Archiv aktualit 2012

 Aktuality

Příspěvky mimo časopis Svědomí, listárna

Rubrika Politika ve stylu retro časopisu Svědomí

6/2012

5/2012

4/2012

3/2012

2/2012

1/2012

6/2011

5/2011

4/2011

3/2011

2/2011

1/2011

12/2010

11/2010

10/2010

9/2010

8/2010

7/2010

6/2010

5/2010

4/2010

3/2010

2/2010

1/2010

12/2009

11/2009

10/2009

9/2009

8/2009

7/2009

6/2009

5/2009

4/2009

3/2009

2/2009

1/2009

12/2008

11/2008

10/2008

9/2008

8/2008

7/2008

6/2008

5/2008

4/2008

3/2008

2/2008

1/2008

12/2007

11/2007

10/2007

9/2007

8/2007

7/2007

6/2007

5/2007

4/2007

3/2007

2/2007

1/2007

12/2006

11/2006

10/2006

9/2006

8/2006

První věc, kterou národu je třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. Ještě více než o potrestání viníků jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné... Je to boj o duši národa.

Ferdinand Peroutka

Až budeme u nás rozdělovat lidi na slušné a neslušné a ty neslušné oddělovat od těch slušných a od rozhodování ve věcech veřejných, tak nám bude líp a nakonec i dobře. Těch slušných lidí je u nás drtivá většina, ale ne a ne se dostat ke slovu. Ať nám sociologové konečně vyšetří, podle jakých zákonů se tak snadno sdružují darebáci, aby nakonec ovládli zdrcující většinu těch slušných lidí! To přece jednou musí přestat, a teprve pak bude člověk člověkem.

Jiří Herzinger ve sbírce Květy koridorů

Tvrzení, na které není dobré zapomínat :

Protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi.

Aktivista Jan Šinágl, 29.3.2011

Aktualizace 27.12.2012 :

Bude zase studená válka? (František Rozhoň)

Nejsou všichni lidé stejní, například jedni baží spíše po moci, aby sami mohli ovládat jiné, jiní touží více po svobodě, aby nebyli omezováni více než je nutné; k jejich vzájemnému střetání dochází v každém sociálním svazku. K souhlasu s vůlí těch nahoře bývali ti dole tradičně účinně přesvědčováni tvrzením, že sami jsou účastni na vládě (částečným naplněním jejich touhy po moci se kompensuje jejich neukojená touha po svobodě) nebo ujišťováním, že postup těch nahoře je objektivně nutný. Podaří-li se těm nahoře takto přesvědčit masy těch dole, mizí u přesvědčených odpor proti svázanosti a cítí se do jisté míry svobodní.  Celý text zde...

Ambice bankéřů světa (Bohumil Kobliha)

Kdo pozoruje svět pod zorným úhlem prosté logiky, musel být překvapen, když 6.11.2012 čtyřicátý čtvrtý prezident USA Barack Obama byl zvolen podruhé. Jak to bylo možné, když jeho „úspěchy“ na poli národního hospodářství USA byly a jsou katastrofální, o „výdobytcích“ v mezinárodní politice a „vítězstvích“ na válečných polích nemluvě?  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Sýrie – politicky korektní občanská válka?

Realita syrského konfliktu se liší od obrazu nabízeného mezinárodními médii. Svědectví sestry Marie Agnese, zakladatelky „Hnutí smíření“ (Mussahala), zní: „Známe tento režim a jeho diktátorskou povahu, jeho postup nás nepřekvapuje. Ale to, že opozice, oficiálně prezentovaná jako strana prosazující lidská práva, demokracii a svobodu, jedná ještě krvavěji a násilněji než režim, je pro nás šokující."  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Dnes v Beskydech
Dnes v Beskydech už dravců není,
jen rys tam zmírá pomalu,
však lidští dravci zuby cení
a ničí život goralů.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Občanská společnost a svobodná soutěž (Jiří Payne)

Svobodná soutěž je základním principem ve svobodné společnosti i v přírodě. Podíváme-li se na větve stromu či listy květiny, najdeme soutěž i mezi částmi jednoho exempláře. Kdyby jedinec nerespektoval pravidla férové soutěže, nemohl by samozřejmě obstát ani v soutěži druhů.

Politický systém, který je schopen prostřednictvím zákonů a pravidel usměrnit individuální i kolektivní konflikty a střety tak, aby si lidé navzájem neubližovali, byl od Sokrata, Platona a Aristotela až po Hegela nazýván ‚občanskou společností‘.  Celý text zde...

HSBC a dvojí metr (E15 dle The Guardian)

Spojené státy jsou věznitelskou velmocí. Vězní více svých občanů než kterýkoli jiný národ světa jak v absolutních číslech, tak v proporčním vyjádření. Ne každý však tomuto systému přísných trestů podléhá. Nejkřiklavější zločiny uplynulé dekády spáchané ekonomicky a politicky nejmocnějšími zůstávají nepotrestány... Děsivé je, že tato praxe dvojího metru se aplikuje stále viditelněji a bez skrupulí.  Celý text zde...

Aktualizace 19.12.2012 :

Nesmíš zradit kamaráda, nedodržet slovo (František Rozhoň)

Pohyb o Vánocích nemusí být jen kolem sporáků a stolů s cukrovím. Doporučuji i pohyb v přírodě a proto nabízím tip na výlet.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Vánoční pozdravy
Dopisy z daleka,
vánoční pohlednice,
listonoš promrzlý
podává do světnice.
Táta dá kalíšek:
Na další cestu, hochu!
Maminka utírá
si ruce do fěrtochu.  Z knihy básní vydané r. 1977 zde...

Zaujalo nás jinde:
Rovnost ve všech aktivitách (Alexander Tomský)
...Osvícenská komise navzdory proklamované toleranci nesnese svatozář věrozvěstů, kříže ve školách, vánoční stromek v Bruselu. Tak jako její jakobínští předchůdci považuje lidský svět z gruntu za špatný. Takhle je popsal velký skotský spisovatel Robert Luis Stevenson:
Sešli se jednou pod ostružníkem čtyři reformátoři a na jednom se shodli: „Svět je zapotřebí změnit.“
„Musíme zrušit majetek,“ začal jeden.
„Musíme zrušit manželství,“ prohlásil druhý.
„Musíme zrušit Boha,“ řekl třetí.
„Kdybychom tak mohli zrušit práci,“ povzdychl si čtvrtý“
„Takhle ne, přátelé, musíme na to jít prakticky,“ řekl ten první.
„Nejdřív musíme srovnat všechny lidi na stejnou úroveň.“
„Ne, nejdřív,“ řekl druhý, „musíme zavést rovnost obou pohlaví.“
„Nejdřív ovšem,“ řekl ten třetí, „musíme najít způsob, jak to udělat.“
„Musíme zrušit bibli, prohlásil ten první.“
„Ne, ještě líp,“ oznámil druhý, stačí zrušit morální zákony
.“

Taková je fanatická víra napravovatelů světa, světské unijní církve. Vychází z nenávisti vůči křesťansko-židovskému pojetí a z ideologické víry plánovačů nového lidstva.  Celý text zde...

Aktualizace 12.12.2012 :

Vybrali jsme ke Dni lidských práv:

Když jsem se v minulém režimu snažil hájit lidská práva, představoval jsem si, že se budou vztahovat na všechny... Svobodnou společnost neohrožují radikální politické názory, ty jsou v ní latentně přítomny stále, stejně jako viry neohrožují otužilého člověka. Společnost rozkládá intenzivní pocit nespravedlnosti. Když na nedávno konané konferenci o vymahatelnosti práva konstatovali soudci, včetně předsedy Nejvyššího správního soudu, že stát přestává být funkční, a pokud k tomu vrchní státní zástupkyně Bradáčová dodává, že pokud se nedodržují základní právní pravidla, nemají policie a státní zastupitelství smysl, mělo by to být důvodem k nesrovnatelně většímu znepokojení a protestům, než instalace jedné komunistické radní v jižních Čechách. Rozklad státu totiž skutečně ohrožuje demokracii...

Dodržování ústavních principů není blbostí, ... ale naopak základním předpokladem, aby si společnost udržela svobodu... Jestli jsou studenti přesvědčeni, že v Budějovicích smí řídit školství jenom člověk se správnými politickými názory, pak je to parodie na demokracii.  Celý text V. Žáka zde...

2 x : Rakušan s knírkem versus většina světa (František Rozhoň)

V rámci jedné kolosální mocenské partie - i z vůle britské - bylo Mnichovskou dohodou velmocí rozděleno Československo a jeho nemalou část dostala Velkoněmecká říše. V ní vládnoucí Rakušan s knírkem dohodu podepsal, ale z ní plnil co se mu hodilo... V rámci jiné kolosální mocenské partie - a z vůle britské - přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci rozdělující Palestinu, kde měl vzniknout židovský a arabský stát. Uplynulo 65 let a ta rezoluce je také splněna jen zčásti.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Zprávy z Husákova
Partajníci v Praze se usnesli, že rozpustí Svaz spisovatelů, neboť komunisté mají právo na všechno, tedy i právo rozhodovat o všem, i o tom, kdo bude spisovatelem nebo básníkem. Husák a jeho poradci si vybrali spisovatele jiné, pisálky oddané Straně a okupantům. A tomu se říká pokrok v Husákově.
  Z knihy básní vydané r. 1977 zde...

Zaujalo nás jinde:

Jan Fischer a jeho KSČ (Jan Urban)

Jan Fischer zachází už dlouhá léta s fakty poněkud volně... Tvrzení bývalého ředitele odboru nomenklaturní organizace, přímo řízené soudruhy z ÚV, „Byl jsem řadovým členem, nikomu jsem neubližoval a žádné výhody jsem neměl. Ani jsem díky stranické knížce nedělal kariéru. Jedinou „výhodou“ bylo, že jsem se mohl věnovat odborné práci,“ ve světle výše zmíněného zní poněkud pošetile.  Celý text zde...

Probouzí se britská pravice z politicky korektní hypnózy? (Benjamin Kuras)

...Britům konečně dochází, jak hluboce a intenzivně jsou jejich instituce prosáklé totalitními praktikami neomarxistické levice bojující proti nim nálepkou „rasismu“, stejně jako kdysi komunistické režimy bojovaly nálepkou „reakcionářství“. Rozsáhlé protesty médií naznačují, že se Británie snad konečně odhodlala totalitnímu převratu se bránit.  Celý text zde...

EU získala Nobelovu cenu: Po 40 letech je satira opravdu zbytečná (Daniel Hannan)

.... Ve zkratce: EU není příčinou, nýbrž příznakem evropského míru, který se zrodil porážkou fašismu, rozvojem demokracie a bezpečím spojenectví NATO. Její převládající dogma – myšlenka, že nacionalismus způsobuje války – je chybné. Nejsmrtelnější války evropské historie byly způsobeny nejvíce náboženskými rozdíly, poté ideologickými... Evropa národů, každý z nich dobře se cítící s víceméně etnografickými hranicemi, bude pokojnější než slátanina porušených hranic, komunit spravovaných někým jiným, než komunita chce, a nespokojených menšin.  Celý text zde...

Aktualizace 4.12.2012 :

Politika ve stylu retro
•  Bolševici v Číně chápou zemi jako trvalé léno a mají větší motivaci starat se o majetky, než strany, které si zemi přehazují a snaží se z ní v krátké době vykořistit co nejvíc mocensky i finančně. Neztratili jsme my to nejcennější, co náš systém kdy umožňoval, tedy umisťovat schopné lidi do uzlových bodů společnosti? K čemu je předurčena společnost, která poskytuje svým nadaným členům stále méně a méně prostoru? (S. Komárek, HN 27.11.12)
•  Evropa se bohužel nestala hlavní mozkovou zauzlinou světa, jak si slibovala, už proto ne, že nadané vlastně nepodporuje, ale snaží se je zarovnat do řady. Spíše se stane čímsi jako kontinentem chudých rentiérů, žijícím spíše z milosti Východu, jím kontrolovaným a možná používaným jako skanzen pro výlety do světa historických památek a bizarních lokálních zvyků, kde krojované původní obyvatelstvo prodává rukodělné suvenýry a předvádí starodávné tance. (S. Komárek, HN 9.10.12)
  Celý text pro Svědomí 6/2012 zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Vyznání znormalisovaného člověka
Je pro co žít, ó věřte mi,
já nerad mluvím planě,
miluji život, neboť mám
rád držky na smetaně.  Z knihy básní vydané r. 1977 zde...

Al Nakba, život ve vyhnanství a počátky palestinského odboje

Debata na toto téma se koná ve čtvrtek 6.12.2012 od 19.00 hod. v Infocentru Salé, Orebitská 14, Praha.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Naši pravicoví bolševici: Ohlodat stát (Jakub Rolčík)

Předložený text dokumentoval, že bez ohledu na to, zda jde o bývalé komunistické nebo o současné pravicové politiky, vykazuje způsob jejich myšlení, argumentace a jednání shodné rysy, jež nás opravňují k tomu, abychom je označovali za myšlení, argumentaci a jednání bolševické.  Celý text zde...

Fašismus (Václav Klaus ml.)

Za fašisty jsou u nás většinou považovány násilnické skupiny mladíků hajlující na fotbale či napadající lidi s jinou barvou pleti v hospodě nebo v metru. Tady ale nejde o fašismus. Jde spíš o kriminální party a čisté násilí (bezpochyby vzrušující pro ty silnější). Uctívání Hitlera slouží k podtržení hrůzybudícího dojmu na okolí.  Celý text zde...

Vezmi si prášek (Pavel Páral)

Kvóty na počty žen ve statutárních orgánech privátních společností navržené Evropskou komisí vyvolaly bouřlivou diskusi. Málokoho to překvapuje, ale popravdě řečeno, v normální a zdravé společnosti by to diskusi nevyvolalo žádnou, protože by autorka takového nápadu neprodleně skončila v péči lékařů. Žel stav západní společnosti, a té evropské zvláště, je od normálu značně vzdálen. Různé regulační a takzvaně antidiskriminační aktivity rozežírají přirozený, demokratický systém mnoho let  Celý text zde...

Aktualizace 28.11.2012 :

Nepoctivá hra (František Rozhoň)

My Češi jsme zastánci opatrnosti, jako jediní jsme za dvacet nevyměnili „elity", napsal o naší „zemi bez odvahy“ komentátor Petr Honzejk 20.11.2012 v Hospodářských novinách. Zpráva o studentské petici, stávce a demonstraci proti nástupu členky KSČM do funkce radní zodpovědné za školství by mohla být báječnou zprávou o tom, že aspoň mládež setřásá zbytečnou opatrnost. Nejen Zbyška Dřevojana, pronásledovaného StB a na počátku normalizace i 18 měsíců vězněného, však napadlo, zda za těmi protesty v jižních Čechách není něco jiného.  Celý text zde...

Laureátem pátého ročníku Ceny Jaromíra Šavrdy je Luděk Eliáš

Občanské sdružení PANT uděluje každoročně u příležitosti Dne lidských práv Cenu Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě. Laureáty bývají stateční lidé, kteří se odvážili vzdorovat totalitnímu režimu. Ocenění dosud obdrželi Antonín Huvar (v roce 2008), Eva Vláhová (2009), Václav Havel (2010) a František Zahrádka (2011). Letos bude oceněn herec, moderátor a publicista Luděk Eliáš, který má zkušenost se dvěma totalitami.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Nevolnická
Slyším-li slovo revoluce
nad hlavu v prosbě zvedám ruce
to slovo Pane vyžeň z Čech
v okovech dál nás žíti nech!  Z knihy básní vydané r. 1977 zde...

Zaujalo nás jinde:

Havel a renesance českého komunismu (Gustáv Murín)

Oslávili sme výročie 17. novembra a ja musím začať konštatovaním, že zlí chlapci by nemohli toľko škodiť, keby im dobrí chlapci nerobili cestičku. A "dobrý chlapec" Václav Havel takto narobil kopu zla. Výsledkom je návrat komunistov stalinského typu do popredia českej politickej scény.  Celý text zde...

Není koho volit (Ondřej Ryčl)
...zkusil se někdo zamyslet nad tím, jaké to je být slušným poslancem nebo senátorem nebo obecně politikem ve vyšší funkci a být čestný?  Celý text zde...

Muži jsou diskriminováni! (Markéta Šichtařová)

Bylo by to docela úsměvné, kdyby se nad tím nechtělo plakat. Totiž nad návrhem směrnice, kterou schválila Evropská komise pohoršující se nad „nedostatečným“ počtem žen ve vedení podniků.  Celý text zde...

Aktualizace 21.11.2012 :

Dnešní mocní se moc bát nemusí (František Rozhoň)

...zpíval mimo jiné
vždyť zadarmo na světě nemáš nic přeci,
natož pak právo a svobodu...
V rozporu s příslovím pozor dej hochu
a darům se dívej na zoubek,
sotva v tom na chvíli ustrneš trochu,
na lep jim sedneš jak holoubek  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Popěvek o smutné pravdě
Ádu v pekle čerti škvaří
a na zemi Brežněv září.
Půl světa má na provázku
a za mořem velkou lásku.
Kdysi mocná Amerika
tloukla Ádu, nebožtíka
k tomu co má kolonie
dneska láskou téměř hyne.  Z knihy básní vydané r. 1977 zde...

Angažoval se na správné straně a je haněn

Připomínáme příběh Františka Zahrádky, který v těchto dnech převzal z rukou ministra obrany ocenění za III. odboj.  Celý text zde...

17. 11. 1989 – 17. 11. 2012 (Tiskové prohlášení Konzervativní strany)

Před 23 lety jsme se začali zbavovat toho, co více než čtyřicet let komunistického režimu dusilo naše osudy, ničilo hospodářství, přírodu, památky, kulturu, vedlo nás k zaostalosti. S nadšením jsme svrhli totalitní režim a nadechli se svobody... Naší země má všechny formální atributy demokratického státu, postkomunismus a mafiánské prostředí – deficit vlády zákona – však blokují realizaci demokratického obsahu.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Od gerontokracie ke kleptokracii. Naše cesta od roku ’89 (Anketa)

Lukáš Kovanda, Jan Keller, Petr Hampl a další. Den před 17. listopadem žádáme několik výrazných osobností, aby se ohlédly a ve zkratce popsaly, co se od revoluce podařilo, co ne. Lovili jsme „napříč názorovým spektrem“ – a můžeme konstatovat, že hodnocení zprava i zleva mají někdy výrazné společné rysy.  Celý text zde...

Zase tu běhá strašák komunismu (Tomio Okamura)

Každý novinář se ptá, zda bych jako prezident jmenoval vládu s podporou komunistů nebo v níž by byli komunističtí ministři. A já se ptám: "Myslíte kariéristy z normalizační KSČ, kteří jsou v našich dosavadních vládách stále, jsou premiéry nebo dokonce kandidují na prezidenta? Proč najednou ta starost?"  Celý text zde...

Volební výkony naštěstí v Čechách dosud neznámé (Ota Ulč)

V předchozím textu jsem výsledek amerických prezidentských voleb vysvětloval jedním slovem: DEMOGRAPHY. Při důkladnějším uvážení všelijakých okolností ale zpřesňuji úspěšně konkurujícím označením DISHONESTY a též kratším a trefnějším FRAUD neboli PODVOD.  Celý text zde...

Česká média informují o válce v Gaze hůře než izraelská (Daniel Veselý)

Díky nejstaršímu izraelskému deníku Haaretz a kvalitním novinářům, jako je Amira Hassová, se můžeme o probíhající válce v Gaze dozvědět spoustu validních informací na rozdíl od českých sdělovacích prostředků a mainstreamových komentátorů... Díky konzervativnímu listu Jerusalem Post se můžeme dozvědět, že syn Ariela Šarona Gilad navrhuje pro „Stát Gaza“ de facto konečné řešení: „Je třeba srovnat se zemí celé čtvrti v Gaze. Je třeba srovnat se zemí celou Gazu.“  Celý text zde...

Aktualizace 14.11.2012 :

17.11.2012 - Den boje za svobodu a demokracii:

Na tradiční pietní vzpomínku na oběti komunistické zvůle zvou Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948-1989 a veteráni protikomunistického odboje v letech 1948-1989. Vzpomínka se uskuteční u Památníku obětem komunismu ve Znojmě - Louce u kostela sv. Václava a začíná mší svatou od 10 hodin ve zmíněném kostele.

Dokončeme revoluci - demonstrace od 14 hodin v Brně na Malinovského náměstí od 14 hodin;

Demokracie vypadá jinak!!! - shromáždění odpoledne v Ostravě na Masarykově náměstí

Demokracie vypadá jinak - několik desítek organizací a iniciativ zve na demonstraci - Praha, Václavské náměstí, od 13 hodin...

Tak vypadají demokracie (František Rozhoň)

Rodiče mně řekli leccos o demokracii Franze Josefa i prvorepublikové, proto dnes souhlasím s heslem akcí 17. listopadu Demokracie vypadá jinak. Naproti tomu snaživý Martin Čaban píše v mladofrontovní E15, že to heslo je mylné a demokracie skutečně vypadá jako dnešní realita. Už Orwell však napsal, že obhájci kteréhokoli režimu mohou tvrdit že je demokratický, neb v případě slova jako demokracie neexistuje žádná definice.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Odboj v mezích zákona!
Odboj v mezích zákona!
Dočkal jsi se Hašku!
Všechno dneska mění se
v Kocourkov a frašku!  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Fight for freedom! (Filip Mahďák)

Chtěli jsme rychle zapomenout na otrávenou atmosféru hluboké prázdnoty, předstírání a ohnutých páteří před nositeli moci. Chtěli jsme rychle zapomenout na éru totalitního socialismu neomezené moci vyvolených křupanů a bařtipánů, jenž se tak dovedně uměli plazit vzhůru pomalovaní správnou barvou a správnými hesly, skrze zadnice těch správných dam a pánů. Chtěli jsme zapomenout na bič strachu z tajné policie, sledování, udávání, odposlechů, spolupráce.  Celý text zde...

Komenského hořký pláč (Miloslav Pouzar)
...Nedávno jsem byl svými kolegy požádán, zda bych... nezajel na jednu základní školu v našem kraji s hodinovou přednáškou... Jedná se o projekt EU zaměřený na propagaci přírodních věd v osmých a devátých třídách základních škol...
Když prezentace skončily a děti odešly na oběd, udělal jsem si samostatnou exkurzi po... učebně. Ve skříních tam byly pomůcky, které jsem znal ze svých školních let. Jejich původ sahal mnohdy někam do dob Rakouska-Uherska, některé z nich byly sovětské. Cokoli s puncem jednadvacátého století zde chybělo... Co vy na to, občané – voliči – rodiče? Proč takovou věc dovolíte?  Celý text zde...

Co je dnes v Americe rasismus (Ronald Kessler, Martin Horský)
...kdo hledá v Americe rasismus, musí začít u politiků a stoupenců strany, která se neustále bije v prsa s tím, jak je proti rasismu.  Celý text zde...

Aktualizace 7.11.2012 :

Zvůlí ke katastrofám (Bohumil Kobliha)

Mluvím především o zvůlích politických, uvozených idejí „…über alles…“. Začátek moderních politických katastrof je vždy podložen nezdravou či rovnou zhoubnou ideologií, která se vyvyšuje a osobuje si právo nad druhými, ať jednotlivci tak etniky, národy a státy, ne-li nad světem. Nejmarkantnější pro nás v Evropě byla zvůle nacistická a nedávno komunistická. Jedněch jsme se zbavili, druhé nastupují.  Celý text zde...

Byl 28. říjen (František Rozhoň)

Zase byl 28. říjen, čas výročí obnovení české státnosti a nástupu masarykovské demokracie. Ten den promluvil předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička: Přiznejme si, že po dvaceti letech budování demokracie jsme nijak zásadně nepokročili, byť si často namlouváme opak. Příliš jsme se vzdálili zásadám jejího vyznavače, ale také člověka, který se ji snažil co nejdůsledněji prosazovat – T. G. Masaryka.

J. Vodička dal za pravdu profesorovi Bohumíru Blížkovskému z Brna, že Česká republika prožívá komplexní krizi a že jde zřejmě o naše druhé nejvážnější novodobé ohrožení. Vodička dodal, že úcta k Masarykovi je zúžena na kladení věnců při některých výročích a na stále se opakující oslavné řeči, zatímco naše současnost je pravým opakem Masarykova Československa.  Celý text zde...

Monarchistický omyl k výročí založení republiky (Vlastimil Podracký)

Nepovažuji pochod monarchistů ve výročí založení republiky 28.10.1918 za nikterak vhodný, protože se současně vyjadřuje ke dvěma principiálně nezávislým záležitostem (pád monarchie a vznik nové české státnosti), přičemž pochybuji, že je záměrem monarchistů (alespoň těch nefanatických a myslících) proti nové české státnosti protestovat. Význační monarchisté té doby, historik Josef Pekař a politik Karel Kramář (které jistě nemůžeme považovat za hlupáky) vznik republiky přivítali, protože pro současníky to nebyla jen nějaká pouťová atrakce, ale výsledek boje za nezávislost. Vznik české státnosti byl důležitější než monarchie samotná.  Celý text zde...

Zlo přichází jako dobro
Stručně o okolnostech bolševické akce nazvané Velká říjnová socialistická revoluce  Kapitola z knihy Československo - příběh revoluce zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Ať žije král Klacek!
Třeseme se strachem
modráme od facek
a křičíme s davem:
ať žije král Klacek!  Z knihy básní vydané r. 1977 zde...

Zaujalo nás jinde:

Zádušní mše za 294 statečných (Václav Vlk st.)

23. října 2012 kardinál Dominik Duka odsloužil zádušní mši za 294 aktivních pomocníků skupin Anthropoid, Silver A, Out Distance a Intransitive popravených v koncentračním táboře Mauthausen. Nacisté tehdy zakázali uveřejnit jakékoliv zprávy o této bestiální popravě, přestože jinak byly protektorátní noviny plné červených oznámení o popravách Čechů "za schvalování atentátu". Stovky aktivních odbojářů se do nacistické propagandy nehodili.  Celý text zde...

Komu metál aneb K případu severokorejského uprchlíka (Luděk Frýbort)

Proběhla nedávno tiskem zpráva o severokorejském vojákovi, který se probil nejostřeji střeženou hranicí světa na svobodu: zastřelil své dva nadřízené, načež proběhl demilitarizovanou zónou do Jižní Koreje. A teď mi, prosím, povězte: vrah? Nebo člověk statečný, davší v sázku život, aby se dostal z vnuceného otroctví na svobodu?  Celý text zde...

Co o nás řekl ten komunista (Jindřich Šídlo)

...co jsme to jen provedli s tím údajným komentářem jednoho mladého komunisty, z nějž jsme v sobotu dopoledne vytvořili krvelačnou zrůdu, abychom odpoledne začali opatrně couvat a v neděli ráno se probudili s nepříjemným pocitem, že tohle se tedy vůbec nepovedlo a že jsme zřejmě někomu dokonce dost nepěkně ublížili?  Celý text zde...

Aktualizace 28.10.2012 :

Zemřel vlastenec Josef V.Toman - Tománek

Jen pár týdnů před stými narozeninami zemřel Josef V. Toman - Tománek. Při jeho 95tých narozeninách připomněl zástupce Svědomí, že je štěstím pro národ, když má ve svém středu lidi jako je Josef V.Toman – Tománek, člověk, který se nebojí podívat lžím a křivdám zpříma a čestně do očí. I když se za to musel v minulosti skončit za hranicemi své milované vlasti, pro kterou byl odhodlán položit to nejcennější co člověk dostal od Boha darem, tím je život. Neměl to v životě lehké, ale přijal to jako voják na poli bitevním statečně. Vyměnil zbraň za péro, aby nakonec stejně účinně bojoval proti neřestem lidstva tvůrčím slovem a zušlechťoval společnost v duchu křesťanských zásad jako básník.

O politickém programu ČSNS v odboji (Memorandum z 12.4.1948)
Rozbor situace
Taktika KSČ
Taktika liberalistická
Taktika Němců
Taktika ČSNS  Celý text Dokumentů doby zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Zdravice Švejkovi
Soudruhu Švejku, hochu zlatý,
Strana ti tiskne pravici,
jsi pro nás všechny Velký svatý,
jen ty jsi zkrotil ulici.
Když v těžké době v lidu vřelo,
a každý málem chtěl nás bít,
ty pošoupl si čepku v čelo
a zvolal: "Lidé, to chce klid!"  Z knihy básní vydané r. 1977 zde...

Pět melounů na stole a skalpel na krku (Vojtěch Pospíšil)

Při jedné debatě mně můj známý sdělil, že kandidát do Senátu ucházející se o přízeň voličů v obvodu Prostějov pod hlavičkou TOP 09 – pan doktor Aleš Nevrla – byl prý ke kandidatuře dotlačen výhružkami (vyhazov?, ztráta primariátu?) týkajícími se jeho zaměstnání (Nemocnice Prostějov?, Agel?, Chrenek?).

Napodruhé jsem zbystřil – od člověka z úplně jiného prostředí jsem se znovu dozvěděl to samé, že prý mu doktor Nevrla sdělil, že jeho kandidatura není nic jiného, než podlehnutí tlaku z nemocnice. Potom mně totéž řekl ještě třetí člověk. Hrozné, že? Nějaká vlivná zájmová skupina si vybrala slabší typ, který se pod tíhou výhružek podvolí dnes a logicky i zítra v Senátu; nazvěme to třeba „prodloužená ruka zájmové skupiny“. Zároveň je to člověk u voličů oblíbený, který z hloubi kandidátky při posledních komunálních volbách drtil svými preferenčními hlasy všechny kandidáty před sebou.  Celý text listárny zde...

Mocenský zásah (Vojtěch Pospíšil)

Článek Pět melounů a skalpel na krku měli odvahu zveřejnit pouze redaktoři prostějovského internetového zpravodajského serveru http://iprostejov.cz/...

Pokud byste tento článek hledali na internetu nyní, nenajdete ho. Jen pár hodin po uveřejnění redakce článek stáhla (mám ale print screen...). Podařilo se mně zjistit, že se jednalo o mocenský zásah a redakce byla nucena kapitulovat, protože není možné „kvůli jednomu článku položit celé noviny“.

Je to zkrátka útok proti nezávislosti medií a proti svobodě slova. Iniciátoři tohoto útoku se zřejmě rekrutují z podobné hodnotové oblasti, jako lidé, kteří vyvíjeli nátlak na pana doktora Nevrlu. Jasně se ukazuje, že máme co do činění s lidmi, kterým nejsou svaté žádné principy (zásady zastupitelské demokracie, svoboda slova a tisku), kterým není svaté nic. Celý text listárny zde...

Vyhlášení občanské neposlušnosti (Viktor Šantrůček)

Tímto vyhlašuji občanskou neposlušnost dle Listiny základních práv a svobod čl.23.
Odmítám respektovat veškerou legislativu, která mi ukládá jakoukoliv povinnost vůči státním orgánům, institucím a subjektům z této legislativy vzniklých. Odmítám respektovat jakékoliv rozhodnutí moci zákonodárné, výkonné, soudní a jejich represívních složek. Odůvodnění:  Celý text listárny zde...

Zaujalo nás jinde:

Nobel rotující (Pavel Páral)

Rozhodnutí komise pro udělování Nobelovy ceny míru ocenit Evropskou unii je subjektivním rozhodnutím pěti lidí, a tato podivná společnost už oblažila různé pozoruhodné osoby... Skutečností ale je, že jestli má dnes někdo lví podíl na zhoršování vztahů mezi národy v Evropě, je to právě Evropská unie se svým eurem drženým, ať to stojí, co to stojí, a vynucovanou další integrací až do podoby centralizovaného federálního uspořádání Spojených států evropských. Snil o nich už jistý Napoleon Bonaparte a o sto padesát let později Adolf Hitler.  Celý text zde...

Kdo provokoval v Luxoru? (Milan Daniel)

Ve stylu Rudého práva neblahé paměti referovaly včerejší Lidové noviny o autogramiádě Madeleine Albright v Pražském Luxoru.  Celý text zde...

Ještě z knihy Petra Hájka: Kdo řídil pád komunismu a jak škodil Havel
...Propagandisté studené války udržovali v omylech a iluzích veřejnost v obou částech rozdělené civilizace bezmála půl století. Ale stejně jako se prosadil omyl, že bolševismus byl komunismem či socialismem, tak se podařilo utajit, že poslední zbytky kapitalismu padly současně s Berlínskou zdí...

Zafixování teze, že na západ od našich hranic funguje jakási „vyspělá demokracie“, od níž se musíme učit, srovnávat s ní krok, zákony, etické a mravní normy života, bylo a je dosud největším propagandistickým úspěchem havlistické mediokracie.  Celý text zde...

Aktualizace 24.10.2012 :

Vzpomínat nestačí (František Rozhoň)

28. října 1918 byla publikována nóta nového ministra zahraničí Andrássyho, kterou vláda monarchie vyjádřila ochotu jednat o uzavření příměří. Miliony lidí z nóty vyvodily závěr o porážce Rakousko-Uherska a vyšly do ulic a vládnoucí skupina zjistila, že ji neposlouchají ani její národy, ani její vojáci, které 14 dní předtím zneužila k policejním službám. Protože spolčování je důležitou zbraní těch, kdo se cítí uhroženi, vzniklo Československo, v němž si vládli ti v Rakousku a Uhersku upozaďovaní v českých zemích, na Slovensku a na Zakarpatské Ukrajině.

Svoboda je prostorem, který si lid buď sám vyplní a udržuje, nebo mu ho po svém zorganizuje někdo jiný. Po Říjnu 1918 se českoslovenští politici angažovali ve Společnosti národů, která měla podle představ US prezidenta Wilsona napříště řešit všechny rozpory mezi státy jednáním u zeleného stolu. A Češi a Slováci, na rozdíl od zdejších Němců, patřili k těm, kteří nejdéle odolávali požadavkům sjednotit se ve jménu lepších zítřků pod nějakého vůdce, pod vedoucí skupinu, pod byrokracií.  Celý text zde...

Zamyšlení říjnové (Stanislava Kučerová)

28. říjen je náš“ Den nezávislosti.“ Symbol vzniku svobodného státu Čechů a Slováků, obnova naší státnosti po bezmála 300 letech. Nejsme sami, kdo slaví státní svátek na památku ustavení své státnosti. Tak třeba Švýcaři. Pro ně je takovým dnem 1.srpen. Svátek připomíná, že 1.8.1291 se na /od té doby posvátné/ louce Rütli sešli zástupci tří lesních kantonů /Schwyz, Uri a Unterwalden/, aby ve vší tajnosti uzavřeli pevné „spříseženectvo“ k boji za svobodu od utlačitelských Habsburků. Našli spojence v dalších kantonech a časem zvítězili. My jsme prožili osvobození od Habsburků zhruba o 600 let později. Ale je toho více, co nás se Švýcary spojuje. Zakladatelský přínos evropské reformaci. My jsme měli mistra Jana Husa, oni Ulricha Zwingliho. Nebo zakladatelský přínos klasické pedagogice. My jsme měli J.A. Komenského, oni H. Pestalozziho. Ale je také něco, co nás odlišuje. Švýcaři nikdy nezpochybnili a neznevážili svůj 1. srpen. My však si svou věrností 28.říjnu tak jisti nejsme.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Bratři v triku (Milan Hulík)

Kdo by je neznal. Slavné logo animovaného filmu, tři uklánějící se chlapečkové v pruhovaných tričkách. Že Topolánek a Dalík jsou jen dva? Tři mušketýři byli přece čtyři. Tím třetím bratrem v triku je MUDr. Martin Barták, který měl tak krásně Dalíkovi nahrát příležitost, jak si říci o úplatek za pandury.  Celý text zde...

Povolené hmaty a chvaty (Václav Vlk st.)

...Pán, který se zastal na zem sražené a po dlažbě vláčené ženy... byl nejprve odveden na stanici Městské policie, kde jej osm hodin drželi ve vazbě v nedůstojných podmínkách...

Patrik Šebesta, který sám sebe označuje za člověka zabývající se "bezpečnostní oblastí"... tvrdí, že zásah byl adekvátní a správný, a... že "Ústavní soud v judikátu sp. zn. I. ÚS 263/97 uvedl, že občané jsou povinni se podrobit výkonu pravomoci veřejného činitele bez ohledu na vlastní soukromý názor"...

Jsem přesvědčen, že... i strážník či policista... nemůže se schovávat za protiprávní či jiné příkazy, které odporují zásadám lidských práv. To, že nás nesmí policie tlouct na ulici jak jí napadne, je naše zásadní právo. Pokud jedná policie zjevně protiprávně a svévolně, máme právo se bránit, ba dokonce máme morální povinnost se bránit. Abychom zůstali civilizovanou společností, musíme bránit napadenou ženu, jako to udělal pan Frištenský, máme právo hlasitě a na místě projevovat nesouhlas s nepřiměřeným zákrokem. Demokracie není o volbách. Demokracie je o svobodě a důstojnosti občanů a o policii podřízené společnosti a ne naopak.  Celý text zde...

O demokracii (Ondřej Neff)

...Pak se internetem začaly sypat výsledky a ukázalo se, že komunisté jsou vpředu... Načež se začalo ze sociálních sítí sypat: myslím na emigraci! Můj ty bože, emigrace! Co je tohle proboha za reakci? Od doby, kdy jsem politický rozum získal a bylo to hodně brzy, myslím na osmačtyřicátý rok a na to, zdali šlo komunistickému převratu zabránit. Vyptával jsem se pamětníků, rodičů především. Hodně si toho přečetl. Po těch letech vím, jak zásadně se změnila doba... Komunisté dnes mohou získat voličské hlasy, mohou a dokázali získat hodně voličských hlasů. Ale nedokážou vybudovat tu neviditelnou armádu, připravenou na vůdcovo písknutí vyrazit do ulic. Nemají buňku v každé fabrice a v každé dílně. V osmačtyřicátém to byla masová strana s hluboce vkořeněným zázemím, dnes je to strana s momentálně početnou podporou. A to pomyšlení na emigraci? Copak je v nás tak málo kuráže, že jsme připraveni sbalit kufry při prvním zahřmění?  Celý text zde...

 

Aktualizace 17.10.2012 :

Snaživí Joachim Gauck a Luděk Navara (František Rozhoň)

Po Únoru bylo častým zvykem, že papaláši osobně či písemně ujišťovali, že s nimi v čele jsme na správné cestě ke šťastným zítřkům. Když se papalášům nedařilo, pořídili si vyznamenání. Po tom všem jiní snaživci papaláše pochválili a propagandu přiživili, přestože prostí lidé si často mysleli něco jiného. Ač od Února uplynula řada let, cosi podobného spustili papaláši a snaživci i v posledních dnech při návštěvě německého prezidenta J. Gaucka, po zveřejnění manifestu Rudého Danyho a jeho party, po vyznamenání EU Nobelovou cenou míru.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)

Ani kapky vody!

Ani kapky vody!
od úst k ústům znělo,
v jednotě je síla;
město burácelo.  Celý text zde...

Zakrývaju sa na Slovensku zločiny komunizmu?

V súvislosti s nedávnym 25. výročím vraždy kňaza Štefana Poláka, ktorej podrobnosti sú uverejnené na webovej stránke, nemožno zabudnúť ani po 22. rokoch od novembra 1989 na doteraz kompetentnými orgánmi neobjasnenú vraždu tajne vysväteného kňaza Ing. Přemysla Coufala, ktorú vyšetrovacie orgány – zrejme ako vec pre mnohých v nej účinkujúcich nepohodlnú -- oficiálne uzatvorili ako samovraždu, a tak ju zmietli zo stola.

V akom žalostnom stave sa nachádza vyrovnávanie sa so zločinmi komunizmu na Slovensku, svedčí práve tento prípad.  Celý text na stránkách SZCPV zde...

Literárně dramatická společnost Místecká Viola zve

Městská knihovna Frýdek-Místek a literárně dramatická společnost Místecká Viola zvou širokou veřejnost a příznivce mluveného slova na setkání s autorem Ing. Jiřím FIGUROU a na seznámení s knihou Kateřiny Tučkové “Žítkovské bohyně”.

Pořad se koná v Modrém salónku místecké knihovny v pátek 19. října 2012 v 17,30 hodin.

Zaujalo nás jinde:

Ono se všude moc chlastá. A souloží (Václav Vlk st.)

...Vybraní a zvláště často citovaní čeští novináři, filosofové, myslitelé a jiní progresivní vzdělanci se totiž snaží ze všech sil, aby byl národ český doveden k přesvědčení, že patří k zvláštnímu lidskému druhu. Nekvalitnímu, zlotřilému, zlodějskému a ke všem nepravostem tíhnoucímu.

A má to úspěch. V článku o řidičích se dočteme, jak jsme mizerní řidiči (autor asi v životě neřídil vozidlo třeba ve Španělsku, na jihu Itálie, v Rusku ani Turecku), naše děti údajně tak hulí marihuanu, až jsou rekordmany na celé zeměkouli a v přilehlém vesmíru (dotyčný asi nikdy nenavštívil Holandsko ani španělské ostrovy, zvláště prohulenou Ibizu), a tak dále. Trpělivá, jistě že těžká a náročná práce na snižování sebevědomí obyvatel Česka stále pokračuje. A když už je tak úspěšná, zapojují se do ní, po boku novinářů a propagandistů, jak tomu bylo i v minulosti, mnozí prodejní a po funkcích, zisku, grantech a mediální slávě bažící tzv. vědátoři.  Celý text zde...

Žádná prohra pravice se nekonala (Daniel Makay)

Konala se totiž pouze prohra politického povlu, jehož charakterovým rysem je zlodějina, korupce, lež, politické vraždy, pomluvy, neschopnost, bezbožnost, sodomie, nezodpovědnost, krutost a volnomyšlenkářství. Nečasovo ubohé kvokání o tom, že prohrála pravice, je jen další brutální mystifikací a lží, protože koalice ODSTOP nikdy pravicí nebyla. To, že si sedne parta demagogů a usnesou se, že jsou pravice, protože kdysi jejich zakladatelé chtěli jít cestou svobodného trhu, decentralizace a demokratického práva, je již jen taktická goebbelspropaganda a důkazem toho je i to, že zakladatelé s tou jejich dnešní “pravicovou“ žumpou nechtějí mít nic společného.  Celý text zde...

Evropská karavana vytáhla do pouště (Bohumil J. Studýnka)

Od 12. září letošního roku žijeme my, Evropané, v jiné historické epoše. V ten den dal německý Spolkový ústavní soud volnou ruku tamnímu parlamentu ke schválení záchranného mechanismu ESM a evropské fiskální unie, a přitom zcela správně omezil celkovou eventuální angažovanost země v řešení eurozónního dobrodružství na 190 miliar eur. Ve stejný den téměř imperátorsky vyhlašoval novou dobu – tedy co se týká ovládání EU – její nejvyšší úředník José Manuel Barroso.

Opravdu nastala nová historická epocha, alespoň v té části Evropy, která se zve EU (přinejmenším pak v té části, jež se zve EMU – ať už je výklad zkratky jakýkoli). S pravomocemi uzurpovanými členským zemím a jejich klimbajícím parlamentům přebírá řízení v teritoriu EMU finančně-byrokratická oligarchie.  Celý text zde...

Aktualizace 9.10.2012 :

Politika ve stylu retro
•  Ke Dni státnosti byla vystavena Zlatá bula sicilská. Ta roku 1212 ustanovila mimo jiné, že do vnitřních záležitostí českého státu nesmí mluvit nikdo zvenčí, zato český král se podílí na rozhodování ve Svaté říši římské. Cizím vládcům tehdy český panovník vyhověl pouze tehdy, jestliže to bylo prospěšné pro české země.
•  Když chtěl Franz Josef I. bez souhlasu Čechů integrovat Mitteleuropu, vysloužil si I. odboj. Vzniklo Československo, jehož problémem podle Karla Čapka bylo bezohledné a ponižující partajnictví, takže stát byl odevzdán stranám k exploataci.
•  Straníci už tehdy nespokojeným radili: Pracujte ve stranách! K. Čapek oponoval: NE; je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie.  Celý text zde...

Peníze podložené válkou (Bohumil Kobliha)

Všechno něco stojí. V Anglii vymysleli nerozumné heslo: Žij teď zaplať později (Live now pay later). Nebudeme se tedy asi mýlit ani divit, řekneme-li že to vymysleli ti co půjčují peníze k tomu aby se žilo na dluh. Když se podle té ideje řídí jednotlivec, může ztratit zdraví alkoholismem, kouřením nebo se nebezpečně zadlužit. Když se ale na tuto dráhu dají celé státy, začíná bída, jak zažíváme důsledky na celoevropské úrovni.  Celý text zde...

Milan Paumer – inspirace k odvaze (Martin Rejman)

Dámy a pánové,
před dvěma roky jsme se na tomto místě loučili s hrdinou III. – protikomunistického – odboje Milanem Paumerem. Ve své řeči nad Milanovou rakví promluvil premiér Petr Nečas o odvážném a rovném člověku a vyslovil nesouhlas s názory lidí, kteří zpochybňují činy odbojové skupiny bratří Mašínů. Řekl: „Jako svobodní lidé máme právo proti svému zotročení či znevolnění bojovat všemi, opravdu všemi prostředky.“  Celý text zde...

Čechy a Slovensko 20 let po rozdělení (František Truxa)

V současné bouřlivé politické atmosféře bylo potlačeno do pozadí kulaté výročí rozdělení bratrských národů Čechů a Slováků rovněž z politických důvodů. Zatímco v Čechách tehdy zvítězily pravicové strany v čele s premiérem V. Klausem, tak na Slovensku zvítězila konzervativní levice pod vedením V. Mečiara. Slovenští nacionalisté, kteří jediní měli požadavek samostatného státu, měli ale velice slabé zastoupení. Po osamostatnění ale jejich vedení náhle zbohatlo.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Po invasi
Jen tiše, tiše ať je nerušíme,
jen tiše, tiše, vždyť tak blízko jsou,
berou nám všecko - dělejme že spíme,
když šlapou po nás, že to necítíme,
jen tiše, tiše, vždyť tak blízko jsou!
  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Politická korektnost (Marie Suková)

...Gay. Slovo homosexuál se jaksi nehodí. Přišlo to z angličtiny. Ještě před čtyřiceti lety gay znamenalo veselý. Nevím nic o tom, že by dominantním a snad i určujícím znakem homosexuality bylo zvýšené bažení po zábavách. Homosexuálové, až na svou sexuální orientaci, žijí stejný život jako ostatní. Nepleťme sem Prague Pride, jež jako by potvrzovala svou rozjíveností onu mylnou domněnku. Ostatně rozjívenci jsou i mezi heterosexuály. Takhle slovo gay – přijaté patrně většinou homosexuálů z nezbytí, když už se začalo užívat – navozuje opravdu podivné představy.

Nic na tom nemění, že se politická korektnost užívá po celém světě. Potvrzuje to jen básníkovo Svět chce být klamán.  Celý text zde...

Stíny horkého léta 2012. V čem se liší od roku 1989? (István Léko)

Máme za sebou jedno z teplotně nejvydatnějších lét naší historie a společenské dusno, které po tomto létě volně přetrvává i do začínajícího podzimu, začínají mnozí srovnávat se společenským dusnem předcházejícím listopadu 1989. I když dějiny se opakují jen přibližně, není snad nesmyslné uvažovat nad paralelami a rozdíly obou období. Třeba jen proto, abychom se vytrhli ze svých každodenních krátkozrakostí.  Celý text zde...

„Za Evropu!“ Tedy: „Za Spojené státy evropské!“ (Emil Hruška)
...A Cohn-Bendit, onen pověstný rebel z osmašedesátého, „rudý Dany“, který pak zezelenal, až nakonec jeho portrét doznal ještě tmavších odstínů, pravil, že finanční trhy podkopaly suverenitu národního státu, a ta se dá získat zpět jen v evropském rámci. Konkrétně v rámci federálních Spojených států evropských, vybudovaných podle vzoru Spolkové republiky. A přáním Verhofstadta a Cohna-Bendita je, aby tento stát se stal světovou velmocí, hrající rozhodující roli ve světě 21. století. Silná a sjednocená Evropa by se prý stala „nejmocnějším a nejblahobytnějším kontinentem světa, bohatším než Amerika, mocnějším než všechna nová impéria dohromady“. Toho samozřejmě nelze dosáhnout bez mocné armády  Celý text zde...

Aktualizace 3.10.2012 :

Psáno na buben (Jára Meců)
Leták

Někdo se našel a vylepil leták.
V jeho záhlaví stálo:
"PRYČ S TYRANY!"
Dále již nikdo z kolemjdoucích nečetl,
neboť ku čtení letáku bylo zapotřebí odvahy.
  Celý text zde...

Protest učitelky (Eva Dobšíková)

Sociální rozdíly se prohlubují, chudí se stávají katastrofálně chudými, bezdomovců přibývá, policie se stará , aby neobsazovali polozbořené stavby, chaty, aby se nezdržovali pod veřejnými přístřešky jako jsou nádraží a třebas hypermarkety, zkrátka, aby nikde nebyli vidět. Zdravotní péče o tyto bezprávné lidi? Podle mojí zkušenosti žádná, leda když se najde člověk zhroucený na ulici, který ještě dýchá., odvezou jej.  Celý text zde...

Zprostředkovaný projev Vlastimila Pechance k 7. veřejnému protestu ve Svitavách dne 21. 7. 2012, psaný z věznice Karviná

Před pár dny zemřelého Jakuba Poláka J. Šídlo v Hospodářských novinách 27. 9. 2012 označil za anarchistu se zásluhami o stát. Těmi Polákovými zásluhami Šídlo mínil, že Polák se vložil do řady soudních případů, když byl přesvědčen, že orgány činné v trestním řízení nejednají správně.

Polák se věnoval i svitavskému případu vraždy Oty Absolona z roku 2001 a zpochybnil odsouzení Vlastimila Pechance. Pechanec je stále ve vězení, přesto jeho slova zní na veřejných protestech proti jeho odsouzení.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Stát jako mafie (Stanislav Moc)

Jako mladíka a novopečeného emigranta mě Sydney v roce 1968 ohromila. Nejen svou bezprostřední krásou a velikostí, ale i svým svérázným způsobem života. Byl jsem vyjukaný a nechápal, jak lidé mohou žít v tomto konglomerátu, aniž by museli mít občanské průkazy... Tohle a jiné věci mi dlouho nešlo na rozum, ale na život bez občanek a taktéž bez neustálého dozoru jsem si zvykl velice rychle... Stát ovšem dbal o základní pravidla slušnosti. A také se je nebál prosazovat.  Celý text zde...

Jedovatý líh aneb oslava hlouposti (Markéta Šichtařová)

...jazyk je zbraň obdivuhodně mocná. Stačí jen maličko posunout význam několika slov a stádo voličů šlape, jak se mu píská. A právě proto jsou hrátky a manipulace s jazykem tak strašlivě nebezpečné. Tak například:

Skutečnost, že majetek z řeckých důchodových fondů byl zestátněn neboli ukraden, byla oficiálně označena za „dobrovolný odpis“. Veřejnost se tudíž nebouří.

Když ECB tiskne inflační peníze, je to oficiálně označováno za záchranu Evropy. Veřejnost se tedy nebouří.  Celý text zde...

Od Zlaté buly sicilské až po současnost (Michal Jandamike)

...dodnes vím, že tento dekret ustanovil každého dalšího nástupce po Přemyslu Otakaru I. automaticky králem. Ale je v ní ještě něco co se dnes europřisluhovačům nehodí do krámu.

Nešlo jen o dědičnost královského titulu, ale o to že královský titul získá automaticky každý, kdo bude případně českými pány zvolen coby následník. Dále pak se jednalo o autonomní hlas při rozhodování ve Svaté říši římské. Jinými slovy, šlo o to, že do vnitřních záležitostí českého státu neměl právo kdokoliv zvenčí co mluvit a navíc my měli právo mluvit do vnitřních záležitostí říše, pokud šlo o jakákoli rozhodnutí.  Celý text zde...

Aktualizace 26.9.2012 :

Už nikdy nepojedeme vlakem, slibovala máma (František Rozhoň)

Mezi „klíčovými“ zákony přijímanými našimi zákono„dárci“ je omezení valorizace důchodů a naproti tomu návrh na zvýšení platů „elit“. Zvýšen má být i plat šéfa Českých drah Petra Žaludy přesto (nebo právě proto?), že klíčová osobní doprava Českým drahám prodělává stále více peněz – za prvních šest měsíců roku vzrostla ztráta z osobní dopravy v meziročním srovnání z 21 na 259 milionů korun, tedy dvanáctinásobně. Podle ministra dopravy za LIDEM musí dojít ke zlepšení výsledků, od toho prý je nový člověk v představenstvu. Já se však domnívám, že o výsledcích se nerozhoduje ani tak v představenstvu, jako mezi cestujícími. A těžko se výsledky zlepší, pokud na kolejích vidím maminku, jak téměř vleče brečící dítě a prosebně volá už nikdy nepojedeme vlakem ale teď ještě poběž, prosím!!!  Celý text zde..

Stanovisko Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV)
Tajomník SZČPV F. Bednár podal trestné oznámenie na primátora A. Danka

Na podnet vedenia mesta bol následne dňa 14.9.2012 odoslaný elektronickou poštou TASR a SITA  Otvorený list Mgr. Zoltána Kukulu, ktorý bol prezentovaný ako stanovisko občianskeho združenia Politickí väzni    Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) a ňom sa – okrem iného –  uvádzalo, že je odoslaný  z poverenia predsedu PV  ZPKO Arpáda Tarnóczyho.

Bez  toho, aby si niekto overil hodnovernosť tvrdenia Mgr. Zoltána Kukulu, boli následne uverejnené  články  pod názvami  Politickí väzni: Bednár nás nemá právo zastupovať a Politickí väzni sa dištancujú od iniciatívy na odvolanie primátora Popradu.
Ako jednoznačne vyplýva zo stanoviska predsedu PV  ZPKO Arpáda Tarnóczyho zo dňa 19.9.2012, ktoré predkladáme v prílohe, Mgr. Zoltán Kukula konal bez vedomia predsedu PV ZPKO, bez mandátu a svojvoľne, čím poškodil  dobré meno oboch organizácií zastupujúcich bývalých politických väzňov.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Skrčencům
Plivl ti do tváře holomek v rubášce?
Zachovej rozvahu a ohni hřbet!
Dali ti přičichnout k sovětské nahajce?
Zachovej rozvahu a ohni hřbet!  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Protiústavní prohibice (Daniela Kovářová)
...Ministr zdravotnictví může dle zákona o ochraně veřejného zdraví nařídit mimořádné opatření, ale takové oprávnění je mu dáno jako představiteli exekutivy pro okamžitá a blesková řešení akutní situace, než se sejde Parlament. Třeba v pátek podvečer, kdy jsou zimní prázdniny, poslanci na dovolené a Sněmovní ulice je zapadaná sněhem. Hned v pondělí přece mohl zasednout Parlament. Pro ilustraci srovnejme zákon o mimořádných opatřeních z roku 1920, který výjimečně dovoloval omezit nebo dočasně zrušit svobody zaručené ústavní listinou. Ovšem i k jejich vydání bylo třeba podpisu prezidenta a schválení dvěma třetinami vlády. Zatímco dnes akceptujeme pro plošný zákaz podpis jediného člověka. Co bude následovat zítra?  Celý text zde...

Dědicem KSČ je v dnešní ČR česká pseudopravice (Boris Cvek)

...Kdo nesouhlasí s fungováním poměrů po roce 1990, bývá označován za komunistu, byť by mu vadilo právě to, co se za vlády KSČ stalo standardem: všeobecná zlodějina, lhaní, vláda mafie a nezákonnosti.

Musí se říci, že takto pojatý „antikomunismus“ je ve svém jádru bolševický, odmítající pluralitu a otevřenou debatu.

Je to totalitní myšlení.

Antikomunismus takového Karla Čapka nebo Ferdinanda Peroutky byl právě odmítnutím totalitního, nekritického, fanatického myšlení ve jménu otevřené demokratické debaty.

V Česku ovšem vznešená myšlenka svobody zdegenerovala v nezodpovědnou nezákonnost a vládu silnějšího a zločinnějšího mafiána a kritika těchto poměrů byla smetena ze stolu obviněním, že je komunistická.

Demokracie se tak stala pokračováním normalizace pod taktovkou české bolševické pseudopravice s jediným, klausovským, správným názorem na svět.  Celý text zde...

Rozpočet bude (Ivan Hoffman)

Po kabaretní vložce vládních rebelů, kteří se tentokrát „takticky" zdrželi hlasování o zvýšení daní, když minule byli „principiálně" proti a ještě před tím zvýšení daní svými hlasy „poslušně" podpořili, se rozplývá hrozba, že budeme bez rozpočtu. Ono to ale až taková hrozba nebyla. Podle toho, co zatím vláda ke státnímu rozpočtu na rok 2013 řekla, nám spíše hrozí, že rozpočet bude schválen.

Návrh, který má na stole „vláda rozpočtové odpovědnosti", počítá na jedné straně s neodpovědnými škrty, na straně druhé s neodpovědným hospodařením na dluh.  Celý text zde...

Aktualizace 19.9.2012 :

Stanovisko Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

V súvislosti s výzvou SZČPV na odstúpenie primátora Popradu a výzvou na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora v Poprade, bol v dňoch 10. 9 až 12.9. 2012 na predsedníčku SZČPV vyvíjaný nátlak, aby TASR oznámila v mene združenia, že sa dištancuje od uvedených výziev, čo ona odmietla  Celý text zde...

Kdopak to sekýruje? (František Rozhoň)

Na prudký rozvoj černého trhu s alkoholem u nás upozorňují léta investigativní novináři (jako Jana Lorencová), výrobci i dovozci alkoholu, manažery státu a úřady to zatím nechávalo v klidu, nezasahovali. I „nejlepší ministr financí" (aktuálně TOP 09) byl varován, že něco není v pořádku, když se po výrazném zvýšení daní v roce 2010 snížily o třetinu daňové příjmy z prodeje alkoholu, ale neklesla jeho spotřeba. Zahraniční tisk jako Le Monde teď baví čtenáře příběhem českých „odborníků", že v této situaci a za stavu, kdy výrobci klidně solí potraviny technickou solí, kvůli „rozpočtové zodpovědnosti" omezili personál inspekcí hygienické, obchodní a zdravotní. Ukázalo se však, že nadřadit potřeby rozpočtu nad schopnosti člověka přežít potravu/nápoje dneška nebylo šťastné - konzumenti začali umírat.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
A až nás zahrabou
A až nás zahrabou
a balvan navalí
i z pod něj ještě ozývat se bude;
To chce klid! Text  básně ze sbírky vydané r. 1977 zde...

Zaujalo nás jinde:

Sedmnáct mrtvých coby výstupní kontrola kvality alkoholu (Jana Lorencová)

V posledních dnech se nestačím divit. V této chvíli už zemřelo na následky požívání alkoholu sedmnáct lidí. Další oslepli a ví Bůh, kolik jich ještě bude. Sleduji všechna možná média a také pohotovost reportérů a redaktorů, kteří se snaží vypátrat, kde se tady vražedný alkohol najednou vzal. A tak jsem zalovila ve svých vzpomínkách a archivech. Musela jsem sáhnout hodně hluboko. Je to totiž už zhruba čtrnáct let, co jsem o výrobě, dovozu a prodeji natočila pro Českou televizi řadu reportáží. Tenkrát šlo „jenom“ o peníze – o desítky miliard.  Celý text zde...

Vzhůru ke světlým zítřkům s novou perestrojkou (Václav Vlk st.)

Při čtení článku "Směrem k federaci národních států" od předsedy Evropské komise J. M. Barrosa (LN, 14.9.2012) na mne dýchl závan starých časů... A "federace národních států" je skutečně děsivým nápadem, který může vyvolat ze zapomnění dávné nacionalistické čerty. On totiž neexistuje žádný národ španělský ani národ belgický, dokonce neexistuje jeden národ ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Korsičané nejsou Francouzi a Laponci nejsou Finové a značná část Rakušanů se považuje za Němce. Horší nápad už nemůže nikdo mít.  Celý text zde...

Rozhodnutí německého ústavního soudu (Jindřich Plzák)

...Německo tím názorně předvedlo, jak se dělá demokracie. Známý odpůrce zavedení eura a smluv z Maastrichtu a Lisabonu, poslanec německého spolkového sněmu za CSU dr. Peter Gauweiler, podal k ústavnímu soudu žalobu proti svévolnému, Bundestagem neodsouhlasenému stanovení obnosu, kterým Německo ručí za finance systému ESM, který má zaručit finanční přežití, odvrácení bankrotu států Řecka, Portugalska, Španělska, Itálie a dalších. Stranou se mluví už i o Francii. V podstatě jde panu Gauweilerovi o totéž, o čem mluví i náš pan prezident: Nikým nevolení funkcionáři EU ve spolupráci s národními politiky a nevolenými komisaři jednotlivých států rozhodují o další osudu unie.

To, že ústavní soud nezavrhl a priori záchranu eura a stanovil pouze podmínky, za kterých se smí Německo zúčastnit, vidí mnozí jako porážku doktora Gauweilera. Opak je pravdou. Hlavní cíl žaloby spočíval v zamezení německé vládě svévolně vynakládat peníze daňových poplatníků na záchranu zadlužených států. Zachraňovat ano, ale jen se souhlasem volených zástupců německých občanů. Pan Gauweiler tedy vyhrál - ne sice k.o., ale vysoko na body.  Celý text zde...

Aktualizace 12.9.2012 :

T. G. Masaryk, † 14. září 1937 : Masarykův koncept humanitní demokracie

T. G. Masaryk (* 7. 3. 1850) byl politikem rakousko-uherské monarchie, jednoho z nejdemokratičtějších států té doby. Za I. světové války byla Říšská rada (parlament) rozpuštěna a vládnoucí skupina kolem císaře se rozhodla nedemokraticky přetvořit Rakousko, zemi se slovanskou většinou, na stát německého charakteru, Masarykovi řekli ve vládních kruzích, že po vyhrané válce se už Němci nebudou s Čechy mazlit a definitivně s nimi zúčtují. Téměř 65letý Masaryk opustil Rakousko a začal se zasazovat o nový – demokratický – stát slovanského charakteru, který hned nabídl spolupráci místním Němcům.

75 let po Masarykově smrti se u nás stále diskutuje, co je demokracie. Proto představujeme i Masarykovo chápání humanitární demokracie, jak ho přednesla Marie L. Neudorflová na konferenci k 90. výročí vzniku ČSR  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Úvodem

Nezáleží na tom, čím člověk je, kolik má diplomů, titulů u svého jména. Dnes je rozhodující na či straně je! Člověk stojící v táboře komunistické reakce, hájící zájmy sovětských kolonialistů a imperialistů, člověk usilující o zničeni křesťanské civilizace, o likvidaci lidských práv a svobod, takový "člověk" sám sebe zatratil a nemá právo nazývat se člověkem! Občan stojící v táboře lhostejných je také k ničemu. Doba je příliš vážná na to, abychom se ptali čím člověk je. Dnes se musíme ptát, co chce obětovat ze svého pohodlí k obraně svobody.  Z knihy básní vydané r. 1977 zde...

Zaujalo nás jinde:

Tomio Okamura: Nebojím se komunismu, ale fanatiků

...Každá silná myšlenka v dějinách lákala fanatiky, kteří ji zneužili k teroru. Bylo to křesťanství, demokratické ideály, nacionalismus i komunismus.

Jádro a princip těchto idejí kvůli tomu ale zatratit nesmíme. Rovnost, svoboda, solidarita, vlastenectví, odpovědnost nebo víra vedoucí k milosrdenství svou platnost mají a musí mít vždycky.

Nebojím se komunismu, vlastenectví, křesťanství, konzervatismu ani liberalismu. Bojím se vždy jen fanatických jednotlivců a zmanipulovaného davu. A jedno jakého přesvědčení.  Celý text zde...

Extremista Masaryk

Když si přečtu výroční zprávu BIS o levicovém extremismu, mohu nabýt dojmu, že například Masaryk byl extremistou, poněvadž si dovolil volat po socialismu a stavět se proti kapitalismu, bezpráví, feudalismu, chudobě a velkostatkářské oligarchii.

Díky BIS mám také jasněji, že socialista George Orwell byl extremistou. Rovněž profesorové Stiglitz s Krugmanem jsou nebezpeční extremisté, kteří v extremistickém fanzinu NYTimes.com polemizují s jedinou neoliberální pravdou. Extremistou bude i takový investor George Soros, když financuje vůči kapitalismu tak zákeřné hnutí Occupy Wall Street.  Celý text zde...

Nesoudný a nestoudný Fischer prezidentem? (Miloš Horanský)

Na náměstí Míru mě obkroužil jakýmsi dotěrným mávnutím podpisového archu chasník, něco poblíž 17, 18 let, v bílém tričku Fischerových sháněčů-nadháněčů jeho hradní kandidatury. Vzal jsem papír a napsal razantním tiskacím: ANI NÁPAD! BYL V KSČ! - a podpis. Synek se udivil a dal se do smutně obligátní obhajoby, kterou už slyne jeho šéf – "omluvil se přece". Vzal jsem ho za loket, vedl k nedaleké lavičce a zkusil mu sdělit přesnější obraz.  Celý text zde...

Jaká kritika státu Izrael je přípustná? (Přemysl Houda)

Může být ten, kdo kritizuje Izrael, nálepkován antisemitismem, nebo v případě, že je sám židovské národnosti, obviněn ze sebenenávisti?  Celý text zde...

Aktualizace 5.9.2012 :

Podvod není názor (František Rozhoň)

I když politici čtyř zemí v Mnichově dohodli „čestný mír“, „mír pro naší dobu“, a později se české země staly Protektorátem Tisícileté říše, mnozí naši vojáci se s tím nehodlali spokojit. Ti, kteří tajně opustili Protektorát, a už 30. 4. 1939 založili například v Polsku bez větší podpory Zahraniční vojenskou skupinu československou, se brzy hodili Spojencům. Do Gdaňské zátoky připlul na „přátelskou návštěvu“ německý křižník Schleswig-Holstein a 1. 9. 1939 ve 4:47 hod. palbou na malou polskou posádku zahájil II. světovou válku. Do boje proti Němcům se pak ještě dlouho nezapojili bolševici, neb od 23. 8. 1939 byl Sovětský svaz smluvním spojencem nacistického Německa.

Nedlouho po pádu Tisícileté říše se „na věčné časy“ stalo spojencem Sovětského svazu i Československo a – jak se stalo zvykem od dob Goebbelsových - důležitým činitelem v ovládání společnosti se stala propaganda.  Celý text zde...

Obnovenie protestov „Gorila“ alebo pokus o oživenie mŕtvoly (František Bednár)

Ako sa ukázalo,  aktivisti, ktorí sa sami pasovali do úlohy organizátorov občianskych protestov  známych pod názvom Gorila, sa dopustili zásadnej kardinálnej chyby pri  ich iniciovaní už na samotnom začiatku. Privlastniac si protesty, začali selektovať a kádrovať, kto na nich môže vystúpiť a komu vystúpenie neumožnia. Títo amatérski rojkovia, manipulovaní z pozadia, takto úspešne odradili a znechutili značnú časť verejnosti nielen od priamej účasti, ale mnohých aj od podpory protestov.

Paralely s „Gorilou“ možno nájsť paradoxne aj so v súčasnosti oslavovaným SNP. Táto historická udalosť, ktorej pozadie tu nechcem rozoberať, bola rovnako privlastnená viacerými politickými skupinami, a skôr ako o vojenský význam išlo o politickú kalkuláciu a smerovanie po skončení vojny, čo už na sklonku II. sv. vojny bolo jasné každému, pretože každý vedel , že Slovenský štát nemôže existovať vo vtedajšej podobe.  Celý text zde...

Poprava českého zdravotnictví (Petr Hannig)

Zatímco se ve vládě mění ministři a v médiích se otevírá skandál za skandálem, ve stínu těchto mediálně zajímavých událostí se připravuje definitivní poprava českého zdravotnictví.

Ještě to není tak dávno, kdy jsme měli, v komplexním pohledu, jeden z nejlepších systémů zdravotní péče na světě. Tím komplexním pohledem míním i dostupnost pro nejširší vrstvy obyvatelstva. Při svých návštěvách v USA mě překvapilo, že tamní lékaři, kteří o našem zdravotnictví něco věděli, nešetřili chválou na systém zdravotní péče v ČR. Jistě, bylo to dáno také tím, že máme špičkové lékaře v nejrůznějších oborech. Zatímco v USA se teď reviduje zdravotní politika směrem k evropskému modelu, tak naši vládní zdravotničtí experti se vydávají cestou k modelu, který bude znamenat, že nemoc bude pro pacienta a jeho rodinu zároveň ekonomickou katastrofou.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Proč z nás dělají blbce?
Proč nás ve škole neučí mravním hodnotám, ale pouze nás trestají sníženou známkou z chování?
Proč nás ve škole neučí, jak správně zacházet s penězi, abychom si zbytečně nebrali úvěry na všechno, co vidíme v reklamě?
Proč nás ve škole neučí duchovním hodnotám, ale vyhýbají se této otázce jako čert kříži?
Proč nás ve škole neučí, jak se správně stravovat, abychom neplnili ordinace a nestáli fronty v lékárně?
Proč nás ve škole neučí, jak být úspěšný ve svém oboru, ale vedou nás zoufale k průměrnosti?
Proč nepodporují naše přirozené talenty, ale potlačují je v zárodku a jsou rádi když nevyčníváme z řady?
Proč nám tají opravdovou historii lidstva a vymývají nám mozky opočlověkem a objevením Ameriky Kolumbem?  Celý text zde...

Obrana Jiráskova (Vít Vlnas)
Do panoptika "pokrokových osobností" se Alois Jirásek dostal nezaslouženě.  Celý text zde...

Nežít se lží! (Alexandr Solženicyn)

Dříve jsme se nesměli ozvat ani šeptem. Teď vydáváme a čteme samizdat, a když se sejdeme v kuřárnách výzkumných ústavů, jeden druhému si z duše postěžujeme: "Co se oni jen nadělají hloupostí, kam nás to vedou! Chvástají se zbytečnými lety do vesmíru, zatímco doma je chudoba a bída; podporují nezákonné vlády ve vzdálených zemích, podněcují občanské války; nepředloženě (a na náš účet) si vypěstovali Mao Ce-tunga, a teď nás proti němu poženou a my budeme muset volky nevolky jít; odsuzují, koho se jim zachce, zdravé zavírají mezi choromyslné - to všechno oni, a my jsme proti tomu bezmocní."

Už v tom vězíme až po krk, už nás všechny zachvátila duchovní zkáza, fyzický zmar vzplane co nevidět a sežehne nás i naše děti - a my se stále jen ustrašeně usmíváme a koktavě drmolíme: "Jak tomu můžeme zabránit? Takovou moc nemáme!"

Tak beznadějně jsme už klesli, že za každodenní skývu chleba se vzdáváme všech zásad, své duše, všech snah svých předků, všech příležitostí pro své děti - jen abychom neohrozili svou vratkou existenci.  Celý text zde...

The Guardian: Válka bude dlouhá

Některé války nekončí. Ruská vojska... bojují na severním Kavkazu dobrá tři století. Nakolik tedy můžeme být přesvědčeni o tom, že občanská válka v Sýrii, zemi rozpolcené prastarými rivalitami, definitivně skončí odstavením Bašára Asada? Bitva, která se odehrává v Aleppu, je názorným příkladem... Asadův režim drží západní část města, milice Syrské svobodné armády (FSA) východ. Boje se pro rebely nevyvíjejí dobře. Jak sami přiznávají, jejich přítomnost vadí velké části obyvatel města. Nejsou vnímáni jako osvoboditelé, ale jako poslové budoucího děsivého utrpení. FSA se tak ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny. Je špatně vybavena na to, aby sestřelovala Asadova letadla, ale dost dobře viditelná na to, aby přitahovala jejich bomby. Aleppští pak viní FSA za vojenské operace ve městě spíše než Damašek za jeho brutální metody.  Celý text zde...

Aktualizace 29.8.2012 :

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k 44 výročiu okupácie Československa

...Tragické udalosti 21. augusta 1968 by mali byť stále naším mementom a poučením z minulosti.

Je našou morálnou povinnosťou uviesť fakty o ktorých v médiách mlčia. Začiatkom 90. rokov získal redaktor Necenzurovaných novín Vladimír Pavlík informáciu od pracovníka ruskej národnosti, ktorý dlhodobo pôsobil v ČSSR ohľadom spravodajskej činnosti, ktorý povedal, že KGB nikdy nepripustí, aby Dubček vypovedal v Moskve o udalostiach 21. augusta 1968 pred komisiou zriadenou Borisom Jelcinom.

Pripomíname tiež, že pokiaľ by Alexander Dubček nebol zomrel, nikdy by totiž nepripustil, aby KGB ovládla ekonomiku prostredníctvom finančných skupín, nebola by vznikla kauza Gorila, ktorej jednu z protagonistiek Annu Bubeníkovu nedávno Európska komisia vymenovala za členku komisie pre privatizáciu majetku v Grécku.  Celý text na stránkách SZČPV zde...

Z praxe dvou diktatur (František Rozhoň)

V únoru 1948 se za pomoci médií podařilo zdiskreditovat jednu z vládních stran, odpadlíci z ní zůstali ve vládě za novou tranu, kterou nikdo nezvolil. Tak se zrodila diktatura Strany, která führerprincipu říkala demokratický centralismus. O každém člověku chtěla mít informace, proto měl každý „svého komunistu“ schopného o něm referovat; ti občas museli podávat drby, když neznali toho, na koho měli napsat posudek. Když se vládnutí nedařilo, odpoutávala se od problémů pozornost zesilováním boje proti „nepřátelům pokroku“ zvaným postupně např. kulaci, zbytky poražené buržoazie, pravicoví revizionisté, antisocialistické síly. Po Sametu diktaturu Strany nahradila diktatura Státu - i „ministr spravedlnosti“ K. Čermák napsal 7. dubna 2004 v PRÁVU zkratkovitě a trochu surově řečeno, stát si může dělat se svými občany co chce. A výše zmíněný způsob vlády pokračuje s nepodstatnými změnami.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Pět velkých omylů obhájců Pussy Riot (Ignác Pospíšil)
...Máte-li jiný názor, než arcibiskup, nemáte právo vyjadřovat svůj odlišný postoj znesvěcením či zbouráním kostela. Je přitom ironické, že v Rusku panuje mnohem širší svoboda slova a projevu než na Západě. Včetně ČR. V praxi je to právě Západ, ne Rusko, kdo je přísnější v postihování politických projevů hlásajících “nelegitimní” postoje, ve stíhání pomluv a “nenávistných” projevů.  Celý text zde...

Teď ještě aby se vláda zprávami BIS skutečně zabývala (Jan Schneider)

Budeme-li číst historické zprávy BIS, jak se v nich úporně opakují stále podobná témata, dojdeme asi k důvodnému dojmu, že vláda nedělá vůbec nic. Na druhou stranu je jasné, že všechna rychlá řešení jsou krátkodobá. Ale kdyby vláda hodně usilovala, situace by se tolik nehoršila, jak je z těch výročních zpráv patrno.

Jak BIS upozorňuje, všechny detailní podklady k tomu, co tvoří tento „výcuc“ z informační produkce BIS, byly odeslány příslušným adresátům. Na tomto místě můžeme docela hubatě nastínit to, co zpravodajcům pravidelně zvyšuje tlak a snižuje motivaci, aniž by si směli – jinde, než ve své „ponorce“ – postěžovat. Umíte si představit, co je to za pocit, když nesete zákonnému adresátovi informaci o bandě, která škodí státu, a přitom víte, že onen adresát je kamarád, ne-li přímo šéf té bandy?  Celý text zde...

Kniha "Die Patin " (Kmotra) volá po pádu vlády pod heslem "Merkelová pracuje na rozpadu demokracie" (Henning Krumrey)

"Kdo degraduje, jako Angela Merkelová, normy a hodnoty demokratické společnosti na pouhou schopnost manévrovat, ten pracuje na rozpadu demokracie. To je důvodem, proč jsem se rozhodla touto knihou vzbudit národ."  Celý text zde...

Aktualizace 22.8.2012 :

Slušný jako jakobín, fašoun (František Rozhoň)
...Řešení jakobínské povahy také znamená, že kdokoli může být obviněn a zároveň zbaven možnosti obhajoby, soud mu nemusí dokazovat vinu, stačí, že nabude dojmu o vině.

Takové počínání předvádí normalizační pohrobek Jan Fischer i jako kandidát na prezidenta. Veřejnoprávní rozhlas už musel přiznat, že za jeho případné vlády se máme nač těšit, Jan Fischer (podobně jako další pohrobek Vladimír Dlouhý) dává najevo, že se nehodlá řídit ústavou. Na Radiu Bonton Jan Fischer napadl Tomio Okamuru jako "nositele extremistických názorů" - nedal mu možnost obhajoby a hodil ho do jednoho pytle s vrahy jako Breivik a spol. Fischer se tak zjevně zachoval jako dříve jakobín či fašoun, servilní publicisté však mluví o Fischerově "slušnosti" a vůli pozvednout českou politickou kulturu.

Až uvidíte v ulicích krásky s tričky Tým Jana Fischera, uvědomte si, že vás vábí i k podpoře aktivistického politického stylu znovu potlačujícího práva a svobody.  Celý text zde...

Černí čarodějové z Letenské (Petr Hannig)

Poctivý má platit za podvodníka, to není kapitola z Orwellova románu. To je nový nápad géniů, dlících na Malé Straně v Letenské ulici (sídlo Ministerstva financí).

Za plátce DPH, který má daň odvést, má ručit objednatel služby. Čili ten, kdo už jednou daň zaplatil, má ji za neplatiče zaplatit znovu. Je to zase jeden z článků řetězu, kdy stát trestá poctivé a upřednostňuje podvodníky všeho druhu.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Pohrobci normalizace (Zdeněk Jemelík)
Prožitek 21. srpna 1968 a toho, co následovalo, je nezapomenutelný... Stalo se to, co jsme mnozí považovali za neuskutečnitelné, i když jsme viděli kolony tanků v tehdejší NDR poblíž našich hranic. Cenzura utajila obsah varování Jánose Kadára a George Marchaise Alexandru Dubčekovi.
...nastalo masové vylučování členů KSČ, kteří se před okupací hlásili k tzv. "polednové politice" a nesouhlasili se vstupem vojsk... na stranické čistky navazovaly desetitisíce vyhazovů ze zaměstnání... Uvolněná místa ve straně, společenských organizacích a státních firmách začaly zaplňovat "šedé myši". Nevybočující z řady, zato vybavené pružnou páteří a "kačením" žaludkem. Tito lidé přistoupili dobrovolně na službu okupačnímu režimu...

Listopadový převrat v roce 1989 zboural institucionální základnu jejich existencí, čímž se stali pohrobky normalizace... Někteří pohrobci normalizace změnili působiště, ale s výjimkou vyloučených věkem pokračují v nastartovaných kariérách a vede se jim skvěle. Bodrý absurdistánský národ s krátkou pamětí možná i některého z nich zvolí v přímé volbě prezidentem republiky. Normalizace neskončila, jen trochu změnila tvář a pány. "Pražské jaro" byl jen krásný sen.  Celý text zde...

Problém nejsou církevní restituce. Problém je Nečasovo mlčení (Petr Hampl)

...Česká republika má premiéra, jehož základní komunikační strategií je důstojné mlčení. Když pominu nešťastný výkřik o partě plukovníků, neslyšeli jsme od něj za ty roky ani jedno jasné a srozumitelné stanovisko. Takže i jeho příznivci (nemylme se, pořád ještě nějací existují) jsou odkázáni na dohady.

Stačí připomenout třeba jednání o tzv. fiskální unii. Naprosto pitomá smlouva, která by nepřispěla k vyřešení žádného ekonomického problému a jejíž jediným „přínosem“ by bylo zavedení okupační správy. Petr Nečas se zachoval neobyčejně statečně a jako jeden z mála evropských politiků jasně řekl, že se nepřipojí. Ale dozvěděl se o tom někdo z jeho voličů? Slyšeli jsme sled stručných a naprosto nejasných stanovisek, ze kterých nejdřív nebylo zřetelné, zda je premiér pro nebo proti, až nakonec vykrystalizoval názor, že se ke smlouvě nepřipojí kvůli nějakým složitým procedurálním problémům. Scénu pak celkem logicky ovládli kolaboranti s extrémně křivými páteřemi a se zdánlivě pádným argumentem, že když se německá okupace líbí všem ostatním, byla by skvělá i pro nás.  Celý text zde...

Skutečné konce šlechetných úmyslů (Václav Vlk st.)

...hloupě prý peskujeme pravého demokrata Šinágla... O panu Šináglovi pár veřejných informací – sám mi je ostatně posílá... Drzost, s kterou pan Šinágl napíše, že za války zahynulo pouhých 36 700 až 55 000 Čechů a že sami Češi zavraždili daleko víc nevinných sudetských Němců, ukazuje na starý nacistický zdroj jeho informací. Počet zavražděných a padlých čs. občanů za války byl 390 000, ale on, čistý antikomunista a vzorný člen sudetoněmeckého sdružení, nějaké ty židy, cikány, Slováky a jinou verbež za Čechy prostě nepočítá, že?!... Z údajného antikomunisty se vyklubal docela obyčejný kolaborant a neonacista.  Celý text zde...

Aktualizace 15.8.2012 :

Bolševicky za práva (František Rozhoň)

V padesátých letech minulého století bylo možno i u nás kritizovat, ne však všechno. Tvrdě byla zesměšňována údajně nekvalitní práce některých občanů, přehlíženy byly skutečnosti daleko závažnější, například že přes odhalení zločinů spjatých s kultem osobnosti pokračovaly politické procesy i za prezidenta Antonína Zápotockého vydávaného za „báječného“. Takový politický styl byl později odsouzen, ale zase ožil, dnes ve jménu práv.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Psychologové protestují proti návrhu zákona zakazujícího reparativní terapie homosexuálů
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy
Katolíci již nemohou přijímat politiku jako dříve
Arcibiskup Müller: O Božím Slovu se nelze dohadovat
Je demokracie dějinná nutnost?
Modlete se za obyvatele Sýrie!  Celý text zde...

Otevřený dopis redakci Práva (František Truxa)
...Naše rodiny jsou tradičně sokolské. Můj otec byl v rodné vsi dlouholetým starostou tam, kde totalita pod dohledem nechávala Sokol živořit, a manželka byla dlouholetou náčelnicí ve své rodné vsi. Nacvičovala ženy a dorostenky na Spartakiádu a dělala to z lásky k tělovýchově v rámci rodinné sokolské tradice.

Žádná organizace neudělala pro národ tolik jako Sokol. Tisíce legionářů, kteří nám po 300 letech rakousko-uherské nadvlády vybojovali samostatnost, byli většinou Sokolové a pár tisíc jich na cestě za svobodou padlo. Nacisté popravili téměř 3,5 tisíc Sokolů, a bez jejich obětavé pomoci by nebyl likvidován kat českého národa a třetí nejmocnější pohlavár nacistů Heydrich.

Obnova Sokola po pádu totality byla obtížná, protože po více než 40 letech omezení chyběla celá střední generace a tak do čela jednot se postavili již zasloužilí senioři. Takže Sokol má dnes jen kolem 190 tisíc, převážně ale mladých Sokolíků.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:
Primas český kardinál Dominik Duka vyzval ke čtvrtému odboji! (Ivana Haslingerová)
..."Tváří v tvář skutečnosti vás prosím, vydejte se na cestu čtvrtého odboje. Povstaňme k odporu proti malomyslnosti a lenosti. Spolu se všemi slušnými lidmije zapotřebí říct "NE" lžím, podvodům, krádežím, hrubosti, netolerantnosti, nezájmu o druhého, nezájmu a pohrdání společností, národem i naší vlastí. Pokračujte v péči o děti a mladou generaci, která se sportem učí odvaze, trpělivosti a přátelství, bez kterých není možné vytvořit opravdové manželství, rodinné soužití. Řekněme dost budování společnosti bez domovů, obcí a státní pospolitosti!"  Celý text zde...

Nový světový řád? To je čekání na spásu v podobě globální revoluce, říkají politologové
...Podle dlouholetého komentátora a zpravodaje Jana Petránka však nelze na tak zvané konspirační teorie nahlížet jako na něco, co by se mělo podceňovat. Spíše naopak.

„Banky si koupily vlády. A ty vlády tedy nyní poslouchají kasinový systém, místo aby ty vlády ten kasinový systém zakázaly, aby měly tu moc. Nemluvě o tom, že už nemohou vlastně ani donutit ty banky, aby se vrátily k tomu svému původnímu poslání. Aby jim připomněly, že nemají právo na kapitálové spekulativní podnikání. Oni mají být služebníky normálního toku peněz… Jenže v okamžiku, kdy se tohleto děje, a my víme, že ano, není návratu jinam než do pekla. Chceme-li se z té strašné bryndy dostat – a to hovořím ne o světě, ale samozřejmě i o nás a Evropě, potom musíme zjistit, kdo má skutečně v rukou moc a jaké má plány."  Celý text zde...

Aktualizace 8.8.2012 :

Politika ve stylu retro
•  Sokol vznikl po krachu pokusu o založení česko-německého tělocvičného spolku, protože bohatý sponzor se rozhodl podpořit jen spolek jazykově ryze německý. Členové Sokola se pak významně podíleli na odbojích za svobodu, i proto byl Sokol čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo režimy. Vždy přežil v komunitách krajanů. Letos Sokol slavil 150 let a uspořádal 15. všesokolský slet. Desetitisícová účast připomněla, že doma i za hranicemi je stále dost Čechů ochotných podílet se dobrovolně na kolektivním úsilí, které neškodí.
•  K setkávání sportovců celého světa sloužila olympiáda. Doktoru Janu Hnízdilovi došlo, že už jde o divadlo – aby „sportovci“ vyhověli poptávce po dalších úžasných rekordech, bez sebezničení nebo dopingu se neobejdou, sport může být buď vrcholový anebo čistý. Začal o tom psát a zákaz šíření „zvrácených názorů“ v médiích na sebe nedal dlouho čekat.
•  Olympijské hry dnes zvané též „sjezd mutantů“ jsou také setkáním těch, kteří jsou ochotni nedat najevo svůj názor bez souhlasu těch nahoře. Letos řecká trojskokanka Paraskevi Papachristu zveřejnila na svém twitterovém účtu „S tolika Afričany v Řecku mají alespoň komáři ze Západního Nilu jídlo, na jaké jsou zvyklí z domova", a šéf řecké výpravy to označil za chybu, kvůli které atletka zůstane doma.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Co je nám do důchodců (Václav Vlk st.)

...V exekuci či ve strachu před ní je dnes téměř milion důchodců. To je prakticky deset procent obyvatel státu! A to těch nejslabších a nejbezbrannějších... Demokracie není jen možnost jít jednou za čas k volebním urnám. Demokracie je to, že se stát stará o práva svých občanů. Slyšel tuhle větu někdy některý poslanec? Asi ne. A taky, vážení politici, státní zástupci, policisté a soudci, co je vám do důchodců, že?! Vy přece ještě nejste důchodci. A umíte dobře počítat. No, jen aby to někdo brzo nespočítal vám.  Celý text zde...

Syrská válka lží a pokrytectví (Robert Fisk)

...ještě před několika lety posílala Bushova vláda do Damašku muslimy, aby jim tam Bašarovi mučitelé vytrhávali nehty. Tito lidé byli na žádost americké vlády vězněni přesně v těch děsivých věznicích, které minulý týden syrští vzbouřenci vyhodili do povětří. Západní velvyslanectví poslušně Bašarovým mučitelům dodávala pro oběti otázky pro výslechy. Bašar byl totiž na naší straně.  Celý text zde...

Je tu éra úsporných válek (Petr Robejšek)

...Západní triumf ve studené válce vedl ke globálnímu rozšíření kapitalistického pořádku. To však nepřineslo očekávanou harmonickou dělbu práce ku prospěchu všech, nýbrž přerozdělování blahobytu mezi Západem a Třetím světem. Ideologický konflikt vystřídalo soupeření o blahobyt. Globalizace není slibovaná "win-win" situace, nýbrž boj všech proti všem. Státy bojují o maximální podíl na globálním blahobytu a používají k tomu všechny prostředky...

Fronta v současných potenciálních a reálných konfliktech je vytyčena skutečností, že západní země ztrácejí svůj blahobyt a třetí svět ztrácí naději, že jej ve srovnatelné míře získá. Proto je pro většinu států méně složité ubránit své teritorium než udržet na něm klid a pořádek.  Celý text zde...

Aktualizace 1.8.2012 :

Média jak za bolševika (František Rozhoň)

Cenzura je nepřípustná, praví Ústava. Veřejnoprávní rozhlas ředitele Duhana to naplňuje i cenzurováním (stahováním z vysílání) toho, co do vysílání volají občané. Rozzlobila se „naše duše spřízněná“ moderátorka Stáňa po smrti Václava Havla, když začal znít jiný názor, než ona chtěla, slova volajícího byla neprodleně stažena. Před pár dny na ČRo2 v pořadu s Mikulášem Kroupou vyjádřil redaktor rádia Leonardo nespokojenost s kritickým posluchačem, jehož slova také byla neprodleně stažena.  Celý text zde...

Registrace ruských agentů (Martin Rejman)

Parlament Ruské federace v těchto dnech schvaluje zákon, na jehož základě vznikne povinnost pro nevládní organizace v Rusku, které pobírají finanční podporu ze zahraničí, registrovat se jako „zahraniční agenti“. Kromě toho budou podrobovány častějším kontrolám a nuceny častěji předkládat vyúčtování svého hospodaření.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Fiskální federace je jen zdroj problémů (Pavel Kohout)

...Kdyby EU zavedla skutečnou fiskální federaci, co by následovalo? Některým bohatším státům by Evropa nepochybně naložila na hřbet další pořádné daňové břemeno. Co by na to Němci, Nizozemci, Finové a další národy asi řekli, je předvídatelné. Fiskální federace by nevyřešila krizi eurozóny. Naopak by způsobila ještě více problémů, než kolik jich už Evropa má. Plýtvání v chudších zemích a nárůst nacionalismu v zemích, které by na federaci doplácely – to jsou jediné pravděpodobné důsledky zavedení evropské fiskální federace.  Celý text zde...

Rozdíl mezi teroristou a teroristou (Pavel Kopecký)

Jaký je rozdíl mezi teroristou a teroristou? Při hodnocení "mezinárodním společenstvím" zásadní. Když íránský, či Íránem placený terorista vybuchne a zabije izraelské turisty v Bulharsku, jde o zločinný akt. Odpálí-li se sebevražedný útočník mezi špičkami Sýrie, není v tom větší problém. Souručenská podpora povstalcům ze strany Západu a (arabských) islamistů neustává.  Celý text zde...

Aktualizace 25.7.2012 :

Soudně nestíhat - podruhé (František Rozhoň)

Ve svém článku ze 16.7.2012 Soudně nestíhat, občansky odporovat jsem napsal, že aktivistu Jana Šinágla někteří jeho odpůrci udali, že šíří názory odchylné od žádoucího stavu. Na to reagoval Bohuslav Hubálek otevřeným dopisem s upozorněním, že nešlo tak zcela o udání, neb pan Šinágl ho sám vybídl k podání trestního oznámení, než bude věc promlčena. Je jen náhoda, že po letech zase fanda Němců sám vyprovokovává své trestní stíhání Čechy?  Celý text zde...

Otec Antonín Huvar by v letošním roce oslavil 90. narozeniny.
Toto výročí si připomeneme mší svatou dne 28.7.2012 v 18.00 hod ve farním kostele v Albrechtičkách.
Celebruje: P. J. Opluštil, P. F.Petrik.
Ke vzpomínce zveme všechny, kdo chtějí na otce Antonína společně vzpomenout. O životě A. Huvara   zde...

Okresný súd v Košiciach rozhodol, že Marcel Děkanovský je vedený vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent neoprávnene

Dňa 15.6.2012 Okresný v Košiciach, na základe návrhu pána Marcela Děkanovského, rozhodol, že tento je vedený vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent neoprávnene. Odporca, ktorým je Ústav pamäti národa (ÚPN) je povinný do troch dni od právoplatnosti rozsudku upustiť od neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti pána Marcela Děkanovského a uverejniť na svojej webovej stránke www.upn.gov.sk výrok tohto rozsudku. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ÚPN k 23.7.2012 na svojej webovej stránke neuverejnil výrok tohto rozsudku a na svojej webovej stránke naďalej uvádza meno pána Děkanovského ako agenta ŠtB.  Celý text na stránkách SZČPV zde...

Dopis premiérovi (Martin Rejman)

Vážený pane premiére,

jako předseda Konzervativní strany se na Vás opět obracím s obavami, vyvolanými otřesy současné politické scény, které mohou vést až k pádu Vaší vlády.

Nejen já a členové strany, v jejímž čele stojím, jsme přesvědčeni, že vedení státu musí v těchto chvílích odolat všem oprávněným i neoprávněným útokům proti současné vládní koalici. Hlavním důvodem je, že ještě nebyl s konečnou platností schválen jeden z nejdůležitějších zákonů nynějšího volebního období, který vymezuje vyrovnání se státu s církvemi.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Československo – stát, kterého je škoda (Ivan Hoffman)

...Druhým mýtem je, že rozdělení Československa „dobře dopadlo" a tudíž šlo o správný krok. Že spolu Češi a Slováci tradičně přátelsky vycházejí, není zásluhou politiků, kteří rozdělili stát. Češi a Slováci dobře vycházejí bez ohledu na politiky a navzdory tomu, že se je tito snažili rozeštvat. Že rozdělení státu dobře dopadlo, pak vůbec není pravda. Absence referenda v tak zásadní záležitosti předznamenala praxi, kdy se politici na Slovensku ani v Česku už neptali na nic. Rozdělení státu znamenalo takové zmrzačení demokracie, ve smyslu možnosti občanů rozhodovat o věcech veřejných, že prakticky pozbyla smyslu změna režimu z listopadu 1989. Počínaje svévolným rozdělením společného státu degenerovala zastupitelská demokracie na politické mafiánství.  Celý text zde...

Premiér Nečas je kmotr kmotrů (Jan Urban)
...Dnešní premiér je obětí paniky "ctihodné společnosti", která ovládla českou politiku v devadesátých letech, a které se nyní poprvé v životě nedaří mít policii, státní zastupitelství a soudy zcela pod kontrolou. Propukl nakažlivý strach z konce beztrestnosti. Vždyť David Rath měl v ODS vždycky svoje lidi a v jeho kauzách se začalo objevovat i jméno dosud nedotknutelného bosse ODS Marka Šnajdra. A tak se v Nečasově vládě jen během několika měsíců objevili hned tři krajští kmotři – dnešní ministři Bendl, Kuba a Blažek.
  Celý text zde...

Šmírovací zákon je na světě (Petr Žantovský)

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o elektronických komunikacích, přezdívanou šmírovací zákon. Každý z nás tak bude opět na každém kroku sledován, aniž by se čímkoliv provinil. Stojí za zmínku, že sněmovna schválila šmírovací zákon všemi přítomnými poslanci, jichž bylo celkem 154, tedy víc než ústavní většina.

Přitom ODS se předtím vydávala za stranu chránící soukromí, a opoziční ČSSD se několikrát vyjádřila pro nutnost omezit sledování. Vládní strany nalezly vzácnou shodu s opozicí – zdá se, že pokud jde o šmírování občanů, politické elity všech barev vykazují pozoruhodnou jednotu. A to je varovné.  Celý text zde...

Aktualizace 18.7.2012 :

Soudně nestíhat, občansky odporovat (František Rozhoň)

Před lety, při procesu s Vladimírem Hučínem, jsem poznal Jana Šinágla. Snažil se tehdy získat pověst „angažovaného občana“ a představoval se mimo jiné:

- propagací protiněmeckého odboje, zejména Baťovců;

- kladením věnců u masarykovských hrobů s podotknutím, že jeho věnce jsou větší než věnce od prezidenta Klause;

- udáváním, například prodejců čepic někdejší Sovětské armády.  Celý text zde...

Trestní zodpovědnost vedoucích a vládních činitelů (František Truxa)

Nemáme žádné prvenství v trestné činnosti zastupitelů. Je obviněn exhejtman D. Rath z přijetí úplatku, ale zkušenosti z Evropy i ze světa potvrzují, že i po létech byli obviněny z trestné činnosti i hlavy států.  Celý text zde...

Európsky súd pre ľudské práva zamietol ako neprijateľnú sťažnosť pozostalých po bývalých príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1946 - 1954

Oznámenie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 9. mája 2012, ktorým samosudca L. López, v rekordne krátkom čase, po niečo vyše štyroch mesiacoch, zamietol ako neprijateľnú sťažnosť č. 11342 z 23.12.2011 je výsmechom právneho stavu v Európskej únii a žalostným dôkazom , kam vtiahli predajní slovenskí politici Slovenskú republiku po tom, ako prestala byť satelitom bývalého ZSSR.  Celý text na stránkách SZČPV zde...

Pozvánka na 7. ročník veřejného protestu 21. 7. 2012, Svitavy

Motto protestu: „Nejste-li součástí řešení, jste součástí problému - protože tam, kde vládne bezpráví, je odpor povinností!!!  Celý text listárny zde...

Zaujalo nás jinde:

Je načase usilovat o přívětivý stát (Jiří Payne)

Čeští politikové si zvykli nakládat s občany jako s dobytkem. Není to zase tak nic nového, za komunismu to bylo stejné. V něčem je však dnes představa politiků o člověku dokonce horší.  Celý text zde...

USA jsou totalitní stát. Obhájci svobody jsou sledováni a označeni za teroristy (Jiří Bok)

Jste na seznamu? Američané, kteří “jsou podezřívaví vůči centralizované federální autoritě a ctí svobody jednotlivce” jsou považováni za vnitřní hrozbu.  Celý text zde...

ACTA? O autorská práva přece nešlo (Vladimír Meier)

Zamítnutá dohoda proti padělatelství byla ve skutečnosti snahou zastavit technologický pokrok pomocí policie.  Celý text zde...

Aktualizace 11.7.2012 :

O fanatismu (František Rozhoň)

Celý život slýchám slova o nenávisti. Když jsem byl malý, byli obviňováni odpůrci bolševické diktatury, že z nenávisti rozvrací ústavou zaručenou demokracii lidovou, později socialistickou. Po Sametu se stalo zvykem mocných obviňovat některé lidi z hlásání či šíření nenávisti; v tomto směru nebyly výjimkou ani letošní cyrilometodějské oslavy na Velehradě. Při nich jeden kardinál (Vlk) obvinil komunisty, že zneužívali cyrilometodějské oslavy k přihřívání politické polívky, druhý kardinál (Duka) zneužil oslav k strašením před těmi, kteří prý hlásají nenávist.

Politikařící kardinál Dukovi mě tím vyprovokoval, abych připomněl, že dříve než se on stal politickým vězněm, odpůrci bolševické diktatury už varovali před něčím horším, než je nenávist:  Celý text zde...

Zeštíhlete podstatně státní správu! (Martin Rejman)

Konzervativní strana

1. vítá snahu vlády o zeštíhlení státní správy, navrhovaná opatření však vidí jako nedostatečná nebo neúčinná; je přesvědčena, že požadovat identifikaci zbytečně vykonávané činnosti státní správy po ní samé je velmi pochybné;  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Absurdní varianta: Kauza Casa skončí bez trestu, i když stát je oškubaný (Kateřina Menzelová)

Zkusme si zahrát na proroka. Dejme tomu, že Poslanecká sněmovna vydá v souvislosti s nákupem letadel Casa bývalou ministryni obrany Vlastu Parkanovou k trestnímu stíhání. Věc se následně dostane až před soud a soudce uzná posudek na cenu strojů, který si protikorupční policie objednala u společnosti American Appraisal, jako relevantní. Bude tedy prokázáno, že státu vznikla tímto obchodem škoda přesahující 650 milionů korun. Přesto nemusí líčení skončit výrokem, že se kdokoli dopustil trestného činu. Soudce zkrátka zjistí, že vše, co se kolem této zakázky odehrálo, bylo v souladu se zákonem.  Celý text zde...

Největší konference OSN v dějinách byla propadák (Vítězslav Kremlík)

Dvacet let od slavného "Summitu Země" se do Rio de Janeiro vrátila konference o "trvale udržitelném rozvoji". Ať už to znamená cokoliv. Podle organizátorů to byla největší konference OSN v dějinách (Rio+20 was the biggest UN conference ever held). Zúčastnilo se přes 29 000 lidí.

Před 20 lety Maurice Strong dokázal zorganizovat v Riu velké věci. V Deklaraci z Ria byl přijat princip předběžné opatrnosti, který zasadil smrtelnou ránu vědě – bylo rozhodnuto, že se nemá čekat na vědecké důkazy. V návaznosti na to byla uzavřena úmluva UNFCC, která zahájila válku proti skleníkovým plynům (z toho pak vyplynul Kjótský protokol). Byla tam přijata Agenda 21 – plán zavádění světovlády (idylu má přinést osvědčené socialistické centrální plánování). Nic tak převratného se letos nestalo.  Celý text zde...

Aktualizace 4.7.2012 :

Nejen o kauze Pospíšil (František Rozhoň)
...Názory na tuto kauzu jsou zásadně rozporné. Podle MFD 3.7.2012 u veřejnosti oblíbený ministr Pospíšil přišel o funkci ve chvíli, kdy chtěl posvětit Lenku Bradáčovou coby novou vrchní státní zástupkyni v Praze. Pisatelé podobných chvalozpěvů na „pana Čistého“ (Pospíšila) přehlíží informaci z Britských listů z 29.6.2012, že Policie ČR 27.6. podala žádost o vydání poslance Jiřího Pospíšila k trestnímu stíhání a že v téže kauze může figurovat jako podezřelá také oslavovaná JUDr. Lenka Bradáčová. Neuvádí ani, že veřejností údajně oblíbený Pospíšil si vysloužil pověst nejhoršího hrobaře právního státu od vzniku ČR, či emisara jednoho z mocenských klanů uvnitř ODS, který sám nadělal více zla, než desítky Janoušků, Pitrů nebo Jurečků.

Tak rozporná hodnocení by měla vést k dobře odůvodněným závěrům, zvláště když po pádu ministra Pospíšila dobrovolně odešli z vrchního státního zastupitelství pánové Vlastimil Rampula a Libor Grygárek. Vicepremiér a ministr Karel Schwarzenberg však dal přednost nezdůvodněnému útoku na premiéra.  Celý text zde...

Chraňme soukromý majetek (Martin Rejman)

Konzervativní strana

1. považuje návrh novely občanského zákoníku, která upravuje vyvlastňování nemovitostí ve veřejném zájmu, za velký útok Parlamentu České republiky na jeden z pilířů svobody – tj. na institut soukromého vlastnictví;

2. upozorňuje na výraznou nerovnost před zákonem mezi státní správou a občanem, kterou navržené změny zákona založí.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti
Další tisícovka syrských křesťanů prchá po vyhlášení ultimáta 
Kam na dovolenou?
  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Můj dík
Jednoho dne, dopoledne, po "noční" jsem spal,
když mě posel z velitelství ze sna vzburcoval.
"Vstávej, jedeš na ESKORTU, hoď šaty na sebe,
"nahoře" čekají PÁNI. Jsou tu PRO TEBE.
Boty, kabát, kalhoty. Oblékání snadné.
Kolem všechno tvrdě spí. Rozloučení žádné.
U auta TŘI PÁNI stojí, jen jsem na ně mrk,
"ŽE mě vezou na estébé", vsadím na to krk.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Parkanová jako precedens (Petr Žantovský)

Problém Vlasty Parkanové je zobecnitelným problémem celé české politické scény. Vsází totiž mnohem víc na stranickou loajalitu, než na odbornost. Parkanové politický příběh je toho dokonalým příkladem. Přeběhla nejprve z ODA do KDU-ČSL a od ní pak k TOP 09. Ostatně stejně jako mnozí její kolegové.

Tím jasně prokázala, že jí nejde o ideovou principiálnost a charakterovou pevnost, ale prostě o prospěch plynoucí z průběžně měněných výtahů ke kariéře.

Vystřídala na politické scéně hromadu funkcí, nejviditelněji post ministra spravedlnosti a ministra obrany, přičemž přinejmenším u toho druhého nemohla rozhodovat její kvalifikace a praxe podnikového právníka v plemenářských závodech, nýbrž jen a pouze takzvané politické rozhodnutí. A jak plyne ze všech dnes viditelných okolností, bylo to špatné rozhodnutí.  Celý text zde...

Farizejství mocných (Zdeněk Jemelík)
...Obecně se odsuzuje jakékoli korupční jednání. Veřejnost se často domnívá, že jeho nástrojem jsou úplatky či výměnný obchod s výhodami. Neuvědomuje si, že vedle toho jím mohou být mocenské nástroje, jako nátlak a zastrašování orgánů činných v trestním řízení vlivnými osobami. V tomto ohledu předseda vlády a ministr financí jednají korupčně, snažíce se působit na policii veřejně pronášenými neodpovědnými výroky o plukovnících a podplukovnících, usilujících o ovlivnění složení politické reprezentace, a o náběhu České republiky k policejnímu státu, či dokonce přímým telefonickým nátlakem. Usvědčují se tak z pokrytectví v přístupu ke korupci.  Celý text zde...

Jak prosté, milý Watsone... (Dalibor Dědek)

Možná už se vám to také stalo. Řemeslník se opatrně zeptá, zda na to chcete účet, anebo budete raději platit nižší cenu bez DPH. V České republice se prostě přivírá oko nad tím, že část peněz v byznysu teče bez toho, že by se z nich odváděla daň.  Celý text zde...

Aktualizace 27.6.2012 :

Pozvánka na výstavu zájmové umělecké činnosti v Beskydech

42. ročník se koná 1. července – 4. srpna 2012 v tělocvičně hotelu Freud v Ostravici. Výstava je ukázkou práce místních lidových tvůrců, kteří vystavují své obrazy, grafiku, samorosty, keramiku, dřevořezby, práce z kovu, práce ze dřeva, paličkování, výšivky, háčkování, vitráže, šperky, květinové vazby a jiné ukázky lidové tvorby. Zahájení v neděli 1.7.2012 v 10:00 hodin obohatí lidová hudba a zpěv skupin „Kotci“ a „Grůnik“. Pak otevřeno denně od 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 hodin. Zamluvené exponáty lze vyzvednout v sobotu 4.8.2012 od 17 do 18 hodin. Součástí výstavy je bohatý výběr suvenýrů, které si můžete koupit. Každý 500. návštěvník dostane věcnou odměnu.  Kontakt zde...

Omluva: 27. červen, a nikoli 26. červen, je „Dnem obětí komunismu“. První věta příspěvku O výročí a dnešku má znít: K datu 27. červen mi výrobce diáře natiskl „Den obětí komunismu“. Čtenářům se za chybu omlouváme.

Nezapomeňme! (Martin Rejman)

Konzervativní strana

1. si opět připomíná 27. červen, Den památky obětí komunistického režimu;
2. ctí památku Milady Horákové, ale i Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry, kteří byli 27.6.1950 spolu s ní zavražděni, stejně jako již o rok dříve zavražděného generála Heliodora Píky, který se v roce 1945 odvážil protestovat proti záboru Podkarpatské Rusi Sovětským svazem, a všech odpůrců totality, kteří si v komunistických žalářích a koncentračních táborech „odseděli“ přes milion let.  Celý text zde...

Festival falše začátkem léta (František Rozhoň)

Náhlý příval zpráv o projednávání „církevních restitucí“ budí podezření, že od něčeho odvádí pozornost. Možná jsem to „něco“ našel v krátkých zprávách Neviditelného psa z prvního letního dne: ministři zahraničí EU přišli s plánem na evropský superstrát; podle Schwarzenberga se Evropa federalizaci nevyhne.

Falešný knížepán tak bojuje za myšlenku falešné Evropy. Ve skutečné Evropě kdo nechtěl či nemohl kvůli svému přesvědčení žít ve svém státě, odcházel nepříliš daleko, někdy jen do jiného městského státu, jindy jako Komenský či odbojáři po vzniku Protektorátu do blízkého Polska. Za velkého nadávání na bolševiky a nacisty se Schwarzenberg a další ministři zahraničí EU vrací k bolševicko-nacistickému pokusu o sjednocování všude ponižující nesprávně smýšlející.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Kamenná milenka
Život za životem padá. Rok za rokem jde dál.
Snad není dne v roce, by úraz se nestal.
Kolik životů padne, nic neznamená.
Hlavní že se točí kola ŠACHTY "KAMENNÁ".
Kamenná milenko moje. Jak hrozná je tvá moc,
ač nechci, přec denně spěchám v tvou náruč noc co noc.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Co teď dál, potměšilé dějiny? (Luděk Frýbort, Hannover)

...Povyházejme ze zákonů, vyhlášek, směrnic a nařízení všechno haraburdí nemající jiný smysl než vytvořit alibi pro případ, že by se něco zkaňhalo, a hned si nemálo uleví jak chudinka občánek, tak i státní kasička. Již zmíněný císař pán si vystačil s deseti procenty daňové zátěže, přičemž vedl nákladný dvůr a neméně nákladné války; dnešní mocnářstva ždímají své poddané o polovinu vyprodukovaných hodnot i více, a ještě jim nestačí. To proto, že strkají nos do věcí, do nichž by jim nemuselo vůbec nic být; že musí, kdyby čert na koze jezdil, regulovat, kontrolovat a nařizovat každý občanův pšouk. Pakli vůbec lze mluvit o občanovi; titul "poddaný" by spíš odpovídal stavu věcí.
...Chce-li zastavit další pochod do pekel, musí se změnit... vrátit se, kde sešla z cest pravých: tam, kde se ze společnosti vydělila kasta demokratů z povolání. Politika nesmí nadále být výtahem k moci a penězům, nýbrž službou veřejnosti; aby se toho dosáhlo, musí být politik zbaven své profesionality.  Celý text zde a zde ...

Nigel Farage: "EU není nedemokratická, EU je protidemokratická a musí se rozpadnout!" (Ivana Haslingerová)

...EU vznikala původně jako zajištění toho, aby již nebyla na světě válka. EK byla konstituciována francouzskými intelektuály , kteří si stěžovali, že je Německo stále napadá. Myšlenka zabránit válce byla stejně podbízivá jako ty komunstické, že všichni budou mít všechno. EU neměla ani tak zabránit konvenční válce jako omezit francouzský a německý nacionalismus i další -ismy. Výsledkem je, že naopak tyto povzbudila a extrémismus přímo pěstuje. V Řecku může současná situace podle pana Faraga vést ke krvavé revoluci. Nespokojenost s ekonomickou politikou EU tam vede k reinkarnaci opravdových nacistických stran. Zatímco v ostatních státech jsou to jen provokační pokusy mládeže, která ani neví, co to vlastně nacismus byl, v Řecku již taková strana vážně existuje. Je to důsledek jen a jen chybné politiky EU.  Celý text zde...

Aktualizace 20.6.2012 :

O výročí a dnešku (František Rozhoň)

K datu 27. červen mi výrobce diáře natiskl „Den obětí komunismu“. Mám to tvrzení za stejně moudré, jakoby někdo oběti dnešní doby nazval „oběti demokracie“ občanské či sociální podle názvů stran dominantních dnes. Takové tvrzení u občanů možná vzbudí odpor proti Izraeli, kde za 40 % zemědělské a 9 % průmyslové produkce stojí kibucy a čtvrtina těch nejvýkonnějších funguje komunisticky na principu společně sdíleného majetku a neexistenci peněz uvnitř komunity. Pochybuji však, že vágní označení dne poslouží dobré věci a přiměje středoškoláky věřící, že za komunistů bylo líp, k hlubšímu zamyšlení nad dobou, v níž popravili Miladu Horákovou. A středoškoláky i pamětníky k zamyšlení, zda a jak jsme se vyrovnali se zločinnými praktikami té doby.  Celý text zde...

Pietní akt za oběti rudého teroru

Sdružení bývalých politických vězňů 1948 -1989 (SBPV), organizace sdružující politické vězně komunistického režimu, pořádá dne 26. června 2012 v 10:00 pietní akt za oběti rudého teroru. Pietním aktem si připomínáme oběti a hrdinství obětí komunistického režimu.  Celý text zde...

Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z.

...Ako bývalých politických väzňov, ktorí zažili krivdy a nespravodlivosť, nás trápi ťažká sociálna situácia slovenských rodín, zúfalstvo obetí tisícok sociálnych samovrážd a osud stále sa zväčšujúcej armády bezdomovcov.

V protiklade s touto biedou bežných občanov je blahobyt jednotlivcov, ktorí sa po novembri často nečestným spôsobom obohatili na úkor biedy ostatných, a pritom priviedli do úpadku množstvo bývalých štátnych podnikov, ktoré dávali prácu a obživu tisíckam ľudí, a dokonca neodvedením dane porušili priamo zákony Slovenskej republiky.

Napriek tomu, vďaka svojmu ekonomickému vplyvu a prepojeniam ako politickým, tak aj na orgány prokuratúry, súdy a políciu sú títo ľudia na Slovensku praktickí nedotknuteľní.

Paradoxne bývalý režim, označovaný ako totalitný, ochraňoval sociálne práva svojich občanov na neporovnateľne vyššej úrovni ako režim súčasný.

S odvolaním sa na príspevok Jána Marka s názvom „Ako v Poprade tzv. privatizéri vytunelovali pivovar s dvestoročnou tradíciou“ predkladáme návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z...  Celý text na stránkách SZCPV zde...

Laureátem 4. ročníku Ceny za propagaci komunismu se stává... (Svatopluk Kalužík)

A opět udělujeme Cenu za propagaci komunismu... A jak to vypadá letos?

Nominován byl Ing. Jan Hajda, senátor za ČSSD (Břeclav) za drzost, se kterou hodlá jako starý bolševik obhajovat svůj senátorský mandát…

Horkým kandidátem byl ministr obrany Alexandr Vondra. A důvod? Důvod je pádný, jmenoval náčelníkem vojenské policie absolventa komunistické prestižní policejní školy Klementa Gottwalda soudruha plukovníka Milana Schulce…

Dalším „horkým typem” byla ministerstva kultury a vnitra, personifikovaně ministr vnitra a ministryně kultury za reakci jejich úředníků na podnět Konzervativní strany ve věci periodika Komsomolskaja pravda v Čechii...

Jak jistě uznáte, i letos měla výběrová komise velmi složitý úkol. V takto náročné konkurenci první místo nakonec získává Mgr. Jan Farský, starosta Semil a poslanec TOP09 za to, že se nejen rozhodl v Semilech ponechat mozaiku se srpem a kladivem dále existovat, ale chce, aby město platilo náklady na její údržbu.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Lepší score
Jakmile sfáráš do šachty, obzvlášť v této době,
všude na tě číhá smrt: jsi jednou nohou v hrobě.
Zával. Výbuch selhávky. Pád do hlubiny.
Utonutí. Rozdrcení. Otrávené plyny.
Být zavřeni, smrt na krku a ještě smutný být?
Ba ne! My se nedáme. I tady chceme žít.
Jenže v té hře života prohrává dobré:
Smrt a úraz vítězí. Má lepší skóre.
  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Švýcarský příklad aneb Kterak zameziti šeredění veřejnými financemi (Luděk Frýbort)
...švýcarský volební řád zná určitou hranici nákladů veřejného projektu, která je-li překročena, musí jít návrh ze zákona do referenda (proto povinné referendum), i kdyby se veškeré politické panstvo hrůzou poskvrniti mělo. Hranice ta je stanovena různě podle toho, je-li zadavatelem malá či větší obec, město či kanton (v našem pojetí kraj). Stát neboli Bund ne; stát není ve Švýcarech od toho, aby něco projektoval, jakkoli neslýchaně nám může takové zjištění připadat. Ještě se musím vyptat svého helvétského zpravodajce, jak to ti Švýcaři dělají, aby zadavatel nevyrukoval s nákladem pod stanovenou mezí a on mu, ký to div, vzápětí nenakynul na dvoj- i vícenásobek, jak jest zaběhlým obyčejem (nejen) v království českém. To ale není v té přešťastné zemičce, kde přímá demokracie vychovala národ k zodpovědnosti, snad ani myslitelné.  Celý text zde...

Já nic, já Parkanová nebo Kalouskův gambit? (Karel Kříž)

Paniku do řad vládní koalice přinesla první obviněná v kause předražených vojenských letadel CASA. Bývalá manekýna, příležitostná zpěvačka a snad i právnička Vlasta Parkanová je naprosto klasickým příkladem “kvality”, která dnes v České republice vládne. Politické názory a vlastní myšlenky naprosto žádné, odborné předpoklady a znalosti nulové, vědomosti načerpané studiem komunistického práva (což je samo o sobě protimluv), ale touha po penězích, funkcích a moci mimořádná.  Celý text zde...

Proč Kubiš bombu neházel? (Milan Hulík)

Není to tak dávno, co politici v celé Evropě mohli nemnoha propagandistickými a zčásti ideologicky zabarvenými frázemi proti sobě poštvat své národy a vyvolat války nezměrné ničivosti. S pravdou se přitom nezacházelo příliš útlocitně… Pravým poutem mezi zeměmi a národy jsou bezpočetné kontakty a důvěrné vztahy mezi lidmi napříč kontinentem. Onen nový svět konkrétně vytvořili tito lidé, nikoli jejich politici… Jakkoli je vývoj v Evropě velkolepý a pozitivní, je pohled na odlišnou realitu znepokojivý, že totiž právě tento stav v současnosti někteří politici výrazně ohrožují, že se vytahují na světlo staré, téměř překonané předsudky… Heider Heydrich, syn Reinharda Heydricha v předmluvě ke knize své matky Liny Heydrichové "Můj život s Reinhardem" (duben 2012)  Celý text zde...

Dubula dubula aneb Hon na Búra (Benjamin Kuras)

Jihoafrická republika je opět rasistická. Jenomže dnes je tomu naopak: černoši persekvují, ekonomicky znevýhodňují a zabíjejí bělochy. Rozplývá se sen o demokratickém "duhovém národě", na který si v roce 1992 po skončení apartheidu potřásli rukou Nelson Mandela s Frederikem de Klerkem. Rok nato za to dostali společně Nobelovu cenu míru...  Celý text zde...

Aktualizace 13.6.2012 :

Politika ve stylu retro
•  Před sedmdesáti lety českoslovenští parašutisté zaútočili na Reinharda Heydricha, který v Protektorátu metodou cukru a teroru zajišťoval Němcům bezpečné vládnutí. Dnešní německý prezident Joachim Gauck se v dopisu V. Klausovi omluvil za utrpení, které Němci spáchali na lidických a ležáckých mužích, ženách a dětech.
•  K parašutistům Gauck napsal: „Jejich život a jejich odpor proti okupaci a brutální diktatuře jsou povzbuzením pro náš vlastní život. Svět potřebuje takové příklady.“
•  Radiožurnál Českého rozhlasu ředitele Petera Duhana se naopak 27. 5. 2012 ráno ptal, zda byl atentát ospravedlnitelný, když měl tolik obětí. Proto by si každý z nás měl odpovědět, zda souhlasí s Gauckem či Duhanovci. Kdo váhá s odpovědí, ať si uvědomí, že právo na odpor je zakotveno v ústavní Listině základních práv a svobod.  Celý text pro Svědomí 3/2012 zde...

Scruton a Klaus - evropská integrace (Vlastimil Podracký)

V loňském roce vyšly dvě důležité knihy zabývající se evropskou integrací na pozadí obecného globálního internacionalismu. Kniha Rogera Scrutona – O potřebnosti národů, má s knihou Václava Klause – Evropská integrace bez iluzí, mnoho společného. Obě se zabývají na prvním místě škodlivostí likvidace národních států a jejich nahrazování nadnárodními institucemi. Václav Klaus se zabývá téměř výhradně Evropskou unií, Roger Scruton celou podstatou nového kosmopolitismu. Je zajímavé sledovat postoje liberála Klause, jehož obhajoba národního státu vyznívá spíše emotivně, na rozdíl od konzervativce Scrutona, který existenci národního státu vysvětluje historickou nutností a jeho překonávání za historický omyl srovnatelný s marxismem.  Celý text zde...

Návrh na úpravu volebního systému do Poslanecké sněmovny (Konzervativní strana)
...Podstatou návrhu je poskytnutí možnosti volit dvě strany s označením jedné z nich jako první. Pokud by voličova strana č. 1 bariéru nepřekonala, byl by jeho hlas ve 2. kole převeden na stranu č. 2. Volič by ztrácel svůj hlas jen v případě, že by i jeho druhá strana zůstala pod požadovanými pěti procenty.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Tři panny
Nedaleko tábora jsou tři těžné jámy.
U nich stojí těžné věže jak tři sličné panny.
Naše chlapce ty svůdnice k sobě lákají.
Ani ve dne, ani v noci pokoj nedají.
Co je platné, že chodíme všichni za nimi,
když svá srdce již zadaly frajerům z ciziny.
Jenže tito CIZÁCI nejezdí k nim z lásky,
ale pro jejich bohatství, pro jejich oblázky.
Zlato, nafta, démanty dnes ztrácejí svou moc.
Světu se zrodil nový PÁN: URAN. Nová velmoc.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Kubiceho krabice aneb poprava ústavního principu dělby moci (Martin Kunštek)

...Mezi smutné historické tradice patří to, že náš Parlament se v kritických dějinných chvílích buď neumí včas sejít, jak v září 1938, v březnu 1939 nebo v únoru 1948. Nebo se neumí rázně postavit agresorovi jako v srpnu 1968. Bohužel též v lednu 1998, kdy byl za cenu porušení Ústavy zvolen prezidentem Václav Havel. A obávám se, že v neposlední řadě též 5. 6. 2012, kdy Policie a státní zastupitelství de facto převzali moc na Parlamentem.  Celý text zde...

Hon na šlechtu (Dušan Stuchlík)

Proč se stát neodvolal proti rozsudku Evropského soudu v případu Kinský?... Soudci ESLP mimo jiné kritizovali... skutečnost, že policie, konkrétně Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), na politickou objednávku zřídila speciální tým... na... sběr informací a poté kriminalizaci lidí na základě příslušnosti ke konkrétní společenské skupině... Aby toho nebylo dost, represivní orgány do svého honu angažovaly také českou rozvědku (ÚZSI)... zneužití moci na politickou objednávku se tehdy dopouštěly složky a v nich lidé, které nyní vidíme na vrcholných místech bezpečnostních institucí.  Celý text zde...

Lidické výročí (Ivan Hoffman)

...Lidice byly jednou z příčin německého odsunu, jenomže z pohledu některých Němců byly Lidice důsledkem atentátu na Heydricha. Atentát byl zas důsledkem německé okupace, kterou Němci brali na základě Mnichovské dohody za důsledek špatného zacházení prvorepublikového Československa s německou menšinou... A tak dál, až kam sahá naše paměť či historické dokumenty. Vše je současně důsledkem i příčinou něčeho jiného, což činí historii vděčnou záminkou k rozdmýchání sporů, kdykoli se to někomu hodí. Dopis, který k výročí lidického masakru napsal současný německý prezident prezidentovi českému je zvláštní tím, že lidsky odsuzuje, co se tehdy hrozného stalo, aniž by k tomu přidal politickou omáčku o příčinách a důsledcích.  Celý text zde...

Aktualizace 6.6.2012 :

Lidice a zupáctví (František Rozhoň)

Spisovatel Jan Beneš kdysi musel nedobrovolně těžit uran a pobývat v táboře Vojna u Příbrami. Byl jsem u toho, když se Jan Beneš vrátil na Vojnu, když už byla Památníkem navštěvovaným zejména studenty z celé republiky. Jan Beneš byl velmi zklamán, že Památník sice zachytil architekturu lágru, ale ne podmínky, v jakých jako politický vězeň musel žít. Do rekonstruované ubikace dnes nefouká škvírami, na palandách jsou v zákrytu sněhobílá prostěradla, proto výsledek Janu Benešovi připomínal spíše rekreační středisko podle norem EU. Jan Beneš nepokračoval v prohlídce, ale u kulturní místnosti zájemcům povídal, jaká byla Vojna z pohledu vězně, ne architekta.

Z článků v Hospodářských novinách i na internetu jsem pochopil, že pocity Jana Beneše nebyly výjimečné. Dnes je zažívají ženy, které přežily tragédii Lidic a následnou perzekuci.  Celý text zde...

Proč levicová politika neřeší krizi (Vlastimil Podracký)

Pro diskusní téma podle nadpisu jsem si jako etalon vzal přednášku profesora Jana Kellera... Jako všichni levicoví činitelé, dopouští se profesor Keller dvou základních účelových zanedbání: Nebere na zřetel vliv civilizační krize(vymírání obyvatelstva, zhoršování zdravotního stavu, vyčerpávání zdrojů) a vliv globalizace. Tváří se jakoby tyto krizové jevy neměly žádný význam. Připomínání prvního tématu berou levicoví aktivisté jako zlolajný záměr pravice odvést pozornost od následků neoliberální politiky a druhé téma zanedbávají především proto, že jsou sami globalisté (internacionalisté, univerzalisté).  Celý text zde...

Trestní oznámení (Viktor Šantrůček)

Tímto podávám trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu Vlastizrady.

Trestná činnost je páchána ve zločinném spolčení od počátku devadesátých let, na celém území České republiky a jeho kontakty sahají za hranice ČR. Záměrem tohoto zločinného spolčení je rozpad územní celistvosti a suverenity České republiky.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Kalich hořkosti
Snad v celém světe jsou Vánoce svátky radosti.
Pro nás však je kouzlo Vánoc KALICH HOŘKOSTI.
Co platno vzpomínat na ženu, na děti,
když vzpomínka na domov srdce ti rozdrtí.
Co platná útěcha, sladké to koření,
když marně si nalháváš "zde jsou to poslední."
Jak možno uniknout tomuto prokletí?
Než vrátit se k svým drahým. Obejmout své děti.  Celý text zde...

70. výročí vypálení obce Lidice a vyvraždění jejího dospělého mužského obyvatelstva v roce 1942 (10.6.1942)

Přednáška s besedou ve čtvrtek 7.6.2012 od 16:00, přednáší plk.v.v. Ing. Petr Petružela v ostravském antikvariátu a klubu Fiducia ve spolupráci s Městským výborem českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě, Československou obcí legionářskou, Kruhem českého pohraničí, Vojenským sdružením rehabilitovaných, Okruhem pohraničí a Klubem českého pohraničí.

Otec Antonín Huvar by v letošním roce oslavil 90. narozeniny.
Toto výročí si připomeneme mší svatou:
- dne 10.6. 2012 v 10.hodin v kostelíku v Bukovanech, při příležitosti oslav 20. výročí od vysvěcení kostelíka sv.Antnonína Paduánského.
Celebruje: P. J. Nuzík, P. J. Opluštil.
- dne 28.7.2012 v 18.00 hod ve farním kostele v Albrechtičkách.
Celebruje: P. J. Opluštil, P. F.Petrik.
Ke vzpomínce zveme všechny, kdo chtějí na otce Antonína společně vzpomenout. O životě A. Huvara zde...

Cykloprejazd z rodiska M. R. Štefánika do rodiska T. G. Masaryka: Košariská – Hodonín
I. ročník – 13./14. – 15. júla 2012

V roku 2011 sa podarilo dobudovať cyklotrasu spájajúcu rodiská Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka. V tomto roku 2012 si pripomíname: 150. výročie založenia Sokola, 95. výročie bitky pri Zborove, 75. výročie úmrtia prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Pri tejto príležitosti prišli členovia Jednoty Československej obce legionárskej v Českom Brode s iniciatívou, usporiadať cykloprejazd medzi uvedenými lokalitami.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Za Janem Benešem po pěti letech (Daniel Kolář)

Ráno 2. června 2007 se na pátých a šestých stranách novin, mezi zprávami o loupežích, přepadeních, nehodách a dalších sebevraždách, objevila noticka o smrti spisovatele Jana Beneše. Letos se už nejspíše neobjeví ani to, tak bych chtěl alespoň zde připomenout člověka, který se bil dlouho a tvrdě za svou myšlenku, dokud neusoudil, že to nemá cenu a že je poražen.  Celý text zde..

Veterán od Tobruku: Kdybychom neodsunuli Němce, vypukla by nová válka
Jaký máte názor na odsun sudetských Němců po roce 1945? Máte nějaké osobní vzpomínky na jejich řádění v září 1938?

Odsun byl podle mě jedním z nejdůležitějších rozhodnutí spojeneckých mocností v Postupimi pro náš samostatný stát. Nelze si představit další spolužití s touto menšinou, která nikdy nepřijala skutečnost výsledků 1. světové války, ale ani nepřijímá výsledky té druhé. Podle současného chování Landsmanšaftu, tak nebýt odsunu, v Evropě by vypukla další válka. Nebo by nemohla existovat naše republika. V tomto směru máme my odbojáři obavy, zda v budoucnosti budeme mít dost silné vlády, aby překazily snahy potomků těch "německy mluvicích obyvatel českých zemí", kteří nikdy nepřijali naši státnost a usilovně se snaží o návrat, kompenzaci majetků, což by v důsledku mohlo znovu vyvolat vyřvávání „Heim ins Reich“ se všemi možnými důsledky.  Celý text zde...

Obama vlastní tajný „seznam smrti“ (Daniel Veselý)

Opět to vypadá jako vypečený vtip, kdyby to ovšem nebylo tristně pravdivé. Prezident Barack Obama, který přednášel ústavní právo na univerzitě, má svůj vlastní seznam nepřátel, které je třeba zabít. Mezi nimi jsou i občané mající americké občanství a s velkou pravděpodobností i nezletilá dívka, jak minulý týden napsal list New York Times.  Celý text zde...

Aktualizace 30.5.2012 :

Nevzdáme se, my jsme Češi! (František Rozhoň)

Češi mají dlouho pověst odbojného národa, už před pár staletími kdosi vyzval německá knížata, aby ty Čechy hubila – zaznělo 22. května 2012 na kolokviu Anatomie českého protestu. Na hubení Čechů začal pracovat Reinhard Heydrich. Jak připomíná Jaroslav Čvančara, popravy začaly hned po Heydrichově nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora 27. září 1941. Nejdříve byli fyzicky likvidováni důstojníci bývalé Československé armády, a 8. října provedl tzv. akci Sokol, kdy do koncentračních táborů putovalo na 800 sokolů, z nichž po několika týdnech zbylo naživu jen několik desítek. Za Heydrichovy vlády začalo i masové vyhánění českých rolníků z půdy.  Celý text zde...

Václav Havel - ikona převratu (Vlastimil Podracký)

...Václav Havel byl především modlou, byl více modlou než čímkoliv jiným. Byl člověkem, který se dostavil na správné místo ve správný čas, prošel dveřmi, které někdo otevřel a dovoluji si předpokládat, že byl do nich i popostrčen mocnými silami, nikoliv ovšem zcela za ruku doveden.

Fakta zrodu celého Listopadového převratu, která už pomalu všichni znají, mnohokrát opakovaný příběh střetu na Národní třídě; studenti zavedení na místo agentem tajné služby, zrod Občanského fóra a další, nevypovídají o nějaké nezávislé zcela spontánní revoluci. Spolupráce některých sil starého režimu byla zřejmá. Komunisté měli na Václava Havla kompromitující materiály a on o tom věděl. Kdyby je vytáhli v pravou chvíli, nebyl by tam, kde byl. Navíc znali jeho pacifistické názory. Byl tedy pro ně přijatelnou osobou, na kterou mohli vykonávat vliv a která nebyla zcela nebezpečná.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Hlídači
Řeknete mi, zda esenbák je vůbec ňáký pán.
Vždyť pro ten jeho psí život měl by být litován.
Na ŠPAČKÁRNU jak do psí boudy denně musí
nebo lítat kolem MUKLŮ jako vzteklý pes.
Nemyslete, že k esenbé se hrne smetánka.
To je lůza a spodina. Nejhorší sebranka.
VELKOU STRANU nezajímá, kdo či co je zač.
Zda zloděj, cikán, dobrodruh anebo flákač.
Naopak, strana uvítá, když jeho hříchy zná.
Tím líp ho může vydírat, tím víc ho v hrsti má.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Rozezlení

Urážlivý dar Sudetoněmecké kanceláře do Lidic a projev naprostého nepochopení Tomáše Halíka  Celý text zde...

Nebezpečné hrátky s dějinami (Václav Vlk st.)

Cestovní kancelář "Zabíjení po česku" ještě asi neexistuje, ale zájezdy po ČR s tímto tématem pořádá jakýsi pan J. Blažek (LN, 11.5.2012): "Zde Češi vraždili Němce, ukáže zájemcům z řad Němců, ale i, jak zdůraznil, českých zvláště mladých lidí, průvodce." Prý je potřeba ukázat, jaký byl "divoký odsun", německy "Vertreibung", zločinný a, jak říká organizátor Blažek, jaké jej provázely nevídané zločiny, neboť se prý jednalo o násilí "v době míru".  Celý text zde...

Nebát se svobody (Miloslav Bednář)

Skutečné vyrovnání s téměř dvaačtyřicetiletou nadvládou komunistického totalitního režimu není u nás vyřízenou záležitostí. Přežívá mnoho jevů dokládajících nedostatek schopnosti vymanit se z lákavých zjednodušujících pout totalitní ideologie. Nejde přitom zdaleka jen o obhajobu někdejšího totalitního stavu, ztělesněnou úslovím, že za komunistů bylo lépe. Jde právě tak o agresivní vázanost na domnělé či skutečné totalitně ideologické vidění světa, kdy se takto zaměření bojovníci proti komunismu ukazují jako nositelé totalitních ideologických schémat z opačného hodnoticího stanoviska.  Celý text zde...

Aktualizace 23.5.2012 :

Milo Komínek, oběť "slušných lidí"

Před dvěma lety, 25. května 2010, zemřel ve Frýdku-Místku rehabilitovaný politický vězeň, dlouholetý vydavatel Svědomí a autor knihy „I pod oblohou je peklo“ Milo Komínek (* 20. 6. 1926).

Jako mladík se Komínek se zbraní v ruce podílel na vyhánění německých okupantů, kteří dělali našincům z života peklo. Pak dělali Komínkovi ze života peklo našinci.

Začali údajně „slušní lidé“, kteří prý v únoru 1948 porazili „rozvraceče a buržoazní živly“. Komínek nebyl ani buržuj, ani nerozvracel nový režim, přesto mu zabránili vykonat smluvně domluvené práce v cizině. Když chtěl odejít „přes čáru“, stříleli na něj, jak dříve nařizoval už popravený K. H. Frank. Komínek se pak ve své knize ptal, proč podepsali Všeobecnou deklaraci lidských práv, když ji nedodržovali.  Celý text zde...

Koho volí lid? (Vlastimil Podracký)

David Rath, jehož kauzu prožíváme, „neujel“ nějak náhodou. Jeho morální vlastnosti byly veřejnosti známé. Nebyl to žádný dokonalý pokrytec. Všichni znali jeho chování, jeho banality, jeho nenávistné řeči, nemorální intriky a celou neuvěřitelně vulgární mediální konstrukci založenou nikoliv na presentaci myšlenek a programů, ale na dehonestaci oponentů. Rath téměř nikdy neměl proti sobě někoho horšího, než byl sám. Pokud zvítězil, potom jen hulvátstvím. Proč mu lidé dali hlasy?  Celý text zde...

Zloděj má přednost před okradeným – realita dnešní ČR (Petr Hannig)

Novinovými titulky hřmí senzační zprávy o neustálém rozkrádání v sumách miliard. Kauzy téměř vždy vyšumí do nenávratna a my si pomalu zvykáme. Zvykáme si i na to, že luxus těch nejbohatších zlodějů platí ze svého ti, co počítají každou korunu.

Jsem skeptický k tomu, že by se, při dnešním rozložení sil, něco mohlo změnit k dobrému. Naděje tu však stále je, neboť umírá poslední. Vím, že cesta k nápravě je dlouhá a je třeba na ni vkročit zpočátku menšími krůčky. Síla superzlodějů je totiž obrovská a metastázovala za poslední léta do všech organizmů, včetně těch kontrolních. Tak začněme měnit zákony takzvaně zezdola.  Celý text zde...

Pozvánka na pořad „Granátový náhrdelník“ - Frýdek-Místek 25.5.2012

Co se Vám vybaví, když se řekne Božena Němcová? Román „Babička“, pohádky nebo nezáživná povinná literatura? Ať je to cokoli, pro Místeckou Violu je to především statečná žena 19. století. Doby Bachova absolutismu, ženské emancipace, národnostního uvědomování Čechů a Slováků. Je tomu letos 150 let, kdy spisovatelka zemřela ve věku pouhých 42 let a my bychom vás chtěli pozvat na literárně-hudební pořad věnovaný této neobyčejné ženě.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Bunkr
Nad táborem, u strážnice, pod střeleckou věží
jako poklad zakopaný "BUNKR" v zemi leží.
Poblíž něho je korekce, v létě dům oddechu,
kouzlo zimy to však změní v dům hrůzy a vzdechu.
Vyfasovat měsíc BUNKRU či týden KOREKCE,
na to není zapotřebí obzvláštní protekce.
O "rekreační poukaz" nemusíš se bát,
kterýkoliv z PŘÍSLUŠNÍKŮ má právo ti ho dát.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Jak jsme nakonec šli třetí cestou (Iveta Poljaková)

...vznikl zde kapitalistický socialismus.

Občané našeho kraje pilně odvádějí daně. Rok od roku je jich více. 70 procent superhrubé mzdy, a čím dál víc daní skrytých: spotřební daň za benzín, DPH, daň z nemovitosti, odpady, daň ve formě vyšší ceny za elektřinu, ….atd. atd. Rodinám zbývá stále méně na vlastní fungování.

Co za své daně dostanou?... Všechny služby, za které naši předkové ty daně platili, jaksi postupně "uletěly do Říma".  Celý text zde...

Dvakrát měř (Jiří Payne)

Demokracie je vláda pravidel, nikoli vláda většiny. Většina může schválit i velmi nedemokratické návrhy. Bylo tragickým omylem myslet si, že většina není ničím omezena. Vedlo to k vytvoření kmotrovsko-mafiánského prostředí v politických stranách. Protože je možné nakoupit si mrtvé duše – za peníze, za různé výhody, za funkce či možná dokonce za bezúročnou přátelskou půjčku jak se ukazuje, je možné nakoupit si většinu. Většina znamená moc, moc umožňuje rozdělovat státní zakázky a také zvyšovat daně, aby na zakázky bylo.

Ale i většina musí ve vlastním zájmu respektovat určitá pravidla. A není to jenom jednací řád! Existují pravidla, která nevyplývají ani z Ústavy, ani z nějakého zákona, ale vyplývají z pouhé odpovědnosti a slušnosti.  Celý text zde...

Není komu věřit (Jiří Payne)

...Evropský parlament je příkladem toho, jak spolu pravice i levice svorně buduje evropský nadstát, že nějaká soutěž politických filosofií již nemá v Evropě místo. Bohužel jim toto nepravdivé tvrzení nikdo nerozporuje. Jestli naopak něco potřebujeme, tak je to férová diskuse a střetávání různých filosofických koncepcí...

Ale není jiná záchrana pro demokracii, než vrátit do ní plnohodnotné střetávání filosoficky fundovaných stran. Ve volební kampani by klidně mohlo být povoleno šířit pouze jediný volební materiál a dokonce bez ilustrací – byl by to volební program, který je příkladem aplikace politické filosofie na aktuální situaci. Reklamní plakáty stran v kampani jen zastírají jejich vnitřní prázdnotu. Strany, které nemají vlastní filosofii, si nezaslouží, aby existovaly. Není jiná záchrana, než aby existovala fundovaná opozice, která netráví čas nad nepodstatnými podrobnostmi, ale slušně a konstruktivně předkládá jinou filosofickou alternativu. Již jsme zažili totalitní systém, ve kterém nebyla opozice.  Celý text zde...

Aktualizace 16.5.2012 :

Pane Knížák, zpět z hlavy na nohy (František Rozhoň)

Politici mají nahnáno. Těmi slovy začínal Jan Schneider komentář k reakci dlouholetého poslance Marka Bendy na první výstupy občanské platformy Vraťte nám stát. Politikovy reakce zdály se Schneiderovi hysterické.

Třída politiků má nahnáno, soudím já. Její reakce na demonstraci z 21. dubna 2012 mi připadají vyšinuté stejně, jako když politik V. Nový zkoušel snížit význam Palachova činu útokem na antisocialistické síly, které prý Palachovi slíbily studený (nepálící) oheň. Pamětliv informací z listopadu 1989, kdy se mělo na pražském Václaváku scházet na 100 000 lidí, musím se smát „promyšleným“ výpočtům, že prý na narvaný Václavák a okolí se 21. 4. 2012 vešlo jen méně než 9 tisíc lidí.  Celý text zde...

Český kapitalismus (Jan Kubalčík)

Měl bych přesněji napsat: postkomunistický kapitalismus... nemyslím, že je v tom něco specificky národního – ale lepší příklady než ze svého okolí nemám. Ale popořádku.

V textu „Dva důvody, proč jsme dnes chudí“ jsem svého času popsal důvod, který považuji za dominantní příčinu krachu celkem slušně velkého výrobce – Oděvního podniku Prostějov. Když to stručně zopakuji: nebyla to levná konkurence, ale chování místního nekompetentního managementu (dosazeného na základě klientelistických kritérií), který k lidem přistupoval, mírně řečeno, jako k nevolníkům... Přitom podnik, který ignoruje fakt, že jeho podstatným kapitálem je kvalifikovaný loyální zaměstnanec, poprávu zkrachuje – což se právě OP Prostějov stalo.  Celý text zde...

Několik vět 1990 !!!
Prohlášení signatářů Hnutí za občanskou svobodu — Několik vět po roce znovu!

Před rokem, 29. června 1989, byla zveřejněna petice občanů, známá jako „Několik vět". Ne všechny zveřejněné požadavky byly však k dnešnímu dni splněny. Proto jsme znovu tady! Jsme znepokojeni vývojem posledních dnů, zejména před volbami a po volbách...

V podstatě jsme nahradili vládu jedné strany nadvládou strany druhé...

Kde je nekontrolovatelná moc, nevznikne nic jiného, než totalita. Tam, kde jsou občané ve jménu demokracie ihned na jejím počátku odstaveni, začíná její konec, aniž se vůbec stačila zrodit.  Celý text z Dokumentů doby zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Kluci malovaný
Možná, že mi nevěříte, či nemáte zdání
jací jsme my - MUKLOVÉ - kluci malovaní.
Na módu si potrpíme, to je paráda,
tři pruhy si namalovat barvou na záda.
Kdo však má pruh na rameně: to je hodnostář.
To smí nosit, prosím pěkně, jenom ÚTĚKÁŘ.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

Dotace nad zlato (JAG)

S dotacemi stojí a padá Evropská unie, dotovat se musí všechno. Od štěrku na zasypání děr v silnici až po megalomanské projekty větrných elektráren. A jelikož jsou v dotacích z Bruselu ukryty obrovské peníze, je k nim upřena pozornost spousty vypečených jedinců.  Celý text zde...

Oligarchie (Alexander Tomský)

Ve škole jsme se učili, že některá města (státy) ve starém Řecku ovládla skupina bohatých; nevládla tam přímo jako plutokracie, nebyla dědičná jako aristokracie, ale měla přístup k obecnému majetku, vlivu a moci, než ji republikánská demokracie zlikvidovala. Dávná minulost?

...Zdá se však, že proti ní není zabezpečena ani demokracie, v lehčí formě vzniká samovolně v každém parlamentu jako společný nevyslovený a špatně ukrývaný zájem, který se týká kariéry (trafik), platů, imunity a dalších různých privilegií, ale někdy i volebního systému či formulací otázek v referendu.  Celý text zde...

Evropská unie v krizi aneb Jedna otázka pro mého europoslance (Petr Daniel)

...Pararela s EU, chrlící zákony, které ruinují evropskou ekonomiku, je nasnadě. Zdá se být nemožné, aby naši političtí představitelé alespoň netušili, jak nebezpečné a škodlivé zákony vytvářejí. Snad konečně přišel čas přestat se ptát, zdali mohou být opravdu tak slepí ke skutečnostem, které jsou už zjevné velké části evropské veřejnosti, a začít se hlasitě a důrazně domáhat odpovědi na to, kdo jim ve skutečnosti na pohodlné přežití krachu Evropské unie přispívá.  Celý text zde...

Případ Breivik a kontrola zbraní (Petr Hampl)

...Jak je možné, že tolik inteligentních lidí věří, že bez zbraní je bezpečněji? Přitom stačí srovnat Švýcarsko, kde najdete armádní kulomet v každé rodině, a Rusko, kde je držení zbraní zakázáno. Kde je bezpečněji? Nebo si přečíst nějakou studii na toto téma (dobré shrnutí můžete najít v knize Johna Lotta The Bias against guns). Možných vysvětlení je řada, ale podstatnou roli nesporně hraje tradice a třídní struktura. Obyvatelé většiny evropských zemí jsou vychováváni jako potomci nevolníků, zatímco třeba Američané a Švýcaři jsou vychováváni jako svobodní lidé.  Celý text zde...

Aktualizace 9.5.2012 :

Elitářství, nemoc i Evropy (František Rozhoň)

Před 67 lety na našem území končily hlavní válečné boje. Češi tehdy organizovali jak boje s těmi Němci, kteří dál slibovali českými lebkami vydláždit Václavské náměstí, tak české školství. Přemysl Pitter tehdy v rámci akce Zámky pečoval o stovky dětí, sirotků, i německých. Pitterův životopisec Pavel Kosatík zaznamenal, že pocit nadřazenosti, elitářství, ke kterému byly vychovány německé děti, byl jako těžko léčitelná nemoc - ani po pádu Říše německé děti nebyly schopny změnit své postoje.

Po Únoru se prohlásili za nadřazené elity členové Komunistické strany, vedoucí roli si dokonce zakotvili v ústavě. Onemocněli stejně jako zmíněné německé děti.  Celý text zde...

Na okraj Holešovské výzvy (Vlastimil Podracký)

Holešovská výzva je poslední z význačných iniciativ, které se snaží nějakým způsobem řešit neblahou situaci vládnutí v našem státě. Celé toto hnutí, včetně podpory demonstrací, je opět jen výsledkem beznaděje řešit věci v rámci demokratického systému. Vypadá to jako by se demokracie přežila. Proto se také Holešovská výzva snaží o jakési jiné než ústavní metody k dosažení nápravy. Ze zkušeností můžeme pochybovat o úspěchu těchto metod a rozvrat ústavního pořádku může vést k chaosu. Je nutné sahat k prostředkům odlišným od současného demokratického systému? Opravdu je současný systém stranické zastupitelské demokracie nevhodný?  Celý text zde...

Ocenění pro Jiřího Wonku

Nadační fond angažovaných nestraníků a Národní knihovny „Torzo naděje" ocenil 24. 2. 2012 zmenšeninou sošky Olbrama Zoubka s názvem "Mukl" Martu Kubišovou, Hanu Marvanovou, Stanislava Devátého, Jaroslava Bezděka, Vladimíra Hučína a Jiřího Wonku. Jiří Wonka, bratr posledního vězně zemřelého ve vězeních předlistopadového režimu Pavla Wonky, dodatečně rozeslal text svého vystoupení při převzetí ceny.  Celý text zde...

Koncerty květen 2012; Mamlasové (Jaroslav Hutka)

"Teď je to horší než za komunistů, teď musíš zpívat a  poslat všechny ty svině do prdele!" řekl mi nedávno jakýsi mamlas.

Naštěstí na mé koncerty teď mamlasové nechodí. Je to pro ně moc malé a nepodstatné. Ani by nenaslouchali a chtěli by politiku, ale tu po svém, mamlasovském. Z takového publika jde strach. Je nebezpečné tou zbabělostí a tupostí. Nemyslí a necítí, jen konzumuje. Chce se přežírat, ale levně. Chce slyšet blbosti, nacionalismus, rasismus, politickou bezmyšlenkovitou agresivitu a pak ještě vtipy pohlavní a vylučovací. Takové publikum není dobré podporovat.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
"Lora"

Kdo k nám přijel z Bytýzu, kde "LORU" dříve znal,
tak svým očím věřit nechtěl. Zde "Loru" nepoznal.
Na Bytýzu fackoval, řval a bomzoval.
Tady byl jak beránek. Slušně se choval.
Udělat z lotra beránka, to něco znamená!
Poslechněte, jak se stala ta velká proměna.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Svitne naděje v české kotlině? (Ivan Pilný)
...Žijeme v demokracii, systému parlamentní demokracie, který je třeba nejen respektovat, ale vzdát mu dík. Na tom nezmění nic ani "holešovské" výzvy ani to, že nepopulární, byť racionální rozhodnutí se občas těžko prosazují. Pokud chceme schopné lidi vtáhnout do hry, nemůže to být naivní pokus ani přeměna politiky na byznys. K dosažení úspěchu je třeba tří základních věcí.  Celý text zde...

Občanský demokrat versus občanská společnost (Jan Schneider)

Politici mají nahnáno. Jinak si tak hysterickou reakci poslance Marka Bendy na požadavky občanské platformy Vraťte nám stát vysvětlit nelze.  Celý text zde...

Jan Hnízdil: Političtí psychopati nás vedou ke zkáze, možná i k válce

Nesmíme pustit politiky ze řetězu. Ať tam bude kdokoli, musí být pod občanskou kontrolou, skládat účty, být odvolatelný, říká známý lékař.  Celý text zde...

Diskriminace Romů je podle jejich obránců zakořeněná v celé Evropě (Jana Šimonová)

Český helsinský výbor (ČHV) a AEDH uspořádaly v Brně tiskovou konferenci po ukončení valné hromady asociace a jejích 23 členských organizací z 19 zemí EU. Akce byla spojena se seminářem na téma Romové v Evropě.  Celý text zde...

Co se nesmí říkat v České televizi (Petr Hampl)

Tak se mi povedl rekord. ČT24 se mnou natočila rozhovor, který sice prošel živým vysíláním (24.1.2012 v 11:10), ale na internetové stránce byl okamžitě nahrazen komentářem Aleše Michla. K vyhodnocení došlo během několika minut po natočení. Takže nejrychlejší cenzura.  Celý text zde...

Hloupá EU se z chyb nepoučí (Václav Husák)
...K největší přednosti úspěšných podnikatelů a manažerů patří jejich schopnost pružně reagovat na nové poznatky a rychle se oprostit i od jimi dříve prosazovaných metod či směrů. Kdo neuznává pravdu vědeckého poznání – je zpátečník. A současná Evropská unie se jeví jako obrovský kolektiv zpátečníků. Hrozné však je, že "hmotnou odpovědnost" za jejich "omyly" neseme osobně my – občané států v EU sdružených. Jen proto, že jsme před lety k této "socialistické squadroně" dobrovolně přidali.  Celý text zde...

Aktualizace 2.5.2012 :

Diskusí nebo bojem? (František Rozhoň)

Pro Masaryka (otce i syna) byla podstatou demokracie především diskuse. Evropské demokracie v posledních staletích však často měli i prvky občanské války. Už za Francouzské revoluce vyhlášení práv lidských a občanských často provázelo přesvědčení občana revolucionáře, že ti, kteří nejsou jeho druhu, nejsou jeho bližními; například šlechtic je vlk a může být zastřelen.

Dnes, znovu v čase „práv“, mají s diskusí značné potíže čeští mocní - vlády neumí přesvědčit lid o správnosti svého počínání, a představují se seriálem krizí. Potíže mají i ti dole, přesvědčení že mocní z nich dělají blbce.  Celý text zde...

Osm pravidel dialogu

V závěru roku 1989 se objevily letáky podepsané Občanskou besedou, obsahující následujících osm pravidel vedení otevřeného konstruktivního dialogu:

1. Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy.
Cílem naší diskuse je pravda, nikoliv intelektuální soutěž. Účast v dialogu předpokládá trojí úctu: k pravdě, k druhému, k sobě.  Celý text Dokumentů doby zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
OSN možná uzná sexuální práva nezletilých dětí
Británie: Křížek jako znamení odporu
Pákistánský křesťan popálen, manželka znásilněna za odmítnutí islámu  Celý text zde...

Hysterie kolem imunity (Jan Kubalčík)

Senát Parlamentu ČR včera (tedy 26. dubna 2012) neschválil zrušení doživotní imunity poslanců a senátorů. Poslankyně Klasnová se k tomu mimo jiné vyjádřila v tom smyslu, že toto ustanovení nemá nikde obdoby – tedy (parafrázuji) nikde v normálně fungujících zemích. Jsme ale my v tomto smyslu „normálně fungující země“?

Představme si opozičního poslance, který chce skutečně poctivě, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, vykonávat svůj mandát. Právě o takového poslance bychom přece měli my všichni, občané, stát, ne? A tento poslanec se dostane do ostrého politického sporu se svým vládním kolegou, který je shodou okolností zároveň ministrem... třeba vnitra, který ví, že „když se to provalí“, tak se může se svojí nadějně se vyvíjející politickou kariérou rozloučit. Předmětem konfliktu je přitom nějaká nekalá činnost (nebo nečinnost...) policie, nebo rovnou BIS. Jak myslíte, že takový střet s mocí pro takového poslance může u nás dopadnout, pokud mu imunita neposkytne maximální možnou ochranu?  Celý text zde...

Věci tajemné a lístečková revoluce (Petr Hannig)

Při svých cestách se setkávám s mnoha lidmi, kteří vyjadřují znechucení nad politickou situací a nad tím, že občan je denně deptán vším možným.

Český živnostník se brzy stane vyhynulým druhem. Jen taktak se drží nad hladinou přežití. Nejenom, že mu už pomalu ve všech obcích vyrostla konkurence ve formě různých večerek atd., ale je mu ze strany úřadů znepříjemňován život nesmyslnými kontrolami, při čemž velkých ryb se úřady bojí. Když lidem, stěžujícím si na poměry  říkám, že mnohé lze vyřešit tím, že je třeba volit nové strany a ne ty parlamentní, které jsou už dávno zarostlé mechem lhostejnosti k potřebám občanů, tak v podstatě dostanu vynadáno: „Dejte mi pokoj, dal/a jsem hlas Věcem veřejným a doteď se za to stydím. Do tří měsíců se každá strana tam nahoře zkazí. K volbám už mě nikdo nedostane.“  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Romel
Na starosti prádelnu jeden Němec měl.
Kdysi sloužil GESTAPU, s přezdívkou ROMEL.
Tento Romel z prádelny takovou moc měl,
že se před ním často třás i sám velitel.
Pro něj kuchařům nařídil: "Co chce, bude mít.
Když bude chtít sedm řízků, tak je bude mít."
Když na pány z velitelství přijela kontrola,
vždycky nejdřív navštívili PANA ROMELA.
 Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

Mostecký pátek třináctého (Dušan Stuchlík)

Vlajka rozpuštěné Dělnické strany u soudu – žalobce a policie se moc nevytáhli

Pátek 13. dubna byl ve vztahu tuzemské politiky a justice pozoruhodný. Ale nešlo jen o soudní kauzu Věcí veřejných. Zajímavé věci se odehrávaly také na jedné z periferií českých zemí. Před okresním soudem v Mostě se totiž měla rozetnout otázka, zdali veřejné užití symbolu ozubeného kola, i coby loga zrušené Dělnické strany (DS), je trestné.  Celý text zde...

Jako komunista s hlavou pod kabátem (Václav Vlk st.)

...Vzpomínám si, jak si mi v roce 1988 jeden význačný soudruh stěžoval, co proti nim pořád my disidenti máme, a bědoval, že nechápe, proč je lidi nemají rádi. Když pro ně tolik udělali. Postavili jim sídliště s byty 1. kategorie. Těm, co dřív chodili na kadibudku. Synky domkářů nechali studovat a zařídili jim všem rekreace a vůbec tyhle výdobytky. A lidi, mrchy nevděčný, jim pořád nadávají.

Domnívat se, že dnešní mladou generaci okouzlí politici otevřenými hranicemi, plnými supermarkety, dovolenými u moře a tím, že všechny děti budou studovat takzvanou vysokou školu, to dneska nestačí. Občas mi dnešní politici odvolávající se na "lidi, co jsou v zásadě pro demokracii" připomínají soudruha Štěpána, co si šel stěžovat a hledal oporu u dělníků z ČKD. Načež se dělníci namíchli, že nejsou nikomu za blbce, a došli na Václavák a bylo po legraci. Tedy po vedoucí úloze Strany. Těch výmluv na demokracii, když se jedná o dělání z lidí blbce, už mají všichni pomalu dost. Aby se demokratičtí politici brzo nedivili.  Celý text zde...

Masová privatizace přivedla postkomunistické země na mizinu

Dle autorů studie z Harvardu a Cambridge existuje „přímá spojitost“ mezi rychlou masovou privatizací a ekonomickým úpadkem a úplatkářstvím.  Celý text zde...

Aktualizace 25.4.2012 :

Fintování (Bohumil Kobliha)

Kdo nehrával čutanou na některém z vršovických plácků, neví možná o co jde. Tedy fintování (dle Vršovic) je, když někdo předstírá něco (akci) a chce (dělá) něco zcela jiného. Klukovské neknižní sloveso má původ v podstatném jméně finta, zaznamenaném dokonce v Trávníčkově Slovníku spisovného jazyka českého. Slovo je převzaté z němčiny a znamená lest, uskok, přetvářku. Slovník potvrzuje, že jde (ve sportu) o klamný pohyb nebo klamavou akci.

Politici jsou zdatní sportovci v přemetech i v klamání tělem, a tak dnes už ani nezarazí, že je všude plno česky řečeno švindlů (opět z němčiny).  Celý text zde...

Pod koněm odsouzeny lži a arogance (František Rozhoň)

Ještě než 21. dubna 2012 pražský Václavák zcela zaplnili demonstranti, zahlédl jsem tam snad Petra Uhla. Během demonstrace jsem si na Uhla párkrát vzpomněl - Uhl se totiž zapsal do mého povědomí „hodnotami“, které demonstranti razantně odsoudili. Petr Uhl kdysi jako novinář beze studu rozšířil klam o smrti studenta Martina Šmída, jako vládní zmocněnec pro lidská práva v levicové vládě arogantně vyhlašoval vedoucí úlohu politických stran - tvrdil, že podle zákonů je v demokracii politická činnost vyhrazena politickým stranám. Demonstrující odsoudili klamání lidu volebními programy, vládní zlozvyk pojmenovávat „klamnými jmény“, vládní aroganci podmiňující každé referendum souhlasem politických špiček.  Celý text zde...

Pavel Wonka: 23.1.1953 - 26.4.1988

Tam, kde si elita přisvojí téměř veškerá práva a zbylé, větší části společnosti přenechá jen povinnosti, zaniká řád a vzniká chaos zvladatelný jen zmrazením celé společnosti a jejím ochromením strachem. Kdo se jednou ocitne na cestě zastrašování, musí v ní stále pokračovat a stupňovat.

Od těch dob, kdy zákon není jen vůle panovníka, je zastrašování složitější, a to na základě určitého, přesně stanoveného postupu, kterému říkáme právo. Zastrašování a odstraňování nepohodlných se proto stalo záležitostí organizovaných skupin, které si pro své jednání vytváří legální podklad ve formě právní normy, nebo existující právní normy vykládají a aplikují způsobem, aby mohli realizovat své záměry, které nelze označit jinak než zločinné...  Celý text zde...

Guernica 26. dubna 1937

Legie Kondor nacistické Luftwaffe podporující generála Franca proti II. španělské republice dne 26. dubna 1937 předvedla bombardování civilního obyvatelstva v dosud nevídaném rozsahu - baskické město Guernica srovnala se zemí.

Žádné účelové změny!

Konzervativní strana
1. odmítá návrh předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové (ODS), aby byl pravomocně odsouzený poslanec (senátor) automaticky zbaven svého mandátu;
2. navrhuje, aby ten, kdo je pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, mohl být zbaven práva volit, ale nikoli práva být volen.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Jarda - Franta
Obvykle ve funkci STARŠÍHO TÁBORA
bývá jeden dobrý — ten druhý potvora.
Toho jednoho maj páni na práci
a toho druhého na BUSERACI.
Jak se to jen mohlo stát, to nikdo neví,
že jsme jednou měli oba dva DOBRÝ.
Častěji se stalo mnohému táboru,
že místo DOBRÉHO měli POTVORU.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

Proč nepomáhat Policii ČR proti korupci (Jan Urban)

Poučení první – mafiáni jsou beztrestní, vy ne.

Objevil se v roce 2010 odvážný zaměstnanec pražského magistrátu, který po prvním trestním oznámení v kauze Opencard, podaném zastupitelkou Janou Ryšlinkovou, uvěřil, že může dojít ke změně. Protikorupční policii nejprve přes prostředníka, a poté jako anonymní svědek, předal stovky stránek dokumentů a kompletní přehled o účastnících tohoto miliardového podvodu. Z policie nebo ze státního zastupitelství nejprve unikla mezi magistrátní kmotry jeho identita. Přišel o zaměstnání. Nikdo z tehdejších magistrátních mocných není, a jak to tak vypadá, už nikdy nebude obviněn. Mezi pěti státním zastupitelstvím obviněnými pěšáky, kteří, na rozdíl od svých šéfů, nevymýšleli a nesjednávali podvodné smlouvy, je ovšem i tento muž.  Celý text zde...

Jak se upírská chobotnice Goldmana Sachse zmocnila Evropy

Puč Goldmana Sachse, který v Americe selhal, stojí v Evropě na pokraji naprostého úspěchu - před trvalou, neodvolatelnou pomocí bankám, k níž se upsali daňoví poplatníci, napsala Ellen Brownová.

V září 2008 bývalý ředitel společnosti Goldman Sachs Henry Paulson uspěl ve snaze vyrazit z Kongresu sedmisetmiliardový záchranný balík pro svou banku. Avšak aby se tak stalo, musel padnout na kolena a hrozit zhroucením celého globálního finančního systému a zavedením válečného práva; a šlo o jednorázovou záležitost. Paulsonův návrh na zřízení permanentního záchranného fondu - Troubled Asset Relief Program (TARP) - narazil v Kongresu na odpor a nakonec byl odmítnut.

Koncem prosince 2011 šéf Evropské centrální banky Mario Draghi, bývalý viceprezident Goldman Sachs Europe, dokázal zařídit pětisetmiliardový záchranný balík pro evropské banky - bez toho, aby někoho žádal o povolení. A v lednu 2012 byl schválen permanentní program záchranného financování nazvaný Evropský stabilizační mechanismus (ESM) bez toho, že by se tento fakt byť jen zmínil v tisku. ESM znamená pro členské vlády EU zadlužení s otevřeným koncem, který podřizuje daňové poplatníky libovolnému požadavku dohlížejícího eurokrata. Puč bankéřů v Evropě zvítězil zdánlivě zcela bez boje.  Celý text zde...

Co nás to v tý škole učili? aneb S Čedokem za hranice všedních dnů (Václav Vlk st.)

Po přečtení článku Hrdinství a naši hrdinové mne napadlo rčení, že "nevím, jestli se mám smát anebo plakat".  Celý text zde...

Aktualizace 18.4.2012 :

Státní moc jedná jako komunisté (František Rozhoň)

Kdo nadělal dluhy a pak nutil jiné ty ty a ty je budeš platiti, patřil odedávna mezi loupežníky. Neskrýval se vždy v lesích, jako mnozí pohádkoví loupežníci, často míval sídlo na svou dobu přímo honosné. Mezi chasou měl i spoluviníky neloupící, propagující že počínání pána/paní je zcela počestné; ani tito spoluviníci pak nebyli opomenuti, když došlo na spravedlnost. Časem se pro tyto loupežníky objevila i pojmenování jiná; Karel Havlíček Borovský již v roce 1850 napsal, že kdo bez řádného souhlasu do cizího jmění sahá, třebas daněmi, jest komunista!  Celý text zde...

Resoluce z pracovní schůze zástupců poboček Konfederace politických vězňů Československa, konané v Praze dne 15. září 1990

KPV Československa posoudila politickou situaci státu jako nebezpečnou pro budoucnost svobody obyvatelstva a rozhodla se s odkazem na minulost svých mrtvých i živých členů postavit se na její obranu.

Vědomi si kreditu, postoupeného jí oběťmi popravených, umučených a zákeřně zavražděných, přebírá Konfederace odpovědnost za to, že všechny tyto oběti a utrpení statisíců nevinných obětí komunistického teroru nebyly zbytečné a vyhlašuje program, o jehož uskutečnění bude usilovat spolu se všemi čestnými občany našeho státu :

1/ totální debolševizaci státní moci, odstranění všech tajných mocenských skupin a společností, otevření politiky a její postavení pod veřejnou kontrolu obyvatelstva.

2/ obnovení spravedlnosti potrestáním členů komunistické organizace, kteří jsou vinni utrpením lidí a současným stavem státu. Ve smyslu právních dokumentů OSN považovat zločiny proti lidskosti za nepromlčitelné.

3/ obnovení občanské pospolitosti a soudržnosti národů ve svobodném demokratickém, celistvém a svrchovaném státu.  Celý text z Dokumentů doby zde...

Snižte výdaje, nezvyšujte daně (Martin Rejman, předseda Konzervativní strany)

Konzervativní strana zaznamenává vládní snahy o snižování našeho zadlužení. Poznamenejme přitom, že snížení se má projevit tím, že výdaj je nižší v absolutním vyjádření, nikoliv tak, že „snižovaný“ výdaj roste o něco nižším tempem, než dříve.

Musíme s politováním konstatovat, že místo úspor a skutečného snížení veřejných výdajů připravuje „pravicová“ vláda zvýšení daní na maximum. Zdanění je však už nyní tak obrovské, že zde již prostor pro snižování deficitu není. Vláda tedy zkouší získat více, kdekoliv to jen trochu možné je. V důsledku tohoto postupu vznikají místo cesty k co největšímu zjednodušení daňového systému stále krkolomnější konstrukce, které mají zastřít, jaký systém daní ve skutečnosti je: daňová kvóta je obrovská a nejvyšší souhrnnou sazbu má střední třída, která nedosáhne na zastropování „pojistných odvodů“. Místo „sociální daně“ a „zdravotní daně“, která by měla být sjednocena s daní z příjmů a do ní zahrnuta, se stále trvá na konstrukci pojištění a stropů a pod názvem „solidární příspěvek“ se připravuje další zesložitění daňového systému.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Bomzák
Že v každé lidské společnosti je lidí různý druh
proto nám tu pár BOMZÁKŮ otravuje vzduch.
Svoji zradu snaží se krýt v plášť inkognita.
Jejich pravá tvář však bývá často odkryta.
Sotva se z nich maska strhne, výsledek známý,
nemaj cenu ani pro nás - ani pro pány.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

Radim Jančura: Je revoluční doba a jakákoliv forma „práskání“ je povolená

...JANČURA: Ministr Dobeš poslal přes půl miliardy korun Českým drahám, ač neměl. Dá se říct mimo smlouvu. My jsme mu přitom dali nabídku, že budeme provozovat jeho ztrátové vlaky, EuroCity, InterCity, ale neměl zájem. To je pro mě člověk, který nemá zájem šetřit, a proto v této vládě nemá co dělat. Ministr Drábek je zase s náměstkem Šiškou de facto zloděj. Když si jeho náměstek udělá bez výběrového řízení program za dvě miliardy, tak to snad musí vědět a musí v tom mít prsty. Na to nepotřebuju důkazy. Kapitola sama o sobě je pan Kalousek. Nechali jsme nejbohatšího člověka v této zemi – díky miliardovým tendrům na obraně, díky smlouvě na výběr mýta s firmou Kapsch, což je také jeho práce, i díky softwaru pro ministra Drábka, v němž má dle mých informací také prsty – dělat ministra financí. Jak může politik, který toto organizoval a s velkou pravděpodobností si nakradl hezké miliardy, být šéfem státní pokladny? To je opravdu kozel zahradníkem.  Celý text zde...

O politické korektnosti, antisemitismu a lásce mezi Izraelci a Íránci (Ondřej Kosina)

V souladu s pravidly politické korektnosti je na Západě tabuizována jakákoliv kritika židovského státu a jeho politiky. Pokud to někdo učiní, okamžitě získá nálepku antisemity. Holocaust byl velkou a nezpochybnitelnou tragédií. Jak dlouho se ale Izrael hodlá schovávat za tyto historické skutečnosti? Masové vyvražďování ve 20. století postihlo mnoho dalších národů – stačí vzpomenout na genocidu Arménů (která nebyla Tureckem dodnes uznána), rwandských Tutsiů nebo Kambodžanů. Během druhé světové války byly zavražděny nebo padly v boji miliony Slovanů kvůli svému rasovému původu. Proč tedy jediný Izrael neustále „těží“ ze své tragické minulosti a všechno mu prochází?  Celý text zde...

Rasový motiv – Soudit a trestat se mají činy, nikoliv názory (Lukáš Kubec)

Rasový motiv je především motiv, důsledek nějakého názoru, stejně jako jakýkoliv jiný motiv. Trestáme-li jej přísněji, nežli ostatní činy, trestáme názor, nikoliv čin. Trestejme všechny stejně. To je rovnost před zákonem a spravedlnost, kterou bychom snad měli všichni požadovat. Může být ale někdo trestán za to, že si něco myslí? Dle mého má každý právo si myslet co chce. Je věcí každého jedince, čemu věří, jaké myšlenky hlásá a co si myslí. Komunista má právo věřit svým myšlenkám, stejně jako já mám právo si o jeho názorech myslet, že jsou zcela mylné. Stejně tak i rasista má na svůj názor, pohled na svět, absolutní právo - stejně, jako já si o něm mohu myslet, že je to primitiv. Na co nemá ale ani komunista, ani rasista právo, je jít a zavraždit někoho. Je jedno, z jakých pohnutek, je jedno, jaký je motiv. Na vraždu jako takovou nemá totiž právo nikdo, každý má právo maximálně na sebeobranu.  Celý text zde...

Aktualizace 11.4.2012 :

Politika ve stylu retro

•  Organizátora petice proti přejmenování pražského letiště P.Kellnera poučil historik, že objektivní studie o osobnosti Václava Havla bude nejdříve možná tak za 30 let, a to z důvodů různých zájmových a politických skupin, které nemají v současnosti zájem na pravdivé a objektivní analýze této osobnosti, a to ještě za předpokladu, že vliv těchto skupin už nebude v budoucnu možný.

•  Poslanec TOP 09 Daniel Korte vidí „v našich dějinách tři zemské škůdce“, Josefa II., E. Beneše a T. G. Masaryka. Toho, protože prý „zradil císaře pána“ a sáhl na soukromý majetek prostřednictvím pozemkové reformy“.

•  Václav Vlk st. na Neviditelném psu zhodnotil budování Nové Evropy. Myšlenka mírové spolupráce dříve proti sobě anebo spolu válčících států je stará, ale stále dobrá, ale řešení je zase zlé. Zmocnily se ho politické síly vyznávající myšlenku „vybraných elit", což je společné nacismu, komunismu i dnešnímu snu o vytvoření sjednocené Evropy.  Celý text pro Svědomí 2/2012 zde...

Když ptáčka lapají – aneb Exekuce – pokračování (Petr Hannig)
...V první řadě je třeba na občana hledět jako na občana slušného a takového, který chce řádně dostát svým závazkům. A proto je nutné dlužícího občana závazně vyzvat v co možná nejkratší lhůtě, že má za povinnost splatit dluh či pokutu, poplatek atd. A to doručením do vlastních rukou, tak jak tomu bylo dříve. Dále, když bude závazek postoupen třetí osobě, měla by být dlužná částka vnímána jako od začátku – tedy dodržet právní postup jako u prvního subjektu, který částku vymáhal. Je třeba ctít i v tomto případě presumpci neviny. Vždyť dluh mohl vzniknout nedorozuměním, nejasností v dědickém řízení atd. Současný stav jednoznačně neodpovídá základním právům a ústavě. Zajímavé je, že se základní práva a ústava citují v našem státě jenom jedná-li se o viníky, narušitele pořádku, zloděje a lháře. Slušný člověk jakoby tuto možnost, opírat se o základní lidská práva neměl. Přičemž ovšem říkám, že by měly existovat nejenom základní lidská práva, ale i základní občanské povinnosti. A jednou z nich je, dluhy řádně platit.  Celý text zde...

Dopis vládě: Nepodceňujte nálady ve společnosti (Martin Rejman, předseda Konzervativní strany)

Vážený pane premiére, vážená vládo,

Konzervativní strana se znepokojením sledovala demonstrace vyvolané tzv. Holešovskou výzvou, kterých se v nedávných dnech ve velkých městech zúčastnily tisíce lidí. S obavami vnímáme, že vláda k situaci přistupuje se – snad zdánlivou – lehkovážností. Političtí komentátoři, sociologové i politologové se sice většinou shodují v přesvědčení, že současné události zatím neohrožují demokratické uspořádání naší společnosti, my jsme však přesvědčeni, že tyto demonstrace je třeba brát vážně. Nemusíme chodit příliš daleko do historie pro příklady, kdy elitami podceňovaný demagog získal na svou stranu nespokojené masy, aby pak s jejich pomocí naplnil své cíle a je připravil o svobodu.  Celý text zde...

Nepřipusťte předčasné parlamentní volby! (Martin Rejman, předseda Konzervativní strany)

Konzervativní strana tímto apeluje na vás, členy vlády, a všechny poslance vládních stran, abyste se nepokoušeli současnou politickou krizi řešit účelově, ale abyste nalezli odvahu postupovat zásadově. Mezi jasně účelové kroky patří snaha o urychlené vypsání mimořádných parlamentních voleb. Změnou Ústavy, provedenou v září 2009, bylo umožněno snadné rozpuštění Poslanecké sněmovny. V pozadí tohoto přístupu stojí chybné přesvědčení, že politickým stranám má být umožněno vládnout co nejsnadněji. Přitom smysl Ústavy je přesně opačný: systémem brzd a protivah se mají jednotlivé moci vzájemně kontrolovat tak, aby snadné dosažení většin bylo vyloučené a přijetí každého rozhodnutí či řešení bylo podmíněno uvážlivou diskuzí, která prověří potřebnost navrhovaného kroku.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Tajemství
Jestliže se o zdech tvrdí, že mají uši,
prozradím vám o HLUBINĚ, ta že má oči.
Ani v nejtemnějším koutě jisté nebývá,
zda se někdo za pažením na tě nedívá.
Když je to zrak přátelský, tak to nevadí,
jako když se ZRÁDNÝM OČÍM tajemství prozradí.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

U nás v Orwellově (Martin Stín)

...Prezidentem napadané úkazy jsou ve skutečnosti projevem slábnutí státu, který nemá sílu na to, aby udržel represivní aparát, média a politické strany v kolejích ústavního pořádku, a lobbisty a velké podnikatele v hranicích zákonnosti a lidské slušnosti.

Státní zřízení je z formálního hlediska stále zdánlivě demokratické, ale v některých ohledech jsme na tom hůře než za totality. Žijeme totiž v poměrech děsivě podobných těm, které předvídal Orwell ve slavném románu 1984. Stát nedokáže občanům zajistit nedotknutelnost jejich soukromí, popřípadě ji sám svými orgány porušuje. Hrůznost situace spočívá hlavně v tom, že lidé se většinou chovají jako ovce trpně jdoucí na porážku: lačně lapají po senzacích odhalovaných bulvárem, dokud se sami nestanou obětí.  Celý text zde...

Vláda mírného boje proti korupci… (Milan Hulík)

Je možno Nečasovu vládu ještě považovat za antikorupční?

Je nutno uvádět desítky důkazů, že tomu tak není? Není to třeba! Jednoduše proto, že jí z podstaty věci nemohla být ani v době svého vzniku. Jestliže jsou politické strany, zejména ODS a ČSSD, financovány lobbisty, kteří berou peníze z předražených veřejných zakázek a ze svých firem, které tyto zakázky provádějí nebo na nich participují, respektive takovýto penězovod "legalizují" a sami se při tom nekontrolovatelně obohacují, pak již samotná existence takto financovaných stran je nepřekonatelnou překážkou k odstranění korupce.  Celý text zde...

ACTA jako zkouška evropské demokracie (Petr Žantovský)

Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu se minulý týden rozhodl nepostoupit dohodu ACTA Evropskému soudnímu dvoru, jak zněl jeden z nedávných návrhů, ale naopak ji protlačit přímo parlamentem. Do jejího případného schválení zbývá tedy už jen zhruba 10 týdnů. Připomíná to aroganci, s níž veřejné mínění ignorovaly totalitní režimy ještě v 80. letech minulého století...

Úmluva ACTA je nejen na první pohled jednostranně výhodná pro firmy obchodující v oblasti, kde má hlavní roli kopírovací monopol. To, že se navenek ACTA tváří jako ochrana nezadatelných práv autorů, poškozovaných digitálním sdílením na internetu, je jen trapná hra na Mirka Dušína. Těžko totiž najít prostředí, které se k autorům chová hůře, než jsou právě velké produkční a distribuční firmy. Skutečný podíl autora na rozšiřovaném díle je nepatrný, obvykle někde okolo 10% ceny. O zbylých 90% se dělí producent s distribucí. Nadsazené jsou hlavně procenta, která si nárokuje producent, vydavatel, zkrátka držitel kopírovacích – nikoli autorských práv...

Orgány Unie se prostě chovají jako regulérní diktatura. Nemohu přesvědčit veřejnost o správnosti svého činění? Inu, tak jí to prostě přikážu.  Celý text zde...

Aktualizace 4.4.2012 :

Fašizace a velikonoce (František Rozhoň)

Někdy si říkám, proč vlastně jezdím do archivu Muzea III. odboje v Příbrami, když zrůdnosti tam popsané nacházím i doma v dnešním tisku. Jako příklad uvádím nejprve MF Dnes z 2.4.2012.  Celý text zde...

Koncerty DUBEN 2012 - CD TAK JAKO KVĚT (Jaroslav Hutka)

...Po třech měsících v Indii jsem měl za to, že mě česká politika přestane zajímat, protože skutečná korupce, diktatura politických stran a společenská nespravedlnost se dá zažít v Indii a všechno ostatní už je jen slabý odvar. Jenže Čechy nezklamaly. Indie prostě neměla opoziční smlouvu, která zrušila zápas politických stran mezi sebou a stačí se nechat jen zvolit a to už je jedno do jaké strany. Kluci se už mezi sebou domluví.  Celý text zde...

Nabídněme Maďarsku pomocnou ruku (Prohlášení Konzervativní strany)

Při plném vědomí, že žít na dluh je dlouhodobě neudržitelné pro jakoukoli zemi, a že takový život vede nevyhnutelně k neúnosnému zvýšení rizika závislosti na věřitelích, Konzervativní strana vyzývá vládu České republiky, aby vládě Maďarska nabídla pomoc a podporu při řešení komplikované situace, ve které se tato spřátelená země v současné době nachází.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Civilové
Okolnost, že s námi "fárá" řada civilů,
znamená pro velitelství těžkou kontrolu.
My však v této situaci výhodu máme,
zvláště pak, když mezi nimi najdem své známé.
Mnozí z nich jsou donuceni jít pracovat do dolů.
Ti jsou na tom skoro jak my. Tak držíme pospolu.
V této době LŽI A KLAMU však často se stane
že nevíš, komu můžeš věřit a komu zas ne.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Rakouský deník zavedl bojkot politiků, kvůli korupčním skandálům
Celý týden bez politických článků se rozhodly vydržet regionální noviny v jihorakouských Korutanech. Až do neděle vyhlásil deník bojkot jakýchkoli vyjádření politiků, a to rakouských i zahraničních. Volné místo na stránkách prý redakce věnuje obyčejným čtenářům. K netradičnímu bojkotu politiků sáhly noviny Kärtner Tageszeitung v době, kdy se Rakušané prakticky dennodenně dozvídají o dalších a dalších korupčních skandálech.  Celý text zde...

Irové se vzbouřili proti nové dani, půlka jich odmítla zaplatit

Polovina z 1,6 miliónu Irů vlastnících nemovitosti odmítla zaplatit novou daň ve výši sto eur. Termín zaplacení vypršel v sobotu... Daň byla zavedena po jednáních s EU, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem, který předloni zemi poskytl půjčku ve výši 67,5 miliard eur.  Celý text zde...

Vítkov, Lacina a Janoušek: Le Roi est mort, vive le Roi! (Jiří Hermánek)

Mnoho lidí u nás asi na francouzský způsob miluje, ale jen menšina z nás též francouzsky rozumí. Le Roi est mort, vive le Roi! Je výkřik, který se nesl Paříží vždy po smrti krále starého a ustanovení krále nového. A stejně tak je to i s „hity“, kterými nás krmí média a hlavně pak Internet.  Celý text zde...

Aktualizace 28.3.2012 :

Svoboda projevu? Jak pro koho… (Martin Rejman)

Jsem přesvědčen, že v právním státě je nepřípustná jakákoli kriminalizace osob pouze pro jejich politický názor, víru či přesvědčení. S právem na politický názor úzce souvisí svoboda projevu, která je jedním z nejdůležitějších atributů demokratického státu. Existuje však jen tehdy, je-li poskytována i těm projevům a názorům, s nimiž nesouhlasíme a kterým oponujeme. Jako jeden ze základních rozdílů mezi totalitním systémem a demokratickým státem vnímám to, že demokratický stát garantuje stejná práva a svobody i pro své kritiky a odpůrce. Toto tvrdím navzdory tomu, že jsem přesvědčeným odpůrcem levicových totalitních ideologií, nacismu - rozuměj nacionálnímu socialismu - a komunismu.

Proto je na místě znepokojení ze série trestních procesů, v kterých jsou tzv. "pravicoví extremisté" stíháni za verbální projevy, nejrůznější symboly na oděvu nebo vylepování samolepek.  Celý text zde...

O dobách temna (František Rozhoň)

Téma Bém – Janoušek dominuje MF Dnes, za zásadní ho prohlásil i veřejnoprávní rozhlas. Přitom jde jen o jeden z viditelných důsledků dlouhodobé údajně demokratické politiky. V době dnešní je lid zdrojem veškeré státní moci jen na papíře ústavy, když však o něco jde, o zákony či volbu prezidenta, zabouchnou se před lidem dveře a zdrojem moci jsou politici s lobbisty. Já však za zásadní téma dneška považuji nové dění hodné starých časů temna.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu:
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“

Nejvyšší náboženská autorita Saúdské Arábie, vrchní mutfí, šejk Abdul Aziz bin Abdullah prohlásil s odzbrojující přímostí, že „všechny kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“... V Kuvajtu již několik kostelů existuje, zatímco v Saúdské Arábii ani jediný, i když křesťanů tam žije přibližně jeden milion... Šejk Abdul Aziz bin Abdullah s odvoláním na Mohameda prohlásil, že Arabský poloostrov musí patřit jedinému, totiž islámskému náboženství, a dodal, že proto by měly být již vybudované kostely odstraněny.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Čenda
Marně hledám v nových tvářích svého známého.
Již odcházím, když tu slyším volat své jméno.
Jeden z nových ztroskotanců s úsměvem na líci
spěchá ku mě a podává mi svoji pravici.
Chvilku pátrám v své paměti. Nevím kam ho dát.
ČENDA, přítel z vojny, starý kamarád.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Kámošský kapitalismus (Benjamin Kuras)

...Upozornil na něj nedávno pod anglickým názvem „crony capitalism“ britský konzervativní poslanec David Davis, který byl v roce 2005 Cameronovým protikandidátem na předsednictví strany. Jeho prohrou se strana prudce přesunula z klasického konzervatismu do politické korektnosti a eurounionismu a těsného propojení s bankovním a megakorporačním sektorem. Výsledkem je bídačení střední podnikatelské a řemeslnické třídy, která vždy tvořila páteř konzervatismu...

Jestliže se „kámošský kapitalismus“ nerozmontuje a nepromění v opětnou podporu a úlevu drobného podnikání, s posílením konkurence a důrazu na lokální ekonomiky, hrozí krach celého západního kapitalistického systému, varuje Davis.

Jestli v tom někdo poznáváme i chorobu kapitalismu českého, možná nám dojde, jak a v co se nám proměnil ten idealizovaný „kapitalismus bez přívlastků“, zapomínající, že každý nehlídaný liz přitahuje padouchy jako kravěnec mouchy.  Celý text zde...

Český člunek v evropském proudu (Petr Robejšek)

...Chceme-li již hovořit o Evropě nautickým slovníkem tak by byl asi přesnější následující popis: Na místě evropské mateřské lodi a vzpurné české kocábky křižuje flotila, v níž najdete jak napůl potopené dřevěné šalupy tak i containerové lodi páté generace. Některé z lodí drží kurs, jiné nelogicky kličkují a mnohé jedou poloviční rychlostí.

Na špici je německo-francouzský katamaran, nouzově a přesto natrvalo sletovaný společnou nedůvěrou vůči mocenským ambicím toho druhého. Kancléřka a prezident sice denně přepisují námořní mapu, ale pozorný Marťan by si mohl všimnout, že konvoj směřuje k Bermudskému trojúhelníku.

Na všech lodích přibývá reptajících pasažérů, kteří mají dojem, že je vezou do končin, které oni vůbec navštívit nechtějí.  Celý text zde...

Burka v nás (Stanislav Komárek)

Kardinální otázka je, zda ten, kdo chce žít mezi námi (rozumějme sekulárními novodobými evropskými národy), se musí ve všem všudy přizpůsobit, nebo si v případě splnění obou podmínek, loajality a soběstačnosti, může dělat, co uzná za dobré. Já si myslím spíš to druhé.  Celý text zde...

Aktualizace 21.3.2012 :

Co bude zítra obsahem slova demokracie? (František Rozhoň)

Mnozí Slováci se bouřili, když vyšla najevo Gorila; Gorila jako součást jejich „demokracie“, neboť demokracie žádnou definici nemá. Protestující si nedokázali vynutit odložení předčasných voleb do doby, než si vydiskutují pro svou demokracii aspoň rámcová pravidla - politici prostě prohlásili jejich požadavky za „naprosto nesmyslné“, jak to řekla pro české Hospodářské noviny 16.3.2012 slovenská herečka a poslankyně za Slovenskou demokratickou a křesťanskou unii, Demokratickou stranu Magdaléna Vašáryová. Tak šli Slováci k volbám a nám pak tvrdil na veřejnoprávním rozhlase jistý „expert“ Kubičko, že vítězný Smer má legitimní mandát. Kubičko nám to tvrdil přesto, že ve zmíněném rozhovoru české Hospodářské noviny psaly, že Smer je jen akciovka, kde rozhodují lidé v pozadí, akcionáři: „Abyste mohli být akcionáři Smeru, musíte platit. A musíte být hodně bohatí. Slovensko čekají roky rozhodování ze stínu, roky demokratického deficitu.

Já na rozdíl od Kubička soudím, že slovenské „volby“ jen podpořily oprávněnost principu kdo je volitelný, musí být i odvolatelný.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu

Katolík Blair veřejně podpořil redefinici právního statutu manželství v Británii
Peníze a Prozřetelnost  Celý text zde...

Exekuce – epidemie která může zasáhnout kdekoho (Petr Hannig)

...V posledních dnech... jaksi zanikla zpráva, že několikanásobně narostly exekuce. A to opět nemyslím mediálně vyzdvihnutou zprávu o exekuci za mobilní telefon vítkovské rodiny, kterážto nakonec byla prominuta, ale takové exekuce, které postihují řadové občany, o kterých se nepíše a jejichž výdělky nedostačují na pokrytí běžných výdajů na domácnost a výchovu dětí a na ty jejichž důchod nestačí na zaplacení nájmu, léků...

Samozřejmě, že dluhy se mají platit. To je zásada, která už od prehistorických dob je neměnitelná, právě tak, jako je známo, že velké dluhy ani v minulosti ani nyní spláceny nebyly a nejsou, viz například v současné době dluh Řecka a zánik řádů Templářů v minulosti, neboť králi Filipovi Sličnému se zdálo pohodlnější Templáře vyvraždit a zabrat jim majetek, než by jim splatil dluhy. Ale to jen na okraj. V tuto chvíli nás zajímají dluhy, které trápí tak říkajíc řadového občana.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Ztroskotanci

Před velitelstvím se zastavil transport s PŘIBYLCI.
Z náklaďáků seskakují noví MUKLÍCI.
Jako blesk taková zpráva tábor proletí.
Na novinky jsme zvědaví jak malé děti.
Za okamžik se nás hemží u "první brány".
Mezi dráty prokukujem, kdo přijel známý.
Když na Ostrov Ztroskotanců připluje další vrak
vypadá to na táboře asi zrovna tak.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Karel Kryl – první cenzurovaný autor v Klausově protektorátu (Ivan Větvička)

Právě vyšel soubor politických komentářů Karla Kryla z let 1990 až 1993 nazvaný Země Lhostejnost. Že je neznáte? Pokud jste v té době nečetli noviny Moravskoslezský den, Znojemsko, nebo bratislavskou Zuzanu, pravděpodobně jste neměli možnost se s nimi setkat, protože jinde mu je odmítli vydat či odvysílat... Odstavec ze článku Země Závist (1992, otiskla periodika Lipík v Písku, Zuzana v Bratislavě a Znojemsko ve Znojmě) mohl zavřít nejedny redakční dveře:

,,...Mohl bych se na tomto místě vymluvit. Slovy dramatika, který kdysi prohlásil: Nechceme být jako oni. Ano, byla to právě tato věta, která rozhodla – a obávám se, že definitivně – o tom, že se bolševik přestrojil, odhodil balast partajních znaků, zapojil se do budování kapitalismu a vládne společnosti dál. Jako ostatně každá mafie – bez vyjímky. Ó jak tragicky se mýlí ti, kdo se obávají zmrtvýchvstání bolševika s hvězdou na čepici! Bolševik už dávno nelpí na partajní knížce. Povětšinou nejenže není ve své rodné straně: nebude dokonce tuto stranu ani volit! Pravý bolševik sedí dnes ve správní radě nebo na jiné klíčové pozici. A nesedí-li ve vládě, nebo v parlamentu, je nepochybně zaměstnán uplácením poslanců. Mzda za neodhlasování zákonů, potřebných k vyčištění Augiášových chlévů: vždyť právě v kalné vodě se dravcům nejlépe loví...“  Celý text zde...

Čtěte román o ožebračení obyvatelstva. Je opět krutě aktuální. (Bohumil J. Studýnka)

Román Černý obelisk z roku 1956 se netýká starých vyčpělých událostí, ale cykličnosti dějin. Pozor na to!...

Po třech finančních krizích v podstatě deset let po sobě – 1987, 1997 a 2008 – se svět ocitl v podobných astronomických dluzích. Úlet Evropské měnové unie, tak jak funguje, byl stejně destruktivní jako první světová válka. A jsme opět na Balkáně, nikoli v Sarajevu, ale v Aténách. Válčit sice nikdo nechce, odstranit astronomické dluhy na cizí účet však ano – i na český...  Celý text zde...

Zastupitelská demokracie je podvod (Jarmila Kubátová)
...Vychytralý systém, umožňující existenci stranických oligarchií, kde jsou od voleb do voleb občané tahaní pokaždé jen za nos, je vládou mocenského centra, které se nechalo občany zvolit nikoliv proto, aby je zastupovalo, ale aby si uzurpovalo mandát k neomezenému vládnutí. Pokud v tomto trendu, kdy prakticky o všem rozhodují nevolení loutkaři za oponou, hodlají vládci pokračovat, pak nezbývá nic jiného, než s dotyčnými “zástupci lidu” nějakým způsobem skoncovat. Žádná teorie, žádný příslib, žádná morálka, žádná sebelepší vůle, žádné náboženství nemůže udržet moc v mezích. Proti moci bohaté diskrétní elity musí nastoupit zase jen jiná moc. Moc aktivních mas lidí. Pokud nebude každý jednotlivý člověk mít možnost být v politice aktivní, pak mohou lidé jen bezmocně tupě zírat, jak tento svět ovládaný zločinci jde vstříc své zkáze. Všichni lidé si musí hlídat svůj kraj, svou zemi, svou vládu a u politiků musí dávat bedlivý pozor nikoliv na jejich krásné řečičky, sliby či jednotlivé bezvýznamné kladné činy –nejdůležitější jsou ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY jejich práce! Mnoho lidí v dnešním světě již chápe, že vláda mafiánské byrokracie je totalita, která se zcela vymkla občanské kontrole.  Celý text zde...

Aktualizace 14.3.2012 :

Oblbování národů, cesta k prvnímu zániku Československa (František Rozhoň)

Součástí německé říše, vyhlášené 18. 1. 1871, nebylo Rakousko, ani Čechy. „Sjednotitel Bismarck“ deputaci rakouských všeněmců tehdy doporučil zanechat politiky nacionální iredenty a pěstovat raději rakouské vlastenectví... Němci... se tím však časem přestali řídit. V říjnu 1918, týden před vyhlášením Československa, s odvoláním na zásadu práva národů na sebeurčení, se Němci z rakouské části habsburské říše pokusili začlenit do Německa. 30. října 1918 řekl Antonín Švehla německému poslanci Rudolfu Lodgmanovi, hejtmanovi Deutschböhmen, že národ československý zve zdejší Němce ke spolupráci; a prezident Masaryk se přihlásil docela vědomě k národnostní politice Přemyslovců, kteří Němce národně chránili. Němečtí politici tehdy spolupráci odmítli. Spojení zbytku Rakouska s novou německou republikou pak zakázaly i vítězné státy velké války... Viníci války to časem prohlásili za křivdu na nich způsobenou, 20. února 1938 pak Hitler vyhlásil v říšském sněmu, že „ochrana Němců“ žijících v Rakousku a Československu patří mezi zájmy německé říše. Bez „ochrany“ podle Hitlera tito Němci prý nebyli s to si zabezpečit „právo všeobecně lidské, politické a světově názorové svobody". Právem a svobodou bylo zjevně míněno pověstné „Heim ins Reich", protože již 13. března 1938 ve 2 hodiny ráno vnikla německá armáda do Vídně. Na Československo však šli nacisté jinak.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Ve Svaté zemi sílí protikřesťanské nálady - říká jeruzalémský patriarcha
Na mediální poušti  Celý text zde...

Na okraj národních zájmů (Jan Kubalčík)

Se značným zájmem jsem si přečetl esej Petra Robejška „České národní zájmy a evropská krize“. Přes řadu nesporně inspirativních postřehů a přes nepopiratelný vhled Petra Robejška do dané problematiky bych si přece jen dovolil ve dvou bodech mírně oponovat.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Rozhlas
Dnes už nevím kdo si vzpomněl, či odkud to byl hlas:
"Až se budou prachy dávat, vyberem na ROZHLAS.
"Jak to tady bude krásné až hudba bude znít,
my budem na trávě ležet a o domově snít."
Bohužel se tak stalo a rozhlas máme.
Na ty krásné chvíle ticha smutně vzpomínáme.
Místo hudby rozhlas volá různá hlášení.
Snad ni jedno se neobejde beze strašení.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Spletl se Orwell o dvacet let? (Benjamin Kuras)
...George Orwell byl anglický revolucionář 17. století. To se od několika školáků druhého stupně dověděla sondáž britského rádia Classic FM zkoumající úroveň vzdělání u anglických teenagerů. Od dalších se dověděla, že William Shakespeare byl hudební skladatel. Dvě třetiny z nich nedokázaly jmenovat hudebního skladatele žádného. Dvě třetiny nepoznaly na fotografii cello, tři čtvrtiny lesní roh, tři čtvrtiny housle, polovina trubku. Mnozí žáci nedokázali vyjmenovat žádného anglického krále, neznali jména Oliver Cromwell a Winston Churchill, nevěděli, že existuje liberální strana, neznali jména současných britských politiků a nedokázali bez kalkulačky znásobit třikrát sedm.  Starší text zde...

Proč už se nebude opakovat kauza „plzeňská práva“ (Jaroslav Petr)

Všechny university budou mít dostatek docentů a profesorů. Recept na jejich výrobu nabízí připravovaný zákon o vysokých školách. Kvalitnější výuku a výzkum to však universitám nezajistí.  Celý text zde...

Extrémní pojetí unie a její neplněná úloha (Radek Čelechovský)

Terorismus případně extremismus není nic konkrétního a lze jím označit jakoukoli občanskou neposlušnost. Jak všichni víme, jde přece jen o jakýsi vymezující rámec, kdo je a kdo není terorista příp. extremista. Na internetu se objevila zpráva o analýze extrémního pravicového hnutí v ČR a z ní vyplývá mj. taky to, že člověk který používá mozek a nesouhlasí s myšlenkou prohlubování evropské integrace je extrémní pravičák označený novým českým slovem NÁRODOVEC.

Každý, kdo miluje svoji zem a odmítá nesmyslnou a drahou Euro-byrokracii je teď potenciálním ohrožením establišmentu. To je počátek euro-diktatury, proti které je drtivá většina evropského národa vč. našeho prezidenta.  Celý text zde...

Aktualizace 7..3.2012 :

Masaryk, demokracie a my (František Rozhoň)

7. březen je výroční den narození T. G. Masaryka (* 1850). Z díla TGM připomínám Washingtonskou deklaraci, v níž TGM vyjádřil přesvědčení, že žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, které neuznává. V ní Masaryk také slíbil, že Československo přijme ideály demokracie, a načrtl, co demokracií rozumí. Československá demokracie měla mimo jiné spočívat na všeobecném právu hlasovacím.

Protože v případě slova jako demokracie neexistuje žádná definice, na níž by se lidstvo shodlo, používají se slova tohoto typu i vědomě nepoctivě. Tak Mussolini nazval fašismus autoritativní demokracií a bolševici svou diktaturu nejvyšší formou demokracie. Hitler označil nacisty za lepší demokraty, šéf SS Himmler k tomu pak dodal, že bez ohledu na to, co spáchali (Lidice, holocaust…), zůstali slušnými lidmi… Proto by měl být důrazně připomenut odkaz TGM, že kdo slibuje demokracii, měl by předem závazně říci, co jí míní.  Celý text zde...

Důvěra Stanislavu Stránskému

21. února 2012 zemřel Stanislav Stránský. Po sametu byl zvolen předsedou největší (pražské) pobočky Konfederace politických vězňů (KPV), která měla více než 5 tisíc členů. Proč pak S. Stránský založil „konkurenční" Sdružení bývalých politických vězňů, napovídá článek, který beze změny přetiskujeme z Věrni zůstali, časopisu KPV Praha, červnového čísla z roku 1994. Bylo to v době, kdy Stanislavu Stránskému zemřela žena Vlasta a kdy předseda KPV vyzýval k jednotě politických vězňů pod heslem Upevnit demokracii.  Celý text zde...

Re: Evropa: Nešťastná politika (Martin Rejman)

V článku Dana Drápala „Evropa: naše nešťastná politika“, který uveřejnil Neviditelný pes 22. února, se autor zamýšlí nad svým rozporuplným vztahem k Evropské unii a stýská si, že česká politika nemá žádnou politiku, vymezující se k politice EU. S Danem Drápalem se dlouho znám, mám jej rád a vážím si jej. V mnoha pohledech na politiku sdílíme stejné nebo velmi podobné názory, v některých se lišíme, aniž by to ohrožovalo naše přátelství.

Souhlasím s Danem, že v naší společnosti dochází, co se vztahu k EU týká, k radikalizaci a proto se nedaří rozumné debatě... Aby byla debata smysluplná, musí to být opravdu diskuse, a ne osobní napadání, nálepkování a nadávky tu do eurohujerů, jindy pravdoláskařů a podobně. Pokusím se o to.

Mám-li být poctivý, musím říci, jak vidím EU, co považuju za dobré a co ne.  Celý text zde...

Justice proti spravedlnosti (Petr Hannig)

V době, kdy pro mnohé už nenastává pouhé utahování opasků, ale dokonce situace, ze které není východisko, v takové době je třeba, aby existoval určitý pevný bod. Takovým bodem měla být dle projektantů polistopadové doby nezávislá justice. Byla tím ovšem myšlena nezávislost na politice a jejích představitelích.

Bohužel se však stále častěji ukazuje, že si justice představuje svou nezávislost, jako nezávislost na elementární spravedlnosti. Dokonce, když politik chce napravit do nebe volající a všemi chápané zneužití justice ve prospěch klientelistických vazeb, musí sklopit zrak a vycouvat zpět kvůli jakýmsi formálním nedostatkům.

Všichni jsme laici a odkojeni filmy, kde spravedlnost nakonec, i když po mnohých peripetiích, zvítězí. Jsou to jen smyšlenky, kterými nás krmí hollywoodská kinematografie? Máme snad věřit tomu, že Božena Němcová nás ve svých pohádkách špatně vychovala v přesvědčení, že nakonec dobro zvítězí nad zlem. Máme teď už věřit tomu, že vždy vítězí zlo a chamtivost nad dobrem a smyslem pro spravedlnost?  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)

Procenta
V jaké péči tu žijeme? Nemáte ponětí.
Esenbé se o nás stará líp, než o děti.
Jak o zdraví se starají, nemáte zdání.
Dietou jsme velitelstvím kurýrováni.
Dietu nám předpisují podle VOZÍKŮ :
kolik si jich NAFEDROVAL, tolik knedlíků.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

České národní zájmy a evropská krize (Petr Robejšek)

Oxfordský historik Timothy Garton Ash nedávno vyzval evropské vlády, aby místo "politiky strachu" a pouhé záchrany eura prováděly, ve jménu velkého evropského politického projektu, "politiku naděje". Ash, jeden z veleknězů evropské víry, se samozřejmě neptá, jestli je sjednocení proveditelné a jestli je národy chtějí.

Také v české debatě je často řeč o filozofickém, historickém a morálním rozměru evropské integrace. Zkrátka přijdou naproti tomu úvahy o tom, jaký význam mají pro orientaci v nepřehledném evropském procesu národní zájmy. Místo toho velmi často slyšíme, že vlastně nikdo neví, co národní zájmy jsou. Pokusme se tedy vymezit vztah českých národních zájmů a evropské integrace.  Celý text zde...

Ad Acta II. (Petr Žantovský)

Mediální ruch kolem podepsané, ale zatím nikoli ratifikované smlouvy ACTA poněkud utichl, ale je to, myslím, jen klid před bouří. Tento okamžik by tedy bylo záhodno vyplnit důkladnou a co možná zasvěcenou, věcnou, nikoli emocionální diskusí o tom, jaká rizika v sobě ACTA skrývá a proč vlastně vznikla.

Pro tentokrát zkusím nabídnout jeden pohled, o němž se téměř vůbec nemluví, a přitom je naprosto nepochybně jedním z kořenů celé kauzy. A to je fenomén autorských práv.  Celý text zde...

Aktualizace 29.2.2012 :

Zemřel Stanislav Stránský, předseda Sdružení bývalých politických vězňů

Stanislav Stránský, předseda Sdružení bývalých politických vězňů, zemřel v úterý 21. února 2012 v Ústřední vojenské nemocnici Praha ve věku téměř 90 let.

Rodák z Devínske Nové Vsi (* 28.3.1922) se po válce stal rotným v armádě. Chtěl studovat na akademii, ale nenechával si pro sebe, že se mu nelíbila politizace armády prosazovaná zejména komunisty. Proto byl z armády propuštěn již v roce 1946... V jednom z posledních rozhovorů Stanislav Stránský vzkázal současné mladé generaci:

„Víš, co je to čest? Být čestný, poctivý, pracovitý a mít smysl pro povinnost. S tímhle jdi poctivě celým světem a nikdy se neztratíš. Stačí jedna úchylka od toho, co jsme si dneska řekli, a už budeš úchylkářem napořád.“

Se Stanislavem  Stránským se rozloučíme ve čtvrtek 1. března 2012 ve 13:00 ve velké obřadní síni pražského strašnického krematoria.  Celý text zde...

Zhoubný odkaz "Vítězného února" (Konzervativní strana)

...Smutným odkazem „Vítězného února" byla i „Sametová revoluce", jejíž cílem primárně nebylo bojovat proti komunisty stvořenému nemravnému systému jako ničiteli základů civilizované lidské existence, ale zachovat zájmy úzké parazitující vládnoucí vrstvy. Soudruzi „Sametovou revoluci" spustili neboť staré způsoby násilného ovládání mas přestaly být efektivní a zbídačelé hospodářství vyžadovalo radikální modernizaci. Centralizovaná dobře organizovaná tlupa, zastřešená komunistickou ideologií, se proto z vlastní vůle najednou stala „kapitalisty" a decentralizovala se. Předvoj „Nové společnosti" tak nadále tvoří lidé s nezměněnými hodnotami či jejich synci. Tato nová mocná společenská vrstva je jedním z tristních odkazů „Vítězného února".

Termíny „pravda", „mír", „pracující lid", „rovnoprávnost",... nejnověji pak „lidská práva", se staly i díky „Vítěznému únoru" a následným vládnoucím strukturám prázdnými pojmy. Jejich obsah je v orwellovském duchu libovolně interpretovatelný. Proto tyto pojmy bylo možné tak často a tak snadno zneužívat k naprostému opaku jejich významu.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Ruské krajky
...Všude, kde se URAN těží koncentráky kolem leží.
Na jeden z takých táborů zapadl jsem do DOLŮ.
Vprostřed lesů, pod Svatou Horou, na mírné stráni
jsme jak v táboře zlatokopů ubytováni.
Asi tucet ubikací tvoří ulici.
Na světnicích, po dvaceti, žijí MUKLÍCI.
Život tu jde v rychlém tempu stále dokola.
Ve dne v noci, na tři směny, šachta nás volá.
Mezi lesem a táborem pevná stojí hráz.
To je proto, aby nikdo nemoh jít na nás.
Z RUSKÝCH KRAJEK řada plotů stojí utkána.
KORIDORY bílým pískem je cesta sypaná.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
V zajetí odborníků (Ondřej Krajtl)

Lidové rčení praví, že „Co Čech, to muzikant.“ Zlé jazyky k národní charakteristice připojily dvě další položky, a to že „každý Čech rozumí skvěle dvěma věcem - fotbalu a pivu.“ V posledních několika měsících se tuzemská národní odbornost opět rozšířila, alespoň podle mediálních projevů i hospodských tlachů. Najednou všichni tak nějak rozumí historii a fungování církví s jejich (ne)potřebou restitucí majetku.  Celý text zde...

Pozvánka:
Veterán ski club CZ Ostrava zve všechny milovníky lyžování, vyznavače čerchmanských horských dřev a přátele hor na 6. Velké závody v trojkombinaci na historických ski. Tyto závody budou se konati ve slalomu, sjezdu a skoku. Místem závodění lyžníků bude dne 3. března 2012 lyžnický kopec na Bílém Kříži v Beskydách u chaty Sulov. Prezentace od půl deváté, závody od půl jedenácté. Závodící musí být vybaveni výstrojí a výzbrojí alespoň z doby mezi světovými válkami.

Zaujalo nás jinde:

O zkratkách, eufemismech, sociálním inženýrství - 2 (Ota Ulč)

...Experimentům se sociálním inženýrstvím se v našem rodném prostředí zejména dařilo v dobách řízného třídního boje. Čtenářům ze starší generace by ještě mohla být povědomá písmena A D K - Absolventi dělnického kurzu, oni Ádékáři, též známí jako Přípravkáři, produkt úsilí, s nímž se započalo velekrátce po Vítězném únoru 1948. Vyhledat správné proletářské typy do rychlokurzů, kdy za pouhý jeden rok a třeba i za míň být obdařeni ekvivalentem gymnaziální maturity a jejich automatickým přijetím k univerzitnímu studiu. Čímž by správně třídně posílili řady žactva převážně nedělnického původu.  Text zde, související texty předcházející zde, následující zde a zde

Evropa má horší problémy, než je Řecko (Pavel Kohout)

Diskuze kolem Řecka vytěsnily z veřejné pozornosti podstatnější záležitosti. Řecko má tu smůlu, že je obětním beránkem. Záchrana tohoto státu je ve skutečnosti veřejnou ekonomickou popravou...

Obraz, který můžeme pozorovat od zavedení eura, je naopak divergence, vzájemné vzdalování. Státy, které měly před eurem silně zápornou bilanci obchodu a služeb, jsou na tom dnes hůř než dřív. Itálie, Španělsko, Francie, Portugalsko i Řecko – všechny tyto státy ztratily během členství v eurozóně značnou část konkurenceschopnosti. Německo a Nizozemsko měly v roce 2000 celkovou sumu obchodního přebytku ve výši 64 miliard eur; v roce 2011 se jejich obchodní přebytek vyšplhal na neuvěřitelných 250,5 miliardy. Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko dosáhly v roce 2011 celkového obchodního schodku 258,8 miliardy eur. Zrcadlově obrácený výsledek. Tektonický zlom mezi konkurenceschopnou částí eurozóny a jejím zbytkem je mnohem horší problém než pouhé veřejné finance. Veřejné rozpočty jsou řešitelné téma. Divergující obchodní bilance nemají řešení v oboru reálných čísel.  Celý text zde...

Aktualizace 22.2.2012 :

Názor "ve stylu retro" :
Ve dva a půl tisíce let staré historii demokratických režimů je sto let všeobecného volebního práva jenom nepříliš povedeným experimentem, který by měl být co nejdříve ukončen.
(Šéfredaktor Pavel Páral v týdeníku Euro 8/2012 z 20.2.2012)

Měj odvahu říci ne (Josef V. Tománek)
Když ti ďábel podá usměvavě jedu
či tě s podroušeností zve na besedu,
měj odvahu říci: Neznabohu, ne,
vždyť od jedu člověk bídně zahyne.  Názor vlastence zde.

K výročí Února 1948 (František Rozhoň)

Od únorových událostí roku 1948 uplynulo 64 let, od Sametu uplynulo přes 22 let. Po nich snad většina chápe, že poúnorový režim nebyl nejvyšší formou demokracie, i když se tak chválil. Většina však nemá jasno v tom, co se v únorových dnech roku 1948 stalo a jak se z toho poučit.

Časté tvrzení, že „Vítězný únor 1948" byl násilným pučem komunistů, odmítá Václav Junek v knize „Osudy českých zrádců 1915 – 1989"... zdůrazňuje, že Únor byl „zejména velkým selháním demokracie a už je třeba dobře si to zapamatovat!“ K tomu je vhodné dodat, že komunisté ani fašisté/nacisté nebyli první, kteří uměli demokracii zneužít ke svým cílům.  Celý text zde...

25. únor 1969 - oběť Jana Zajíce

...Jan Zajíc zanechal dopis „Občanům republiky Československé", v němž stojí mimo jiné: „Protože se navzdory činu JANA PALACHA vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji Vaše svědomí jako POCHODEŇ č. 2. [...] K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory! Nenech si, hrdý a krásný český a slovenský lide, diktovat, s kým navěky půjdeš! [...] STÁVKUJTE, BOJUJTE! KDO NEBOJUJE, NEZVÍTĚZÍ!"  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Soud
Konečně vše přichystáno zvednout cirku bránu.
Propagandou pověřili známou "VELKOU STRANU"
"Státní soud, národní podnik, lidu oznamuje
že cirkusová představení zítra zahajuje.
Uvidíte nevídané! Co jinde v světě není.
Soudruhům jsme připravili kulturní představení.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

"Jaký principy, vole? Na to se vyser," odbyl Topolánek sponzora. Ten odjíždí z republiky

Politická reprezentace České republiky přiměla k odchodu ze země producenta, uměleckého ředitele a bývalého majitele pražského divadla Ta Fantastika Petra Kratochvíla. Bývalý sponzor ODS dostal ledovou sprchu od bývalého předsedy Mirka Topolánka a nyní se rozhodl, že už s touto zemí nechce mít nic společného.  Celý text zde...

Fenomén Václav Havel (Petr Kellner)

Chtěl bych vás stručně informovat o událostech, které následovaly okolo petice proti přejmenování pražského letiště na Letiště Václava Havla, píše Petr Kellner.

Ozval se mi jeden historik, který mně poučil o tom, že skutečná a objektivní studie o osobnosti pana Václava Havla bude nejdříve možná tak za 30 let a to z důvodů různých zájmových a politických skupin, které nemají v současnosti zájem na pravdivé a objektivní analýze této osobnosti a to ještě za předpokladu, že vliv těchto skupin už nebude v budoucnu možný.  Celý text zde...

Europropaganda (Bronisław Wildstein)

...Evropská integrace získala na dynamice a vysvlékla se z původních cílů a předpokladů. Ideologie europeismu slouží coby odůvodnění a teoretická nadstavba onoho procesu.

Lze ji interpretovat jako typický projev alienace byrokratických formací. Původně byly ustanoveny za nějakým účelem, načež se pod záminkou zdokonalování vlastní činnosti začínají rozrůstat, přizpůsobují si právní normy, jež určují rámec jejich působnosti, přivlastňují si další kompetence a mění tak vlastní status.  Celý text zde...

Aktualizace 15.2.2012 :

Nebezpečná nadutost (František Rozhoň)

Nadutí árijci kdysi měli „vědecké studie“ dokazující, že árijci se oprávněně nadřazují nad jiné. Pak zas byli nad mnohé nadřazováni sovětští občané. Kdo by chtěl přesně tohle hlásat ještě dnes, dostane se asi do křížku s „ochránci lidských práv“ neuznávajícími právo lidí na svobodný názor. Jako „samozřejmý“ však na Západě i u nás stále přežívá princip, že je možné jedny lidi nadřazovat a jinou masu lidí ponižovat.  Celý text zde...

Láska nic nezapomíná!

Místecká knihovna a Literárně dramatická společnost Místecká Viola zvou v pátek 17. února 2011 v 17.00 hodin do v Modrého salónku místecké knihovny příznivce moderní tvorby na literární pořad „Láska nic nezapomíná!“

Tak se jmenuje almanach, který byl vytvořen k šedesátinám významného slezského a moravského básníka Víta Slívy. Představí se autoři almanachu Roman Polách, Ondřej Hložek a David Bátor, hudební doprovod Jan Hanousek. Hostem večera bude významný místní prozaik Jan Kukuczka st.  Podrobnosti zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Bory
Jako malí, slepou bábu se mnou opět hrají.
Vůbec smysl pro legraci dneska páni mají.
Místo k soudu, jedem z města. Silnicí na hory.
I po slepu musím poznat, že vezou mne na BORY.
Na Borech teď poustevničím, nemám jinou práci.
Jako zasažený morem, jsem v přísné isolaci.
Ani na krok z cely nesmím, nikoho uvidět !
Dírou ve dveřích mi krmí. Jsem zakletý pro svět.
V tom zakletí DUCH VĚZENÍ po kobkách se vznáší
navzdor přísné isolaci zprávy nám roznáší  Celý text zde...

150 let od založení Sokola

Být Čech, Böhme, kdysi prostě znamenalo být obyvatelem Čech - češství bylo dvojjazyčné a Palacký ho zval bohemismus. Ještě v polovině 19. století pražský Němec A. Meissner složil vlasteneckou báseň na Jana Žižku. Pak však začalo nabývat vrchu přesvědčení, že hlavním znakem národa je jazyk. Tak ztroskotala i dohoda o založení česko-německého tělocvičného spolku, když se jeden bohatý německý sponzor rozhodl podpořit jen spolek jazykově ryze německý.

Pak byl antické myšlence kalokagathie, souladu tělesné a duševní dokonalosti, jak ji zformuloval v olympijské myšlence Pierre de Coubertin, založen svébytně český tělocvičný spolek Sokol, zahrnující i Tělocvičný spolek paní a dívek pražských.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

Proměna strany ve spolek (David Klimeš)

Zdánlivě je to prkotina. Kdo zaplatí ODS členské příspěvky, získá od jara o stovku levnější povinné ručení nebo pět SMS navíc zdarma. Ve skutečnosti jde ale o víc. Strana, kterou za poslední tři roky opustilo pět tisíc členů, se snaží být opět „sexy“. Ne novými idejemi, ale proměnou v byznysový projekt...

Jde vlastně i dál, než se odvážil Vít Bárta se svým projektem Věcí veřejných. Ten sice také nabízel lákadla klubu vyvolených, ale jeho véčkaři měli v první řadě rozhodovat o programu strany, ne vstoupit do supermarketu plného slev.  Celý text zde...

Řecká policie hrozí MMF zatčením kvůli likvidaci suverenity

Největší policejní odbory v Řecku pohrozily, že vydají zatykač na činitele od věřitelů ze zemí Evropské unie a z Mezinárodního měnového fondu za požadavky na hluboce nepopulární opatření a likvidaci suverenity státu. V dopise, který Reuters obdržela v pátek, Federace Řecké policie obvinila tyto činitele z „…vydírání, skrytého rušení a eroze demokracie a národní suverenity“ a tvrdí, že jedním z cílů jejich zatykačů bude i vrcholný činitel MMF pro Řecko Poul Thomsen.  Celý text zde...

Evropa „Den poté“ (Bohumil J. Studýnka)

Co se stalo 30. ledna 2012 v tom Bruselu na summitu EU? Celkem mnoho formálního a také svazujícího do budoucna. Na druhou stranu vůbec nic, co by řešilo současnou kritickou zadluženost poloviny států eurozóny, která hrozí přerůst v celokontinentální bankrot. Již třetí rok se eurosummity zabývají rakovinově bující krizí a neřeší ji nijak – kromě odsouvání agendy do budoucna a kromě „desátkového“ způsobu vymáhání peněz od všech členů EU.  Celý text zde...

Aktualizace 8.2.2012 :

Politika ve stylu retro

• S odkazem na mayský kalendář leckdo letos čeká konec světa. Podle geologa Václava Cílka konec světa už byl, teď se jen začíná prokopírovávat do každodenního života. Ocitáme se na rozcestí západní civilizace.

• V novověku dominovala světu nejednotná Evropa a její malé národy jako Angličané, Francouzi, Španělé, Holanďané a Portugalci. Historik Niall Ferguson soudí, že to bylo možné jen proto, že Evropa nikdy nepodléhala jedné centrální vládě, vsadila na konkurenci, vědu a demokracii, udržela byrokracii v rozumných mezích a ctila soukromé vlastnictví. Dnes Evropa cíleně páchá ekonomickou a politickou sebevraždu sjednocováním a vyvoláváním démonů Centralismu a Byrokracie. (ekonom P. Kohout, MFD 21.1.2012)

• S tímto (znovu?)sjednocením Evropy zůstane navždy spjato jméno Václava Havla, oznámil byrokrat-předseda Evropské komise Jose Barroso poté, co 18.12.2011 Havel zemřel. EUbyrokraté již rozhodli pojmenovat po Havlovi některou z pro ně nově pořizovaných prostor.  Celý text pro Svědomí 1/2012 zde...

Neslibný začátek roku 2012 "konce světa" (Bohumil Kobliha)

Jen nám dovoněla na stole vánočka a pookřáli jsme ze Silvestra, už se na nás přiřítila světová poselství. Čtyřicátý čtvrtý prezident USA Barack Obama nám oznámil ve své novoroční adrese, že bude šetřit i na zbraních a že se jeho zájem přestěhuje z Předního východu na ten Dálný.

Nic zcela nového. Už v adventu 2011 US výzvědná družice zaznamenala vyplutí první čínské mateřské letadlové lodě (MLL). Ta bude zřejmě chránit čínské průzkumné vrty v Jižním čínském moři, kde jsou údajně nejnovější a největší zásoby nafty na světě. Na to černé tekuté zlato si kdekdo okolo, včetně USA, dělá zuby. Čínská MLL je ruského původu a přestavěná dle potřeb. Rusové jim prodali zřejmě svůj "Krivoj" (jejich jediná MLL), oni ho nepotřebují. Případnou obranu i protiútok zajistí flotila nových Kursků. Britové odmítli (jistě na pokyn bratrského USA) čínskou nabídku, že odkoupí jejich právě vyřazenou MLL "Ark Royal". Jak jinak?  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
STB (dokončení)

Mě už je to všechno jedno, co se se mnou děje.
Mě je jedno, když upadnu a bachař mě poleje.
Chvilkama už "CVOKOVATÍM". V hlavě prima zmatek.
Nevím co je: zda den, či noc, středa, nebo pátek.
Zima, nemoc, hlad i bolest. Vyčerpán jsem k smrti.
Nekonečnost utrpení tělo, duši drtí.
Co mne drží při životě? Jen má víra v život.
Matka, žena. Moje děti. Ty jsou hlavni důvod....
Páté noci do temnice sám velitel přišel.
Moc milý pán. Velké zvíře. Jakoby můj přítel.  Celý text zde...

Spolu proti sobě?

Rok 1968 v ČSSR a PLR – putovní výstava v Českém centru ve Varšavě

Občanské sdružení PANT spolu s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej a Českým centrem ve Varšavě pořádá ve dnech 2.–15. února 2012 putovní výstavu o událostech roku 1968 v Československu a Polsku, určenou žákům, studentům, učitelům i široké veřejnosti. Vernisáž se uskutečnila 2. února 2012 v 18.00 hodin v Českém centru ve Varšavě.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

Vysvětlení, proč místní politici tak rádi posílají peníze do Bruselu (Petr Hampl)

Kdo jiný by je zaměstnal, až jim vyprší mandát? Vy byste se na jejich místě chovali jinak?  Celý text zde...

Slovensko v ulicích (Ivan Hoffman)

Takového kostlivce, jaký politikům vypadl ze skříně na Slovensku, mají politici ve skříních všude a nepochybně i u nás. Propojení politiků s finančníky se totiž donedávna nebralo jako problém. Nebylo žalobce a tedy ani viníka, neboť se naivně mělo za to, že politici společně s finančníky pečují o náš blahobyt.

Jedni vymýšleli a tiskli peníze, druzí si je od nich půjčovali na úrok, kterým zatížili občany. Nakonec se ukázalo, že smyslem družby finančníků s politiky je pouze jejich vlastní prospěch a občanům začaly jejich kšefty vadit.

Slovenské protesty, vyvolané podezřením na rozsáhlou korupci, nesměřují proti pravici či levici. Provalilo se, že při privatizaci se kradlo napříč politickým spektrem a tomu odpovídá znechucení politikou obecně.  Celý text zde...

Svět směřuje k fašismu (Jacque Fresco)

...Lidi lze změnit. Kdysi jsem si to otestoval. Přihlásil jsem se do buňky Ku-klux-klanu v Miami. To byli ti, co lynčovali černochy, vlastně negry, abych užíval jejich mluvy. Za půldruhého měsíce jsem tu buňku zevnitř rozložil. Existovala i jiná organizace zvaná White Citizen Council. Ti zase nesnášeli cizince. Všechny cizince. Taktéž jsem k nim vstoupil. A rozložil je během jediného měsíce.  Celý text zde...

Aktualizace 1.2.2012 :

Dvojí lid kolem Holešovské výzvy (František Rozhoň)

Z podnětu Holešovské výzvy sešli se 28. 1. 2012 v Praze jednotlivci i zástupci různých iniciativ a sdružení. Podle pozvánky měli společně nalézt východiska ze současné kritické situace v ČR, formulovat systémové změny, jejichž cílem bude návrat ke skutečné demokracii, znemožnění monopolizace moci, zastavení rozkrádání a zadlužování státu.

Zpočátku nezdálo se, že by bylo rozdílu mezi mně neznámými lidmi na pódiu, snad zástupci Holešovské výzvy, a zbytkem lidu dole. Ti dole, v rámci zveřejněného programu, krátce prezentovali různé konkrétní návrhy. Některé náměty byly pro jiné těžko přijatelné, ale snad nikdo nedal najevo, že by měl problémy být zde s lidmi jiného názoru. Později se ukázalo, že tohle bohužel bylo to poslední, s čím jsem byl na setkání opravdu spokojen.

Pak, v rozporu s navrženým programem, ti nahoře prodloužili přestávku a zrušili diskuzi k předneseným prezentacím. Ke schválení předložili návrhy usnesení připravené před jednáním. Nejen já začínal mít pocit, že ti nahoře v sále trpí stejnou nemocí jako ti, které bychom rádi zbavili moci – ty dole nehodlají poslouchat, jen od nich chtějí jakýsi „mandát“ pro časy příští.  Celý text zde...

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k protestu občanov v Bratislave 27.1.2012

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov plne podporuje protest občanov, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 27. januára na námestí SNP, pred prezidentským palácom a pred budovou NR SR v súvislosti s tzv. kauzou Gorila.

Ako bývalí politickí väzni a obete stalinských gulagov sme vždy upozorňovali na to, že nevysporiadaniesa so zločinmi komunizmu a ich prisluhovačmi z radov ŠtB bude mať zhubné následky na ďalší vývoj v spoločnosti. Najmä hrubá čiara a neprijatie lustračného zákona umožnili agentúre ŠtB napojenej na KGB úspešne pretransformovanie do najvplyvnejších ekonomických a finančných štruktúr.

Vinu na tom nesú všetky ponovembrové vlády, ktoré umožnili vznik tzv. komunistického kapitalizmu ovládaného finančnými skupinami. Bez zákonov prijatých NR SR by nikdy nemohla vzniknúť finančná skupina Penta, či J&T a komunistický zločinec Alojz Lorenc, právoplatne odsúdený v Českej republike, by nemohol pôsobiť priamo v tejto slovensko-česko-rusko-kágebácko-eštebáckej finančnej skupine. Kauza Gorila je vďaka odborne odvedenej práce príslušníkov SIS v rokoch 2005-2006 len špičkou ľadovca a nezvratným dôkazom o zločineckom charaktere tohto štátu za posledných 22 rokov.  Celý text na stránkách SZBCPV zde...

Napadený má právo na jakoukoliv obranu (Petr Hannig)

Nerad se vyjadřuji k horkým událostem. Proto až teď reaguji na letošní incident silvestrovské noci v Tanvaldu. A proto s chladnou hlavou je třeba volit takové postupy, které vytvoří předpoklady pro budoucí eliminaci, nebo alespoň zmírnění násilí.

Už při založení Strany zdravého rozumu (nyní Suverenita – Strana zdravého rozumu) v roce 2002 bylo jedním z jejích hlavních programových hesel obsažených v Desateru zdravého rozumu: NAPADENÝ MÁ PRÁVO NA JAKOUKOLIV OBRANU, včetně té nejkrajnější.

Tehdy před dvanácti lety se svět ještě nezdál tak drsný, jako je nyní, ale vzhledem k vývoji ve společnosti a hlavně v prezentaci násilí v televizích se dala předpokládat křivka nárůstu násilné kriminality. Házením hrachu na stěnu byly naše protesty proti násilí v médiích. Teď už je to stejně jedno, protože si děti najdou násilí na počítačích v počítačových hrách, které jim rodiče sebedestruktivně nakupují.  Celý text zde...

Poslanecká imunita – pravidla jsou v pořádku (Prohlášení Konzervativní strany)

Konzervativní strana je znepokojena právě oživeným záměrem významně omezit rozsah tzv. poslanecké imunity.

Imunita poslanců je od ustavení Parlamentu po svobodných volbách v roce 1990 jedním z nejvděčnějších témat odvádění pozornosti od řešení základních problémů, které trápí naši zemi. Vhodnou mediální masáží totiž lze masu lidí trpících pocitem bezmoci populisticky poštvat na jakési „privilegované vyžírky“ sedící v Parlamentu a ještě na tom politicky vydělat.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
STB (2. část)
Všecko možné i nemožné se mnou už dělali.
Teď na mou celu spoluvězně - danajský dar dali.
Dosud jsem byl jak trosečník : sám, opuštěn v moři.
Jen tíživá osamělost plula se mnou v bouři.
Zachránil mě od samoty, to je jeho přednost.
Nevím kdo je.Pozor na něj, radí opatrnost.
Tuto svoji nedůvěru poněkud jsem ztratil
po tom, co se zkrvavený od výslechu vrátil.
Viděl jsem, že i na něm zkoušejí své žerty :
"Mimo jiné, byl popálen ohněm cigarety."
Svoji roli nehrál špatně, získal si můj soucit.
Mnohé jsem si moh ušetřit, kdybych byl dřív procit.
Tři týdny jsem toho hada na svém těle hřál,
než jsem u výslechu zjistil, že mne zrazoval.
Snad poznali kati, že znám jejich bič.
Když jsem se na celu vrátil, konfident byl pryč.
  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

ACTA a dva světy autorských práv (Jiří Payne)

...Zdá se, že podle pojetí autorských práv vedle sebe existují dva světy. Svět, ve kterém někdo napíše nějakou myšlenku, dokonce i klidně zlou, hloupou, nenávistnou nebo lživou... má na sedmdesát let právo, aby nikdo neřekl, nenapsal, nenafilmoval a nenamaloval nic podobného a aby takovou myšlenku nikdo nepoužíval, pokud nezaplatí autorská práva. Kdyby náhodou autor oné jakkoli pitomé myšlenky zemřel, zdědí autorská práva jeho potomci. To jsou pravidla, která možná docela vyhovovala ve světě, v němž musel mořeplavec podniknout několikaletou cestu do orientu, aby přivezl nějaké nové myšlenky a pak se z toho dalo žít po zbytek života.

Před několika desítkami let vzniknul druhý svět – svět digitálního sdílení myšlenek, nápadů, fotek, klipů a zážitků. NE že by neplatila žádná autorská práva – napíše-li někdo nějakou novou myšlenku na blogu, diskutuje se o ní asi tak týden a pak se stává součástí všeobecného myšlenkového prostředí...  Celý text zde...

Kauza Wolf - systém kde moucha uvízne, sup proletí (Tomio Okamura)

Exposlanec Wolf dostal v první instanci 5 let natvrdo za podvody - přesně za rozkrádání veřejných peněz, celkem 11 milionů korun. Trest je fajn, jenže ministerstvo životního prostředí vedené tehdy ministrem Bursíkem tomuto podvodníkovi ještě v průběhu šetření stihlo odpustit náhradu škody - ano slyšíte správně - ve snaze, aby se Topolánek, Dalík a Bursík udrželi u moci, u které je držel ve sněmovně také přeběhlík poslanec Wolf. A soud uložil exposlanci pokuty milion korun a jeho manželce dvěstě tisíc. A po odsezení poloviny trestu si Wolf může začít užívat. Takže, když odečtu nějaké úplatky ve vězení za fešácký kriminál, vychází mi, že pan Wolf si vydělá zhruba tři a půl milionu za rok, nejméně devět milionů čistá ruka za dvaapůl roku basy. Sakra - za ty prachy bych si šel sednout i já. Nechápu proč soud neuložil náhradu škody nebo pokutu ve výši škody. A proč okamžitě nejde s Wolfem sedět tedy i Bursík.  Celý text zde...

MMF hraje jen roli fíkového listu (Pavel Kohout)

...během pěti měsíců... ECB napumpovala do evropské ekonomiky přes 538 miliard eur. Z větší části do bank, z menší do státních dluhopisů rizikových států. Jedině díky této dotaci financované z nekrytých peněz se Evropa ještě nepoložila...

Všechny tanečky kolem „eurovalu“ jsou zbytečné. Slovenská vláda padla zbytečně. Česko pošle 1,5 miliardy eur také zbytečně. Tato akce má jediný cíl: dokázat, že vojín jménem Česká republika poslušně vykonává rozkazy šikovatele Merkozyho. Ten zatím vydává jednodušší rozkazy na úrovni „pozor“ a „pochodem vchod“. Jednou však přijde čas na náročnější cviky. Šikovatel zavelí sjednotit daně a pak se bude hodit, že potenciálně vzpurný bažant je již zkrocený a poslušný.

Zbytečnost české účasti je zřejmá, neboť těžiště záchrany prostřednictvím MMF bude rovněž financováno novými penězi vytvořenými Evropskou centrální bankou z ničeho. Řeči o solidaritě jsou jen kouřová clona. Vlastně i účast MMF je zbytečná; jejím cílem je jen poskytnout politické krytí akcím ECB, které jsou z hlediska jejích zakládacích listin ilegální. Pozoruhodné, kam se takzvaně vyspělá Evropa dostala.  Celý text zde...

Aktualizace 25.1.2012 :

Naučíme se žít jinak, než chtěli nacisté a bolševici? (František Rozhoň)

Za Protektorátu bylo lidem vnucováno, že někteří lidé (árijci) jsou cennější lidi než druzí. Lidé údajně méně cenní tady sice byli doma, byli však „cennějšími“ považováni za nezvané hosty. Nejen árijci dnes prohlašují za strašný zločin, že „cennější“ sami spadli do jámy, kterou chystali druhým - tedy do odsunu. Málokdo oceňuje, že úředním pokynům navzdory se tehdy našli Češi, kteří se nedistancovali od lidí určených k odsunu.

Když Němce odsunuli, systém v podstatě zůstal, dokonce byl vylepšen, aby se méně cenným mohl stát prakticky kdokoliv... Jeden ze spolupachatelů bolševické krutosti chartista Zdeněk Mlynář v knize Mráz přichází z Kremlu se pak omlouval tím, že jedinou zkušenost prý měli z časů nacistické poroby: „Tato zkušenost plodila především černobílé vidění světa: na jedné straně nepřítel, na druhé straně jeho protivník. Zvítězit může buď jeden, nebo druhý - třetí možnost neexistuje. Jediná zkušenost proto vštěpovala představu, že vítězství správné koncepce je prostě likvidací, zničením koncepce jiné.“ Od lidí se pak chtělo, aby se přidali, od lidí ocejchovaných jako méně cenní se distancovali, udělalo to i „elit“ plné Národní divadlo.
Pak komunisté „převlékli kabáty“ a zvolili prezidentem Václava Havla. Pohled do paláců „zastupitelů“ potvrzuje, že systém opět v zásadě zůstal.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Maďarsko: EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství
Křesťané jsou zlí, protože chrání manželství, tvrdí šéf společnosti Tesco
Blasfemické divadelní představení v Miláně  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)

STB (1. část)
Jednoho dne, po půlnoci, venku bylo zima
přišli pro mne tři pánové, že prý půjdu s nima...
Děti spaly. Žena u mne. Rozloučení snadné.
Bez líbání. Bez mávání. Zavazadlo? Žádné.
Že jsou páni, dokázali: do auta jsme vlezli,
třeba to bylo pár kroků, i ty jsme se svezli.
Že jsou slušně vychovaní tu je doklad malý :
všude cestou do vězení vždy mně přednost dali.
Tenhle "hotel" na Nábřeží stojí pár let pouze
ale o své historii moh by mluvit dlouze.
Napřed, dle příkazu Říše, vládli tu gestapáci.
Dneska, dle linie Moskvy, řádí tu ESTÉBÁCI.
V jejich práci, na mou věru, skoro rozdíl není.
Stále jsou tu zavíráni titíž lidé, stejní.
Za lásku k Vlasti. Ku svobodě. Proti diktatuře.
Nejeden z nás po rozsudku na „špagátě" umře.  Text první části zde...

Pozvánka na diskusní odpoledne na téma "Jak dále k přímé demokracii?"

Přijďte diskutovat v sobotu 28.1.2012 od 15:00 do salónku Hotelu Maria v centru Ostravy (ul. Přívozská 23, kousek od Husova sadu). Zvou Hnutí za přímou demokracii, Pirátská strana, ProAlt Ostrava a Strana práce.  Podrobněji zde...

Zaujalo nás jinde:

Co nesměli slyšet účastníci ideové konference ODS (nedokončené vystoupení Víta Jedličky)

...Dovolte mi zde, na vaší ideové konferenci jistou míru kritiky, která zde dosud vůbec nezazněla.

Často jsem zde slyšel o nutnosti boje s přebujelou byrokracií a státním aparátem. Kdybyste to mysleli vážně, vzali byste si k ruce seznam čtyřiceti úřadů na zrušení od Petra Macha a zrušili byste například zbytečné úřady práce. Nestalo by se, že od roku 2005 vzrostl počet jeho úředníků z pěti na devět tisíc.

Nestalo by se, že by Česká republika spadla na světovém žebříčku ekonomické svobody z 28. na 30. místo za minulý rok. Nestalo by se, že by navzdory Nečasovým slibům vláda zvedala daně jako třeba DPH. ODS by se nemohla svým hlasováním podílet na astronomických státních deficitech. Nemohlo by se stát, že Vaše strana navzdory vašemu kongresovému usnesení podpoří Lisabonskou smlouvu. Vaši poslanci by společně s KSČM nepodpořili zákony EU o Babišových biopalivech a Romanových solárních elektrárnách, které nás stojí desítky miliard korun ročně.  Celý text zde...

Havlův kult osobnosti jako okázalá demonstrace světové mediální kontroly a moci (Vít Rossignol)

Pompézní show, kterou jsme byli zahlceni pár dní od skonu Václava Havla mi brala dech. Jakoby zemřel Král Slunce Luis XIV., císař Svaté říše římské, Kublaj Chán, Velký Kim! Je v této lize? Snese jakékoli srovnání? V podstatě se tisk nedal číst, na obrazovku se nešlo podívat, 99% všeho, bez oddechu, bylo zinženýrováno v kontinuálním proudu informatials, že nezbyla ani vteřina na zhodnocení viděného a slyšeného, vymývání mozků v klasické podobě.

Úmrtí hlavy kterékoli mocnosti světa by se nedostalo vyšší pozornosti a slávy, nežli byla ta udělená v podstatě spornému dramatikovi, dissidentovi a s tím spojeného profilu a stylu života a jednání, raketově vystřelenému do prezidenství během několika týdnů intenzivní manipulace jako spontaneity.  Celý text zde...

Zdrojem rasismu a nesnášenlivosti jsou především romské organizace (Luboš Zálom)

Vyhrocený vztah mezi Romy a většinovým obyvatelstvem očividně již dávno přerostl všem odpovědným místům před hlavu. Prakticky nikdo neví, co má dělat a jak situaci řešit - a lidé se cítí stále zoufaleji. Napětí eskaluje, prorůstá do dalších měst Čech a Moravy, o čemž nebývale upřímně referují média, která doposud spíše mlčela a nad romskou zločinností zavírala oči v obavách z nařčení z rasismu. To, co je na celé věci skutečně tragické, je bezmoc slušných občanů, které stát v podstatě není schopný a ani příliš ochotný chránit před násilím.  Celý text zde...

Aktualizace 18.1.2012 :

1968-1969: Odkaz Jana Palacha

V sobotu 14. ledna 2012 dopoledne i v pondělí 16. ledna po poledni hlásal veřejnoprávní rozhlas ředitele Duhana, stanice co prý je u nás doma jednička, o Janu Palachovi, že se upálil na protest proti okupaci. Uveďme tuto jistě dobře placenou pohádku na pravou míru - Jan Palach nebyl mladík s dlouhým vedením, který protestoval (upálením se) proti okupaci až 5 měsíců po okupaci. Naším podkladem jsou texty Adama Drdy v Příbězích bezpráví, příbězích vzdoru.  Celý text z Dokumentů doby zde...

Nepropásněme vzácnou příležitost mlčet! (Petr Hannig)

Jacques Chirac, předchozí prezident Francie kdysi na adresu nových členů EU včetně ČR prohlásil, že propásli vzácnou příležitost mlčet. Nynější francouzský prezident Sarkozy vyzývá tyto země, aby se neprodleně rozhodly, poskytnout MMF v podstatě nevratnou půjčku, pro „záchranu“ nesmyslného politického projektu – eura. Teď bychom měli ovšem Chiraca poslechnout a mlčet tak dlouho až bude jasné, kam euro dopadne.

Dle představ vládnoucího dua EU Merkelová – Sarkozy bychom měli do společné kádě měli nasypat cca 90 miliard korun. Při současné nerozumné a rozhazovačné politice EU je však téměř jisté, že tyto peníze, které nám budou scházet na naše zdravotnictví, důchody atd., propadnou ve prospěch nenasytných evropských bank. Navíc, obyvatelé z těch zemí, kterým bychom měli solidárně přispět, neuvidí z těchto peněz vůbec nic... Rozumím tomu, ale proč proboha na to máme přispívat my, kteří eurem neplatíme a kteří už jsme dávno do společné kádě přispěli rozvratem našich prosperujících podniků, aby nekonkurovaly svým potenciálem podnikům z velkých zemí EU. Vzpomeňme na naše zcela zničené cukrovarnictví, protekcionistickou politiku ve prospěch zemědělců starých zemí EU, která záměrně ničí naše farmáře tím, že zcela nepokrytě upřednostňuje vlastní produkci.  Celý text zde...

Restituce a náhrady majetků církví (Jaroslav Cabal)

...Na výše uvedeném pohledu nemění nic ani nedávné šarvátky vládních stran při hledání zdrojů pro uspokojení oprávněných nároků církví. Vstřícně a odpovědně se k této problematice postavily Věci veřejné se svým návrhem na úspory, které by mohly posloužit k naplnění finanční stránky vyrovnání.

Schizofrenní reakce TOP 09 a ODS na návrhy nejmenšího partnera byla, troufám si přímo říci, hloupá, proto také náležitě hřmotná, zbrklá, neodpovědná a nepochopitelná. Pokud totiž lze ve státním rozpočtu uspořit jakékoliv peníze, měla by vláda prý „rozpočtové odpovědnosti“ reagovat na obdobnou iniciativu rychle a pozitivně, opravit koaliční smlouvu, a ne se jí dogmaticky zaštiťovat. Její členové by neměli zbytečně vyhrocovat vzájemné vztahy v koalici až na pokraj pádu. Nic na tom nemění slib ministra financí, že zdroje na plnění závazků vůči církvím nalezne ve svých rozpočtových kapitolách. Ať tedy svůj objev využitelných prostředků věnuje na snížení obrovského zadlužení veřejných institucí a nedělá rozruch na politické scéně. Kalouskovy nepřiměřené reakce na návrhy úspor jen potvrdily, že si ocenění ze zahraničí za výkon své funkce v žádném případě nezaslouží.

Naskýtá se také otázka, jak pečlivě je připraven rozpočet Kalouskova ministerstva, když v něm (ne poprvé) nalézá peníze, které by jistě byly úředníky utraceny na nějaké zbytné věci.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)

Srdce národa
Jak už to ve světě chodí
síla opět sílu rodí.
A tak proti teroru se zdvihla vlna odporu.
Srdce národa se zvedá -
cestu ku svobodě hledá.
První krok, ne jediný - ilegální skupiny.
Kolik je jich, nikdo neví.
To se jednoho dne zjeví.
Jistě jsou jich tisíce po celé republice.
Ale je věc těžká rukou zabít ježka !  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Tomáš Pecina: Po „náccích“ to budete právě vy... (Dušan Stuchlík)

...Pojem politického extremismu je tradiční a pevnou součástí kontinentálního evropského myšlení: zatímco například ve Velké Británii se politické názory dělí na běžné a excentrické, my na kontinentu máme pocit, že kdo s námi nesouhlasí víc, než je nám příjemné, je nepřítelem demokracie, extremistou, a je přípustné jej umlčet, případně rovnou poslat za mříže...

Nepodceňujme to, mějme na paměti, že svoboda projevu existuje jen tehdy, jestliže je přípustné vyjádřit i názory ostře menšinové, opovrženíhodné nebo šokující. Jak říká Noam Chomsky, i Goebbels a Stalin poskytovali svobodu projevům, se kterými souhlasili...  Celý text zde...

Jak finančníci drží politický systém v šachu aneb Krutost bez hranic (Anikó Fázsy)

O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují jejich demokraticky zvolené parlamenty, ale ratingové agentury, bankéři a úředníci. Velké ratingové agentury, ty samé, které nyní hodnotí evropské země, oceňovaly i ty nejrizikovější hypoteční úvěry ratingem AAA.  Celý text zde...

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy (Miloslav Bednář)

...Mezinárodně právní spojenecké rozhodnutí o odsunu německého obyvatelstva z území tří států na východ od Německa do Německa má významný mezinárodně právní precedens. Je jím Lausannská smlouva z 24. července 1923, jež po první světové válce pod záštitou Společnosti národů rozhodla o organizovaném přesídlení obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem, a tím znemožnila pokračování probíhajících násilností na civilním obyvatelstvu.

V zásadě tentýž bezprostřední důvod a účel mělo na zřeteli i postupimské mezinárodně právní rozhodnutí Spojenců o odsunu německého obyvatelstva do Německa. Nebyl to ale jen tento nepochybně podstatný důvod. Rozhodnutí Spojenců k takto závažnému kroku mělo v první řadě geopolitické strategicko-preventivní opodstatnění.  Celý text zde...

Aktualizace 11.1.2012 :

Minulost v současnosti (František Rozhoň)

Studentský revolucionář a pak senátor mi kdysi přiznal, že neví co je fašismus. Jiní ví aspoň „něco“: Když někdo z Klubů vojenské historie při rekonstrukcích bitev zvedne pracku, spáchal trestný čin – mínil „nejoblíbenější moderátor“ veřejnoprávní stanice. Ředitel Muzea odboje (pod Vítkovem) chystá nový návštěvní řád, aby lidem se „závadnými symboly“ vzal právo navštívit Muzeum; navazuje na omezování skupin obyvatel páchané nacisty. Když takhle „rozumíme“ zlu minulosti, obávám se už dlouho, že s novým ideologickým krytím se snadno vrátí metody, které kdekdo odsuzoval u totalitních režimů. Dění posledních dnů jako by mi dávalo za pravdu.  Celý text zde...

Gruša a jeho Beneš (Vlastimil Podracký)

Poslední kniha Jiřího Gruši se věnuje prezidentu Benešovi: Beneš jako Rakušan. Gruša vloni zemřel po napsání této knihy a jejím německém vydání. Překlad do češtiny museli již dokončit jiní. Ale domnívám se, že Gruša tím učinil výraznou tečku za svým dílem, jejím napsáním vyřkl poslední větu a potom už mohl klidně odejít z tohoto světa. Gruša totiž o Benešovi píše především Němcům.

Je asi obtížné člověkovi v německém prostředí obhajovat české názory a nepodléhat německým mýtům o Češích, do kterých obzvláště emigrant z komunistické doby snadno sklouzne, protože se, vzhledem k nepříjemné komunistické zkušenosti, zdají být reálné. Když někdo zažil nesmyslný a násilný komunistický režim realizovaný Čechy, těžko přijímá myšlenku, že to ti lidé „dělat museli“, že s tím nebyli ztotožněni. Samozřejmě, že Němci, kterým jsou vyčítány obrovské zločiny za druhé světové války, rádi přijmou myšlenku, že nejsou takoví jen oni. Mýtus o českém nacionalismu, který končil vyhnáním Němců, je těžko vyvratitelný národu, který podlehl nejhoršímu typu nacionalismu a těžko přijímá myšlenku, že šlo o pomstu, odvetu za německé zlo, nikoliv o nějaký cílený ideologicky motivovaný čin.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)
Dělnický ředitel
"Copak na tom, že jsem kočí !
I tady se kola točí.
Tomu přece rozumím,
Marx-Leninismus umím !
Ted mám svoji fabriku
a v ní stovky dělníků.
Za to, že má velká strana
udělala ze mne pána
ostruhy si vysloužím.
Já už s nima zatočím."
Teď poznají, kdo je pánem.
Kdo jde proti, s tím je ámen.
Ať zvedne hlavu nepřítel.
Ten pozná, kdo je ředitel."  Celý text zde...

Prečo voľby na Slovensku doteraz nič nezmenili (František Bednár)

(Genetické dedičstvo -- alebo: Pán veľkomožný prosím, bite ma!)

Už komunisti v časoch tzv. reálneho socializmu nechceli nič počuť o počte samovrážd a nežiaduce sociálne štúdie zamerané týmto smerom pred verejnosťou tajili. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch bola istým docentom vypracovaná štúdia o skúmaní genetických následkov v niektorých slovenských regiónoch, ktoré boli najviac postihnuté chudobou a nezamestnanosťou ešte z obdobia veľkej hospodárskej krízy, kedy sa v nich extrémne rozmohol alkoholizmus. Konzumácia podomácky vyrábaného nekvalitného alkoholu spôsobila značné degeneratívne zmeny a zvýšený výskyt postihnutých detí, čo sa negatívne geneticky prenášalo aj na ďalšie generácie. Z dobre známych a pochopiteľných dôvodov táto a iné podobné štúdie boli cenzormi z ÚV KSČ okamžité likvidované.  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Byl Václav Havel členem KSČ? Existuje o tom svědectví

Nepřišel jsem na to sám, to zase ne. Ale dočetl jsem se to na některých blozích a serverech. Že byl Václav Havel členem KSČ. Psal to prý jeden z emigrantů. No jo, to jsou zase ty emigranti, kterým hrabe a na vše český nadávaj a Havla nemaj rádi. Ale ono houbec. Tenhle emigrant, co tohle napsal, nebyl nikdo menší než Zdeněk Mlynář (do roku 1945 Zdeněk Müller - neplést s autorem Krtečka). Uf. To je síla.  Celý text zde...

Zastavme boj s korupcí. Je nebezpečný (Tereza Zavadilová)

Slovo korupce zaznělo v českých médiích loni v průměru každý den zhruba dvěstěkrát, v dobrých dnech i pětsetkrát. Znamená to, že je korupce natolik tíživým problémem dnešního Česka? Ne. V Česku nepřirozená míra korupce není. Autorka se za celý svůj život nesetkala s žádostí o úplatek ani u lékaře, ani ve škole, ani na finančním úřadu či u policie. Stejnou zkušenost bude mít většina populace s čestnou výjimkou podnikatelů ucházejících se o municipální zakázky...

Závažnějším problémem než korupce sama se však může stát módní „boj“ proti ní, který začal vykazovat jisté varovné rysy. Tlachání o korupci zbytečně zaměstnává řadu lidí v rozhodovacích funkcích. Neustále vznikají nové protikorupční platformy a iniciativy. Připravují se zbytečné zákony (viz tažení proti anonymním akciím) a v této rozbředlosti se paradoxně ztrácí jediná konkrétní podstata českého korupčního problému, což je zmíněné kradení u státních zakázek...

Česko čeká další krize, takže hrát si s polarizací společnosti je velmi riskantní, obzvlášť v souvislosti s penězi, kterých bude ubývat. V boji s korupcí se zatím pálí zcela naslepo či hodně nekonkrétně. Ovšem zmíněné riziko se tím nijak nesnižuje, jen čeká na svou chvíli. Naplno se vyjeví až ve chvíli, kdy přijde nějaký sekáč, který toho, jenž nám bere naše peníze, pojmenuje, a nakumulovanou nenávist hezky nasměruje.  Celý text zde...

Isten, áldd meg a magyart! (Michal Semín)

Bůh žehnej Maďarům! Bude-li tato prosba, obsažená v preambuli nové maďarské ústavy, vyslyšena, pak navzdory tomu, co si o novém státoprávním směřování Maďarska myslí kormidelníci Evropské unie, mezinárodní organizace na ochranu lidských práv, aktivisté za „otevřenou společnost“ či veřejné mínění utvářející mainstreamová média. Bývalý americký velvyslanec v Budapešti Mark Palmer se dokonce vyjádřil v tom smyslu, že Maďarsku hrozí vyloučení z Evropské unie. Proč takový humbuk?

Vysvětlení je prosté. Klíčem k pochopení vytlačování Maďarska na periferii integrující se Evropy není obava z omezení nezávislosti soudů či centrální banky, jak se lze dočíst v některých komentářích z posledních dnů. Výtky tohoto typu by ostatně zněly pokrytecky, vezmeme-li v potaz patrně neodstranitelný demokratický deficit v institucích EU či nijak neskrývanou snahu o politické řízení Evropské centrální banky. Pravý důvod kritiky maďarské ústavy spočívá v oblasti hodnot. Současný střet o Maďarsko dobře ilustruje ideové směřování Evropské unie od kulturně-duchovních a civilizačních tradic evropských národů k levicově liberální a neomarxistické vizi světa bez hranic mezi lidmi, státy či světonázory. Že jde o projekt utopický, plyne již z toho, že i on má svá vymezení, svou dogmatiku a měřítka, s nimiž nemilosrdně soudí jinověrce, nejen ty maďarské.  Celý text zde...

Aktualizace 4.1.2012 :

Václav Havel - legenda, či ďalší falošný mýtus?
22. výročie amnestie prezidenta ČSSR z 1. januára 1990 (František Bednár)

K nedávnej smrti Václava Havla som sa nechcel vyjadrovať v období jeho pohrebu, a keby mi netelefonoval istý redaktor z denníka Sme, ktorý chcel vedieť podrobnosti o okolnostiach Havlovej amnestie z 1. januára 1990, kedy som bol väznený v Leopoldove na oddelení Hlava I. pre tzv. trestné činy proti republike, zrejme by som už nepovažoval za potrebné vyjadrovať sa k jeho osobe v súvislosti s amnestiou a prevratom v Novembri 1989. Zmienenému redaktorovi, ktorý si s mojim súhlasom rozhovor nahrával, som povedal približne to isté, čo tu uvádzam aj s podrobnosťami a autentickými dokumentmi. Ako sa dalo očakávať, tak ako z Havla vyrobili isté kruhy legendu už počas jeho života, rovnako im na vyrobenie falošného mýtu poslúžila aj jeho smrť, a preto má vôbec neprekvapilo, že v článku Dosah Havlovej amnestie sa nedá presne určiť denník Sme neuviedol ani slovo z toho, čo som v spomínanom rozhovore uviedol ja.  Celý text zde...

Víc než neonormalizace (František Rozhoň)

30. prosince 2011 v rubrice Slovo roku přílohy Hospodářských novin vyšel i Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů Václava Cílka. Jsou v něm hesla jako soucitný kapitalismus..., reálný kapitalismus... nebo industriální holokaust...

Sociální patologie je podle Cílka nezdravý vývoj i konečný stav celé společnosti, který je charakteristický buď pro období relativního blahobytu, anebo krize, tedy pro nadprůměrně bohatá i nadprůměrně chudá období. Obecně uznávané a dodržované zákony, zvyky, morální principy přestanou být během krátké doby, jedné až dvou generací, ale též jen několika roků, většinovou společností dodržovány. Jedná se o obdobu kolapsu, ale v oblasti doposud dodržovaných způsobů vzájemného chování.

Mě zvláště zaujalo heslo otevřeně popisující poslední desetiletí naší svobody a demokracie poukazy na totalitní praktiky: Neonormalizace.  Celý text zde...

Písně bez melodie (František Sutnar)

Číše jedu ( Únor 1948 )
Vám všem, drazí, věc je známá
jak Pán Bůh stvořil Adama.
Já znám, prosím, pravda jistá
jak se rodí - komunista.
"Vezmi čísi plnou jedu.
Vraž do toho Sovět vědu.
Urvi kde chceš lež a podvod,
toto všecko nacpi do bot,
zalévej to nenávistí :
vyrostou ti - komunisti."  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde :

Okamurův „Novoroční projev“ II.

Vážení spoluobčané, každý nový rok stojíme před otázkou - vzkvétala naše země loni a bude vzkvétat letos? Ať už byla odpověď jakákoli - ukazuje se, že zatím nikdy v posledních letech naše země nevzkvétala tolik, kolik mohla. Nikdy ji ale také neporazily na kolena všechny ty proběhlé krize - politické i ekonomické.

Čím to? Krom jiného i proto, že politika a ekonomika nejsou tím zásadním, čím žijeme a čím bychom žít měli. Největší sílu právě v době krizí nečerpáme z bankovního účtu, ale z přátel a z rodiny. Ze svého okolí - z knih, z našich vzorů, z osobností a z hrdinů našich dějin. Kvalita života se rozhodně neodvíjí od výše státního HDP anebo příjmu jednotlivce. Závisí hlavně na hodnotách daného člověka nebo společnosti. Rozhodně to ale neznamená, že ekonomika není důležitá - jen nesmí vítězit nad morálkou a společnými hodnotami.  Celý text zde...

2012: Jak dál? (Milan Zelený)

Skončila jedna éra rozvoje české společnosti – komplikovaná a dlouhá éra post-komunismu, která vyústila v hospodářský, politický, vzdělanostní i morální pokles. Víme to všichni: nastává boj o budoucnost, ne úsilí o rehabilitaci minulosti. Po 22. leté éře rozprodávání, rekorytarizace a rozkrádání starého státu přichází fáze budování státu nového – pokud o to budeme stát, a hlavně to chtít.

Zvítězit v boji o budoucnost vyžaduje zásadní změny v myšlení, konání i způsobu života nás všech. Změny v hospodaření a podnikání, vzdělávání a znalostech, v politice i samosprávě, v mediálních a kulturních komunikacích, vnímání světa a hlavně: vnímání sebe samých ve světě. Co jsou naše cíle? Jaká je naše role? O co usilujeme? Čím se chceme stát? O čem sníme? Jaká je naše strategie? Jinými slovy: Jak dál?  Celý text zde...

Game over (Ilona Švihlíková)

Více než tři roky po oficiálním vypuknutí krize nevidíme v zemích Západu (protože tato krize je krizí zemí Západu, nikoliv globální) žádnou zásadní ekonomickou obnovu. Moudra „nezávislých“ analytiků o „křehkém oživení“ se jaksi nepotvrzují. G20 de facto přestala fungovat, ani snad ne tak z důvodu odlišné pozice vyspělých zemí a emerging (rozvíjejících se), ale spíše kvůli zásadnímu sporu mezi Spojenými státy a Německem.

Bude rok 2012 opravdu tak přelomový, jak se předpokládá? Jsou pro to vytvořeny podmínky? Odpověď je jasná: ano.  Celý text zde...

aktuality  2011 zde

aktuality  2010 zde

aktuality  2009 zde

aktuality  2008 zde

aktuality  2006-2007 zde

aktuality  2005 zde

aktuality  2004 zde

aktuality 2.pololetí 2003 zde

aktuality z roku 2002 najdete zde   aktuality 1.pololetí 2003 zde

 zpět na hlavní stranu