Listárna svedomi.cz, červenec 2016

Žádáme exhumaci a důstojný pohřeb pro Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše, Josefa Valčíka, Adolfa Opálku, Jana Hrubého, Josefa Bublíka, Jaroslava Švarce a další příslušníky II. a III. odboje, kteří leží v masových hrobech

Praha, 1. července 2016. U příležitosti premiéry britsko-francouzsko-českého koprodukčního filmu Anthropoid na MFF Karlovy Vary připomínají nevládní organizace veřejnosti tragickou skutečnost, že se těla československých parašutistů, kteří vykonali jeden z nejstatečnějších a nejvýznamnějších odbojových činů 2. světové války – útok na Reinharda Heydricha, stále zřejmě nacházejí ve velkém masovém hrobě v Praze-Ďáblicích, kam byla naházena před více než 70 lety.

V britské a francouzské tradici se s padlými příslušníky odboje zachází se vší úctou. Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc jsou národní hrdinové. Náš stát jim však dodnes neposkytl důstojné místo posledního odpočinku, kde by bylo možné uctít jejich památku.

Organizace politických vězňů a organizace zabývající se vyrovnáním s totalitní minulostí žádají vládu a Parlament ČR, aby urychleně přijaly novelu zákona, která umožní exhumaci a identifikaci tělesných ostatků příslušníků II. a III. odboje, kteří leží v masových hrobech, a jejich důstojný pohřeb.

Podepsáni:

Platforma evropské paměti a svědomí

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

Konfederace politických vězňů ČR

Svaz bývalých politických vězňů

Svaz PTP – VTNP

Pražský akademický klub 48

Společnost Antonína Švehly

Asociace soukromého zemědělství

Post Bellum

Společnost Václava Morávka

o.s. Paměť

 Kontakt: Dr. Neela Winkelmannová, výkonná ředitelka, Platforma evropské paměti a svědomí, Londýnská 43, 120 00 Praha 2, tel.: 727 954 050

Praha, 1. července.2016

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí