Pro časopis Svědomí/Conscience 1/2016

Politika ve stylu retro

  19.1. uplynulo 47 let od smrti Jana Palacha. Jan nesnesl naši pokoru před zlovůlí cizáků zprostředkovanou našimi přisluhovači. Upálil se, aby nás vyburcoval: Národe, neohýbej se! Já v tom já vidím i odkaz pro dnešní dny. (ČRo2, Jan Petránek)

  Před čtvrt stoletím při operaci Pouštní bouře koaliční vojska vyhnala okupanty z Kuvajtu. Nám tehdy řekli, že vidíme „válku v přímém přenosu", válku „strojů proti strojům". Záměrně nám však nebyly ukazovány obrovské lidské ztráty. (ČRo2, Eduard Stehlík)

  Bagdádský chaldejský patriarcha Sako řekl v Maroku na konferenci o právech náboženských menšin v muslimském světě: Od r. 2003 „vnější hráči“ užívali šíření demokracie a svobody jako záminku k tomu, aby nás připravili o přírodní zdroje a vyvolali chaos a terorismus v Iráku a na Blízkém východě. Vyhánění křesťanů je systematické. Je třeba vzdělat muslimské předáky, aby se postavili fanatismu a sektářské mentalitě slovy i skutky. (radiovaticana.cz)

  Křesťané, dokonce i Vánoce, vadí už i v Kristově rodišti. Protestuje rabín Ben-Zion Gopstein, ředitel Lehava, Organizace pro prevenci asimilace ve Svaté zemi: „Vánoce nemají ve Svaté zemi místo.“…  Misiím nesmí být poskytována opora. Vyžeňme upíry z naší země dříve, než znovu začnou pít naši krev.“ (rcmonitor.cz)

  Některá místa v Sýrii připomínají Stalingrad. Přesto zde lidé žijí, uprchlí se snaží vracet. Před pěti lety tu lidé ještě nepomýšleli na odchod do Evropy. Teď si mnozí myslí, že Německo potřebuje lidi a ti tam mohou lehce začít nový a lepší život. (L. Klicperová a M. Kutilová v knize Islámskému státu na dostřel)

  „Uprchlická krize“ je velmi dobře zorganizovaný systém pašování imigrantů, řekla novinářka Carol Maloufová, která zkusila „prchat“ z Turecka do SRN. Aby se dostala do gumového člunu, zaplatila 1 200 dolarů; člunu na moři došel benzin. Průměrně 45 lidí na lodi a 10 lodí dává denně pašerákům na půl milionu dolarů. (Parl.Listy)

  Autorky knihy Islámskému státu na dostřel uvádí za „prchání“ taxu 3 200 €. Také 700 $ jen za přechod do Turecka, za cestu celkem minimálně 4 000 $ za osobu.

  „Vítači migrantů“ podporu „prchání“ vydávají za „hájení hodnot“, za humanitu nadřazenou „řádu“, tedy dodržování předem odsouhlasených závazných pravidel. Podle německého esejisty G. Dieze „řád není žádnou hodnotou o sobě..., ale humanita jí je.“ (Lidové noviny, Z. Petráček)

  „Řád“, uznávání společných právních zásad, je evropskou hodnotou asi tisíc let. Navíc: jednal-li stát v rozporu s vlastními zákony, mohlo to být důvodem k udělení azylu jeho občanům.  Je-li pro Dieze a německou kancléřku teď vytčený cíl důležitější než dodržování práva, kopírují politický styl bolševiků, fašistů a nacistů. (rof)

  Podpora migrace je někdy dobře placená. V roce 2014 (údaje za r. 2015 ještě nejsou k dispozici) si 7 nevládních organizací (Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci, Centrum pro integraci cizinců, Multikulturní centrum Praha, Sdružení pro migraci a integraci, META a InBáze) rozdělilo celkem 106 milionů. (NeviditenýPes, senátor Tomáš Jirsa)

  Humánnost současné „humanity“ zpochybnil na ČRo2 Jan Petránek: Proč, dejme tomu, atlantický pakt dělal námořní manévry v Černém moři, když ty lodě mohly patrolovat mezi Tureckem a Řeckem a tolik lidí se nemuselo utopit? Proč Turecko a Řecko, členové NATO, se nedohodnou na přechodu těch lidí, když už chtějí do Evropy, po souši? … kdo strategicky uvažuje, ví, že za tím musí být velice zlý záměr těch, kteří jsou i činitelé v atlantickém paktu.

  Jan Petránek dodal: Zde se málem člověk svlíká na letišti, jestli nemá lahvičku s tekutinou ve spodkách, je to strašně důležité a dávají se na to velké peníze. Pak sem jdou desetitisíce lidí, o kterých vůbec netušíte, odkud jdou, jak se jmenují, co tu chtějí. Zákon má regulovat vztahy mezi lidmi, co se děje s migrační vlnou, dělá ze zákonů trhací kalendář. Je to i útokem na demokracii, která nesmí být bezzubá, jak říkal T. G. Masaryk.

  Roku 1986 mocní východního bloku chtěli tajit výbuch v Černobylu. Při vstupu do roku 2016 mocní západního bloku chtěli tajit, že o silvestrovské noci nejen v Kolíně nad Rýnem pachatelé převážně afroasijského vzhledu měli osahávat, ba i olupovat zdejší ženy. (NeviditelnýPes) a (rof)

  Na Západě dosud sílil feministický styl hájící ženy až přepjatě. Náhle ho začaly válcovat řeči typu „vy toho naděláte pro pár osahaných ženských.“ Podle exministra spravedlnosti Karla Čermáka „není nic jednoduššího než osahávat vlastní holky, které to pak svedou na jiné“; podle socioložky Jiřiny Šiklové „muslimové se budou chovat podle svých kulturních prvků, buď to musíme přijmout, nebo postavit plot, což je nesmysl.“ (Lidové noviny, Z. Petráček)

  Vrátný hotelu v Kolíně n.R. bránil Němky, pak ho zavřeli. Prý proto, že po útocích se přidal k občanským hlídkám (civilní stráži). Na bezpečí máme jen policii, i když selhává, zato občanská sebeobrana, dříve v naší civilizaci běžná, má být trestná. (PravýProstor) (rof)

  EU má dva koncepty, jak společně střežit hranice Schengenu. Podle prvního členské země po domluvě pošlou do hraničních států své kontingenty a vojáci národních států zabezpečí hranice. To lze realizovat skoro okamžitě. (Neviditelný pes, O. Neff)

  Překážkou je druhý koncept: Že bude založena jakási společná armáda Evropy, policejní nebo ochranný sbor podléhající bruselskému vedení. Jednotlivé státy ten sbor ovlivní podle míry svého vlivu v Bruselu. Ten koncept vítají v Berlíně. (Neviditelný pes, O. Neff)

  Premiér B. Sobotka v Bruselu podpořil společné jednotky, které by vstupovaly do států EU i nepozvány. S tím návrhem na prolomení státní suverenity byl mezi ministry vnitra V4 „náš“ ministr Chovanec osamocen – a kvůli tomu nebylo přijato společné komuniké. (Parl.Listy)

  I Německo na neurčito prodlouží kontroly na hranicích. Naproti tomu náš uchazeč o post senátora a euposlance Vladimír Hučín dal 6.1.2016 na své stránky: Nejsem pro uzavření hranic, ale pro zkvalitnění práce tajných služeb, především BIS… Hučín se „obává“ spíše těch, kteří nás uprchlíky „straší“.

  Obava z „uprchlíků“ je u nás podložena i historicky. Když byly v roce 1945 v Evropě v pohybu miliony lidí, často bez dokladů, objevili se mladí vyčerpaní běženci i ve Velkém Meziříčí. Dostali tu teplé jídlo i nocleh, a pak se podíleli na vraždění místních. Patřili totiž patřili mezi vyškolené německé werwolfy, vlkodlaky, kteří ještě dlouho po osvobození, zvláště v pohraničí zabíjeli, ničili, šířili strach a paniku. (z knihy Stanislava Motla Oběti a jejich vrazi)

  Nemyslím, že v nejbližších letech zvítězí nějaká forma středověkého násilí. Spíš nějaká forma státní totality. I u nás už přituhuje - policie sleduje sociální sítě a vládnoucí politici vyhrožují vězením lidem s nesprávnými názory, pokud je prezentují. (Václav Klaus ml.)

  Často se dnes osočuje z nacismu, většinou účelově. Podstatou nacismu a podobných totalitních hnutí je snaha umlčet jiné názory, prezentovat všem jedinou pravdu, zglajchšaltovat myšlení, zastrašovat či likvidovat případnou aktivní opozici či lidi s jinými názory. Středověcí preláti postupovali stejně. Svobodné myšlení, natož vyjadřování, trestat. (V. Klaus ml.)

  Co vlastně činí rozdíl mezi svobodnou a nesvobodnou zemí? Je to svoboda slov a myšlenek. Podle mého mínění je zvrhlé odsuzovat lidi jen za názor nebo výroky - a to JAKÉKOLIV. Věřím, že paragrafy vztahující se k názorové svobodě a svobodě slova nemají v právním systému co dělat – bez ohledu na to, zda výroky jsou či nejsou morální. (Markéta Šichtařová)

  Nejde o to, CO kdo říká, CO si myslí, jestli nás to pobuřuje. Když někdo bude popírat dějiny, je v pořádku mu NAMÍTNOUT, že se mýlí, politovat ho; není ale podle mého soudu v pořádku TRESTAT jej za jeho blbost. To je princip  definující svobodu. Když na něj rezignujeme, jako společnost se sami staneme těmi, jejichž propagaci dnes zákon zakazuje. (M. Šichtařová)

  Hnutí Islám v ČR nechceme mělo přes 160 tisíc příznivců. Facebook mu zrušil profil. Protože většina médií se od hnutí distancuje, tak bylo v podstatě odříznuto od veřejného prostoru a umlčeno. To se nemělo stát. Svoboda slova je svobodou slova jen tehdy, platí-li pro všechna slova a všechny řečníky, svoboda slova není svobodou slova, cenzurují-li noviny zprávy a internet uživatele. A tam, kde není svoboda slova, není dobré místo k životu. (M. Šichtařová)  

  Podle amerického novináře žijícího v ČR E. Besta náš stát dnes není přátelský k lidem: Ty nové zákony, elektronická evidence tržeb a také zákon o kontrolním hlášení, víceméně předpokládají, že každý z nás je potenciální zloděj, to znamená, že každý z nás bude se snažit krást. Stát chce kontrolovat pořád. A ten, kdo shodou okolností poruší nějaký zákon, bude automaticky potrestán. To je zásadní rozdíl od funkce demokratického státu, je to spíš k policejnímu státu. Represivní způsob vynucování zákonů místo toho, abychom přijali, že každý občan má jednat čestně, ale občas někdo zákon poruší. (ČRo2)

  Podle rozhlasových zpráv mají zákony „pro dobro lidí“ prolomit i nedotknutelnost soukromí. Úřady mají mít právo kontrolovat i v bytech např. „čím občané topí“. Policie má mít právo vstoupit do bytu a tam i bez rozsudku zabavit legálně drženou zbraň. (rof)

  Po Sametu mohl Petr Cibulka urazit i prezidenta, nově má být „za znevážení úředníka“ 10 000 Kč pokuty. Je to slabý odvar oproti atmosféře v Německu, Francii a jinde – dodal V. Klaus ml.

  Nastupující řád zavedl místo vlády lidu také tvrdou zákulisní diktaturu na zvolení „volených“ funkcionářů, vedoucí až k dosazování lidí ochotných vládnout v neprospěch těch, kteří si je mají zvolit. Doslova kolaborovat se zákulisní mocností, kterou bohužel (a nejspíš i bohudík) neznám. Rozborem událostí poslední doby však lze vysledovat, že je zaměřena proti obecným lidem. Dokonce rasisticky proti bílým lidem a územně proti Evropanům. A to už je velice závažné. (Svobodné noviny na internetu, Vladimír Veselý)  

  Černošští Američané se odmítají účastnit předávání Oskarů, protože letos je podle nich nominováno málo černochů. Čímž dávají najevo, že podle nich Oskar není o kvalitě, ale o barvě. Tedy selektují podle barvy. Což ovšem je základem rasismu. (Markéta Šichtařová)

  Vedení americké Akademie filmových umění protestujícím poslalo veřejný omluvný dopis. Tak vypadá sklánění hřbetu před politickou korektností. Ještě horší je mlčení humanitárních organizací: Kdyby takhle někdo „hejtoval“ na adresu uprchlíků, už by obhájci lidských práv stáli na náměstí s transparenty a mávátky. Kdepak jsou? (NeviditelnýPes, Vítězslav Kremlík)

  Předchozí polská vláda Občanské platformy těsně před volbami chtěla silově prosadit své lidi do Ústavního soudu; dnes Právo a spravedlnost tu akci napravuje de facto podle práva - řekl na ČRo P.Žantovský. I revize fungování a řízení veřejnoprávní televize je nápravou chyb, snahou nahradit propagaci jedné strany nezávislým a nestranným zpravodajstvím - řekl na ČTv analytik Martin Ehl. Přesto Evropská komise překročila svou pravomoc a komisařka Jourová prověřuje, zda Polsko „vykročilo za hranice demokracie“. (ČRo)

  Podle bývalého ředitele Slovenské televize a dnes analytika Radima Hrehy je Česká televize čím dál víc považována za médium propagandistické, či dokonce extremistické. Hreha předpokládá, že součástí příští předvolební kampaně do parlamentních voleb bude nejen řešení uprchlické krize, nýbrž i způsoby, jak garantovat ukončení oblbování veřejnosti, zejména Českou televizí a Českým rozhlasem. (Parl.Listy)

  Poradce ukrajinského prezidenta Porošenka říká, že Rusové jsou takový „malý, škodlivý hmyz". Porošenko sám dodává: dáváme Rusku „údery do zubů". „Úder“ energetickou blokádou však lidé na Krymu považují za genocidu. (PrvníZprávy)

  Pařížská klimatická konference skončila, ale vyvolala znepokojené komentáře: cíle jsou ambiciózní, ale nevymahatelné. Představitelé států prý podepsali cosi, co nikdo nemůže vynutit, aby bylo plněno. Jenže o to tady nejde! Podstatné je, že byly uvolněny masy peněz, které se teď povalí nekontrolovatelným proudem neznámo kam a spočinou v něčích kapsách. A jde o astronomické částky. O výsledky nejde vůbec, žádné nebudou. Možná to bude podvod tisíciletí. (NeviditelnýPes, Ondřej Neff)

Z médií za pomoci Ladislava Svobody vybral a trochu glosoval František Rozhoň (rof), 31.1.2016

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit