Pro časopis Svědomí/Conscience 5/2012

Politika ve stylu retro

  Ke Dni státnosti byla vystavena Zlatá bula sicilská. Ta roku 1212 ustanovila mimo jiné, že do vnitřních záležitostí českého státu nesmí mluvit nikdo zvenčí, zato český král se podílí na rozhodování ve Svaté říši římské. Cizím vládcům tehdy český panovník vyhověl pouze tehdy, jestliže to bylo prospěšné pro české země.

  Když chtěl Franz Josef I. bez souhlasu Čechů integrovat Mitteleuropu, vysloužil si I. odboj. Vzniklo Československo, jehož problémem podle Karla Čapka bylo bezohledné a ponižující partajnictví, takže stát byl odevzdán stranám k exploataci.

  Straníci už tehdy nespokojeným radili: Pracujte ve stranách! K. Čapek oponoval: NE; je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie. (Lidové noviny, 21. 9.1925)

  Je až neuvěřitelné, že když někdo dnes podobně varuje před bujením stran a partajnictvím, tak je to medii chápáno jako něco radikálního, ne-li protidemokratického. (Milan Zelený)

  Československo poprvé zničili především Němci. Jejich předci za Přemyslovců přicházeli k nám, protože tehdy se v Čechách žilo lépe než v Německu, po hospodářské krizi uvěřili, že v Hitlerově Německu jim bude líp. Když Hitler vyhlásil Protektorát, vyvolal II. odboj.

  Po válce našim odbojářům napsali na jeden z pomníčků „Ať poslední zbraní světa zůstanou trny růží vděku u mohyl a květy růží radosti podél našich cest“. Noví mocní poklonkovali Sovětům a ponižovali našince, přestavbou společnosti chtěli z lidí udělat poslušné stádo. To vedlo ke III. odboji.

  Po Sametu se ukázalo zásadní chybou nevnímat a zatajovat reálný silný tlak ze sousedních států na rozdělení a zničení Československa (Maďarsko, Sovětský svaz, Rakousko a nemalá část německých politiků a sil), napsal V. Vlk st. na Neviditelném psu.

  Politici, kteří slíbili Československo rozvíjet, ho před dvaceti lety rozbíjeli, aniž by to vládnoucí lid nechali schválit referendem nebo ve volbách – v nich získali jen pár procent hlasů ti, kteří tento cíl přiznali. Podle historika V. Vondrušky ve středověku Přemyslovci takhle nejednali, ale hledali konsensus se šlechtickými rody, církví, patriciji, vzdělanými muži…

  11.9.2012 na přednášce Masarykovy demokratické akademie k druhému rozpadu Československa zaznělo, že pro rozpad nakonec hlasovali i ti politici, kteří slibovali bít se jak lvi za zachování společného státu. Nešlo tedy i tehdy o korupční jednání?

  Po vzoru USA po Sametu i u nás k ústavě přibyla Listina práv a svobod a měla definitivně upravit zejména poměr mezi mocí občana a mocí státu. Polistopadoví poslanci ústavní Listinu schválili, ale dnes už ji někteří nectí. Například prof. ing. Karol Honer na zmíněné přednášce v příspěvku „Ústava se musí ctít“ ponížil nacionalisty jako lidi méněcenné. Tak přes záruky ústavní Listinou vrátil rétoriku Protektorátu a poúnorovou. (rof)

  Kdo vlastně vyhrál o Sametu, když Západ prožívá leccos z toho, čemu jsme se vysmívali a co jsme odsuzovali? Dočasnost jsme tu zažívali 40 let, ale USA už to překonaly - nerovnost amerických občanů zvaná Affirmative Action („Kladná iniciativa") byla oficiálně oznámena jako dočasná, a přece trvá už půl století. (Ota Ulč)

  Jelikož US ústava nedovoluje omezit svobodu slova zákonem, bylo zavedeno omezení dobrovolně povinné známé jako politická korektnost. Například bývalý prezident James Earl Carter vyslovil názor, že jakákoliv kritika Baracka Husseina Obamy je důkazem rasismu.

  Juan Williams, působící v televizi Fox News se zřetelně konzervativní orientací, pokládá zmínku o constitution ("ústava"), veřejně projevený respekt pro základní principy státu, za důkaz deep-seated bigotry ("hluboce uhnízděné zaujatosti").

  I v USA jsou dobrými úmysly dlážděny cesty do pekel.  Zásluhou novinky prezidenta L.B.Johnsona došlo ke zničení většiny černošských rodin - místo původních 10% dětí narozených mimo manželství je to už přes 70% všeho potomstva. Proč se ženit, když se o obtěžkané matičky postará stát? Vyrůstají pak generace bez otce, jeho autority a toto vakuum se naplňuje příslušností k pouličnímu gangu poskytujícímu pocity jakési sounáležitosti. (Ota Ulč)

  Podle kardinála Dominika Duky současná krize západního světa spočívá i v tom, že politici zakazují zákony slovo otec a matka. Podle průzkumů současný mladý člověk trpí pocitem ztráty smyslu života, proto může francouzský parlament  uzákonit, že se bude do rodných listů psát místo slova matka slovo "rodič A" a místo slova otec slovo "rodič B". (Fragmenty.cz)

  22.7.2011 v Norsku jistý Breivik sadisticky zabíjel krajany, kteří mu osobně nikdy neublížili a neohrožovali ho ani do budoucna. Zprávy o podobných odporných masakrech dlouho chodí z USA a podle lékařů (Koukolík) takových útoků může přibývat. U nás Breivikovo řádění zneužila média, zejména Čásenského MF Dnes, k démonizaci lidí, kteří jako dlouholetý vydavatel Svědomí Milo komínek dostali od mocensky vlivných osob nálepku extremista.

  V Norsku je naopak zpráva Komise 22. července zdrcujícím rozsudkem nad bezpečnostním, politickým a byrokratickým systémem, který selhal. (HN 29.8.12)

  Podle spolupracovníka HN Nora Yngvara Brenna jsou Breivikovy zločiny a úporná snaha politiků bez podpory většiny obyvatel a opory v právu obměnit etnické složení obyvatelstva dvě strany stejného problému. Norská tragédie je žalostnou připomínkou, kam až může někoho zahnat jednostranná démonizace lidí s odlišnými názory. Přinese rozpoutané zlo. (HN 29.8.12)

  Zakladatel WikiLeaks australský občan Julian Assange podle názoru mnohých neudělal víc, než že uplatnil právo na svobodu projevu, když se podílel na zveřejnění velkého objemu americké diplomatické komunikace. Drsnější z amerických politiků se však dali slyšet, že Assange je terorista a mělo by se s ním podle toho zacházet. Bradley Manning, který depeše vynesl, je ve vazbě už přes dva roky, aniž by došlo k soudu. (E15)

  Součástí lidských práv jsou i práva náboženská a jejich součástí je, že není možné vpadnout někomu do kostela a znesvětit ho. Přesto čeští formálně křesťanští politici a uchazeči o prezidentský úřad lidovecká Zuzana Roithová a Karel Schwarzenberg z TOP 09 podpořili dámy ze skupiny Pussy Riot (česky cca K*ndí orgie). Ty nevhodně oblečeny pronikly až do kněžiště moskevského chrámu Krista Spasitele, kde se chovaly sprostě a rouhačsky. (Ignác Pospíšil)

  U nás za podobný čin hrozí až 3 roky odnětí svobody dle §358 trestního zákona. V případě Pussy Riot je lidu Západu tvrzeno, že šlo o politický protest písní, která v chrámu nezazněla! Pussy Riot mají za sebou mimo jiné i hromadný veřejný sex v muzeu v přítomnosti školní mládeže, přesto Karel Schwarzenberg prohlásil, že je obdivuje.

  Na protest proti odsouzení členek Pussy Riot porazily obnažené ukrajinské feministky z hnutí Femen kříž postavený zakarpatskými uniaty na památku umučených a popravených obětí sovětské NKVD.

  Podle německé kancléřky Merkelové se dvouletý trest pro Pussy Riot neshoduje s „evropskými hodnotami právního státu a demokracie.“ Když však tři maskovaní sympatizanti Pussy Riot narušili bohoslužby v dómu v Kolíně nad Rýnem, začalo jejich stíhání slučitelné s evropskými hodnotami právního státu a demokracie“ a hrozí jim až 3 roky vězení anebo pokuta. (BrL 23.8.2012)

  Chování členek Pussy Riot Schwarzenberg obdivuje, zatímco vraždění a z domovů vyhánění křesťané mu nestojí pomalu ani za slovo (pokud zrovna na jejich účet hloupě a cynicky nevtipkuje). Pomůže někdy "judeokřesťanský" Západ pronásledovaným křesťanům? Nejspíš až se zdejší křesťané zachovají jako křesťané a osud jiných pronásledovaných křesťanů je začne opravdu zajímat. Politici typu kancléřky a “knížete” pak budou pro ně nevolitelní.

  Gertrud Höhlerová, bývalá poradkyně kancléře Helmuta Kohla, vydala knihu "Die Patin (Kmotra)". "Kdo degraduje, jako Angela Merkelová, normy a hodnoty demokratické společnosti na pouhou schopnost manévrovat, ten pracuje na rozpadu demokracie. To je důvodem, proč jsem se rozhodla touto knihou vzbudit národ", píše Höhlerová. Podle ní Merkelovou zajímala především moc a to v celé Evropě. To se Merkelové daří - "Germanizace Evropy dělá rychlý pokrok" napsal na podzim 2011 hlavní redaktor "Neue Zürcher Zeitung“. (Fragmety.cz)

  Podle listu Daily Mail bývalého libyjského vůdce Kaddáfího zastřelil francouzský agent na příkaz tehdejšího prezidenta Sarkozyho. Sarkozy vítal Kaddafího v roce 2007 v Paříži jako bratra, Kaddafí měl poskytnout miliony dolarů na Sarkozyho kampaň a pak hrozit, že věc zveřejní.

  Tzv. Svobodná syrská armáda oznámila, že mezinárodní letiště v Damašku a Aleppu považuje za vojenské cíle a bude útočit na civilní letadla. Terorismus se stává jedním z nástrojů syrské "opozice". (BrL 4.9.2012)

  Přes mnohá mediální ujišťování, že nikdo nechce otevírat otázku tzv. Benešových dekretů, otevírá otázku Benešových dekretů Evropský parlament. Podnětem byla maďarská petice namířená proti usnesení slovenské Národní rady z roku 2007 o neměnnosti dekretů. (E15)

  EU nejprve zakázala jako nebezpečné teploměry s rtutí. Pak zakázala klasické žárovky, mají je nahradit produkty s rtutí. Vymyslela to komise složená i ze zástupců koncernů jako je Philips, nutí miliony evropských domácností kupovat jejich dražší zboží. Do Evropského parlamentu to nařízení Evropské komise nešlo. Když taková směrnice vejde v platnost, už ji nelze zrušit bez ohledu na odborné argumenty a názory veřejnosti. (D. Kaiser, LN 1.9.2012) Ač je lid politiky dál zván „demokratický suverén“, vláda z rukou lidu vyklouzla do rukou byrokratů.

  EU pod stávajícími „elitami“ upadá. Přesto „elity“ znovu slibují, že když budou mít více pravomocí, Evropa bude „nejmocnějším a nejblahobytnějším kontinentem světa, bohatším než Amerika, mocnějším než všechna nová impéria dohromady“.

  V ČR je zatím u ledu návrh vyrovnání státu s církvemi, schválený poslanci, zamítnutý senátory. Návrh je sporný tím, že i osobě vyloučené jako „zrádci a nepříteli českého národa“ za věc nevydanou navrhuje paušální finanční kompenzaci. Není to změna právní kvalifikace ze „zrádce a nepřítele českého národa“ na „oprávněnou osobu“, neb se nepřímo uznává, že jí učiněna majetková křivda? (BrL 19.8.2012)

  Státní zástupkyně R. Vesecká povýšila poté, co odstíhala podle všeho nevinného člověka za mediálně vděčnou rasovou vraždu, lid a média za to tleskali a tleskají. Teď tleskají za Ratha L. Bradáčové, která přišla ze severních Čech, které za její asistence mediálně nejsmutněji prosluly svou mafiánskou prohnilostí. (T. Okamura)

  Zatímco nepříliš oblíbený středočeský exhejtman David Rath je ve vazbě, tiše se odkládá případ kmotra ODS Alexandra Nováka, jehož účty protékaly stamiliony korun. Dělá to dojem, že veřejnost má být částečně protikorupčně uspokojena, ale "koza má zůstat celá". To není dobrá zpráva o stavu českých ochránců zákona. (Jan Hrbáček, EURO 37/2012)

  TOP 09 říkala ve volbách 2010, že je pravicovější než ODS. Po volbách předkládá levicové návrhy obnovení progresivního zdanění, rušení paušálů OSVČ či neustálé zvyšování daní. Proti takovému "konsolidačnímu balíčku" hlasovalo 6 poslanců ODS, odmítli schválit něco, o čem přes slib premiéra nesměli diskutovat ani minutu. Vyklouzává podíl na vládě už i z rukou řadových poslanců?

  Kdyby politici a úředníci zasáhli proti lihové mafii už v roce 1991, nemusela zemřít na otravu pančovaným alkoholem řada lidí, píše Jana Lorencová 4. 10. 2012 v MF Dnes. Počet obětí zatím marně volá po řádném vyšetřování.

  V roce 1989 většina začínajících podnikatelů věřila, že poctivá práce je klíčem k úspěchu. Dnes značná část generace, která by měla startovat svoji budoucí podnikatelskou aktivitu, věří buď v zázrak anebo v šanci zapojit se do fungujícího řetězce nekalých činů. Obojí je smrtící. Velká část obyvatelstva se jako v roce 1989 stydí za to, kde žije a velká část mladých lidí by nejraději nespojovala svoji budoucnost se životem v této zemi. Na rozdíl od roku 1989 není již otázkou, jak utéct, ale – vzhledem ke globální ekonomické situaci – kam utéct. (István Léko, Česká pozice)

  Při slavnostní homilii pro letošní všesokolský slet řekl kardinál Duka: "Tváří v tvář skutečnosti vás prosím, vydejte se na cestu čtvrtého odboje. Povstaňme k odporu proti malomyslnosti a lenosti. Spolu se všemi slušnými lidmi je zapotřebí říct "NE" lžím, podvodům, krádežím, hrubosti, netolerantnosti, nezájmu o druhého, nezájmu a pohrdání společností, národem i naší vlastí. Pokračujte v péči o děti a mladou generaci, která se sportem učí odvaze, trpělivosti a přátelství, bez kterých není možné vytvořit opravdové manželství, rodinné soužití. Řekněme dost budování společnosti bez domovů, obcí a státní pospolitosti!"

Z médií vybral a trochu glosoval František Rozhoň, 7.10.2012; prameny: BrL=Britské listy; E15=Mladá fronta E15; HN=Hospodářské noviny; LN=Lidové noviny.

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit