Pro časopis Svědomí/Conscience 3/2015

Politika ve stylu retro

  8. ledna 1918 představil tehdejší US prezident Woodrow Wilson světu „mírový program“. Podle něj mimo jiné diplomacie musí být „průhledná“, mezinárodní smlouvy se musí uzavírat „pod dohledem veřejnosti“ a „všeobecné společenství“ má být zárukou politické nezávislosti „velkých i malých států“. V roce 1989 byli nejen Češi ujišťováni Tvá vláda, lide, se k Tobě navrátila, znovu mělo začít platit klasické kdo je na svém, sám je vládcem. Když se r.1991 z Občanského fóra vyčleňovala ODS, vetkla si do stanov svobodu a její obranu. Sliby chyby, dnes se zjevně kolo dějin už točí jiným směrem. (rof)

  USA a EU od r. 2013 jednají o TTIP, smlouvě o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství. Jedná se ale v utajení, bez dohledu veřejnosti. Nyní US ambasády v zemích EU otevřely čítárny, v nichž se lze seznámit s některými vyjednávacími texty, ale přístup má jen hrstka privilegovaných. Ta smí číst, ne dělat si poznámky či kopie. Onou hrstkou privilegovaných jsou v Irsku 3 lidé, u nás stovka úředníků, přístup nemají naši poslanci ani senátoři, ba ani všichni poslanci unijního parlamentu. (Česká pozice, 3.6.15)

  Podle komentátora Ivana Hoffmana spor o TTIP je sporem o to, zda „vládnoucímu“ lidu budou nadřazeni politici, podle J. Kellera fakticky „služebné elity“, nebo už přímo nevolení byznysmeni. TTIP je důvodně podezřelá, že v „demokracii“ zbaví vlivu většinu lidí, petici proti ní podepsaly již dva milióny Evropanů.

  Naše názory mají politiku spoluvytvářet. Namísto abychom jednali podle svého přesvědčení, necháme se přesvědčovat, že jednat za nás mají jiní. Tím přicházíme o moc. Řekl písničkář Tomáš Klus pro časopis ČD pro vás

  Podle zakládajícího člena ODS Petra Štěpánka Orwellovo dílo 1984 až příliš připomíná nikoli dobu nedávno minulou, nýbrž naši současnost. Míra demagogické propagandy začíná být neúnosná, opět se pěstuje nenávist jako oficiální zahraničně politická doktrína a probíhá neuvěřitelná militarizace společnosti. ODS mlčí nebo přizvukuje. Kam se z myslí jejích politiků vytratil ten úplně nejzákladnější princip - svoboda?

  K politické nezávislosti „velkých i malých států“ se vyjádřil dnešní US prezident B. Obama pro stanici VOX: „We’ve got to have the strongest military in the World, and we, occasionally, have to twist the arms of countries that wouldn´t do what we need them to do. Česky: „Musíme mít nesilnější vojenskou sílu na světě a musíme, příležitostně, zkroutit ruce zemí, které by nedělaly to, co potřebujeme, aby dělaly. Kdesi se rozhodlo, že v masmédiích budou tato slova goebbelsovsky zakryta a USA budou dál vydávány za bájnou zemi svobody a demokracie. (Parl.Listy 26.5.15)

  Tak zachází masmédia s informacemi. Potlačí ty, které by mohly vrhnout dobré světlo na Rusko a nepříznivé na USA. Rozezní hlasivky do hotového furore, pokud soudí, že zprávou osolí Rusko a vynesou USA do oblaku nejrůžovějšího. Tato „řízená skutečnost“ je praxí ďábelské světové lži, jež má vstoupit do našich hlav a tam se stát „pravdou“, píše spisovatel a publicista Lubomír Man, a dodává: Zajděte příležitostně mezi náctileté a zapřeďte s nimi rozhovor. Budete se z něho vracet ustaranější, než jste byli, a vina všech, kteří se na zglajchšaltování mladých duší podíleli, se vám vyjeví mnohem tíživěji, než jak jste ji až dosud viděli.

  V dnešní USA naopak věří Vladimír Hučín. Řekl pro Parl.Listy až si tady budou lidi podřezávat krky a vypichovat oči, budeme rádi, když silná Amerika zasáhne.

  „Nezávislý“ byl i Jemen. Saudové mu „poskytly pomoc“, která zatím stála život přes 4000 lidí. 16 milionů Jemenců více méně plošné bombardování připravilo o pitnou vodu. Chudý Jemen se proměnil v ještě chudší a zničený Jemen. Saúdská agrese je z hlediska mezinárodního práva ilegální, způsobila humanitární katastrofu, ale to nebrání EU, aby tmářské Saúdy a celý diktátorský Perský záliv neujistila o tom, že jsme na jejich straně. (T.Spencerová, Literarky.cz)

  Náš legionář a armádní generál Josef Šnejdárek si vážil duše „moslima, mohamedána“. Dnes prezident Miloš Zeman označil islám za anticivilizaci a poslanec Tomio Okamura vyzval k venčení pejsků u mešit a k bojkotu kebabu, jehož prodejem se živí část muslimské populace v Evropě. Všimli si toho v Saúdské Arábii, zrušili plánované česko-saúdské fórum a místní firmy mají na příkaz krále Salmana zakázáno se účastnit jakékoli spolupráce s českými soukromými i státními firmami. Ani pro Saudy není byznys jen byznys. (PravyProstor.cz)

  Slovenský premiér Robert Fico byl dvakrát v Moskvě,  jednal i s Putinem. Prohlásil, že ho nezajímá harašení zbraněmi a trumfování se sankcemi, ale normální dialog. V českém i slovenském tisku za to dostal vyhubováno, je to kacířská myšlenka! (T.Spencerová, Parl.Listy)

  Před Listopadem značná část společnosti cílevědomě uhýbala snahám Strany vládnout jim totálně, tj. mít je pod dozorem a na povel. Leckdy se to dařilo, mj. proto, že až do Sametu psali na nás nestraníky posudky i straníci, kteří nás neznali. Po Sametu se dozor nad lidmi zásadně modernizuje. Protože ani server totalita.cz nevysvětlil, co je totalita, daří se vychovat novou mládež, která věří, že totáč je minulost, 1948-1989. Ti mladí podobně jako zbolševizovaný dav po Únoru 1948 věří, že žít pod dozorem a na povel je nezbytně nutné, třeba kvůli „boji proti terorismu.“ Spoléhají na to, že se jim nemůže nic stát, když nic špatného neprovedou. (rof)

  Petr Žantovský to vidí jinak: Velký bratr je přede dveřmi a pastí na člověka se stává svět, do něhož se každé ráno probouzíme. V něm Policie jakoby zapomněla, že před rokem Evropský soud označil preventivní uchovávání údajů o internetové a elektronické komunikaci za neslučitelné s unijní chartou – Listinou základních práv EU.

  U nás povinnost uchovávat data o komunikaci zrušil r. 2011 Ústavní soud. Zákonodárci ale podali Policii prst a povinnost uchovávat data obnovili. Prst už je Policii málo, generál Tuhý chce ruku – povinnost uchovávání rozšířit na úkor soukromí uživatelů. Přestane platit, že se dostanete do hledáčku policie, jen pokud něco děláte. Nově bude Policie mít k dispozici nejen údaje o odesilateli, ale i o příjemci. Usoudí-li, že odeslaný mail byl závadný, má mezi „podezřelými“ automaticky i adresáty, kteří nic neudělali. (PrvníZprávy.cz)

  Život pod zvýšeným dozorem by přinesla i plošná elektronická evidence všech tržeb, zaváděná ministrem financí. I navrhovaný zákaz hotovostních plateb „ve vyspělých zemích“ – každá platba „z účtu“ je adresná, bude snadné „nepohodlné lidi“ zbavit lidi prostředků k životu „omylem“. (rof)

  Zpět, jen v mnohem efektivnější podobě, je koncept třídní spravedlnosti tak odsuzovaný v totalitních režimech, napsal Jan Urban. V ČR funguje uvnitř orgánů činných v trestním řízení a v justici autonomní skupina, která je schopná za peníze a protislužby obcházet zákon a zaručovat beztrestnost „vlivným lidem”. Naopak tvrdě postihuje ty, kdo se jim odváží postavit a snaží se např. bránit korupci a rozkrádání státu. (PravyProstor.cz)

  Politici, vedení Policie, soustavy státního zastupitelství a soudů, nemají odvahu problém byť jenom pojmenovat. Vymlouvají se na „nezávislost“ a „nezasahování do živých kauz”. Začátek problému Urban vidí v prakticky neexistující očistě justice a státního zastupitelství po roce 1989. Ani za vytvoření otevřeně zločinného klientelistického systému udělování právnických titulů na plzeňské právnické fakultě nebyl nikdo trestán. Bylo odebráno 12 titulů, stovky „absolventů“ působí dál.

  Řadu let seděl prý za rasovou vraždu mladý V. Pechanec, v jeho vinu však nevěřil ani zmocněnec poškozených. Veřejným tajemstvím bylo, kdo z vlivných rodin měl být do kauzy skutečně zapleten. Teď je Pechanec „za dobré chování“ podmíněně na svobodě a snaží se kauzu obnovit. (rof)

  Pak na 2,5 roku zavřeli mladého Lukáše Nečesaného. Podle Nejvyššího soudu však soudy „vybraly ze spisu to, co se jim hodilo a bylo v neprospěch obžalovaného, a naopak přehlédly to, co bylo v jeho prospěch"; „skutková zjištění obou soudů jsou v extrémním rozporu s důkazy." Podnětem k přezkoumání případu byla stížnost pro porušení zákona, kterou podala tehdejší ministryně Válková. Policie a státní zástupci lobbují za zrušení tohoto institutu. (Dfens-cz.com)

  V kauze dlouho sledované Milo Komínkem byl chartista Vladimír Hučín obviněn ze sedmi trestných činů, ale byl soudy očištěn. Mnozí novináři nepravdivě dodávali, že Hučín prý byl viněn i z podílu na výbuších v Přerově. 23.7.2007 se v Lidových novinách přidal exministr vnitra a taky chartista T. Hradílek. V článku Narcis Hučín zneužívá demokracii píše, že se „má obava, že Hučín je iniciátorem těchto výbuchů, změnila téměř v jistotu“. Oba chartisté se kvůli tomu dodnes soudí. 28.5.2015 byla Hučínova žaloba o ochranu osobnosti a nemajetkovou újmu nepravomocně zamítnuta. (rof)

  V odůvodnění rozsudku JUDr. Lenkou Severovou mi zaujalo, že prý se Hučínovi nepodařilo zpochybnit původce obvinění expolicistu J. Pščolku. Nemělo by to být v právním státě naopak, že Pščolka by měl svá tvrzení doložit? Hučín za „podíl na výbuších“ nebyl odsouzen, proto se na něj hledí jako na nevinného. (rof)

  Jméno Jiří Pščolka se dodnes vyskytuje mezi „vlivnými“. J. Pščolka teď patřil mezi osoby zodpovědné „za celkovou bezpečnost“ ostravské části mistrovství světa v hokeji. Tedy i za zdokonalování dozoru nad lidmi na návrh Policie – při vložení vstupenky do turniketu diváka sejme kamera a obličej je přiřazen místu v hledišti. Systém má být nainstalován i na stadionu, kde se koná atletická Zlatá tretra. (rof dle Tip senior, Zikádo)

  Bolševické snahy, aby se dítě zřeklo svých nesprávně smýšlejících rodičů, dnes přerostly v otevřené odebírání dětí rodičům. Podle Petra Hanniga, lídra Strany zdravého rozumu, v Norsku už bylo dítě odebráno neslyšící matce prý proto, že „by nemělo s matkou oční kontakt.“ A i v ČR jsou připraveny zákony k odebírání dětí biologickým rodičům či matkám samoživitelkám. (P.Hannig)

  Jak se našla provokatérka zjišťující, zda se dodržují „lidská práva“ při pronajímání bytů, tak se podle Hanniga jistě brzy najde nějaká organizace, která bude vyhledávat děti, které by bylo možné odebírat funkčním rodinám či matkám samoživitelkám u nás. Prý to bude byznys…

  Řadě lidí jde o život kvůli válkám, za které nesou odpovědnost politici, organizující a podporující nejrůznější převraty, rebelie či barevné revoluce. Podle I. Hoffmana jejich osud je důvodem hnát premiéry, prezidenty a ministry zahraničí většiny západních zemí před mezinárodní tribunál, neboť to co se tváří být zahraniční politikou, vykazuje známky organizovaného zločinu proti lidskosti. Uprchlíky je třeba zachraňovat na náklady zbrojařů a naftařů, kvůli kterým tonou.

  V letech 1968-69 od nás odcházeli za hranice jak lidé ohrožení na životě (např. M. Komínek), tak ti co šli za lepším. Cosi podobného se dnes děje ve větším. Nejsou rozlišováni lidé ohrožení na životě a mladí zdraví směřující do Evropy za lepším, všichni dostali nálepku uprchlíci, běženci. Unijní byrokracie oživuje, co jsme znali před Listopadem. Za pomoci citového vydírání solidaritu mění v povinnost, doplňují to kvóty (kolik lidí mají kde přijmout) a umístěnky (kam má běženec chtít jít). (rof)

  Podle ekonoma P. Kohouta je třeba poskytnout azyl těm, kterým jde o život, mj. syrským křesťanům. Těm, kteří jdou za lepším poskytnout možnost, aby se o sebe postarali obdobně jako imigranti do USA v 19. století.

  O „povinné solidaritě“ se mluví hodně , o stavu dalších západních „hodnot“ méně. Podle lídra D.O.S.T Petra Bahníka je znehodnocená i myšlenka lidských práv – na původní koncept přirozených práv se zapomíná, za lidské právo je vydáváno kdeco. Bolševiky úspěšně vystřídali neomarxisté, kteří také chtějí tvořit „nový svět“ a netrpí ohledy vůči našemu soukromí, svobodě a občanským právům. Jeden ze zakladatelů této ideologie, Willy Munzenberg, kdysi řekl: „Zkazíme Západ tak, až bude smrdět!“ (ParlListy)

  Změnu směru otáčení kola dějin dokládá i navrhovaná změna branného zákona. Včera ti nahoře rušili odvody, dnes chtějí odvádět i ženy. Vojáci mají skládat novou přísahu – už nestačí slib bránit Českou republiku proti vnějšímu nepříteli. Mají přísahat, že se poslušně zúčastní i zahraničních misí, tj. i kroucení rukou zemím, které nedělají, co spojenci chtějí. K povolání záložáků do zbraně už nemá být třeba souhlas Parlamentu, stačí když zavelí vláda.

  Obranu lze organizovat i jinak. Kdo je na svém a chce tu být vládcem, měl by být i obráncem. Proto by ozbrojené síly měly být složené jak z profesionálů, tak i z občanů připravených bránit svou zem. (rof)

  Každý z nás může změnit i svůj přístup k politice. Nepodporovat militaristické bubnování, politiku nenávisti a primitivní plakátový antikomunismus. Uvědomit si, že protipólem bolševika není antikomunista, nýbrž demokrat. (P. Štěpánek)

Z médií vybral a trochu glosoval František Rozhoň (rof) , 7.6.2015; prameny: především internet.

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit