce je především společenská tolerance vůči korupčnímu jednání. Sám Schwarzenberg ale chtěl kdysi urychlit své restituce a příslušnému úředníkovi poskytl protislužbu. To zřejmě dle Schwarzenberga není korupce. (Euro 15/2010, 12.4.10)

  Zhruba v téže době, v r. 1991, předsedovi české vlády Pithartovi nabídl J. Král z Agrobanky milion za zajištění daňových úlev. Pithart to nahlásil policii a Král byl odsouzen. Od té doby politici nenahlásili policii žádnou korupci. Pokud nebyla, proti čemu nyní brojí? Pokud byla, pak ji umožnili svou tolerancí! (Euro 15/2010)

  Když oznámil podnikatel Kovář, že si mohl za 20 milionů koupit vítězství v tendru na půlmiliardovou zakázku Českého statistického úřadu, „staťák“ užil osvědčený trik. Dal kauzu prošetřit antimonopolnímu úřadu, který nemůže řešit podezření na korupci, zrušit tendr ani udělit pokutu za úskoky, které umožňuje notně děravý „zákon“. (HN 22. 4.10)

  Antimonopolní úřad „zjistil“, že „staťák“ neporušil zákon. Nemohl postihnout, že hodnocení nabídek, z něhož vyšel vítězně Hewlett Packard žádající o 120 milionů víc než Kovář, připravil člověk, který dřív pro Hewlett Packard pracoval. Na takový do nebe volající střet zájmů je zákon krátký, píše Jiří Leschtina v HN 22. 4. 10.

  ČR má novou ministryni životního prostředí. Kauzu rekonstrukce prunéřovské elektrárny ČEZu rozhodla ve prospěch ČEZu nominantka ODS Rut Bízková, která pracovala pro ČEZ !

  Britský The Economist přejmenoval Česko na ČEZko. ČEZ je neobvykle mocná firma i podle měřítek bývalých monopolů. I když je nominálně řízená státem, mnoho lidí se domnívá, že moc směřuje ze správní rady ČEZ do politiky. Přepočítáno přes kupní sílu - Češi platí za elektřinu jednu z nejvyšších cen v Evropě. (Deník 10.4.2010)

  Na podpis prezidenta čeká novela zákona nařizující zvýšit podíl biosložky v benzinu a naftě. To podle ministryně Bízkové má snížit emise skleníkových plynů. EU byla mezitím přinucena zveřejnit zadrženou analýzu, podle níž biopaliva ze zemědělských plodin mohou vytvářet až 4 x více emisí skleníkových plynů než standardní ropný benzin a nafta. (HN 22. 4. 10)

  Premiér Fischer, symbol normalizačního kariérismu, přiznal v podnikatelském klubu Golem, že státní správa je beznadějně zkorumpovaná. Bývalý policejní vyšetřovatel Tichý o tom svědčil v parlamentním výboru:

  Skončila doba Provodů, Mrázků, bílých koní… Přišla doba nových, mladých, chytrých a vzdělaných zločinců a různých podnikatelů… Ti vědí, že ke své činnosti musí mít své politiky a kontakty ve státní správě. Potřebují se navzájem, a tak si je nejen získávají, ale i vyrábějí. A tajné služby i policie to vědí. Vědí, ale většinou mlčí. Je totiž lepší vědět a mlčet.“

  Ke korupci řekl premiér Fischer v zmíněném klubu Golem: „Korupce tady bude tak dlouho, dokud lidi nevezmou vidle a …“ Nemůže být větší kapitulace pro premiéra demokratického státu, když namísto odkazu na demokratický bezpečnostní aparát vidí záchranu „v lidu s vidlema“, napsal Milan Hulík v novém Polygonu (nP) 2/2010.

  Existuje (nejen) u nás nepsané pravidlo, že ten, kdo už jednou vstoupil do vrcholové politiky, setrvává v ní za všech možných a nemožných okolností – napsal Pavel Franc v nP. Život mu dal za pravdu - jen co premiér Fischer kapituloval před bojem s korupcí, byl jmenován viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

  Expremiér Tošovský vede Institut pro finanční stabilitu Banky pro mezinárodní platby, exšéfová „staťáku“ je ve vedení Eurostatu. Julie Hrstková v HN 22.4.10 píše, že ta místa mají nezaměnitelný půvab - v sídle řady z nich se neodvádí daně, leckde po pár letech vznikne právo na doživotní rentu; na ta místa je fronta a neodchází se z nich dobrovolně.

  V únoru varoval před krachem eura George Soros. Teď varovala klienty před rozpadem eurozóny americká finanční skupina Citigroup. Podle Sorose euro neochrání ani případná záchrana Řecka, protože problémy má i Španělsko, Itálie, Portugalsko a Irsko. Podle Citigroup rozpadu prý může zabránit jen vytvoření Spojených států evropských. LN 22. 4. 10

  V Praze zase bylo „stoleté ticho“ – občané nesměli nic, politici dělali „komorníky“ americkému a ruskému prezidentovi při podpisu smlouvy START II. omezující jaderné zbraně.

  USA zahájily testy nové generace tzv. hypersonických zbraní. Jde o letový prostředek delta tvaru, s nadzvukovým motorem, vypuštěný raketou, který do hodiny kdekoli na Zemi ničí cíl pohybovou energií i bez jaderné hlavice. Podle US viceprezidenta J. Bidena „konvenční zbraně s celosvětovým dosahem nám umožní snížit roli jaderných zbraní“. (Novinky.cz)

  V dubnu 1940 popravčí čety NKVD se souhlasem politbyra povraždily u Katyně asi 20 000 polských důstojníků, policistů, lékařů, profesorů a duchovních. Letos zahynul polský prezident, když letěl uctít památku obětí.

  Ruský Nejvyšší soud přikázal, aby se soudy dál zabývaly žádostmi o odtajnění všech dokumentů spojených s polskými oběťmi. Utajovány jsou například seznamy velitelů NKVD, kteří za popravy odpovídali. Poláci také hledají tzv. běloruský seznam 3870 důstojníků, vězněných na území Běloruska, kteří byli asi také popraveni. Podle Ruska seznam není k nalezení. (HN 29. 4. 10)

  Zemřel Juan Antonio Samaranch. Ten podle autora knihy KGB hraje šachy byl takřka vším – od ministra ve fašistické vládě generála Franka po agenta sovětské KGB. Za spolupráci s KGB měl dostat hlasy sovětského bloku při volbě šéfa Mezinárodního olympijského výboru. Samaranch odstřihl olympijský sport od amatérského a otevřel dveře olympijskému byznysu. (HN 22. 4. 10)

Z médií vybral a glosoval František Rozhoň, 30.4.2010; BL = Britské listy, HN=Hospodářské noviny, MFD = MF Dnes, nP = nový Polygon

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit