Aktuality www.svedomi.cz, 4.2.2014; vylo i ve Svdom 2/2014

Demokracie je...

Milan Kesadlo

V zemi zemskho rje napohled, domova mho, TGM uil jadrnou zkratkou: Demokracie je diskuse". S tm jsme vyrstali. Nedostatkem oteven, poctiv a nebojcn diskuse o naich cestch a pro na zem, jsme trpli. Rozhran okoln ciz svt nm podkldal jin obrazy existence a svazoval jazyky, kdy ne rovnou ruce a nohy.

Snaiv diktatury nm zkazy, pkazy a nakonec cenzurovanmi diskusnmi pspvky" na rozkaz v kom-socialismu nacpvaly a ucpvaly mozky a zalepovaly sta.

Byli jsme nuceni poznvat a poznali jsme pkazn svt a jin pojet nzv, vraz a logick salta mortale tch kte chtj mt vdy jen svoji pravdu za kadou cenu a v kad situaci i kdy se hrdeln vyznvaj za demokraty. Jin ne jejich pravda", jejich nzor neexistuje. Ovem to ns pivedlo jen k poznatku dalmu a irmu:

Kdy se chce dobrat pravdy rozmlouvej!

Kdy chce mt svoji pravdu pohdej se.

Chce-li svoji pravdu" v politice, a neme-li ji proti obecnmu nzoru a vtin prosadit, spus humbuk ublen, manifestuj za tu svoj pravou pravdu". Dlej hluk, nos fangle s npisy tvho, stav barikdy, zapaluj pneumatiky co dvaj smrdut ernm kou, aby TV kamery sensacechtivch mly pro cel svt dokument tvho ublen.

Samozejm ti sprvn" reporti, kte vedle svho hlavnho posln, toti dodvn douc pione pro vlc za tu pravou jejich demokracii a importovan vzbouence", se postaraj za old rozhlsit jak je vzbouenec" ublen. Jak ti vldn zabjej nevinn eny a dti, a bouraj inky nad jejich hlavami. e dusiv dm kod vem ostatnm, obanm, zvatm i zelenin, nesm vadit. Naopak nastr se kupodivu dobe obleen elegantn krasavice dle zpadnho vkusu pro ciz kameru. Ty pro svt potvrd, e s oudem a dusivm zpachem souhlas. Ublen vzbouenec" mus v rmci lidskch prv, svobody a demokracie doshnout svoji pravdu". kej: kdy pad les tsky ltaj. Nesta-li to ve, dlej randl. Stlej z toho a tm, co ti dodaj pes hranice demokrat, ti co pece pro tebe chtj jen tvoj pravdu" a tu pravou demokracii a jen tvoj svobodu.

A tak vidme na svtelnch nleit barevnch obrazech jak ty jedin prav tradin a nejvt demokracie" ten mumraj podporuj na konferencch. Dodvaj svoji promylenou expertisu, jak se tam i onde dostat k moci. Aby mohli prosadit vzboueneck a sv. Dodvaj bezpenostn" kontraktory, specialisty na demokracii ovnen kulometnmi psy. Dle poteby poskytnou dal tvrd argumenty v podob svch vyazench protiletadlovch dvojat a tyat jako tm do Libye. Kdy jde o zemi, kde byly normln volby (viz Egypt) a oban zvolili jinho ne zpadnmi demokraciemi vybranho a schvlenho, demokratit" vojci (placen k obecnmu divu zpadnmi demokraciemi) ho sesad a vydaj ho jimi schvlenm soudm k trvalmu odstrann. Takov s jinmi nzory, kter nen podle prav demokracie i vyznn, nesm pece existovat.

Demokracie je jen tam kde m Zpad svoje jednotky, svoje zkladny a kde meme neruen provdt to co za starho kolonialismu.

Londn, 4.2.2014

 zpt na hlavn stranu               zpt na archiv aktualit              pehled lnk ze Svdom