Pro časopis Svědomí/Conscience 4/2016

Politika ve stylu retro

  Podle Přemysla Pittera, spisovatele, kazatele a sociálního pracovníka, stát neochrání armáda ani spojenectví s velmocemi. Je třeba budovat společnost, kterou budou lidé podporovat, ne ničit. To se neobejde bez potíží, ale ty budou nesrovnatelně menší než společenský konflikt končící neodvratně v násilí.

  Lidé spokojení s Československem a dalšími státy zničenými nacistickou integrací Evropy, se často stali odbojáři či revolucionáři a pomohli ty státy obnovit. I lídři států poválečné západní Evropy spoléhali, že v případě obsazení území stalinskými vojsky lidé začnou odboj. Snahy některých ničit společnost i státy však porážkou nacismu neskončily. (rof)

  Moje generace zažila bolševika, který se netajil úmyslem budovat novou společnost na troskách staré, a zažívá euhujery, kteří chtějí totéž, jen to víc tají. Vzpomínáte, jak nám tvrdili, že EU je sdružením států, které po vstupu budou ještě suverénnější? A teď v rámci Letní filmové školy (LFŠ) přiznal novinář Martin M. Šimečka opak, že základní teze EU byla, že národní stát jako takový je odsouzen k zániku; správnost teze prý potvrzuje globalizace. (rof)

  Euhujeři si nechtějí přiznat, co dlouho připomíná nejen Petr Robejšek. Ten mj. v Lidových novinách 3.6.2006 a v Právu 9.7.2016 píše, že globalizaci posilující nadnárodní celky už zvoní hrana, a nastává čas lokalizace a regionalizace. Jako před Sametem jsme svědky nesmiřitelného ideového sporu, tentokrát globalizace versus decentralizace. (rof)

  Spor řeší Německo postaru. Začíná další etapu budování nové společnosti. Intenzivní tlak proti opozičním a alternativním projevům, týkající se všech oblastí života a obyvatel všeho věku od nejranějšího dětství“, se tentokrát nazývá „Strategie prevence extrémismu a podpory demokracie“. (Historik A. Valenta, NeviditelnýPes)

  Německý cíl upřesnil president Joachim Gauck „To, co vznikne na místě dnešního Německa, nebude mít společný původ ani společný vzhled, ani sdílený jazyk či kulturu – bude to společenství různých.“ (Nevidit.Pes)

  K plánům „elit“ v červnu t.r. dodal Luděk Frýbort z Hannoveru, že to asi dopadne jinak a hůř. Společenství různých může vzniknout tam, kde při vší kulturní rozlišnosti jedna složka obyvatelstva uznává existenční nárok druhé. Frýbort předpověděl, že takto málem idylicky budoucnost vypadat nebude a ani nemůže, mj. proto, že existují společnosti přesvědčené o své absolutní nadřazenosti, o předurčenosti k opanování světa. (Nevidit.Pes)

  Vedoucí úlohy se po KSČ ujaly „elity“ a ožívá to, co V. Bělohradský nazývá starým elitářským odporem k demokracii. Na LFŠ tvrdil i Šimečka, že referendum, lidové hlasování, by v současném demokratickém světě nemělo mít místo, a že mnohem víc než teroristické útoky ho zneklidňuje představa „apokalypsy“, pokud US prezidentem nebude kandidát establishmentu, ale Donald Trump. (rof, Právo 9.7.2016, Parl.Listy)

  Toť ukázka schopnosti Orwellem zvané doublethink, podvojné myšlení: Věřit, že demokracie je nesprávná a přesto ji vyznávat a šířit. Udržet současně dva názory vzájemně se vylučující. Vědět že jsou protikladné, a věřit v oba. (citováno z 1984)

  Britský premiér Cameron předvedl světu, že i referendem lze potlačit diskusi o decentralizaci. Když mnozí Skoti chtěli to, co kdysi slibovali i budovatelé EU, tedy možnost víc se vměšovat do vlastních záležitostí, Cameron vyhlásil referendum, ale s otázkou status quo nebo vystoupení Skotska ze Spojeného království. Debaty o decentralizaci společného státu ustoupily do pozadí, lidé poměrem 55:45 byli pro status quo a Cameron zůstal premiérem. (rof dle R. Jocha, Nevidit.Pes)

  Nejen bývalý londýnský starosta Boris Johnson byl pro to, aby se o osudu Británie více rozhodovalo v Británii. Už v r.2011 vznikl v Británii program Fresh Start, kterých eunesmyslů by bylo dobré se zbavit. Vždyť asi 80 % britské legislativy v ekologii dnes vzniká v Bruselu a dotýká se téměř všech oblastí v průmyslu a veřejném sektoru, přestože o tom v Římských smlouvách nebyla ani zmínka. (Vítězslav Kremlík, Nevidit.Pes)  

  V EU nejde jen o oblast ekologie. Podle Petra Robejška se unie zalyká stále novými globálně platnými normami, definovanými podle potřeb „elit“ politických a ekonomických, z nichž ty první chtějí nekontrolovaně vládnout a ty druhé nerušeně vydělávat.

  Cameron s Bruselem vyjednal pro Británii drobné výjimky a vyhlásil referendum s otázkou setrvat či opustit EU. 23.6.2016 Britové těsně odmítli stávající stav a Cameron jako premiér padl. V nové vládě Theresy May se ministryní životního prostředí (Environment Secretary) stala Andrea Leadsomová, která stála v čele projektu Fresh Start. (Vítězslav Kremlík, Nevidit.Pes)  

  Země Evropského sdružení volného obchodu (Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko) - nebyrokratické alternativy vůči EU – prohlásily, že se těší na návrat Velké Británie do tohoto spolku. Zato Brusel s aktivisty křičícími musíte být hate free, se ukázal jako hate full; začal kravál, že prý vítězové referenda nemají žádný plán, způsobili chaos a nyní zbaběle prchají od zodpovědnosti. (Petr Mach a rof)  

 Jaroslav Hutka, zpívající že nejmocnější je pravdomluvné slovo, 5.7.2016 rozeslal „přátelům“ výmysly, že trouba Cameron z nepozornosti otevřel Pandořinu skříňku referenda, nevzdělaní a staří podrazili mladé a vzdělané, a vítězové zděšení svou výhrou nevědí, do kterého písku zastrčit hlavu(rof)

  V srpnovém čísle časopisu Jančurovy Student Agency Žlutý je pár stran hate smyšlenek od cestovatele Petra Horkého. Prý už Británie pod vedením nejviditelnějších vykřikovačů Nigela Farage a Borise Johnsona opustila EU, a ledva se to stalo, oba dva kormidelníci této volby, Farage a Johnson, oznamují odstoupení, rezignaci, odmítnutí odpovědnosti za stav věcí, který z velké části způsobili… Mezi indiány by měli právo tak maximálně hlídat slepice… Jsou pro mne lháři a tlučhubové… nejsou to pro mne muži, ale jenom nedospělí mistři mediální a masové komunikace…

  Ve skutečnosti Velká Británie EU neopustila, ale časem bude o opuštění jednat. B. Johnson je ve vládě Theresy May ministrem zahraničí. „Zbabělost“ Farageho spočívá v tom, že vládnoucí strana, jeho konkurenti, ho odmítla přizvat do výboru připravujícího brexit!!! Tento kravál potvrdil názor Terezy Spencerové, že přinejmenším u nás se ze zásady nediskutuje, jen se rozdávají rány názorovým protivníkům. (rof)

  Nést odpovědnost za své činy je správné. Proto je škoda, že v ČR nezačalo vyšetřování podobné tomu, které ve Velké Británii podstoupil T. Blair. U nás by například šlo o Zemana, Špidlu a další za skutečnou podporu terorismu - útok na Irák. Vždyť i Lidovky měly nedávno nadpis: „Za Islámský stát může absurdní invaze USA do Iráku, shodují se experti". Špidla na Wikipedii: „Proti vůli části vlastní strany a s podporou ODS prosadil vojenskou účast české armády v tehdy obsazeném Iráku.“ Miloš Zeman Jak jsem se mýlil v politice:...„Krvavé hranice islámu“, o nichž mluví Huntington, mě také vedly k podpoře boje proti terorismu včetně souhlasu s preventivní válkou v Iráku a včetně podpory Izraele jako jediné demokratické země na Blízkém východě. (Ladislav Svoboda)

  A z logiky vyplývá, jestliže za většinou teroristických útoků vězí Islámský stát, který vznikl v lepším případě díky politické hlouposti takových politických prosťáčků jako jsou Bush, Blair, ..... a „našich" Zeman, Špidla, tak kdo je vlastně tvůrcem terorismu? Kdo by tedy měl nést zodpovědnost a být v první řadě posuzován za podporu teroristického útoku?? Věda se pokouší odhalit příčinu a ne až následek, proč by to v politice nemělo být podobné? (Ladislav Svoboda)

  Česká vláda na návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) raději schválila, aby se opět trestalo „schvalování“ teroristického útoku, a to až 12ti lety vězení. Kandidátem na takový trest by mohl být psychiatr Cyril Höschl. Řekl pro iDNES.CZ, že „útočníci jsou zblblí výchovou a náboženským fanatismem, frustrovaní životem v úspěšné a zhýralé civilizaci, někdy vykazují psychopatologii“. Na Neviditelném psu se vzápětí objeviložádné alibi pro teroristy, pane profesore!  

  Podle Šimona Pánka, ředitele Člověka v tísni, se integrace muslimů v zásadě podařila. Ale jeden z teroristů při zabíjení křičel „Tady se nedá žít!“. Jestli se integrace podařila takto, není divu, že k výbuchům teroristického násilí dochází skoro denně. (rof)

  V Nice na promenádě způsobil masakr řidič kamionu, který řekl policistovi, že veze zmrzlinu. Evropané překvapení a zaskočení tím, že někdo prosazuje své proléváním krve, by si měli vzpomenout na svoji vlastní nedávnou minulost, řekl prof. Ivo Budil pro Parl.Listy.  

  Prof. I. Budil pokračoval: I Evropané věděli, že o vše hodnotné se zápasí, a neděsili se ani prolévání krve. Radikální muslimové jednají v duchu přesvědčení, že musí šířit víru všemi prostředky, jak to dělali i křesťané. Západ poznal i vpády stepních kočovníků, tažení muslimských vojsk až do střední Evropy, a migrační tlak; přežil díky efektivní obraně a schopnosti asimilovat příchozí. Ty vlastnosti dnes začíná Evropa postrádat, „elity“ ignorují přirozené lidské sklony k agresivitě a na mimoevropský svět nahlížejí téměř výlučně jako na oběť západního imperialismu a kolonialismu, nikoliv jako na zdroj potenciální hrozby, vůči níž je třeba se bránit a vymezit. (Parl.Listy)

  Francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve vyzval „všechny ochotné francouzské vlastence“, aby posílili rezervy policie i armády. Výraz vlastenec přitom má dnes na Západě nálepku závadného slova. Cazeneuve jedná jako Stalin, který po přepadení SSSR Německem se začal vyhýbat slovu komunismus a zdůrazňoval dosud potlačované vlastenectví. Když mocným teče do bot, jsou schopni názorových přemetů. (Z. Petráček, Lidové noviny)

  Když řekl vicepremiér A. Babiš, že by zdanil peníze získané v „církevních restitucích“, vicepremiér Bělobrádek v tom „cítil antisemitismus“, protože zdanění by se týkalo i židovských obcí. Chovat se ke všem stejně bývalo povinností slušného člověka, dnes to dle Bělobrádka může z člověka udělat „antisemitu“. Tak se mění význam slov. (rof)

  Kýbly špíny na sebe kydají současné kapitalistické velmocí a přece jsou schopny se vzájemně domluvit. Jen 4 dny po tvrdě protiruském summitu NATO přiletěl do Moskvy US ministr John Kerry, během roku už potřetí, a dlouho jednal s Lavrovem i s Putinem. Protože i estonské politické „elity“ otevřeně mluví o tom, že NATO je jen papírový tygr, který by v případě války s Ruskem o Pobaltí nijak horlivě nebojoval, zřejmě byl ten summit NATO ze všeho nejvíc jen křečovitou píárovou akcí. (Tereza Spencerová, Parl.Listy)  

  Kdyby současné politické „elity“ na levici i pseudopravici skutečně porozuměly fašismu, přestaly by to slovo používat jako nadávku. To proto, že obě skupiny, spolu s většinou politických figur a komentátorů, si přisvojují fašistické ideje a politiku. (Američan Ron Paul, PravýProstor)  

  Historie dvacátého století ukazuje, že vždy to jsou radikální, zfanatizované menšiny, jež se prosadí proti umírněným, svého si hledícím většinám… Rozumný, na ideologické návody nechytlavý člověk je vždy v početní převaze nad zradikalizovanými blázny. Právě tak nakonec vždy svou při prohraje. Stojíme před otázkou co dělat, aby to tak nedopadlo ještě napotřetí. Inu co: neopakovat věčnou chybu rozumných většin. Nepřenechávat iniciativu bláznům. (Luděk Frýbort, Nevidit.Pes)  

  Pokusem zbrzdit „elity“ je trestní oznámení na ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera za prosazování cenzury. J. Dienstbier se ze své pozice člena vlády pokoušel prosadit, aby soukromá společnost Facebook, provozující sociální síť, umožnila v rámci své struktury působení cenzora placeného vládou ČR, který by měl za úkol mazat nevhodné příspěvky. (PravýProstor)

  Poslanec Zd. Soukup (ANO) to zkouší ve Sněmovně založením platformy proti multikulturalismu. Zatím asi 40 zájemců z ANO, KSČM a ČSSD považuje za určující kulturu ve střední Evropě tu, která vychází z řecké filozofie, římského práva, judaisticko-křesťanských tradic a myšlenek humanismu. Vyznávání jiných náboženství považují za věc soukromou, která nesmí být v konfliktu s evropským právním pořádkem a zvyklostmi. Platforma odmítá trvalé přerozdělování migrantů, ale připouští přijímání válečných uprchlíků, kterým nelze pomoci v regionu jejich původu. Politolog Zd. Zbořil se obává, aby se platforma brzy nestala ‚sektou‘, jejíž členové se, jak bývá v ČR zvykem, pohádají při prvním vážnějším rozhodování. (Parl.Listy)

S pomocí Mgr. Ladislava Svobody z médií vybral a trochu glosoval František Rozhoň (rof), 5.8.2016

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit