Archiv aktualit 2011

 Aktuality

Příspěvky mimo časopis Svědomí, listárna

Rubrika Politika ve stylu retro časopisu Svědomí

6/2011

5/2011

4/2011

3/2011

2/2011

1/2011

12/2010

11/2010

10/2010

9/2010

8/2010

7/2010

6/2010

5/2010

4/2010

3/2010

2/2010

1/2010

12/2009

11/2009

10/2009

9/2009

8/2009

7/2009

6/2009

5/2009

4/2009

3/2009

2/2009

1/2009

12/2008

11/2008

10/2008

9/2008

8/2008

7/2008

6/2008

5/2008

4/2008

3/2008

2/2008

1/2008

12/2007

11/2007

10/2007

9/2007

8/2007

7/2007

6/2007

5/2007

4/2007

3/2007

2/2007

1/2007

12/2006

11/2006

10/2006

9/2006

8/2006

Protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi

Aktivista Jan Šinágl, 29.3.2011

První věc, kterou národu je třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. Ještě více než o potrestání viníků jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné... Je to boj o duši národa.

Ferdinand Peroutka

Až budeme u nás rozdělovat lidi na slušné a neslušné a ty neslušné oddělovat od těch slušných a od rozhodování ve věcech veřejných, tak nám bude líp a nakonec i dobře. Těch slušných lidí je u nás drtivá většina, ale ne a ne se dostat ke slovu. Ať nám sociologové konečně vyšetří, podle jakých zákonů se tak snadno sdružují darebáci, aby nakonec ovládli zdrcující většinu těch slušných lidí! To přece jednou musí přestat, a teprve pak bude člověk člověkem.

Jiří Herzinger ve sbírce Květy koridorů

 

Aktualizace 28.12.2011 :

Cenzura je prý nepřípustná (František Rozhoň)

18. prosince 2011 zemřel Václav Havel. Vláda neprodleně schválila návrh zákona, že zemřelý se zasloužil o svobodu a demokracii; a masmédia se snažila vytvořit dojem, že národ se sjednocuje za K. Schwarzenbergem, který nebožtíka prohlásil za nejvýznamnějšího Čecha 20. století.

Zmíněný vládní návrh zákona má být deklarací, kterou není třeba respektovat. Totéž, zdá se, platí pro ústavní systém naší země zaručující, že cenzura je nepřípustná. Pohoršení občanů nad mediální monstrkampaní spojenou s touto smrtí totiž cenzurovaly jak soukromé subjekty, tak i veřejnoprávní rozhlas.  Celý text zde...

Desatero (zpracoval Josef V. Tománek)

...Nezabiješ kohokoli, ani sebe,
sám sis život nedal, dalo ti jej nebe.
Nesesmilníš, nepošlapeš květy živé krásy,
ukaž obdiv, kroť však tělo,' jen tak dojdeš spásy.
Nepokradeš, nepomyslíš na majetek cizí,
nabídneš sám k blahu druhých, máš-li duši ryzí.
Nebudeš svědčiti křivě proti nevinnému,
pravdomluvnost - úzká cesta až k Božímu jménu.
Nepožádáš manželky bližního, však ti nepatří,
raduje se ďábel z všeho, co vás rozbratří.  Celý text zde...

Sedmero smrtelných hříchů soudobé civilizace (Mahátmá Gándhí)

• Bohatství bez práce.
• Požitek bez svědomí.
• Znalosti bez charakteru.
• Obchod bez morálky.
• Věda bez lidskosti.
• Náboženství bez milosrdenství.
• Politika bez principů.

Navazuje ČR na ideje demokratické ČSR?

Takové úvahy jsou dnes aktuální. Vyjádřila se k nim i prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc. na konferenci k 90. výročí vzniku ČSR.

Podle Olivové bylo zrození ČSR vyvrcholením určité historické linie, která se vine od Mistra Jana Husa a Jiřího Poděbradského a po staletí usilovala o umenšení moci církve a panovníka a směřovala k získání duchovní a osobní svobody jednotlivců. Miroslav Tyrš navázal na antickou gymnastiku a hromadná cvičení Sokola se stala účinnou neverbální komunikací a významně přispěla k soudržnosti, integritě české společnosti. Ideje historická i sokolská se pak staly oporou ČSR a posilovaly její stabilitu. Přestože vývoj v okolních zemích mezi světovými válkami přijímal totalitní prvky, ČSR si udržela svůj demokratický systém až do mnichovské dohody demokratických a totalitních velmocí. Bezprostředně po sametové revoluci 1989 se podle Olivové ukazovalo, že i pod dlouholetým příkrovem totalitní moci zůstávaly ideje demokratického Československa živé.  Celý text zde...

Zachraňte naše zdravotnictví (Petr Hannig)

Tento předvánoční čas byl v médiích zcela ve znamení státního smutku. Myslím si, že vlivem emocí nelze nemyslet na to, co nás čeká. Reforma zdravotnictví! Vrátil jsem se z USA, leccos je tam dobrého, jedna věc je však katastrofální. Nesmíte skutečně vážně onemocnět! A to tam platí nejenom pro chudší vrstvy, ale i pro střední třídu, ba dokonce i vyšší střední třídu.

Naše zdravotnictví je v celosvětovém kontextu na dobré úrovni a navíc je zatím výsostně humánní. Zdravotnická reforma navrhovaná naší vládou však připravuje začátek cesty, která vede k jeho postupnému komercionalizování. Bohužel komercionalizace zdravotnictví nevede k jeho zlepšování, ale k vyšším ziskům zdravotních pojišťoven. Na mou větu z úvodu :“Nesmíte skutečně vážně onemocnět“ se zvednou oponentní hlasy, vždyť můžete mít kvalitní zdravotní pojištění. A v tom je ten háček. Zdravotní pojišťovny ze své podstaty nechtějí léčit, ale hlavně vydělávat.  Celý text zde...

O Václavu Havlovi píší ti, kdo ho znali osobně :

Politický vězeň Wolf: Dělat z Havla Boha je šaškárna. Lhát se nesmí

Největší kritik Václava Havla z řad politických vězňů bývalého režimu ani nyní necítí k zesnulému exprezidentovi úctu. Zarytý antikomunista Jiří Wolf se sice pietního aktu zúčastnil, ale označuje ho za šaškárnu. Již dříve vyčítal Havlovi, že se stal vůdcem takzvané disidentské šlechty, která ostatním obětem komunismu nepomáhala, ale naopak si žila nad poměry. I proto současné nekritické zbožňování prvního polistopadového prezidenta odsuzuje.  Celý text zde...

S Johnem Bokem o Václavu Havlovi (Martin Stín)

Je noc. Ticho. Nikdo nevyrušuje. Sedíme s Johnem Bokem, předsedou spolku Šalamoun, „každý na svém konci drátu“ a povídáme si přes skype. Dnes o kom jiném než o Václavu Havlovi, jehož smrt se dotkla nějakým způsobem snad každého. V médiích se k němu vyjadřují školní děti i pamětníci a úplně všichni vědí, jaký byl: pro některé skvělý, pro jiné špatný, lhostejných je málo. Přisvojují si jej i tací, kteří se k němu v době jeho disidentství raději nepřibližovali. John Bok mu byl hodně blízko v disentu, kdy to bylo nebezpečné, a v době listopadového kvasu roku 1989, přesto o jeho vzpomínky v tom mediálním mumraji není zájem.  Celý text zde...

Klanění se prázdné rakvi... (Jiří Wolf)

Posílám také několik fotek z fronty lidí na prázdnou dřevěnou rakev. Oficiálně se ovšem tvrdí, že v prázdné bedně se nacházejí - vystavené - ostatky zesnulého, ale tak tomu není. Fronta lidí -2 km- se táhne od kostela v Řetězové ulici, až k Národní třídě. Pomněte logicky lidé, že žádný hygienik by nepovolil, aby byl po dva dny mrtvola v teple vystavena a rozkládala se. Musela by to být rakev na způsob ledničky. Tělo Havla bylo v ledničce, to jó, ale na Patalogii. Když vystavovali komunisté zesnulého, tak opravdu mrtvolku. V tom nelhali. Dnes se lidem lhalo! Místo směšné prázdné bedny by stačilo na stůl v kostele dát knihy, které napsal  Celý text zde...

Aktualizace 21.12.2011 :

Pozvání k betlémům

Výstava betlémů při pražských vánočních trzích skončila, ale čas k návštěvě betlémů právě nastává. Z nabídky téměř nepřeberné vám nabízíme tři tipy.

Ze středočeské Příbrami, z jihomoravské Ladné a z Horní Lidče na úpatí Bílých Karpat, Javorníků a Vizovických vrchů.  Celý text zde...

Absurdity a Václav Havel (František Rozhoň)

Václav Havel po Sametu vzbuzoval naději, že dobře naváže na kardinála Františka Tomáška a desetiletí duchovní obrody národa. Dopadlo to neslavně, protože známý český sociolog Ivo Možný říká „žijeme v době, která až nápadně připomíná chvíle před pádem antického Říma“, a primas český Dominik Duka (v MFD 17.12.2011) k tomu dodává: „Jsme na úrovni období, kdy přišli Germáni, Keltové, Slované. Vše se rozbilo a pak stavělo znova. I pro církve je obrovský úkol hledat způsob, jak zachránit hodnoty.“ Havel zemřel a ukázalo se, že neslavně dopadl i on sám. Je v situaci, v jaké bývala KSČ a V. Havel se tomu vysmíval - ti, kdo se přiživují na jeho pověsti, připisují mu pouze úspěchy, o nezdarech mlčí. Absurdit spojených s životem a politikou Václava Havla, autora mnohého absurdního divadla, je však mnohem víc.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

V krizi není euro, ale jeho uživatelé (Pavel Kohout)

Česká republika by měla poskytnout Mezinárodnímu měnovému fondu půjčku na „záchranu eura“. Rozvířila se bohatá domácí debata ohledně její vhodnosti či nevhodnosti. Tato debata však míjí jeden podstatný bod: proč a jak by vlastně MMF měl zachraňovat euro?

Euro navzdory stokrát opakovaným heslům není v krizi. Euro je uznávaná konvertibilní tvrdá měna, všeobecně přijímaná na trzích. Funguje jako nástroj směny, úvěrů i investic přesně tak, jak má. Kurz eura poněkud kolísá, ale nikoli za rámec normality. Když bylo euro před lety nominálně slabší než dolar, o žádné „záchraně“ se nediskutovalo. Nehrozí ani zánik či rozpad eurozóny.  Celý text zde...

Návrh zákona 1867 dává americké armádě právo věznit a vraždit protestující (Mike Adams)

Ti, kdo jako pštrosi strkali hlavu do písku a nechtěli vidět přicházející policejní stát by se nyní měli probudit a čelit realitě. To, že se nyní američtí senátoři pokusí záměrně a svéhlavě schválit zákon, který legalizuje uvěznění na neurčitou dobu, mučení a vraždy amerických občanů bez řádného soudního řízení a to vše na americkém území! – není ničím jiným než vlastizrádným zločinem. Toto je, jak by řekli naši otcové-zakladatelé, vyhlášení války americkému lidu. Tento návrh zákona odhaluje zákeřný plán zavést právní rámec, jenž ukončí Listinu práv, umožní vraždit protestující a umožní zničení Ameriky prostřednictvím zcela brutálního policejního státu.  Celý text zde...

Aktualizace 14.12.2011 :

Není jen jeden způsob integrace Evropy

Starší lidé podobný vývoj znají i z doby předlistopadové: Schází se lídři a přijímají soubory opatření ke zdokonalení nedobrého vývoje. Soubory opatření zafungují jen omezeně nebo vůbec, takže nedobrý vývoj pokračuje.

Proč bude nedobrý vývoj pokračovat i po posledním summitu, naznačil v MFDnes 10.12.11 Pavel Páral: Summit totiž nic z toho, co společnou měnu ohrožuje, nevyřešil… Euro netrápí momentální rozpočtové schodky, nýbrž starý dluh, který je příliš vysoký na to, aby ho byly některé země schopny zaplatit. A jak se tenhle dluh bude platit, o tom nepadlo ani slovo.  Celý text seznamující i s postoji TGM zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran
Muslimští zaměstnanci britského letiště systematicky pronásledovali křesťany
Syrsko-pravoslavný biskup žádá o pomoc pro pronásledované křesťany
Fenomén Halík
Církev k reformám v Itálii: utahování opasků nestačí
Není tolerance jako tolerance
Tajná konzistoř Pia XI. o vztahu k fašismu
Benedikt XVI. přijal představitele italských institucí družstevního podnikání  Celý text zde...

Je špatný systém? (Vlastimil Podracký)

V souvislosti s krizí mnohokrát slyšíme, že je špatný systém. Obvykle je tím myšlen kapitalismus jako takový. Abychom opravdu pochopili, co je špatné, je tento výraz zavádějící, kapitalismus totiž není systém, ale režim. Systémy jsou tržní hospodářství a demokracie. Domnívat se, že tyto dva systémy jsou příčinou krize, je omyl. Tržní hospodářství a demokracie na tom špatném režimu jen sekundují. Co je tedy špatné?

Výraz systém ve smyslu režimu zavedli komunisté, kteří systémy nepoužívali, jejich režim byl čistě dirigistický, přímo řízený člověkem bez nějakých samoregulujících mechanismů. Takový režim byl závislý silně jen na několika jednotlivcích a jejich kvalitě (na kvalitách vůdců). Taková vláda je velmi ošidná, vidíme to i dnes a tenkrát to bylo horší o to, že měla absolutní moc. Moc láká lidi spíše méně kvalitní, do čela se dostávají lidé diskreditovaní, aby ti opravdoví vládci v pozadí mohli s nimi manipulovat vydírajíce je jejich minulými selháními. A tady přichází ke slovu systémy. Pokud existují, umožňují alespoň nějakou míru svobody, protože mají zpětnou vazbu odzdola nahoru, volby dávají do rukou lidem určité pravomoci a trh zákazníkům umožňuje prosazovat svoje zájmy v konkurenčním prostředí. Dirigistické režimy bez systémů mohou být v podstatě jen diktátorské a totalitní. Systémy jsou tedy nutné pro moderní společnost. Ti, kteří hovoří o jejich zrušení, neví o čem mluví.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Vláda se opět chystá legalizovat podvody (Tomio Okamura)

Ministr spravedlnosti se už podruhé pokouší v Parlamentu prosadit zrušení zákonů, které znemožňují tunelování. Všem milovníků mediálně nejoblíbenějšího ministra říkám s plnou vážností - Jiří Pospíšil a jeho tým se pokouší zlegalizovat rozkrádání firem. A není to poprvé. O co jde?  Celý text zde...

V USA schválili revoluční zákon: Armáda bude moci lidí věznit i zabít!

Podle serveru CNN... přijal Senát Spojených států návrh zákona, který definuje celé USA jako „bojiště“. Znamená to, že v případě jeho uvedení v platnost americká armáda dostane do rukou nekontrolovatelnou moc beztrestně zatknout, zadržet, vyslýchat a dokonce i zavraždit svých občanů bez obvinění nebo soudu...

Vzhledem k tomu, že ministerstvo bezpečnosti charakterizovalo nákup zlata, držení zbraně, používání hodinek nebo dalekohledu, a všechny běžné typy chování jako potenciální indikátor domácího terorismu, jsou tato opatření volně zneužitelná...

„Pokud jste se ještě neprobudili do reality policejního státu, varujeme vás, čas běží. Jakmile se zákon stane platným, nemáte v Americe více žádná práva,“ varoval autor článku na newsvoice.se. Nyní jde zákon do hlasování v Kongresu USA.  Celý text zde...

Hrozí rozklad (Milan Daniel)

Nejen Paul Krugman dovozuje z kumulujících se černých zpráv, že demokratický svět je v krizi. Její symptomy vnímají občané Unie bez rozdílu jako hrozbu. Lidé se začínají stahovat do sebe, snaží se zabezpečit majetek a své rodiny. Zatímco se žebříček společenských hodnot přesýpá jako zrno v mlátičce, dostává občan živící se prací, student a důchodce nakládačku od politických elit, které v podobných situacích vždycky věděly, koho vzít u huby... Politika se stále viditelněji privatizuje. Právo má ten, kdo si ho zaplatí...

Hrozí rozklad. Nejen života veřejného, ale i soukromého. Ohrožen je každý z nás. To však neznamená, že každý z nás je v tom sám. Jsme v tom všichni spolu, a proto musíme umět spolu také říci ne. Jen srab to neudělá.

Každý, kdo žije v této zemi, je spoluodpovědný za to, že slušné lidi nepřečíslí grázlové, že místo solidarity bude naše životy určovat sobectví a místo tolerance bude vládnout nenávist. Občanské pozice se formují. Kdo chce, informace si najde. Potlačme, co nás rozděluje a položme důraz na to, co nás spojuje. Jde o všechno.  Celý text zde...

Aktualizace 7.12.2011 :

Politika ve stylu retro

•  Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) uspořádal konferenci k 90. výročí založení KSČ. Ředitel ÚSTR Daniel Herman připustil, že se může opakovat režim podobný předlistopadovému, protože rozklad hodnot ve společnosti pokračuje.
•  Přežívá chuť popravovat špatně smýšlející. Potvrdilo se to 25.10.11 na ÚSTR při diskuzi, proč byli Rosenbergovi za špionáž ve prospěch SSSR v USA popraveni, zatímco jiní špioni byli vyměňováni. Podle diskutujícího, který se představil jako antikomunista, Rosenbergovi zradili americkou demokracii, proto by on i dnes hlasoval pro jejich popravu.
•  Přežívají i trestní oznámení podávaná za názory. Čelil jim ministr Vondra, prý vyznamenáním bratří Mašínů schvaloval trestné činy vraždy. Vondra sám se optal, jaké postoje podle oznamovatelů byly začátkem padesátých let žádoucí. Kdyby se Mašínové tehdy nechali odhalit/zabít, asi by dnes byli oslavováni.
•  Trestní oznámení podaly poslankyně za KSČM Semelová a JUDr. Nedvědová na Zdenu Mašínovou za slova pronesená 31.10.11 na pražské Vysoké škole ekonomické při přednášce Život a boj bratří Mašínů.
•  Před kroměřížský soud pohnal státní zástupce Robert Hanuš pětici mladých, kteří si nezjistili, jakou nálepku u nás dostala jejich oblíbená kapela. Za šíření cizí ideově závadné hudby na internetu (!) mladým hrozí až 10 let vězení. (MFD 2.12.11)  Celý text zde...

Pozvánka:
Mezinárodní den akcí na Den lidských práv - Praha, Klárov, v sobotu 10.12.2011 od 14:00.  Celý text zde...

Ke Dni lidských práv (František Rozhoň)

Když se Pavel Wonka za bolševika rozhodl využít svého práva a kandidoval jako nezávislý kandidát do Federálního shromáždění, odměnou mu byl proces téměř inkviziční a nakonec smrt ve vězení. Pavel Wonka k tomu před smrtí napsal mimo jiné: „Zákon nemůže jen stanovit povinnosti, ale musí též poskytnout záruku a ochranu práv. Není-li tomu tak, jde jen o násilí hordy zločinců, kteří svou moc a sílu zneužívají proti více méně bezbrannému obyvatelstvu.“  Celý text zde...

Všeobecná deklarace lidských práv
přijatá Valným shromážděním OSN, New York 10.12.1948
U vědomí toho,
že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,
že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbaveni strachu a nouze, budou se těšit svobodě projevu a přesvědčení,
bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu,
že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku...
že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné uznání a zachování lidských práv a základních svobod a že stejné chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku.
  Celý text dokumentu zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Přílohy: Podstatné citáty z doby nejnovější :
Jan Pinz k podstatě demokracie

Od vzniku ideje demokracie v antickém světě uplynulo přes 2 000 let a dosud tato původní autentická vláda lidu inspiruje… Hellenům značila demokracie skutečnou moc lidu, nikoli formální procedury a pověřování zástupců bez možnosti jejich dostatečné kontroly ani úpadkovou formu ve smyslu lůzovlády, tj. ochlokracie…  Závěr knihy zde...

Zaujalo nás jinde:

Západ přichází o svobodu, ale stará se o peníze. Ztratí obojí (Karel Dolejší)

Západní svět se zdá být natolik zaměstnán druhým kolem recese, které navzdory poplašným zprávám o oživení udeřilo ještě tvrději než první, že nevěnuje téměř žádnou pozornost degeneraci svého politického systému. Zatímco evropská periferie zaznamenává novou éru nevolených zavaděčů zvnějšku nadiktovaných pořádků, situace v USA je dokonce ještě horší - nejen už fakticky, ale dokonce i formálně byla anulována ústava.

Mario Monti vyhlásil nouzová opatření podle přání silnějších kolegů z eurozóny - a okamžitě je také formou dekretů uvedl v platnost. "Vnitřní devalvace" a finanční stabilizace zahrnující mj. snížení ceny práce (čti omezení mezd), zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu nebo možnost zvýšení DPH - a platí bez ohledu na to, co by si o nich mohl myslet nebo myslel parlament. A jak už bylo dříve oznámeno během schůzky s "Merkozym", Monti má v plánu tímto způsobem v Itálii vládnout nejméně do roku 2013.  Jak kdysi nejdemokratičtější země už připomíná "1984"...

Představuje monarchie ideální stát třetího tisíciletí?

O úloze státu hovoří lichtenštejnský panovník. Věří tomu, že stát má sloužit lidu a musí se snažit převzít skutečně jen ty úlohy, které může vyřešit lépe či které na lokální úrovni nejdou řešit či zlepšit. Hodně úkolů se může řešit lépe na obecní úrovni, či jako ve Švýcarsku na kantonální úrovni, protože je to blíže danému problému. Stát by se měl omezit jen na to, kde může vytvořit skutečnou přidanou hodnotu pro občana. Lichtenštejnské knížectví je jediným státem, který v ústavě dává jednotlivým obcím možnost vystoupit ze státního svazku, pokud se na tom shodne většina obyvatel v obci.  Celý text zde...

Kdože to bránil vyšetřování divoké privatizace MUS? (Pavel Matocha)

...Chceme ukázat, jak je absurdní a falešná konstrukce, že ve Švýcarsku čeká na Českou republiku osm až dvanáct miliard korun a že jen kvůli sabotážím Vrchního státního zastupitelství v Praze nám mohou „proklouznout mezi prsty“. Jak je hloupé a naivní vyprávění, že čestní a schopní švýcarští policisté všechno vyšetřili a že jejich česká protistrana nejenže nevyšetřila nic, ale ještě vyšetřování bránila.

Realita je mnohem prozaičtější. Ostatně chcete věřit tomu, že by nějaký stát podnikal takovou aktivitu, včetně nestandardních návštěv švýcarského velvyslance na českém ministerstvu financí a ministerstvu spravedlnosti, aby druhému státu mohl předat dvanáct miliard korun? Přece pokud se Česká republika ani nikdo jiný nepřihlásí jako poškozený, tak zadržené miliardy propadnou Švýcarsku. Tedy pokud švýcarské soudy prokážou, že to jsou peníze pocházející z trestné činnosti a pokud se jim podaří obžalované usvědčit a odsoudit.  Celý text zde...

Aktualizace 30.11.2011 :

O dozoru nad občany, od Metternicha po Nečase (František Rozhoň)

...Další krok k zesílení dozoru nad občany přitom vypadá, jakoby se věrchuška mstila lékařům, kteří loni vyhráli bitvu o platy. Lékaře, kteří v našem civilizačním okruhu nebyli zatahováni do bitev pánů a označení červeným křížem jim přinášelo ochranu, chce věrchuška Nečase a Schwarzenberga nutit, aby se i oni pro stát stali donašeči informací o občanech. Bez souhlasu pacientů mají lékaři shromažďovat údaje nejen o zdraví, ale například i o majetkových poměrech, rodinné situaci, zaměstnání pacientů a chorobách jejich rodičů. Údaje mají lékaři zaznamenávat do databází, přístupných úředníkům, kteří nejsou vázáni mlčenlivostí, za neuposlechnutí lékařům hrozí až stotisícová pokuta. Obávám se proto, že i pro tento postup platí slova, která filosof Stanislav Komárek napsal pro HN 15.11.11: Je dobře připomenout, že takto drasticky nedestruoval elementární mezilidské vztahy ani komunismus, ani nacismus.  Celý text zde...

Cena Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě byla udělena Františku Zahrádkovi

V knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti právě proběhlo předání Ceny Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě hrdinovi III. odboje Františku Zahrádkovi. Převzal ji z rukou členů výboru udělujícího tuto cenu, jimiž jsou Dana Němcová, Jiří Gruntorád, Tomáš Hradílek, Václav Malý a Petr Pánek.

Cena je každoročně předávána u příležitosti Dne lidských práv osobnostem, které aktivně vydávají svědectví o realitě komunistického Československa. Oceněni dosud byli Antonín Huvar, Ester Vláhová a Václav Havel.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Přílohy: Podstatné citáty z doby nejnovější :
Petr Vančura o bolševismu a komunismu
1) Co to byl bolševismus
…Je správné, že v… tématu je použit výraz „bolševismus“, a ne „komunismus“. V běžné řeči významy těchto výrazů často splývají, ale rozdíl tu je: komunismus začínal jako utopická naděje, kdežto bolševismus byl od svého vzniku bezohledným pragmatickým nástrojem uchvácení moci, který se za idealistické představy komunismu jenom skrýval...
O tomto období mluvíme jako o komunismu, ale v podstatě se jednalo o surovou bolševickou okupaci. Její důsledky a současné mutace zůstávají i dnes největším nebezpečím našeho zatím váhavého pokusu o demokracii. Je proto důležité pochopit hlavní metody bolševismu: Jsou jimi
1) nesmlouvavá centralizovaná hierarchická struktura moci,
2) odstraňování potenciálních protivníků,
3) mediální manipulace, a
4) klamavé domácí i mezinárodní strategie tajných služeb.
 Celý text zde...

Zaujalo nás jinde: Milan Zelený o obnově autentické demokracie

Soumrak stranické demokracie: Konec ideologie a přímá volba (Milan Zelený)

O oslabení (až odstranění) politických stran a návratu k původní demokracii individuálních osobností v lokálně-regionálním prostředí.  Celý text zde...

Soumrak demokracie? Nejsme jako oni! (Milan Zelený)

O posílení individuální účasti a volby (či referenda) pomoci kdysi běžného "bílého lístku", čili žádná strana si nezaslouží můj hlas. Přesněji, NOTA (None of the above – žádný z výše uvedených). Ve skutečné demokracii musí mít volič možnost aktivně vyjádřit svůj nesouhlas. Současné volební systémy předpokládají, že nevolič svojí neúčastí dává pasivní souhlas s výsledkem voleb, ale pravý opak je pravdou: nevoliči převážně vyjadřuji svoji nevoli s předloženými alternativami. Je popřením demokracie nutit občany k volbě „menšího zla“ a dohánět je k pasivitě (volební absencí) upíráním svobodného vyjádření aktivního nesouhlasu (zatržením kolonky NOTA) svéprávným a inteligentním občanům moderní společnosti.  Celý text zde...

Demokracie není na prodej. Peníze do politiky nepatří. (Milan Zelený)

O odříznutí penězovodů politickým stranám a jejich politikům, omezení až odstranění peněz z politiky.  Celý text zde...

Aktualizace 23.11.2011 :

Politika ve stylu retro:

Má první politická vzpomínka patří přejmenovávání pražského náměstí soudruha Václava Kopeckého zpět na "štrosmajrák". Bylo s tím spjato poučení už nikdy nestavět žijícím osobám sochy ani po žijících nepojmenovávat ulice nebo náměstí. To poučení už neplatí - 17.11.2011 byla v pražském Národním divadle odhalena busta Václava Havla. Tu bustu tam nedal národ sobě, tu tam dali oživovatelé kultů (rozporuplných) osobností.  (rof)

Nebyla to revoluce (Jaroslav Anděl)

...Václav Havel soustavně zaměňoval dva diametrálně rozdílné pojmy: msta a trest. Mstít se nemá právo žádný člověk, podle bible msta náleží pouze Hospodinu. Avšak trest za spáchané zločiny není msta, ale naprosto nutný protipól trestného činu, který uvádí lidskou společnost do stavu morální rovnováhy, bez níž soužití lidí v klidu a pokoji není možné.  Celý text ze setkání býv. polit. vězňů r.1994 zde...

Nejde o selhání demokracií! (František Rozhoň)

...Nevěřte, prosím, fašizujícímu zastrašování. K čemu v dnešní době došlo, předvídal už před staletími například Erasmus Rotterdamský Chamtivost je ovšem nekonečná… dokud příliš napínaná struna nepraskne… udolaná trpělivost lidu nakonec vybuchne v povstání, což kdysi přivedlo k zániku i ty nejskvělejší říše. Ti, kdo dnes protestují v našich ulicích, se tedy chovají ještě velmi mírně!!

V dnešní době podle mne nedošlo k selhání demokracií, ale jako po Únoru k selhání zastupitelů. Vedoucí úlohu si zase uzákonili straníci a stát spravují tak, že průmysl podporuje anesteziolog Kuba.

Jako Občanské fórum před 22 lety i já tvrdím, že naše země je v krizi, protože po dlouhá desetiletí se nerespektovala samozřejmá zásada: kdo má pravomoc, musí nést i odpovědnost. Tu zásadu respektovali jen na Islandu a o tom se mlčí!!  Celý text zde...

Oslavy 17. 11. si nezadaly s oslavami VŘSR (Petr Hannig)

...Co se od 17. listopadu 1989 změnilo? Ty nejvlivnější z předlistopadových elit dnes zaujímají neotřesitelné ekonomické pozice. Naopak - většina z těch, co cinkali klíči na Václavském náměstí, je naopak zklamána vývojem, který nastal. Ale nemohlo to snad být jasné už tehdy, kdy se ukázalo, že úlohu mrtvého studenta Šmída sehrál agent, či dokonce příslušník STB? A že zprávu o jeho smrti do Svobodné Evropy vyslal ultralevicový komentátor, ten který později počal tažení proti zbourání nevinného plotu v Matiční ulici v Ústí – Krásném Březně? Co se po odstranění plotu stalo? Sousedé pod cenou prodali své nemovitosti a ony nájemní domy (v tom prvním s číslem 8 jsem v dětství  vyrůstal) jsou zcela zdevastované a už tam nikdo nebydlí. Slavný plot ohrazuje zoologickou zahradu a je jej možno vidět při cestě trolejbusem. Tažení proti plotu v Ústí nás přivedlo až k problémům na severu Čech a nejenom tam.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Přílohy: Podstatné citáty z dokumentů své doby :
Co chceme – programové zásady Občanského fóra
Praha, 26.listopadu 1989 18:00 hod.

Naše země se ocitla v hluboké morální, duchovní, ekologické, sociální, ekonomické a politické krizi... Po dlouhá desetiletí se nerespektovala samozřejmá zásada: kdo má pravomoc, musí nést i odpovědnost. Všechny tři základní moci ve státě - moc zákonodárná, výkonná, a soudní - splynuly v rukou úzké vládnoucí skupiny... Tím byly rozvráceny základy právního státu… Lidé jsou… odsouzeni k roli pouhých vykonavatelů příkazů mocných…

Tyto problémy se nevyřeší záměnou osob v mocenských pozicích nebo odchodem několika politiků z veřejného života.

Občanské fórum proto usiluje o tyto programové cíle:
… Musíme nově vytvořit nebo obnovit demokratické instituce a mechanismy, které umožní skutečnou účast všech občanů na řízení věcí veřejných a zároveň se stanou účinnou zábranou proti zneužívání politické i ekonomické moci.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Upírá-li se lidem porozumění, reagují násilím
Jurečka (KDU-ČSL) předal prezidentovi petici občanů s výzvou "Nepodepisujte důchodovou reformu."
Vietnam: Nad Církví svítá
Požadovány popravy těch, kdo obracejí hinduisty na křesťanství
Španělsko si připomnělo své mučedníky z občanské války
  Celý text zde...

Pozvánky:

Asociace samostatných odborů (ASO), druhá největší odborová centrála, připomíná, že 25.11.189 na Letné půl milionu lidí požadovalo přísné vyšetření policejního zásahu na Národní třídě. Na 25.11.2011 12 hodin svolává ASO občany na pražské Palackého náměstí - požadovat přísné vyšetření korupčních kauz.

ProAlt, občanská iniciativa pro alternativy, pořádá 28. 11. 2011 od 17:30 v hotelu Metropol ve Slezské Ostravě veřejnou diskuzi, v níž vystoupí mj. bývalý premiér a eurokomisař Vladimír Špidla a prof. PhDr. František Varadzin, Csc., EF VŠB-TU.  Podrobněji zde...

Úterý 29.11.2011 16:00 hodin, Ostrava, klub antikvariátu Fiducia: Petr Petružela: Začátek 2. světové války v Tichomoří. Pořádá Městský svaz bojovníků za svobodu.

Zaujalo nás jinde:

Evropský stabilizační mechanizmus – konec demokracie, začíná nevolnictví (Štěpán Pírko)
Uvažuji, zda je datum publikování tohoto textu náhodné, nebo je předvečer 22. výročí sametové revoluce něčím symbolický…
Je ESM záchranou, nebo jen dalším krokem k novému světovému řádu?  Celý text zde..

Dnes zemřela v Praze demokracie (a nebo alespoň upadla do hlubokého komatu)

Léky na nemocnou demokracii existují, ale není dost těch, kteří by jí ty léky podali. Léky jsou podle nás především dva. Na jedné straně je to komplexní systém přímé demokracie a na straně druhé vůle lidí podílet se na správě veřejného prostoru. Demokracie je však bytost obrovská a nemocná je hodně. Takže potřebuje opravdu velkou dávku. Mysleli jsme si, že se nám dnes na Staroměstském náměstí podaří trochu té umírající demokracii pomoci. Dělali jsme, co se dalo. Úsilí uzdravit demokracii však překazili někteří z jejich "vrahů". Máme tím na mysli především konkrétní politiky: Bohuslava Sobotku, Jiřího Dienstbiera a Vojtěcha Filipa. Prostřednictvím sdružení Společenství práce a solidarity se dostali k tomu, že na Pohřbu iluzí o demokracii mohli vystoupit. A přitom všichni dávno víme, že jakékoliv snahy těchto politiků rozhodně nevedou k tomu, aby nějak pomohli vzkřísit demokracii. Jejich voliči to bohužel nechápou. A nechápala to ani většina účastníků dnešní akce.  Celý text zde...

Aktualizace 16.11.2011 :

Politika ve stylu retro :

24. listopadu 1989 citoval Václav Havel občanům na Václavském náměstí větu Olofa Palmeho „Demokracie znamená, že vláda spravuje zemi podle svobodně vyjádřených přání obyvatelstva.“ Havel slíbil: „Přesně to chceme !

22 let poté v EU výsledek připomíná Orwellovu Farmu zvířat. Dva noví nikým nevolení premiéři fakticky odvozují svou moc nikoli od lidu, ale od nátlaku eurozóny, Evropské centrální banky a od „strachu z trhů“.  (rof)

Pozvánky na čtvrtek 17.11.2011 :

10:00 hodin, Znojmo Louka, kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie: Vzpomínkové setkání na oběti boje proti komunismu v letech 1948 až 1989; po mši svaté se uskuteční pietní akt u pomníku obětem komunismu před louckým kostelem.(SBPV)
13:00 hod. Bratislava Štúrové námestie - 22. výročie dňa boja za slobodu a demokraciu.(SBČPV)
13:00 Praha Staroměstské náměstí vyvrcholí pohřeb iluze o demokracii a roku 1989. Podpora akcí, aby občané v této zemi mohli vládnout svými životy a nebyli vydáni na pospas vrchnosti z řad politiků a s nimi propojených zájmových skupin.(SPAS, NWOO aj.)
14:00 Olomouc u orloje na Horním náměstí, divadlo o školném, projevy a průvod městem. (ProAlt, Occupy Olomouc a ČSAF)
15:00 Praha Václavské náměstí demonstrace Změna je možná. (ProAlt, odbory a j.)
15:00 Ostrava Jiráskovo náměstí (Kuří rynek) Hyde Park k vládním reformám. (ProAlt, odbory a j.)
16:00 Brno Malinovského náměstí (u Mahenova divadla) vystavíme Vysvědčení vládě (ProAlt, odbory a j.)

Výzva 11/11 k odstoupení Kamila Jankovského z postu ministra pro místní rozvoj a k odporu proti korupční totalitě

Nečestné jednání se stalo normou a devastovalo zemi ekonomicky i morálně. Kritici, kteří sebrali kuráž a hlasitě se ozvali, byli zesměšňováni, znevýhodňováni a perzekuováni, běžně ztrátou místa. Dovolávat se práva a spravedlnosti nemělo smysl; ty, kteří to zkusili, čekala izolace. Takovými slovy se studentům přibližuje doba budování komunismu. Úplně stejnými slovy je ale možné popsat i to, co se děje dnes. Halasnou ideologickou totalitu pouze nahradila záludně tichá totalita korupční.

Navenek se nevnucuje, nemá hesla, nenutí lidi vstupovat do žádné politické strany. Přesto je zbavuje svobody. Navzájem všelijak propojená bratrstva úplatných politiků, úředníků a rádobypodnikatelů, jejichž metodou práce jsou podvody, zastrašování a lži, vytvořila svět paralelních norem a zvyklostí. Tomu, kdo je nehodlá respektovat, hrozí, že bude označen a ztrestán. Lidé dobře vědí, jak podlá hra se s nimi hraje, ale nemají odvahu oponovat. Ze strachu se přizpůsobují a mlčí. Kdo promluví, stane se terčem posměchu a platí za blázna. Čelí totalitní úplatkářské moci. Přichází o místo a marně hledá zastání. Podobně jako před rokem 1989. Na rozdíl od předlistopadové totality, kterou v naší zemi živil tehdy velmi mocný soused, jsou dnešní totalitní poměry domácím produktem..  Celý text zde...

Za Josefem Koudelkou (Jozef Vaškovič)

Zišli sme sa pri rakve nášho priateľa Jozefa Koudelku, ktorý nás opustil. Skončil svoju životnú púť a prázdno, ktoré ostalo v našich srdciach sa nedá nahradiť. Odišiel, jeho čas sa naplnil a svieca jeho života zhasla. Jozefov život bol naplnený bolesťou a smútkom. Od mladosti sa stretával s prenasledovaním a nepochopením. Mnoho rokov strávil nevinne v komunistických koncentračných táboroch. Pritom neurobil nikomu nič zlého. Jeho jediným previnením bolo, že bol čestný, spravodlivý a charakterný človek, ktorý bol ako mladý chlapec v roku 1959 krivo obvinený z pokusu o opustenie republiky. Bol zatknutý a prešiel takmer všetkými komunistickými koncentračnými tábormi ktoré sa na území Československej republiky nachádzali.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Přílohy: Podstatné citáty z dokumentů své doby :
Americký velvyslanec v ČSR o Únoru 1948

…Komunisté byli agresivní, drzí a dostatečně organizovaní k tomu, aby využili této situace. Nekomunisté nebyli organizovaní jako sjednocená skupina, a stále dávali přednost stranické loajalitě a osobním ambicím před bojem proti komunistům. Tato situace, spolu se slabým vedením vedoucích činitelů, obzvláště se strany presidenta, způsobila zhroucení. Z hlediska amerického se jeví opovržení hodným, že s výjimkou několika studentů ani jeden občan od presidenta počínaje až po nejprostšího občana se nepostavil na obranu politických práv. Několik Čechů, nakloněných… velvyslanectví, soukromě prohlásilo, že - když vlastní lidé nebyli ochotni za svobodu bojovat - nezaslouží si ji..."  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Novináři iluzí (Ivo Bubeník)

...pročítám články na téma Řebíček, Kocourek, Drobil, Vondra, Kadlec nebo Frydrych. Tolik novinářské „serióznosti“ najednou, je až k neuvěření. Proč nepsali o Kocourkovi dříve? Proč neprověřovali jeho politický vzestup, práci a odměny v dozorčích radách dříve? Proč až najednou „nejserióznější noviny“ zjistily příchod 16 milionů na matčin účet, když se to stalo v roce 2008! Proč až nyní jiné noviny zveřejnily veškeré příjmy za celou Kocourkovu polistopadovou kariéru? Proč? Protože se jejich pravicová modla, ve skutečnosti protřelý chamtivec z ODS už tak zahleděl do hrabivosti, že vše navzdory dosavadnímu chránění posvátného zrcadla politika posvátné „pravicové“ strany, stalo neúnosné a nemaskovatelné, až prasklo. Kam se na ně v odměnách hrabou komunisté Jakeš, Husák nebo Fojtík? Co říkáte, páni novináři?  Celý text zde...

Sadističtí Češi vraždili Němce, vysílá ČT. Vojenský historik: Platí to Němci

...„Nejen v roce 1938, kdy republiku pomáhali rozbít, ale i za války, kdy polovinu personálu úřadoven Gestapa na území Protektorátu tvořili právě sudetští Němci, se celá řada z nich opravdu podílela na největších zvěrstvech, jako třeba povraždění lidických dětí. Hlavní personou, která to měla na starosti, byl sudetský Němec, drogista ze Šumperka," vysvětluje historik.

„Určitá msta tu po válce byla, třeba málokdo si dnes dovede představit, že byla přijata změna českého pravopisu, kdy se slovo Němec začalo psát s malým písmenem," sděluje vojenský historik a dále doplňuje, že „tu byla obrovská zkušenost z těžkého období Protektorátu, kdy běželo o holou existenci našeho národa. Ty jednotlivé násilné excesy jednotlivců nechci rozhodně nijak bagatelizovat, je ale potřeba to všechno vnímat v souvislostech co se tehdy odehrávalo, jaké byly nálady v obyvatelstvu a po čem to přišlo. Jednoduše řečeno, my jsme si nezačali."

Dnes se toho pochopitelně velmi rádi chytají potomci sudetských Němců, kde se ovšem podle Stehlíka není čemu divit. „Bohužel se k nim ale přidává mnoho českých novinářů a to systematicky od roku 1990. Nebo třeba omluva Václava Havla. Můžete to vnímat i jako nadčasové gesto, ale jestliže on očekával, že potom se nám někdo omluví za okupaci a za to vraždění, tak žádná omluva nepřišla, to bylo naivní," je přesvědčen podplukovník.  Celý text zde...

Bombardér Václav Havel slaví: Nekorektní ohlédnutí (Jaroslav Moučka)

Náš první porevoluční prezident slaví 75. narozeniny. Sláva to byla veliká. 500 hostů. Dokonce Madla Albright přiletěla. Možná bychom si při té příležitosti mohli připomenout některá fakta z dříve málo a dnes již zcela nepublikované Analýzy 17. listopadu 1989 z pera politického vězně, který strávil 19 let svého života v komunistických kriminálech, Miroslava Dolejšího, který zemřel bez povšimnutí veřejnosti v červnu 2000. Ten tuto analýzu sepsal již v říjnu 1990. A přidejme pár postřehů z pera disidenta Jiřího Wolfa, které napsal v roce 2009.

Politický převrat 17.11.1989 byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly připravovány už od prověrek v KSČ 1969-70 a založením Charty 77. Nešlo o spontánní vystoupení obyvatelstva proti KSČ.  Celý text zde...

Aktualizace 9.11.2011 :

Pozvánky:

Pátek 11.11.2011 17:00 hodin, Frýdek-Místek, Modrý salónek knihovny v Místku: Irena Kopecká: „Cesta za nadějí“.
Autorka publikující i ve Svědomí představí svou novou básnickou sbírku a Místecká Viola představí nejnovější tvorbu autorky.

Neděle 13.11.2011 19:30 hodin, Olomouc, Divadlo hudby, představení Buranteatru : ANTONÍN HUVAR
Inscenace je věnována památce Antonína Huvara a všech komunistickým režimem nespravedlivě stíhaných věřících. Vstupné: 200,- Kč.

Pondělí 14.11.2011 18:00 hodin, Ostrava, klub antikvariátu Fiducia: Vojtěch Vlček: Mučedníci období komunismu - přednáška historika na téma osudy kněží a řeholníků, popravených v 50.letech, ubitých a zemřelých ve vazbě nebo ve věznici, obětí podivných "sebevražd".

Čtvrtek 17.11.2011 10:00 hodin, Znojmo Louka, kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie: Vzpomínkové setkání na oběti boje proti komunismu v letech 1948 až 1989; po mši svaté se uskuteční pietní akt u pomníku obětem komunismu před louckým kostelem.

Odreagovat se útokem na extremisty (František Rozhoň)

Po skončení prusko-francouzské války r. 1871 byl v Evropě více než 4 desetiletí mír a političtí analytici a další „odborníci“ hlasitě věřili, že válka mezi civilizovanými lidmi je už vyloučena. Jejich „víru“ nenarušilo, že evropská impéria v té době vedla mimo Evropu války plné masakrů nejen vojáků - například Britové za búrské války shromáždili tisíce búrských žen a dětí v sedmnácti koncentračních táborech, aby nemohli sít, sklízet a starat se o dobytek, internaci nepřežilo 28 000 búrských žen a dětí, počet zde zemřelých značně převyšoval počet padlých na bojišti. Za historicky velmi krátkou dobu, v letech 1915-16 došlo v Evropě například k hromadnému vyvražďování Arménů a „bitvám“ na Sommě a u Verdunu. Ty „bitvy“ se staly do té doby nejstrašnějšími (a přitom zbytečnými masakry) v dějinách válek, podle odhadu za té války zahynulo 5 000 000 civilních osob. Pro Čechy válka fakticky skončila vyvázáním se z Rakousko-Uherska v říjnu 1918, pro další válka trvala do 11. 11. 1918  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Zabijeme všechny křesťany, kteří se nám dostanou do rukou
Koptský biskup: s nevraživostí ke křesťanům se už nikdo netají
Gotti Tedeschi: Zklamala politika, která dala autonomii ekonomice  Celý text zde...

Politická korektnost vyvolává násilí (Petr Hannig)

Zatímco se v Poslanecké sněmovně ve velkém promrhávají peníze daňových poplatníků a obstrukcemi se oddaluje to, co se stejně odhlasuje, neboť volby dopadly z různých důvodů (i z toho důvodu, že přišlo k volbám poměrně málo voličů) tak, jak dopadly, na severu a už nejen tam probublává něco, co hrozí přerůst v pěknou šlamastyku.

Naši poslanci by se měli, místo trapného divadla, zaměřit na inventuru zákonů. Jednomu mému známému, živnostníkovi, provozovateli malé drogerie, soustavně někdo kradl z regálu zboží. Nakonec policie zloděje náhodou dopadla, ovšem vzhledem k nesmyslným zákonům, ho musela propustit. Můj známý se chtěl dozvědět, kdo že to v jeho drogerii krade, aby si příště na zloděje mohli dát prodavačky pozor. Ovšem policie mu sdělila, že totožnost zloděje nemůže sdělit, neboť by porušila zákon na ochranu osobnosti. Takže se v drogerii se ztrácejí věci dál a když policie znovu chytí onoho delikventa, opět ho bude muset propustit, protože neukradl takové množství, které by policii opravňovalo něco razantnějšího s tím dělat. Bohužel jsou u nás chráněni zloději před poctivými. Zákon na ochranu osobnosti funguje naprosto nesmyslně.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Přílohy: Podstatné citáty z dokumentů své doby :
‘Odkaz’ prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše

Vážení spoluobčané,

v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.

Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.

Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.

Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

Čechy vymazat! Reinhard Heydrich a konečné řešení české otázky

...Není pravdou, jak se v minulosti často psalo, že nás nacisté chtěli vyhubit. Chtěli nás „pouze“ poněmčit. Germanizovat. Jedním z předchůdců projektu germanizace českého a moravského prostoru byl dokument Grundplanung O.A. z roku 1938. Vznikl v dílně Sudetoněmecké strany (SdP): „Jedním z dlouhodobých cílů je rozbití českého národního sebevědomí, proniknutí německého osídlení do dosavadního českého jazykového území.“ V dokumentu rovněž stojí, že je nutné převedení „českého národního celku do nezrušitelné duchovní a fyzické souvislosti s Německem“...
součástí tohoto germanizačního úsilí byla výrazná podpora regionalistických tendencí. Důvod? Přispět tím k tomu, aby se docílilo „rozštěpení Češstva“. Svou významnou roli tu měla sehrát důkladná propaganda. Ta měla zdůrazňovat mimo jiné to, co je odlišné a co rozděluje, „aby se odlišné kmeny a národnostní skupiny dostaly do vzájemných sporů“. S tím souvisel i zákaz propagace významných českých osobností, jakými byli například Jan Hus, Alois Jirásek, Jan Žižka.  Celý text zde...

Řecko a dilema liberální demokracie (Alexander Tomský)
...Konstrukce eura se opět chvěje. Svět eurozónu zachraňovat nebude. A měnový fond? Ten má tahat z bryndy státy a ne měnové spolky, jak řekla jeho francouzská šéfka. Druhá strana mocenského duopolu, kancléřka Angela Merkelová, je uvyklá větší demokracii, proto byla diplomatičtější. Právo na plebiscit prý Řekové mají, ale je známo, že všechny plebiscity v Evropě jsou poslední dobou namířeny protievropsky. A proto, milí Řekové, buď anebo: buď celý balík (půjčku, škrty i kuratelu), nebo odchod, a to rychle. Jiná volba není.

Nikdo neslyší, že Řekové z eurozóny vystoupit nechtějí, že jde jen o prastarý problém legitimity, že vláda pod (německým) diktátem vládnout nemůže, že by lid by měl v tak extrémní situaci říci své slovo.  Celý text zde...

NYT: Merkelová a spol. by měli bránit Řeky, a ne „zazobané bankéře“

Německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Nicolas Sarkozy a další evropští politici by podle deníku The New York Times měli... znovu vyjednat záchranný plán pro předlužené Řecko tak, aby nedusil tamní ekonomiku. Evropští představitelé by podle liberálního newyorského listu měli více dbát na potíže obyčejných Řeků než na problémy „zazobaných“ evropských bankéřů, kteří drží řecké dluhopisy... měli by myslet na důsledky toho, když Řecko odsoudí k létům záporného růstu, rostoucí nezaměstnanosti a daní, za které jim neslíbili na oplátku nic kromě toho, že za deset let klesne poměr jejich státního dluhu k HDP na problematické úrovně z let 2008-2009,“ uvedl deník.  Celý text zde...

Aktualizace 2.11.2011 :

V ČR je stále chuť popravovat politické odpůrce

Potvrdilo se to 25.10.2011 na ÚSTR po přednášce o kauze Rosenbergových. V diskuzi po otázce, proč byli Rosenbergovi za špionáž ve prospěch SSSR v USA popraveni, zatímco jiní špioni byli vyměňováni, vystoupil český antikomunista. Podle něj Rosenbergovi zradili americkou demokracii, proto by hlasoval pro jejich popravu. (rof)

I Kalousek předvídá revoluci (František Rozhoň)

„V základních parametrech žijeme v nejblahobytnější etapě našich dějin“, „krajně nešťastné a mimořádně riskantní je umělé stupňování sociálního napětí jako prostředku politického boje“, řekl mimo jiné při výročí vzniku Československa pan prezident. Já si při těch slovech vzpomněl na hlášku občana Hlustvisiháka, že v životě může být bordel, ale v statistikách musíme mít pořádek. Vidí-li tedy „ti nahoře“ ve výkazech vše OK, může se „dole“ rodit brzký průšvih. Potvrzuje to i příklad Řecka, kde se nejprve jen falšovaly statistiky.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Smrt zločince není důvodem k oslavám
Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie
Křesťanská dívka znásilněna, obrácena na islám a přinucena vzít si muslima  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Přílohy: Podstatné citáty z dokumentů své doby :
Poslední moták Josefa Mašína dětem

Drahé moje děti!

Posílám Vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Poslední má myšlenka platí jen Vám, a to mne nejvíce tíží, neboť jste dosud ještě malé a potřebovaly byste mé největší péče. Bohužel Vás musím opustit. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě pochopíte. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům - Němcům, kteří naši vlast a národ chtějí porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy byli podrobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte, že hájit svobodu své vlasti a národa jest první povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy jednou tak musíte postupovat.  Celý text zde...

28. říjen – máme důvod k oslavám?

...Ne všichni vznik nového státu vítali. Silná německá menšina (Němců žilo na území Československa více než Slováků) se s novým státem ztotožňovala jen z menší části, postupně a nerada. Nový stát měl v sobě od samého počátku nikoli zárodek potíží, ale velký, těžko řešitelný problém, s kterým se nakonec – vinou svou i vinou jiných – nedokázal úspěšně vypořádat. Samotný zánik Rakouska – Uherska byl dost možná zbytečný; z řady důvodů (geopolitických a bezpečnostních, hospodářských a jiných) se jednalo o krok zpět. Touha po dovršení národního obrození a snad i některé osobní cíle nabyly vrchu. Ambice vládnout z Prahy místo spoluvládnout z Vídně, nebo dlouhodobě provokovaná averze k Římu – to jsou jen další střípky motivů. Vzniklý stát měl k dokonalosti daleko. Vzdor tomu byl (často díky právě přetrvávající rakousko-uherské tradici) velkým úspěchem..  Prohlášení Konzervativní strany zde...

Zaujalo nás jinde :

Okamura burcuje: Pojďte bombardovat politiky. To bude mazec

...Svádíme všechno na na politiky! A co mlčící většina?

„Jestli v demokracii budeme neustále svádět všechno na ty nahoře, tak já říkám, už historie ukázala, že problém je především takzvaná slušná mlčící většina. Ta slušná mlčící většina, která nezvedne hlas, která není aktivní. A tak to bylo odjakživa. Třeba za Hitlera," prohlásil podnikatel pro ParlamentníListy.cz.

„Ano slušná mlčící většina v Německu si až pozdě uvědomila, kam se dostala. A nebavíme se o nevzdělaném národu," připomíná a dodává: „Takže vymlouvat se na to, že za stav ve společnosti mohou politici? Ti jsou jen jednou stranou mince. Já říkám, pojďme se všichni zaktivizovat. Koho to pálí, běžte kandidovat do místních zastupitelstev. Pojďme to ovlivnit i my," bouří Okamura.

V opačném případě pak bude Česká republika opravdu bude jenom těch nahoře. „Já třeba píšu blogy a snažím se to pojmenovávat. Jiný může burcovat své přátele. Další může kandidovat v nadcházejících krajských volbách. A argumenty, oni nás tam stejně nepustí, neberu. Vždyť to není pravda. A jestli tohle zlomí vůli lidí předem, tak čí je potom ta země?" klade Okamura řečnickou otázku.  Celý text zde...

Eurozóna musí pohřbít Svatopluka (Petr Robejšek)

...Politika se také nezabývá vědou, nýbrž spíše vyprávěním příběhů. Krize eurozóny ukazuje, že to není jen bonmot... Pohádky se vyskytují i v moderní formě. Nejnovější verze klasické polednice se jmenuje „Přijde na vás Lehman“. Kolikrát jsme si museli vyslechnout, že další a další miliardy pro zadlužené země jsou bez alternativy, protože jinak znovu zažijeme dominový efekt roku 2008. A ejhle. Padesát procent řeckých dluhů bylo škrtnuto, a přesto vylétly bankovní akcie nahoru. Jistě, zátěž bank je odpérovaná třiceti miliardami. Ale přesto. Bratři Lehmanové se jeví asi tak hrozivě jako dýně o halloweenu. Z této pohádky by se měly vlády poučit. Správným směrem jde vše, co oslabuje dominanci finančního průmyslu nad společností. Vůbec nejde o pomstu. Je nutné postavit poměr mezi státy a finančním průmyslem z hlavy na nohy; toho Marxe mi prosím odpusťte.  Celý text zde...

Libyjské vítězství (Ivan Hoffman)

Příběh libyjského osvobození, anebo libyjské rebélie, již má své poražené. Muammar Kaddáfí je pohřben na neznámém místě v poušti a bez něj je po válce.

Zbývá definovat vítěze. Jak je v kraji zvykem, ve volbách zvítězí islamisté, jde ale o to, zda umírnění anebo radikální. Přechodná národní rada se přihlásila ke zvykovému právu šaría a o něm už určitou představu máme. Libye se stane zemí bez kriminality, neboť za krádež se seká ruka. Ženy mohou zapomenout na emancipaci, případné odpadlíky od víry čeká poprava a tak podobně.  Celý text zde...

Aktualizace 26.10.2011 :

Politika ve stylu retro :

Volbou Kalouska vzkázala nám TOPka (s podporou starostů), že už není demokratem ten, kdo najde odvahu říci svůj názor, ale ten kdo bližního za názor bije. Za takovou politiku jsme nedávno tvrdě odsoudili StB. Dnes představitel takové politiky kandiduje na Hrad. (rof)

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Přílohy: Podstatné citáty z dokumentů své doby :
Washingtonská deklarace
prohlašujeme toto naše prohlášení nezávislosti.
...věříme, že žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, které neuznává...
odpíráme uznati božské právo králů. Náš národ povolal Habsburky na český trůn ze své svobodné vůle a tímtéž právem je sesazuje…  Text politika T.G.Masaryka zde..

28. říjen: Manipulace s historií pokračuje (František Rozhoň)

28. říjen jako výročí vzniku Československa bolševici léta potlačovali, dělali z toho dne Den znárodnění či Den přijetí zákona o československé federaci. Bolševismus v původní podobě už padl, manipulace s historií však neskončily. Angažují se noví manipulátoři, kteří nekážou bez VŘSR by nebylo ČSR, ale vznik ČSR je zásluhou Ameriky. Ignorují fakta svědčící o opaku - že i vláda Spojených států 3.9.1918 zdůvodnila uznání Československé národní rady za vládu tím, že Čechoslováci sami „postavili do pole organizované armády, které vedou válku pod velením důstojníků vlastní národnosti." Že snad vše, co sami Češi dělali pro československé osvobození, bylo špatně, zjistil i na těchto stránkách čtenář dílka posametového poslance.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Nad člověkem a jeho důstojností převážily instituce, které už neumí ovládat, říká prof. Gotti Tedeschi
Benedikt XVI.: Globalizace nás sbližuje, avšak nečiní z nás bratry  Celý text zde...

Souběh zla (Petr Hannig)

...Dnes vyšel článek o přibývajících bezdomovcích z řady celý život poctivě pracujících lidí, kteří nyní na prahu důchodového věku nemohou zaplatit ze své penze stále se zvyšující nájemné, vodné a stočné jakož i platby za energie o slušné stravě ani nemluvě. A práci k důchodu, která by hrozící katastrofu mohla pozdržet, v mnohých regionech republiky neseženou. Je to fakt, který musel zákonitě nastat ve společnosti, která se neohlíží napravo ani nalevo. Co mě ovšem krutě zaráží je to, že mnoho diskutujících nepociťuje lítost nad těmi ubožáky, kteří se ocitli vlivem různých životních peripetií na ulici. Někteří jim to dokonce přejí a žádají, aby stát ještě více přitvrdil. Vysílají tím zlo, které je samotné jednou bez lítosti semele.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

Vládní návrh zákona o celostátním referendu

Předsedkyně Legislativní rady vlády, Karolína Peake předložila návrh zákona o celostátním referendu... Podle předloženého návrhu může být celostátní referendum vypsáno při splnění několika podmínek:

1) Občané shromáždí 250 000 tisíc podpisů

2) Návrh bude schválen ve společném hlasování Sněmovny a Senátu, a to ústavní většinou...

Již první podmínka činí celostátní referendum prakticky neuskutečnitelným... Praktické zkušenosti zemí, kde má přímá demokracie již dlouhou tradici, ukazují, že přímé hlasování občanů se může stát účinným nástrojem pro prosazení naší společné vůle jen, když se nutný počet podpisů pohybuje kolem 1% všech oprávněných občanů.

Druhá podmínka je ovšem naprostým výsměchem nejen právu, ale demokracii vůbec. Občané něco požadují, ale na jimi placených zástupcích je, jestli jim vyhoví, nebo ne. A aby se naši arogantní politikové pojistili před případnými zrádci ve vlastních řadách, musí nám tuto milost hlasování dát ústavní, tj. 3/5 většina všech poslanců a senátorů...

Karolína Peake nepředkládá návrh na přijetí ústavního zákona, podle nějž by bylo možné pořádat celostátní referenda! Ona předkládá návrh ústavního zákona na přijímání ústavních zákonů o celostátním referendu, a to o každém zvlášť a znovu!!!  Celý text zde...

Chystá mafiánský kapitalismus válku? (Petr Koudelka)

Žijeme v éře mafiánského kapitalismu. Ani jsme si nevšimli a kromě politiků a finančníků začaly ovládat naše životy mafie. Nejdřív se politici podrobili vůli bankéřů a ekonomů všeho druhu, potom se moci chopili lidé, ignorující zákony, mafie. Tak se po fašismu a stalinském komunismu objevil třetí totalitní systém, mafiánský kapitalismus. Netušil jsem, že v něm budeme žít.

Jak se to stalo? Jednoduše. Pustíte si televizi a běží reklama na krásně propečené hamburgery. Za čtvrt hodiny vysílají ve stejné televizi film o strašlivé škodlivosti hamburgerů a sekané, které způsobují obezitu a ohrožují život. Nepozastavujeme se nad tím. Ve světě, kde je něco takového možné, a takových situací jsou tisíce, si nevšimneme toho, že zločinné síly ovládají justici, vládu, parlament a hospodářství. Zločinci sedí vedle ostatních, vedle bezvýznamných nul, a poroučí.

Kupodivu se stalo, že se lidem otevřely oči a proti mafiánskému kapitalismu protestují po celém světě. Chtějí spravedlnost a odmítají neuvěřitelnou sociální nerovnost. Chtějí, aby zase začaly platit zákony, ústavy a listina lidských práv a svobod. Jeden z našich novinářů, kterého znám možná třicet let, napsal, že demonstrace nemají smysl. Že zuřit nad nadnárodními monopoly je zbytečné. Stejně prý bychom „kočár zvaný svět“ neuměli řídit. Pepíku Klímo, ten kočár se řítí do propasti, je nejvyšší čas ho zastavit.  Celý text zde...

Návrh na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny

Súhrn najzávažnejších zločinov, ktoré boli spáchané v dôsledku nevysporiadania sa s komunizmom po novembrovom prevrate v bývalom Československu v roku 1989
Návrh základných programových téz zameraných na odstránenie následkov zločinov spáchaných politikmi po novembri 1989
Súhrn referendových otázok pre celonárodný plebiscit  Celý text na stránkách SZČPV zde...

 

Aktualizace 19.10.2011 :

Vojtěch Vlček: Totalitám navzdory

24. října 2011 od 18:00 hodin v klubu ostravského antikvariátu Fiducia (na Mlýnské ulici číslo 2) proběhne křest knihy známého českého historika za účasti odbojářů Vasila Coky a Františka Zahrádky.

Plk. v. v. Vasil Coka byl před lety představen na přednáškovém večeru Vlasteneckého klubu, zde připomeneme aspoň to, jak se dostal z Podkarpatské Rusi do Bystřice pod Hostýnem  Celý text zde...

Jak rozvrátit cizí stát (František Rozhoň)

...Vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno co máme, veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám. Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem změníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitech. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragedii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí. V literatuře, v divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy. Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost. Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzásadovost. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za přežitek minulosti. Hrubost a drsnost, lež a podvod, alkoholismus, narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů - to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Křesťané v Egyptě opět vražděni
Změní se arabské jaro v občanskou válku?
Naděje a obavy křesťanů na Blízkém východě  Celý text zde...

Chraňme své energetické zdroje

V poslední době zaznamenáváme ze strany představitelů Evropské komise (především od německého eurokomisaře pro energetiku G. Oettingera) prohlášení signalizující možnost administrativního zásahu proti jaderné energetice v evropských zemích. Protijaderná lobby mající silné pozice především v Rakousku a v Německu razantně proniká do eurounijních struktur a nejraději by zlikvidovala celý tento obor. Podobné iniciativy jsou v současné době samozřejmě ekonomicky, politicky i obecně zcela nepřijatelné. Evropská komise proto zaměřila svoji pozornost pouze na starší jaderné elektrárny ve střední Evropě, především v Maďarsku, na Slovensku a v České republice. U nás se předmětem jejího nebezpečného zájmu stala jaderná elektrárna v jihomoravských Dukovanech.  Text Konzervativní strany zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Přílohy: Podstatné citáty z dokumentů své doby :
Francouzské ‘Deklarace práv lidských a občanských‘
I. - Lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovnoprávní. Sociální rozlišení může se zakládat pouze na společenské užitečnosti.
II. - Cílem každého politického sdružení musí být zachování přirozených a nepromlčitelných lidských práv, jimiž jsou svoboda, vlastnictví, osobní bezpečnost a odpor proti útlaku.
III. - Jediným zdrojem veškeré suverenity je Národ. Žádná instituce, žádný jednotlivec nemůže vykonávat pravomoc, která by od něj výslovně nepocházela.
IV. - Svoboda spočívá v možnosti činit vše, co neškodí druhému. Požívání přirozených práv člověkem nemá tedy jiná omezení než ta, jež zajišťují požívání stejných práv ostatním členům společnosti. Tato omezení může stanovit jedině zákon.
  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

Političtí vězni jsou jako tajné bratrstvo. Přesto víme, co upekli

Naděžda Kavalírová, přezdívaná kritiky rudá carevna, zůstává ve vedení konfederace politických vězňů. Rozpuštění organizace neprošlo, možnost vyloučení člena radou ano. To se odehrálo na uzavřeném a utajovaném sněmu politických vězňů v Olomouci, kam se sjeli šéfové místních organizací z celého Česka. Rebelující vězni komunismu však poukazují na totalitní praktiky předsednictva, které se na rozdíl od otevřenosti a mravního vzoru pro společnost chová jako tajné bratrstvo nedotknutelných.  Celý text zde...

Hra na demokracii?

...Tuhle jsem zaslechl v ranním rádiovém zpravodajství rozhovor redaktora s některým novinářem, že při demokratickém hlasování v demokratickém parlamentu, demokratičtí poslanci a nějaká demokratická strana (i někteří poslanci jiných stran) odmítla hlasovat za schválení příspěvku na pomoc bankrotujícímu demokratickému Řecku (rozšíření fondu EFSF). Reportér se ptá: „jak vláda potrestala stranu SaS (Strana svobody a solidarity) za odmítnutí hlasovat pro přijetí vládou předloženého návrhu“.

Odpověď zněla ve smyslu: „vláda zbavila členy strany SaS všech funkcí“. Uniklo mě, kterých, zda ve státním aparátu nebo jiných. To však není tak podstatné ve srovnání s otázkou, proč se o návrhu v parlamentu vůbec hlasovalo, když jedině možný výsledek mělo být přijetí vládního návrhu.

Aby se formálně vyhovělo demokratickým obřadům a ústavě? Kdyby takto jednal některý „darebácký“ stát, byla by to jasná totalita. Jak se zdá, existuje i „demokratická totalita“. Když se hlasování nepovedlo, budeme hlasovat za několik dnů znovu. Mezitím zpracujeme rebely, ovšem „demokraticky“, aby si uvědomili, o co mohou přijít když budou trvat na svých právech svobodně se rozhodovat při hlasování. Je to ještě demokracie? Už ani formálně  Celý text zde...

Vážení spoluobčané, naštvěte se! (Tomio Okamura)

...Je tu evergreen - rasista Bátora. MFD minulý týden zmínila tři jeho trestní oznámení, které byly zamítnuty jako neodůvodněné. Podal prý neúspěšně oznámení pro pomluvu, že je fašista, neonacista nebo taky, že prý volal po odsunu Cikánů. Člověk by řekl - a sakra, tak ten Bátora je vážně rasistický nácek. Dospěla k tomu i naše policie, když rozhodla, že tvrzení novinářů, politiků a dalších jsou pravdivá. Jenže všechno je jinak - žalobci a policisté trestní oznámení zamítli nikoli proto, že by pan Bátora skutečně byl nacista, fašista, cikáno a židobijec. Ne, zamítli je, protože tvrzení blogera, poslankyně či novinářů, že je takové extrémistické hovado, ho nijak nepoškozuje a tak to nesplňuje znaky trestného činu. Jinými slovy - to, že by pan Bátora byl extrémista a jemu podobný živel se neprokázalo, ale říkat a psát se to o něm může. Znamená to, že v naší zemi můžeme na základě falešných obvinění vyvolávat hysterii a ničit lidem profesní kariéru a ničit jim pověst i osobní život.  Celý text zde...

Kohout: Neklást odpor by byla hanba! Slovensko si užilo 24 hodin svobody

...existence eura nebyla a není během této krize ohrožena ani na okamžik. I kdyby Řecko odešlo, anebo i některý další slabší stát, euro by stále mohlo fungovat velmi dobře v jádru eurozóny, a fungovalo by dokonce lépe. Záchrana bonusů francouzských bankéřů a záchrana tváře bruselské byrokracie je něco úplně jiného než záchrana eura.

Záchrana eura je klamným důvodem – ve skutečnosti jde o koncentraci moci v Bruselu, Berlíně a Paříži na úkor ostatních členských zemí.

Porážku utrpělo Slovensko, ale aspoň si užilo zhruba 24 hodin svobody. I to stálo za pokus. Je možné prohrát, zvláště proti nepříteli, který má tak drtivou převahu. Neklást odpor by ovšem byla hanba.  Celý text zde...

Euro v ohrožení (Ivan Hoffman)

...Ve všech pádech skloňovaná krize je velice podezřelá tím, že se odehrává ve virtuálním prostředí, kde se obchoduje s penězi. Peníze, které spekulativně vznikají z ničeho, stojí za půjčkami, dluhy, či zisky v obří „derivátové bublině“, která už je údajně 25 krát větší, než celkový světový HDP. To, čemu se říká finanční systém, je ve skutečnosti globální lumpárna provozovaná úzkou vrstvou finančních spekulantů.

Dokud se budeme tvářit, že spekulativně vytvořené dluhy je potřeba splatit skutečnými, tedy vydělanými penězi, nevyřešíme nic. Úsporná opatření a škrty mohou jedině ochromit ekonomiku a poškodit společnost, aniž by to výrazněji umazalo dávno nesplatitelný dluh. Nestačí ani dluhy částečně odpouštět, anebo oddalovat jejich splatnost. Jediné účinné řešení je postavit mimo zákon praktiky, které k dluhové krizi a od ní odvozené krizi hospodářské vedou.  Celý text zde...

Aktualizace 12.10.2011 :

Politika ve stylu retro

•  25. únorem 1948 - dle slov zákona – se Československo stalo totalitou, tedy opakem právního státu charakterizovaného sebeomezením moci neměnnými principy. Únor znamenal výrazné změny hodnot i významu slov. Ota Hora to kdysi charakterizoval: „V komunistickém systému slovo velezrada znamená to, oč jsme jako českoslovenští občané a vlastenci považovali za svou povinnost bojovat, t.j. za humanitní demokracii, svobodu, právo a spravedlnost.“
•  Dle slov zákona totalita skončila v listopadu 1989. V roce 2011 při svatováclavské pouti upozornil prezident Klaus, že výrazné změny významu slov pokračují. Např. já byl vychován v tom, že vlastenectví znamená snažit se, aby se dobře žilo v obci, kraji i celé vlasti; v dnešním systému je vlastenectví prohlašováno za šovinismus, tedy národnostní nesnášenlivost.
•  V Praze Klaus odhalil sochu amerického exprezidenta W. Wilsona. U sochy je „chodník svobody“. Co slovo „svoboda“ dnes znamená, když „chodník svobody“ je seznamem „významných sponzorů“ a člověk po něm nikam nedojde?  Celý text zde...

Hledáme svědky osudů obětí holocaustu!

Na zářijové ostravské přednášce pořádané odbojáři a obcí legionářskou byly připomenuty mnohé oběti 2. světové války - desítky milionů z národů slovanských, milionů židů, a dalších. Protože svědků tehdejších zločinů ubývá, vyhlásilo Oddělení orální historie při Muzeu holocaustu ve Washingtonu a portál Moderní dějiny.cz vyhlašují dokumentační projekt Zločiny proti civilnímu obyvatelstvu během druhé světové války; oběti, svědkové, kolaboranti, pachatelé.

Jak oznámila Patrycja Bukalska, koordinátorka projektu v České republice, soustřeďujeme se na osud Židů zachycený očima místních obyvatel nežidovského původu, „nehledáme tedy přeživší Židy, nýbrž svědectví Čechů o osudu Židů."  Informace zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Kontrarevoluce
Podkapitola: Slova o slovech

Dnes nabývá na aktuálnosti orwellovská otázka ‘Víme, proti čemu bojovali ?’ V Listopadu 1989 leckdo poprvé slyšel, že ‘nejvyšší forma demokracie - socialistická’ byla ‘totalita’, režim, který se zmocnil člověka, aby poslouchal. Dnes leckdo neví, co pojem ‘totalita’ znamená, poučení nenabízí ani server totalita.cz.

Jak má dnes vypadat svoboda, poučil ministr spravedlnosti K. Čermák 7. dubna 2004 v PRÁVU : zkratkovitě a trochu surově řečeno, stát si může dělat se svými občany co chce. Návrat podstaty totality podpořila ‘státní zástupkyně’ Z. Galková slovy, že tato ‘politika’ není trestná.

Bolševismus a fašismus s nacismem, totality 20. století, okatě i násilím vnucovaly masám svou vůli. Ztroskotaly, ale nekončí snahy ovládnout lidstvo. I. Šebestík na konferenci o české a slovenské otázce v soudobém světě připomněl, že dnešní společnost geniálně ovlivňuje tím, že každého už v útlém věku napojuje na komplexní informační systém, čímž z něho činí dobrovolného a nadšeného strůjce vlastního porobení.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

O rozvratu jedné korporace (Petr Bušta)

...„Realisticky viděno, demokratické společnosti jsou od konce studené války stále zřetelněji v defenzivě. Jejich elity však odmítají přizpůsobit své jednání tomu, že Západ slábne a chudne. Evropská politická třída trvá na svých titánských projektech z dob, kdy Západ ještě dominoval světu. (...) Zdá se, že jsou parlamenty, mnohé redakce a některé univerzity zalidněny četnými nepřizpůsobivými jedinci, kteří se nechtějí adaptovat na reálné podmínky vládnutí v 21. století“... – „elity nepoužívají demokracii jako mechanismus hledání správných odpovědí, nýbrž používají demokracii jako proces, v němž se deleguje moc v jejich prospěch a oni si zajistí klidný život. Důsledkem je, že se problémy neřeší, nýbrž nechají se vyhnít, dokud to jde“.  Celý text zde...

Ani euro, ani marka, ani drachma. V Evropě teď frčí lokální měny (Andreas Wimmer)

Přežije, či nepřežije euro současnou krizi důvěry ve schopnost některých zemí eurozóny splácet své závazky? Část evropských spotřebitelů má jasno: jenom na eura spoléhat nebudeme a raději si vytvoříme vlastní platidlo. Rozhodně však nejde o návrat marek, šilinků, franků či drachem. Například na jihu Německa se platí podomácku vyrobenými papírovými poukázkami s názvem sterntaler, ve francouzském městečku Pézenas je to zase occitan a ve španělském okrese Axarquía se používá axarco.  Celý text zde...

Aktualizace 5.10.2011 :

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Jak papež napomáhá ke kariéře aneb jak se stát úspěšným novinářem
Klaus k oltáři nepatří
Prohlášení ČBK k výrokům prof. Halíka
  Celý text zde...

Léto 2011 v Konfederaci politických vězňů ČR
...Uvědomte si sestry a bratři, že zákonem o 3. odboji nadešla osudná hodina, kdy tento zákon nás prakticky rozděluje na nekolaboranty či kolaboranty s minulým komunistickým režimem.
Uvědomte si, že již déle nelze nečině přihlížet k postupnému nastolování totality v naší organizaci.
Uvědomte si, že nastal čas, kdy se každý z Vás musí zajímat o skutečné dění v KPV, nesmí k němu nečinně přihlížet.
Povinností každého je, aby se soustavně zajímal a vyjadřoval k současnému dění a získával pravdivé informace, rozlišoval polopravdy od pravdy.
Snažme se, abychom byli organizací opět bratrskou, nenechali se rozdělovat podsouvanou nenávistí jednoho k druhému. Řekněte nahlas, co si myslíte, své názory říkejte na veřejnosti, případná prohlášení a vaše názory stvrzujte svým podpisem.
  Celý text zde...

Petice českých kulturních pokladů ohrožena (Jaroslav Hutka)

...Jinak jsem samozřejmě rád, že televize i téměř čtvrt století po převratu, získala do svého vedení zase komunistu. Lidé, kteří tehdy věřili, že komunisti časem vymřou, vymřeli sami, a my co pamatujeme a ještě žijeme, halt televizi raději nemáme a rádio neposloucháme. Jenže národ by bez televize nepřežil, neboť televizní pravda je: "Opustíš-li mne nezahynu, opustíš-li mne zahyneš!"  Celý text zde...

Místecká knihovna a Literárně dramatická společnost Místecká Viola v rámci TÝDNE KNIHOVEN zvou širokou veřejnost a příznivce mluveného slova na autorské čtení
„Dvě ženy v Modrém …“
Sylva STANKUŠOVÁ a Vladimíra ČERNAJOVÁ
Představení a osobní setkání s autorkami, které své city, postřehy, životní osudy vkládají do literární a výtvarné tvorby. Akce se koná v Modrém salónku místecké knihovny v pátek 7. října 2011, v 17:00 hodin. Účinkují uvedené autorky a členové Literárně dramatické společnosti Místecká Viola.

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Kontrarevoluce
Podkapitola: ‘Ekonomická’ revoluce

Před listopadem 1989 se v Československu kdekdo bál, že KSČ bez krveprolití moc nepustí. Bylo hodně radosti, když ty obavy byly liché. Proč vše šlo tak snadno, zjistil ze sovětských dokumentů disident Vladimír Bukovskij : Gorbačov vyhlásil ideu ‘společného evropského domu’, neodporující již zmíněnému programu, aby malá skupina lidí ovládla nejen SSSR, ale nejlépe celý svět, a západoevropská levice přizpůsobila své struktury. J. Schima to upřesnil v Novém Polygonu 1/2005 :

Silná západoevropská levice využila trvalých hospodářských těžkostí komunistických i socialistických ekonomik a podařilo se jí za příslib bohatých finančních dotací přesvědčit vedoucí kádry v Moskvě, že oni - západní levicové síly - dokážou evropské a posléze i neevropské národy lépe dovést k těm vytouženým "světlým zítřkům" než stávající byrokratické a neschopné socialisticko-komunistické režimy. KGB po určitém váhání… souhlasil, vynutil si však při různých tajných jednáních… ve Vídni, na Maltě aj. důležité ústupky. S tím nejdůležitějším, s beztrestností komunistických zločinů, se dodnes potýkají téměř všechny postkomunistické státy…

Začala ‘revoluce’, která znamenala malou výměnu vedoucí garnitury, ale gigantické majetkové přesuny. Podle K. Pacnera obdobně hluboký přesun ekonomické moci zažily naše země jenom v 17.století… po bitvě na Bílé Hoře, kdy obrovským majetkem oceňovali věrnost Habsburkové.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Evropa a příliš mnoho tmavých obleků (Petr Robejšek)

Minulý čtvrtek v Bundestagu. Televize vysílá přímým přenosem zprávu o stavu reprezentativní demokracie. Kancléřka ve světlém kostýmu odchází od volební urny. Okolo moře tmavých obleků poslanců CDU/CSU, kteří jdou hlasovat pro záchranný balík eurozóny. Všechny oči obráceny k ní, všechny ruce nahoře, všechny s červenou kartičkou, jež znamená „ano“.

Kancléřka míjí jednoho poslance, který kartičku drží trochu níž. Oči se střetnou, jeho ruka bleskově vyletí nahoru. Červenou již nelze přehlédnout.

V následujících dnech se objevily zprávy o psychoteroru, jemuž bylo v poslaneckém klubu CDU/CSU vystaveno 11 poslanců, kteří řekli „ne“. Pro kariéru je poslušnost vůči vedení první podmínkou. Proto před více než deseti lety zákonodárci nereprezentovali vůli občanů a přijali euro. Svědectví dokládají, jak málo se tehdy zajímali o jeho rizika. Ani dnes nerespektují voliče a poslušně připravují vyvrcholení eurokrize. Kdyby mohli rozhodovat občané, tak euro nevzniklo. A kontinent by na tom byl lépe.  Celý text zde...

Šašek provokuje: V zemi zaslíbené svobodě

Šašek vyrazil do Ameriky. Rozhodně si nečiní nárok pochopit tamní společnost, ostatně strávil tam pouhý týden, což by k poznání nestačilo ani Alexisi de Tocqueville (tvůrci legendární knihy De la démocratie en Amérique). Nicméně bylo celkem zábavné srovnávat největší americký mýtus s jeho reálnou podobou.

Tím mýtem je průpovídka, že Spojené státy americké jsou nejsvobodnější zemí na světě. Svoboda však v pozáříjovém světě nabyla poněkud hrůzných dimenzí, ze kterých by se nejspíš nejvíce radovali činovníci někdejší StB. Právě v „nejsvobodnější“ zemi světa se totiž plně etabloval systém, který oni chtěli ustavit v bývalém Československu.

Tedy, že pokud možno všichni lidé ve jménu dobra a vyšších ideálů (nechť si je každý definuje, jak chce) budou práskat jeden na druhého. V USA to dostalo nezvykle institucionalizované formy, kterou shrnuje nápis If you see something, say something (Vidíš-li něco, řekni něco), samozřejmě opatřený různými vykřičníky a červenou barvou, který je snad ve všech veřejných budovách a prostranstvích. Vše doplňují letáky, jak informovat o svých spoluobčanech co možná nejvíce skrytě a anonymně.  Celý text zde...

Za uznání sudetského státu

Když jsem onehdy listoval starými ročníky deníku Sudetenzeitung, upoutal mou pozornost palcový titulek, který jsem ponechal v záhlaví tohoto článku. Text mi připadl natolik závažný, že jsem si usmyslel předložit ho v českém znění čtenářům k poučení a kratochvíli. Zde je:

"Nadešel den, který starobylý sudetský národ toužebně očekával po staletí – den uznání samostatného státu našeho lidu Valným shromážděním Ligy národů. Jisté je, že až na Spojené státy americké a snad i samotné Čechy spravedlivý návrh podpoří všichni pokrokoví národové světa. Skončí tak nesnesitelný útisk českých okupantů na západním břehu Labe a v pásmu Německého Brodu uměle odtrženého od mateřských Sudet. Zároveň se zhroutí i řada mýtů, jimiž se utlačovatelé snažili odvrátit neodvratitelné. Patří k nim třeba bajka o tom, že obývali tuto zemi odpradávna, neboť jim ji odkázal jakýsi praotec Čech. Věru, rozum nad tím zůstává stát! Jak mohl tento historicky nedoložitelný kočovný náčelník odkázat své tlupě to, co mu nikdy nepatřilo? Vždyť nevtrhl do liduprázdné pustiny, anžto do kvetoucích luhů a hájů v povodí řeky Moldavy oplývajících mlékem a strdím, a to jen proto, že na nich pilně pracovali původní obyvatelé, dobrovolně poněmčené keltské kmeny Böhmů a Bajuwarů. Je to země, kde je vše prodchnuto tvořivým německým géniem, počínaje hlavním městem Prahou, jehož české jméno není víc než zkomolenina německého slova der Brach nebo die Brache, což znamená "úhor, půda ležící ladem". V době Svaté říše římské německých národů, jejíž přirozenou součástí bylo i německé království Böhmen a Mähren, byla zde založena první německá univerzita. Nejde však o akademickou při dějepravců, nýbrž o osud sudetského národa, pravého to dědice tohoto zabraného a zuboženého prostoru."  Celý text zde...

Aktualizace 28.9.2011 :

Z historie:
29.9.1941 R.Heydrich jako zastupující říšský protektor vyhlásil stanné právo a rozpoutal represe. 2.10.1941 Heydrich představil svůj program. Nejprve metodou cukru a biče nutil Čechy oddaně sloužit Říši, kolaborace se měla vyplácet. Později po rasové selekci měli Češi zmizet z "německého" prostoru.

Pedagogický vklad, nebo fašismus? (František Rozhoň)

To, o čem budu psát, začalo nejpozději Sametem. Minulý režim byl uznán za zločinný, ale zločiny za něj spáchané byly nechány víceméně bez trestu. Tehdy se lidé proti tomu moc nebouřili, nešlo jim o pomstu za minulost, důležitější pro ně byl slib, že budeme žít svobodně a důstojně. S prohlubováním demokracie se však dostáváme ke společenskému dnu. Takzvaný knížepán zveřejňuje, že ten a ten je pitomec a měl by uznat, že šlápl s odpuštěním do hovna; jeho stranický kolega Kalousek básní odboráři, odboráři, vezli sračky na trakaři. Podle miliardáře Andreje Babiše žijeme v době debilizace národa některými politiky.

Podle Babiše se v Česku od Sametu prošustrovalo 2 000 miliard korun. Další miliardy nám unikají průběžně třeba kvůli neochotě zmíněného Kalouska, několikrát vyznamenaného ministra financí, správně nastavit daň z nafty. Při zprávách o těchto škodách zůstávají orgány činné v trestním řízení klidné, jakoby chystaly pro pachatele trest sametový – víceméně beztrestnost. Tohle štve mnohé občany. Divím se, že zatím jen jeden z nich řekl ministru financí Kalouskovi do očí, co si myslí, a byl při tom pamětliv, že na hrubé kalhoty patří hrubá záplata. Přesněji řečeno - dle týdeníku Euro za nám chybějící miliardy vynadal panu ministrovi do "kur.. zlodějské". Odvážlivec dostal od Kalouska pár facek, a když se proti tomu ohradil, dostal od něj další facky. Kalousek to pak označil za významný pedagogický vklad do budoucnosti toho občana. Já to hodnotím zcela jinak.  Celý text zde...

Veřejnou přednášku s diskuzí
o ekonomické a sociální situaci, krizi, vládních reformách, práci ProAltu a aktivitách odborů pořádá ve čtvrtek 29. 9. 2011 od 17:30 v hotelu Metropol ve Slezské Ostravě ProAlt, občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ.  Podrobnosti zde...

Dovolená bez intervencí politiky? (Jaroslav Cabal)

Zapomeňte, nemožná věc. Každá fyzická činnost člověka nějakým způsobem prolíná do reje společenských dějů, aby se tak podílela svým malinkým dílem na úzce (a závisle) provázaném politicko-hospodářském komplexu dnešního světa. A tak i dny zaslouženého odpočinku od profesní činnosti musí každá taková osoba začít úvahami o kursech peněžních měn, cenách ubytování, nákladech na dopravu či stravování, a třeba o poplatcích za doprovodné služby. Běžný člověk, kamkoliv přijede, se navíc neubrání srovnávání životních podmínek nebo etnických specialit kultur v místech dovolenkových pobytů s těmi, které spoluvytváří ve svém domovském teritoriu.

Letošní hlavní dovolenou jsme s přáteli tradičně (po třiatřicáté) trávili u našich po všech stránkách nejbližších sousedů v úchvatných Vysokých Tatrách.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Kontrarevoluce
Podkapitola: Spolupráce s ‘komunisty’, nebo zrada ?

V Muzeu III. odboje v Příbrami jsou materiály Československé obce legionářské v New Yorku z roku 1988. Ta posoudila situaci a odsoudila ‘Radu svobodného Československa’ : V roce 1948 z popudu Dr. Zenkla byla z býv. funkcionářů "Národní Fronty" vytvořena takzvaná exilová RSČ (Rada svobodného Československa) vesměs z představitelů signatářů "Košického programu"… Ten po stránce osobní svobody si nijak nezadal s praxí nacistického Gestapa a nakonec přivedl národ do plného područí komunistické tyranie. Tato jmenovaná exilová organizace RSČ, pobírající pro jednotlivce 300 dolarů od soukromých dárců v USA, za celou dobu nedokázala a neměla ani nejmenší zájem o existenci a osud ujařmeného národa. K překvapení exilové veřejnosti, prohlásila se tato organizace oficiálně pro spolupráci s reformními komunisty, čímž dokázali…, že jejich činnost v letech 45-48 se shoduje s tím, co o této "Národní Frontě" ve svých pamětech napsal… Dr. Hubert Ripka, že se tato činnost rovná ZRADĚ!!  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Co Češi nevědí, ale měli by! (Tomáš Votruba)

...Domnívám se, že po dvacetileté tzv. demokracii nám tu vládne s odpuštěním ta nejhorší svoloč - omluva a respekt těm pár slušným a statečným, kteří to ještě trochu drží a jsou nadějí národa - ale můžeme si za to také tak trochu sami. Na politiku kašleme a tento prostor prostě přenecháváme jiným... Kdo se nad demokratickým systémem jen trochu zamyslí, rychle si uvědomí, že bez solidní participace obyvatelstva to fungovat prostě nemůže. To a mnoho jiných věcí by samozřejmě a velice jednoduše zajistila trochu osvícená výchova a vzdělání, ale na tom nemá zřejmě nikdo z kompetentních zájem...  Celý text zde...

Aktualizace ´21.9.2011 :

Z historie:
27. září 1941 přijel do Prahy jako zastupující říšský protektor R. Heydrich. Měl za úkol skoncovat s odbojem, protože sabotáže snížily výrobu pro Říši až o 30%. Bylo vyhlášeno stanné právo a svolány zvláštní soudy.

Česko jako totalitní Sparta (František Rozhoň)

Po Sametu jsme se "vrátili k Západu", ale opouštíme některé pilíře západní civilizace. „Demokracie“ je u nás hubou proklamovaná, ale činem opovrhovaná – napsal už Karel Kryl. Také potřeba stavět se zlu a pomáhat zlem ohroženým bližním je u nás proklamována, zejména myšlenkou německého teologa Martina Niemöllera "Když zavřeli komunisty, nepletl jsem se do toho, nebyl jsem komunista. Když brali sociální demokraty, držel jsem se stranou, nebyl jsem sociální demokrat. Když rozjeli hon na Židy, nebyla to moje věc, nejsem Žid. Když pronásledovali katolíky, díval jsem se pasivně, nebyl jsem katolík. Když sebrali mě, nenašel se nikdo, kdo by mě bránil…". Z těch, kteří se staví zlu nejen finančními příspěvky, se nejeden dostal do konfliktu se státní mocí.

Poznala to Kateřina Jacques, když v duchu proklamovaného "postavte se hnědému moru“ na pražském Palackého náměstí křikla na pochod Národního odporu... Poznal to i John Bok, když činem naplnil proklamované "postavte se rasismu“ Celý text zde...

Setkání se slezskou spisovatelkou Evou Tvrdou

Místecká knihovna a Literárně dramatická společnost Místecká Viola zvou širokou veřejnost a příznivce zajímavých knih na setkání se slezskou spisovatelkou Evou Tvrdou. Literární pořad „Knižní proměny“ bude věnován její tvorbě, zvláště pak poslední knize Viva la Revolución?

Akce se koná v Modrém salónku místecké knihovny v pátek 23. září 2011 v 17.00 hodin.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Úvod kapitoly: Kontrarevoluce

Listopad 1989 znamenal další vskutku sametový převrat; tentokrát byla jako cíl vyhlášena občanská společnost, v níž má každý nárok uspořádat si život podle svého, smí být omezován jen zákony a pravidly které společnost sama přijala; a stát poskytuje takové společnosti jen servis.

Na Slovensku lidé také zakládali Občanská fóra (OF), když ale v Bratislavě vznikla Verejnosť proti násiliu, musela se slovenská OF přejmenovat; nová moc začala ‘servis’ zbytečným nátlakem.

Trendem doby jakoby se stal i vyhrocený nacionalismus. Oživila se otázka míry autonomie Slovenska ve společném státě, řešená od roku 1918. Ve volbách v červnu 1992 disidentská moc propadla, protože netušila, jak moc voličům vadí, že nepřišla na fungující model česko-slovenské vlasti. Strany, které do parlamentů prošly, pak došly ke kontrarevolučnímu rozhodnutí : Nemají-li strany vůli zachovat společný stát, nemohou ho lidé chtít.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Europroblém (Ivan Hoffman)

Už jsme dávno uvykli zvěstem, jak to s Eurem a Evropou vypadá bledě. Krizi prý způsobuje zadlužení těch nejvíce zadlužených. Protože jsou ale zadluženi všichni a jen na rozmaru trhu záleží, kdo zbankrotuje dříve a kdo později, nemá valnou cenu ukazovat třeba na Řecko štítivě prstem. Stejně je jasné, že problém není na straně dlužníků, nýbrž vykutálených věřitelů. Ne my, ale banky mají problém. Nejen že nic užitečného nevyrábějí, nic důmyslného nevytvářejí, nic pěkného nestaví, ale navíc i to jediné co svedou, tedy nemravnou lichvu, dokonale zpackaly. Dluhová past, kterou finančníci nastražili na jednotlivé občany, firmy i celé státy, sklapne tak, že právě bankéři dostanou po prstech. Říká se tomu podnikatelské riziko, ale výstižnější by bylo zasloužený trest.

Než dojde ke kolapsu, budeme ještě svědky řady pokusů, jak zachránit, anebo alespoň udržovat na přístrojích systém, o kterém si jednou určitě budeme povídat jako o systému vadném, nemorálním a zločinném.  Celý text zde...

Dopis z Varnsdorfu: Média a politici o situaci u nás lžou

Dobrý den, vážení spoluobčané, události včerejšího dne mne nutí k zamyšlení nad tím, o co tu vlastně jde. Už jenom přítomnost ministra Kubiceho, který vše pěkně sledoval u Sportu, jak jeho ovečky mlátí dav. A nebojím se říci ,že většina v davu byli občané našeho města. To, že na těžkooděnce zaútočili policejní provokatéři (rozumějte - příslušníci PČR), se už nikde nedozvíte. Shodou okolností jsem se pohyboval večer po náměstí, když sem dorazila skupina asi 30 lidí. Myslel jsem si nejdříve, že jsou to skini. Ale k mému překvapení se z nich vyklubala policejní jednotka, která si vesele vyprávěla o tom, jak se jim to podařilo pěkně rozjet.  Celý text zde...

Jednoduché recepty na rasismus existují (Tomio Okamura)

...Pokud jde o práci není třeba výjimka z rasové rovnosti, žádná pozitivní diskriminace. Stát by měl pomoct s prací všem dlouhodobě nezaměstnaným, lidem v krajní nouzi. Romům i všem dalším ohroženým občanům. Všichni pamatují hladovou zeď Karla IV. Nejen on, všichni osvícení státníci hledali práci pro lidi v nouzi. Nesmí se to říkat, ale to, že velká část Němců milovala Hitlera nebylo jen pro jeho nenávistnou demagogii. Všichni němečtí pamětníci se shodují, že Hitler dal lidem chleba - jeho veřejné heslo bylo - "každý Němec musí mít chléb a teplou polévku". Není to nic nového, dávno předtím v 16. století francouzský král Jindřich IV zahájil své panování slovy: "každý venkovan bude mít ve svém hrnci každou neděli slepici". Jen na okraj, myslel tím edikt, kterým zakazoval zabavovat vesničanům zvířata a pracovní nástroje, aby se uživili. Groteskní je, že dnes všechny kulinářské publikace líčí Jindřicha jako propagátora polévek, který nutil národu jednou týdně slepičí vývar. Stejně jako u Hitlera se lidé a historie snaží zapomenout některá zásadní fakta - tedy, že od nepaměti byla vláda odpovědná za své chudé, bezmocné, slabé (i duchem).  Celý text zde...

Aktualizace 14.9.2011 :

Z historie:
Necelých půl roku po vzniku protektorátu se německé "elity" už nemohly cítit bezpečně ani v centru Berlína. Český odbojář Ctibor Novák, strýc tehdy malých bratří Mašínů, umístil bomby v Göringově Reichsluftfahrtsministerium a u budovy říšského policejního ředitelství. O explozích informovala i BBC, Němci pachatele neodhalili.

11. září 2011 (František Rozhoň)

Když jsem 11. září 2001 vstával, veřejnoprávní rozhlas (ČRo2) vysílal první ranní zprávy. Podle nich včera ve Varnsdorfu policie „musela“ vodními děly zpacifikovat dav, ve kterém byli i pravicoví radikálové; a vládní zmocněnkyně pro lidská práva navrhla, aby krizovou situaci ve šluknovském výběžku řešila jakási komise ministrů. Ušklíbl jsem se - je to jako za bolševika, kdo krizi zavinil, má jí i „řešit“. Zdejší problém přece není nový, nejeden premiér ho nechal hrotit snad ve víře, že když se dvě komunity budou prát, věrchuška se může smát. Jak uvedl 5. 9. týdeník Euro, hrocení bylo nemalé, za první čtyři měsíce tohoto roku proti stejnému období v roce předchozím vzrostl ve Šluknově počet krádeží o 250%, ve Varnsdorfu o 125 a v Rumburku o polovinu. Zdejší situaci by uklidnilo víc policistů v ulicích, aby poznali rabiáty a zloděje, pár domovních prohlídek a zrychlených soudních řízení odrazujících od kriminality. Policejní prezident Lessy místo toho sem poslal těžkooděnce, kteří (podle Eura) budou dlít na jednom místě, k zásahům vyjíždět, takže drobnou kriminalitu nesníží a trestnou činnost nevyšetří. I po příjezdu těžkooděnců do kraje proto přepadávání pokračuje, lidé se bojí pouštět děti ven, aby neskončily zbité a okradené. Podle Eura selhala policie pořádková i kriminální, neumí se přizpůsobovat aktuálním problémům. Když ale zoufalí lidé zde začali demonstrovat, policisté je stíhají za výzdobu trička. Selhává i veřejnoprávní ČRo2, když lidi zoufalé ještě ponižuje na „dav“. Je to vše hloupost nebo záměr?  Celý text zde...

Náš podíl na modernizaci proletářského komunismu (Čestmír Hofhanzl)

Jedince a jeho hodnoty, jeho vnímání okolního světa, jeho rozhodování a jednání utváří rodinné a kulturní prostředí, ve kterém vyrostl a stal se člověkem. Vrozená snad může být jen tendence či preference k určité volbě.

U společenství má vliv kulturní tradice – ta může přetrvávat generace. Prostředí, ve kterém se určité hodnoty a zvyky utvářely, se může utvrzovat tradicí, může mít vliv i za změněných okolností i v jiné kultuře.

Platí-li to ve smyslu pozitivním – ve zkažených poměrech, vnucených vnější mocí anebo špatným příkladem si takové společenství udržuje určitou noblesu, nepřizpůsobuje se zcela zlu a poměrům – platí to i ve smyslu opačném: jedinci i skupiny mohou vnesené zlo rozvíjet.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po válce přišlo peklo
Podkapitola: Perzekuce Mariána Dudinského

V letech husákovské normalizace si straničtí funkcionáři po práci dělali srandu z režimu, který upevňovali v pracovní době. Marián Dudinský byl nadějným novinářem a StB mu ve ‘státním zájmu’ nabídla spolupráci. Marián odmítl přes varování vieme o vás všetko. Máte v podstate len dve možnosti: Buď pôjdete s nami, alebo proti nám!

Marián byl na svobodě jen podmínečně. Pak byl obviněn z ‘exhibicionismu’. Mladý samosoudce ho osvobodil, a byl vyhozen z justice. Druhý soudce už Mariána odsoudil a Marián se rozloučil s oficiální žurnalistikou. Nesložil však ruce do klína.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

11. září: 10 let válek, lží a násilí (Daniel Solis)

Nepopsatelná tragédie postihla před deseti lety lidi ze všech koutů světa. Dvě mohutné vysokopodlažní budovy Světového Obchodního Centra na dolním Manhattanu v New Yorku byly nejprve zažehnuty pomocí dvou letadel a posléze odpáleny a zničeny pomocí připravených speciálních výbušných náloží obsahujících termit v precizně plánovaném útoku obrovského rozsahu, vedeného pod falešnou vlajkou hned na několik cílů zároveň.

Útoku, který byl od prvního okamžiku sveden na teroristickou organizaci, vytvořenou účelově a financovanou z černých fondů CIA, spolu se zbrojními dodavateli vedeném nadnárodním vojensko-průmyslovým komplexem.

Téměř tři tisíce zaměstnanců a návštěvníků obou budov bylo zasypáno sutí a zalito roztavenou ocelí, rozdrceno padajícími troskami a roztrháno tlakovými vlnami detonací demoličních náloží, upáleno hořícím kerosinem nebo vymrštěno z některého ze 110 pater, pokud neskočili dobrovolně, aby unikli hořícímu a explodujícímu infernu uvnitř obou budov. Mezi oběťmi bylo taktéž 343 hasičů, kterým vzdávám poctu svojí uniformou.

Útokem zároveň započala další temná kapitola státního terorizmu, který se záhy rozšířil po celé planetě prostřednictvím armády, vyzbrojené nejmodernější technikou, podporované neutuchající propagandou, řvoucí ze všech mezinárodních medií, armády doprovázené rozhořčeným veřejným míněním, založeným na dokola opakovaných lžích o původcích teroristických útoků, armády doprovázené flotilou soukromých korporací z oblasti ropného průmyslu, se zástupy svých soukromých žoldáků, kteří zabíjí nevinné a rabují a pustoší jejich země, jejich domovy, ve jménu loupeže nerostných zdrojů, ve jménu maximalizace zisku pro své akcionáře, ve jménu impéria a jeho politiky otevřených dveří. Politiky kolonializmu, které se říká obrana demokracie.  Celý text přednesený 11.9.11 "pod koněm" zde...

Kouzelná věta Nikdo nesmí být poškozen!

Lidé se často ptají, co mohou udělat ve svých životech za změny, když se jim idea Občanské společnosti zamlouvá. Chtějí radu, co by bylo snadné, ale přitom by to mělo na chod jejich životů i jejich okolí značný vliv. Odpověď je velmi snadná. Začněme se řídit "kouzelnou" větičkou: "NIKDO NESMÍ BÝT POŠKOZEN!"  Celý text připomenutý 11.9.11 "pod koněm" zde...

Cikán, rasista, xenofob, radikál, nácek aneb nebezpečná relativizace pojmů (František Matějka)

...Relativizace pojmů ještě nikdy v historii lidstva nedosáhla takové hranice, jako právě v dnešní době. Za jeden z nejhorších stavů však považuji to, jak prasácky zachází s pojmy drtivá většina novinářů a komentátorů, když jde o aktuální dění ve společnosti. Říkají si hlídací psi demokracie a přitom se z části chovají jako hyeny, když využívají lidských neštěstí k větší prodejnosti, z části pak jako kati, když dokážou udělat z nevinného největší svini v očích celého národa, zatímco z letité politické svině dokáží udělat netknutou Pannu Marii. Jak ale zachází poslední dobou s pojmy rasista, xenofob, radikál, extrémista nebo neonacista, to je na pár facek. Nikdy jsem si nemyslel, že rasistou se stane člověk, který chce jen to, aby všichni dodržovali stejná práva a povinnosti. Netušil jsem, jak snadno se můžete stát radikálem, pokud požadujete od politiků obhajobu státní svrchovanosti, xenofobem, když poukazujete na absolutní rozdílnost a neslučitelnost křesťanství a islámu pod jednou střechou, nebo extrémistou, když už konečně zvednete hlavu z písku a jdete do ulic říct svůj názor, který jste v sobě dusili roky. Za anarchistu je označován ten, kdo se staví proti zvůli státu, produkující jeden nesmyslný zákon omezující svobodné rozhodování lidí za druhým, zatímco neonacistou se stává v ústech novinářů a komentárů každý, kdo přijde a řekne slovo „cikán“.

Současná situace ve společnosti je teprve začátek. Stíhat a odsuzovat bude tento stát, chránící stále více všechno jiné, než své občany, jednotlivce, ale pravou vinu ponesou všichni ti, kdo se vědomě či jen z vlastní blbosti podílejí na relativizaci a pokřivení pojmů...  Celý text zde...

Aktualizace 7.9.2011 :

„Je pouze naší chybou, že se o hrdinech pražských barikád nemluví, je naší chybou, že se nehovoří ani o jejich velitelích, ač právě oni patří na vojenský Slavín. Raději stavíme pomníky Habsburkům, Radeckému, ponecháváme čestné občanství Henleinovi... České národní povstání mělo jediný cíl - zachránit město i zemi od totálního zničení a vrátit svobodu svému národu. Je neoddiskutovatelnou pravdou, že to byla Česká národní rada, do jejíchž rukou složili Němci již 8. května 1945 zbraně. A tak bylo Pražské povstání jako jediné v Evropě úspěšně završeno."

V roce 2008 předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu
 Anděla Dvořáková,
která zemřela 5.9.2011 ve věku 84 let.

Pozor na bumerang,vážení (Jindřich Koudelka)

Kampaň proti VV je mince, ražená v penězokazecké dílně, jejíž „výrobní technologii“ zvládá každý slušný falsifikátor. Do oběhu ji dávají televizní a novinářští poskokové i parťáci kmotrů z řad politiků, kteří za bakšiš rozprodali stát a nadělali biliónové dluhy! Žádný z těchto divočáků, třebaže i jeho přičiněním tento stát „úspěšně“ pracuje k bankrotu, se ani myšlenkou nemíní vzdát svého kaliště, ve kterém chrochtá už více než dvacet let! A proč by taky, když na cestě je za dalších sto miliard státních zakázek? Jenže zájemců je povícero, a tak pod značkou:„Dohoda možná“ platí: „vy nic nevidět – my nic nevidět!“  Celý text, který se nevešel do časopisu Svědomí, zde...

Otto von Habsburg - hledání elit (Vlastimil Podracký)

Žijeme v době, kdy schází elity, schází loajalita k čemukoliv, co má nějakou cenu, hodnoty byly deformovány a schází řád. Lidé vždy elity potřebovali, potřebovali vzor, potřebovali k něčemu se upřít. Člověk se stal sice svobodným, ale o to více nejistým a zmateným. Neřízená svoboda znamená chaos, opravdová svoboda může existovat jen pod řízením řádu. Kdo ovšem bude ztělesňovat řád? Rozhádaní poslanci a politické strany, které neustále mění zákony a postoje, nemají jednotnou vizi, nevědí si rady a shodnou se jen na dalších a dalších dluzích, až do úplného zhroucení státních financí? Stát, který ztrácí autoritu, jehož moc je menší než moc globálních korporací? Je to snad nedostatek demokracie a republiky? Bylo to tak v demokratických státech vždy? Je zapotřebí se vracet k historickým režimům?  Celý text, který se nevešel do časopisu Svědomí, zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po válce přišlo peklo
Podkapitola: Povolená uzda

Odhalení ‘zločinů stalinismu’ vedlo k mírným proměnám v celém sovětském bloku, Československo nevyjímaje. Když však vysokoškoláci z pražských strahovských kolejí 31. října 1967 demonstrovali proti častému vypínání světla, byli jako obvykle zmláceni; nezvyklé bylo, že vedení školy se postavilo za studenty. Zemí kolovaly zprávy, že mocensky budou řešeny i spory ve vedení Strany, nakonec se nenásilně dostal do čela Alexandr Dubček. Strana slíbila změnit absolutismus v osvícený : nechala si zákonem zaručenou ‘vedoucí úlohu’, mluvila o lidské tváři a ochotě společnosti vládnout i oddaně sloužit jejímu svobodnému a demokratickému rozvoji.

Po letech, kdy jen komunisté směli žít jakýmsi politickým životem, se učili svobodně diskutovat i další, devadesát dní byla bez cenzury i média.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Postmoderní TOP 09 (Tomáš Lajkep)

...Poslední aktivita TOP 09 jde ovšem za základní princip moderny, a protože se nevrací ke středověku a moderní představy o svobodě značně překračuje, lze ji označit za postmoderní jev. Ukazuje bez příkras a přímočaře, že brutální státní moc nemá v nejmenším na starosti svobodu jednotlivce, ale prosazení své vůle. Vytváří nerovné předpoklady k vedení dialogu, který již není nenásilný, ale plný hrozeb a nátlaku, nejenom vůči tomu, kdo se "provinil", ale proti celému národu, protože jak se zdá - za nepohodlného úředníka by měli pykat všichni. Že nakonec došlo k urovnání situace nalezením provizoria, které víc než zájem o spravedlivý soud, je vedeno snahou o nalezení kompromisu, je jen dalším důkazem postmoderní ideologie TOP 09. Ta akcent na konzervativní hodnoty použila jako formu vhodných nástrojů k prosazení svých mocenských cílů, a který (ten akcent) ve vhodných chvílích odhazuje, jako "poctivý člověk svoji čepici".

Ideologie TOP 09 se ještě nijak neprofilovala, je to strana, která žije z krátkodobých utilitaristických cílů. Ale kauza Bátora ukázala, že začíná hledat své ideové zajištění, které spočívá na základě celé řady rozporných postupů, nevyhýbá se nátlaku, a teprve praxe nám ukazuje, že žádnou teoretickou bázi nemá, že se vyvíjí zcela účelově a pragmaticky tak, tak je se to hodí k udržení a prosazení mocenských pozic.  Celý text zde...

Věčný Dalík (Ivan Hoffman)

Díky vyzrazování amerických diplomatických depeší jsme opět o něco chytřejší ohledně české politiky. Konkrétně se dovídáme, jak se to dělá, když politici chtějí od někoho úplatek.

Zorganizuje se schůzka, na kterou ministr pozve lobbistu. Ten pak ve chvíli, když politik odejde z místnosti, řekne, kolik musí zájemce o lukrativní státní zakázku bokem zaplatit, aby se kontrakt uskutečnil. Politici jsou pak v korupci nevinně a lobbisté vědí, že se nemusí ničeho obávat, neboť i v případě vyzrazení se jim politici postarají o beztrestnost...

Politici nebrání pana Dalíka. Brání systém financování svých stran, respektive systém, který umožňuje jejich vlastní obohacení. Nad depeší z Prahy určitě v USA nezavládlo žádné zděšení. Politici tam mají stejné know how. A také se vše provalí až po letech, jako v případě korupce u dodávek pro vojenské mise v Iráku a Afghánistánu.
Poučení? Politici prostě lžou a kradou.  Celý text zde...

Události ve Šluknovském výběžku (Petr Příhoda)

...A nyní o vztazích mezi romskou minoritou a českou majoritou. Ani v dobách socialismu nebyly valné. Poznalo se to hlavně ve specifických situacích: cikán na vojně, cikán v kriminále, cikán ve škole. Taky cikán jako pacient. Byli nepřizpůsobiví. A po listopadu 1989 ještě méně. Většinové společnosti to vadí. „Proč je máme živit?“ – tak zní tlumená otázka, která je přitom jaksi důvodná. „Cikáni do práce“ skandovaly severočeské davy. Jenže – do jaké práce? A jak, když dorůstá už druhá romská generace bez jakýchkoli pracovních návyků?

Nevole neromské většiny se ujala její nejzanedbanější část, mladí náckové. Nezapomeňme (jeden příklad za všechny), že léta před útokem mačetami v Novém Boru pár českých mladíků ubilo holemi romského tátu před očima jeho dětí. – Teď se karta obrací: dorůstající romská generace se chová stále vyzývavěji a útočněji. Už dlouho, a nejen v severních Čechách. Média o tom referují nerada, prý aby neživila rasismus české většiny. Ta zdánlivá ohleduplnost je k ničemu.  Celý text zde...

Aktualizace 31.8.2011 :

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po válce přišlo peklo
Podkapitola: Příběh rodiny Mašínů

Ctirad (Radek) a Josef (Pepa) Mašínovi, synové jednoho ze Tří králů odboje, jsou vrazi nebo hrdinové?. Otázku si lépe zodpoví ten, kdo zná příběh celé rodiny.
Němci popravili otce, matku věznili v Terezíně a strýce Ctibora Nováka v Německu. I děti chtěli převychovat v Německu, zachránila je babička Emma, po matce Němka – slíbila gestapu, že z nich vychová ‘pravé Němce’. Kluci pak za války poškozovali nacistům vojenskou techniku, pomáhali ukrývat a živit uprchlíky.

Strýc Ctibor se z nacistických vězení vrátil jako přesvědčený komunista a začal organizovat Velitelství internačních táborů. Na podzim 1945 i čtrnáctiletý Radek sloužil jako voják dobrovolník v Sudetech, Radka i Pepu v roce 1946 vyznamenal prezident Beneš medailí Za chrabrost. Asi by na ně byl pyšný otec, který jim v posledním motáku napsal: Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany… I vy jednou tak musíte postupovat.  Celý text zde...

Téma: Mašínové (František Rozhoň)

Ctirad („Radek“) Mašín zemřel 13. srpna 2011 a 24. srpna byl s vojenskými poctami pohřben v USA. Na jeho pohřeb odletělo speciální letadlo českého ministerstva obrany. Na palubě mělo zejména metály „Zlaté lípy“, ministra Vondru a senátora Štětinu. Vondra je z posametové věrchušky, které si zemřelý nevážil. Bývalý komunista a dnes zasloužilý antikomunista Štětina se jako jediný dnešní Čech propracoval do knihy Benjamina Kurase „Jak zabít civilizaci“, neboť se snaží umlčet nejenom KSČM. Jiří Wolf takovou akci v deníku Metro glosoval: „Ctirad Mašin to poslední rozloučení bude mít opravdu s plnou parádou. A to mi připomíná tu strašlivou frašku, kdy na pohřbu Karla Kryla šlo za jeho rakví, hned za pozůstalými, rovnou dvacet agentů StB. Že se ti bolševici ani trošku nestydí!"  Celý text zde...

Daňová reforma – to nejhorší zůstává (prohlášení Konzervativní strany)

Konzervativní strana konstatuje, že dlouho očekávaná daňová reforma je pouze dílčím kosmetickým opatřením.

Za úspěch považujeme, že jde o první návrh na úpravu daňového systému, který ho mírně zjednodušuje, tudíž nejde o změnu k horšímu. Výsledek chvályhodné snahy o omezení daňových výjimek však zůstává otevřený, investiční pobídky deformující daňový systém zůstávají a největší nectnost našeho daňového systému – tunel na třetinu mezd zaměstnanců prostřednictvím tzv. odvodu zaměstnavatele – se zmenšuje z původních 34% na 32,5%, což ale v principu nic neřeší.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Zrušme demokracii. Stávky v roce 89 byly nelegální. (Daniel Vávra)

Jsme my to opravdu zajímavá sebranka. Už od voleb nadáváme pohospodách všichni jedním vrzem, že vláda je banda korupčníků. Když se pak konečně někdo rozhodne něco s tím udělat, začnou všichni hulákat, že je to ilegální a nadávat mu do kreténů. Asi by opravdu bylo nejlepší to zabalit.

V posledních měsících jsem nabyl dojmu, že současná politická situace se nelíbí nikomu. Vláda předkládá parodie na reformy, její členové se potácejí ve strašlivých korupčních skandálech a všichni, kteří to tragikomické divadlo sledují, mají rudo před očima. Nelíbí se to levičákům, kterým se naplňují ty nejčernější představy jak může vypadat vláda "pravice". Nelíbí se to pravičákům, kteří doufali, že teď už se konečně dočkají opravdu silné a zodpovědné pravicové vlády a zase to nevyšlo. Nelíbí se to chudým, které vláda obrala o peníze a nelíbí se to ani bohatým, které chce obírat taky. Nelíbí se to dokonce ani ekonomům, kteří zpochybňují předkládané reformy jako průhledné pokusy přihrát i ty poslední zbytky veřejných peněz nejrůznějším zlodějům.  Celý text zde...

Odpovědnost (Tomio Okamura)

Původně jsem chtěl psát o rozpočtu, ale pak mě napadlo .... Když zapálíte sousedovi dům, unesete mu ženu nebo ho okradete o majetek, nesete osobní, hmotnou i trestní odpovědnost. Z výkladu ústavy bychom se mohli domnívat, že před zákonem jsme si všichni rovni a máme rovná práva i povinnosti, včetně oné odpovědnosti. V praxi to neplatí. Špatné rozhodnutí úřadu, soudu, politika, hloupost či zlovůle novináře, vás může nevinně připravit o majetek, svobodu, rodinu a dobrou pověst, aniž by kdokoli z viníků nesl odpovědnost. V téhle souvislosti jsou vrcholoví politici jediní, kdo nesou odpovědnost alespoň veřejnou. Komu se ale zodpovídají anonymní úředníci, soudci a novináři, co zničili existenci slušných lidí ?

Dnes jsem dostal od jednoho pana redaktora otázku, zda by bohatí podnikatelé byli ochotní dobrovolně "zasponzorovat" stát při jeho rozpočtových problémech. Tahle myšlenka u mě naráží na dva problémy.  Celý text zde...

Bojím se o cikány (Jan Wolprecht)

Mám kamaráda cikána. Je to člověk poměrně těžce životem zkoušený, přesto laskavý a snad právě proto moudrý. Nechybí mu ani všeobecné vzdělání a rozhled, jak už to tak u vnímavých lidí bývá. Čas od času se potkáme, zajdeme na pár piv a přitom vyřešíme řadu neřešitelných světových problémů. Dosud nikdy jsme spolu nediskutovali cikánsko-gadžovský problém.  Celý text zde...

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k 43. výročiu okupácie Československa dňa 21. augusta 1968

Až príliš často jednostranne orientované média, a najmä televízia, nás každoročne 21. augusta zaplavujú rôznymi rozhovormi s mladými ľuďmi a presviedčajú, že táto historická udalosť už  mladej generácii nič nehovorí a našu mládež nezaujíma.
Účasť mladých ľudí  na pietnych spomienkových zhromaždeniach pri Pamätníku okupácie v Poprade je ale jasným dôkazom opaku, ktorý dokazuje, že nie je pravdou tvrdenie, že mladí ľudia sú len večne sa zabávajúcimi adolescentmi, manipulovaní konzumnou pseudokultúrou televíznych programov v duchu Big Brother a rôznych Superstar, či propagáciou amorálnosti povýšenej na životný štýl.  Celý text na stránkách SBČPV zde...

Aktualizace 24.8.2011 :

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k 43. výročiu okupácie Československa dňa 21. augusta 1968

Až príliš často jednostranne orientované média, a najmä televízia, nás každoročne 21. augusta zaplavujú rôznymi rozhovormi s mladými ľuďmi a presviedčajú, že táto historická udalosť už mladej generácii nič nehovorí a našu mládež nezaujíma. Účasť mladých ľudí na pietnych spomienkových zhromaždeniach pri Pamätníku okupácie v Poprade je ale jasným dôkazom opaku, ktorý dokazuje, že nie je pravdou tvrdenie, že mladí ľudia sú len večne sa zabávajúcimi adolescentmi, manipulovaní konzumnou pseudokultúrou televíznych programov v duchu Big Brother a rôznych Superstar, či propagáciou amorálnosti povýšenej na životný štýl.

V roku 2002 bol Svetovým združením bývalých československých politických väzňov odhalený skromný pamätník v Poprade, ktorý nám má stále pripomínať, že svetové veľmoci vždy ignorovali malé národy a ich túžbu po slobode a suverenite. Ráno 21. augusta 1968 stovky lietadiel a tankov a tisíce okupantov Varšavského paktu utopili v krvi myšlienku neutrality a nezávislosti Československa. Zradili nás opäť vlastní spojenci, zradili nás i svetové mocnosti. Jediný kto nás nezradil, boli občania vtedajšej Juhoslávie, z ktorej sa hlásil milión dobrovoľníkov na pomoc našej armáde, ak by sa rozhodla zasiahnuť proti okupantom. Okupácia priniesla desiatky mŕtvych, stovky zranených a normalizáciu, ktorá poznamenala tisíce ľudských osudov.  Celý text na stránkách SBČPV zde...

Představení zdánlivě absurdní (František Rozhoň)

...K. Schwarzenberg podle Hoffmanova deníku „svou politickou imidž založil na protikladu noblesní knížecí fajfky a prostořeké hospodské češtiny“, doložila to i Schwarzenbergova předvolení cesta do Ostravy na Stodolní. Častěji bývá Schwarzenberg vydáván za oporu předsametového disentu. Nebolševický disent ale nejednou upřesňoval, s kým se tehdy Schwarzenberg stýkal a co vše toleroval v paláci kdysi knížecím. Nebolševický disent tedy nebyl překvapen, že Schwarzenberg u moci se činy hlásí i k normalizaci a k Únoru.  Celý text zde...

Lež ze Stalinovy dílny (Jan Kubalčík)

Opět jsem zaznamenal, jako již tolikrát, účelově zavádějící označení nacismu, resp. fašismu coby pravicového či dokonce konzervativního hnutí. Tentokrát se k manipulativnímu šíření tohoto nesmyslu snížil pan Lukáš Jelínek v článku Kde je konec české radikální pravici?...

Nacisté byli, popř. jsou zcela samozřejmě a v první řadě socialisty. Pregnantně to shrnul nacistický ideolog Gregor Strasser: „Jsme nepřátelé, úhlavní nepřátelé dnešního kapitalistického hospodářského systému s jeho vykořisťováním ekonomicky slabých, s jeho nespravedlivým platovým systémem, s jeho nemorálním způsobem posuzování hodnoty lidských bytostí podle jejich bohatství, jejich peněz.“ Projev, který jako první přitáhl mladého Adolfa Hitlera k nacismu, nesl název „Jak a jakými prostředky by měl být zlikvidován kapitalismus?“. Nacistická strana ve svém programu požadovala jistotu pracovních míst, zrušení bezpracných příjmů, znárodnění všech velkých obchodních společností a koncernů, podíl na zisku v průmyslových podnicích, zvýšení starobních důchodů, převzetí velkých obchodních domů vládou a mnoho dalších „pokrokových“ reforem.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po válce přišlo peklo
Podkapitola: Příběh odbojáře Milo Komínka
Milo Komínek je synem hutního mistra a vyučeným strojním zámečníkem. Jako asi patnáctiletý pomáhal vyrábět nálože pro odbojové akce již zmíněného K. Martínka. Když se v roce 1945 jeho rodné Frýdecko-Místecko fakticky osvobodilo samo, přihlásil se Milo jako dobrovolník i na Těšínsko, kde bylo hodně Němců a které opět chtělo Polsko. Milo se i s bratrancem Láďou stal terčem místních záškodníků; Láďu zastřelili.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :
Dostala jsem nesmírnou zlost. (Maria Saláková)

Obchodníci a reklamy z nás dělají blbce. Promiňte ten výraz, ale jinak se to ani nazvat nedá. V hypersupermarketu prodávají zázračné „bio francouzské“ kuře už po slevě za 160 Kč kilo, protože prý je vychované na farmě, kde pobíhalo po dvoře a bylo dokrmené cereáliemi.

Cereálie, dřív se tomu říkalo zrní! To se mi navíc spojilo s tvrzením jednoho našeho novináře, který napsal do Fragmentů článek, kde poznamenal, jak naše kuřata jsou namačkána v klecích a krmena antibiotiky. Tak, aby bylo jasno. Vím o čem píšu, protože jsem vysokoškolským vzděláním zemědělec, vyrostla jsem na dvoře mezi slepicemi, husami, kačenami, s kozami, koňmi, ovečkou. Když jsem dostala od rodičů výprask, tak jsem se šla vybrečet krávě na krk. Navíc celý svůj profesní život jsem pracovala v zemědělství, schvalovala porosty jako semenářský agronom, dohlížela na pracovníky „výkupáckých“ laboratoří, zda dobře hodnotí zrniny, pracovala u laboratorního stolu, psala metodiky pro laboratorní a technologické postupy při skladování obilí a výrobě krmných směsí, počítala receptury, navrhovala normy a posledních 10 let lovila na internetu všechno, co se týkalo výživy zvířat, potažmo lidí. Tak mi, prosím, věřte a přečtěte si tento článek, je to ve vašem vlastním zájmu.  Celý text psaný pro stránky Haló, Ostrava! zde...

Letní rozjímání s Jürgenem Habermasem (Václav Klaus)

...Německo se podle tohoto předního německého filosofa po svém sjednocení na počátku 90. let změnilo z „civilní síly“ usilující v Evropě o zavedení mezinárodního právního státu v sílu usilující o vůdcovství „evropského Německa v německé Evropě“.  Celý text zde...

Co nám nehrozí (Ivan Hoffman)

Když český premiér konstatuje, že dnešní České republice nehrozí to, co potkalo před 43 lety Československo, tedy vojenská invaze a následná okupace, má samozřejmě pravdu. Není k tomu totiž žádný důvod.

Zatímco tehdejší reformní hnutí bylo podezřelé a nepohodlné spřátelené velmoci, dnešní režim spřátelené velmoci ničím originálním a nakažlivým neohrožuje. Systém, který u nás panuje, je zcela přizpůsoben globálně nastaveným pravidlům, politici jsou poslušní, nezlobí, nic nevymýšlejí. A lid to s reptáním, které nevybočuje z normy, v podstatě akceptuje. Doopravdy není proč to tady okupovat.

Premiér má rovněž pravdu, že co nám hrozí, je extremizmus. Pro lidi netolerantní, agresivní, pro různé demagogy, násilníky a rasisty je zde živná půda, podobně jako všude jinde, kde selhávají demokratické instituce, kde stát negarantuje občanům bezpečnost, spravedlnost, rovnost šancí, svobodu atd.

Povšimněme si paradoxu, že hrozba extremizmu je vlastně daní za to, že nám nehrozí vojenská intervence! Kdyby se u nás po způsobu pražského jara 68 zrodil pokus o vybudování kapitalismu s lidskou tváří místo stávajícího kapitalismu mafiánského a kdyby takový politický projekt získal spontánní lidovou podporu a světovou publicitu, kdoví, kdo všechno by sem ochotně přispěchal na pomoc před nebezpečnými revizionisty, co ohrožují svobodu, demokracii a také nadnárodní investice.  Celý text zde...

Aktualizace 17.8.2011 :

Politika ve stylu retro

•  Ctirad („Radek“) Mašín zemřel v úzkém rodinném kruhu po delší nemoci 13.srpna 2011 v Clevelandu v Ohio v USA. Po vzoru svého otce toužil být vojákem. Vývoj v Československu ho dovedl k boji za svobodu bez požehnání našich úřadů, a několikrát i k nutnosti v nouzi použít zbraň proti sluhům nelidského režimu. Po maďarských událostech pochopil, že ve svém boji ani za hranicemi nenašel deklarovanou podporu. Novou vlastí se mu staly USA, nevrátil se sem, kde lidské zrůdy například stále říkají, že atentát na katana R. Heydricha byl „spáchán“.

•  Pavel Wonka byl posmrtně jmenován čestným občanem Hradce Králové. Wonka se nechtěl smířit s tím, že jen na papíře je zaručeno jeho právo nejen volit, ale i být volen. V 80.letech chtěl jako nezávislý kandidovat do Federálního shromáždění, r. 1988 zemřel jako politický ve vězení. Za jeho smrt nebyl nikdo postižen. Luděk Navara se v MFD 6.8.11 oprávněně ptá: Když ministr spravedlnosti Pospíšil podal podnět k otevření 60 let starého případu smrti Heliodora Píky, proč ho nezajímají viníci podstatně novějšího případu P. Wonky?

•  Krátká politická generální stávka 24.2.1948 přispěla k nástupu režimu, který pak stávky odmítal; o oprávněnosti stávek i politických nás tehdy ujišťovali ze Západu. Krátká politická generální stávka 27.11.1989 přispěla k tomu, že jsme se stali součástí Západu. Premiér Nečas, ministr Kalousek i prezident Klaus však zase naznačují, že „politická stávka" je nepřijatelná - politika má být věcí stran a odbory nesmí víc než stávkovat za vyšší platy či lepší pracovní podmínky.  Celý text zde...

Otevřený dopis Ctirada Mašína dávnému spolužáku Václavu Havlovi (1996)

Ctirad Mašín s bratrem Josefem i o několik let mladší Václav Havel studovali na Koleji krále Jiřího z Poděbrad, zřízené podle anglických soukromých škol Etonu a Harrowu. V roce 1996, padesát let po založení Koleje krále Jiřího z Poděbrad, napsal Ctirad Mašín otevřený dopis Václavu Havlovi, tehdy prezidentu České republiky. Dopis uvedl slovy Karla Čapka: Mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se i dřív. Kdo mysli, že přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. Kdo mění víru, neměl žádnou. Kdo nenáviděl, měl v sobě tu nenávist vždycky. Kdo chtěl dobře, bude chtít zase dobře.  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Odborník na arabský svět: Změna režimu v Sýrii bude nepříznivá pro křesťany
Světové dny mládeže nejsou financovány z veřejného rozpočtu a přinesou mu zisk
Levicoví aktivisté vyrazí demonstrovat proti papežovi
O dobře vychovaných výtržnících
Evropský politik vyzývá novou generaci k obraně křesťanství
Egypt: Mladá těhotná koptská žena napadena muslimem kvůli kostelnímu zvonu
Irácký katolický kostel zasažen bombou umístěnou v automobilu - 23 zraněných  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po válce přišlo peklo
Podkapitola: Boj s KSČ

Po válce politici uznali, že Češi a Slováci jsou svébytnými národy. Školil je ministr informací V. Kopecký tvrdící, že přečtení jednoho výtisku Rudého práva dá člověku víc než celé studium na vysoké škole.

KSČ získávala ‘spolupracovníky’ i tak, že od roku 1945 shromažďovala prohřešky politiků a vyšších státních i místních úředníků; ve vhodné chvíli připomněla hřích a nabídla spolupráci. Tak měl být po Únoru získán do vlády lidovec, kněz J. Plojhar, za pohlavní styk s nezletilými dívkami; socialista Neumann za zdviženou pravici ve funkci starosty za Protektorátu, socialista Šlechta s manželkou se měli zúčastnit majetkových podvodů …

Režim mluvil o lidu a demokracii, říkal si ‘lidová demokracie’, tedy lidová lidovláda. Výsledek ocenila studie US Kongresu : Nikdy od Machiavelliho doby nebyla většina vymanévrována s větší obratností. Nikdy nebyly potencionální síly opozice dokonaleji zneškodněny.

KSČ získávala občany i metodami NSDAP - zaměstnanci i ředitelé byli členy stejných odborů, které vyplňovaly čas občanů jako KdF. KSČ také pletla na občany bič, a měl mnoho podob.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Státem posvěcená lichva (Tomio Okamura)

V současnosti Vám exekutor může vlézt do bytu a vybrat ho bez asistence policie. Ministr spravedlnosti navrhuje, aby se tak mohlo stát i bez svolení soudu. Minulý týden se proti návrhům v exekučním zákoně ohradila Karolína Peake, plus navrhovala další změny, které by exekutorskou činnost upravily ve prospěch práv věřitele a dlužníka. Přes média se jí od pana ministra Pospíšila dostalo poučení, že „Taková kritika od koaliční političky je trošku nepatřičná. Paní vicepremiérka není nadřízená ministra spravedlnosti. O rozsahu novely rozhoduje ministr, paní Peake nemůže říkat, že jí tam něco chybí. Nejsme povinni plnit její pokyny, závazné je vládní prohlášení, postoj premiéra a postoj celé vlády“.

Vyhodnocovat práci kteréhokoli ministra, mít k ní případně připomínky v dobrém i zlém je přímo povinnost každého poslance, ale troufnu si tvrdit taky každého z nás.

Pokud jde o exekutory, pak dnešní stav je přece naprosto šílený. Troufnu si tvrdit, že v desítkách tisíc případů se exekuce pohybují za hranicí státem posvěcené lichvy.  Celý text zde...

Aktualizace 10.8.2011 :

Rozhovor s Karlem Krylem (výňatek z přílohy k desce „Bratříčku, zavírej vrátka!“)

- Kdo jste, pane, že si dovolujete provokovat poctivé lidi?
- Asi provokatér. Nátlakový skupinář. Ale vážně: Chtěl bych, aby moje písně burcovaly, aby narážely do lidí, aby se stávaly nepříjemným budíčkem. Jsem příliš zbabělý, abych udělal to, co Palach, prostě bych to nedokázal. Neříkám, že by to bylo špatné, naopak, je to čisté, vysoce morální, ale proč si nepřiznat, že jsem zbabělý? Každý to cítí jinak, každý bojuje jinak. Já zpívám. Při všem je podstatné svědomí.

- To ano. A pak - abychom nebyli lhostejní. Ani k sobě, ani k jiným.
- Lhostejní a hodní jsou slabí a bezmocní. Nemám rád hodné lidi, jsou to takoví poslušní berani, na všechno si zvyknou, na křivdu i ponížení. Mlčet k něčemu, co není v pořádku, je blbost. Mlčet k jakékoliv nespravedlnosti, možná, že to buď bude znít trochu pateticky, ale žádný slušný člověk si přece nemůže nechat líbit věci, které neodpovídají jeho svědomí. Jak jednou udělá krok zpátky, couvá už pořád. To si víc vážím člověka, který je třeba skeptik, ale přitom mluví pravdu, nebo aspoň pravdu vzbuzuje. Viděl jsem nedávno film Sto tisíc dolarů na slunci. Tam je velice pravdivá myšlenka: revolucionář, který jednou odhodí pistoli, přestává být nebezpečný.  Celý text zde...

Omluvitelná nenávist (Svatopluk Kalužík)

Již na osmiletce nám pan učitel matematiky vysvětlil, že nelze sečítat tři hrušky a dvě jablka, ba že nemá ani valného smyslu je porovnávat.

Obdobně by asi dopadla otázka: co je horší? Tedy co je horší ze dvou možností – zaprvé, nemít rád židy (bylo by možné dosadit libovolnou rasu, ale ve článku, na nějž přijde řeč se mluví právě o tom), nebo zadruhé, nemít rád část lidstva jinak vyčleněnou (např. třídním původem resp. vztahem k majetku). Starším snad samozřejmě přijde na mysl komunistické členění: kapitalisti, buržousti, kulaci, sedláci, živnostníci a další, ti všichni pocítili tvrdou pěst strany v nesmiřitelném třídním boji.  Celý text zde...

Nedám si pokoj (František Rozhoň)

...Snad každý režim používá „cukr a bič“, u totalitních režimů bývá rozdíl mezi cukrem a bičem zvlášť markantní. Každý režim je možno hodnotit podle jeho nejlepších i nejhorších stránek. Je možné hodnotit kladně život v Protektorátu, protože i vybraní čeští pracující dostali některé z výhod běžných pro německé pracující, přestože lidé byli také vyháněni z domovů i bezdůvodně pobíjeni. Znamená to ale hlásat, že člověk je na úrovni zvířete, které může dostat pamlsek nebo může být vyhnáno či usmrceno. Už Sokrates – a Masaryk – však soudili, že život redukovaný na pouhou živočišnou úroveň není hoden žití.
Jsem malinko rád, že v článku o Krylonocích Šinágl hodnotí způsob života v „Československu“, kterým snad míní Protektorát, tentokrát slovem „dobře“, napsaným v uvozovkách.
 Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po válce přišlo peklo
Podkapitola: Kdo může za Únor 1948 ?

Politické špičky ještě v exilu rozhodly za občany, že nebude obnovena předmnichovská ČSR - Podkarpatská Rus připadla SSSR. Z desítek předválečných stran byly povoleny 4 v českých zemích a 2 Slovensku, z těch šesti byly dvě komunistické. Nesměla být obnovena nejsilnější předválečná strana, agrární; na protest ještě v exilu opustil vládu agrárník L. Feierabend. Domů se nevrátil ani generál Prchala, upíral ‘soukromníkovi Benešovi’ právo na tak osudové kroky, jakým bylo uzavření smlouvy se SSSR; v dubnu 1945 založil exilový Český národní výbor… Podle protokolů SNB byli již v květnu 1947 zadrženi mladí muži, kteří chtěli opustit ČSR a přidat se k Prchalovi.

Většina Čechů, snad i Slováků, už nechtěla republiku, která je donutila vzdát se nepříteli bez boje, a ve které v letech krize statisíce lidí bez práce, pod hranicí chudoby, mladí, zdraví, vzdělaní a kvalifikovaní mužové s chutí pracovat, nebyli schopni uživit ani sami sebe, neřku-li své rodiny.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :
Je opravdu nutné rozveselit trhy? (Petr Robejšek)
...Špatná nálada? Co když jde spíše o to vyzkoušet, jak vysoko lze vytlačit úroky za italské a španělské dluhopisy a s nimi i ceny CDS – pojistek proti jejich výpadku. CDS patří k nejvýnosnějším finančním derivátům. Obchod s nimi ovládá devět amerických a evropských bank. Klid je to poslední, co mohou potřebovat.
O své klidné spaní se však postaraly. Podle statistik Banky pro mezinárodní platební vyrovnání dávno masivně zredukovaly svoje pohledávky v krizových zemích. Z větší části je prodaly nic netušícímu evropskému daňovému poplatníkovi. Roli makléře převzaly evropské politické elity, a dovršily tak svou katastrofální bilanci ve věci eura. Nejprve formulovaly iluzorní cíl, nezvolily k jeho dosažení přiměřené kroky, zatajily své selhání do poslední chvíle a účet předložily voličům, kterým měly sloužit.

Splín trhů trvá, ale třeba taková Deutsche Bank již nevlastní italské dluhopisy za osm, nýbrž jen za jednu miliardu eur. Koncem minulého roku slíbil šéf pojišťovny Allianz, že firma bude i letos kupovat dluhopisy zemí eurozóny, zapomněl však zmínit, že se těsně předtím zbavil řeckých papírů v hodnotě přes dvě miliardy eur a v bilanci má jen rizika v hodnotě 1,3 miliardy. Stejně jednaly i ostatní pojišťovny, ačkoli slíbily německému ministrovi financí, že své podíly na dluhopisech zachovají. No tak asi nemají peníze. Alespoň že padesáti francouzským a německým firmám zbylo na inzerát vysvětlující občanům nezbytnost eura.

Abychom si rozuměli, jsem realista a nemoralizuji. Sebedrzejší spekulace a sebenestydatější manipulace jsou tak dlouho legitimní, jak dlouho jsou legální. Je úlohou vlád, aby změnily pravidla hry. Napřed si však musejí přiznat, že trhy v dané podobě nejsou jejich spojencem. Zkrocení finančního průmyslu by byl smysluplný celoevropský projekt a eurokrize ideální příležitost. K tomu se však vlády nemají. Spoléhají na to, že se občané kontinentu nechají po desetiletí ždímat. To je omyl.  Celý text zde...

Nejistý dolar (Ivan Hoffman)
...Doopravdická krize nestane, když finanční architektura globálně zkolabuje. Nikdo zřejmě není připraven na to, že se z peněz stanou bezcenné papírky a nic neznamenající čísla v počítačích. Tak ovšem nevyhnutelně musí skončit pyramidová hra, provozovaná finančníky. Důsledkem kolapsu bude zánik peněz coby zboží, peníze se opět stanou prostředkem směny a reálnou hodnotu budou mít znovu reálné věci: nemovitosti, půda, zboží, služby, práce… Zda se starý systém zřítí s velkým třeskem, anebo ho neslyšně pohltí nějaká softwarová černá díra, nevíme. Bude to určitě ohromná krize a katastrofa, ale už aby to bylo!  Celý text zde...

Aktualizace 3.8.2011 :

Breivik nastavil zrcadlo (František Rozhoň)

...První zprávy o masakru na ostrově Utöya ve mně vyvolaly pocit, že Evropa se amerikanizuje až přespříliš – zprávy o podobných odporných masakrech přece už dost dlouho chodily z USA. Pak média zdánlivě seriozní začala postupně chrlit „informace“, že to je dílo islamistů, křesťanského fundamentalisty a tak dále. „Zprávy“ se nakonec ustálily na cejchu, že svobodný zednář a snad i „templářský rytíř“ Breivik byl pravicový extremista. Tak se opět projevila zvrácenost společnosti, v níž masový vrah Breivik může dostat stejnou nálepku jako Milo Komínek, který neublížil ani mouše, za demokratické postoje byl oceněn v Kanadě a za odboj v kruté době byl navržen na medaili i českému parlamentu.  Celý text zde...

Stanovisko Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k masakre v Nórsku (Aký je skutočný profil nórskeho masového vraha?)

Európa si už zvykla na masové vraždenie a krvavé scény z Iraku, Afganistanu či najnovšie z Líbye, ktoré nám masmédia pravidelne a zväčša jednostranne servírujú vo svojich spravodajstvách. Počty mŕtvych a rozsah masového vraždenia v týchto regiónoch však necháva ľudí chladnými a nevyvoláva už žiadne emócie. Nedávny masaker pomäteného šialenca v Nórku však tentoraz s desivou krutosťou šokoval drvivú väčšinu obyvateľstva Európy imúnnej a obrnenej cynizmom proti obdobným zvrhlostiam páchaným v iných častiach sveta.  Celý text na stránkách SZBČPV zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
V Izraeli nadále platí jen jediná forma sňatku. Náboženská
Irsko, církev a mediální masáž
 Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po válce přišlo peklo
Podkapitola: Za hranicemi to nebylo lepší

V poválečné Evropě sotva šlo zabránit spontánním projevům msty za válečná příkoří, jež, bohužel, většinou nepostihla ty skutečné viníky. Ke krvavým excesům docházelo na všech územích osvobozených od německých okupantů, ať již se jednalo o Polsko, Itálii nebo Francii. K tvrdému zacházení s poraženými okupanty vyzývali ve svých projevech politici, smířlivost či dokonce soucit byly pokládány málem za vlastizradu.

Český tisk psal, že v Berlíně bude za útok na sovětského vojáka či úředníka zabito 50 bývalých nacistů, a že ve Francii užívají tisíců německých zajatců k vyčištění minových polí na mořských plážích. Násilné činy vůči okupantům byly omilostňovány v Itálii do 31. 7. 1945, ve Francii do 1. 1. 1946 a v Rakousku 19. 1. 1946. Zvěrstva proti Němcům v ČSR blednou před důsledky domluvy tří politiků v říjnu 1943 při večeři v Teheránu  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Francie: Politika jako abiturientský večírek (Martin Hybler)
...Mnoho současných francouzských ministrů by se nemohlo ucházet o státní zaměstnání na svém ministerstvu, neboť čistý trestní rejstřík je k tomu pořád nezbytnou podmínkou  Celý text zde...

Noviny plné bludů (Zdeněk Jemelík)

Včerejšek jsem strávil u Okresního soudu v Liberci, kde jsem sledoval proces s šesti obžalovanými. Až na jednu ženu jde o policisty a hlavní postavou je bývalý okresní ředitel policie. Soudní řízení bylo zahájeno na podzim loňského roku. Veřejnost na ně byla upozorněna televizním přenosem hysterického výbuchu předsedy senátu, který psychicky nezvládl polemiku s hlavním obžalovaným, trvajícím na právu sdělit soudu vše, co považuje za nutné pro svou obhajobu.  Celý text zde...

Aktualizace 27.7.2011 :

Proti tyranii je legitimní bojovat se zbraní v ruce (tiskové prohlášení Konzervativní strany)

...Vláda České republiky a Parlament České republiky tak konečně přijetím zákona o uznání III. – protikomunistického – odboje navazují na jeho spontánní uznávání obcemi z počátku devadesátých let. Stále nám však chybí přesvědčivé zobrazení životům nebezpečné atmosféry tehdejší doby, která zároveň vyústila do zničení tradičních struktur společnosti a radikálního omezení svobod každého jednotlivce. Z dnešního pohledu se zejména mladším generacím může krutý nástup totalitní moci jevit jako nepříjemná historická epizoda, která přinesla jen nějakou větší šikanu obyvatel našeho státu, a že pozvednutí zbraní proti ní je třeba chápat jako zločinný akt. Tento dluh vůči účastníkům III. odboje, nynějším i budoucím generacím, musíme co nejrychleji vymazat. Omezíme tak prostor pro skrytý či otevřený návrat totalitních režimů v jiných podobách.  Celý text zde...

Ať nikoho nestíhají za to, co jsem řekl já (František Rozhoň 23.7.2011 ve Svitavách)

Ve vinu Vlastimila Pechance nevěřili ani zmocněnec poškozených, ani důstojník BIS zabývající se „extremismem“. Přesto byl V. Pechanec odsouzen. Důsledek? Teď i poslanci vrací zpět, co mí rodiče považovali za největší zločin totality - trestat ty, kdo nic neprovedli.

Se zločinným celkem se vrací i zločinné detaily. Třeba z časů vykonstruovaných politických procesů. Tehdy i děti žádaly trest pro Miladu Horákovou a spol., protože mlčení mohlo být vydáváno za „zločinné ztotožnění“ se souzenými. Na veřejnoprávním rozhlase Tomáš Sokol minulou sobotu potvrdil, že ve stejném duchu žaloval Dělnickou stranu: Protože šéf strany neodsoudil řeči nečlenů strany na akcích stranou nepořádaných, prý tím stranu ztotožnil s cizími názory.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Soustrastný telegram Benedikta XVI. k úmrtí Otto von Habsburga
Otto von Habsburg: velký zastánce křesťanských hodnot
Demokracie nebo vláda anonymity?
Odborník podporuje izraelského velvyslance, který pochválil Pia XII.
Navrhovaný zákon o eutanazii musí být odmítnut, prohlásili španělští biskupové
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím
Indie: Operace na změnu pohlaví u novorozenců
V multimediální éře klesá důvěryhodnost zpráv
Čemu se Západ může učit u islámu? Finančnictví  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po válce přišlo peklo
Podkapitola: Parazité revoluce aneb Zvěrstva bez trestu poprvé

Československý exil bral jmenování R. Heydricha zastupujícím říšským protektorem ( 27. září 1941 ) jako zlomový bod, který znemožnil návrat k česko-německému soužití. V zahraničním vysílání BBC poukazoval na plán vyhladit český národ, a dodával, že rostoucí teror Němců znamená, že se tento vyhlazovací plán uskutečňuje již nyní.

Princip kolektivní odpovědnosti Němců vyhlásil v londýnském rozhlase již v říjnu 1941 čelný odbojář Vladimír Klecanda : Falešná teze, že je nutno stále rozlišovati mezi německým národem a nacismem, falešná teze, že jen celkem nepatrná vrstva německého národa zavinila tuto nejstrašnější válku lidských dějin, že jen hrstka řemeslných vrahů gestapáků se provinila nejsurovějším proléváním nevinné krve civilního obyvatelstva, nelidským mučením obětí koncentračních táborů a nacistických žalářů, tato falešná teze bohudík je dnes překonána. Dnes již všechen svět poznal, že německý národ je zachvácen ve svém celku strašnou nemocí, kterou my Češi již dávno jsme poznali a které říkáme od generací ,furor teutonicus'. Není možno odlišovati nacisty od německého lidu…

S jasně protiněmeckou linií vystupoval v pořadech ‘Volá Londýn’ ministr zahraničí Jan Masaryk. E. Beneš zdůraznil, že za zločiny „odplatou bude trest smrti", a žádná složka odboje nebyla proti nejradikálnějšímu ‘konečnému řešení’ německé otázky.  Celý text zde...

Zemřel Vladimír Fröhlich (Martin Bacík)

S velkou lítostí musím všem českým vlastencům, obzvláště bývalým a i soudobým českým a československým národním socialistům, oznámit smutnou zprávu – že nás dne 3.července 2011 po dlouhé těžké nemoci ve věku pouhých 64 let navždy opustila ,,perla vlastenecké elity“ - VLADIMÍR FRÖHLICH !  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Nekonkurenceschopnost (Ivan Hoffman)

Po té, co se Česko na jakémsi žebříčku konkurenceschopnosti propadlo na 36. místo, usoudila vláda, že by se k tomu mělo něco prohlásit.

A prohlásila, že nás dostane do první dvacítky! Z chaotické směsky nápadů, jak toho dosáhnout ovšem není jasné v čem a s kým chceme úspěšněji soutěžit a rovněž není zřejmé proč. Schopnost konkurovat se bere jako cosi samozřejmě užitečného a pozitivního. Jenomže ve světě plném protekce a úplatkářství je soutěž pouhou iluzí. Nejlépe schopni konkurovat jsou zjevně vydřiduši a mafiáni.

Slovo konkurenceschopnost je ve skutečnosti mantra, kterou vrchnost omílá, aby uklidnila obecnou nespokojenost.  Celý text zde...

Na výši DPH nesejde (Markéta Šichtařová)

Nová vláda si s daněmi opět bude hrát jako kluci na písečku. V nejistém prostředí proto dává smysl tlačit na daně co nejnižší.  Celý text zde...

Aktualizace 20.7.2011 :

O K. Krylovi a Krylonocích 2011 (František Rozhoň)

Nedávno přišel do redakce mail, že v Senátu možná vystoupí zpěvák Josef Nos. „Co Nos za tu možnost dal?", napadlo mi. Odpověď mi možná dal další mail – tentokrát od Josefa Nose, že ruší v Kutné Hoře „WESELÉ KRYLONOCE“ a místo nich budou „KRYLONOCE pod záštitou knížete KARLA SCHWARZENBERGA“.

Nová pozvánka mě překvapila už titulem u jména pana K.S. Titul „kníže“ u nás neexistuje už od dob T.G.Masaryka, a já měl za to, že nálepkování lidí podle předků definitivně zdiskreditovali nacisté a bolševici, dbající na původ rasový a třídní.

Podle pozvánky záštitu nad připomínkou umlčovaného a cenzurovaného Karla Kryla má politik K. Schwarzenberg, který vzkazuje lidem, že mají držet huby, který stojí v čele strany jejíž poslanci navrhli cenzuru internetu, a který byl nonstop při budování demokracie, v níž podle Kryla „z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce“.

Podle pozvánky mají být Krylonoce pokračováním a navázáním na občanský a umělecký odkaz Karla Kryla; hostem Krylonocí však je Jan Šinágl, který v podstatných bodech je přímo opakem občana Karla Kryla.  Celý text zde...

Zapomínaný M. R. Štefánik

Narodil se 21. července 1880 v rodině chudého slovenského evangelického faráře, za pomoci stipendií se jako 24letý stal doktorem filosofie, jako 30letý už byl hvězdářem světového jména. „Slúžiť vede a vedou vykúpiť právo k slobode“, bylo tehdy jeho heslem.

Válka zastihla Štefánika v Maroku. Přestože Rakousko-Uhersko Štefánika uznalo neschopným nosit zbraň, 34letý Štefánik se dobrovolně stal prostým vojínem u francouzského letectva, a o 4 roky později francouzským generálem. Byl i československým ministrem národní obrany, patřil mezi nejvýznamnější osobnosti 1. odboje. Přesto je v Česku zapomínán.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Druhá revoluce
Podkapitola: Něco bylo jinak

Podle dnešního ‘historika soudobých dějin’ V. Mencla za této války existovalo „koncepčně silné jednotné zahraniční politické vedení odboje“ a Edvard Beneš „nejprve ustavil v Paříži exilovou vládu, prosadil dohodu západních a východních spojenců o vytvoření československých vojenských jednotek a dařilo se mu udržet stálé spojení s domácími odbojovými strukturami“.

Ve skutečnosti to bylo jinak. Nejprve Beneš na většinu dotazů odboje neodpovídal a Gottwald odmítl obnovu ČSR, vzkázal Slováci musí „bojovat za úplnou svrchovanost nynějšího Slovenského státu“.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Peter Hitchens: Dělení na pravici a levici je pasé (Recenze Benjamina Kurase)

Nová třída byrokratů už nepotřebuje ideovou orientaci. V udržení moci si pomáhá omezováním občanských svobod a posilováním role státu.

Největší chybou dnešního konvenčního politického myšlení je bezmyšlenkovité zastaralé dělení politiky na levici a pravici. Těm, kdo to už nějakou dobu tuší, to s definitivní platností potvrzuje britský novinář Peter Hitchens. A můžeme se na něho stoprocentně spolehnout, že to, co napíše, poskytuje hodně námětů k přemýšlení. Celý text zde...

Aktualizace 13.7.2011 :

O „pravdě“ (František Rozhoň)

Husovo „Miluj pravdu, mluv pravdu, braň pravdu!“ se učilo ve školách i po Únoru. Zda je pravdou, co bylo a je za pravdu vydáváno osobami a institucemi, které by měly být vážené, od 50. let minulého století po současný soud s Johnem Bokem zpochybňují příklady.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Druhá revoluce
Podkapitola: Českoslovenští odbojáři už nejsou sami

Po vyhlášení Protektorátu přešly tajnými cestami tisíce vojáků do Polska, Jugoslávie a Rumunska. V Jugoslávii pečovali o naše běžence především naši diplomaté i krajané. V Polsku pomáhal konzulát, krajané, britská charitativní organizace Czech Refuge Trust Fund a polský Komitét Pomocy Uchodzcóm.

Zde 30. dubna 1939 bez větší podpory ustavili Zahraniční vojenskou skupinu československou. Polská vláda tehdy věřila ve smluvně zajištěný mír s Německem, a tak více než 1 200 Čechoslováků odjelo do francouzské Cizinecké legie.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Politici podali prst, ale ty konce… (Prof. Miroslav Kutílek)

...jsme prostřednictvím našich politiků jednou přijali nejen neověřenou, ale vyvratitelnou a mnohokrát vyvrácenou hypotézu o škodlivém dominantním vlivu CO2 na současnou změnu klimatu, zavedli nesmyslný kšeft s emisními povolenkami, a podali tak alarmistům prst a teď nám alarmisté uchňapnou celou ruku. Budou totiž snižovat obsah CO2 v atmosféře a neohlížejí se ani na to, kolik to bude stát a co to může způsobit. Jednoduše tvrdí, že budou zachraňovat lidstvo tím, že budou snižovat obsah CO2 v atmosféře.

První návrhy na snížení obsahu CO2 spatřily světlo světa před dvěma lety a tehdy to ještě nebyly úplné fantasmagorie. Na komíny tepláren a tepelných elektráren měly být umístěny velké nádoby obsahující látky schopné poutat CO2 z kouřových plynů. Náplně absorbérů by se pravidelně vyměňovaly, sorbovaný CO2 by se desorboval, zkapalňoval za velmi nízkých teplot a při vysokém tlaku. Zkapalněný by se odváděl tisíce kilometrů dlouhým potrubím do podzemních prostor, nejspíše do pórovitých vrstev po vytěžení nafty v Severním moři a tam se ukládal. Na dotaz, co by se stalo, kdyby nadložní vrstvy nebyly těsné, zněla lakonická odpověď z pléna: Měli bychom místo Severního moře sodovku.  Celý text zde...

Vojnové zločiny NATO & Al-Kaida v Líbyi

Júnové stránky www.federaljack.com ukazujú vojnové zločiny spáchané na civilných obetiach v Líbyi mašinériou NATO a rebelmi podporovanými NATO-m, inak známymi ako „Al-Kaida“. Fotografie, videá a informácie pochádzajú z vnútrozemia Líbye, od utečencov, civilov a nezávislých (ne-vládnych) organizácií a záchranárov. Ich ciel je oboznámiť svet so skutočnosťou, akej čelia líbyjskí obyvatelia a ich krajina už 100 dní a ukázať reálne výsledky neprestávajúcich bombových náletov NATO (vyše 5000) na husto obývané mestá v Lýbii.  Celý text zde..

Aktualizace 6.7.2011 :

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Kacířská slova Josefa Hausmanna, spisovatele a signatáře D.O.S.T.:

...V Hovorech III (6. června 2010) dr. Jiří Hejlek velmi krásně definoval Tradicionalismus – v podstatě směr, k němuž se zde většina z nás hlásí. Poukázal m.j. na odpor tradicionalistů k revolucím jakéhokoliv druhu a připomněl, že revolucí (ve jménu tzv. pokroku) si lidé nikdy nepomohli. Tradiční hodnoty berou v revolucích za své.

I listopad 1989 byl revolucí. A – absurdně, jak to jen může na pravicových hovorech znít – i tato revoluce přinesla ničení klasických hodnot. Tentokrát v tom nejnižším zájmu – rychle zbohatnout a po mně potopa. Nelze vyjmenovat všechny klasické hodnoty, které „bolševici“ – oficiálně i neoficiálně – stále ctili a ze skrovných prostředků málo výkonné ekonomiky (někdy i bezděky) podporovali, a které s nástupem „demokracie“ vzaly za své. Tedy jen několik příkladů:  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Druhá revoluce
Podkapitola: Obrana národa (a pohled dnešní)

Když Němci klidně obsazovali zbytek republiky, Češi před nimi ukryli část zbraní, z ruzyňských kasáren pplk. J. Mašín, v Uherském Hradišti pplk. Vladimír Štěrba. Hitlerovi vojáci pak obíhali obchody, cpali se šunkou, párky i dorty se šlehačkou a sháněli dobrovolníky, aby je pohostili ‘eintopfem’ před objektivy kamer na důkaz, že hladovějící Češi vítají německé osvoboditele.

Už před začátkem světové války odešly tisíce vojáků do nových „legií“ v zahraničí. I doma vznikla domácí fronta ‘války proti Němcům’ - vznikaly odbojové organizace s cílem obnovit ČSR v předmnichovských hranicích, ten cíl opustila jen ilegální KSČ na přelomu srpna a září 1939.  Celý text zde...

Poselství Čechům a Slovákům k zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa

Vane nový vítr a nová naděje svítá!
Vyznavači svobody v cizině našli k vám novou cestu.
Vědí, že také vy toužíte po svobodě.
...Jsme s vámi denně ve styku na rozhlasových vlnách.
A teď jsme našli novou cestu, pro které se k vám dostáváme. Vždyť není dost hluboké kobky, jež by mohla trvale uvěznit pravdu, a není dost vysokých bašt, přes něž by k vám neproniklo poselství svobody.  Celý text z rubriky Dokumenty doby de...

Aktualizace 29.6.2011

Není aféra jako aféra (Jaroslav Cabal)

Jak se zachovat k dalším dílům nekonečného seriálu skandálů a afér kormidelníků naší společnosti? Poslední dva obrazy těchto velmi smutných frašek opět nabraly na síle oproti těm, které jsme již považovali za vyvrcholení jejich autorského díla. V obou případech se nejedná o nic menšího, než je zásadní narušení nejdražších statků každého z nás: svobody, rovnosti před zákony země a ochrany majetku.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

„Kam směřuje Střední Východ? Laický ráz severoafrického převratu.” Pod tímto titulem bylo včera v Benátkách zahájeno setkání vědecké rady nadace Oasis, jehož se účastní odborníci na problematiku Středního Východu a severní Afriky i přímí svědci „arabského jara”. Sdružení Oasis vzniklo z podnětu benátského patriarchy kardinála Angela Scoly roku 2004 – nejprve jako centrum mezinárodních studií, z něhož se v roce 2009 stala nadace, podporující vzájemné poznání křesťanů a muslimů. Sympozium zahájil kard. Scola. Zdůraznil, že arabské jaro poukazuje na potřebu „nové laicizace” občanských společností, chápané jako nové kritérium uspořádání veřejného života, a nikoliv jako odluku mezi státem a náboženstvím. Severoafrická hnutí odporu vznikla z ekonomických důvodů a stala se revolucemi, protože se začala dotazovat po postavení člověka ve třetím tisíciletí.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Druhá revoluce
Podkapitola: Odpor nebo povinnost?

29. září 1938 E. Daladier, N. Chamberlain, A. Hitler a B. Mussolini se v Mnichově shodli, že Německo musí být posíleno - po anšlusu Rakouska nacisté získali i československé pohraničí. Neville Chamberlain tehdy sdělil světu, že přináší ‘čestný mír’, ‘mír pro naší dobu’. Z USA pak T. Roosevelt vyzval Hitlera a Mussoliniho, aby odstranili strach lidstva z nové války a prostřednictvím paktů o neútočení na nejméně deset let daly záruky téměř všem státům mimo americký kontinent. Odpovědí činem bylo do roka vojenské řešení ‘sporu německo-polského’, které zahájilo druhou světovou válku.

Po Mnichovu z politických a vojenských představitelů ČSR protestoval jen Rudolf Medek, účastník bitvy u Zborova, který vedl Památník osvobození, ústřední instituci vojenské historie : R. Medek vrátil všechna vyznamenání Velké Británii i Francii.  Celý text zde...

Průzkum veřejného mínění k právě konanému procesu s velezrádnou skupinou Horákové a spol. u státního soudu

Dálnopis krajského výboru KSČ v Olomouci 2. června 1950 v 9,20 hod.  Celý text z rubriky Dokumenty doby de...

Zaujalo nás jinde:
Symbolická pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku 26.6.2011

...Pretože komisia zriadená ministrom vnútra za KDH D. Lipšicom po piatich rokoch neschválila dotáciu na činnosť SZČPV na rok 2011, touto cestou sa ospravedlňujeme rodinným príslušníkom, našim členom i verejnosti za tohtoročnú pietnu spomienku, ktorá sa uskutočnila z rozhodnutia výboru SZČPV iba ako symbolický akt.  Celý text zde...

Kriminál za transparent. Hájek: Profízlované Česko, estébácká média

.... "V naší stále dokonaleji profízlované zemi se již zítra může stát kdokoli z nás další obětí. Estébáckých médií a jejich Kmentů, policistů i soudců v jednom. Máme se opět začít bát myslet, mluvit a psát svobodně. A zastat se hlasitě těch, kdo tak činí, byť s jejich politickými názory nesouhlasíme. Máme zapomenout, že svoboda slova - jako ostatní občanské svobody - je nedělitelná. Není jen pro někoho. Pro občany První kategorie, pro "politicky uvědomělé", jak se těmto povoleným vyvoleným říkalo za jednoho nedávného totalitního režimu," varuje Hájek.  Celý text zde...

Pomoc Řecku (Ivan Hoffman)

...Nechat si vyprávět o Řecku od ekonomů, je ztráta času. Jsou schopni leda popsat co se děje, zhruba to spočítat, nikoli ovšem vysvětlit. Podobně je tomu s politiky. Ti navíc za situaci, kterou neumějí vyřešit, nesou odpovědnost. Finanční systém, který politici uzákonili a o který se opírají, je ve své podstatě zločinným spolčením, legalizací zlodějny. Tak dlouho politici liberalizovali, deregulovali a osvobozovali finanční trhy, až z nich vytvořili nepřehlednou finanční džungli. Přes Řecko možná vede z té džungle cesta ven. Nikoli ovšem v tom smyslu, že se spekulujícím věřitelům garantuje zisk. Řecko by se spíše mělo stát příkladem, jak zloději přišli o svůj lup, jak se jim chamtivost nevyplatila. Řecko nemusí být zemí, kde se finanční trhy zachraňují. Může být zemí, kde budou finanční trhy slavně poraženy na hlavu.  Celý text zde...

Aktualizace 22. 6. 2011 :

Zprávy o chování mocných (František Rozhoň)

„Totalita přetrvává“ – řekl ParlamentnímListům bývalý politický vězeň Jiří Wolf. Za pravdu mu dalo už poselství Karla Schwarzenberga lidu „Ať všichni drží hubu“ - již před šedesáti lety říkal ze Svobodné Evropy Ferdinand Peroutka, že je diktátorský ten systém, ve kterém může mluvit vláda a ostatní mají mlčet. Další dění kolem stávky 16. 6. 2011 přineslo nové zprávy o chování mocných, připomínající přetrvávání předlistopadových zvyků…  Celý text zde...

Stávka ve svobodném světě (z letáku Svobodné Evropy)

Ve svobodném světě je stávka nepopiratelným právem všech pracujících. Vyskytuje se nejčastěji ve dvou případech: když se zaměstnanci sorganisují a zaměstnavatel odmítne jednat s jejich odborovými zástupci; a když vyprší platná kolektivní smlouva a zaměstnavatel se zdráhá podepsat novou, s většími výhodami pro dělnictvo. Méně časté jsou stávky v době platnosti kolektivní smlouvy.  Celý text zde...

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

Dobrý den, prosím odpovězte mi jednoduše, krátce, logicky, tak abych to pochopil i já, obyčejný pracující "otrok", této "svobodné" země a rukojmí této vládnoucí arogantní garnitury. Když já, jako občan, způsobím komukoli, ať státu, nebo soukromé osobě škodu nad 5 tisíc, jde o trestný čin a budu se zodpovídat před soudem. Pokud poslanec, politik, ministr způsobí státu škodu víc jak půl miliardy, stačí se mu omluvit a všechno je v pořádku?  Celý text zde...

O utajené občanské revoluci na Islandu

Média nás zásobovala do posledního detailu o nepokojích v Egyptě a až do určité doby i v Libyi. Mlčela však jako hrob o revoltách a příkladné ukázce občanské revoluce, která se odehrála před dvěma lety na Islandu, kde občané donutili odstoupit protilidovou vládu a přepsat ústavu. Právě proto, že případ Islandu je modelem občanské revoluce, byl tento případ ututláván všemi světovými masmédii.

Cenzura občanské revoluce na Islandu je nejlepším důkazem jak se zachází s informacemi, které můžou být nebezpečné pro politickou a ekonomickou elitu.

Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které vytvořili politici, protože je to problém špatné finanční politiky, ne lidí. V nové ústavě bylo zakotveno, že občan je hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik. Jako je tomu už více než 700 let ve Švýcarské konfederaci!  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Arabové nedovedou převést touhu po svobodě do politického programu

Egypt. Egyptu chybí zkušenost svobody a demokracie. Zato tu existuje silný proud krajního islamismu, podporovaný a financovaný státy, jako je Saúdská Arábie – varuje egyptský jezuita a islamolog, o. Samir Khalil Samir SJ. Potvrzuje, že arabské jaro je opravdovou revolucí, za níž stojí skutečná touha po svobodě. Problém je v tom, že Arabové ji nedokáží přenést do politického programu, a to dává převahu těm, kdo jsou dobře zorganizovaní, tedy fundamentalistům.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Druhá revoluce
Podkapitola: O časech Mnichova (a názorech dnešních)

Když byla Sudetoněmecká otázka bolestí celé Evropy, neřešily ji jen vlády. David Welch i Karel Pacner se shodují, že ČSR měla tehdy ‘pomocníky’ i ve špičkách wehrmachtu, ale nevěděla o tom.

Náčelník generálního štábu Ludwig Beck nechával vládu politikům, chtěl ale, aby ve válečných záležitostech naslouchali vojenským expertům. Beck se obával důsledků útoku na ČSR. V srpnu 1938 se vzdal úřadu a vypracoval první plány, jak se zbavit Hitlera, vydá-li rozkaz k útoku na ČSR. Beckův nástupce ve funkci Halder tvrdil po válce nejpozději začátkem září jsme podnikli nezbytné kroky, abychom zachránili Německo před tímto šílencem.

Generálové informovali W. Churchilla a ministra zahraničí lorda Halifaxe, chtěli, aby Británie byla neústupná vůči Hitlerovi. K. Pacner vysvětluje, proč u Britů neuspěli  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Seděl jako Havel. Nemůže ho ani cítit. Parta kolem Havla byly hyeny

Za režimu si žil exprezident Václav Havel nad poměry a jiní disidenti chcípali hlady. Jeho klika vrátila moc komunistům. Taková obvinění chrlí politický vězeň a antikomunista Jiří Wolf, který si po komunistických žalářích užil své. Přestože je chartista, bez skrupulí kritizuje takzvanou chartistickou šlechtu. Celý text zde...

Jak je to s právem na politickou stávku? (Václav Žák)

...Země potřebuje inteligentní reformy jako sůl. Vláda rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci se ukazuje jako nejpokrytečtější vláda v nejnovějších dějinách. Nejde přitom jenom o předstíranou ochotu k dialogu se sociálními partnery a opozicí, ale o to, že zcela zprofanovala jakýkoliv zápas s korupcí. Podnikatel Babiš napsal veřejně v internetové diskusi, že se kradlo i v devadesátých letech, ale po příchodu pánu Janouška a Dalíka se k částkám připsaly tři nuly. Stojí za to si toho všimnout, on ví, o čem mluví. Není divu, že Německá obchodní komora v poctivosti veřejných zakázek zařadila Českou republiku na poslední místo v EU až za Rumunsko. Jestliže korupci ročně ztrácíme víc, než kolik vláda ušetří na škrtech platů ve státní správě, jestliže klíčové reformy prokazatelně prospívají pouze definovatelným finančním skupinám, jestliže téměř každé opatření vlády prostor pro korupci zvyšuje, místo aby ho snižovalo, nelze se divit, že roste volání po konci této vlády. Celý text zde...

Aktualizace 13. 6.2011:

K mafiánskému systému (František Rozhoň)

Události posledních let trochu navozují i atmosféru Andersenovy pohádky o císařových nových šatech - věrchuška dělá všechno možné, aby si lid netroufl říct pravdu o „elitě“, a přece někdo prolomí zábrany a lid říká „císař je nahý“ : Dnes věrchuška umlčuje lidi paragrafem 154 trestního zákona „Kdo hrubě urazí nebo pomluví státní orgán při výkonu jeho pravomoci nebo pro tento výkon, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem." Přesto lid bez zábran opakuje po Janu Krausovi, že „česká demokracie je jen kamufláž mafiánského systému, poklop, který zakrývá ohromný zločin… a bude možná velmi překvapivé zjišťovat, jak velká část lidí se na něm účastní.“  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Zpráva o první pouti evropských Romů do Říma. Pro našince zajímavá především používáním slova cikán. Bude muset Radio Vatikán vysvětlovat?  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Kapitola: Druhá revoluce

V tradičním rozhlasovém projevu o vánocích 1937 ujistil E. Beneš svůj lid, že nejnebezpečnějším poválečným rokem byl rok 1936. Potom se síly obou táborů vyrovnaly a teď už na válku nikdo nemyslí. Nyní se Němci soustředí na vyjednávání se Západem. Nejhorší má republika za sebou!

Když se pak wehrmacht obrátil proti ČSR, poslal plukovník František Moravec telegram kolegovi plukovníku Louisi Rivetovi z francouzské vojenské zpravodajské služby, že armáda československá je připravena a francouzská má snazší situaci: Vaše pluky mohou teď zahájit postup s plukovními hudbami v čele. Francouzská odpověď nepřišla.  Celý text zde...

Stěhování účastníků plzeňské demonstrace 1.6.1953

jako státně nespolehlivých osob.  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Zaujalo nás jinde:

Bátora je nemehlo, Semín je bigot a Pavlát je hysterik vidící za slovem židle antisemitismus (Benjamin Kuras)

Potřebovalo to člověka kalibru biskupa Malého v nedávném interview připomenout, že vedle té záplavy špatných zpráv by potěšilo mít občas nějakou dobrou.  Celý text zde...

Děravá policie (Martin Stín)

Již staří Římané věděli, že se lůze musí dostat „chleba a her (panem et circenses)“, aby se nebouřila. Žijeme v humánnější a kulturnější době, proto v rámci všeobecného vzestupu úrovně lůzu nahradili voliči. Zatímco nám naši vládci berou chléb zvyšováním daní, snižováním sociálních dávek a „škrty“ na úkor sociálně slabších vrstev obyvatelstva, stejně jako jejich římští předchůdci odvádějí pozornost od svého počínání různými legráckami. Nemusejí ani stavět kvůli tomu kolosea, neboť média to stihnou daleko účinněji. Jsou ušlechtilí, proto neházejí křesťany lvům. Nahradily je různé jiné oběti, vystavované veřejné skandalizaci a zesměšňování. Mezi nimi jsou zvlášť oblíbení „véčkaři“. Lvy nahradila novinářská šmíra.  Celý text zde...

Aktualizace 8.6.2011:

Památce Antonína Huvara a nespravedlivě stíhaných věřících

Brněnský Buranteatr uvádí ve Velké Bystřici na Olomoucku divadelní hru Antonín Huvar dne 10.6.2011  Celý text zde...

Hlášení předsedovi KNV v Plzni o demonstraci v Plzni 1.6.1953 odpoledne

Ve 14.30 hod. dne 1.června 1953 začalo se plzeňské náměstí ve své severní části před budovou radnice rychle naplňovat znovu demonstranty, kteří znovu v počtu cca 5.000 lidé zaplnili Náměstí republiky… přičemž znovu vykřikovali hesla tak, jako v dopoledních hodinách.- /"Chceme nové volby", "Pryč s vládou", dále "Propusťte uvězněné z radnice" atd./… Kolem 17 hodiny nastoupily složky armády, SNB, lidových milicí k postupnému vyklizení náměstí a asi do 18 hodiny bylo náměstí od demonstrantů úplně vyklizeno.-

Po 18 hodině nastupovali již na náměstí pod rudými prapory komunisté z plzeňských organizací za současného provolávání hesel "Ať žije KSČ", "Ať žije naše armáda", "Ať žije s.Zápotocký", "Masaryka dolů" atd…  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Politika ve stylu retro

•  Dnes se otřásá svět finanční, politický, státní, třesou se i nadstátní organizace typu EU či MMF… Experti nečekali ani finanční krizi, ani arabskou revoluci… Svět určitě končí v tom podání systému, který jsme znali. Bylo by dobré mít nouzové plány, o nichž, jak se obávám, nemají naši politici ani šajn. (ekonom a člen NERVu Tomáš Sedláček, HN 26.5.11)

•  Je to vážně divný svět, svět politiků, kteří diktují ekonomice. Summit stíhá summit, a přece k helénské mizérii se postupně přidaly trable v Irsku a Portugalsku, nahlas se mluví o Španělsku, šeptem o Belgii a Itálii. (Igor Záruba, E15 1.6.11)

•  Fiasko takové „společné“ evropské politiky nemůže být větší - problémové jsou i země, které nedávno byly vzorem dobrého hospodaření: Irsko 2006 a Španělsko 2007 hospodařilo s přebytkem a procenta HDP rostla, celkový státní dluh Irska nedosahoval 26 % HDP.  Celý text pro Svědomí 3/2010 zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po první válce
Podkapitola: Nacisté získávají občany

Aby fašisté získali a udrželi loajalitu občanů, zmenšili sféru striktního soukromí – šéf nacistického úřadu práce R. Ley řekl, že soukromou osobou je jen spící člověk. Skupinami obyvatel manipulovali prostřednictvím mládežnických hnutí, rekreačních sdružení či stranických sjezdů, a tlak ‘nadšených’ vrstevníků či kolegů pak působil, že ‘opozičníci’ raději zůstali zticha.

V nacistickém Německu výchova ‘Herrenvolku’, nových mužů a žen, bojovníků i poslušných poddaných, začínala v mládí. Hoši nastupovali do Jungvolku a přecházeli do Hitlerjugend, a učili se bojujeme za německou půdu, za Hitlera zemřeme.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Kdo z českých politiků a kmotrů nyní vlastní Diag Human? Snad ne Kalousek (František Matějka)

Společnost Diag Human oznamuje, že Šťáva přijal obchodní nabídku a společnost prodal „mezinárodnímu konsorciu institucionálních investorů“. Arbitráže proti naší vlasti jsou zkrátka velmi dobrý byznys. Celá kauza Diag Human je podle mě typickým příkladem, jak legálně připravit náš stát o miliardy, přičemž prvotní náklady jsou minimální.

Na začátku stál výrok politika v pozici ministra, který údajně pošpinil dobré jméno soukromého subjektu. Arbitrážní řízení se vleklo dlouhé roky a jeho dosavadním výsledkem je stav, kdy soudy v jiných státech uznaly nárok Diag Human proti České republice a začaly této společnosti vycházet vstříc v obstavování státního majetku.
Celková výše uznané pohledávky činí cca 10 miliard korun, přičemž k odpovědnosti není hnán nejen bývalý ministr, který údajně nezvratně špinící slova vyřkl, ale ani nikdo z politiků po něm.  Celý text zde...

Diag Human by měla zabavit vilu v Monte Argentariu

ČESKÁ POZICE navrhuje zahraničním soudům unikátní příležitost, jak nárok firmy Diag Human radikálně vypořádat.  Celý text zde...

Generál Mladić, Srebrenica a lži (Václav Dvořák)

Zatčení generála Ratka Mladiće a chystaný proces v Haagu neuzavírají historii bosenské války, ale znovu ji otevírají. Bude pro nás dobrou příležitostí si zopakovat, proč k ní vlastně došlo a kdo ji způsobil. Stejně tak nezavírají poslední kapitolu „srebrenického zločinu“, ale naopak ji opět otevřou. Kdo bude pozorně sledovat proces v Haagu, stejně jako před tím proces s Miloševićem a současné procesy se Šešeljem a Karadžićem, jistě si uvědomí nápadnou podobnost mezi těmito procesy a politickými procesy ve stalinské Moskvě v letech 1936-1938 či vykonstruovanými procesy s „protistátními centry“, „třídními nepřáteli“ v padesátých letech nebo pozdější soudy s disidenty u nás. Věřím, že vnímavá česká veřejnost nepodlehne propagandě šířené převážnou částí českých médií a po zkušenostech s totalitou stále dokáže číst i mezi řádky a přemýšlet vlastní hlavou.  Celý text zde...

Nenecháme se okrádat - výzva.  Celý text zde...

Aktualizace 1.6.2011:

Politici a lůza (František Rozhoň)

Přelom května a června, to jsou výroční dny politiky totalitního režimu, kdy KSČ dovedla Československo k hospodářské krizi a v roce 1953 reformou/loupeží přenesla důsledky na občany. Neúspěšná poválečná hospodářská politika vyvrcholila tím, že Strana mobilizovala síly policejní, armádní, pohraniční stráže i své milice, prezident Zápotocký v rozhlasovém projevu ujistil, že naše měna je pevná a pravdivé informace o chystané reformě jsou fámy šířené třídním nepřítelem. Pak Strana odstartovala reformu/loupež, která postihla prakticky všechny, pozdější režisér Jiří Menzel vzpomínal našetřili jsme si na kolo, nestačili jsme si ho koupit, po reformě koupili jsme si kedlubny. Celkový zisk z reformy/loupeže překročil částku 14 miliard korun, pomohl umořit obrovský státní dluh a ještě vytvořit rezervu.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po první válce
Podkapitola: Adolf Hitler nastupuje

V Hospodářských novinách 22. února 2008 vyšel výklad ministra zahraničí České republiky Karla Schwarzenberga „Málokdo už ví, že ‘národní socialismus’… je… český vynález." Podle ministra se prý Hitler a jiní se opičili po poslanci Václavu Klofáčovi a českých národních socialistech; ti se však ve skutečnosti jasně vyslovovali proti německému nacismu !

R.O.Paxton uvádí, že pojem ‘národní socialismus’ vznikl ve Francii (1896), a že mladý A. Hitler vskutku vstřebával ideje z Čech. Ne ale Klofáčovy ! Čerpal z pangermánského nacionalismu a antisemitismu Georga von Schönerera, jenž měl majetek ve zněmčeném území Čech a nabádal německy mluvící obyvatele habsburské říše, jakým byl mladý Hitler, aby pracovali pro sjednocení s německou říší a čelili vlivu katolictví a židovství.  Celý text zde...

Správná věc (K vypuštění kontroverzních návrhů z reformy zdravotnictví)

Konzervativní strana měla připraveno stanovisko následujícího znění: O většině veřejně známých záměrů současného vedení Ministerstva zdravotnictví lze říct, že mají podporu Konzervativní strany. O to víc jsme velmi nepříjemně překvapeni opakovanou snahou o vytvoření podmínky pro růst četnosti umělých potratů a rozhodně proti takovým pokusům protestujeme.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Jak daňové poplatníky obrat o miliardy aneb Česká televize ve službách arbitrážních zlatokopů (Petr Štěpánek)

Držte si peněženky, milí daňoví poplatníci, další vykutálený arbitrážní zlatokop se sápe po našich penězích. Zajímavé přitom je, kolik toho mají zdánlivě zcela nepodobné kauzy, třeba arbitráže ve věci TV Nova a Diag Human, společného. Jde o moře peněz, astronomicky hodně peněz. To lidé nemají rádi, když se chce někdo moc napakovat. Proto je třeba zpracovat veřejné mínění. A tak si zlatokopecký vykuk najímá přičinlivé „píár“ pomocníky. Lauder k tomu měl bývalého estébáka Donatha, Šťáva bývalého disidenta Urbana. Jak vidno, vsjó ravnó. Také je třeba zapojit služebné novináře.  Celý text zde...

Aktualizace 25.5.2011:

Anthropoid: V boji za svobodu zabili despotu

...Kdyby se Československo..., místo aby se podrobilo mnichovskému diktátu, bylo postavilo na odpor Německu, jak jsem přesvědčen, že udělat mělo, bylo by utrpělo mnohem větší ztráty než po atentátu na Heydricha, ale bylo by si vysloužilo lepší místo v historii. Operace ANTHROPOID by v tom případě byla zbytečná. Ale za okolností, ve kterých jsme žili v té době, to byla správná akce...  a představuje světlou stránku v historii Československa za druhé světové války. Český lid by na ni měl být hrdý.  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Kapitola: Po první válce
Podkapitola: Fašismus a Mussolini

Benito Mussolini jako významný socialista propagoval v roce 1914 vstup Itálie do války na straně Dohody v naději, že válka povede k revoluci a pádu monarchie. 23. března 1919 se stovkou především válečných veteránů v Miláně vyhlásil válku socialismu… neboť se protiví nacionalismu.

Své nové hnutí začal nazývat ‘Fasci di Combattimento’. Italský fašismus vstoupil do historie násilným činem - 15. dubna 1919 Mussoliniho přátelé zaútočili na kanceláře socialistického deníku Avanti, jehož býval Mussolini redaktorem v letech 1912-4 (4 mrtví, 39 raněných). Podobná uskupení formovala se tehdy všude v Evropě.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

...Zdaleka ne každý zahájený přechod k demokracii končí demokracií. Podle jednoho výpočtu dokonce jenom 28 % těchto přechodů skončilo úspěchem v podobě demokracie. Opačně viděno to tedy znamená, že téměř tři čtvrtiny pokusů je neúspěšných.

Arabské jaro mnohem spíš může být obdobou evropského jara národů – revolucí roku 1848. Ty tehdy přinesly především probuzení jednotlivých evropských nacionalismů a znamenaly klopotný začátek cesty k demokracii, ne začátek demokracie jako takové. K té se to ještě něco natrvalo. Nejprve musela pěkně zdola vyrůst občanská společnost v podobě hasičských, kulturních a sportovních spolků, spolu s tím se postupně rozšiřovala garance lidských a občanských svobod a práv. Teprve poté začaly být různé skupiny lidí zahrnovány do politického procesu.

Ve světě po skončení studené války to ale vidíme zcela naopak. Demokracie jakožto synonymum pro pouhé všeobecné volby se dostala do božské pozice, o níž se nepochybuje a která se ordinuje jakožto univerzální lék jakékoli společnosti, bez ohledu na její charakteristiky. Viděli jsme to v Afghánistánu, Iráku a teď se to má aplikovat v Egyptě a dalších zemích. Občanská společnost neexistuje, občanská a lidská práva stát negarantuje ani nevymáhá, ale hlavně když se volí. Nejlépe co nejčastěji. Egypt si jen letos projde třemi hlasováními. Jaké vítězné politické síly asi tak mohou vzejít z hlasování společnosti, jejíž významná část žije v nepředstavitelné chudobě a je negramotná?  Celý text zde...

Co nás zaujalo jinde:
Evropa demokracii vytvořila. A také několikrát pohřbila. (Recenze Benjamina Kurase)

Demokracie znamenala odstranění samozřejmosti moci. Vzala na vědomí, že nejdůležitějším politickým problémem je, jak zabránit moci nepočetných, bohatých nebo mocných, kteří se prohlašují za nadřazené. Měla v lidech inspirovat pokoru, že všechno má základ v pohyblivých píscích času a místa, a proto je rozumnější žít spolu jako rovní, otevřeně a přizpůsobivě a za neustálé výměny názorů a tříbení idejí. A zakotvit princip, že vláda je legitimní, jen ji posvětil aktivní souhlas zástupců vybraných samotnými ovládanými.

Takto lze stručně shrnout základní principy demokracie australského politologa Johna Keana, který teorii a historii demokracie věnoval většinu akademické i publicistické práce. Napsal dvanáct knih (včetně jedné o Václavu Havlovi) a dílem The Life and Death of Democracy (Život a smrt demokracie) jeho činnost zatím vrcholí.  Celý text zde...

Aktualizace 18. 5. 2011 :

Šabatová tahá za culíky (František Rozhoň)

V životopise Mgr. Anny Šabatové, PhD. čtu povolání disidentka, signatářka Charty 77. Takovou dámu u nás jistě nemine ocenění „Hrdina třetího odboje“...

Šabatová ale také oživuje strategii, před níž mě varovali rodiče už v šedesátém osmém. Tehdy se pachatelé Února 1948 (Smrkovský a další) znovu dostali k moci a rodiče se báli, že Strana možná jen sleduje, co svobodně uděláme, pak vše vyhodnotí a nehodné potrestá. Rodičovské varování bylo důvodné, komunistické strany už předtím tuto taktiku užily, kdo nevěří ať si přečte Devět komentářů ke komunistické straně věnovaných způsobům čínské komunistické strany.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Po první válce

Liberální doktrína ‘práva na sebeurčení národů’ slibovala, že uspokojené národy budou mít každý svůj vlastní stát… budou s jinými koexistovat v tak přirozené harmonii, že nebude zapotřebí žádné vnější síly k udržení tohoto mírového stavu.

Ve skutečnosti to v poválečné Evropě vřelo konflikty třídními i územními. Část obyvatel Evropy toužila po odvetě, v nových národních státech toužily po změně národnostní menšiny. Všechny problémy slíbily vyřešit dosud nepoznané režimy.

V Rusku bolševici šlechtili ‘socialistické lidstvo’, Čechoslováci jejich experiment zažili jako demokracii lidovou či socialistickou. V Itálii byl v březnu 1919 Benito Mussolini u oficiálního zrodu fašismu, ‘organizované, koncentrované, autoritární demokracie na nacionální bázi’, nejvýznamnější politické inovace 20. století. V Německu prohlásil 30.6.1934 v Říšském sněmu Adolf Hitler: „Bude vždy prvořadým úkolem národně socialistické vlády znovu a znovu zjišťovat, nakolik vláda zastupuje vůli národa. A v tomto smyslu jsme my ‚divoši‘ skutečně lepšími demokraty“.  Celý text zde...

Nejsme jako oni, hlásal Havel po 17. listopadu 89 (Zbyšek Dřevojan)

Toto falešné a pseudohumanistické heslo pojetí vyrovnávání se s totalitní minulostí odstartovalo to, co se u nás posledních 20 let dělo. Ovoce budeme ještě dlouho sklízet. Nechci drásat city těch, kterých se dotkla smrt zavražděných po děsivé amnestii, kterou Havel komunisty zvolený prezident, udělil v masovém měřítku, což nemělo do té doby snad obdoby a již ani v budoucnosti mít nebude. Havel v tom samozřejmě není sám, kdo zabránil očistě společnosti od totality. Ale byl to on, kdo potvrdil v podstatě doživotně ve funkcích téměř všechny bývalé soudce předlistopadového režimu. Nejkřiklavější je snad případ soudkyně Horvátové, která má svůj podíl na tragickém osudu Pavla Wonky.  Celý text zde...

Tak dopadla žaloba na Pščolku (Vladimír Hučín)

V r. 2001, ihned po mém zatčení, mne někdejší představitel ostravské PČR plk.JUDr. Jiří Pščolka opakovaně ve sdělovacích prostředcích označil za pachatele několika bombových útoků v Přerově. Na dotazy novinářů a redaktorů vícekrát tvrdil, že jako vedoucí speciálního policejního týmu "Výbuch" má na to důkazy.Dále do medií uváděl, že jsem kriminálník a že můj protikomunistický odboj byla kriminální činnost. Plk.JUDr.Jiří Pščolka - bývalý komunistický esenbák - člen KSČ věděl, že pokud bych nebyl zatčen a mohl nadále působit jako důstojník BIS, tak by on a jeho blízcí komunističtí soukmenovci měli u PČR potíže s bezpečnostními prověrkami v důsledku svých někdejších utajovaných aktivit s StB v rámci jejich boje proti třídnímu nepříteli.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Opatrně s novým ´občanem´ (Daniela Kovářová)

Ne že by byl současný občanský zákoník geniální právní normou, s jásáním nad novým „občanem“ se však neukvapujme. Nejde o to, že se jej my právníci budeme muset naučit – koneckonců celý život vyměňujeme stará zákonná ustanovení za nová a vysloužilé technologie a nástroje za moderní, mobilními telefony počínaje a datovými schránkami konče.

Co si o návrhu myslí praxe? Že je archaický, akademický a zbytečný!  Celý text zde...

Aktualizace ze 11. 5. 2011

Puč „elit“ Sparty a Slávie? (František Rozhoň)

V příběhu George Orwella „Farma zvířat“ čím více byla zvířata ponižována, tím častěji od svých „elit“ slýchala, že jsou svobodná. Připomínám si to, kdykoli slyším z veřejnoprávního rozhlasu, že naše „elity“, kterým skoro nikdo nevěří, přijímají stále nová opatření na ochranu občanů a jejich práv. Skutečnost nejednou připomíná spíše ponižující události z roku 1969: Na jaře 1969 po hokeji se Sovětským svazem výtržníci zaútočili na (předem vyklizenou?) pražskou kancelář sovětského Aeroflotu a politici to využili jako záminku k akceleraci ponižující „normalizace“. V létě politici odstartovali zlozvyk „v rámci prevence výtržností“ vždy 21. srpna na výročí okupace měnit stát v policejní.  Celý text zde...

Na prahu éry, kterou jsme nepostřehli (Vlastimil Podracký)

Páni profesoři Keller a Bělohradský vystoupili dne 1.3.2011 v Masarykově demokratické akademii s přednáškou nazvanou: Co nás čeká v r. 2011, jejíž záznam je na www.yourtube.com/watch. Bělohradský velmi dobře rozebírá současnost a dokáže pojmenovat rizika, Keller mluví o asymetrické zodpovědnosti, zatímco globální velkokapitál a jeho manažeři zodpovědnost nemají, veškerou zodpovědnost přebírá nízko postavený pracující lid včetně na něm závislých nepracujících. Tyto přednášky jsou na pozadí stávající politické situace a vysvětlují z levicového hlediska skutečnosti dnešního světa. Dovolil jsem si k těmto rétoricky a sugestivně dobrým projevům vznést připomínky.  Celý text zde...

Jindřichův Hradec 

Na Jindřichohradecku se chystají oslavy ukončení děsivé II. světové války. Oslavy důstojné, k uctění památky těch, co v ní obětovali to nejdražší, co měli. Jen si myslím, že by též za zmínku stála i událost, která s těmito oslavami rovněž souvisí: Jeden vojenský útvar v Jindřichově Hradci bude pojmenován po generálu Josefu Eretovi, k pojmenování dojde 8.5. prezidentem na Hradě.  Celý text zde...

Kontrarevoluční trestné činy (Z Trestního zákoníku RSFSR z roku 1926, zvláštní části, hlavy I.: Trestné činy proti státu, I. Kontrarevoluční trestné činy)

581. Za kontrarevoluční je považována veškerá činnost, zaměřená na svržení, podvracení nebo oslabení moci dělnicko-rolnických sovětů a na základě Ústavy Svazu SSR a ústav svazových republik, zvolených jimi dělnicko-rolnických vlád Svazu SSR, svazových a autonomních republik, nebo k podvracení nebo oslabení vnější bezpečnosti SSR a základních hospodářských, politických a národnostních výdobytků proletářské revoluce.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)
Kapitola: Budování státu
Podkapitola: Družstva, také projev občanské revoluce

V devatenáctém století změna hospodářských podmínek v Evropě přinesla nové hrozby svobodě. Stále méně lidí mělo přímý zisk ze své vlastní práce; stále více jich záviselo jen na podílu z toho, co vyrobily stroje. Panovala představa, že cestou k prosperitě je volná interakce ekonomických sil.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Radio Jerevan ve Washingtonu (Jiří Jírovec)

"Ptám se proč naše vláda pořád vyvolává konspirační teorie? Proč nezveřejní ty fotografie?" Ron Paul, republikánský prezidentský kandidát.

Ron Paul se trochu zaobaleně ptá, proč americká vláda lže. On to samozřejmě ví, ale i tak lze nabídnout několik odpovědí:

1. Lež je součástí propagandy a Washington ji ze zvyku vkládá i tam, kde postrádá smysl;
2. Washington již nepovažuje manipulaci s informacemi za lež; a
3. Washington si je jist, že se ze lží vylže kritikou konspiračních teorií.
Konspirační teorie jsou nejen reakcí na slabiny oficiálních vysvětlení, ale především na neochotu moci uvolnit informace, které by původní nejasnosti rozptýlily.  Celý text zde...

Aktualizace ze 4. 5. 2011

K znevažování květnového povstání 1945

V lednu 1944 dopsal Orwell Farmu zvířat. V roce 1946 vyšla česky a lidé si mohli uvědomit, že realita Farmy zvířat a poválečného Československa se v něčem podobají. V Orwellově díle je nejprve zpochybňováno Kulišovo hrdinství při bitvě u kravína, nakonec je Kuliš soustavně vydáván za zloducha, který se už při bitvě u kravína pokoušel své druhy porazit a zničit.

V československé realitě bylo znevažováno české i slovenského národního povstání, v Čechách byla za zloducha vydávána zvláště Česká národní rada (ČNR). Přestože v archívech bylo dost dokumentů svědčících o tom, že ČNR vždy vystupovala jako dočasný zástupce košické vlády, byla ČNR viněna z neloajálnosti vůči košické vládě a ze snahy strhnout moc na sebe moc. Přestože se ČNR rozhlasovým prohlášením distancovala od vlasovců - že s nimi nemá žádné politické dohody a jejich vystoupení proti Němcům je jejich vlastní záležitostí – byla obviněna ze zkompromitování povstání spoluprací s vlasovci; měla snad ČNR donutit vlasovce aby proti nacistům nestříleli?

V roce 1968 připomněl časopis Reportér 19/1968, že „nejtěžší a nejpodlejší bylo obvinění vmetené do tváře členům ČNR již koncem května 1945, že totiž umožnili německé armádě průchod Prahou a že předem připravovali plán na záchranu německých vojsk a jejich zbraní před Rudou armádou.“  Celý text zde...

Knížepanští jsou standardní politici (František Rozhoň)

V roce 1968 tu skoro nikdo nechtěl vojska „bratrských zemí“. V jedné scénce M. Šimka a J. Grossmanne tehdy tchoř vstoupil do zajícova pelíšku, zalíbilo mu tam a dohodl zajícovi, že se odtud nehne, dokud to tu nepřestane smrdět. Ta scénka je znovu aktuální dnes, kdy skoro nikdo nechce naše „politiky“.

Mnozí vykroužkovaní z kandidátek dostali vysoké funkce ve stranických aparátech či posty poradců. „Politici ODS a ČSSD“ v parlamentu ponižují ty z Věcí veřejných a socanští se navíc ještě hádají mezi sebou, média již léta s politiky spřízněná se snaží pro ně zachránit co se dá. „Schwarzenbergova TOP 09 nebyla do skandálu zatažena“ píše výrazně týdeník Euro 17/2011. „Už se o tom mluví. Padne-li Nečas, může být premiérem Schwarzenberg“ přidávají na netu Parlamentní listy. Fakt, že se Schwarzenberova TOP 09 držela stranou při ponižování Věcí veřejných, však podle mne není důvodem k tvrzení, že knížepanští nejsou zataženi do skandálních standardů „politiky“.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Kapitola: Budování státu

Podkapitola: Demokracie v praxi

Těžko se domlouvali premiér Karel Kramář s prezidentem na pravidlech vládnutí. Masaryk upřednostňoval prezidentský systém, kde by byla hlava státu i šéfem vlády, kterou by mohla sestavovat bez valného ohledu na stranické rozvrstvení. Obával se totiž provinciálnosti a malých odborných znalostí politiků. Kramář… byl proti… Poté, co Kramář odjel v lednu 1919 na mírovou konferenci, vláda, řízená za jeho nepřítomnosti ministrem vnitra Švehlou, 7. dubna navrhla rozšířit prezidentovy pravomoci…

Masaryk nakonec prezidentský systém neprosadil, jeho autorita mu však zajistila větší vliv než určila ústava a zákony  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Morální rozsudek obětí nad komunistickým bachařem Josefem Vondruškou

Prohlášení poškozených:

Obžalovaný nebyl jménem České Republiky dne 28.4.2011 u Okresního soudu v Liberci právně uznán vinným z týrání politických vězňů vzhledem k chybějícím PŘÍMÝM důkazům a ke konečnému stavu TVRZENÍ PROTI TVRZENÍ. K soudům se někdy nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Ten musí odpovídat psanému zákonu. Překvapeni tedy nejsme. Bojovali jsme za svobodu a právo, nyní ho J.Vondruška plně využil. Pokud se k činu obžalovaný nepřizná a svědčí proti němu pouze poškozený, má obžalovaný u nás větší práva než oběť.  Text prohlášení zde...  Text o Minkovicích zde..

D.O.S.T. odmítá zlovolná, nepodložená, lživá a vpravdě extremistická tvrzení Židovské obce

...doufáme, že Židovská obec alespoň ex post pochopí, že nemůže bez hodnověrných a srozumitelných důkazů připisovat veřejně neofašismus, šovinismus či xenofobii komu si zrovna zamane. Stejně jako je nepřípustné, aby Židovská obec bez důkazů veřejně šířila svou domněnku, že „iniciativa D.O.S.T. je nebezpečná nejen pro Židy, nýbrž i pro celý demokratický vývoj v naší zemi“ a že „je potřeba tento nenápadný proud šíření extremismu bedlivě sledovat.“  Celý text zde...

Londýnská policie použila během královské svatby proti nekonformním občanům taktiky někdejší komunistické StB

Britští republikáni a celá řada dalších aktivistů si stěžují, že je během páteční královské svatby londýnská Metropolitní policie zadržela na až 24 hodin (úplně stejně, jako to dělávala komunistická policie v Československu před významnými výročími či před návštěvou západního politika v Praze) a po svatbě je propustila bez obvinění. Aktivisté to označují za orwellovské, znepokojující a protizákonné.

Republikánští aktivisté, kteří plánovali své veřejné akce přibližně ve vzdálenosti 1,5 km od Westminsterského opatství, kde se odehrávala královská svatba, byli vězněni v pátek v policejních celách po dobu 24 hodin po celém Londýně.  Celý text zde...

Aktualizace z 27. dubna 2011

Divuplný případ Johna Boka (František Rozhoň)

Malé věci řešte ruky mávnutím, zpíval kdysi Jiří Suchý. Ze Suchého je dnes klasik, rada zapadla. Důkazem je i to, že u soudu pro Prahu 8 soudí Johna Boka za to, co začalo jako celkem běžné dění na jedné ulici v pražském Karlíně.

Skupinka městských strážníků tehdy řešila dopravní přestupek způsobem, který jí připadal normální. Kolemjdoucímu Johnu Bokovi způsoby strážníků připadaly agresivní až xenofobní a ozval se. Zjevně není sporu, že pak došlo k „pošťuchování“ mezi důchodcem s nemocnou páteří Johnem Bokem a jedním ze strážníků - mladým silným zdravým Vítem Novákem, při němž čtenáři div se přišel „k modřině“ strážník. Na takové případy by ale měl být strážník vždy připraven, proto soudím že takový „konflikt“ má být řešen ruky mávnutím, maximálně jako přestupek. V nenormálním společenském klimatu Česka však tento „konflikt“ začal žít nenormálním životem:  Celý text zde...

Velikonoce s policií (František Rozhoň)

Slyšel jsem mnohokrát ze zpráv veřejnoprávního rozhlasu, že na Velikonoce bude velký automobilový provoz a proto dopravní policisté chystají na řidiče mnohé preventivní akce. První mezivýsledky však potvrdily, že dopravní policisté teatrálními akcemi možná dokázali narušit plynulost silničního provozu, ne však zabránit vážným nehodám. Veřejnosti se o velikonocích ale nepředváděli jen policisté dopravní, i jiní dokázali vzbudit přinejmenším rozpaky.  Celý text zde...

1945: Mafiánská správa vlasti (František Rozhoň)

Když E. Beneš prohrával propagandistickou bitvu s Hitlerem a „‘Sudetoněmecká otázka’ se stávala bolestí celé Evropy“, připomněl 13.4.1938 v Lidových novinách Zdeněk Smetáček politikům, že mají ukázat, že jsou hodni spravovat statek, který jim vůle lidu svěřila. A spoluobčany německého jazyka, o něž tu tehdy především šlo, upozornil Smetáček na jejich těžkou odpovědnost: „Nechť se pokusí vymýtit ze své mysli onoho ducha dobyvačnosti a pánovitosti, jehož vzrůst u nich v poslední době s obavami pozorujeme. Nechť se pokusí vmyslit se do postavení československého lidu, který tento stát miluje jako svůj život a víc než život — neboť je odhodlán i život za něj položit —, který nikde jinde v širém světě nemá bezpečného bydla a nic nenazývá svým než právě jen tento kus středoevropské země, který nemůže mluvit ani o Muttervolku, ani o Mutterlandu kdesi za hranicemi, nýbrž jemuž je matkou jen tato zdejší půda. Říkáme otevřeně: jde-li našim německým spoluobčanům ne o spravedlnost, rovnost a bratrství, nýbrž o to, aby na naší půdě sloužili cizím světovládným snům, pak mezi námi není smíru ani narovnání; pak nad námi oběma nebude vládnout zákon života, nýbrž krve a smrti.“  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Kapitola: Budování státu

Podkapitola: I to bylo dílo T. G. Masaryka

Americký prezident Woodrow Wilson v roce 1917 vyslovil přesvědčení, že svět bude „zabezpečen pro demokracii." Předtím, roku 1913, však sám připustil, že demokracie, na které si tolik zakládáme, nahrává sobeckým soukromým zájmům a ti, kdo z ní těží, už dávno nemají na paměti prospěch lidu.

Washingtonská deklarace přihlašovala ČSR k té víře :Na základech demokracie lidstvo bude reorganizováno… vytoužený věk lidstva vzchází.

Ještě v Americe, 16. listopadu 1918 v New Yorku na hostině pořádané Slovanskou společností, T. G. Masaryk pronesl ne státy, ale národy jsou přirozenými orgány humanity a lidstva… národnost je demokratická a sociální. Státy musí být podřízeny národům, musí být znárodněné…  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde: Mystifikace? Normalizační praxe

KSČ mystifikovala veřejnost mnoha způsoby, například snaha o totální dozor nad společností byla vydávána za lidovládu, nejvyšší formu demokracie. Dnes nás mystifikují ministr financí a místopředseda TOP 09 Kalousek a další. Většina médií mystifikace jen zaznamenala, odsoudil je Karel B.Müller v komentáři Hospodářských novin „Mystifikace? Normalizační praxe“. Lze namítnout, že mystifikace není praxe jen normalizační ani jen bolševická. Přesto Müllerův komentář vystihuje názor redakce Svědomí. Jeho podstatná část zní:  Celý text zde...

Aktualizace z 20. dubna 2011

1948: I svoboda náboženství a vykonávání obřadů je jednou ze základních hodnot našeho lidově demokratického režimu

Dokument Ústředního akčního výboru Národní fronty o církevních a náboženských otázkách.  Celý text zde...

Co je normální (František Rozhoň)

Ani v otázce shromažďovacího práva nemá společnost jasno, co je vlastně normální. Milo Komínek často připomínal, že v Kanadě je normální shromáždění občanů ani neohlašovat, Komínkovic protibolševické demonstrace v Kanadě byly nahlašovány jen když se organizátoři sami obávali napadení od probolševických aktivistů, ohlášení jim zajišťovalo policejní ochranu. Kanadská policie tedy standardně zvládala situace, když se dvě antagonistické skupiny ocitly poblíž sebe.

Takové situace se začínají objevovat i u nás, kde shromažďovací zákon vyžaduje ohlášení většiny shromáždění a dává přednost těm, kteří je ohlásí dříve. Zákon však nepožaduje oznámení shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání.

Tak se antagonistické skupiny ocitly blízko sebe v Novém Bydžově a v Krupce, kam přijela po předchozím ohlášení Dělnická strana sociální spravedlnosti. Té média běžně dávají nálepku „neonacisté“ a strana proti tomu zjevně nic nedělá, i když část členů už se předsedovi ozvala „my přece nejsme žádní neonacisté“. A tak jako se v éře Slánského někteří kněží postavili proti nástupu bolševismu, dnes se našli kněží ochotní formou náboženského shromáždění postavit se do čela odporu proti ohlášeným neonacistům tím, že jim zablokovali aspoň jednu ulici bohoslužbou.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Křesťané z Iráku čekají u bran Evropy. Západ se k nim nezná.

Zatímco celá Evropa debatuje nad nekontrolovaným přílivem emigrantů z Tuniska, na východních hranicích kontinentu se bez většího ohlasu léta odehrává drama křesťanů, kteří odešli z Iráku. Neutekli za chlebem, nýbrž proto, že v určité chvíli pocítili nůž na hrdle.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Kapitola: Budování státu

Podkapitola: Češi a Němci v novém státě

Když se v dubnu 1848 sešel ve Frankfurtu nad Mohanem sněm německých zástupců, byli na něm i zástupci z Rakouska a z Čech. Součástí německé říše, vyhlášené 18. 1. 1871, nebylo však ani Rakousko, ani Čechy.

V roce 1916 se Němci málem stali většinovým národem v Předlitavsku, v roce 1918 nechtěli být největší menšinou v Československu. Týden před vyhlášením Československa, s odvoláním na zásadu práva národů na sebeurčení, zahájili němečtí poslanci svoji revoluci : 21. 10. 1918 vyhlásili Německé Rakousko – Deutsch - Österreich - jako součást Německa. V českých zemích vznikly provincie Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren a Böhmerwald; Německé Rakousko je vyhlásilo za své i s Brnem, Jihlavou a Olomoucí.

30. října 1918 řekl Antonín Švehla německému poslanci Rudolfu Lodgmanovi, hejtmanovi Deutschböhmen: Národ československý provedl revoluci. Věc je skoncována, zveme vás ke spolupráci. Pro německé politiky ta spolupráce ještě nepadala v úvahu.  Celý text zde...

Mocenský boj pokračuje, apatie narůstá (prohlášení Konzervativní strany)

To, co se na současné politické scéně děje, vnímá Konzervativní strana jako pokračující boj hospodářsko-politických struktur o zachování posic a zisků. Je to trend, který neustále eskaluje a má nyní čtyři hlavní aktéry – naše největší politické strany. Jsme přesvědčeni, že tyto politicko-ekonomické struktury dosáhly stádia, ve kterém již nejsou zdrojem myšlenek, nic nepřinášejí, jsou zbytečnou zátěží a pouze parazitují na zbytcích veřejných statků. Soustředily se jen na spotřebu hodnot, které jinde citelně chybí.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Zlatá slova (Aston)

Šéf Student agency Jančura upozorňuje na serveru iHned, že „vláda nevyužila ani čas ani potenciál, který od voličů dostala, a místo razantního reformování české ekonomiky a společnosti vše utopila ve vnitřních absurdních kauzách.“ To jsou zlatá slova. Z pohledu událostí posledních hodin se dá konstatovat, že Nečasův tým má ještě dva měsíce času a pokud jich nevyužije, zásadně vzroste tlak na to, aby „vláda národního zklamání“, jak ji nazval Reflex, odešla ke všem čertům. Kauzy to jsou opravdu absurdní, založené jednak na pitomosti aktérů, jednak na aktivismu tisku, přinejmenším jeho části.  Celý text zde...

Hrobař vlastního úspěchu z naprosto malicherných důvodů (Zdeněk Jemelík)

...Počátkem týdne si v Hydeparku povzdechl moudrý člověk, předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, že se obává, že náš politický vývoj se odvíjí směrem k „berlusconisaci státu". Skutečnost, že stačilo pouhých pět dní od uveřejnění úvodníku Erika Taberyho v Respektu z 4.dubna 2011 na to, aby padl jeden z nejvýkonnějších ministrů Nečasovy vlády a vládní koalice se dostala na okraj zániku, potvrzuje oprávněnost Rychetského obav, ba spíše ukazuje, že se česká politika vzdaluje od demokracie ještě více, až směrem k fašismu (neplést, prosím, s nacismem!). Pučisticko-mafiánské metody likvidace politických protivníků z arzenálů zpravodajských služeb, jejichž náznaky se objevily i v dřívějších skandálech, zaměřených k oslabení Nečasovy vlády, byly v případě útoku na stranu Věci veřejné použity zcela otevřeně. V kombinaci se stádným pudem politiků a novinářů se dehonestační provokace staly ničivou silou nejvyšší účinnosti. Může být ovšem i hůře: krev ještě neteče, ale co není, může být.  Celý text zde...

Jako ekonomická kolonie Německa a Rakouska přispíváme k udržení eura (z ankety, zda se česká vláda zachovala správně, když se nepřipojila k Paktu pro euro.)

...V minulosti jsem byl horlivým zastáncem sjednocené Evropy a i dnes na ní vidím mnoho pozitivního, ale realita mi přestává být pochuti.

Tento socializující se podnik s bující byrokracií začíná být v mnoha ohledech kontraproduktivní. Mnohá nařízení, byť by člověk chtěl věřit, že původně dobře myšlená, jsou na škodu. Čím dál bezuzdnější socialistické přerozdělování a dotovaní lajdáků nepovede ke společné prosperitě, ale k velkému průšvihu. Ostatně, i to určitě bylo míněno v dobrém. Dnes to však především deformuje přirozené konkurenční prostředí a je stále častěji zdrojem podvodů i korupce. Čím dříve prozřeme, tím lépe.

Světovou měnou bude brzy čínský jüan a projekt euro vedený tam, kde jej chtějí mít bruselští úředníci bez osobní zodpovědnosti, je cestou do pekel. Zatím se to však nesmí říkat příliš nahlas. Je proto správné, že se premiér Petr Nečas snaží z tohoto sebevražedného vlaku vystoupit. Nemůže to však udělat hned a rázně, protože by to vyvolalo obrovskou nevoli naivních snílků i hlupáků. A především těch, kdo mají z bruselských praktik osobní prospěch. Díky bohu za Británii, která do Paktu pro euro také nevstoupila. Jinak by Nečase za toto rozhodnutí většina našich médií rozcupovala.  Celý text zde...

Ruský prezident Dmitrij Medveděv skoncoval s iluzí letního času (Janos Sebeök)

...Německá kancléřka Angela Merkelová se nedávno nechala slyšet, že multikulturalismus selhal. Její myšlenky zopakoval v souvislosti s vlnou nepokojů v arabském světě britský premiér David Cameron. Žádná země nemůže pod rouškou tolerance relativizovat vlastní zákony. Multikulturalismus a kulturní relativismus totiž čím dál víc znamenají relativizaci zákonnosti.

To je sice pravda, ale zákonnost nemá ani v rámci práva absolutní platnost. Lidé angažovaní v různých profesních nebo církevních uskupeních se zříkají základních lidských práv a podřizují se i v demokracii hierarchickým autoritám. Voják může být kdykoli mobilizován a kněz se nesmí ženit. To, že se dívka musí provdat za muže, kterého jí určil její otec, je dle mnoha muslimů jen podobným právním omezením vyplývajícím z autonomie muslimského náboženského společenství.

Do mešit zkrátka Shakespeare nepatří. Příběh o Romeovi a Julii je ryze evropský. Podle Evropanů je však univerzální. Dobrovolně se totiž můžeme zříci části svých svobod, ale kolektivní autonomie nemůže fungovat jako alibi pro omezování svobodné vůle jedince. Militantní islámská společenství by přece neměla být podporována ze státních zdrojů.  Celý text zde...

Aktualizace z 13. dubna 2011

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Kapitola: Budování státu

Podkapitola: M. R. Štefánik nedokončil revoluční činy

...Štefánik nechtěl předem deklarovat republikánské uspořádání státu : videl som republiku pekne zblízka. Je to zakuklené tyranstvo najhoršieho druhu. Som zúrivým odporcom republiky, ktorá by bola u nás napodobením tejto (francúzskej). A budem potierať tú myšlienku do konca. Som aj proti monarchii, ktorá je dnes pre nás tým, čím je starý odev, ktorý bol kedysi dobrý, ale dnes sa nehodí... Len tá kožušina na ňom.

Štefánik chtěl předejít neduhům parlamentní demokracie, jaké znal z Francie. Nechtěl, aby do politiky mluvili diletanti a aby se straničtí funkcionáři stávali ministry. Chtěl, aby prezident byl prvním úředníkem voleným na 15 - 20 let, kontrolovaným soudem. Soud by ho mohl sesadit, pokud mu prokázal neústavní chování. Štefánik nebyl zatížen ideologiemi, jako vědec se chtěl inspirovat minulými omyly a nová řešení hledat i v politice.  Celý text zde...

1948: Svoboda smýšlení je jednou ze stěžejních zásad obrozené Národní fronty (o akčních výborech Národní fronty)

Svoboda smýšlení je jednou ze stěžejních zásad obrozené Národní fronty... Z veřejného a politického života bude podle usnesení akčního výboru vyloučen ... kdo se provinil proti našemu lidově demokratickému řádu, to znamená veřejně hanobil vládu, vyzýval občanstvo k odporu vůči vládním usnesením, šířil nepravdivé zprávy, illegální tiskoviny a organisoval hromadný poslech republice nepřátelského cizího rozhlasu.  Celý text zde...

Odpověď premiéra Petra Nečase

na žádost o vysvětlení z 2. 3. 2011. Premiér se zjevně vyhnul tomu, oč byl požádán - vysvětlit soulad svého počínání se zákony.  Celý text premiérovy odpovědi zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Francouzský učitel propuštěn za to, že diskutoval o potratech

Philippe Isnard, učitel dějepisu a zeměpisu z francouzského města Manosque, byl propuštěn bez jakéhokoli finančního odškodnění z francouzského národního vzdělávacího systému za to, že studentům ukazoval videa a obrázky potratů, když s nimi diskutoval o francouzském potratovém zákonu. Výpověď bez finančního odškodnění je nejpřísnějším disciplinárním trestem. Pan Isnard je nyní bez finančních prostředků, kterými by zajistil svou rodinu.  Celý text zde...

K nedožitým osmdesátinám Milana Paumera

Zpráva Konzervativní strany

Fotografie Martina Vadase ze setkání v Poděbradech při vzpomínce na nedožité osmdesátiny Milana Paumera

Podruhé na téma „Byl protektorát takovým malým rájem na zemi?“ (František Rozhoň)

Protikomunistické transparenty s sebou, protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi, Jan Šinágl 29.3.2011, to jsou klíčová slova textu, který jsem si stáhl ze stránek Jana Šinágla. Text zval k podpoře Sudetoněmeckého krajanského sdružení pro Čechy, Moravu a Slezsko a byl plný nesouladu s historickými fakty. Ozval jsem se proti těm historickým bludům a upozornil na své argumenty všechny členy přípravného výboru onoho Sdružení. Souboje argumentů se „sudetoněmeckými krajany“ jsem se nedočkal – pokud „krajané“ odpověděli, žádné připomínky k mému historickému pohledu neměli.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Politické dusno (Ivan Hoffman)

...K náhlému prozření některých žurnalistů, že hrozí privatizace politiky, je třeba říct, že k privatizaci politiky dávno došlo a politické strany jsou nejen u nás, ale v globálním měřítku loajální nadnárodním korporacím. Žijeme v epoše, kdy se privatizují zisky a socializují náklady. Pokud se nějaký podnikatel rozhodne jít do politiky s privatizačním projektem, jehož součástí je došlápnout si na korporace, které si místní partaje ochočily a koupily, je to paradoxně krok dobrým směrem.  Celý text zde...

Kdo na skandálu VV vydělá (Jan Macháček)

...Podle některých komentátorů či politologů se ukázalo, že prázdná podnikatelsko-marketingová bublina typu VV je nesmysl, že je to cesta špatná a nesmyslná, taková slepá ulička. To je sice možné, leč některé velké tzv. zavedené strany připomínají někdy spíše celoplošné racketeeringové organizace. Taky jsou vlastně slepou uličkou svého druhu. Slepou uličkou, která potřebuje „klid na práci“. VV alespoň na chvíli narušily zavedený pořádek, což nemusí být úplně na škodu.  Celý text zde...

Hodnotový zmatek pravice (Martin M. Šimečka)

Šedivá je teorie, zelený je strom života, deklamoval Goetheho Mefistofeles. To však ještě nic nevěděl o moderních pravicových teoriích, které dokáží hrát tolika barvami, že strom života vůči nim bledne. Zvláště když se jich ujmou čeští a slovenští politici. Shodou okolností se v obou zemích naší bývalé federace rozhodli ministři financí Miroslav Kalousek a Ivan Mikloš zhruba ve stejném čase oznámit svou představu o daňové a odvodové reformě. Oba pánové pocházejí se stejné ideologické stáje a v obou zemích jsou právě oni představiteli vyhraněné ekonomické pravice. Jejich reformní návrhy však nejenže nejsou shodné, jak by člověk logicky očekával, ale jdou dokonce v některých podstatných bodech proti sobě a vycházejí z opačných ideologických pozic. Člověk se nestačí divit.  Celý text zde...

Život v komunistickom „raji“ po 2. svetovej vojne (Peter Bielik)

V štátoch s komunistickými vládami miesto sľubovaného pozemského raja prevládal materiálny nedostatok, ako aj duchovná bieda. V nich sa vyskytlo aj niekoľko obrovských hladomorov, ktoré vyplývali z povahy danej vlády. Takmer neznámy je hladomor v ZSSR v r. 1946- 1947, hoci si vyžiadal viac obetí ako koncentračný tábor v Osvienčime počas 2. svetovej vojny.  Celý text zde...

Krupka a zánik občanství, aneb Inzerát na zemi, ve které nechci žít (Karel Dolejší)

Houstone, máme problém. V zemi, kde prezident krade a zneužívá veřejné funkce k šíření čistě soukromých pseudovědeckých názorů; v zemi, kdy mohou zastupitelé řídit opilí a ještě se rozčilovat, když to někdo zveřejní; v této zemi policie chrání neonacisty - kdežto účastníky protestního náboženského shromáždění rozhání najížděním koňmi, policejní pyrotechnikou, a posílá je "do prdele".  Celý text zde...

Aktualizace z 6. dubna 2011

Byl protektorát takovým malým rájem na zemi ??? (František Rozhoň)

31. března 2011 tvrdili soudu zástupci přípravného výboru Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, že nechtějí nic nepatřičného. V související tiskové zprávě člen přípravného výboru Jan Šinágl označil za ubohý populismus slova V. Klause „se státem, ve kterém nyní žijeme, se identifikujeme, naší samostatnosti si velmi vážíme", a zhodnotil protektorát a zastupujícího říšského protektora Obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. Podle Šinágla Heydrich „hned při nástupu do funkce zrušil nerovnost v potravinových přídělech a i dalšími opatřeními si dokázal získat srdce průměrného, trochu zbabělého a velmi konformního Čecha, který pochopil, že pokud bude svědomitě pracovat pro Říši, Říše se o něj postará a nebude mu nic chybět", Heydrichův skon pak „narušil naši pohodlnou kolaboraci a stavěl nás před obtížná a nepohodlná morální dilemata". Podle Šinágla „protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi“. To vyžaduje reakci, protože Šináglovy informace mimo jiné jsou ve sporu s historickými fakty.  Celý text zde...

Politika ve stylu retro

•  Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku chce zahájit činnost. Člen přípravného výboru Jan Šinágl napsal v tiskové zprávě mimo jiné „protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi“. Mělo by se šířit, že chválou zrůdného režimu navázal na posametovou politiku nacisté pod ochranou, o níž byl 3.4.11 na ČRo2 pořad Stopy fakta tajemství.

• Masivní kampaň informovala Čechy, že hrozní neonacisté nejen z Dělnické SS strany chtějí 12. 3. pochodovat v Novém Bydžově ulicemi kde žijí Romové. 12.3. bídně dopadli ti, kdo kampaň pochopili jako výzvu k zodpovědnosti a cestu k romské části chtěli blokovat.

• Podle internetových zdrojů policie z blokády odlákala celebrity, ať jdou podat trestní oznámení na akci DSSS. Pak proti zbylým demonstrantům použila koně, obušky, rozbušky. Podle svědka byl zásah horší než ten, který sám zažil 17.11.89 na Národní, kde esenbáci neměli koně. Nečas, Schwarzenberg a John mlčí, zjevně to je dle jejich gusta.

• Policie ČR nectí zásadu svobody, že občan neporušující zákon není policií obtěžován. Dává si za úkol obtěžováním řidičů "preventivně" dělat i to, co ve svobodné zemi zvládají (veřejnoprávní) média - osvětu jak nastavit sedačku, opěrku hlavy, bezpečnostní pás.  Celý text zde...

Památce Antonína Huvara a nespravedlivě stíhaných věřících

Dubnová repríza inscenace "Antonín Huvar" v brněnském divadle ve středu 13., květnová v pondělí 23. v 19.30.  Podrobnosti zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Doznívání legionářské revoluce

Rozsah vojenských vzpour, zvláště ve Francii v květnu a červnu 1917, ukázal, že mnozí vojáci jsou ochotni bránit vlast (pozice), ne vyrážet do ofenziv. Nakonec 11.11.1918 v 11 hodin francouzského času vojáci „od Vogéz až k moři vítali nadšeným pokřikem“ příměří. Rezignoval rakouský císař Karel I., Němec Vilém II. odjel do Holandska a nebyl stíhán za válečné zločiny.

Dál bojovali českoslovenští vojáci ve vlasti, protože mnozí Maďaři, Němci a Poláci měli jiné představy o své budoucnosti. Vojáci zůstali i na Rusi a na Sibiři; M. R. Štefánik zde zrušil instituce z doby revoluční (sněmy, plukovní zastupitelstva). Vojsko, které největší úspěchy dosáhlo za samosprávy, bylo podřízeno úřadům. Část legionářů pak cestou domů v New Yorku demonstrovala, aby ministři Beneš a Štefánik byli postaveni před soud za přeměnu dobrovolnického vojska v žoldnéřské.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Reforma daní by měla začít od přístupu (Pavel Kohout)

Hlavním problémem daňového systému není ani tak jeho samotná složitost, jako spíše vnímání této složitosti mezi veřejností. Proč je to důležité? Mladý absolvent vysoké školy, potenciální podnikatel a zaměstnavatel, se rozhoduje, zda „jít do toho", anebo zda sledovat bezrizikovou kariéru zaměstnance nadnárodní firmy. Ze svého okolí slýchá, jak finanční úřady sekýrují podnikatele, jak se zákony mění každým rokem, jaké drakonické tresty a penále z prodlení se mohou po řadě let objevit, když začínající podnikatel omylem zapomene zaplatit nějaké daně či odvody, jak nepatrné šance mají ve veřejných zakázkách ti, kdo nemají „prošlápnutou" cestu k úřadům.

Zkrátka a dobře, potenciální zaměstnavatel se rozhodne to zabalit ještě dříve, než začne. Nechá se zaměstnat za pár supů (naší hlavní konkurenční výhodou je přece kvalifikovaná a levná pracovní síla) a plody jeho práce putují ve formě dividend do zahraničí. Nadnárodní investoři nás milují pro naši vlastní hloupost, s jakou jim vycházíme vstříc na vlastní úkor.

Účinnější by bylo, kdyby se stát přestal chovat k podnikatelům a jiným poplatníkům jako lichvář a dráb v jedné osobě.  Celý text zde...

Proti Kaddáfímu je koalice humanitárních teroristů, CIA i al-Káidy (František Matějka)

...Při vývozu demokracie zbraněmi, tajnými operacemi CIA, humanitárním bombardováním za přispění ochuzeného uranu a dodávkami zbraní a školitelů jejich obsluhy už dokonce i se sklopeným zrakem přehlížíme skutečnost, že na straně rebelů bojují teroristé z al-Káidy. No aby nebojovali, když mají díky našim vlastním bombám unikátní příležitost celosvětově posílit...

Kdybych měl tu moc, okamžitě bych stáhl armády z výše uvedených států a politiky, kteří je tam poslali, bych postavil za ty masakry před mezinárodní soud (pozn.: v minulých dnech dokonce přiznal i generál Carter F. Ham, který předal velení operace NATO, že... „Neměli jsme dobrá data. Libye posledních pár let nebyla zemí, na kterou bychom se soustředili.“) Svými kroky totiž vyvolávají a uměle udržují nesnášenlivost po celém světě, aby odpoutali pozornost od problémů, které nedokáží řešit ani na daleko menším území, jako jejich vlastní stát.  Celý text zde...

John Bok zase před soudem

John Bok se spolu se Zdenou Mašínovou angažoval u soudu v případu sedmi křivých obvinění Vladimíra Hučína a zde byl úspěšný. Teď je žalován sám. Městští strážníci prý zjistili,  že jako důchodce s vnukem a psy se J. Bok na Praze 8 v rámci procházky schoval do křoví, odkud vyrazil na strážníky.  Celý text zde...

Případ Bory 1950 ve Sboru vězeňské stráže

V polovině loňského roku (1950) proběhla v celém Sboru (vězeňské stráže) široká informační a uvědomovací kampaň o tzv. „Borském případu".

Podstata případu spočívala v tom, že koncem dubna 1950, bylo v trestním ústavu na Borech zjištěno, že vězni dostávají zprávy zahraničního rozhlasu a že mají i jiné protizákonné spojení s vnějším světem. Podrobnějším vyšetřováním bylo zjištěno, že ve věznici je utvořena z vězňů a některých příslušníků SVS ilegální protistátní skupina. V průběhu odhalování činnosti této skupiny vyšlo najevo, že jejím vedoucím je člen strany stržm. SVS Čeněk Petelík.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Maffie připravila vskutku sametovou revoluci

V dubnu 1918 zněla v pražském Obecním domě ‘Národní přísaha’ a uherská vláda zakázala dovoz českého tisku na Slovensko - nepřála si šíření takových informací. Přesto prvomájová rezoluce ze slovenského Liptovského Mikuláše poprvé veřejně žádala právo sebeurčení i pro ‘uherskou větev československého kmene’.

V květnu při 50.výročí položení základního kamene Národního divadla lidé zpívali hymny států Dohody a revoluční písně.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

...a Kalousek o cti káže (Jiří Leschtina)

Kdyby měl pan Vondra kousek cti v těle, rezignuje ještě dnes - prohlásil včera Miroslav Kalousek. A vskutku tím obohatil mozaiku důvodů, proč by měl ministr Vondra odejít: Aby nás tím ušetřil pohledu, jak o cti káže někdejší náměstek ministra obrany, za jehož éry vznikl jeden z nejkorupčnějších systémů armádních zakázek, jaký si lze představit.  Celý text v HN zde...

Ve Švýcarsku plošné sčítání lidu zrušili (Petr Mach)

...O užitečnosti sčítání nás přesvědčuje draze zaplacená reklamní kampaň. Stará paní v reklamě říká, že formulář vyplní, „aby o nás věděli“. „Oni“ o ní ale už vědí: Vždyť jí přinesli ten formulář už předvyplněný ! V další reklamě maminka říká, že věří, že informace ze sčítání pomohou tomu, aby bylo dost školek pro děti. To ví ale každý starosta, jestli má v obci dostatečnou nebo nadbytečnou kapacitu mateřských školek ! Data ze sčítání mu v tom ani trochu nepomohou. Řemeslník v další reklamě tvrdí, že potřebujeme sčítání k tomu, aby o sobě navzájem věděli klempíři a jejich zákazníci. To je přeci nesmysl: Zákazník, který hledá klempíře, ví, kde je v jeho obci klempíř, nebo si to najde v telefonním seznamu či na internetu. Je na klempířovi, aby si dal někam inzerát. Copak bude nějaký zákazník volat na statistický úřad, aby získal informaci o počtu klempířů ve svém kraji?  Celý text zde...

Probíhající genocida v Kongu zpochybňuje údajnou „humanitární operaci“ v Libyi (Daniel Veselý)

...myslím, že nebylo zdůrazněno úplně všechno, co tvoří kontext západního útoku na tuto severoafrickou zemi. Pokud se chceme brát vážně a nevypadat přitom jako opravdu směšné a prázdné nádoby, proč... nebyla nyní vyhlášena bezletová zóna... nad Demokratickou republikou Kongo, kde se odehrává nejkrvavější konflikt od konce 2. světové války a kde od roku 1996 zahynulo více lidí než během holocaustu?  Celý text zde...

Jsou tři kategorie – odboj, odpor a disent (Martin Vadas)

Rozhovor Martina Vadase (Praha, Česká republika) s Josefem Mašínem (Santa Barbara, USA) se uskutečnil přes internet 17. března 2011. Aktuální rozhovor s Josefem Mašínem autor nabídl šéfredaktorům listů LN a MFDnes, kde pracují i někteří Josefem Mašínem zmiňovaní novináři a na jejich články též Josef Mašín v rozhovoru reaguje. Oslovení šéfredaktoři se neozvali, proto rozhovor dostala i další média.  Celý text zde...

Památce Antonína Huvara a nespravedlivě stíhaných věřících

Buranteatr na Stadionu, Kounicova 22, Brno, je malé divadlo asi pro 100 lidí, které vzniklo na podzim 2010. 25. února uvedlo v premiéře inscenaci věnovanou památce Ant. Huvara a nespravedlivě stíhaných věřících. V inscenaci jsou použity autentické nahrávky P. Antonína z cyklu Příběhy 20. stol., verše Jana Zahradníčka, pořadu Marka Ebena - Na plovárně. Motto:"Kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně."

Nejbližší termín uvedení inscenace 28. března 2011 v 19.30 hod. Inscenace bude v Brně na programu půl roku, pak podle návštěvnosti. Nebyl by problém představení sehrát i jinde, náročnější jsou jen požadavky na osvětlení.  Celý text zde...

Vzpomínka na Dr. Jana Mertu

Po dlouhé nemoci zemřel v srpnu 2010 ve věku 66 let psycholog, potápěč a člověk dalších profesí a schopností původem z Moravského Slovácka Dr. Jan Merta. Na fotu je v uniformě, kterou nosil, když sloužil u kanadské Navy. Tuto osobnost představujeme rozhovorem, který vyšel v českém zahraničním časopise Polygon 7/2000  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Československá revoluce má vojsko ve třech státech

Josef Škrábek cituje z knihy R. Saka „Anabáze":

Jakmile Čechoslováci opanovali velkou část železnic směřujících k Uralu i samu sibiřskou magistrálu, uzavřeli na Sibiři a v Turkestanu hodně přes čtyři sta tisíc německých a rakouských válečných zajatců... Československé vystoupení proti sovětům znemožnilo repatriaci téměř půl milionu válečných zajatců.

Českoslovenští dobrovolníci také zabránili ústředním mocnostem využít přírodní zdroje Uralu a Sibiře. Na Rusi tak bojovali za Paříž. Vysloužili si i hold amerického prezidenta Wilsona :

Neznám příklad z historie válek, že by se tak chatrně vyzbrojená armáda chovala tak jako vaše.

I podle T.G.Masaryka je jisto, že na politické rozhodnutí vlády ve Spojených státech anabáze měla vliv.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Kríza kapitalizmu - alebo je čas na zmenu?

Čoraz viac bývalých odporcov komunistického režimu si začína klásť otázku, či súčasný agresívny kapitalizmus, ktorý stráca svoju dušu, priniesol ľuďom niečo lepšie ako im dal komunizmus. V dominantných USA stúpa počet rozhorčených občanov, ktorí nenachádzajú riešenie z pasce do akej ich dostala úzka skupina finančných a bankárskych elít, ktoré určujú pravidlá hry a držia pod krkom väčšinu, ktorá musí zvádzať svoj každodenný boj o prežitie. Otázka znie dokedy a či sa to všetko skončí jedným veľkým vojnovým šialenstvom a vraždením?  Celý text zde...

Libye na mušce (Ivan Hoffman)

Jestliže francouzské rakety ničí tanky, ze kterých střílí vojáci na město, kde vedle ozbrojených rebelů dlí i civilové, zdá se to být dobrá věc. Pilot bojového letounu je prezentován jako svého druhu rozhodčí, který hlídá válečné fair-play.

Jak tomu ale s civilisty v Libyi je, to pořádně nikdo neví. Jsou proti Kaddáfímu? Anebo jich je většina na jeho straně? Tomu, co se dovídáme z médií, se příliš věřit nedá. V minulosti jsme totiž mnohokrát zažili, že novináři místo informování o tom, co se děje, vytvářejí na zakázku realitu, po níž je poptávka.  Celý text zde...

Kalousek, Klaus, Klimeš a reforma (František Rozhoň)

Kalousek není prvním politikem, který řeší důsledky rozhazovačnosti státu „reformou“. Před ním tak činil A. Zápotocký a jeho měnová a penzijní reforma je dnes hodnocena jako okradení jednotlivců i skupin obyvatel. Vzpomínal na ni Jiří Menzel „našetřili jsme si na kolo, nestačili jsme si ho koupit, po reformě koupili jsme si kedlubny“; připomínal ji i můj otec - penzijní připojištění i s jeho úsporami bylo označeno za přežitek a otec o úspory přišel.

Chemik Kalousek nejprve poslal občanům složenku, ale zásluhou podpory populárního knížepána se stal ekonomickým ministrem ve vládě Petra Nečase. Ta vláda předvádí, že politika je snad kulatá – tak dlouho o sobě vláda říká, že jedná pravicově, až vymyslela levicovou „reformu“. Ohlásila údajné snížení daní, ale prostřednictvím skutečně razantního zvýšení DPH, a vyřešení problému penzí ponecháním občanů v péči státu a fondů.  Celý text zde...

Milionář (Vladimír Hulena)

Dny pění jako příboj mořských vln
život přináší mnohé denní změny,
že člověk chvatem tak unavený
hledá si na hřbitovech pěkný drn
kde by mohl měkce spočinout
pak může den i moře
jak chce zuřit, pěnit,
nemůže na tom dění
pranic měnit
stále se něco v dění děje
ale nikdo tu nic nemění
dál a dál se člověk žene
za penězi v pachtění  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Jednotky na Rusi: Nevěřme nikomu, věřme jen sobě

Na Rusi po demokratické revoluci v únoru (březnu) 1917 pronikala samospráva i do našich jednotek. Zvolení delegáti tehdy již Československé střelecké brigády na sjezdu vojenských delegátů Jihozápadního frontu přihlásili celou brigádu do ofenzivy. Naši dobrovolníci poprvé bojovali jako jeden celek.

2. července 1917 v 9 ráno u Zborova zavelel poručík Čeček „Za vlast, za svobodu! Granátníci – vpřed!

Naši dobrovolníci bojovali jako při výzvědných akcích - rychle a pružně. Prolomili tři nepřátelská obranná pásma, porazili nepřítele početně aspoň 2 x silnějšího a lépe vybaveného. Zmocnili se množství výzbroje a přes 4 000 zajatců, většinou pocházejících z českých zemí. Padlo na 200 našich dobrovolníků, téměř 1 000 jich bylo zraněno. Několik desítek raněných dobrovolníků bylo zajato a kromě dvou byli všichni popraveni.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Zakuklený boj na obraně (Jiří Leschtina)

...Vojenští policisté totiž pátrají po materiálu, který poukazuje na to, že někdejší šéf vojenského zpravodajství generál Miroslav Krejčík byl před časem donucen k odchodu pomocí diskreditačních praktik. A to poté, co propustil řadu bývalých estébáků, odhalil korupci při opravách vojenských objektů a začal vytvářet protikorupční jednotku.  Celý text zde...

Kubišová k razii se samopaly v ČT: Armagedon už začal

...Podobná situace v roce 1962 v Německu skutečně k pádu vlády přispěla. "Tehdy byl civilní policií obsazen deník Der Spiegel. Do týdne tehdejší vláda v důsledku toho padla. Podstatné bylo i o tři roky později rozhodnutí Ústavního soudu. Ten totiž uvedl, že novinářova povinnost není zkoumat, zda je dokument tajný, či nikoli, ale pokud cítí, že je povinnost o jeho obsahu informovat veřejnost, má tak učinit"  Celý text zde...

Kristus bol revolucionár. Najväčší v dejinách a nasledovania najhodnejší

...Kristus nie je legendou, ani mýtom, kde ho chceli zatlačiť fašisti a komunisti - tí úhlavní nepriatelia pravdy, tí apokalyptickí jazdci dejín zla, podlosti a egoizmu.  Celý text zde...

Nejen primátor je lhář (František Rozhoň)

14. března 1939 si Hitler pozval do Berlína Háchu a chtěl po něm, aby souhlasil se vstupem německých vojsk do českých zemí; jejich obsazování přitom (na Ostravsku) probíhalo, i když byl Hácha teprve na cestě do Berlína. Jako podvod se tehdy ukázaly i mezinárodní záruky vlád Jeho Veličenstva ve Spojeném království a vlády francouzské ze září 1938 týkající se nových hranic československého státu proti nevyprovokovanému útoku. Posléze se ukázal jako podvod i Hitlerův závazek ochrany – R. Heydrich s vybranými spolupracovníky diskutovali o budoucnosti Čechů v „německém prostoru“ a Češi měli jen makat a čekat, až ti nahoře rozhodnou o jejich poválečném osudu (Sibiř, poněmčení či něco jiného).

Na jaře 1989 zase začala normalizace. V čele Strany tehdy stanul bývalý politický vězeň Gustáv Husák. Ten zakázal mluvit o Brežněvově podvodu (nejprve řekl „eto vaše dělo“, pak jednal podle „eto naše dělo“ a okupoval nás), od národů Československa Husák chtěl, aby začaly chválit okupaci, kterou včera Strana i lidé téměř jednotně odsuzovali.

Dnes slyšíme ze všech stran „užívám si, užíváš si, užívá si, užíváme si užíváte se, užívají si, užívej(te) si!“. Užíváme si však i právo vměšovat se do našich vlastních záležitostí? Nebo od nás zase někdo chce, abychom jako nejvzornější a nejpokornější národ čekali a akceptovali rozhodnutí shora?  Celý text zde...

Když se dva perou, třetí pláče (Jan Kubalčík)

...Tak či onak, konzervatismus naříká – a vedle něj sedí logika a vzlyká. Celé to furore není fér vůči panu Bátorovi a není dvojnásob fér vůči konzervativcům, kteří jsou médii neprávem spojováni jak s panem Bátorou, tak s nacismem. Jako diskreditace konzervatismu to však funguje bezvadně. Asi tomu nešlo odolat. Podobně jako pan president Klaus tak může být nyní i pan Bátora jistou částí občanů vnímán coby reprezentant konzervatismu – jen proto, že je terčem této celkem nevybíravé kampaně. Konzervatismus je totiž jediný (potenciálně) vážný oponent levicových elit – no a pan Bátora je velmi snadný terč. Jestli takovíto lidé budou považováni za konzervativní lídry, je po starostech: volič při vzpomínce na konzervatismus nevěřícně zakroutí hlavou a sáhne po jiné variantě. Naroubovat pana Bátoru na konzervatismus je přitom o to snažší, o co víc si on sám myslí, že je konzervativcem. Kdybych měl konspiračního ducha (jako že nemám), zaspekuloval bych si, jestli v tom pan Bátora nejede...  Celý text zde...

Bátora a národní pospolitost (Vlastimil Podracký)

Bátorovo rčení: „Raději národní pospolitost než občanská společnost“ je mu vyčítáno kosmopolity až tak moc, že se na jeho obranu ozval i prezident. Přitom oba pojmy se nevylučují, občanská společnost může existovat v národní pospolitosti, dokonce taková symbióza je víc než potřebná. Nicméně národní pospolitost se v krajním případě bez občanské společnosti obejde (třeba ve feudálním systému, v totalitním nebo diktátorském režimu), ale obejde se občanská společnost bez národní pospolitosti?  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Často nepochopení dobrovolníci

Asi milión českých vojáků bojoval za císaře pána. Desetitisíce z nich se dostaly do zajetí, jen někteří vojáci tak ale učinili úmyslně. 28. pražský pluk přešel i s plukovní hudbou, přešel 36. mladoboleslavský, část 21. čáslavského a 13. olomouckého. Přebíhali i jednotlivci. Josef Mašín přeběhl 2. září 1915 poté, co byl důstojníkem zbit bičíkem po tvářích.

V některých zajateckých táborech žili zajatci skoro volně, jiné tábory měly pověst ‘tábora smrti’. Agitaci pro vstup do československých dobrovolnických jednotek bylo nutné v táborech tajit jak před nadřízenými, kterými i v zajetí bývali cuksfírové a feldvéblové (četaři a délesloužící) rakousko - uherské armády, tak i před Čechy a Slováky smýšlení rakušáckého nebo maďaronského.

V Srbsku tisíce zajatců raději ustoupily s poraženou srbskou armádou albánskými horami, než by se daly ‘osvobodit’. Přes Itálii se pak dostali do Francie, podobně jako zajatci z Rumunska, kteří také nestáli o ‘osvobození’.

Agitace pro vstup do dobrovolnických jednotek narážela na nepochopení a odpor v prostředí ruském, srbském i italském. Ty státy byly monarchie a v nich se těžko chápalo, jak je možné neuznávat autoritu mocnáře…  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Dvanáctero figur zápasu perem čili Příručka písemné polemiky (Karel Čapek)

Tato stručná příručka není určena zápasníkům, nýbrž čtenářům, aby se poněkud vyznali ve figurách zápasu; pravím ve figurách a nikoli v pravidlech, neboť tisková polemika na rozdíl od všech jiných druhů boje, zápasů, půtky, klání, šermu, šarvátky, zápolení, turnaje a vůbec mužného měření sil nemá žádných pravidel, aspoň u nás ne. Na př. v řeckořímském zápase není zvykem, aby si odpůrci při potýkání vynadali: při boxu není zvykem tlouci pěstí do vzduchu a pak prohlásit, že odpůrce je knock-out; při bodákovém útoku není zvykem, aby se vojáci obou stran navzájem pomlouvali – to za ně obstarávají novináři v zázemí. Nuže, to vše a mnohem více je zvykem v literní polemice, a bylo by těžko nalézti něco, co by expertní polemický zápasník uznal za nedovolený chvat, za unfair hru, za surovost, podfuk nebo nerytířský trik. Není tudíž možno popsat a pojmenovat všechny figury polemické exhibice; dvanáct figur, jež uvedu, jsou ty nejběžnější, jaké se vyskytují v každém, i zcela nenáročném tiskovém zápolení. Kdo chce, ať je doplní o další tucet.  O unfair mediální hře psáno r.1925...

Přísahali republice - vojáci v 3. odboji (Martin Vadas)

Ve čtvrtek 24.února 2011 - v předvečer 63. výročí komunistického únorového puče - se uskutečnila ve Vojenském historickém archivu v Praze na Žižkově slavnostní vernisáž výstavy PŘÍSAHALI REPUBLICE - VOJÁCI V 3.ODBOJI. Účastníci si připomněli, že ne všichni občané Československa přijali komunistický teror s odevzdaností, ale byli i tací, kteří se mu dokázali postavit s nasazením vlastního života.

Ministr obrany Alexandr Vondra při této příležitosti udělil nejvyšší rezortní vyznamenání členům odbojové skupiny bratří Mašínů. Zlatou lipovou ratolest, dílo Františka Kupky, převzali příbuzní vyznamenaných.  Celý text zde...

Mene Tekel a činy (František Rozhoň)

Vedení KPV se v posledních dnech podílelo na mezinárodním festivalu proti totalitě Mene Tekel, 22.2.2011 i na pražské demonstraci proti totalitě, zlu, násilí. Hezká slova však zjevně zpochybnilo činy - když 23. 2. skončily závěrečné řeči soudního sporu dlouholetého předsedy KPV Přerov Františka Přesličky s ústředním vedením KPV, poznamenal jsem: „Tak nevím, zda v KPV vládne jen demokratický centralismus jako v druhé fázi bolševismu, nebo přímo fanatický aktivismus jako za fašismu a v první fázi bolševismu“. Vedle sedící občan G. mínil, že pravda je to druhé.  Celý text zde...

Jak Kristina Gottliebová o majetek přišla - rozsudek v roce 1950 odůvodnil Dr. Josef Kočí

Na základě trestního oznámení, administrativní výpovědi Josefa Procházky, doznání obviněné a notoricky známých skutečností má soud za zjištěný a prokázaný tento skutkový děj :

Únor 1948 zhatil plány reakce na restauraci kapitalismu v naší zemi. Kapitalisté, kteří poznali, že již nemohou hromadit bezpracné zisky a vykořisťovat pracující a že by museli pracovat jako ostatní, raději uprchli do západního okupačního pásma Německa k Angloameričánům. Je samozřejmé, že se svého majetku nezřekli, že počítají se zvratem lidově-demokratického zřízení u nás a doufají, že se znovu ujmou svého majetku a moci a budou dále a více vykořisťovat pracující.

Tyto jejich marné neděje mají uskutečniti angloameričtí monopolisté rozpoutáním nové války. Proto se ochotně dávají do jejich služeb a horlivě vykonávají jejich příkazy. A tak tito zrádci vlastního národa plníce rozkazy svých chlebodárců,vysílají k nám špiony a rozvratníky, aby zde vedle špionážních úkolů připravovali půdu pro očekávaný zvrat našeho zřízení.

Ovsem tito zrádci by se u nás nemohli pohybovati ani den, kdyby zde nebyla "pátá kolona“ osoby ochotné z nenávisti případně z lhostejnosti k lidové demokracii je přechovávat, umožňovat jim styk s dalšími velezrádci - prostě zastřít jejich přítomnost před bezpečnostními orgány. Jednou z takových osob je Kristina Gottliebová.  Celý text zde...

Žádost o vysvětlení (František Rozhoň)

Adresát: RNDr. Petr Nečas, předseda vlády

Dvacátý pátý únor 1948 je hodnocen jako „komunistický puč“. Zahájil vlnu rozhodnutí aktivistů, že jejich bližní nesmí vykonávat určitá povolání, i sérii pomluv v médiích. Tehdy bylo „potrestáno“ mnoho těch, kteří se ničeho nedopustili (příklady snad není třeba uvádět), mí rodiče právě tohle prohlašovali za největší zločin „výstavby komunismu“.

25. února 2011 čtu v deníku E15: „Předseda vlády si nedovede představit, že by se člověk s minulostí pana Ladislava Bátory stal náměstkem na ministerstvu školství.“ To mně zaujalo - pana Bátoru ani jeho minulost neznám, ale připadlo mi, že těžko může v duchu zákona být bezpečnostním rizikem pro stát, je-li blízkým přítelem vysokých funkcionářů Hradu pánů Petra Hájka a Ladislava Jakla.

Ve snaze zjistit příčinu premiérova oznámení čtu 26. 2. na titulní straně MFDnes o panu Bátorovi, že kandidoval za Národní stranu a předsedkyně té strany Petra Edelmannová cosi řekla. Je zajímavá tahle myšlenka, že když někdy něco řekla paní Petra a ta dle lidsko-právních paktů nemůže trpět újmu pro své přesvědčení, nesmí kvůli tomu dnes vykonávat zaměstnání pan Ladislav. Vztaženo na ODS bychom zásluhou problémů pánů Drobila a Vondry mohli žádat odchod z politiky všech lidí jakkoliv kdykoliv spojených s ODS; tuto myšlenku nepodporuji – šlo by i o potrestání nevinných a tudíž o zločin.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Štefánik uvádí Čechoslováky na světové politické kolbiště

21. července 1880 se v Košiariskách u Brezové pod Bradlom narodil potomek českých pobělohorských evangelických exulantů a syn evangelického faráře Milan Rastislav Štefánik. Jeho matka byla dcerou Samuele Jurenky, dobrovolníka protimaďarského odboje z roku 1848. Jako dítě si Milan udělal z papíru ‘dalekohled’, později studoval astronomii i na pražské technice. V Praze Štefánik poznal i T. G. Masaryka. Roku 1904 byl promován a odešel do Paříže.

Byl sice chudý, ale měl šťastnou povahu, proto si dokázal získat lidi, včetně sponzorů. V době, kdy se rozhořel konflikt později nazvaný první světová válka, měl již pevné společenské postavení.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Vyzbrojování přátel (Ivan Hoffman)

Jak je možné, že jsou krvaví diktátoři po zuby ozbrojeni našimi zbraněmi, když zbraně prodáváme pouze našim přátelům? Je tomu tak proto, že když je to pro nás výhodné, kamarádíme s krvavými diktátory.

Protože jsou ale diktátoři vesměs nevyzpytatelní, pravidelně se z našich přátel stávají naši nepřátelé. Že jsou pak po zuby vyzbrojeni našimi zbraněmi, neřešíme. Sami máme zbraní víc a lepších. A aby nestály kšefty, místo znepřáteleným přátelům je dodáme včerejším nepřátelům, se kterým už jsme pro změnu opět zadobře. Vše kolem prodeje zbraní je jedno velké pokrytectví.  Celý text zde...

Malá česká hilsneriáda aneb další případ diktatury politické korektnosti (Václav Klaus)

...Naše dnešní společnost má sice naštěstí stále ještě řadu atributů, které jí – na rozdíl třeba od režimu plukovníka Kaddáfího – umožňují nazývat se demokratická, ale postupně začíná dominovat něco zcela jiného. Nedávno jsem v jednom americkém časopise objevil anglický termín „PC-Society“, čímž nebyla myšlena společnost plná personal computers, ale politicky korektní společnost, neboli PK-společnost. To je úžasné a nesmírně užitečné označení.

Co je či není politicky korektní navíc definuje – zcela samozvaně – jedna skupina lidí, která si vydobila zcela neuvěřitelnou pozici v médiích a která nám suverénně a autoritativně říká, co smíme a co nesmíme. Je to fenomén celosvětový, evropský i český. Kdo se mu odvažuje vzdorovat, stihne ho lavina ataků, které vedou k jeho společenskému znemožnění, často i ztrátě zaměstnání, i k osobní ostrakizaci...  Celý text zde...

Únor 1948 (Jiří Herzinger)

Zlověstný únor
dvacátý pátý,
smutný jak úhor.
Ostnaté dráty
z kůlů se šklebí.
Vězení mříže
volají k nebi
zdali Bůh ví, že
Kainové vraždí
své rodné bratry
mučením dlaždí
cestu za katry.  Celý text zde...

Postavy a postavičky (Jiří Sochor)

Údobí let padesátých tohoto století vyniklo brutalitou a zvrhlostí vládnoucích vrstev, které nenalézají obdoby nejenom v celých našich dějinách, ale ani v dějinách světa až do doby "slavné velké socialistické revoluce" v Rusku. Aby nebylo zapomenuto vše, co se v té době dálo v českých koncentračních táborech, rozhodl jsem se, že napíši o tom několik řádek a doufám, že tyto řádky naleznou zájem lidí nynějších i budoucích.  Celý text zde...

Jak se Němci opakovaně stali obětí (František Rozhoň)

Myslitelé jako německý filosof Johann Gottfried Herder (1744-1803) učili, že národnosti jsou „přirozenými orgány lidstva", ale přitom jsou všechny kultury rovnocenné - každá je projevem Boží vůle. Různorodost vlastní kulturnímu nacionalismu a obhajovaná Herderem byla pevně zakořeněna v představě o mezinárodní harmonii a univerzálním míru.

To dnes nacházím jen v starší literatuře. Dnes „elity" západního světa nacionalismus raději ztotožňují s postoji vyhrocenými až nenávistnými - šovinismem. Noël O’Sullivan v knize Fašismus připomíná, že to byly právě „elity" západního světa, které nejpozději v polovině 19. století začaly projevovat nadutost a považovat právě svou zem za morálně a kulturně nadřazenou ostatním, jejímž svatým posláním je spasit své „dekadentní" sousedy.  Celý text zde...

Nerušte bezhlavě školy (Svatopluk Kalužík)

Nedávné rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje (JMK) směřuje k rušení několika osmiletých gymnázií. Pan hejtman Michal Hašek rozhodnutí, na nátlak rodičů, do březnového zasedání zastupitelstva JMK pozastavil. Mezi postiženými školami jsou i takové, na které se hlásí násobně více uchazečů, než lze přijmout a jejichž absolventi mají nadprůměrné výsledky. Návrhy Rady JMK odmítáme. Je nezbytné nejprve a celostátně jednotně stanovit kritéria spojená s činností, která je školám vlastní: tedy jak učí a co absolventi umí. Cokoli jiného je nekoncepční a umožňuje to preferovat zájmy, které do procesu nepatří  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Česká družina a Compagnie Nazdar

Přes milión Čechů a Slováků žilo v r. 1914 mimo Rakousko-Uhersko - většina v USA, další v Rusku (zemědělci na Volyni, podnikatelé, učitelé) a v Paříži (studenti). Když vypukla válka, v Rusku i ve Francii se stali ‘občany nepřátelského státu’ a hrozila jim deportace či internace. Mnozí z nich se přihlásili do boje proti ‘černožluté’ monarchii a jeden z nich, Josef Švec, napsal :

Vidím, že to je boj za svobodu nás Čechů…
je to boj za vítězství Slovanstva…
zůstati nečinným divákem jsem pokládal za příliš nízké a vypočítavé.

Než začali jednat politici, zorganizovali se hned v prvních týdnech války někteří krajané v dobrovolnických jednotkách zahraničních armád bojujících proti Rakousko-Uhersku.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Nigel Farage v Evropském parlamentu – Štrasburk 18.1.2011

Vítejte pane Orbáne,

po šestiměsíční frašce belgického předsednictví je dobré vidět zvoleného premiéra ze skutečného státu (Belgie během celého předsednictví nesestavila ve své zemi vládu). Velmi se mi líbilo, jak jste odsoudil komunismus jako nebezpečnou ideologii a povšimnul jsem si, jak jste hrdý na to, že Maďarsko bylo první, které se vzepřelo Sovětskému svazu. Nyní, dvacet let poté co jste znovuzískali svojí nezávislost, jste členy nového evropského svazu, který se stále více podobá tomu Sovětskému. Ve skutečnosti zde během následujících šesti měsíců potkáte hodně komunistů včetně šéfa Evropské komise, pana Barrosa, který byl dříve obhájcem Maoismu. Uvidíte centrální ekonomické plánování a řízení. A především uvidíte silnou snahu udělat z EU politickou unii aniž s tím evropští občané souhlasili. Probuďte se, pane Orbáne, podívejte se na to, jak se Vás dnes ráno snažili šikanovat a říkat Vám jak máte ve vlastní zemi vládnout. Pošlete je s tím někam. Postavte se a bojujte znovu za demokracii.  Celý text zde...

Buďme politicky nekorektní! (Tomio Okamura)

Co to je takzvaná politická korektnost? V praxi to je pravidlo politiků a médií neříkat nepříjemné pravdy. Důležitá je společenská nezávadnost. Úmysl je dobrý, intelektuálové mají pocit, že tak zmírní pnutí ve společnosti. Jenže dobré úmysly často opravdu vedou do pekla. Pokud dnes roste podpora takzvaných extrémistů, pak je to tím, že jako jedni z mála říkají nahlas to, co si většina z nás myslí. Bez včasné diagnózy nejde léčit - řekl by lékař a hledat nápravu, když úmyslně přehlížím příčiny, je nemožné. V případě českých "extrémistů" pak rozhodně nejsou řešením zákazy. Svoboda projevu je pro každého - byť by ten člověk říkal sebevětší blbost. Řešením je otevřená a věcná diskuze, bez nálepkování a shazování diskutujících. Otázkou také je ochota příčiny hledat. Spousta takzvaně obecně prospěšných lidskoprávních organizací žije právě z toho, že tyto problémy existují. Jejich likvidace by existenčně ohrozila i je...  Celý text zde...

Reforma jako test důvěry (Tomáš Prouza)

Pokud chci, aby mi někdo věřil, neměl bych mu lhát. A pokud chci něčí důvěru, měl bych mu odkrýt karty. Vláda bohužel při představení důchodové reformy porušila obě základní pravidla, a tak výrazně omezila naději na to, že lidé navrženou reformu přijmou.

Snad největším problémem, který ohrozí přijetí reformy a ochotu lidí více si spořit, je lež s navýšením DPH "kvůli důchodové reformě". Pomiňme to, že se řadu let lidem slibovalo, že se náklady na reformu budou hradit z privatizace státního majetku. Mnohem horší ale je, že zatímco náklady reformy stát odhaduje na 20 miliard korun, zvýšení DPH přinese 57 miliard - a zatímco penzijní reforma poběží od roku 2013, vyšší DPH začne stát vybírat už o rok dříve. Na co stát tyto peníze navíc použije?  Celý text zde...

Únorové události r. 1946 v Brně (Miloš Slabák)

Po skončení války jsem se zapsal na stavební fakultu brněnské techniky - tenkrát se nazývala Vysoká škola technická dra E. Beneše v Brně. Učební osnovy byly prakticky tytéž, jako před uzavřením vysokých škol, přidána byla tělesná výchova a nový předmět "Nauka o obraně státu", obojí pouze pro 1. ročníky. První přednáška se uskutečnila 30.1.1946 v kině Metro, neboť do auly v hlavní budově techniky by se první ročníky všech fakult techniky nevešly. Přednášející major gšt. V. Šoffr ve své asi dvouhodinové přednášce vysvětlil podstatu brannosti a jejího poslání. Zmínil se o úkolech inteligence, budoucí vedoucí služky národa a armády. Hodnotu inteligence však část národa znevažuje a preferuje dělnickou třídu ve snaze se jí vemluvit a získat ji na svou stranu. Uvedl dále, že za války inteligence, tito opravdoví duchovní vůdcové národa, věděli, kam patří, zatímco u dělníků tomu tak mnohdy nebylo a byli ochotní pracovat dobrovolně navíc za pomyslnou odměnu. Vedoucí složky národa se napříště musejí vybírat z lidí nadprůměrných, lidi průměrní a podprůměrní vedou národ k záhubě. Přednášku odměnili studenti i přítomní hodnostáři vysokých škol dlouhotrvajícím potleskem  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

"Tekutý hněv" (František Rozhoň)

Způsob české politiky se mi už patnáct let nezdá být šťastný. Výjimkou nebyl ani začátek února 2011, kdy jsem si opět připadal jako za vlády KSČ. Tehdy i nyní od politiků zní, že vše je skoro OK a kde jsou problémy, komise vybírají nejlepší způsob nápravy. Podobně zněla a zní média dříve státní a dnes veřejnoprávní, tedy s politiky spojená. Jinak je slyšet především kritika.

Letos začátkem února zněla například na diskusním večeru Masarykovy demokratické akademie v Ostravě. Zde i politik Zaorálek uznal, že nejen ekonomika, ale společnost je už pár let v krizi; Jan Keller s Václavem Bělohradským se shodli, že ani oni řešení krize neznají.

Jan Keller mluvil o mafianizaci politiky i ekonomiky, podobně psaly v ty dny i Hospodářské noviny v eseji „Stát své oběti vysává podobně jako mafie".

Václav Bělohradský dal v diskuzi naší demokracii přídomek "despotická" a připomněl, že v minulosti války kvůli náboženství, názorům, ukončilo uznání faktu, že stát má být neutrální administrativní stroj; klienty téhož stroje jsou přece lidé všech náboženství, názorů. Později lidi smiřovala i demokracie. Problémem dnešního státu a dnešní demokracie podle Bělohradského je tzv. „tekutý hněv" - lidu jsou znovu předhazováni nepřátelé.  Celý text zde...

Matení pojmů ohledně Moravského národa (Vlastimil Podracký)

S přibližujícím se termínem sčítání lidu přesvědčují moravští separatisté obyvatele Moravy, aby si zapsali moravskou národnost. Tento pojem je ovšem konstrukt, který není nijak historicky potvrzen a vznikl v období po pádu komunismu v prostředí bezideového nihilismu, když lidé ztrácejí svoji historickou paměť a je možno jim vnutit cokoliv. Palacký napsal „Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě“. Nebyl to výraz pragocentrismu, ale vyjádření skutečnosti, která existovala a existuje. V Brně jde Česká ulice středem bývalé české čtvrti. Ti lidé se považovali národnostně za Čechy. To neznamená, že neexistuje Moravská země. Moravan je pojem regionální příslušnosti, stejně jako Bavor a Sas, z těch posledních dvou nikdo nepopře, že je Němec. Chápu ovšem, že v české přítomnosti existuje zmatení.  Celý text zde...

Malý dodatek k plzeňským rychlokvaškám (Eva Clarová)

Dál si studuj , milá krávo,
Naše české rudé právo!
Klidně dál si studuj v Plzni,
Další titul sobě vrzni.
 Celý text zde...

Zemřel Vladimír Krajina (Martin Bacík)

Vladimír KRAJINA - synovec známého národně-socialistického politika se stejným jménem, se narodil 26. dubna 1934 v Praze. Od doby svého narození vyrůstal v malebném městečku Chotěboř ve východních Čechách v pevném národoveckém rodinném prostředí. V době komunistického převratu v roce 1948 studoval jako tercián na gymnáziu. Ač v Československu vládla ,,doba temna", podařilo se mu roku 1953 s úspěchem odmaturovat. Po studiu na gymnáziu byl přijat na techniku, odkud byl po nějaké době vyhozen. Posléze pracoval jako horník na Vysočině. V roce 1955 začal pracovat na Ostravsku v dole Dolní Suchá ( část města Havířova ). Vojenskou službu ( 1956-58 ) absolvoval u PTP v Bohosudově. Poté odešel do ostravských Vítkovických železáren, odkud přešel do známého ŽĎASu ve Žďáru n.Sázavou.V době ,,uvolnění poměrů" v zemi se mu podařilo vstoupit do Československé strany socialistické ( ČSS ) s cílem přičinit se o vnitřní obrodu strany odstraněním prokomunistického vedení s B. Kučerou.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Kapitola: Revoluce

V létě 1914 mocní Německa porušili řadu mezinárodních smluv kladením min do Severního moře a vysláním vojsk do zaručeně neutrální Belgie. 4.8.1914 bylo ve válce pět velmocí a všechny vlády brzy zveřejnily ‘důkazy’, že za vypuknutí války odpovídají jen jiní.

V té válce bylo zabito tolik lidí, jakoby si lidstvo dopřávalo denně tři tragédie z 11. září 2001. V té válce nejvyšší představitelé mohli ve své bezcitnosti považovat lidský život za pouhou bezcennou maličkost.

V té válce mnozí lidé udělali hodně pro vznik Československa. Čtenář sám bude moci zvážit, zda říkají celou pravdu zákony, že o ten stát se zasloužili Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš, případně Milan Rastislav Štefánik.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Stát své oběti vysává podobně jako mafie (Ladislav Henek)

Takzvaný sociální stát může fungovat jen do té doby, kdy se výrazně malý počet lidí stará o velké množství. Ztrácí svůj smysl a nelze jej ufinancovat, pokud je těch, kdo pomoc vykonávají, tolik, že spotřebují příliš mnoho z vybraných prostředků.  Celý text zde...

Rozpoznat jazyk tyranie

Nacisté, pro něž byl holocaust stejně tak loupežným tažením jako tažením za zbavení Evropy Židů, měli dvě metody, jak ve svých čtyřech vyhlazovacích táborech uvítat příchozí. Pokud transporty přijížděly ze Západní Evropy, divošské ukrajinské a litevské stráže s jejich biči, psy a klacky byly drženy mimo dohled. Bohatší západoevropští Židé byli zdvořile uvedeni do propracované lsti, včetně falešných železničních stanic i s květinovými záhony, dokud se vysvlečeni nestali neschopnými odporu a nemohli být hnáni v zástupu po pěti do plynových komor. Nacisté věděli, že ti, kdo nebyli zlomeni, ti, kdo disponovali důvěrou ve vlastní osobní zplnomocnění, se budou bránit. Když transporty přijížděli z východu, kde Židé dlouho žili ve strachu, děsivé chudobě a teroru, nebylo této teatrálnosti třeba. Matky, otcové, staří a děti, zvyklí na otevřenou represi a jazyk rozkazování a retribuce, byli brutálně vyhnáni z transportu sadistickými strážemi. Cílem bylo vyvolat masovou hysterii. Osud obou skupin byl týž. To, co se lišilo, byla taktika.  Celý text zde...

Politika ve stylu retro (pro Svědomí 1/2011)

•  Už i soudy řešily, co vše může být obsahem polistopadové „demokracie“. Krajský soud v Ústí nad Labem posvětil kupování hlasů při obecních volbách v Krupce - „shledal, že uplácení, tedy chování se obchodně tržním způsobem, není porušením volebního zákona". (HN 26.1.11)

•  Ústavní soud ty uplacené volby zrušil, protože v demokratickém právním státě smyslem voleb „není dražba funkcí... ale vyjádření nezávislé vůle voličů při výběru kandidátů." (HN 26.1.11)

•  Při parlamentních volbách volební programy „pravicové" ODS i „ještě pravicovější" TOP výslovně slibovaly, že se daně nezvýší. Teď chce TOP razantně zvýšit dolní sazbu DPH, tu na základní životní potřeby, ODS zvažuje to podpořit. Tak dostaly volby jarmareční obsah výběru „zajíce v pytli". Tento trik dnešní „pravice“ použili už nacisté, a KSČ před Únorem.  Celý text zde...

Uhrančivý pokrok (Jan Kubalčík)

Pan Karel Hvížďala (dále jen Autor) svým textem „Václav Klaus – nepřítel moderní Evropy (II.)“ (Neviditelný pes, 4. února 2011) odpovídá na moji kritiku „Jedna a jedna jsou dvě – i když to řekne Klaus“. Dovolím si v diskusi pokračovat.

Předně Autor blíže specifikuje, co pod pojmem „moderní Evropa“ myslí. Tedy má jít o Evropu kontinentální, sjednocující se a demokratickou, tedy (Autor patrně míní v důsledku toho) křesťansko-sociální stát, jehož strany (myšleno patrně křesťansko-sociálního zaměření) mají většinu v Evropském parlamentu. Dále autor uvádí, že to byli pravicoví křesťanští demokratičtí politici (Adenaur, Monnet), kdo u zrodu oné „moderní Evropy“ stáli. Zde bych si dovolil poznamenat, že tento argument neříká nic o tom, zda se dnešní vývoj stále myšlenkami těchto politiků inspiruje.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Slovanská většina málem v německé Mitteleuropě

Podle Josefa Pekaře válku vyvolala světová politika Německa na západě... a přispěly k ní aspirace Maďarska na východě… a mravně bezohledné metody, jichž Maďaři ... užívali proti podmaněným národnostem ve státě svém. Většina českých politiků byla prorakouská; i zástupci 166 okresních zastupitelstev a obcí v prvních dnech války ujistili mocnáře o oddanosti dynastii, podpořili snahu úřadů podřídit si smýšlení české veřejnosti.

Odchod Čechů z habsburského soustátí na začátku války žádali jen „radikálové“ z nevýznamné státoprávně pokrokové strany. Rozbít monarchii nechtěli socialisté, ani váleční protivníci: Rusko uvažovalo o česko-rakousko-uherském trialistickém státě, Francie chtěla Rakousko-Uhersko jako vyvažující prvek vedle Německa; anglická šlechta byla s rakouskou aristokracií spjata mnoha příbuzenskými vazbami, USA byly proti drobení Evropy.  Celý text zde...

Poslední defilé (Jiří Herzinger)

Šlo to poslední defilé,
kde vrazi špalír stáli.
Leželi mrtví na hlíně -
ti v špalíru se smáli.
Kdo smeknul, ten byl zmlácený -
vrazi zde byli pány.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Kniha: Slovník komunistické totality

Jak byl oslovován lid za vlády KSČ  Celý text zde...

Protestující lékaři mají můj obdiv (Václav Hořejší)

Jak je oslovován lid ministrem za TOP09  Celý text zde...

EU subvencuje své byrokraty i svou samochválu. O korupci v Bruselu se našim politikům ani nesní (Benjamin Kuras)

Vyjádření obdivu EU mj. proto, že „nachází ty nejinovativnější způsoby institucionalizované korupce“  Celý text zde...

"Demokracie" (Vladimír Hulena)

Závratně padají kapky
vlahého deště,
proč máte na očích klapky
co chcete ještě,
peníze prý nejsou - špinavý -
to patří přece k věci,
nanejvýš trochu krvavý  Celý text zde...

Otevřený dopis radě Ústavu pro studium totalitních režimů (Stanislav Penc)

Na základě mylné informace, kterou zaslal na základě úředního vyžádání Úřadu pro ochranu osobních údajů tehdejší ředitel ABS Bukovský, vede proti mé osobě tato instituce správní řízení, kde mně hrozí pokuta až 10 mil korun. Šlo o zveřejnění databáze EZO (Evidence zájmových osob), která byla vytvořena StB v 80-tých letech minulého století. Jde o nejobsáhlejší archivní pomůcku v dnešní době, která ukazuje velkou část spoluobčanů, o které Stb měla z jakýchkoliv důvodů zájem s odkazem na archivní či svazkové číslo, sloužící k jednoduchému vyhledání dotyčného materiálu či informace o jeho osudu. Tato databáze byla dle zákona zaregistrována pod číslem 235 jako archiválie, která je součástí Národního archivního dědictví. Tento fakt, který musel dotyčný tehdejší ředitel Bukovský vědět, úřadu nesdělil, ba naopak, tvrdil, že databáze EZO není archiválií.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Začíná věk obyčejného člověka

V roce 1870 skončila prusko-francouzská válka a po ní bylo vyhlášeno německé císařství, tvořené 26 zeměmi (monarchie a svobodná města) vedenými Pruskem. Pak byl desítky let mezi evropskými mocnostmi mír. Začátkem 20. století ‘odborníci’, političtí analytici i spisovatelé, ujišťovali veřejnost, že Evropě další válka nehrozí. ‘Velká iluze’ od Normana Angella vysvětlovala čtenářům, že v moderním životě převládá spolupráce a významné země ztrácí důvody k válce; dokonce i pruští junkeři ztrácejí na fanatismu v souvislosti s tím, jak se čím dál víc stávají odborníky. Ve světě politiků i vojevůdců však bylo vše jinak.  Celý text zde...

Jedna a jedna jsou dvě – i když to řekne Klaus (Jan Kubalčík)

Rád bych stručně reagoval na text Karla Hvížďaly (dále jen Autor) „Václav Klaus – nepřítel moderní Evropy“ (Neviditelný pes, 28. ledna 2011). Autor si pro kritiku V. Klause vybral jeho projev v Bělehradě a v něm pasáž týkající se Velké francouzské revoluce. Tu V. Klaus ve zmíněném projevu nahlédl kriticky, zatímco Autor ji (takový je můj dojem z jeho textu...) považuje za zdroj všeho evropského dobra, tento svůj názor zjevně vnímá jako součást kánonu a naopak kritiku Velké francouzské revoluce vidí coby jasnou herezi. Klubko je ale pěkně zamotané.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
V éře teroru (Ivan Hoffman)

S terorismem se nemůžeme smířit, to je jasné. Nezdá se ale, že bychom v praxi byli schopni terorizmus vymýtit... Vedlejším efektem každého protiteroristického vítězství je aktivace nových teroristů, co chtějí pomstít ty staré... Důsledkem prohlubující se nerovnosti je nevraživost těch co v soutěži prohrávají. Zatlačeni do rohu útočí bez ohledu na jakákoli pravidla. Když se pak k bídě ještě přidá kulturní odlišnost a náboženský fundamentalizmus, je každá rada drahá.

Selský rozum říká, že pokud spor nemůže mít vítěze, nejrozumnější je uzavřít příměří... Než ve snaze o bezpečnost před teroristy rezignovat na osobní svobody a zavádět policejní stát, je pomalu rozumnější nechat Arabům jejich naftu, nesnažit se jim prodávat zbraně a nechat je ať se zařídí po svém. Rusové, co nejsou schopni domluvy s islamisty z Kavkazu, jsou stejný případ, jako Američané plus NATO v Iráku a Afghánistánu. Je tak těžké pochopit, že nás islamisté nenávidí? Proč se nezařídit po svém bez nich? Pokud to oni zvládnou bez nás, nepochybně si i my poradíme bez nich. Anebo neporadíme?  Celý text zde...

Směr Dubaj (Ivan Hoffman)

Mladým lidem, kteří se v Egyptě snaží porazit režim, nejde o svobodu a demokracii. Chtějí práci, aby měli peníze a lepší život...Však také důsledkem lidového hněvu jsou odlety boháčů soukromými tryskáči do Dubaje... V dějinách se notoricky opakuje situace, kdy mocní ztrácejí soudnost, separují se od zbytku populace a žijí v bludu, že svou hamižností jdou těm méně úspěšným vzorem. Zemí, ve kterých prostí občané obdivují své boháče a zbohatlíky, bude určitě ubývat...

Že jsme svědky sociálních bouří, ve kterých jde o spravedlivější dělbu bohatství, přecházíme mlčením. Sledovat vývoj v Egyptě je ale zajímavé právě proto, že nás brzy čeká totéž v bledě modrém. Studenti bouřící se v Británii proti škrtům už na transparentu upozornili Davida Camerona, že ho čeká osud Mubaraka. Je tady podezření, že se západní elity od těch arabských v principu neliší. Podléhají stejným bludům o blahodárnosti chamtivosti. Měli bychom mít proto nějaký plán B pro případ, kdy i nám místní elita vypne internet a v soukromých tryskáčích odletí do Dubaje.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Politici: Se sousedy nelze žít

Josef II. určil němčinu jako povinnou řeč úřadů, a ta se stávala během 19. století argumentem a prostředkem národnostních hnutí a střetů. Místo geograficko-historického pojetí ‘bohemismu’ se vzmáhalo sociálně historické pojetí, že národ je produktem přírody a jazyk je jeho hlavním znakem. A protože 19. století více než minulé dbalo na kolektivy, zvláště společenské třídy, rasy, národnosti, ujali se i problému národního politici.

V roce 1848 poslanec rakouského ústavodárného sněmu Ludwig von Löhner ‘jen’ žádal vytvoření samosprávných a uzavřených německých krajů v Čechách. Augsburské noviny ‘Allgemeine Zeitung’ psaly ostřeji připustit vznik slovanského státního života v Čechách by znamenalo vrazit otrávený meč do hrudi Německa… Češi nemají jinou volbu než být Němci anebo nebýt.  Celý text zde...

Občanské sdružení PANT nabízí způsob, jak společně s ČT učit o totalitě

Občanského sdružení PANT a portál moderní-dějiny.cz nabízí nový projekt, díky němuž mohou učitelé získat unikátní materiály pro výuku o období totalitního Československa. V rámci pořadu Televizní akademie uvádí ČT 2 každé pondělí jeden díl z cyklu Abeceda komunistických zločinů, portál moderní-dějiny.cz přitom ke každému dokumentu připraví vzdělávací materiály, které je možné si stáhnout. Tyto materiály budou vždy publikovány ještě před aktuálním vysíláním dokumentu.  Celý text zde...

Hračky (Eva Clarová)

Je potěšitelné, že většina dnešních dětí má spousty těch nejroztodivnějších hraček, mnohé jsou jimi přímo zavaleny, pokojík mají napěchovaný doslova od podlahy ke stropu. Zhusta už tříleté děti mají svoji místnost vybavenu špičkovou audio a videotechnikou. Toto sice dosvědčuje, že se rodině dobře daří, že má snahu poskytovat své ratolesti co možná nejvíce. Zároveň se však vnucuje otázka, zda tato přemíra výbavy je skutečně ku prospěchu a vede ke zdravému tělesnému a duševnímu vývoji dítěte. Častá varování SOS, ČOI, RAPEX, ČZPI jen dokazují, že méně je více..  Celý text zde...

Hlavy vzhůru (Vladimír Hulena)

To, co Vám bude dnes povídat
to vůbec není snadné,
kdo nebude chtít bojovat
za dění naší pravdy,
ten vlastní vinou padne.
Buďme si opravdu
sestrami a bratry
a milujme se navzájem,
ať naše děti nikdy
nemohou o nás říci
ti naši byli
bázliví jak zajíci  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Jak se kalil kapitál

Mám v rodině právníka. Do roku 1994 jsem měl dokonce dva. To zemřel ve věku dvaasedmdesáti let můj strýc Jan, známý pražský advokát. On nade mnou držel ochrannou ruku, když po mně v sedmdesátých a osmdesátých letech „šlapal“ bolševik. Radil mi, jak mám vypovídat u výslechu, co po mně můžou chtít a na co jim nemusím odpovídat. Často a rád na něj vzpomínám. Jen jemu vděčím za to, že nefiguruji v Cibulkových (dnes také Žáčkových a Pencových) seznamech spolupracovníků StB.

Strýc Jan pracoval jako podnikový právník. Od něj vím, že tehdejší „disidenti,“ z nichž většina byli normalizační komunisté, vyhození po prověrkách v roce 1969 z rodné strany, vyjednávali už od roku 1985 s představiteli komunistického režimu o podílu na moci. Ne s pitomci typu Milouše Jakeše, ale například s Rudolfem Hegenbartem.  Celý text zde...

ODS a TOP09 nejsou pravicové strany

Ve vládě jsou dvě strany, které se označují jako pravicové.Ve vládě jsou dvě strany, které se označují jako pravicové.Zvyšují daně, zvyšují zadlužení, korupční aféra na MŽP… – a kde jsou předvolební sliby?Pravice se řídí určitými zásadami. ODS a TOP09 nejsou pravicové strany.  Celý text zde...

Politika ve stylu retro : O dílku judráka Maříka (František Rozhoň)

Kolem roku 1848 knížepán Schwarzenberk F. klamal veřejnost, že jeho vláda pokračuje v plnění oprávněných požadavků revoluce z roku 1848. Ve skutečnosti ta vláda drtila jednu vymoženost revoluce po druhé - lidé přestali být rovni před zákonem a museli poslouchat svrchovanou autoritu.

O sto let později své sliby neplnila Gottwaldova strana. Ta navíc tvrdila, že nepřáteli občanstva jsou lidé slušní - například čeští národní socialisté, strana například E. Beneše a M. Horákové. Klamavá kampaň získala Gottwaldově straně začátkem roku 1948 mohutnou podporu, lidé až později zjistili, čemu pomohli... Podobně klamavý zdá se mi článek "Jde jim vskutku o svobodu slova?" na první straně prvního letošního čísla Národního osvobození, listu Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské.  Celý text zde...

22. února 1948 jsem hlasoval proti (Ze vzpomínek Rudolfa Svačiny)

Rudolf Svačina se narodil 24. 2. 1900 v Kolovči na Domažlicku. Stal se učitelem, zakladatelem dudácké muziky, nakladatelem a vydavatelem - vydával mj. časopis Mladé snahy, v předvečer nacistické okupace vyšly jeho knihy o T. G. Masarykovi a dr. Edvardu Benešovi. Není tedy divu, že za protektorátu poznal vyšetřovací metody klatovského gestapa a koncentrační tábor Terezín. Zde kradl "ve velkém" chleba a rozdával ho potřebným, přestože za krádež i jediné porce byl trest smrti.

Po válce se angažoval v národně socialistické straně. V únoru 1948, kdy se jednalo o to, zda Sbor národní bezpečnosti bude bezpečnostní složkou národní nebo ve službách strany pana ministra Noska (KSČ), hlasoval 22.2. na sjezdu závodních proti předložené rezoluci. Jak to tehdy bylo, vzpomínal i po 17. 11. 1989.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Francie: Úředník musí skládat účty občanovi

Josef II. marně varoval do Francie svou hýřivou sestřičku Marii Antoinettu, manželku tamního krále Ludvíka XVI. nepovažujte revoluci jen za pár písmen....

Ve Francii varování nebrali vážně. Paříž byla považována za ‘hlavní město světa’ určující myšlení, módu i vkus, ‘pravidlem doby’ bylo král nedělá nic špatně, a pokud něco špatně udělal, pak to zavinili jeho rádci.

80% francouzských obyvatel, rolníků, však muselo odvádět téměř polovinu příjmů na přímých daních. Zvláštní dávky, ‘banality’, rolníci odváděli za veřejné služby, i když je neužívali. Platili za možnost upéct chleba v panské pekárně či použít panský lis; a když neměli na zaplacení, vymahači jim zabavili a prodali dobytek a nářadí. Protože žádnou strunu nelze napínat věčně, revoluce zbavila ty nahoře ‘práva’ takto odírat ty dole.

Revolucionáři francouzští v srpnu 1789 vyhlásili rovnost všech občanů před zákonem a přijali ‘lidská práva’ prohlášená americkými revolucionáři (1772). Lidská práva, to je mimo jiné svoboda, majetek, bezpečnost a odpor proti útisku...

Nikdo nesmí být znepokojován ve svých názorech, ani v názorech náboženských, pokud jejich projevování neruší veřejný pořádek, stanovený zákonem..."

Chrání občana proti zvůli státu, podle E. Rádla předpokládají, že gentleman ví sám, co se sluší a patří; že jeho dům jest jeho hrad a že nepotřebuje žádného cizího zákona, aby mu tam dělal pořádek. Což si nezřídil Spojené státy sám?  Celý text zde...

Nejen siluety

Místecká knihovna a Literárně dramatická společnost Místecká Viola zvou širokou veřejnost a příznivce básnického slova na literární pořad „Nejen siluety“ Evy Kotarbové. Představení a osobní setkání s ostravskou básnířkou, novinářkou, publicistkou a fotografkou se koná v Modrém salónku místecké knihovny v pátek 21. ledna 2011 v 17:00 hodin.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Účet za policejní krach (Jiří Leschtina)

Ani popel nelze namítnout proti tomu, že Jaromír Janata, obviněný z úplatků v případu biolíh, vysoudil tři čtvrtě milionu korun za pobyt ve vazbě. Pokud vyšetřovatelé nedokázali rozbít jeho tvrzení, že patnáct milionů, které dal lobbistovi, nebyl úplatek, ale půjčka, tak musí stát platit. Včerejší rozsudek je ale i připomenutím rozkladu, v němž se ocitla policie, selhávající v rozplétání úplatkářství, které zasahuje do státní správy a politiky.  Celý text zde...

Bílé (korupční) peklo (Jiří Leschtina)

O korupci mezi bílými plášti se píší litanie. Každý ví o bonboniérách od babiček nebo o exotických zájezdech od výrobce léků pro lékaře, kteří pak jeho medicínu podstrčí nemocným. Co ale víme o korupci bílých límečků? Je čas si posvítit na úředníky a politiky, kteří léta zavírali oči nad propracovanými podvody, díky nimž ze zdravotnictví létají miliardy rovnou do pekel. Podle údajů Transparency International jde na úplatky ve zdravotnictví asi 27 miliard korun. Takovou sumu přece "nezkonzumují" úplatní lékaři. Ale hlavně kapsy úředníků a stranické pokladny.  Celý text zde...

Politika ve stylu retro: O snaze lékařů a kampani proti ní (František Rozhoň)

Zcela stranou zájmu masmédií a jimi informované veřejnosti je celá akce mladých lékařů, kteří razantním protestem začali nutit ministerstvo zdravotnictví, aby vyřešilo problém jejich postgraduálního vzdělávání. To mělo vysokou úroveň, ale po Sametu si ji neudrželo. Potvrdil i MUDr. Šmucler v zábavném pořadu Jana Rosáka vysílaném koncem roku 2010 na veřejnoprávním rozhlase ČRo2 po třetí hodině ráno: Po Listopadu se systém vzdělávání dotáhl na úroveň západních univerzit, ale těch nejhorších.

Český systém specializačního vzdělávání lékařů v posledních dvaceti letech prošel mnoha změnami, přiznalo poslední loňské číslo časopisu Euro. Například za ministra Julínka o systém pečovala nedávno odvolaná náměstkyně Markéta Hellerová, a tehdy si „někdo“ uvědomil, že se na systému dobře vydělat. O něj se teď stará za 35 milionů Kč soukromá firma, ač to dříve zvládali dva úředníci ministerstva s jednou excelovou tabulkou.  Celý text zde...

Povánoční, předvelikonoční (Eva Clarová)

Radujme se, veselme se,
Že právě narodil se,
Spasitel se narodil ,
By za pár let
Smrtí svou nás vykoupil.
Jásající dav-
Tisíců to hlav
Hosanna volá,
Spasitele vítá,
Ruce mu líbá,
Palmami mává,
Věrnost mu slibuje,
Vzápětí zrazuje.
Říman velí: Musí zemřít!
Nebezpečný je přec pro lid.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

Podkapitola: Josef II.: Mocnář musí skládat účty národu

„Buď vládcem občanům, ne otrokům!
Svou moc si zbuduj v jejich srdcích jen!
Ne strachem získávej si poslušnost,
tu zajistí ti moudrost zákonů! …
Neplýtvej nikdy statkem poddaných!
On není tvůj - toť jejich vlastnictví,
jež chránit údělem je knížecím.
Bohatství občanů je poklad tvůj!
Ať srdce jich ti náleží! …
Svobodou poušť se v květy obrací,
otroctví mění nivy rajské v poušť.“
Josef Sonnenfels Josefu II., když se stal spolucísařem (1765)
 Celý text zde...

Co zavinil Kipling (Karel Starý)

Příbram - důl Bytíz. Na podzim sychravého rána v 57 r. vyfáralo z pátého patra Příbramských rudných dolů komando vězeňského pracovního tábora. Jako vždy tak i tenkráte ještě někdo scházel a tak ostatní vězni, nevyspalí, promočení a pochopitelně i promrzlí, museli za bránou čekat na opozdilce, neboť podle vězeňského řádu nesmělo žádné pracovní komando, dokud nebylo úplné, vpochodovat do tábora. Mezitím dole ještě podzemí na pátém patře v temné chodbě ukrýval na svém těle jeden vězeň čtyři balíčky kávy, které získal od civilních zaměstnanců. Přestože už mnohokráte přenesl ledasco do tábora, nikdy nic tak pečlivě neukrýval před nepovolanými zraky jako tentokráte. Vypadalo to tak, jako kdyby tento vězeň měl šestý smysl, který jako kdyby ho varoval, že bude dnes po příchodu do tábora určen dozorcem k osobní prohlídce na "filcunk". Když konečně, jak se sám přesvědčil pohmatem svých rukou po svém těle a ujistil se, že balíčky kávy přečkají povrchní pohmat cizích rukou, nastoupil s ostatními spoluvězni do klece a vyfáral na povrch. Měl štěstí, že nebyl ještě zcela poslední, neboť podle nepsaného vězeňského zákona, kdo vyfáral poslední na povrch, musel za trest skočit do bazénu plného vody, aby pro příště si pospíšil a fáral včas.  Celý text zde...

Vivat Lukašenko (Ladislav Malý)

V dobách vlády bolševického režimu, jemu zaprodaní novináři – vlastně všichni novináři -, podávali svým případným čtenářům a posluchačům černo-bílý obraz světa. Dělali to pilně, s chutí, a rádi. Tak například už z toho, jak se bolševičtí novináři v tisku, rozhlase a televizi rozčilovali nad děním v té či oné končině světa, pozornému čtenáři dávalo neklamné znamení, že se tam cosi dobrého děje, a naopak: bolševici ostrouhali. Ukázkovým příkladem nám může posloužit svrhnutí bolševicko-socialistického režimu v Chile generálem A.Pinochetem; jak se elegantním způsobem zbavil bolševiků a nastolil vládu pořádku, po které lidé práce tolik toužili! A jak se bolševická média - ale i  světová média liberálních demokracií - unisono mohla strhnout v nepříčetné nenávisti proti pořádku milovnému politickému systému vojenskou vládou v Chile nastolenému, a samotnému zachránci Chile, generálu Pinochetovi, nemohli přijít na jméno!  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Západní stát je mateřsky pečujícím Mutterlandem

Rozhovor se Stanislavem Komárkem, biologem, filosofem a spisovatelem, který často zdůrazňuje potřebu větší svobody.  Celý text zde...

Lékařské procitnutí (Prof. MUDr. Pavel Kalvach)

Dvacet let trpělivosti s deformacemi zdravotnictví by snad mohlo být dost na uznání, že nejsme vyzývaví uličníci. Sám se již řadu let stydím za nesmyslnou podrobivost lékařů k diktátům zbyrokratizované nové filosofie: Předělávání lékařů na podnikatele způsobilo již pojišťovnám nevyčíslitelné úniky z bezúčelných vyšetření; navádění k umělému výkaznictví, obliby výnosných diagnoz v systému DRG, shánění unikátních rodných čísel pro naplnění kasičky, rozlišování, která diagnoza u které pojišťovny může a nemůže být ošetřena v daném kvartálu, vulgarizace vztahů mezi pacientem a zdeptaným lékařem a další a další. Také zavedení bodu, jako vždy přizpůsobitelného media v odměňování práce, zasloužilo rozhodné veto hned na začátku. Kdo si to nechává líbit, je samozřejmě podezřelý z nedostatku svéprávnosti. Podle toho se sním zachází.  Celý text zde...

Když teče křesťanská krev (Michal Semín)

Pronásledování křesťanů je na vzestupu a počet oblastí, v nichž jsou vystaveni cíleným útokům ze strany vyznavačů jiných náboženství či ateistů, také významně stoupá. Indičtí hinduisté, cejlonští buddhisté či ortodoxní Židé v Izraeli, kapitalističtí komunisti v Číně či jevropeističtí sekularisti – ti všichni podnikají účinné kroky k tomu, aby byla Kristova zvěst z veřejného prostranství vytlačena kamsi na okraj či zcela mimo zákon. Patrně nejvýrazněji se tato nenávist ke Kristu a jeho stoupencům projevuje v zemích, v nichž je většinově přítomný islám. Hrůzných příkladů této systematické nenávisti v posledních týdnech a dnech jsme byli mediálními svědky ve dvou „spojeneckých“ zemích Západu – Pákistánu a Egyptě. Jak píše zpravodajský server Res Claritatis: „Pandžábský guvernér Salmaan Taseer se stal terčem islámských fundamentalistů poté, co zahájil neúspěšný pokus omilostnit Asiu Bibi, 45letou křesťanku, která byla začátkem listopadu odsouzena k smrti na základě zinscenované žaloby o rouhání. Islámští učenci vydali dekret o odpadlictví proti guvernérovi. Současně v té době pákistánský prezident Asif Ali Sardari upustil od svého záměru Bibi exekutivně udělit milost.“ A Taseer za to zaplatil životem.  Celý text zde...

Politika ve stylu retro - po prohrané arbitráži (František Rozhoň)

Změna periodicity časopisu Svědomí/Conscience mě zbavila dobrovolně přijatého úkolu připravit rubriku „Politika ve stylu retro“ jednou za měsíc. Potřeba a chuť uvádět politické pohádky na pravou míru však v letošním roce není menší. Může za to i Miroslav Kalousek, který koncem roku 2010 předvedl typickou „politiku ve stylu retro“, když neúspěch svůj a svého rezortu zkusil hodit na opozici.  Celý text zde...

Československo - příběh revoluce (František Rozhoň s přáteli)

K devadesátému výročí vzniku Československa připravena tato publikace zaměřená na jeho historii. Nesnaží se ji podat úplnou, ale shrnuje mnohé skutečnosti dávno řečené a dnes málo známé, při kterých dnes lidé často otvírají ústa údivem. Trochu inspirována Jirotkovým Saturninem chce dát čtenářům šanci uvádět na pravou míru některé dnešní výklady tohoto období historie.

Kapitola první: Kořeny revoluce

Co uděláte, když vám a vašim souputníkům dělá šéf, vláda, král, diktátor (nebo dokonce i učitel) ze života peklo a nechce dopřát sluchu vašim stížnostem? Buď odejdete (když vám to dovolí), anebo se rozhodnete něco s tím udělat. Právě tomu se říká REVOLUCE.

Podkapitola Doba temna : Jeden stát, jeden vládce, jeden názor

Ve středověké Evropě aristokracie, vrstva vlastníků půdy, vyžadovala od králů, aby jim zaručili určitá práva. Aby její požadavky byly stále slyšet, ustavila si reprezentativní instituce - parlamenty, generální stavy, shromáždění šlechty. Účinným vzdorem se evropská aristokracie významně lišila od ponížených a závislých dvorních šlechticů v ostatních zemích světa.  Celý text zde...

Tak tedy Churchill ? (Ladislav Muška)

Tvrdí se, že po letech společného soužití se pes začne podobat svému pánovi a naopak. V případě, že tím pánem je paní, to asi nefunguje, protože Maxmilián, zlatý kokršpaněl mé přítelkyně, vypadá pořád stejně a ona taky nemá plandavý uši. Není tu ani podobnost vnitřní, Maxmilián je stoik se sklonem k skepticismu, trvá leda na tom ‑ když s ním jdu na procházku já ‑ abych měl v kapse dost piškotů. Vykolejit z klidu se mi ho podařilo jen jednou, to dávali v televizi film z pralesa, Maxmilián se o něj nezajímal, tak jsem mu zahrál živého šimpanze. Pes přičapl zadkem na koberec a udiveně zíral, dokonce mu poklesla brada. Na rozdíl od přítelkyně ale neříkal nic. "Skvěle předvádíš své předky, to byl dědeček, viď?" okomentovala můj výkon, a v tom byla celá ona, víc o ní netřeba povídat.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde : Vyšetrovanie skončilo, zabudnite! Alebo sú Generálna prokuratúra SR a Ústavný súd SR skutočne zločinecké organizácie?

Signatár Charty 77, účastník sviečkovej demonštrácie v roku 1988, býv. redaktor Necenzurovaných novín a občiansky aktivista Vladimír Pavlík, ako jeden z mála na Slovensku pomenoval veci pravým menom a na plné ústa zakričal, že Cisár je nahý! Vo svojom decembrovom príspevku viac ako výstižne označil Generálnu prokuratúru SR a Ústavný súd SR ako zločinecké organizácie. Bez pochýb sú to mimoriadne tvrdé slová, ako je však všeobecne známe, Vladimír Pavlík nikdy netára do vetra a svoje tvrdenie vždy opiera o overiteľné a veľmi ťažko spochybniteľné argumenty a fakty, ktoré hovoria samé za seba. Po podrobnom rozbore tohto príspevku a analýze ponovembrového vývoja, bohužiaľ, je veľmi ťažké nedať autorovi za pravdu. (Trpkou pravdou o stave slobody a nezávislosti médií je skutočnosť, že na príspevky Vladimíra Pavlíka je striktné embargo a tak ako komunisti vyretušovali Slánskeho zo spoločných fotografii s Gottwaldom a inými súdruhmi, rovnako vyretušovali existenciu V. Pavlíka súčasní pseudodemokrati.)  Celý text na stránkách SZBČPV zde...

Novoroční přípitek (Jiří Herzinger na Pankráci v roce 1952)

Až dvanáctou Věk odtroubí a dozní jeho krok,
až zazvoní číš v přípitku na Šťastný nový rok,
pak vzpomeňte si přátelé, že já bych také rád,
tam pod větvičkou ze jmelí chtěl vám všem štěstí přát.
  Celý text zde...

Důležité upozornění, vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi

Záchranáři a řidiči ambulancí si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe především mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zasahující neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu samou zkratku - ICE.  Celý text zde...

aktuality  2010 zde

aktuality  2009 zde

aktuality  2008 zde

aktuality  2006-2007 zde

aktuality  2005 zde

aktuality  2004 zde

aktuality 2.pololetí 2003 zde

aktuality z roku 2002 najdete zde   aktuality 1.pololetí 2003 zde

 zpět na hlavní stranu