Aktuality www.svedomi.cz, 9.5.2016

Turistikou k dluhům i smrti

František Rozhoň

V článku Evropa v ohrožení autorka Michaela Julišová tvrdí: „Máme co do činění s novodobými totalitáři, které reprezentují současné mocenské struktury z nejvyšších kapitálových i politických kruhů. Poučeni z neúspěchu minulých totalitářů, zvolili pro tentokrát mimořádně rafinovanou metodiku k ovládnutí veřejnosti – hlásají dobro!“. Já se při čtení těch slov nejprve ušklíb: „Odhaluje dávno odhalené!" Vždyť bolševici, fašisté, nacisté i dnešní mocní prezentovali a prezentují svět v zásadě podobně jako místo všeobecného konfliktu mezi dobrem a zlem, přičemž tvrdili/tvrdí, že vítězství dobra zajišťují oni. Tím jejich politika získala nebezpečnou podobnost s dlouhou tradicí tisíciletého fanatismu, jeho sny o budoucím zlatém věku dávaly průběžně čas od času popud k výbuchům náboženského blouznění už od starověku. Kdo mi tohle nevěří, ať čte, odkud jsem zde částečně citoval – v knize Noëla O’Sullivana Fašismus, kapitolka Zlo: politika jako aktivistické křižácké tažení. Nakonec jsem já Julišové článek vzal jako výraz naděje, že lidé pomalu začínají chápat, že po Sametu jsme v zásadě neopustili politický styl O’Sullivanem nazvaný aktivistický.

Ale zpět k dnešnímu tažení za dobrem. V jedné šarvátce úředního šimla proti zdravému rozumu hlásá ministerstvo zemědělství, že novelou mysliveckého zákona rozhodně chrání život a zdraví houbařů a výletníků, jakož i zvěř, a to tím, že umožní zakázat vstup do lesů, luk a polí na neomezenou dobu, uloží chráněným osobám povinnosti leckdy nesplnitelné a razantně zvýší pokuty chráněným osobám ukládané.

Konkrétně: V době, kdy tu vládl bolševik a tudíž prý bylo vše špatně, myslivci už před časem honů museli přímo v terénu varovat, že v jistém období je do určité oblasti kvůli honům denně třeba od šetnácti hodin zakázán vstup. Turista, který nechtěl být střelen, ve vlastním zájmu se tomu včas přizpůsobil. Já při svých podzimních a předvánočních toulkách po značených turistických stezkách, většinou v oblasti od Všenor či Dobřichovic po Dobříšsko či Příbramsko. Teď mám být lépe chráněn novelou mysliveckého zákona. Podle ní budu povinen před turistický výlet předřadit návštěvu jakýchsi radnic a zde zjišťovat na úřední desce, zda není zakázáno vstupovat tam, kam se chystám. Pokud při výletu zabloudím nebo cestu nuceně zkrátím a octnu se v oblasti mnou nečtené úřední desky, hrozí mi pokuta ve zvýšené částce 30 000 Kč, v případě recidivy 60 000 Kč! Takže pokud při jednodenní turistice „po staru“ projdu přes katastry pouhých tří obcí, hrozí mi 3 pokuty, celkem 150 000 Kč, což odpovídá mému důchodu za rok a čtvrt, a ještě mohu být v souladu s novelizovaným zákonem střelen. Tomu říkám chránit občany!

František Rozhoň, 9.5.2016

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit