Aktuality www.svedomi.cz, 15.5.2016

Výročí má nejen Karel

František Rozhoň

Když ‘náš’ zákon říkal, že předvojem společnosti je Komunistická strana, byly zdůrazňovány dějiny sociální - středověká selská i novověká dělnická hnutí. Také svébytná období českých dějin jako husitské války a národní obrození. Po Sametu naopak zdá se, že hybateli dějin s autoritou u lidu byli podnikatelé, vojevůdci a vládci. Zdůrazňují se období, kdy se české dějiny kryly s trendy v okolí. Ta slova napsaná před pár lety znovu potvrdil vývoj posledních dní.

Téměř bez povšimnutí teď zústává, jak před šesti sty lety řádil kostnický koncil – začátkem roku 1416 obeslal před svůj soud představitele české šlechty, kteří pečetili stížnost proti upálení M.J.Husa a nakládáni s Jeronýmem Pražským, koncem téhož roku zkusil na neurčito pozastavit činnost pražské univerzity za to, že vydala osvědčení o bezúhonném životě a pověsti M.J. Husa. 30. 5. 1416 byl v Kostnici upálen Jeroným Pražský, který na svých četných zahraničních cestách propagoval husitské myšlenky. Že jeho upálení mu získalo obdivovatele i mezi odpůrci, dokládá list florentského humanisty Poggia Braccioliniho.

Pozornost je soustředěna na krále a císaře Karla IV., kterému podle podle listu Metro z pátku 13.5.2016 prý je 700 let, ale nikdo nežádá jeho zápis do knihy rekordů jako nejstaršího pozemšťana. Dlouho chystané oslavy však nepostrádají prvky známé z řádění kostnického koncilu a pak bolševiků i nacistů – socani a zvláště pak Petr Dolínek považovali za skandální, nepochopitelné a nemyslitelné, že by „hymnu oslav“ skládal někdo, kdo umí, ale podle socanů míval nesprávné názory.

Robert Oppelt - redaktor listu Metro, které z Karla IV. udělalo sedmisetletého kmeta, kterému přeje celé Česko - sepsal upozornění, že české oslavy minulých vládců jsou nedostatečné. Vždyť Vídeň oslavuje Franze Josefa I., a u nás se „bohužel nic takového nechystá“. Oppelt vymyslel si a sepsal, že Franz Josef prý byl nejdéle vládnoucím českým panovníkem a jeho význam prý byl minimálně stejně velký jako Karlův. S tím si dovolím polemizovat.

Franz Josef se nenechal korunovat na českého krále, ač to několikrát výslovně přislíbil, tak ho těžko mohu považovat za panovníka českého. Franz Josef nastoupil na trůn habsburský při puči z konce roku 1848, a nechal se korunovat na krále uherského. Na význam trochu jiný, než připisuje Franzi Josefovi redaktor Oppelt, upozorňuje britský historik a profesor Cambridgeské univerzity Brendan Peter Simms v knize Zápas o evropskou nadvládu - Od pádu Cařihradu po současnost (ISBN 978-80-7260-323-7): Vídeň za Franze Josefa na začátku září 1916 souhlasila se zřízením společného velení s Německem, v jehož čele stál Hindenburg, a tím Rakousko-Uhersko prakticky přestalo existovat jako nezávislý stát. Už dříve německý náčelník generálního štábu Erich von Falkenayn řekl, že Rakousko-Uhersko se „bude muset vzdát státní svrchovanosti“, a podle státního sekretáře říšského zahraničního úřadu Gottlieba von Jagow se stane „pouhou německou Ostmarkou“. Přibližně v téže době německý politik Friedrich Naumann vydal své nesmírně vlivné pojednání nazvané Mitteleuropa (Střední Evropa), v němž vyzýval, aby dunajskou kotlinu zorganizoval pod svou správou Berlín. Z toho já vyvozuji závěr, že dnešní Vídeň se oslavou Franze Josefa chová jako náš padlý bolševik – oslavuje šéfa, přestože jemu svěřený subjekt před sto lety dovedl ke krachu.

František Rozhoň, 15.5.2016

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit