Aktuality www.svedomi.cz, 12.12.2016

Recidiva stalinismu, a to ze Strakovky

František Rozhoň

Odhalování rasistů, rasismu a příčin jeho nárůstu, ‘nenávistníků’ a ‘nenávisti’, patří k oblíbeným tématům v režimech, v nichž se nadlidé*) – elity*) – politická třída*) rozhodli vymítít ze společnosti zlo. Jen občas někdo nahlas/veřejně míní a zdůvodní, že pachatele vidí právě mezi nadlidmi*) – elitou*) – politickou třídou*). Mezi lidi s takovým názorem jsem se kdysi zařadil i já poté, co kdosi mně neznámý, ale mocensky vlivný, zjevně tedy někdo z nadlidí*) – elit*) – politické třídy*) , dokázal jistou zdejší menšinu vyloučit z řad lidí indoevropského původu. Tím svým rozhodnutím podle mě způsobil skokový nárůst činů s rasovým podtextem - z mnoha činů mezi sousedy se stávajících náhle byly činy „s rasovým podtextem“.

Nedávno jsem mezi lidi s takovým názorem zařadil mediálního analytika Petra Žantovského, protože napsal, že ne Alternativa pro Německo, ne jiný odpůrce migrace, ale kancléřka A. Merkelová způsobila, že v Německu znovu kvete rasismus. Merkelová to podle Žantovského způsobila tím, že dala migrantům jiná práva než Němcům.

Zhruba ve stejné době jako P. Žantovský se ozvala parta lidí „ze Strakovky“, tedy z řad nadlidí*) – elit*) – politické třídy*) , konkrétně z jisté Rady současné vlády. Ta parta oznámila lidstvu, že skupina Ortel lidmi oceněná lidmi v anketě popularity „Slavík", má prý „jasné napojení na extrémní pravici a hlásá myšlenky neslučitelné se základními právními dokumenty České republiky tím, že podporuje nenávist vůči skupinám osob“. Se zdůvodněním ‘viny’ Ortela se však ta parta neobtěžovala. Z dalších slov té party cítím agitaci podobnou té z dob stalinského teroru, že mlčením k počínání Ortela ‘podporujete xenofobii a nenávist’, zato nezdůvodněným útokem na Ortela se ‘uvědoměle snažíte chránit základní hodnoty demokracie’.

Parta, kterou kolem sebe soustředil Mgr. Jiří Dienstbier ml., jako party za Stalina a Gottwalda ignoruje jak zdůvodnění nutné k legitimnímu vyjádření odporu vůči Ortelovi, tak i zákonný princip, že nemůže být považován za vinného ten, kdo nebyl odsouzen pravomocně soudem. A kdo s názory té party polemizuje jako Lucie Provazníková, je mu zrušen blog.  

Tato recidiva stalinismu především v podání současných lidí ‘ze Strakovky’ dává vzpomenout na kampaně nutící lidi odsuzovat JUDr. Miladu Horákovou dříve než soud, a potvrzuje názor již zmíněného analytika P. Žantovského, že je „totiž hlavní potíž celého polistopadového vývoje, že v téhle zemi přijmeme zákon a pět vteřin předtím, než je odhlasován, se začíná porušovat.“

*) milý čtenáři, nehodící se škrtni

František Rozhoň, 12.12.2016

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit