Pro časopis Svědomí/Conscience 4/2014

Politika ve stylu retro

  Před sto lety začala válka, která přerostla v 1. světovou. Podle britského historika Martina Gilberta měla to být válka, jež by nakonec vedla k ukončení všech válek… hrůzy, které zažíváme dnes, se zrodily právě z ní… nestabilita nabyla institucionální podoby a nepřátelství se začalo pečlivě pěstovat…

  V národnostně smíšené Ostravě před 100 lety německá část společnosti přijala vyhlášení války s nadšením. K válce vlažnější Češi (zpívávali si „červený šátečku, kolem se toč, my jdeme na Rusa, nevíme proč) byli osočováni jako „Königsmörder" (královrazi) i napadáni. (z archivu Ostravy)

  Vojna se nevedla jen na bojištích, ale i v týlu. Jen na Ostravsku během roku válečná moc za „závadné“ myšlení vynesla 9 trestů smrti. Zakázala i běžné slovanské barevné symboly, před válkou užívané i při oslavě panovníkových narozenin. (z archivu Ostravy)

  Ač dnes nejsme ve válce, nulovou toleranci vůči „závadnému“ myšlení (podle zpráv ČRo) vyhlásil ministr kultury Daniel Herman. Učinil tak v Letech u Písku, kde byl tábor, jehož zřízení je vyčítáno Čechům. Nepřipomíná se, jaký podíl na vzniku tábora měl mít jistý dodnes mocný rod, když potřeboval pracovní sílu.

  Pan Herman zjevně neuznává nepodkročitelné minimum z počátků moderní demokracie „Zásadně s vámi nesouhlasím, ale budu se do krve bít za to, abyste ty své odporné nesmysly směl veřejně říkat." Mně zase učili, že když státní moc deptá nějakou část společnosti, měli by se bát i ostatní. (rof)

  Podle jednoho dnešního bizarního hodnocení bylo vyhlášení války Srbsku před sto lety oprávněné podobě jako vyhlášení války terorismu Georgem W.Bushem po 11.9.2001. To, co naše „elity“ dvě desetiletí zvou „bojem proti terorismu“, našim mocným dovoluje vést války bez vyhlášení, zabíjet a vraždit, aniž by dodržovali dávno v Ženevě a v Den Haagu ustanovená pravidla vedení válek. Neuznávají ani status válečných zajatců, „teroristy“ mohou držet po léta ve vězení bez jakéhokoli soudního rozhodnutí, podrobovat je nelidským středověkým mučením, kterým tak trochu světácky říkají třeba water-boarding. (Zdeněk Zbořil, PrvniZpravy)

  U zrodu dnešní Ukrajiny společnou rukou Gorbačova a Reagana resp. Bushe staršího byla dohoda o tom, že geopolitické a vojenské hranice západních paktů se nebudou stěhovat k řece Don a ke Krymu. To bylo bráno vážně, dokud světu vládli odpovědní politikové. Pak Obama i celá EU dostali Nobelovu cenou míru (postupně), po strategických dohodách byla veta a zbyla velikášská nenažranost made in Brusel a made in Washington. Tyto struktury ve skutečnosti rozpoutaly občanskou válku na Ukrajině a tyto struktury by měly být pohnány před soud dějin. Pokud to ale ještě stihneme. (Petr Žantovský, PrvníZprávy)

  Takzvané úspěchy ukrajinské armády jsou dosaženy brutálním postupem proti civilistům. To není vlastní běžné armádě, to svědčí o extremistických postojích na nejvyšších místech. Výrok premiéra Jaceňuka o povstalcích jako o „podlidech“ je zločinný. Výrok prezidenta Porošenka o násobcích zabitých separatistů za každého zabitého ukrajinského vojáka je přímo z definice teroristický, neboť hrozí zabíjením „povstalců“ z řad civilního obyvatelstva. A terorismus je právě definován hrozbou nezúčastněným civilním osobám. (Jan Schneider, signatář Charty 77, držitel Cambridge Certificate in Religious Studies, bezpečnostní analytik a publicista)

  Naopak povstalci, bojující s ukrajinskou armádou, z téže definice nemohou být teroristy, vynechají-li z bojů civilní obyvatelstvo. Prezident Porošenko navázal svým příšerným výrokem, k němuž jsou západní politici „hluší“, na hrůzy druhé světové války, kdy se na Ukrajině nacisté takto mstili „povstalcům“. (Jan Schneider)

  Mí přátelé v červnu letěli na svatební cestu i nad východem Ukrajiny. Přežili.Cestující malajského v červenci tamtéž zahynuli. Údajnou ruskou odpovědností za sestřelení malajského letadlaúdajnou ruskou agresí na Ukrajině odůvodnila EU sankce uvalené na přání Američanů na Rusko.  Chybí však důkazy, respektive podle I. Hoffmana se objevují takové, které viníka shledávají na druhé straně barikády.

  Sankce prý jsou cílené, zdůrazňuje Český rozhlas. Na koho však cílí, když kvůli nim Evropa předpokládá v příštích dvou letech ztrátu zisku ve výši 90 miliard eur? (I. Hoffman)

  Navýší Německo sankce tím, že zavře svou ruskou továrnu Škoda a přestane tam Škodovky vyvážet? Tak se ptá T. Haas a dodává, že „sankce“ pomalu a jistě likvidují to, co by mělo, pokud jsme optimisté, být základem naší budoucí prosperity.

  Spoustu trhů jsme ztratili už díky polistopadovému rozhodnutí zastavit zbrojní výrobu. Značka „Václav Havel“ získala ještě větší renomé, trhy po nás obsadili ti naši přátelé, kteří nám nejvíc tleskali. (T. Haas)

  Peklo se rozpoutalo i v Izraeli. Začalo další kolo sporu mezi dvěma semitskými etniky – boje státní moci s obyvateli pásma Gazy, v němž uvězněno blokádou přežívá 1,7 milionu lidí. Co je cílem státní moci, není příliš jasné. Některé zdroje tvrdí, že účelem je „ochromit“ Hamas, ministr obrany Moše Ja´alon zase tvrdí, že cílem je „zajistit bezpečnost izraelských občanů“, a Netanjahu mimoděk přiznává, že z Gazy vylétly první rakety na Izrael až po dvou dnech náletů, a navíc je ani neodpálil Hamas. Původně to měla být „odveta“ za vraždu tří kolonistických teenagerů na okupovaném Západním břehu, ale nikdo neupřesnil, jakou souvislost měl tento zločin s Hamasem. (Tereza Spencerová, literárky)

  Navi Pillayová, vysoká komisařka pro lidská práva, varovala, že Izrael nevyvinul dostatečné úsilí na ochranu civilistů a mohl se při své ofenzívě v Gaze dopustit válečných zločinů. (Br.listy)

  U nás se prostřednictvím médií začal šířit názor, že mrtví jsou „jen“ Palestinci. Nikoli tedy lidské bytosti, ale jacísi méněcenní „teroristé“, kterým se dostalo právem odplaty, a že civilní osoby jsou jen jakýmsi vedlejším efektem. V tom je to podobné s pohledy na Ukrajinu – tam jsou to „jen separatisté“. Ale jak a s kým potom „žít v míru“, učíme-li se osudové my a oni? (Zd. Zbořil, PrvníZprávy)

  Tento způsob soužití židovského státu s Palestinci zdá se býti nešťastným. Odpalování raket na Izrael je sebevražedné; „obrana“ Izraele kontraproduktivní, neboť zhoršuje beztak bídnou situaci Palestinců, což vede k jejich další radikalizaci. Životní prostředí v Gaze je už tak děsivé, že v roce 2020 nebo nejpozději 2025 bude část Gazy neobyvatelná kvůli životnímu prostředí, a nikoli z důvodu nějaké války. Mezinárodní společenství rezignovalo na úkol být arbitrem míru, USA dávají Izraeli munici ze svých vojenských skladišť v zemi. O kompromis nikdo nestojí; v Izraeli se tak vyučily již nejméně tři, čtyři generace v umění nenávidět. (V.Cílek, I.Hoffman, T.Spencerová, Z. Zbořil)

  Počet obětí bojů mezi Semity roste - na straně Izraele jde o desítky lidí, v pásmu Gazy o tisíce jen „Palestinců“. Izrael odmítl výzvy OSN i mnoha zemí světa, aby ukončil útoky. Jeho činitelé přesto tvrdí, že kritika Izraele je sama o sobě projevem antisemitismu. Podle izraelských představ by měl vzniknout úřad zvláštního eurokomisaře, který by měl pravomoc „monitorovat“ protiválečné protesty a bránit jejich účastníkům, aby Izrael během jeho pravidelných agresí na palestinská území označovali za „agresora“. (Tereza Spencerová, literárky)

  Půl roku panuje ve Strakovce současná koalice, a výsledky? Mimo jiné: Skupina poslanců ČSSD oznámila, že nevěděla o čem ve sněmovně hlasuje. Novelizován má být Občanský zákoník, který po letech přípravy vstoupil v platnost. Zásadní novela má zase do práva zavést presumpci viny – vláda chce vyvlastňovat některý majetek, pokud občan sám neprokáže, že ho nabyl řádně! Novela volebního zákona má regulovat kandidátky kvótami, kterými se kdysi holedbal bolševik! Jak 1.8. oznámil ČRo, riskantní je návštěva kulturního představení – vězení hrozí za shlédnutí představení se sexuálním podtextem (těch je dnes snad většina), v němž vystupuje někdo mladší 18ti let (jak to divák pozná?)! Systém pravidel, kterými se máme řídit, se neustále zásadně mění, případně je nepochopitelný. Podle krizového manažera L. Žáka zmatek, který v naší zemi nastává, je aktuálním obrazem starozákonního zmatení jazyků, které způsobil Hospodin při stavbě Babylonské věže.

  Rozhodnutí soudu, že Andrej Babiš nespolupracoval s Stb, je porážkou Ústavu paměti národa, který musí Babiše ze seznamů StB vymazat. Pro instituci, která má ambici třídit lidi na dobré a špatné znamená podobná blamáž zásadní diskvalifikaci... Z rozsudku pouze plyne, že patent na výklad minulosti sotva mohou mít archiváři policejních spisů... Kdo chce pochopit padesátá léta minulého století,... bude se zajímat o práce historiků, zkoumající širší souvislosti. Vždy se pak budeme muset vypořádat s otázkou, zda bezpráví páchané na lidech připsat zločinným ideologiím, anebo zlu v lidech, které každou ideologii umí učinit zločinnou. (I. Hoffman)

  Před 100 lety nejvýznamnější zastánci války v Rakousku, Ferdinand d´Este a náčelník generálního štábu Kondrad von Luxembourg, viděli ve válce především cestu k upevnění a větší funkčnosti monarchie. Stal se opak - monarchie se rozpadla. V opak chtěného se obrací i k té dávné válce přirovnaný „boj s terorismem“.

  Čistě technologicky vedené konflikty a dosazování rychlokvašených loutkových režimů produkují povstalce nebo teroristy jako na běžícím pásu. Dokonce i tam, kde nikdy dříve nebyli. Skrze ně se ke všemu stále více prosazují například konzervativní Saudská Arábie a Katar. Původně čistě klientské režimy Západu, proti nimž se on nyní v podstatě paktuje s bývalým společným nepřítelem. (Pavel Kopecký)

  V červenci uplynulo 238 let ode dne, kdy skupina separatistů a teroristů z 13 amerických kolonií věrolomně vyhlásila takzvanou nezávislost. Svou deklaraci nezávislosti vydali v příkrém rozporu s platnou ústavu, aniž by respektovali zákony a mezinárodní právní pořádek... Američtí separatisté se tak přidali ke švýcarským separatistům, kteří protiústavně zavrhli vládu Habsburků a nizozemským separatistům, kteří odmítli legitimní vládu inkvizičního Španělska. Dnes je svět naštěstí pokročilejší, takže víme, co se patří. Ať žije humanitární bombardování! (P. Hampl)

Z médií vybral a trochu glosoval František Rozhoň, 4.8.2014; prameny: především internet.

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit