Pro časopis Svědomí/Conscience 1/2012

Politika ve stylu retro

  S odkazem na mayský kalendář leckdo letos čeká konec světa. Podle geologa Václava Cílka konec světa už byl, teď se jen začíná prokopírovávat do každodenního života. Ocitáme se na rozcestí západní civilizace.

  V novověku dominovala světu nejednotná Evropa a její malé národy jako Angličané, Francouzi, Španělé, Holanďané a Portugalci. Historik Niall Ferguson soudí, že to bylo možné jen proto, že Evropa nikdy nepodléhala jedné centrální vládě, ale vsadila na konkurenci, vědu a demokracii, udržela byrokracii v rozumných mezích a ctila soukromé vlastnictví. Dnes Evropa cíleně páchá ekonomickou a politickou sebevraždu sjednocováním a vyvoláváním démonů Centralismu a Byrokracie. (ekonom P. Kohout, MFD 21.1.2012)

  S tímto (znovu?)sjednocením Evropy zůstane navždy spjato jméno Václava Havla, oznámil byrokrat-předseda Evropské komise Jose Barroso poté, co 18.12.2011 Havel zemřel. EUbyrokraté již rozhodli pojmenovat po Havlovi některou z pro ně nově pořizovaných prostor.

  Václav Havel nejprve budil dojem, že naváže na kardinála Františka Tomáška a desetiletí duchovní obrody národa. Co z toho naplnil, posuďte sami.

  Havel se stal mužem mnoha životopisů. Podle jednoho Havel nikdy nebyl komunistou, ale byl přesvědčeným protikomunistickým bojovníkem. Přitom ještě před pár lety kdekdo psal i znal, že Havel byl v Chartě 77 spolu s nedávnými stalinskými sekerníky a požadovali dialog s ničemným režimem. Podle knihy Havlovi blízkého Zdeňka Mlynáře (do r. 1945 Zdeňka Müllera) tvárný Václav Havel sám stihl být i členem KSČ.

  Poslanci ve zrychleném (krizovém) řízení schválili zákon „Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii“. Sankce za jiný názor zákon zatím neobsahuje. Je tedy další nebezpečnou deklarací poučující lid, že zákon občany nezavazuje.

  Z podnětu Fero Feniče běží petice za přejmenování letiště Praha-Ruzyně na letiště V. Havla. Připomíná známé sponzorování jedné politické strany – jsou podepsáni i ti, kteří dávno nežijí nebo žijí, ale petici nepodepsali. (Fragmenty.cz)

  Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů Václava Cílka (30. 12. 2011 v příloze Hospodářských novin) se věnuje i éře Václava Havla. Vybírám 3 zestručněná hesla:

  Industriální holokaust - pojem E. Hobsbawma - proces, při kterém se ruší průmysl v nepodložené naději, že země bude bohatnout vývozem bankovních služeb, počítačových her a televizních seriálů; jedeme krajinou a cítíme, že je něco v zásadním nepořádku - nikdo nic nevyrábí, ale všichni převážejí zboží sem a tam.

  Sociální patologie - nezdravý vývoj i konečný stav společnosti, kdy obecně uznávané a dodržované zákony, zvyky, morální principy přestanou být během krátké doby, jedné až dvou generací, ale též jen několika roků, většinovou společností dodržovány. Jedná se o obdobu kolapsu, ale v oblasti doposud dodržovaných způsobů vzájemného chování.

  Neonormalizace (pojem snad S. Komárka): sterilizační proces začínající po roce 2000, vede k potlačování nepříjemných zpráv. Nejčastěji pracuje s mlčením o citlivých tématech, účelovým vybíráním faktů a vizuální nápovědou či přímo falzifikací - tedy takovým výběrem obrazu (fotografie, televize), který působí objektivně, ale dění zkresluje.

  Jako dříve v bolševickém socialismu i v bolševizovaném eukapitalismu přerozdělování „dotací“ zvítězilo nad hospodářskou soutěží. Navíc vedlo to k obrovskému zadlužení. Za této situace některé státy sází na obnovu domácí výroby, eubyrokracie sází na posílení své moci. Nechce pykat za své chyby, podařilo se jí nastolit neřešitelnou otázku euro nebo demokracie“.

  Německý filozof Jürgen Habermas považuje za „tiché puče“ už instalování technokratických premiérů Řecka a Itálie. Není divu, i Wall Street Journal napsal, že italského premiéra Berlusconiho odstavila kancléřka Merkelová. (E15, 4.1.2012)

  Dánsko je v dnešní krizi úspěšnější než Francie, na rozdíl od Francie upisuje své dluhy bez problémů, ale není zakládajícím členem evropských společenství a je malé, tak je Sarkozym umlčováno jako země nižší kategorie: Jste mimo, jste mimo a jste malí a jste noví. Nechceme o vás nic slyšet.

  Zdá se, že Berlín pomýšlí na vytvoření „europrotektorátů“ ze zadlužených zemí. Podle Habermase duo Merkozy místo exekutivního federalismu Lisabonské smlouvy pomalu rozprostírá nad EU plášť nadřazenosti Evropské rady a vede Evropu do postdemokratické éry. (E15, 31.1.2012)

  Formálně se od států EU žádá, aby solidárně půjčily na „záchranu eura“. Je to však třeba? Evropská centrální banka (ECB) dělá, co dělat nemá – za 5 měsíců ilegálně napumpovala do ekonomik přes 538 miliard eur. Z větší části do bank, z menší do státních dluhopisů. Díky té dotaci financované z nekrytých peněz se Evropa ještě nepoložila. (Pavel Kohout, E15 30.1.2012)

  Zbytečná je další česká půjčka MMF, těžiště „záchrany“ bude v nových penězích vytvořených ECB z ničeho. Půjčka má dokázat, že vojín Česká republika vykonává rozkazy šikovatele Merkozyho. Ten zatím vydává jednodušší rozkazy, jednou však přijde čas na náročnější cviky. Šikovatel zavelí sjednotit daně a pak se bude hodit, že potenciálně vzpurný bažant je již zkrocený a poslušný. (Pavel Kohout, E15 30.1.2012)

  Ani poslední verze Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení hospodářské a měnové unie neobsahuje požadavek zemí mimo eurozónu, aby se směly účastnit summitů, i když bez práva hlasovat. Což vzbuzuje dojem, že lídři eurozóny chtějí péct pravidla, aniž by jim do toho někdo zvenku mluvil. (HN 31.1.12)

  Aby Smlouva začala platit po schválení všemi 17ti státy s eurem, není v zájmu Berlína. Tak bylo napsáno, že projekt startuje 1.1.2013 nebo když ho přijme prvních 12 zemí. Už nebude třeba v některých zemích opakovat referendum, dokud neschválí, co lídři chtějí. Případní vzpurní občané byli zbaveni práva vměšovat se do vlastních vnitřních záležitostí. (E15, 30.1.2012)

  Kdyby vše ze Smlouvy začalo hned platit, je to konec eurozóny. Příkladem je Španělsko, jehož vláda kývla na další drastické šetření, byť se ve Španělsku i v MMF otevřeně mluví o tom, že španělské utahování opasků musí na čas přestat, jinak země skončí podobně tragicky jako vedlejší Portugalsko. V současné situaci lze většině signatářských zemí poradit staré dobré unijní pravidlo: Schvalte to a porušujte to. (E15, 2.2.12)

  Tandem Merkozy chce mít v mnoha aspektech větší míru kontroly než má federální vláda USA nad jednotlivými americkými státy. Ve Francii socialistický favorit prezidentských voleb zásadní body Smlouvy zcela odmítl, Česko premiér Nečas do té taškařice nepřihlásil. Z Izraele však ultimativně oznámil náhle probuzený Karel Schwarzenberg, že Nečas tím poškozuje zájmy Česka.

  Nadřazenost „hlavních hráčů“ v mezinárodním demokratickém společenství poznává i Brazílie. Jako pořadatelská země mistrovství světa musí změnit své zákony podle potřeb sponzorů mezinárodní fotbalové federace FIFA. Brazilský zákon zakazuje alkohol na stadionech jako prevenci násilností, FIFA požaduje alkohol na stadionech, protože jejím sponzorem je americký pivovar Budweiser. (E 15 19.1.12)

  Ne celý svět nadřazenost „hlavních hráčů“ uznává. George W. Bush a Anthony Blair roku 2003 pod vylhanou záminkou zahájili válku v Iráku. Ta stála životy 4 500 amerických vojáků a téměř 1,5 milionu Iráčanů. Bush a Blair byli za to souzeni byli na základě stejných právních principů jako nacističtí váleční zločinci. Tribunálem v Kuala Lumpur složený z mezinárodně respektovaných soudců byli symbolicky uznáni vinnými ze „spáchání zločinů proti míru, zločinů proti lidstvu a genocidy“. (BL 22.12.2011)

  Barack Obama je profesí právník. Před zvolením za US prezidenta označoval zadržování osob na neurčitou dobu za „černou díru bezpráví“. Nyní otočil a zdá se, že v otázce občanských svobod bude nejhorším americkým prezidentem. Na základě zákona o „armádních výdajích“ může nyní americká vláda uvěznit kohokoliv, koho podezřívá z teroristické činnosti, a to kdekoliv na světě – bez obvinění nebo řádného soudního přelíčení.

  Prezident navíc může beztrestně autorizovat CIA k zavraždění amerických občanů podezřelých z teroristických aktivit bez řádného soudu, což už se stalo. Naposledy Kongres schválil obdobná opatření během éry mccarthismu, ale tedy prezident Truman nalezl odvahu návrh zákona vetovat. (BL 16.12.11)

  Západ přijímá zákony a smlouvy „protipirátské, na ochranu duševního vlastnictví“ a pod. Česko na rozdíl od Německa, Nizozemska, Slovenska a Estonska tiše podepsalo smlouvu ACTA „proti podvrhům“, která v oblasti „duševního vlastnictví" silně zvýhodňuje zprostředkovatele proti tvůrcům. ACTA může sloužit k blokování vývoje a výroby generických léků. (HN 31.1.12)

  Takové smlouvy by znamenaly konec internetu, jak jej známe. Pokud vznikne pouhá domněnka, že porušujete nějaký copyright, vaši webovou stránku lze uzavřít bez soudu a u vašich dveří se může objevit i policie, aby vás uvěznila. Dokládá i případ 23letého studenta ze Sheffieldu.

  Ten jako teenager vytvořil internetovou stránku, na níž neměl nic závadného; jenže odkazy vedly na stránky pak vyhodnocené jako se závadovými videomateriály. Nyní mu hrozí deportace do USA (kde nikdy nebyl) a zde 10 let vězení za to, že údajně porušil americký zákon o autorských právech; v Británii proti němu není vedeno žádné trestní řízení. Strašný zločin komunistů, že trestali i ty, kdo nic neprovedli, se nyní šíří Západem. (BL 1.2.12)

  Barack Obama ACTA potichu podepsal 1.10.2011 a americký ústavní požadavek schválení všech smluv dvoutřetinovou většinou v Senátu obešel tím, že ACTA nesmyslně vyhlásil za „prováděcí dohodu“. Média mainstreamu o ACTA téměř nereferují.

  Zvyk bolševických médií mlčet o nehodících se lidech, jako byl po emigraci W. Matuška, přebral US mainstream. Mlčí například o prezidentském kandidátu Ronu Paulovi - je-li ten v primárkách třetí, nedovíte se, kdo byl třetí. R. Paul navrhuje redukovat americkou vojenskou přítomnost ve světě nebo zrušit mocnou Federální rezervní banku (FED). Obojí se nabízí už dlouho, ale i „renomovaný“ New York Times to označuje „za žvásty“.

  R. Paul popudil „hlavní hráče“, když loni bankéřům navzdory prosadil mimořádný audit FEDu. Ač média včetně New York Times psala, že FED „zachraňoval“ zkrachovalé banky nákladem 1,2 bilionu dolarů, audit prokázal že FED tajně poskytl korporacím v celém světě více než dvacetinásobek. Jen do nejmocnější, Goldman Sachs, putovalo 814 miliard ! (E15 25.1.12)

  Média českého mainstreamu straší strašnými nácky. Ti prý těm, co na ně kvalifikovaně ukazují prstem, dávají najevo, že je povraždí; proto kdo nerozezná nacistu, nemá u policie či u soudu co pohledávat - napsal publicista-aktivista I. Hoffman v Deníku 10.1.12.

  Redakční článek internetového eportalu Parlamentnilisty.cz 2.2.12 oponuje, že v současné době jsou označování v 99% případů za nácky téměř všichni, kdo si dovolují vyjadřovat kritické názory na problematiku multikulti, asimilace menšin, imigrantské politiky atd.

  Krachem končí teatrální akce „elitních policistů“ z ÚOOZ. Za premiéra Jana Fischera ÚOOZ plnil média „rozkrytím“ přípravy teroristických útoků na průmyslové objekty a na Židy (včetně rodiny premiéra). Nikdo z „teroristické skupiny“ však neskončil ani ve vazbě a nedávno byli „teroristé“ odsouzeni jen k podmíněným trestům! (Konzervativní listy)

  Jindy zas ÚOOZ vyrážel dveře u bytů v pět ráno a přitom prý zneškodnil všechny špičky neonacistického hnutí. Vyšetřováním se ale žádná trestná činnost neprokázala; jednomu z obviněných policisté mezi věci zabavené při prohlídce vložili CD s dětskou pornografií, aby ho mohli obžalovat aspoň za něco. Proč je vzorem dnešnímu vnitru řádění z dob Února? (Konzervativní listy)

  Poslanci schválili přímou volbu prezidenta občany. Teď rozhodují senátoři. Jaromír Štětina (za TOP 09) už oznámil, že je proti přímé volbě, protože kandidát TOP 09 Schwarzenberg má více šancí na zvolení v parlamentu než u občanů. Vítězí předlistopadové myšlení - připustit občany k volebním urnám jen tehdy, jsme-li si skoro jisti správným výsledkem.

  Sotva vládě prošlo jedno zvýšení daní, už chystá nové. Kalousek chce zdanit uhlí (má zdražit o polovinu) i víno.  Zatím jen v eurozóně chce komisař Rehn ještě více „zapojit daňové poplatníky“ do úhrady dluhů způsobených politiky, Kalouskova složenka byla jen náznakem, co EU zkouší. (E15, 27.1.12)

  Občané se obávají dnů příštích. Kdo nechce být pasivní, toho Karel Steigerwald v MFDnes 30.12.11 v předúnorovém stylu poštvává, na koho se vrhnout. Doktorům nemají dávat ani kapku vody, prodávat jim benzin, lístek do vlaku, letenku… máte na to právo, ani vy nemáte platy vašich kolegů ze Západu.

  Zpoza oceánu píše jistý Paul Z.: Prý škodí politickým vězňům politický vězeň, který uvádí na pravou míru politické pohádky o báječném Havlovi a Chartě. Prý je lépe dál žít ve lži a soustředit se na boj proti komunistům. Paul tak jako Steigerwald radí, že v klidu mají zůstat nekomunisté zodpovědní za dnešní stav, jako Gross, Nečas, Schwarzenberg.

Z médií vybral a glosoval František Rozhoň, 5.2.2012

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit