Archiv aktualit 2013

Aktuality

Příspěvky mimo časopis Svědomí, listárna

Rubrika Politika ve stylu retro časopisu Svědomí

6/2013

5/2013

4/2013

3/2013

2/2013

1/2013

6/2012

5/2012

4/2012

3/2012

2/2012

1/2012

6/2011

5/2011

4/2011

3/2011

2/2011

1/2011

12/2010

11/2010

10/2010

9/2010

8/2010

7/2010

6/2010

5/2010

4/2010

3/2010

2/2010

1/2010

12/2009

11/2009

10/2009

9/2009

8/2009

7/2009

6/2009

5/2009

4/2009

3/2009

2/2009

1/2009

12/2008

11/2008

10/2008

9/2008

8/2008

7/2008

6/2008

5/2008

4/2008

3/2008

2/2008

1/2008

12/2007

11/2007

10/2007

9/2007

8/2007

7/2007

6/2007

5/2007

4/2007

3/2007

2/2007

1/2007

12/2006

11/2006

10/2006

9/2006

8/2006

První věc, kterou národu je třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. Ještě více než o potrestání viníků jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné... Je to boj o duši národa.

Ferdinand Peroutka

Až budeme u nás rozdělovat lidi na slušné a neslušné a ty neslušné oddělovat od těch slušných a od rozhodování ve věcech veřejných, tak nám bude líp a nakonec i dobře. Těch slušných lidí je u nás drtivá většina, ale ne a ne se dostat ke slovu. Ať nám sociologové konečně vyšetří, podle jakých zákonů se tak snadno sdružují darebáci, aby nakonec ovládli zdrcující většinu těch slušných lidí! To přece jednou musí přestat, a teprve pak bude člověk člověkem.

Jiří Herzinger ve sbírce Květy koridorů

Tvrzení, na které není dobré zapomínat :

Protektorát byl zkrátka takovým malým rájem na zemi.

Aktivista Jan Šinágl, 29.3.2011

Aktualizace 23.12.2013 :

Pošetilost expanze (Bohumil Kobliha)

Vykřičeným rysem kapitalismu je boj o zákazníky a zápas o trhy. Bankéř musí mít zajištěn odbyt na své „produkty“, především půjčky z bohatství, které si natiskne. Nejvýhodnější vždy bylo a je vložit to šustivé tajemství do zbrojního průmyslu a zbrojení. Tam totiž občan nemůže nic namítat, musí se přece bránit! Politici udělají to co jim bankéři a zbrojaři nařídí a občana přesvědčí. To přeci víme už dávno od G. B. Shawa z jeho „Majorky Barbary“ (1905).  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Šťastný poddaný
Zas jeden den jsem přežil šťastně
Svítilo slunce, bylo krásně
a není o tom pochyby
že přečkal jsem ho bez chyby.

Zvedl jsem normu v horlivosti
mistr mne plácal od radosti
a u soudruha ředitele
pobyl jsem dneska trochu déle.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Vladimir Bukovskij: Střední Evropa se musí postavit na vlastní nohy! (Gábor Stier)

S někdejším sovětským disidentem o nebezpečích, jež ohrožují svobodu, o státu, který přerostl v monstrum, a o úpadku Evropy.  Celý text zde...

Vystoupení na Euro Business Breakfast: Šli jsme zpátky do Evropy a kam jsme nakonec došli? (Václav Klaus)

…Nikam jsme nešli. Na ulicích sice byly nápisy „Zpět do Evropy“, ale to bylo zkratkovité vyjádření našeho záměru stát se opět – svým vlastním úsilím, svou vlastní proměnou – „normální“ evropskou zemí…

Vycházelo se z implicitního předpokladu, že se vracíme do Evropy demokratických států a do Evropy přátelských sousedských vztahů, kde jsou všechny státy suverény a rovné mezi rovnými (a že nad nimi žádné mocenské centrum není)… Přišli jsme do centralisticky organizovaného celku, který navíc nechtěl a nechce nic jiného, než se více a více centralizovat, unifikovat, homogenizovat, standardizovat, a tím i zbavovat demokracie…

V roce 2004 jsme vstupovali do postmaastrichtské unie, do unie, která navíc chce být „ever-closer“, tedy stále těsnější. A také je. Při slavnostních projevech se sice na všech akcích Evropské unie mluví o „různosti“, ale ve skutečnosti je každá různost podezřelá a potlačovaná.  Celý text zde...

Aktualizace 18.12.2013 :

Pohádka o čtyřech chlapcích a soudruhu Gottwaldovi (Pavel Kohout)
...V té době chodil po kraji soudruh Gottwald. Chtěl poznat, zda se lidem dobře pracuje a šťastně žije. Na toho se usmál, tomu zase poradil, jiného se zeptal na zdraví. Pokuřoval si svou zamilovanou dýmku a pozorně se díval kolem sebe, aby mu nic neuniklo. Kudy šel tudy ho lidé radostně zdravili a ještě horlivěji se dávali do práce,aby měl radost také on. Podél jeho cesty honem honem vyrůstaly nové bílé domy, rychleji jezdily vlaky naložené nejrůznějšími dobrotami, a komíny závodů prudce zabafaly, protože se nechtěly dát zahanbit jeho dýmkou. Po celém kraji potkával jenom radost.  Celý text z rubriky Dokumenty doby zde...

Za demokracii v digitálním věku 
...Základním pilířem demokracie je nedotknutelnost integrity jednotlivce. A tato nedotknutelnost jde v principu daleko za rámec tělesné existence člověka. Všichni lidé mají právo nebýt sledováni či zneužíváni ve svém soukromém prostředí a osobních kontaktech.

Toto právo však bylo kvůli státnímu a korporativnímu zneužívání technologických prostředků masového sledování zcela anulováno.

Sledovaný člověk přestává být svobodným; a sledovaná společnost přestává být demokratickou.  Celý text zde...

Vytváření veřejného mínění (Bohumil Kobliha)

Prostřednictvím Miroslava Dolejšího jsem se kdysi seznámil s bývalým ředitelem Statistického úřadu První republiky Dr.Feifrem. Při našich pozdějších debatách mi Dr.Feifer jednou řekl, že statistikou lze dokázat všechno. Jistě, nesprávným sběrem informací počínaje až stanovením pořadí důležitosti a další manipulací čísly možno dojít k závěrům, které nemusí vůbec odpovídat pravdě. Při sběru informací pro Průzkum veřejného mínění stačí záměrně zvolit nereprezentativní místo, zdroj odkud informace vezmeme/dostaneme a výsledek bude pokaždé jiný. Chceme-li úmyslně zavádět veřejnost, může se to dít právě tímto a nejrůznějším dalším způsobem. Záměrně špatně či demagogicky postavené otázky jistě zkreslují skutečnost. Výsledky pak, co slouží politikovi, zájmové skupině či obchodu, nemusí být pro dobro prostých lidí. Někdy ani výsledek „profesionálního mínění“ není směrodatný pro přesvědčení občana samotného.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
K májovému průvodu
Kolikrát ještě poženou nás bičem
Náš úsměv koupí za pár šestáků
kolikrát ještě na ně s praporečky
budeme mávat cestou ke špalku?  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

„Svatý“ Mandela? Ne tak rychle! (William F. Jasper)

Prezident Barack Obama jej přirovnal k Georgi Washingtonovi. Chris Matthews z kabelového zpravodajství MSNBC o něm prohlásil, že je "možná největším světovým hrdinou". Lasvegaský deník Guardian Express vypustil to "možná" a v nadpisu článku rovnou uvedl: "Nelson Mandela, největší světový hrdina". Jiní jej nazývají "největším mužem 20. století". Mnozí jej uctívají jako "spasitele" Jižní Afriky. Školáci na celém světě o něm čtou knihy, píší eseje, zpívají písně a sledují filmy vychvalující jeho schopnosti a hrdinské činy.  Celý text zde...

Zelený apartheid: Afričané přesídlováni kvůli přírodním rezervacím (Vítězslav Kremlík)

Černochům vstup zakázán! Odkud se bere apartheid v afrických přírodních rezervacích? U kořenů největší eko-organizace na světě stojí šéf eugenické společnosti a tabákový magnát z Jihoafrické republiky.  Celý text zde...

Stromeček bude! (Vladimíra Ludková)

Před několika dny vyšla v médiích zpráva, že skupina lidí v Holandsku protestuje proti pomocníkovi tamního Mikuláše – Černému Petru. Důvod? Tuto postavu umouněnou od sazí vnímají jako otroka svého bílého pána. Nahlédla jsem do kalendáře, jestli už zima neskončila a není prvního apríla. Bohužel. Protesty podpořila i expertka z OSN (sic!), která tamní několikasetletou tradici označila za návrat k otroctví.  Celý text zde...

Aktualizace 11.12.2013 :

Politika ve stylu retro
•  V říjnových volbách měl lid vybrat své zástupce do Sněmovny. Jako za bolševika, kdy si všichni byli rovni, někteří však byli rovnější, měly strany nerovné možnosti prezentovat se v televizi. Podle České televize prý i Nejvyšší správní soud uznal princip odstupňované rovnosti zohledňující „politický a společenský význam“ jednotlivých subjektů.
•  Volby jsou jen průzkumem úspěšnosti reklamních agentur, říkal jsem naštvaně už před lety. Vyneslo mi to nálepky radikála, extremisty, vývoj mi však dává za pravdu. Volby u nás již po několikáté vyhrál Alexandr Braun, viceprezident poradenské firmy PSG. Ten v ČR zavedl negativní kampaň a dříve stál za kampaněmi ČSSD. R. 2006 se z voleb stalo v hlasování o chystaných reformách „pravice” a ČSSD získala historicky procentuálně nejvyšší volební zisk. R. 2008 se krajské volby změnily v referendum o Topolánkově vládě a ČSSD obsadila všechna hejtmanství.
•  Nyní v barvách ANO podle HN 6.11.2013 „šlo o referendum, jestli má politika zůstat taková, jak tu fungovala posledních 20 let”, přiznal Braun. Zásluhou sloganů typu ANO, bude líp a Věnujte chvilku budoucnosti našich dětí. Pojďte volit” je ANO ve Sněmovně druhým nejsilnějším uskupením. Babiš soustřeďuje moc ekonomickou, politickou i nad médii.  Celý text pro Svědomí 6/2013 zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Ó, rodná Strano
Ó, rodná Strano jak jsi plodná
co zrodila jsi toho už!
Fantasty, zrádce pomatence
hromady katů na vlastence
Ó, rodná Strano, neroď už!  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Návrat ke kořenům (Matyáš Zrno)

Tři čtvrtiny Chorvatů se v referendu vyjádřily pro ústavní dodatek, kterým se manželství charakterizuje jako "životní svazek muže a ženy". Chorvati tak hlasovali přesto, že vláda i drtivá většina médií byly proti. Hlavní noviny vycházely... po volbách s katastrofickými nadpisy: Chorvatsko se vrací na Balkán, Chorvatsko bude vyloučeno z EU, popřípadě Referendum je útok na sekulární charakter země. Slavné osobnosti to pak doplnily tím, že se stydí za to, že jsou Chorvaté. I Chorvatsko se tak dostává do pozice, ve které je dnes Polsko – do stavu permanentní občanské války mezi levicově-liberálními elitami a mezi "zaostalými primitivy"…

S těmi elitami a primitivy je to vůbec zajímavé. V liberálním mainstreamu je prakticky nemožné označit jakoukoliv skupinu obyvatel něčím, co zavání hanlivým označením. Označit třeba část obyvatel jako spodinu? Přiznat, že polovina obyvatel je podprůměrně inteligentní? Ne, postmoderní demokracie přece nesmí vůbec rozlišovat. Existuje však jedna výjimka – když se ta či ona skupina obyvatel vyjádří jinak, než má. Pak to jsou primitivové, fašisti, bigoti, xenofobové…  Celý text zde...

Ukrajina: jablko sváru (Oskar Krejčí)
Minulý týden se v litevském Vilniusu uskutečnil dvoudenní summit Evropské unie věnovaný východnímu partnerství. Výsledky jsou rozpačité: asociační dohodu signovala Gruzie a Moldavsko, nejvyšší představitelé Arménie a Ukrajiny však podpisy nepřipojili. Summit skončil, ale emoce, které poznamenaly už jeho přípravu, kypí dál.  Celý text zde...

Rapper Řezník? Bát se ho netřeba, je to sebestylizace, kterou vyžaduje žánr. (Přemysl Houda)

Ani věta „Židé do plynu!“ nemusí být trestná, když to nemyslíte upřímně. Formát horrorcoru hrubost předpokládá, říká Miroslav Mareš.  Celý text zde...

Aktualizace 4.12.2013 :

Před Dnem lidských práv (František Rozhoň)

Kvůli pocitům nadřazenosti, elitářství, zažilo lidstvo i spory a války. Spory o to, co všechno si může ten nahoře dovolit vůči těm dole. Války, protože jednou bylo potřeba šířit jedině správné náboženství či politické přesvědčení, jindy hájit zájmy vyvoleného národa, rasy či třídy. Tomu mohla učinit přítrž Organizace spojených národů, OSN. 6. června 1945, kdy ještě zuřila II. světová válka, vyjádřila OSN ve své Chartě víru v rovná práva národů velkých a malých a v základní práva lidská. Před 65 lety, 10. 12. 1948, pak přijalo Valné shromáždění OSN jako společný cíl pro všechny národy a všechny státy Všeobecnou deklaraci lidských práv  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Papež František o mystice v sociální nauce církve
...„Méně nerovnosti, více rozdílnosti“ – toto je téma třetího ročníku Festivalu sociální nauky církve, který hostí severoitalská Verona... tento titul poukazuje na pluralismus lidského bohatství, které s sebou přinášejí různé osobní vlohy. Distancuje se tak od umrtvující uniformity, která paradoxně nerovnost prohlubuje.

Papež pak rozdíl mezi globalizací a uniformitou zobrazuje pomocí dvou geometrických figur – hladká koule je výrazem vnucené jednotvárnosti, zatímco pravou globalizaci vystihuje mnohostěn.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Taškařice
Ej, silvestrovská taškařice,
ej, silvestrovské veselí!
Zpíváme opět: "Pec nám spadla!"
a "Šla Nanynka do zelí!!"  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Nedůsledné lustrace: Kam se vypařila Národní fronta? (Jan Schneider)

...Lustrační zákon svou plošností připomíná princip „třídní spravedlnosti“. Mnoho svědčí pro závěr, že právě lustrační zákon, jenž měl oddělit nový režim od starého, je paradoxně výplodem myslí předlistopadových. Argumentují totiž, že „většinou postihuje ty správné lidi“.

A co ten zbytek? Co újma způsobená jednotlivci, tak úzkostně pojednávaná jak v židovské, tak křesťanské tradici? Co jednomu jste učinili, jako mně byste učinili? Kdo zachrání jednoho, jako by zachránil celý svět? Kdo zahubí jednoho, jako by zahubil celý svět?  Celý text zde...

Všechnu moc policajtům? (Pavel Páral)
...je za hranou, pokud šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych v rozhovoru pro Lidové noviny s neuvěřitelnou drzostí odpoví na otázku, zda policisté nevymáhají právo tam, kde ho nikdo neporušuje, větou: "Žijeme v zemi, kde o vině a trestu rozhoduje soud. Takže si o tom lze povídat, lze s tím nesouhlasit, ale to je tak vše." Tato slova daleko přesahují cokoli, co by mělo být policistovi v demokratické zemi dovoleno. To si vážně policajt na takto vysokém postu myslí, že je možné vykonstruovat trestný čin podle vlastní úvahy, zatknout člověka, strčit ho do díry, zabavit mu majetek a na dlouhá léta mu zničit život? A pak, když ho soud osvobodí, říci, že se nic nestalo, že přece měl právo na nezávislý soud?  Celý text zde...

Hledá se odborník. Zn.: Na vypínač (Václav Vlk st.)
...Děda nestudoval ani psychologii ani policejní návody, jak činiti zásahy proti právě zešílevší mládeži, ale měl zdravý rozum. Ten evidentně chyběl zasahujícímu policejnímu veliteli, podobajícímu se v tomto okamžiku svému esenbáckému vzoru velitelů jednotek SNB, zvaných lidově "bác komando". A zahájil, když ti výtržníci a mladé výtržnice neuposlechli výzvy k ztlumení zvuku, frontální útok. Na zteč! Urááááá…!

Dle svědků nejprve obklíčilo policejní komando celý objekt, jako by tam byli členové ruské mafie anebo Al Kajda, a pak zaútočili... Z hlediska vyhodnocení zásahu je jasné, že by se měl současný policejní president a krajský velitel ihned poroučet. A přesluhující minstr vnitra Pecina by měl jít v jejich čele.  Celý text zde...

Aktualizace 27.11.2013 :

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Papež: Dnes je možná pronásledováno více křesťanů než v prvních stoletích
Belgie zvažuje zavedení eutanazie pro děti a osoby postižené demencí
Ruský „protektorát“ nad křesťany na Blízkém východě
Vatikánský list: sociolog spatřuje nutnost konverze od konzumu
Kardinál Sarah: Nedobrovolně dýcháme doktríny, které ničí člověka
Jídlo je lidským právem, řekl vatikánský arcibiskup v OSN
Sýrie: 45 křesťanských civilistů zabito militantními islamisty
Blízkým východem se šíří sektářské násilí
Mons. Nazzaro: V Sýrii řádí teroristé pocházející z 80 zemí
Papež dnes kázal o starých lidech, kteří jsou pokladem společnosti  Celý text zde...

Češi nejsou národ bez tradic (František Rozhoň)
...Češi jsou dlouho národem politickým (měli a mají stát) i národem v novějším pojetí, kdy hlavním znakem je vlastní jazyk. To druhé pojetí nabylo vrchu v 19. století, takže Češi mají zhruba stejně dlouhé tradice jako jiné národy, a v té době už lze hovořit o významné tradici, že o nápravu špatného stavu se v českých zemích často postaral někdo jiný než ti nahoře.

Nejprve nad poněmčováním těch nahoře zvítězilo zdola svépomocně organizované národní obrození. I. odboj začali téměř ve stejný den na sobě nezávisle našinci v Rusku a ve Francii a našinci z dalších zemí se přidávali dřív, než Masaryk a po něm Beneš opustili Rakousko-Uhersko. Převzetí moci 28. října 1918 musela pro politiky připravovat Maffie, zatímco politici debatovali o zastoupení stran a pod. V čase Mnichova a vzniku Protektorátu to byli ti nahoře, kteří si nevěděli rady, zatímco našinci opět zformovali II. odboj bez pomoci politiků, kteří se následně prohlásili za jejich reprezentaci...  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Ejhle, volby!
...Že občan nemá žádných práv?
To lež je, věru stará,
vždyť dnes, v den voleb právo má,
hráti si na Kašpara.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Je těžké se ztotožnit (Ondřej Neff)
...Kdejaký mudrlant narozený v roce 1980 a výše má jasno v tom bodě, že si obyvatelstvo mohlo za komunistický režim proto, že mlčelo a nepodepsalo Chartu 1977. Třeba na tom něco je. Jenže teď píšeme rok 2013 a dějí se kolem nás a s námi naprosto šílené věci. Poslanci zvednou ruku a všichni platíme na elektřinu o deset, patnáct, dvacet procent víc jen proto, aby bylo pár fanatiků spokojeno a pár miliardářů vydělalo. Pak ČNB znehodnotí korunu, protože existuje jedna – ne všemi přijímaná – teorie o blahodárnosti dvouprocentní inflace a zhoubnosti deflace. Petr Pithart nám radí, abychom všichni vstoupili do občanských iniciativ a ujali se vlády.
Ano, s takovým státem je opravdu velmi těžké se ztotožnit a to, čemu se říká vlastenectví, prodělává těžkou zkoušku.  Celý text zde...

Povaha nynějšího režimu (Bohumil Doležal)
...Některé z polistopadových chyb měly ovšem dosti fatální povahu. Demokratická politika by měla spočívat ve vyrovnávání zájmů, v urovnávání konfliktů v duchu spravedlnosti, ve zmírňování napětí a snižování hladiny nenávisti ve společnosti, a jejím základem by mělo být přesvědčení, že i nepřítel je bližní. U nás se čím dál silněji uplatňovala výrazná rezidua předchozího období: politika je neúprosným zápasem sil dobra se silami zla, směřuje ke konečnému vítězství sil dobra a k jejich mocenskému monopolu. Hybnou silou politiky je nenávist.  Celý text zde...

Vydírání Ukrajiny? Rozhodně. Jenže ne z Moskvy, ale z Bruselu (František Matějka)
...Důvod, proč se představitelé EU společně s tzv. ochránci lidských práv za Tymošenkovou tak bijí, je prozaický. Je to totiž jejich politická krevní skupina. Dodnes se Ukrajina vypořádává s důsledky nevýhodné smlouvy s Ruskem na odběr zemního plynu za veřejné peníze, zatímco ona, vlastnící a ovládající distribuční společnosti na Ukrajině, vydělávala s manželem do vlastní kapsy. V jejím případě se nemohlo jednat o pouhou chybu. U nás a v zemích EU se takovým nevýhodným smlouvám pro stát, zajišťujícím peníze jen některým vyvoleným, říká „politické rozhodnutí“. Politici v zemích EU nejsou za takové smlouvy postižitelní. V Číně za ně politiky popravují (nevolám po tom, jen konstatuji fakt). Brusel podmínil podpis asociační dohody propuštěním tohoto, z pohledu unijních elit, politického vězně.  Celý text zde...

My lidé III. (Ing. Vladimír Veselý)
...Spolu s přiznáním Václava Klause v pořadu s Jakubem Železným o amnestii a jeho osobních názorech na činnost těch „rychlejších“ podnikavců, majících právo na to, co tak získali, se obávám, že práva občanů jsou silně přehlížena několika soukromníky, kteří mají plná ústa demokracie a vlády lidu, ale vládnou jen pro sebe.

Celkově lze říci, že demokracie u nás je horší než totalita. Právo na svobodu je považováno na právo na beztrestné okrádání druhých (nejen spekulací, ale i inflací nebo devalvací koruny, tolerováním tvrdé cenzury na internetu a v médiích a podobně)...  Celý text zde...

Aktualizace 20.11.2013 :

Právo na pravdu (Josef Kalvoda)

Po listopadové revoluci v roce 1989 často slyšíme, že se má mluvit jen pravda a že lidé mají znát pravdu. Už během svého disidentství Václav Havel poukazoval na nutnost nežít se lží a ve lži a jako prezident se mnohokrát vyjádřil o pravdě, která vítězí. Přesto je stále hodně nejasností kolem listopadového převratu. Ve snaze dopídit se pravdy mnozí spekulují o pozadí oněch událostí na základě neúplných informací a nadhazuji, že možná byla "udělána" psaná či nepsaná dohoda o předání moci skupinou Chartistů a některými vedoucími představiteli KSČ a StB.  Celý text z roku 1991 zde...

Začal konec rudé totality (František Rozhoň)

Při příležitosti 17. listopadu sloužil opat kláštera v Nové Říši opět mši svatou v kostele ve Znojmě-Louce. O 17. listopadu hovořil jako o začátku konce rudé totality. Připomněl, že rozumný člověk, když udělá ostudu, raději zaleze. Jelikož převlékači kabátů se tím neřídili, začal opat od oltáře na příkladech vysvětlovat mladým, co ten „totáč“ vlastně znamenal. Znamenal třeba, že člověk nemohl svobodně konat cokoli, čím neporušoval zákony psané ani morální. Například tuto mši by si nemohli jen tak domluvit opat s louckým farářem.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Víra z časů dětství
Petice píšem, memoranda
žádosti, vzdechy, prosbičky
a žalujem jak kluci malí
kterým na dvorku z důlku vzali
rošťáci všechny kuličky!  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Postpolitičnost čili postdemokracie (Bronisław Wildstein)

Demokracie je v současném světě nesporným vítězem na politické aréně. Zdaleka to neznamená, že tento systém není ohrožen, formálně však alternativní model nikdo nenavrhne. Proces, který k tomuto stavu vedl, probíhá už od války. Připomínám, že totalitním systémům a různým despotickým režimům se také říká „demokracie“. Všichni (nebo téměř všichni) se na demokracii odvolávají, což neznamená, že ji berou vážně.  Celý text zde...

Přímá demokracie, poslední tabu (Pavel Kohout)

Česká politika se zbavila téměř všech tabu. Smí se dokonce diskutovat o účasti komunistů ve vládě (zatím naštěstí jen v teoretické rovině). Jedno tabu však zůstává posvátné a nedotknutelné. Tabu funguje tak, že kdokoli začne hovořit o politickém a ekonomickém uspořádání Švýcarské konfederace, je ihned okřiknut, onálepkován jako snílek či populista a vysmíván komunitou politiků a politologů.  Celý text zde...

Delfín není ryba a netopýr není pták (Josef Beran)
JUDr. Vojtěch Cepl, blahé paměti, ústavní soudce a noblesní člověk, ve svých rozhlasových promluvách, článcích či jiných vystoupeních, opakovaně upozorňoval na záludný jev posouvání významu slov. O to záludnější v posttotalitních společnostech, jakou byla ta naše v devadesátých letech.  Celý text zde...

Aktualizace 13.11.2013 :

Pietní akt k 74. výročí událostí 17. listopadu 1939 a uzavření českých vysokých škol se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2013 od 15:00 hod. v Kounicových kolejích v Brně-Žabovřeskách na ulici Králova.
Pietní akt a položení květin na nádvoří Kounicových kolejí v místech někdejšího nacistického popraviště; projev v Pamětní síni Kounicových kolejí k výročí událostí 17. listopadu 1939; beseda a diskuze přítomných.  Celý text zde...

Tradiční setkání bývalých politických vězňů ve Znojmě-Louce začne 16. listopadu 2013 v 15 hodin mší svatou. Po mši vzpomeneme obětí u pomníku obětí komunistického teroru před louckým kostelem. Zve Sdružení bývalých politických vězňů ČR.

Niekoľko otázok o 17. novembri na ktoré nechceli odpovedať týždenníkom Život oslovení tzv. disidenti a bývalí politickí väzni (František Bednár)

Čo bolo podstatou 17. novembra 89, existujú nejaké dokumenty, ktoré by vedeli reálne tieto udalosti popísať? Čo ste v tej dobre robili Vy?

Budem sa zrejme opakovať a nepoviem nič nové len to, čo s postupom času ľudia konečne začínajú chápať. Tzv. Nežná revolúcia je falošný mýtus, ktorý mám vnútili po Novembri 1989 novodobí vládcovia, ktorí sa úspešne pretransformovali z bývalých prisluhovačov komunistickej strany, ŠTB, VKR a ich spolupracovníkov. Rovnaký falošný mýtus nám vnútili komunisti po tzv. oslobodení v roku 1945 a pripojení do sféry vplyvu Stalina, kedy vytvorili mýtus o SNP, ktoré zneužili propagandisticky komunisti.  Celý text na stránkách SZBČPV zde...

Masaryk versus knihovníci (František Rozhoň)

Řekne-li se 17. listopad, vytane mi na mysli perzekuce. 17. 11. 1939, dva dny po pohřbu Jana Opletala, reagovala na demonstraci nacistická moc zavřením českých vysokých škol, popravou 9 studentů a zavřením na 1200 vysokoškoláků do koncentráků; ta perzekuce vyvolala mezinárodní solidaritu s oběťmi. 17. 11. 1989 při a po studentské demonstraci mlátila a zatýkala bolševická moc, ta perzekuce následně vyvolala politické změny. Politici mimo jiné vyhlásili 17. listopad Dnem boje za svobodu a demokracii, neupřesnili však, co ta slova znamenají.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Pisálkům v rudé ohradě
Dost máme v zemi pisálků,
které na Hradě hostí,
zatím co dole pod hradem
se český národ postí.

Zatím co dole v podhradí
strach lidu hrdla váže,
pisálci píší beze slov,
vše, co jim partaj káže.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Vratkost autokrativní demokracie (Jiří Payne)
...Česká politika nefunguje, protože nám chybí smysl pro férovou hru. Není ani ve sportu, není v silničním provozu, není v politice. Možná nám chybí i v osobních vztazích. Chceme-li žít ve slušném státě, potřebujeme bezvýhradně trvat na tom, že porušení svobodné soutěže poškozuje nás všechny.  Celý text zde...

Byl by dnes Hitler eurokomisařem pro životní prostředí? (Václav Vlk st.)

Otázka zdánlivě nesmyslná, ovšem dokud se nedostanete ke knize "Už je tady zas" od německého autora Timura Vermese. Román vyšel loni pod titulem "Er ist wieder da" - a má jít o satiru o Hitlerovi...

Autor údajně napsal jen satiru. Myslím, že ne. Není to sice tak silná kniha jako "Brave New World" (česky "Konec civilizace") od Aldouse Huxleye, ale přináší - pokud ji domyslíte - stejně děsivé vyhlídky. Němci význam té knihy pochopili. Koupili si jí už milion výtisků. Měli bychom ji pochopit i my. A celá Evropa.

Nevím, kde a zda se právě vynořil nějaký nový Hitler. Moderní, plně "cool", který se přesně vejde do naší Nové Evropy. Autor nám říká, že žijeme vlastně v takové zvláštní kombinaci "soft" komunismu a "soft" nacismu , kryté formální demokracií. A o tom ta knížka je.  Celý text zde...

Komunistický soud očistil komunistického bachaře (Dušan Šrámek)

Minulý týden zprostil obžaloby liberecký soud bývalého poslance a dnešního krajského zastupitele za KSČM Josefa Vondrušku, který měl jako bachař v Minkovicích před listopadem 1989 mlátit vězně, konkrétně tehdejšího disidenta Jiřího Wolfa. „Neprokázalo se, že ke skutku došlo."  Celý text zde...

Redefinujme pojem radikální pravice (Jakub Frydrych)

Střet radikální pravice s policií. Den romských obětí holocaustu v Maďarsku narušuje radikální pravice. Příznivci ultrapravice pochodovali městem.

S podobnými titulky a komentáři se setkáváme dnes a denně v televizi i tištěných médiích. Komu přijde divné, že by pravověrní příznivci von Hayeka nebo Rothbarda narušovali den obětí holocaustu, nemusí číst dál, protože chápe, o čem píšu. Ono totiž autoři uvedených výroků vlastně nemají vůbec na mysli zastánce pravice, ale spíše fanoušky neonacismu. Jenže jsou to diletanti, jejichž všeobecný rozhled zřejmě nesahá dále než za turniket MF Dnes, případně je vůbec nezajímá, jak se věci doopravdy mají. Takže si to zopakujeme. Pravici definujeme především a nejvíce pojmem individuální svoboda.  Celý text zde...

Aktualizace 6.11.2013 :

Kolonialismus dovezený domů (František Rozhoň)
...Po první světové válce byli bolševici zastaveni pod Varšavou při pokusu ovládnout kromě lidského potenciálu Ruska i průmyslový a vojenský potenciál Německa. Po druhé světové válce už bolševici ovládli i část zemí, národů a jednotlivců Západu. Ovládali společnost, výrobní prostředky, jimi předpokládaný ‘zájem lidstva’ prohlašovali za závazný. Nezávislé občany převychovávali, aby mysleli emocionálně, jak uvažuje opilec, puzený jen svými zjitřenými a obluzenými city, nikoli vedený střízlivou soudností. Jejich strategii se mimo jiné začalo říkat „kolonialismus dovezený zpět do Evropy“.  Celý text zde...

Anton Halko : CESTA ZA SLOBODOU

SZČPV vydalo knihu Antona Halka Cesta za slobodou - 17,5 roka v leopoldovskom väzení  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Pětiletka
Zas pětiletku vytýčili,
zas všeho bude nadbytek,
obchody budou plné zboží,
i píce dost pro dobytek.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Projev předsedy ČSBS Jaroslava Vodičky, přednesený dne 28. října 2013 na pražském Vítkově
...připomínám slova významného rakouského filozofa a teoretika vědy, kritického racionalisty uplynulého století Karla Raimunda Poppera, který prohlásil: „... Masarykovo Československo bylo – podle mne nad vší pochybnost – nejotevřenější ze všech společností, které kdy v Evropě spatřily světlo světa.“

To je jeden z klíčových odkazů první republiky, na nějž je třeba navázat. Pro T. G. Masaryka demokracie představovala především stálý dialog, snášenlivost, spravedlnost a slušnost. Není panováním nad lidmi, nýbrž veřejnou službou pro občany...

Za nás všechny si dovolím vznést přání: Kéž se „vláda věcí tvých k tobě zase navrátí, ó lide český“.  Celý text zde...

Pozdě, sobotkomilové! (Petr Hampl)

Pražské intelektuálské kruhy našly nového hrdinu. Překvapivě to není Che Guevara, ale profesionální aparátčík Bohuslav Sobotka… Největší starost o jeho setrvání ve stranické funkci mají ti, kdo sociální demokraty nevolili a ani to nemají v úmyslu. Jedná se totiž téměř výhradně o voliče TOP09, případně Zelených…

Proč je právě Bohuslav Sobotka mezi příznivci Top09 tak populární? Na to odpověděl on sám, když se nechal slyšet, že je jediným představitelem moderní levice ve vedení ČSSD… Moderní levice se snaží řídit celý životní styl – určovat, co mají lidé jíst, jak mají trávit volný čas, jak si rozdělí práci v domácnosti, jak budou vychovávat své děti… až po to, jaké sexuální praktiky mají provozovat…

Typickými stranami moderní levice jsou TOP09 a Zelení. Sociální demokraté pod vedením Sobotky, Diensbiera a Zaorálka by byli jen klonem TOP09, stejně jako ODS pod Pospíšilovým vedením. Obloukem bychom se tak vrátili (a možná vracíme) k vládě jedné strany. S tím rozdílem, že komunisté měli jen jediného generálního tajemníka a omezený počet členů politbyra, zatímco zde by bylo funkcionářů násobně více.  Celý text zde...

Další rána z Bruselu. Evropská unie chce zakázat zahrádkaření (Václav Danda)

Evropská komise pracuje na návrhu zákona, který zakáže šíření osiva mezi drobnými zemědělci i běžnými občany. Zahrádkáře a drobné zemědělce staví do role velkých pěstitelů, kteří by museli mít registrované každé semínko, které vsadí do země. Pravým smyslem je omezit potravinovou suverenitu jednotlivých států, regionů a skupin i svobodnou volbu spotřebitelů potravin, kteří se tak stanou závislými na velkých osivářských firmách. A vedle útoku na zbytky svobod jde samozřejmě také o obrovský byznys pro „vyvolené“.  Celý text zde...

Aktualizace 30.10.2013 :

Kára pokroku (Pavel Wonka)

Jsou vždy jen dvě strany - pokrok a reakce (pohyb vpřed a brzda). Co je co? V praxi to nebývá tak jednoduché určit, a nejasnost v této otázce nejednou vede k tříštění sil ve vzájemných půtkách i při rozbíjení hlav. A to vždy nahrává reakci...

Nechte reakci dělat pokrok a sehraje vám pěknou komedii. Vyzdobí ulice a s velkou pompou a humbukem jimi projede s celou prázdnou károu. Možná i trochu naloží. Zaměstná to a uspokojí řadu těch, kteří se již nemohou dočkat vyrazit kupředu, a kteří by stejně nebyli k udržení. Jejich tlak se tak vyčerpá a rozmělní: dostane se jim zaměstnání, které je přivede na jiné myšlenky.  Celý text zde...

Co udělá Dominik Duka? (František Rozhoň)
...Duka řekl mimo jiné ...„Já už dva roky upozorňuji, že v této zemi nás někteří lidé chtějí připravit o všechnu svobodu a demokracii, kterou jsme si vytrpěli a vybojovali"...

Opravdu existují lidé, kteří nás chtějí připravit o všechnu svobodu a demokracii, například režisér kdysi oskarový Jiří Menzel v MFD 3.8.2013 upřímně hlásal, že „demokracii může mít jen národ, který je dospělý“, což ten náš prý není; a že lidé se nerodí sobě rovni. Nebezpečnější než Menzel však jsou ti, kteří nám svobodu a demokracii přejí, ale svobodě a demokracii dávají jiný význam než bylo v západní civilizaci v posledních staletích obvyklé.  Celý text zde...

Stávame sa opäť policajným štátom, ktorý zneužíva psychiatriu?

Nedávny bezprecedentný prípad bývalej novinárky Jany Teleki, obvinenej z tzv. ohovárania, uverejnený v článku z názvom „Ako za komunistov: Policajti pripútali novinárku o radiátor a poslali k psychiatrovi!“ v denníku Plus 1 deň 15.októbra 2013 opäť potvrdil komu v tomto štáte ponížene slúži polícia, prokuratúra a súdy – zločincom a zlodejom z vysokej politiky, ktoré si ich budujú na svoj vlastný obraz, hlavne cez riadiace zložky týchto štátnych orgánov.

Po prevrate v novembri 1989 v pozadí, ktorého stála komunistická štátna bezpečnosť, súčasťou dohôd bolo zabezpečenie beztrestnosti pre komunistických prominentov. V kontexte s tým bola nad zločinmi komunizmu urobená hrubá a na Slovensku nebol nikto postavený pred súd. Naproti tomu diametrálne odlišný prístup sa začal uplatňovať voči bývalým obetiam komunistických zločinov a neskôr voči kritikom postkomunistického kapitalizmu.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Dopisy ze záhrobí pro Gustava Husáka
Podvod a lež můj obor byl
jak Gustave víš jistě
Podle mých představ, řekl bych
děláš svou práci čistě.

Já podváděl jsem mužíky
co negramotní byli
kdo četl, psal a prokouk mne,
s tím jsme si poradili.

Můj obdiv máš. Já řeknu ti
bych nedokázal dneska
národu, světu znovu lhát
a věřit, že to není znát
a partaj, že to přečká.

Tvůj soudruh Lenin.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Proč a jak volíme: Kam to celé spěje (Petr Hampl)
… Nevstoupili jsme do prezidentského režimu. Vstoupili jsme do režimu, kde moc není spoutána žádnými omezeními. To, že momentálně je nejsilnější Miloš Zeman, nemusí dlouho vydržet. Pokud nebude dost obezřetný a pokud nebude pečlivě vyvažovat zájmy jiných silných hráčů, věřím, že se navzdory ústavou zaručené imunitě může během pár hodin přestěhovat do vazební věznice, kde bude vysvětlovat, jak to bylo s privatizací Mostecké uhelné společnosti. Stačí, aby si třeba Andrej Babiš našel jednoho ambiciózního prokurátora a ochotného soudce. A totéž se může stát i naopak. Stejně snadno si lze představit Andreje Babiše ve vazbě a nekonečné vyšetřování okolností privatizace Agrofertu, případně politické korupce při schvalování povinného přimíchávání řepky do benzinu.  Celý text zde...

Český politický masochismus (Petr Robejšek)

Jsme dospělí a ve skutečnosti všichni velmi dobře víme, že politické strany - nové i staré - dělají jenom to, co dělat musí, aby se dostaly a co nejdéle udržely u moci. Ani o chlup víc. Je pokrytecké jim to vyčítat, dokud jim to dovolíme.

Demokratická společnost si totiž opravdu vládne sama a nese za kvalitu své vlády přímou zodpovědnost. Byla to česká společnost, která tuto úlohu nesplnila a kupříkladu dopustila, že od získání svobody až dodneška měly vládnoucí strany pouze pár tisíc členů. To bylo a je pohodlné a lehkomyslné. Vidina moci a materiálních výhod přitahuje do politiky nejenom idealisty, ale i darebáky. V malé straně a ve zlomové době je podíl rytířů štěstěny logicky nadprůměrný a šance je zpacifikovat mizivá.

Nestačí tedy zvonit klíči, podepisovat rezoluce a konzumovat politické strany. Musíme se probrat z českého snu o dobré politické straně a popřít genetické teorie. Hlavně však musíme překonat vlastní pohodlnost a převzít svůj díl odpovědnosti za stav naší demokracie. Společnost, která se trvale zdržuje politické aktivity a doufá, že nová vláda již určitě nabídne ideální politiku, si za své problémy může sama.  Celý text zde...

Libertyville, CZ: ať si EU vytře pozadí, tady žijeme svobodně.
… Žádný autoritářský stát na světě totiž nevypustí rybník sám sobě. A EU, jakkoli zatím spíše formálně a na oko, razí mj. i princip subsidiarity, tzn. přenosu pravomocí na nižší úrovně. Čti: posílení rozhodování na regionální, krajské... A obecní úrovni.

A právě obecní úroveň může být řešením. Tady se může skrývat hack, kterak si zachovat svobodu i v nejhorším případě, vzdor všem buzeracím a utahování šroubů ze strany EU.  Celý text zde...

Aktualizace 23.10.2013 :

Naplníme odkaz Československa? (František Rozhoň)

Především zásluhou Sokola a dobrovolníků Československých legií se před 95 lety podařilo obnovit český stát v historických hranicích. Přidali se Rusíni a především Slováci – ti v duchu přesvědčení M. R. Štefánika „zvíťazíme, ak budeme my, Češi a Slováci, vždy po boku! Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila.“ Tak československý národ, jak ho chápali mj. i Palacký a Masaryk, získal vlastní stát v duchu liberální doktríny práva na sebeurčení národů, podle níž měl mít každý národ svůj vlastní stát a takto uspokojené národy měly s jinými koexistovat v tak přirozené harmonii, že nebude zapotřebí žádné vnější síly k udržení tohoto mírového stavu. Proto vzorem pro funkční Československo mělo být Švýcarsko. To vzniklo dohodou zdola na společné ochraně, na soužití a toleranci jazykových a později i jiných odlišností, mimo jiné se v něm již 8 století mluví více jazyky.  Celý text zde...

Napsali na téma Československo
O českém Sokolu - Maffie připravila vskutku sametovou revoluci - O začátcích nového státu - Demokracie dostávaly varování - Výročí mobilizace - Existoval československý národ?  Výběr z textů zde...

V pátek 25. 10. 2013 od 18 hodin se v katedrále sv. Víta a Vojtěcha na Pražském hradě uskuteční zádušní mše za 294 československých vlastenců, podporovatelů a příbuzných parašutistů operačních skupin ANTHROPOID, SILVER A, OUT DISTANCE a INTRANSITIVE, zavražděných ve dnech 24. 10. 1942, 26. 1. 1943 a 3. 2. 1944 v koncentračním táboře Mauthausen.

Žije ještě duch Neville Chamberaina?

6.října 2013 zveřejnil list The Sunday Times fotografii s popiskem Česká žena připravuje uvítání Hitlera v roce 1938. Domnělá česká žena však má typické německé oblečení (dirndl) i účes německých žen těch dob, připomněl redakci Dr. Bohumil Kobliha. Ptá se, kdo a proč klame britskou veřejnost a šíří nenávist k Čechům, a žádá o vysvětlení.  Celý text v angličtině zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Popěvek
Popěvek z pivních kvasnic
se nese od Domažlic
tam kde se pivo vaří
tam že se dobře daří.

Tam na Tachovsku v Plané
jsou džbánky malované
z nich musíme za živa
vychlastat mnoho piva.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Farář Miloš Rejchrt: Může přijít i tyranie (Jan Brabec)
… Strašidla někde číhají, ještě nejsou úplně uchopitelná. Proto potřebujeme proroky, kteří jak se říká, slyší trávu růst a nespletou se. Třeba v minulosti takový Emanuel Rádl, který ještě před nástupem Hitlera k moci věděl, že jsou v německé filosofii nebezpečné časované bomby třeba v pojetí národa.

Já osobně nebezpečí tuším ve ztrátě ideálů. Jenom sledujeme HDP a kulinářské pořady v televizi, jako bychom dnes nevěděli, proč máme usilovat o to či ono. Proč mít státní samostatnost, proč má být člověk mravný a starat se o něco jiného, než je vlastní zájem. Proč říkat dětem, že s poctivostí nejdále dojdou a mají pomáhat slabším.

Pokud se totiž takové věci vytratí, hrozí nám, jak předvídá Platón, tyranie. Se svobodou si nevíme rady a jen se jí opájíme. Pocit, že svobody je moc a že je spíše anarchií a eldorádem pro bohaté, probouzí touhu po vládě tvrdé ruky.  Celý text zde...

Je to genocida? Nebo holocaust? (Dan Drápal)
… Odhaduje se, že v roce 2012 zahynulo mučednickou smrtí 169 000 křesťanů. Drtivá většina z nich zemřela rukou muslimů. Vzhledem k eskalaci bojů v Sýrii a v severní Nigérii se dá očekávat, že letos bude to číslo ještě vyšší. Co se musí stát, aby si toho západní politici všimli? Nechci nijak zlehčovat utrpení Tibeťanů, ale nezdá se vám, že pozornost, která je věnována jim, je neúměrně vysoká ve srovnání s pozorností, která je věnována pronásledovaným křesťanům?  Celý text zde...

Klaus je jako Churchill: Padouch i hrdina (Vítězslav Kremlík)  Celý text zde...

S bezkontaktní platební kartou k totalitě a tyranii  Celý text zde...

Aktualizace 16.10.2013 :

Hrůzy byly a jsou. A budou? (František Rozhoň)

„Našemu století se říká věk obyčejného člověka, protože to je právě on, kdo trpí nejvíc“, řekl ve 20. století Winston Churchill. Hrůz dávajících Churchillovi za pravdu bylo nespočetně...

Že hrůzy mohou pokračovat, napovídá myšlení části „elit“. Potvrdily to i zprávy na internetu související s návštěvou českého prezidenta Zemana v prostoru posledního ze zmíněných sporů. V čase návštěvy v Jeruzalémě uctilo více než 800 000 lidí populárního izraelského rabína Ovadii Josefa, který měl (mimo jiné) pronést slova podobná jistým již zmíněným, že gojimové, tedy Nežidé, nemají na světě co pohledávat, pokud neslouží Izraelcům. Češi, kteří po útěku z bolševiky ovládnutého Československa museli do utečeneckých táborů, se jistě nestačili divit Zemanovým názorům, že by se Palestinci z táborů neměli vracet do vlasti, až v ní zavládnou svobodnější časy; Zeman jako kdysi bolševici zjevně nebere v potaz Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (u nás vyhlášen roku 1976) garantující všem v čl.12 Nikdo nesmí být svévolně zbaven práva vstoupit do své vlastní země.  Celý text zde...

Martin Pecina dělí lidi i společnosti (Petr Roubek)

Martin Pecina musí mít „nahoře“ pověst odborníka na kdeco (vždyť ho jmenovali do statutárních orgánů nejrůznějších firem) i demokrata (vždyť ho už dvakrát jmenovali ministrem vnitra české vlády). Když byl ministrem poprvé, „dole“ prý svými řečmi o strašných extremistech (lidem snad jen podobných) vyděsil dlouholetého politického vězně Milo Komínka, který něco podobně odporného předtím zažil jen ve strašných bolševických lágrech. Pak si M. Pecina řekl o pověst člověka, jakému se prý rodiče smáli za bolševika - neví co chce ale chce to hned. Nechal se totiž zvolit poslancem Sněmovny, na mandát  brzy rezignoval, ale už zas po mandátu touží.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Modlitbička
Pro zbraň jednu ruku nám
přidej Pane Bože
V těch dvou jak víš držíme
jen vidličky a nože.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Václav Klaus převzal v USA medaili (Tomáš Haas)

Organizace Victims of Communism Memorial Foundation ocenění udílí osobnostem, které prokázaly oddanost svobodě a demokracii. Falešná, médii šířená zpráva, jejímž účelem zjevně mělo být vyvolání nenávisti, ovšem zněla jinak. Jako obvykle dostali občané od médií zprávu o události, která se nestala, a nedostali zprávu o události, která se stala. Klaus podle našich médií převzal medaili za "boj proti komunismu"... Svoboda? Demokracie? Tolerance? Pravda? Láska? To jsou přeci jen slogany a nálepky. Co ve skutečnosti znamenají, nevíme - a ani nás to nezajímá.  Celý text zde...

Politici by se měli omluvit (Jiří Payne)

...Principy krizového řízení doporučují za všech okolností se vyhnout opatřením, která zbytečně koncentrují agendu do krátkého období, za všech okolností se vyhnout jakýmkoli nestandardním úřednickým strukturám. Až budete ztrácet čas při výměně řidičáků, podobně, jako jste jej ztráceli při výměně pasů a občanek, myslete na to, že za to mohou neschopní politikové, pro které váš čas nic neznamená, a kteří vaše zájmy při rozhodování nezohledňují. Dobře víme, že politikové i nově vzniklých stran, patrně z důvodů nevzdělanosti, hájí zájmy vlády proti vůli svých voličů, pokud nehájí jen svoje zájmy. Nepochopili, že v demokracii je parlament protivládní institucí, která má jediný úkol: odvolat vládu, pokud navrhuje něco, s čím voliči nesouhlasí nebo co jim působí komplikace.  Celý text zde...

Proč a jak volíme: Není to celé omyl? (Petr Hampl)

Proč vůbec volíme a platíme parlamenty? Když se v evropských dějinách první (tehdy ještě stavovské) parlamenty objevily, byl jejich účel jednoznačný. Fungující státní správu obstaral panovník a jeho zaměstnanci, k tomu nebylo žádného parlamentu zapotřebí. Ale existovala obava, že panovník a jeho podřízení budou svou moc zneužívat více, než je únosné, a že své pravomoci obrátí proti lidu vlastní země... Voliči neposílali do parlamentu ty nejmoudřejší, ale spíš ty, od nichž čekali neústupnost a schopnost tvrdě a obratně vyjednávat. A posílali je tam hlavně z toho důvodu, že všichni jet nemohli a tehdejší technologie neumožňovaly referenda. Dnešní obdobou původního evropského parlamentarismu jsou referenda, nikoliv parlamenty...

Otázka roku 2013 není koho zvolit do parlamentu ani jak uzdravit parlamentní demokracii, ale čím ji nahradit. Pokud souhlasíme s hlavním proudem, že státní správa nemá být omezována, pak mohou být parlamenty zrušeny bez náhrady. Pokud si myslíme, že se vláda nemá plést lidem do jejich soukromí, a pokud nejsme připraveni se smířit s občasnými poruchami typu koncentračních táborů, pak je nejvyšší čas hledat jiné mechanismy, jak udržet Leviatana pod kontrolou.  Celý text zde...

Přelet nad pravicovým hnízdem aneb Rozpaky pravicového voliče (Petr Štěpánek)

Napravo od nás je zeď, tvrdil o TOP 09 Miroslav Kalousek před volbami v roce 2010. Před těmi letošními už Karel Schwarzenberg říká, že Topka není pravicová strana... Na ODS jsou nejpravicovější její billboardy... Václav Klaus s Mirkem Topolánkem se na to už nemohli dívat, což je na jaře přivedlo k věci takřka neslýchané. Posadili se k jednomu stolu a dohodli se, že spolu nabídnou alternativu. Kdyby byly volby v řádném termínu, byl by dostatek času vše připravit, ať už spolu s ODS či bez ní. Jenže Nečas od vlády utekl jako kluk, co rozbil okno, a zformovat skutečně zodpovědně nový subjekt do předčasných voleb se ukázalo jako nemožné. Torzo, se kterým pod názvem Hlavu vzhůru kandiduje Jana Bobošíková, jistou alternativu nabízí, ale to je asi tak všechno.  Celý text zde...

Aktualizace 9.10.2013 :

Politika ve stylu retro
•  Pojmy demokracie a politické strany je možno vykládat různě. V USA se zájemce o politickou dráhu přihlásí k republikánům nebo k demokratům tam, kde je trochu známý. Může kandidovat, ze strany jej nikdo nemůže vyloučit ani za názory, ani za hlasování. Strany v USA nejsou názorově jednolité, ale směsí politických směrů. Jejich vedení má jen omezenou moc - jsou to manažeři, ne politici, nerozhodují, kdo bude za jejich strany kandidovat a co smí nebo nesmí říkat.
•  Česká ústava říká, že poslanec vykonává svou funkci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a nic neříká o stranické disciplíně; přesto ODS vyloučila několik poslanců, kteří se zdrželi hlasování o důvěře Rusnokově vládě. V USA by tohle nebylo možné. Obhájci stranické disciplíny, možná v dobré, ale naivní víře, obhajují totalitu. Nejde o nic menšího: v každém stranickém šéfovi, který politicky kontroluje „své“ ovečky, je kus Lenina. Nebo jiného diktátora. Můžete si svobodně dosadit svého oblíbeného despotu. (ekonom Pavel Kohout)
•  S požehnáním TOP 09 utekli čeští poslanci od rozdělané práce na více než stovce zákonů - rozpustili svou Sněmovnu. A my máme, co nemají v USA - předčasné volby. Ty na celostátní úrovni v USA nejsou možné - pokud zastupitel nezemře, má volební období dáno. (E. Best na ČRo)  Celý text zde...

„Družstva, komunity, síťování“

Kulturních noviny ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU v Brně pořádají konferenci „Družstva, komunity, síťování“ v sobotu 12. října od 13 do 19 hodin v budově FSS MU, Joštova 10.

Kulturní noviny se kromě svého zájmu o kulturu dlouhodobě věnují společensko-politickým tématům, jež jsou alternativami k mainstreamovým trendům. Jedním z nich je problematika družstevnictví a jeho rozvoje, která je Kulturním novinám jako družstevní iniciativě blízká. V obecné rovině se však jedná o všechny iniciativy, hnutí a subjekty, jejichž existence je založena na vůli lidí "zdola". Tedy na dobrovolné a aktivní participaci občanů, kteří se nechtějí spoléhat na stát a velké investory, ale rozhodují o pro sebe důležitých věcech sami. Třeba jenom tím, že posílají každý měsíc příspěvek na provoz rádia, jako je například Radio Proglas.  Tisková zpráva zde... a přehled příspěvků zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Kdo je to?
(Hádanka k pláči)

Ani ryba ani rak
ani flintu ani prak
nevezme on na ně.
Když mu dají náhubek
trochu sádla na pupek
k potlesku má dlaně.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Podobnost čistě náhodná?

...Palestinci podle Zemana musí okamžitě uznat Izrael jako židovský stát a zříci se požadavku na návrat na území autonomie a Izraele. Doporučil jim, ať se místo toho snaží usídlit v zemích bohatých Arabů. „Tam je dobrá ekonomická situace, a proto jim mohou poskytnout práci a bydlení. Napřed je třeba jít do utečeneckých táborů v Libanonu a v Sýrii, kde je nejhorší situace. Odtamtud Palestinci mohou odejít do Saúdské Arábie a do emirátů a dostanou takové ekonomické podmínky, jež jim umožní důstojný život. To je řešení, které bych já navrhl,“ řekl v rozhovoru.

Připadá vám to normální? Mně tedy vůbec! Jak si v té příležitosti nevzpomenout na nevybíravý nátlak Velké Británie a Francie na prezidenta Beneše v souvislosti s českými pohraničními územími: Češi musí bezpodmínečně přijmout německé požadavky a opustit svá pohraniční území...  Celý text zde...

Právnickej stát… (Milan Hulík)

Jestliže si před nastávajícími volbami dávají některé politické strany do programu vytvoření právního státu a ČSSD jen "dobře fungujícího státu", je to důkaz toho, že takový stát, vzdor tomu, že ústava již dávno ČR jako právní stát charakterizuje, dosud neexistuje.  Celý text zde...

Připravme se na 3D robotickou revoluci (Lukáš Kovanda)

Jeden čas se zdálo, že slovo „robot“ má léta největší slávy za sebou. Děti se postupně přejedly všeho, nač pasovalo původní Čapkovo pojmenování, počínaje robotem Emilem a konče hrdiny japonských počítačových her. Dospělí zas tak nějak uvykli na kuchyňského robota a na to, že v produkci řady druhů zboží, jež zakoupí v nejbližším obchodním centru, má tak či onak prsty nějaký ten robot, rozuměj automatizovaný stroj. Poslední dobou je ale stále patrnější, že to všechno byla pouhá předehra.  Celý text zde...

Aktualizace 2.10.2013 :

Poznámka ke hlídání demokracie (Petr Roubek)

Znám jednu frázi, že média jsou hlídací psi demokracie. Na Britských listech Boris Cvek to téma rozvinul, že majitelé si toho psa koupili proto, aby ho nechali utratit. Vidím to malinko jinak: Pes je zvíře smečkovité, poslouchá vůdce smečky. Proto od něj neočekávám, že bude hlídat náš společný dům, spíše že bude poslušný svého páníčka.  Celý text zde...

Napsali nám spoluevropané (František Rozhoň)

...Napsali nám spoluevropané - Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku (SLÖ). SLÖ zdá se být důvěryhodné jako kdysi Henleinovci a Hitler. Tvrdí totiž, že mnichovská dohoda nebyla bezprávím, ale prý jen „nápravou chyb ze Saint-Germain, a vlna stěhování/odsunu/únosů/vyhnání nebyla vyhnáním, ale to jen „čeští úředníci usídlovaní od roku 1918 (na území Sudet) ztratili své správní úkoly a přesídlili zpátky do svých oblastí.

V čase Mnichova opravdu „neodcházeli čeští úředníci“.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Spisovatel
Když svět se bije za své ideály
Já spisovatel, péra dobře znalý
u džbánku vína hledám inspiraci
kde není slz a kde se nekrvácí.

Svůj život pestrý jako mozaika
do svých knih vkládám - v baru světlo bliká
myšlenky hoří, pero líčí hbitě
jak sladkou Evu objímal jsem v žitě.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

České pohádky a báje (Jiří Kučera)
Pohádka první: Bojujeme proti korupci
Pohádka druhá: Češi jsou rasisté
Pohádka třetí: Nebude na důchody
  Celý text zde...

Synovec Ferdinanda Peroutky: Česká televize cenzuruje jak za bolševika (rozhovor)

Český publicista Ferdinand Peroutka jr., synovec slavného novináře Ferdinanda Peroutky st., se zlobí, že mu Česká televize zcenzurovala články, ve kterých kritizoval propagaci homosexuální ideologie. Podle něho se veřejnoprávní televize chová jako za komunismu, se kterým má sám Peroutka negativní zkušenosti. V rozhovoru zavzpomínal i na svého strýce.  Celý text zde...

Kauza H-SYSTEM, ostudná vizitka našeho soudnictví (Jiří Hermánek)
Dnes jsem odpočíval doma po noční službě a ČT24 mě krmila opakovanými zprávami o tom, že tři manažeři firmy H-systém v konkursu definitivně nebudou potrestáni a vinu za to se podprahově snažila svalit na amnestii prezidenta Klause.
Mluvili o tom tak často a s takovou naléhavostí, že jsem nabyl dojmu, že se jedná o další útok z 11.září a smysl té naléhavosti jsem již naznačil. ČT Klause ráda nikdy neměla, nemá a ani v budoucnu mít nebude.  Celý text zde...

Pravicoví novináři jako hostinský Palivec (Petr Nachtmann)

V posledních dnech však došlo k dramatickým událostem přímo v epicentru naší "pravicové" žurnalistiky, které považuji za začátek jejího konce.

Bakalovo vydavatelství Economia, jehož nejznámějšími produkty jsou Hospodářské noviny, týdeník Respekt a časopis Ekonom, disponovalo servilními zaměstnanci.

Aktivity Zdeňka Bakaly byly vždy zralé na investigativní žurnalistiku (možná i na černou kroniku), redakce Respektu však o nich raději nepsala. Miroslavu Kalouskovi, který má na Bakalu prokazatelně vazbu např. přes Schwarzenberga, novináři z Hospodářských novinvyloženě podkuřovali. O "legálním tunelování" Bakalových firem se v Hospodářských novinách nepíše a rozhovor šéfredaktora HN s Bakalou byl názorným příkladem autocenzury. Šéfredaktor HN Petr Šabata byl navzdory své poslušnosti odejit minulý týden.  Celý text zde...

Aktualizace 25.9.2013 :

V Evropě mají být koláče bez práce (František Rozhoň)

Studená válka proti komunismu ještě neskončila, psal dramatik Karel Steigerwald v MFD 6. 9. 2013. Směšná je víra v renesanci komunismu, který zde přitom nikdy nebyl, oponoval Ivan Hoffman v Deníku 18. 9. Byl tu komunismus nebo nebyl, pokračuje ještě, kdo má pravdu? Podle mne oba trochu.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Papež: Středem globálního ekonomického systému je modla
Papež František: Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. To není komunismus.  Celý text zde...

Nacisté se mohou smát a snad i za břicho popadat (Petr Roubek)

Už je to tři čtvrtě století, co se (v době Mnichova) nacisté vedoucí Němce mohli smát a snad i za břicho popadat. Zatímco zfanatizovaní Němci v pohraničí terorizovali Čechy (o tom něco i v sobotní MFDnes z 21.9.2013), Hitler tvrdil Západu, že v pohraničí Češi vraždí Němce. Západ to Hitlerovi baštil  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Český Parnas
Osedlal jsem si Pegasa,
tak asi měsíc tomu,
a hnal ho cvalem přes moře,
mrknout se opět domů.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Výročí mobilizace (Ivan Hoffman)
…Co díky mobilizaci z roku 1938 s jistotou víme je to, že naši předkové byli odhodláni položit za tuto zemi život. Nic víc nemůže občan pro svůj stát udělat, a je-li ochoten se obětovat, musí mít svou vlast rád víc, než sebe sama. Když se v této souvislosti zamyslíme nad vztahem, který ke svému státu máme my, nelze nevidět, že ho v žádné lásce nemáme. Pro většinu lidí je stát synonymem byrokracie, korupce, neschopnosti. Stát se člověku vměšuje do života, v nouzi nepomůže, a proto čím je ho méně tím lépe. V čem jsme jiní, než byli naši předkové? Co se změnilo, že na rozdíl od nich necítíme, že stát jsme my? Že by nám jenom na rozdíl od nich chyběl společný nepřítel?  Celý text zde...

Benešova Sofiina volba (Václav Vlk st.)
Připomínka dění od 5. října 1938 do 15. března 1939 v širším kontextu  Celý text zde... a zde...

Veřejné popravy víc než presumpce neviny (Daniela Kovářová)

In dubio pro reo. Pravidlo, podle něhož dokud nejsi pravomocně odsouzen, je třeba tě považovat za nevinného, se nazývá presumpce neviny a nejde jen o základní zásadu trestního procesu, ale i o součást Listiny základních práv a svobod. Pravidlo, které známe od starořímského právníka Ulpiana a jehož obecné přijímání se datuje od středověku.

To jenom dnes jako by přestávalo platit, neboť osoby obviněné, tedy podle práva nevinné, jsou zatýkány stovkami ozbrojenců, na bodácích voděny veřejným prostranstvím, na prvních stránkách novin zobrazovány nahé a potupené a dlouhé týdny popisovány v médiích jako vinné, aby ani jedinec bez pravidelného sledování televize a každodenního čtení novin nebyl na pochybách, že jde o škůdce státu, kteří mají být dáni do klatby, vhozeni do studny, zavřeni do koše a mácháni ve Vltavě, upáleni nebo zastřeleni před úsvitem u hřbitovní zdi.  Celý text zde...

Aktualizace 18.9.2013 :

Téma: Už zase zkouší lidi umlčovat

Otevřený dopis generálnímu řediteli ČT (Ferdinand Peroutka)
...Ferdinand Peroutka byl umlčen v únoru 1948 při nástupu komunistické totality. Ferdinand Peroutka byl umlčen v srpnu 2013 při pokusu o bolševickou recidivu. Odstraňování Peroutků za to, že za žádného režimu nelžou, je snad součástí rodinné anamnézy. Ale časy se mění a je na Vás, vážený pane generální řediteli, jak se k ohrožené svobodě slova ve veřejnoprávní televizi v roce 2013 postavíte.  Celý text zde...

Otevřený dopis Radě ČT
...Vyzýváme Vás, abyste nepodléhali tlaku zastánců a udržovatelů jednostranného informačního monopolu. Nepřipusťte další omezení a šikanování za projevený názor, ale přímo podpořte pluralitu názorů na zásadní společenské problémy naší země, aby mohly otevřeně zaznít v České televizi. Jen tak můžete napomoci tomu, aby se složitý, roky neřešený a rychle eskalující problém soužití různých národnostních, kulturních a sociálních společenstev v naší zemi nestal roznětkou k vývoji, který si žádný soudný člověk nemůže přát. Apelujeme na Vás, abyste nedali na nabádání k cenzuře a mocenským zásahům, ke kterým Vás vyzývá Apolena Rychlíková a její názoroví souputníci. Nepřipusťte, abyste se stali spoluodpovědnými za cenzuru, která pouze zhoršuje společenskou situaci v naší zemi a v důsledku může vést až k tragickým koncům.  Celý text zde...

Otevřený dopis ostravskému primátorovi (František Rozhoň)
...Podle mne rozhodnutím nasadit „automatizovaný (?) systém“ KMO přestala uznávat zaručenou svobodu a právo vyhledávat a šířit informace a postiženým odňala právo na obhajobu a přezkoumání řádně odůvodněného rozsudku. Podle mne se zjevně nadřazuje nad jiné i nad právo, přichází mi na mysl srovnání s časy jakobínského teroru, kdy takto mohli jednat soudci – stačilo jim nabýt dojmu a nemuseli prokazovat vinu obviněného zbaveného práva obhajoby. Nabízí se i srovnání s charakteristikou fašismu z knihy Roberta O.Paxtona Anatomie fašismu - jednotlivec pozbýval svých práv, nebyla-li v souladu „se zájmy společnosti“.

Obracím se proto na Vás, pane primátore, s žádostí o Vaše vyjádření k tomuto dění v příspěvkové organizaci KMO.  Celý text zde...

Vyšlo jinde: Nakladatelé do kriminálu nepatří (Ondřej Šlechta)

Vydavateli knihy Adolf Hitler – projevy hrozí trestní stíhání a až tři roky za propagaci nacismu. Zhruba osm let po osvobozujícím rozsudku pro vydavatele českého překladu Hitlerova Mein Kampfu se rýsuje nový spor o to, jaké názory se smí vydávat.  Celý text zde...

Vyšlo jinde: Odkopaná bojovnice proti komunismu (Karel Kříž)
...Bývalý komunista je jako bývalý černoch. Příměrů máme nespočet. Jejich pravdivost však dokázala i paní Šabatová – Uhlová, která v duchu rodinné tradice předložila národu recept na boj s rasovou diskriminací dehonestující prý naše multikultirní obohacovače. Její, komunistickým cejchem poznamenané myšlení, vyprodukovalo klasickou poučku rudých propagandistů – nepohodlné názory jednoduše zakázat! Tedy cenzura jako nástroj budování svobodné společnosti!  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)

Z Kremlu

...Jak jen to děláš, přiznej se,
že všechny krotíš hravě,
že nemáš v zemi rebelů
a vládneš v plné slávě?

Nuž přiznám se ti! Gustáv děl
do zvědavého ticha,
abych měl v České zemi klid,
nacpal jsem Čechům břicha.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Anny Šabatové facka všem chartistům (a potvrzení mých slov) (Jiří Hermánek)
...nyní přichází Anna Šabatová se svým cenzurním prohlášením. Ono se nemá soudit děti podle rodičů a lidi podle jejich partnerů, ale na druhou stranu se říká, že jablko nepadá daleko od stromu a vrána k vráně sedá, popřípadě oči nevyklove.

Takže, Anna Šabatová, dcera brněnského stalinisty Jaroslava Šabaty a manželka trockisty Petra Uhla nám, asi nechtěně, předvedla, jak komunisté, ať ve straně nebo mimo, ať v Chartě nebo mimo přemýšlejí. Svoboda jim není drahá. Svoboda musí ustoupit, jakmile jsou ohroženy „společenské zájmy“. A kdy jsou ohroženy „společenské zájmy“? Vždy, když to vládnoucím komunistům nevyhovuje.  Celý text zde...

Arogance - Po ustrašené porevoluční policii máme sbor, který místo mozku používá hlavně sílu (Václav Vlk)
...Vážený pane policejní prezidente, vážená ministryně spravedlnosti, český právní systém umožňuje dlouhodobě, aby bylo s lidmi nakládáno jako s dobytkem a ještě se to vysílá v televizi, jste přesvědčení, že můžete obhájit takovéto jednání?  Celý text zde...

Jakou prestiž má současný český novinář? (Lubomír Vylíčil)

Před nedávnem byly zveřejněny výsledky průzkumu o prestiži jednotlivých povolání. V nich se profese novináře hluboce propadla až někam k tradičně nepopulární uklízečce. Mnozí si začali klást otázky proč, proč je tomu tak. Prakticky souběžně je možné z jiné strany zaslechnout nářek reklamních agentur, jak prudce klesá čtenost tištěných periodik a vůbec sledovanost klasických medií. Proč? Přitom odpověď na oba tyto stesky je stejná a tak snadná.

Před zhruba dvaceti lety byl pro většinu obyvatel novinář hrdinou, který náhle směl, a proto radostně a na plná ústa sděloval lidu dříve zatajované pravdy. Později se pokoušel odhalovat skryté rejdy mocných a pak už jen alespoň trochu objektivně informovat. Ale dnes? Lidé už dávno ztratili víru, že novináři stále hledají pravdu a dychtivě lidem sdělují nové a důležité informace. Naopak. Už řadu let sílí v publiku pocit, že sdělovací prostředky takzvaného hlavního proudu tu máme od toho, aby nepříjemné pravdy skryly, zamlčely a když už to fakt nejde utajit, tak aspoň zasypaly tunami balastu.  Celý text zde...

Aktualizace 11.9.2013 :

Přerozdělování (František Rozhoň)

Veřejnoprávní rozhlas informoval, že učitelé dějepisu vítají novou pomůcku do výuky - v rámci projektu Dějepis 21. století základní a střední školy dostanou od Ústavu pro studium totalitních režimů zdarma DVD, které vysvětlí žákům, jak vypadala společnost v husákovské éře. Vedoucím projektového týmu Dějepis v 21. století je Martin Valenta, obsah DVD měl na starosti Jaroslav Pinkas, celé to bylo placeno jak z našeho rozpočtu, tak z „evropských fondů“ (z nich přes 11 milionů korun).

Tak jsem se z rádia dozvěděl, že podle odborníků husákovskou éru charakterizuje například podpultový prodej. Jenže jak v řeznictví za bolševika jsem se cítil i letos na velké radnici jednoho našeho velkého města daleko od Prahy, kde také provádí řízenou distribuci.  Celý text zde...

T.G.Masaryk 7.3.1850-14.9.1937
E.Beneš 28.5.1884-3.9.1948

76. výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka a 65.výročí úmrtí Edvarda Beneše uctíme 14. září 2013 od 11 hodin u pomníku TGM v Brně na Komenského náměstí.

Přednáška k výročí úmrtí TGM se koná 17. září 2013 od 16 hodin v ostravském klubu Fiducia, Mlýnská 2.

Sdružení hornických odborů zve na demonstraci za zachování pracovních míst a slušnou mzdu
Ostrava 17.září 2013 pochod od parkoviště u Bazalů (pod ulicí Českobratrskou) v 15,10 hod. s následnou demonstrací na Prokešově náměstí od 15,30 hod.

Pozvánka do koncentračního tábora Mauthausen

U příležitosti 71. výročí heydrichiády Vás zveme k uctění památky obětí československých vlastenců, podporovatelů a příbuzných parašutistů operačních skupin ANTHROPOID, SILVER A, OUT DISTANCE a INTRANSITIVE, zavražděných ve dnech 24. 10. 1942, 26. 1. 1943 a 3. 2. 1944 v koncentračním táboře Mauthausen.

Termín zájezdu je stanoven na čtvrtek 24. 10. 2012.

V pátek 25. 10. 2013 od 18 hodin se v katedrále sv. Víta a Vojtěcha na Pražském hradě uskuteční zádušní mše za 294 popravených v KT Mauthausen.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)

Naši vojáčci
Ivani u nás se zas baví
a denně mají legraci,
když ve štrůdlu jdou po ulici,
jak loutky naši vojáci.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Odvážný hlas pravičáka: KSČM ani Zemana se nebojme. Únor 48 nehrozí. Nebezpečí číhá jinde (Ladislav Zemánek)
...komunismus (nebo přinejmenším komunismus starého marxistického střihu) dnes zkrátka a dobře není tou největší hrozbou. To ovšem neznamená, že by byl menším zlem. Komunisté – i ti čeští – jsou na vedlejší koleji. Pokrok a revoluce se vydaly trochu jinou cestou. Zvrhlý projekt Evropské unie (v širším měřítku pak tzv. nového světového řádu, NWO) je tím, s čím bychom měli bojovat v prvé řadě. Unie neprosazuje ideologii marxismu, ale neomarxismu. Ne, není to slovíčkaření. I když k sobě mají dost blízko. Obě chtějí zničit tradiční hodnoty, přirozené normy a křesťanství. Obě ideologie aspirují na univerzalitu a světovládu, jsou internacionální. Podaří-li se jim „zabít“ Boha, zvítězí. A svoboda člověka zahyne.  Celý text zde...

„Demokraté v Evropě, vzbuďme se!“

Významná periodika u nás (Lidové noviny, 4. 9. 2013) i ve světě přinesla prohlášení Daniela Cohn-Bendita, známého anarchisty, bojovníka na pařížských barikádách v roce 1968, a Felixe Marquardta, spoluzakladatelů hnutí Europeans Now, nazvané Mladí Evropané... Sjednoťte se!...

Nad tím demokraté v evropských zemích nesmějí mávnout rukou. Jde o nezastřený krok k definitivní proměně této původně mezinárodní organizace v evropský velkostát, který má zlikvidovat historické evropské státy a spolu s nimi i demokracii, která je s nimi nerozlučně a neoddělitelně spjata.  Celý text zde...

Kdo se bojí chemických zbraní? (Aleš Drobek)
...Prezident Obama tvrdí, že chce potrestat Asada za vraždění dětí. Syrská občanská válka si až dosud vyžádala nepředstavitelných 100 000 obětí a nabývá genocidních rozměrů. Nedávno použitý nervový plyn zabil 1400 lidí. To jsou strašlivá čísla. Jaký je ale rozdíl mezi dítětem, které roztrhal dělostřelecký granát, a tím, které se otrávilo sarinem? Z pohledu jejich rodin určitě žádný. Pokud Američané zasáhnou teď, jako by tím Asadovi říkali: „Vidíš, kdybys dál masakroval konvenčními zbraněmi, nic by se ti nestalo.“  Celý text zde...

Aktualizace 4.9.2013 :

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin
Snadné je nařídit letecké útoky na Sýrii, těžké zastavit jejich důsledky  Celý text zde...

Chaos - nic nového pod sluncem (František Rozhoň)

...V době kolem 21. 8.2013 Knihovna s lživým odůvodněním blokovala stránky svedomi.cz, přestože s nimi spojený časopis Svědomí/Conscience nabízela ve studovně tištěných materiálů. Blokovala i stránky legálního občanského sdružení, které jsou v přestavbě a nelze se z nich prakticky nic dozvědět – i to nic Knihovna měla za nevhodný obsah. Blokovala i stránky parlamentní politické strany, čímž Knihovna závažným způsobem vstoupila do předvolební kampaně. 29.8.2013 Knihovna náhle začala přiznávat, že stránky nejsou nedostupné, ale jsou Knihovnou blokovány. Říkala to upřímně, ale krátce, 30. 8. 2013 místo přiznání pravdy nabízela pomoc s matematickými výpočty. Po víkendu 2.9.2013 Knihovna zase začala přiznávat, že stránky blokuje, s dodatkem chcete-li stránku znovu zaslat k posouzení a jste-li si jisti, že nemá být v kategorii: Extremismus, klikněte na tlačítko. Kliknul jsem na tlačítko a vyvolal proces schvalování stránek neznámými mocensky vlivnými osobami. 3.9.2013 v okamžiku mého testování byly všechny dosud blokované stránky zpřístupněny.  Celý text zde...

Pozvánka do koncentračního tábora Mauthausen

U příležitosti 71. výročí heydrichiády Vás zveme k uctění památky obětí československých vlastenců, podporovatelů a příbuzných parašutistů operačních skupin ANTHROPOID, SILVER A, OUT DISTANCE a INTRANSITIVE, zavražděných ve dnech 24. 10. 1942, 26. 1. 1943 a 3. 2. 1944 v koncentračním táboře Mauthausen.

Termín zájezdu je stanoven na čtvrtek 24. 10. 2012.

V pátek 25. 10. 2013 od 18 hodin se v katedrále sv. Víta a Vojtěcha na Pražském hradě uskuteční zádušní mše za 294 popravených v KT Mauthausen.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Muzikanti
Jsme čisti jako lilie,
ó, rodná země - máti,
nás neobviňuj z ničeho,
my nic, my muzikanti.

Jsme čistí jako holátka,
jdem v řadě jako husy,
kdo znásilňují, plení tě,
jsou tam ti - z rudé Rusi!  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Rošády na mocenských šachovnicích
...je poněkud až trapné, jaké si ti naši "vůdcové" toho našeho Západu pořád vymýšlejí záminky pro takzvané intervence do různých zemí, většinou Blízkého východu. Móóóc špatný však je, pokud si ty záminky vytvářejí sami, což v tomto případě konkrétně znamená, že pokud ten poslední chemický útok v Sýrii byl opět tzv. "white flag action" (viz Google), který zařídily (pro)Západní tajné služby, aby byla záminka pro vojenskou akci, tak to je s námi opravdu hodně, hodně, jak říkám, ŠPATNÝ, protože to by bylo lautr to samé, co udělal Hitler 1.9.1939 v Polsku, což není nic jiného, než sprostá agrese, za kterou neponese odpovědnost Obama nebo Cameron, ale všichni běžní občané "Západu", to znamená i my tady v ČR.  Celý text zde...

Pověste Čecha, brouka Pytlíka! (Václav Vlk st.)
...Česká policie se může zjevit, když někdo řekne slovo "cikán", ale když se veřejně pořádá "happening" věšení Čecha, tak nemá zájem. Nelze se divit, tihle hoši mají podporu těch "nejprogresivnějších" evropských elit.  Celý text zde...

Oskar Schindler byl sudetoněmecký zrádce a německý špion

Oskar Schindler, kterého svět zná díky jeho vypočítavé záchraně Židů v jím řízené pobočce koncentračního tábora v Brněnci, byl už před válkou sudetoněmeckým vlastizrádcem a německým špiónem. Dodnes figuruje na československém a polském seznamu válečných zločinců.  Celý text zde...

Aktualizace 28.8.2013 :

Téma cenzura (František Rozhoň)

Cenzura byla o pražském jaru 1968 na pár týdnů zrušena, pak ji jako „nutnou“ obnovili normalizátoři pod novým názvem tiskový dohled. Po sametu byla ústavní listinou cenzura prohlášena za nepřípustnou, ale zase vstali noví „normalizátoři“. Cenzuru prohlašuje za „nutnou“ například režisér Jiří Menzel v MFD 3.8.2013. Cenzura je prý potřeba kvůli dětem nebo kvůli neonacistické propagandě, prostě prý proto že není tu nikdo, kdo by řekl: Pozor, tady škodíte lidským hlavám. Pro cenzuru se však nejen horuje. Kontrola a případné blokování zveřejňovaného se provádí i dnes!!! Přesvědčil jsem se o tom v Knihovně města Ostravy u Sýkorova mostu.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Libanonský kardinál Raď: Existuje zahraniční plán na zničení arabského světa
Biskup Aleppa: Vojenská intervence v Sýrii by znamenala světovou válku  Celý text zde..

Psáno na buben (Jára Meců)
Silvestr v Husákově
Ať žije Strana! Husák volá
na Silvestra o půlnoci,
Kéž umlčíme hlasy z dola,
s bratrskou ruskou pomocí!

A stařec v roli presidenta,
na hrudi čistí metály,
a líbá v noci novoroční
vášnivě rudé maršály.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Vražda národa? Příští rok přijde rozvrat a bída, varuje advokátka Samková. Viník: Prý Pospíšil

Advokátka Klára Samková varuje před novým občanským zákoníkem, který začne platit od nového roku... Proč k zásadním legislativním změnám dochází nyní? Prvoplánově je už vše rozkradeno, na evropské fondy si Brusel už došlápnul a není možno spoléhat na to, že z nich bude možno vyplundrovat nějaké další peníze. Je tedy nutno hledat další možnosti, jak se bezpečně napojit na penězovod ze státního rozpočtu. Zatímco se národ – jehož naprostá většina má zájem na dodržování práva a zákonů a chce je dodržovat – bude snažit zjistit, podle jakých pravidel a jak má vlastně žít, pomocí korunových korporací bude možno dosáhnout kýžených efektů. Nikdo z „obyčejných“ lidí nebude mít sílu na to, aby mocenským a ekonomickým manipulacím čelil. Tím bude rozkradení této země dovršeno.  Celý text zde...

O stranické disciplíně (Pavel Kohout)
...Obhájci stranické disciplíny, možná v dobré, ale naivní víře, obhajují totalitu. Nejde o nic menšího: v každém stranickém šéfovi, který politicky kontroluje „své“ ovečky, je kus Lenina. Nebo jiného diktátora. Můžete si svobodně dosadit svého oblíbeného despotu.  Celý text zde...

Zrada dr. Gustáva Husáka (Jan Kovanic)  Celý text zde...

Významný člen Reaganovy vlády: Role se vyměnily. Ze Spojených států amerických se stává tyranský Sovětský svaz! (Paul Craig Roberts)  Celý text zde...

Aktualizace 21.8.2013 :

Čeká nás chaos? (František Rozhoň)

Dvacet let po Únoru 1948 u nás byla silná společenská poptávka po politické změně. KSČ tehdy zahájila „obrodný proces“ a do čela nápravy poúnorových chyb postavila i spolupachatele Února a následného pekla. Dnešní masmédia pravidelně připomínají, že ten proces narušila spojenecká vojska, nedodávají že se proti němu postavil i sám A. Dubček a podepsal „pendrekový zákon“ umožňující střílet do lidí, kteří při prvním výročí okupace skandovali jeho jméno. Mnozí z těch, kteří dosud „obrodný proces“ podporovali, pak odsoudili své dosavadní postoje a podepsali „Poučení z krizového vývoje“, někteří snad kvůli kariéře, jiní ukazovali režimu loajalitu ze strachu z nějakého návratu pekla.  Celý text zde...

Zprostředkovaný projev Vlastimila „Vlajky“ Pechance k 8. veřejnému protestu ve Svitavách dne 20. 7. 2013, psaný ze státní věznice Karviná
...Dnes, 20. července 2013, je to už 12 let, kdy byl dvěma ranami do břicha smrtelně zraněn nikdy nepracující cikán Otto Absolon. Za jeho vraždu jsem byl ve vykonstruovaném a značně zpolitizovaném procesu odsouzen k výjimečnému trestu 17 let, když se jeho součástí stalo to, jaké mám politické názory, nikoliv fakta, že byla zpochybněná obžaloba a lži cikánských svědků, kteří své výpovědi měnili a nedokázali mne ani popsat, a zpochybnil je i znalecký posudek, že se to takto stát nemohlo! Ve vězení jsem již 12 let a dovolat se pravdy a spravedlnosti je takřka nemožné, zvláště zde z vězení. Brzy mohu být propuštěn, po 2/3 trestu, na podmínku. Zda mne pustí, uvidíme.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Tříditel lidu
Moskevský budík v tichu tiká,
a popohání kádrovníka,
který po vzoru sudiček
určuje život lidiček.

Do škatulek je strká s chutí,
a lupou zkoumá každé hnutí,
a když je třeba oprava,
šoupne je z leva do prava.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Tisíc malých bolestí (Václav Vlk st.)

Tak se kdysi říkalo českému vozidlu Škoda 1000 MB, což bylo na svoji dobu docela moderní, výkonné, pohodlné vozilo s malou spotřebou... Akorát, že si všichni chtěli pořídit Fiata, Renaulta anebo Žigula, protože Škoda 1000 MB, to se víc opravovalo než jezdilo.

S naší dnešní demokracií je to podobné. Taky je to moderní řešení, má mnohé výhody, jezdíme kam chceme, studujeme co chceme, máme se o třídu lépe, než jsme se měli. Ale těch neskutečných "tisíc malých bolestí"... Nic nefunguje, jak by mělo.  Celý text zde...

Svobodu pro všechny (Roman Joch)
...Prague Pride... Hrdost na co? Měl jsem za to, že člověk může být oprávněně hrdý na své skutky, činy, nikoli na stav, ve kterém se bez vlastního přičinění octl. Nedává smysl, abych hrdě demonstroval za to, že jsem muž, narodil jsem se na Slovensku, mám moravské předky, modré oči atd. Nic z toho není mojí zásluhou, výkonem, skutkem. Prostě jsem se tak octl, bez vlastního zavinění či zásluhy. Mimochodem, taky mě nedojímají ty na Západě tak módní "omluvy" demokratických státníků za hříchy jejich předchůdců (za "kolonialismus", "rasismus", "křížové výpravy" atd.); hlavně kolem přelomu milénia se to jimi jen hemžilo. Ony vypadají na první pohled pokorně a skromně, ale když si člověk uvědomí, co představují, pak jsou jen prázdným gestem morální nadřazenosti – "vidíte, my jsme tak slušní, na rozdíl od našich předchůdců…" Skutečná odvaha je vyznat vlastní hříchy, nikoli hříchy jiných lidí. Takže když hrdost, tak jen na vlastní skutky, když omluva, tak jen za vlastní jednání.  Celý text zde...

Pro vaše dobro (David Karásek)

Reportéři z ČT24 zas jednou neměli nic lepšího na práci, tak se zašli podívat na tržiště. S hrůzou zjistili, že se tam prodávají mačety, vrhací hvězdice a jiné zbraně.

Obrátili se tedy na Českou obchodní inspekci, která jim potvrdila, že ty zbraně jsou „obrovsky nebezpečné, kromě pořezání může dojít i k smrtelným úrazům“ (na takovou informaci potřebujete odborníka, obyčejný člověk by na to nepřišel). Když jim navíc ministerstvo vnitra potvrdilo, že tyto zbraně nejsou v zákoně o zbraních nijak regulovány (protože je to zákon o střelných zbraních a střelivu), byl sólokapr na světě – „Mačetu či vrhací hvězdici si může u stánku koupit i dítě“!

Kdyby šlo jen o výžblebt senzacechtivých novinářů, jistě by to každý hodil za hlavu – zvlášť pokud si jako já vzpomíná, jak si takové věci sám vyráběl obyčejným pilníkem, když mu bylo dvanáct. Jenže nápadu se chytil iniciativní poslanec a člen bezpečnostního výboru parlamentu Rudolf Chlad.  Celý text zde...

Aktualizace 14.8.2013 :

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k 45 výročiu okupácie Československa

V Poprade pod Tatrami  sa nachádza jeden z prvých pamätníkov na Slovensku, ktorý nám pripomína tragické dni zrady a okupácie, ktorej sa voči nám dopustili v tom čase naši vlastní spojenci. Tento pamätník nepatrí medzi honosné artefakty doby poplatnej politickému systému, akými je posiate celé Slovensko po pomyselnom oslobodení v roku 1945. Napriek tomu je tento pamätník výnimočný a ojedinelý, pretože pred 11 rokmi, kedy ho hŕstka dobrovoľníkov nechala inštalovať, bol a aj dnes ešte stále je jediným pamätníkom so štatistikou obetí a popisom historickej udalosti, ktorá je ešte stále pre mnohých nepríjemným mementom lámania charakterov a duchovného úpadku spoločnosti trpko poznamenanej Husákovou a Biľakovou normalizáciou.  Celý text zde...

Jako zhruba před 45 lety (František Rozhoň)

V posledních týdnech, do názorového přemetu B. Sobotky z ČSSD, našli šéfové parlamentních velkých „demokratických“ stran aspoň v něčem shodu. Svorně vydávali za hrozbu „parlamentní demokracii“ prezidenta Miloše Zemana a lidi kolem něj. Přestože ty velké „demokratické“ strany spolu mají v Parlamentu ústavní většinu, nedokázaly se domluvit, jak hrozbu odstranit. Nakonec se snad shodly na podpoře hlasování o rozpuštění Sněmovny. Rozpuštěním sněmovny však na pár měsíců předají plnou legislativní moc Zemanovi a spol. Takový krok se mi jeví kontraproduktivní, podobně jako 44 let starý Dubčekův podpis ‘pendrekového zákona’, který umožnil v rámci „normalizace“ i střílet do lidí skandujících Dubčekovo jméno. Současná „politika“ se té před zhruba 45 lety podobá i jinak.

Tehdy i nyní dominovali/dominují především veřejné spory part papalášů ovlivňujících během předchozích 23 let osudy naší země.  Celý text zde...

Pochod pro rodinu

Rodina je důležitá a je nezbytná pro přežití lidstva, nebude-li existovat, přežití lidské kultury bude ohroženo; je základem, ať se nám to líbí či nikoliv – řekl papež František v Brazílii. Rodina je základem společnosti a existence národa, mají připomenout 17.8.2013 v Praze účastníci Pochodu pro rodinu. Pořádají Mladí křesťanští demokraté a Hnutí pro život, sraz ve 12:30 v ulici U Obecního domu.  Plakát zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Je první máj...
Je první máj, je svátek práce,
a tak do pražské ulice,
se opět hrnou policajti
a ozbrojená milice.

Dnes zvlášť to bude velkolepé,
- jen přijďte v pravou hodinu -
v průvodu fízli nésti budou
několik tisíc Leninů.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Ekonom Kohout připomněl Zemanovým odpůrcům, co udělal Masaryk

Ekonom a publicista Pavel Kohout na svém twitterovém účtu upozornil, že vládu bez většiny v Parlamentu jmenoval i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V souvislosti s kritikou některých politiků a novinářů na adresu současného prezidenta ironicky označil Masaryka za diktátora a fašistu.  Celý text zde...

Chuť je hrozný svinstvo (Václav Vlk st.)
...Každému soudnému politologovi je už dlouhou dobu jasné, že od okamžiku, kdy se stal Zeman předsedou ČSSD v roce 1993, tady vlastně žádná sociální demokracie není. Zeman vedl vždy "Zemanovu stranu" složenou z bývalých normalizačních komunistů, několika kluzkých bývalých disidentů a party na funkce čekajících podržtašků. Skuteční sociální demokrati, jako byl v první republice se narodivší Horák a nepraktický intelektuál Battěk, byli odsunuti a v ČSSD vládla jakási podivná směska toužící hlavně po moci. A jen malá část si občas vzpomněla na nějaké socdemácké ideály.

Ani po vyštvání Zemana se to nezměnilo, i když se naše socdem chovala dosti rozumně, v rámci možností. A nikoli jako šílenec. Což se o jiných "evropských socialistech" říci nedá. Na právě probíhajícím 8. kongresu evropských socialistův Praze se známý výtečník, šéf socialistů v Evropském parlamentu (naci)socialista Martin Schulz, kterého Berlusconi trefně přirovnal pro jeho názory k nacistickému dozorci, ječel, že "Mezinárodní kapitalismus, agresivní spekulace, nesmějí pokračovat, je potřeba jim udělat přítrž"…. "Padl SSSR, ale neznamená to, že zvítězil kapitalismus. Když necháme kapitalismus rozhodovat nadále, budou milióny obětí." Sakra, neměl by tam sedět místo našich socdemáků včetně Paroubka spíš Filip s Ransdorfem? Anebo mladí čeští Komsomolci?  Celý text zde...

Otevřený dopis předsedovi Vlády ČR, panu Jiřímu Rusnokovi a prvnímu místopředsedovi Vlády ČR a ministru financí, panu Janu Fischerovi (Redakce České pozice)
Věc: Poděkování za avizovanou nečinnost a návrhy na několik neodkladných opatření  Celý text zde...

Aktualizace 7.8.2013 :

Politika ve stylu retro
•  Přímá volba prezidenta dosti změnila českou politickou scénu - parlament už není jediným pilířem státní moci voleným občany. K potížím v komunikaci mezi oběma „pilíři“ řekl komentátor ČRo, snad Petr Nováček: Za první republiky politici různých stran především hledali možnost kompromisní dohody, po Sametu především veřejně a razantně vystupují proti „jinačím“ kolegům.
•  Spory mezi oběma „pilíři“ zintenzivnily po pádu Nečasovy vlády, když prezident Zeman jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka. Rusnok byl posledním z řady ministrů od Aloise Rašína a Karla Engliše, pro něž byl rozpočtový deficit hřích. Tu řadu nepřerušil žádný bolševik, ale až V. Špidla. Rusnok se se Špidlovým zdroje jsou neztotožnil a ministrem se stal B. Sobotka. Ten zasekl v rozpočtu stomiliardovou sekeru. (Euro 2.7.2013)
•  Rusnok si ve své vládě ministerstvo financí nenechal. Ministrem, vicepremiérem a členem bezpečnostní rady státu se stal Jan Fischer, proslulý tím že nerad zaujímá jasné postoje. Ministrem vnitra je M. Pecina z firmy zainteresované na chystané dostavbě Temelína, který svým chováním Milo Komínkovi před smrtí připomněl bachaře z bolševických lágrů.  Celý text zde...

Neopíjejme se rohlíkem „trafik“ (Martin Vadas)

S obecným a populistickým zpochybňováním uplatňování kvalifikace veteránů politiky ve státní správě a státních podnicích, pro které povrchní publicisté ovčanům vnutili pojem "rozdávání trafik", souhlasit nemohu. Naopak pověření kvalifikovaných a státu loajálních veteránů politiky zastupováním státu v podnicích se státní účastí je dobrým a odpovědným využitím jejich kvalifikace, know how a občanské způsobilosti ke službě občanům.

Korupční jednání vypadá jinak a státní zastupitelství by skutečnou korupci mělo normálně stíhat - bez teatrálních policejních cvičení.  Celý text zde...

Pochod pro rodinu

Rodina je důležitá a je nezbytná pro přežití lidstva, nebude-li existovat, přežití lidské kultury bude ohroženo; je základem, ať se nám to líbí či nikoliv – řekl papež František v Brazílii. Rodina je základem společnosti a existence národa, mají připomenout 17.8.2013 v Praze účastníci Pochodu pro rodinu. Pořádají Mladí křesťanští demokraté a Hnutí pro život, sraz ve 12:30 v ulici U Obecního domu.  Plakát zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Normalisace
Ten kdo si hvízdá na procházce
sovětský šlágr do kroku,
ten nemusí se báti fízla,
který mu kráčí po boku.

Kdo dokáže stát trpělivě
po dva dny frontu na plínky,
ten neoctne se na Pankráci -
je občanem bez úchylky.

Kdo v ruďásku čte každou stránku
a mezi řádky neslídí,
ten šťastně žije, ví jak na to,
co nemá vidět - nevidí.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Na obranu Women Resistance Unity (Petr Hampl)

Když už člověk dávno není mladý a pořád ještě mu slouží paměť, začíná mít pocit, že některé věci prožívá podruhé. Tak třeba začínající proces s členkami dívčí disidentské skupiny Women Resistance Unity vyvolává retro atmosféru poloviny 80.let, kdy jsme solidárně běhali Třídou politických vězňů a napjatě čekali na večerní zpravodajství Svobodné Evropy, jak se který proces vyvíjí. Vracejí se dokonce i titulky o neonacistkách (pamatujete ještě, že Václav Havel byl tehdy označován za fašistu?). Jen tehdejší Svobodné slovo, Práci a Zemědělské noviny nahradily iDnes, aktuálně a Česká televize... Je příliš mnoho náznaků, že skutečným cílem je zastrašit lidi z nižších vrstev před politickou aktivitou. Aktivismus má být přece vyhrazen dětem právníků, manažerů a politiků.  Celý text zde...

V západních demokraciích řádí cenzura. Z 99 procent je neviditelná. (Nick Cohen)
...Bankovní krach roku 2008 byl částečně způsoben tím, že „whistleblowing“ čili zveřejňování kiksů a švindlů by pro toho, kdo je zveřejnil, znamenal okamžitou ztrátu zaměstnání a nezaměstnatelnost ve finančním odvětví na celém světě.

Stejně riskuje nezaměstnatelnost whistleblower ve farmacii, která ráda zatajuje vady svých léků, nebo ve zdravotnictví, kde stále častěji dochází ke smrtelným chybám. O místo přišlo i těch pár osob, které se odvážily zevnitř upozornit na finanční nesrovnalosti evropské byrokracie.

Další takovou cenzurou umlčující informace o zločinech osob „jiných etnik“ je strach z obvinění z rasismu, xenofobie, pravicového extremismu či „projevu nenávisti“, jimiž levicí prosáklý státní a komunální establishment bleskurychle onálepkuje každého, kdo se jí nezdá dostatečně levicový. Hezká řádka takových „nebezpečných extrémistů“ už skončila ve vězení nebo s pokutou, mnoho ostatních se tím dalo zastrašit do dobrovolného uvalení autocenzury.

Cohen tomu říká „efektivní cenzura“ na rozdíl od „totální cenzury“. Není to oficiální cenzura nastolená státem a jeho institucemi, nýbrž vynucená „dobrovolnou“ autocenzurou. A protože není oficiální, mnoha lidem uniká, jak dobře funguje.  Celý text zde...

Varování USA před terorismem je prázdné jako Ježíšův hrob (Jan Schneider)

Pravdě se nejvíce podobá, že Američané žádnou konkrétní informaci o reálném teroristickém útoku neměli. Že si ji někdo „zfabrikoval“.  Celý text zde...

Aktualizace 31.7.2013 :

V kině nebo na kolotoči? (Martin Vadas)

Jsem rád, že jsem film Sametoví teroristé konečně viděl - v Praze v kině Světozor 8.července 2013. Vzal jsem tam i několik členů rodiny a přátel. Můžeme tak diskutovat konkrétněji.

Samotný název mě dopředu odrazoval. Říkal jsem si, co má Vladimír Hučín společného s nějakým „sametovým terorismem“? A vůbec, s jakýmkoliv terorismem? A co to ten "sametový terorismus" vlastně je? Nejsem po zhlédnutí filmu o nic moudřejší. Otázky zůstávají.  Celý text zde...

Pochod pro rodinu

Rodina je důležitá a je nezbytná pro přežití lidstva, nebude-li existovat, přežití lidské kultury bude ohroženo;  je základem, ať se nám to líbí či nikoliv – řekl papež František v Brazílii. Rodina je základem společnosti a existence národa, mají připomenout 17.8.2013 v Praze účastníci Pochodu pro rodinu. Pořádají Mladí křesťanští demokraté a Hnutí pro život, sraz ve 12:30 v ulici U Obecního domu.  Plakát zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Stokrát se vracím
Stokrát se vracím tam k nám domů,
tou cestou skrytou v paměti,
ptáci mi pějí s větví stromů
a v duši úsměv přiletí.

Courám se rosou časně zrána,
na Radhošť kráčím zvesela,
jak cizí poutník z dálných krajů
klekám u dveří kostela.

Též na Ondřejník, Lysou Horu,
i do Štramberka zajdu si,
tou cestou, po níž nikdo z lidí
jít se mnou bát se nemusí.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Nejhlouběj se skrývá nenávist (Petr Andrle)

Jedním z největších problémů dneška je jakási zvláštní frustrace a s ní spojená nenávist. V této souvislosti opomíjím pro tento text stále stoupající projevy rasismu, který je v naší společnosti latentně přítomen, mimo jiné také jako důsledek šíření xenofobie v dobách totalitních (každý, kdo je jiný, je podezřelý). Jde o to, že vládnutí v této zemi postrádá tolik potřebnou míru tolerance. Jako by prvky třídního boje setrvávaly. Opozice (ať je prezentována jakoukoli stranou) nemá pro své politické soupeře naprosto žádné pochopení. Alespoň v jejích veřejných vystoupeních...

Jedině rozvíjení občanské společnosti může být cestou ven z marasmu, který vznikl především díky naší nepřipravenosti, našim neznalostem a také naší nezkušenosti. Bohužel, mnozí politici prezentují občanům dnešek jako kapitalismus. Ten tady přátelé ve skutečnosti ještě nikdy nebyl. Zatím se jedná o vylepšený systém bolševického nazírání na svět, který je navíc poznamenán tím, že sice již neexistuje socialistické vlastnictví, ale zrovna tak nejsou skuteční demokratičtí vlastníci. Tedy jsou, ale zatím v malém počtu. Zbohatlíky do toho nemůžeme počítat.  Celý text zde...

Jak rozumět Českým Budějovicím (Petr Hampl)

Nespokojení místní občané, Romové a policisté by se měli vzít za ruce a společně si došlápnout na úředníky, aktivisty a profesionální bojovníky proti diskriminaci.  Celý text zde...

Manželství ideologií (Václav Komora)
...Smutným faktem našich dnů je, že mezi politiky a ve vládních strukturách všech západních zemí převládají buď přímo marxisté, jako je Barack Obama nebo jsou představitelé EU, anebo ti, kteří marxismus svou bezzásadovou praxí podporují či mu alespoň nedostatečně vzdorují, jako je i britský ministerský předseda James Cameron nebo německá premiérka Angela Merkelová. Ani u nás nelze strany, slovně se deklarující za pravicové, tedy ODS a TOP 09, podle jejích činů za takové považovat. Skutečně pravicové strany teprve v Evropě vznikají, většinou právě i jako reakce na přetvářku a nečinnost vlád vůči nebezpečí islamismu, než jen jako reakce na špatnou politiku EU. Jsou to například nizozemská PVV – Strana pro svobodu, britská UKIP – Strana za nezávislost Spojeného království nebo nová německá Alternativa pro Německo. Ačkoli tyto strany překvapivě rychle získávají podporu veřejnosti, jsou oficiálními médii hrubě nálepkovány jako ultrapravicové, rasistické, xenofobní a extrémistické. Jedním z vodítek pro orientaci podle naší spolehlivé historické zkušenosti může být, že dlouholetým členem britské strany UKIP je taková hodnověrná osobnost jako Vladimír Bukovský, exulant ze sovětských Gulagů. Naproti tomu novopečená britská baronka Catherine Ashtonová, oficiální ministryně zahraničí EU, získala v minulosti své zásluhy jako pokladní britského protiraketového hnutí, prokazatelně financovaného KGB. Může snad být ještě větší protiklad reprezentativní hodnověrnosti?  Celý text zde...

Aktualizace 24.7.2013 :

Zemřel Ján Košút, jeden z posledních pamětníků stalinských gulagů

Jako devatenáctiletý student byl spolu s tisíci dalších odvlečen do SSSR. Osm let osm měsíců byl vězněm stalinských koncentračních táborů číslo Ž - 602. V roce 1953 byl rehabilitován Nejvyšším soudem SSSR a vrátil se do rodné země. Je autorem knihy Cez červený očistec. V ní se mimo jiné ptá:

Bože môj! Čo sa to porobilo s mojím národom? Všeobecná nevraživosť. Ľudia sa pretekajú v kariére štátnych lokajov, dokonca - „pucákov" týchto lokajov a to takým bezohľadným a podlým spôsobom, že k svojmu „politickému rastu" potrebovali zavrhnúť svoje svedomie a páchať ukrutnosti na cti, statočnosti, živobytí, ba aj životoch svojich spoluobčanov.  Ukázka textu zde...

Souboj o postoje veřejnosti (František Rozhoň)
...Aby lid proti „elitám“ nebojoval, nasadila kulturní fronta film Sametoví teroristé. Přestože ještě platí zákon, že odpor občanů proti předlistopadovému režimu byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty, film vydává za teroristy lidi, kteří za pomoci výbušnin dali (V. Hučín) nebo se prý chystali dát (dva další) najevo předlistopadovému režimu, že odpor proti němu neustal. Vladimír Hučín ve své roli dokonce akceptoval pro spolupracovníky výraz komplici, tedy spolupachatelé, spoluviníci!!! Dílo bylo oceněno na MFF Karlovy Vary, na stránkách aktéra V. Hučína je potvrzována dokumentární hodnota díla a film je chválen Sametoví teroristé na výbornou! Já však soudím, že Sametoví teroristé jsou na nedostatečnou, neb zanáší do hlav lidí zmatek, že nějaká forma terorismu by snad mohla být legitimní, spravedlivá, morálně oprávněná a hodná úcty.  Celý text zde...

Poučení z povodní
...Konzervativní strana konstatuje, že výskyt povodní je podstatně ovlivněn změnami klimatu, které nejsou důsledkem lidské činnosti a které tedy nedokážeme nijak ovlivnit. Na zvýšenou frekvenci záplav je prostě na místě se připravit a snažit se o zmírnění jejich důsledků. Potřebná opatření se zúročí spíše v dlouhodobější perspektivě, důležité je začít co nejdříve. Neučiníme-li tak, budeme opět jen čelit následkům záplav. K prevenci jistě patří výstavba hrází apod., ale nelze ji na tuto oblast redukovat. Omezování dopadů povodní nespočívá v jejich přímém krocení, ale v nepřímých opatřeních zpomalujících jejich nárazově prudký odtok z krajiny.  Celý text listárny zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Husákův vzkaz "moudrým"
Souhlasím s vámi, uběhlíci,
já též jsem pro klid na ulici,
když kadíme vám na hlavu,
vždy zachovejte rozvahu!

Jen žádné pumy, atentáty,
rozum váš velí: Lízat paty!
a Strana s každým počítá,
kdo hodí flintu do žita!  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Rozhodnutí Nejvyššího soudu podkopává demokratické principy Ústavy (Milan Znoj)

…Čl. 5 Ústavy říká, že náš politický systém je založený na soutěži politických stran, které respektují demokratické principy. Za demokratický princip lze jistě považovat čl. 2, že lid je zdrojem politické moci. U nás je tato lidová moc vykonávána nepřímo tedy poslanci alias také Tluchořem, Fuksou a Šnajdrem. Ti svůj poslanecký mandát získali ve volbách a na půdě Sněmovny se tedy mohou pohybovat a provozovat politiku jenom proto, že jim občané cosi dali – dali jim moc, aby jednali v jejich zájmu. Poslanecký mandát je tedy demokratický statek, který znamená moc, má také svou hodnotu, ale hlavně je složen ze závazků vůči občanům, kteří politikům dali důvěru ve volbách, aby hájili jejich zájmy. Poslanecký mandát není žádný soukromý statek, se kterým by se dalo obchodovat. Pokud jej někdo zobchoduje, tak podkopává základy demokracie. Když tedy někdo takový obchod považuje za demokratickou politickou činnost, neví, co říká. Tato řeč vlastně zastupitelskou demokracii zaměňuje za elitistickou oligarchii, kde elita svou moc umně využívá k soukromému prospěchu a věci jako volby a závazky vůči občanům jsou k smíchu. To jsou jen takové povídačky, jež slouží k oklamání obyčejného lidu.  Celý text zde...

Francie: Proti policejnímu státu už i policisté

Ve světě i ve Francii samotné roste odpor proti praktikám policejního státu, které zavádí prezident Hollande za účelem potlačení politických oponentů, především pak odpůrců sodomitských svazků a s nimi související legislativy.  Celý text zde...

Doba vlastnictví a svobody skončila. Kdo toho v Česku využije? (Petr Pietraš)

Kauza Snowden a vyvlastnění bankovních vkladů na Kypru jsou symptomy rozpadu konceptu práv na výsady, a nikoli náhodou se objevily současně.  Celý text zde...

Co nesmíme o Nelsonu Mandelovi vědět (Tomáš Haas)

Ve všech jeho životopisech se dozvídáme, že byl jedním ze zakládajících členů Afrického národního kongresu (ANC). Ano byl. Africký národní kongres byl založen roku 1955 spojením Komunistické strany Jižní Afriky a komunistické odborové organizace Jihoafrického odborového svazu (South African Communist Party(SACP) and the Congress of South African Trade Unions (COSATU)). Nelson Mandela zakládal Africký národní kongres jako delegovaný vedoucí činitel Komunistické strany Jižní Afriky. To se z nadšeného českého tisku nedozvíme, dozvíme se jen, že ANC bojoval a bojuje za občanská práva černochů v Jižní Africe.

Za pokus o násilný převrat a za členství v teroristické organizaci Umkhonto byl odsouzen k doživotnímu vězení.  Celý text zde...

Aktualizace 17.7.2013 :

Pozor na Karla (František Rozhoň)

V posledních dnech Marek Benda, politikařící od Sametu, potvrdil že jako předlistopadová sestava i on vyznává „demokratický centralismus“. Pod hrozbou postihu zavazuje poslance hlasovat podle „demokratického rozhodnutí centra“ čili stranických špiček. Ač je to v rozporu s ústavou, dnešní sestava to řadí mezi „ústavní zvyklosti“. Nerozbornou jednotu názorů poslanců a jejich stranických špiček oznamuje i Topka dalšího od Sametu mocného politika Schwarzenberga, na samolepkách i tričkách často uváděného jako Karel. Ten Karel je novináři nálepkován jako znalec historie, ale v posledních dnech znovu předvedl, že podobně jako bolševici ani on nemá problém zásadně „se splést“ v historických skutečnostech.  Celý text zde...

Zavřít je všechny! (Petr Hannig)
...V současné době se zavřela vrata vazební věznice za třemi vesměs neoblíbenými bývalými poslanci a všemocnou vládkyní na předsednictvu vlády.

A teď přijde to mé ale. Nebyl čas u některých z těchto politiků na vzetí do vazby daleko dříve, kdy o něco skutečně šlo? (VZP). Obávám se, že se institut vazby v tomto případě nyní minul s výkladem zákonů. Spíše se použil jako donucovací prostředek k rozplétání zcela jiných kauz.

A to není dobře. Může se nám lehce stát, že jako v Kafkově Procesu, někdo brzy ráno zazvoní u našich dveří, odveze vás do vazební věznice s tím, že „přeci už sám víš, za co tu jsi“. Je to velice nebezpečná cesta, kterou policie s požehnáním státních zastupitelství a soudů potvrzujících vazbu nastoupila.  Celý text zde...

Veřejný protest (Vlastimil Pechanec)

8. ročník veřejného protestu, Svitavy 20.7.2013  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Na hromadě
Tož zas je máme v plném lesku,
na Hradě v rudé posadě,
když ruce dají do potlesku,
lid řekne: Jsou na hromadě!

Po čistkách pěkně pročištěni,
sešli se zbylí straníci,
by vzdali slávu rodné Straně
a ruským tankům v ulici.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Policie Pomo pije… a lidi bije (Václav Vlk st.)

Co se týká naší policie, tak nejprve jsem poslouchal projev staronového ministra vnitra pana Peciny, jak sliboval policajtům, jak se říká "hory i s horákama", tedy že jim přidá peníze a taky že zvedne počet policistů, aby se tak nenamáhali ve své obtížné službě… atd. atd. Chtít zvedat počet policistů ve státě, kde je na jednoho obyvatele větší počet policistů než v Rakousku anebo Německu a, jak tvrdí zasvěcenci, kde je údajně o 20 % policistů víc, než bylo v celém komunistickém Československu, je skutečná ukázka "kvality" plánů nové Rusnokovy vlády.  Celý text zde...

Zákony versus sídliště Máj
...Problémy s "nepřizpůsobivostí" začaly podle pamětníků tehdy, když jim SNB začala přehlížet kriminální chování a vandalismus...

Tím, že to policie začala tolerovat zlolajnosti to tedy začalo -- a pouze tím, že jim Policie kriminální a vandalistické chování přehlížet přestane to může skončit.  Celý text zde...

Rozpustit Člověka v tísni
...předložil poškozeným o zavražděném Otovi Absolonovi ve Svitavách jinou verzi než tu, že vrahem byl známý neonacista Vlastimil Pechanec. Okamžitě mu vypověděli plnou moc, což bylo pro Jakuba, který dal do vyšetřování vraždy skutečně vše (jak bylo jeho zvykem), velkým, řekla bych životním zklamáním. Tento názor, totiž že skutečný vrah běhá po svobodě a V. Pechanec sedí za vraždu neoprávněně, sdílím s Jakubem Polákem doposud a stejně jako jsem v průběhu doby podala již dva návrhy na přezkoumání případu, pochopitelně neúspěšně, jsem připravena v tomto pokračovat, dokud se případ znovu neotevře.  Celý text zde...

Robejšek: „Svoboda a rovnost už jsou passé“

Snažím se vystupovat proti zaběhnutému menšinovému myšlení, které vychází z toho, že demokracie je v krizi. Postranní myšlenka spojená s touto tezí totiž naznačuje, že potřebujeme něco jiného než demokracii. Ti, kteří takhle uvažují, obratem nabízejí alternativu, a sice technokracii elit, moderní formu platónské vlády moudrých. To znamená rozmělnění, podkopání demokracie. A proti tomu se obracím a ukazuji, že tato možnost sice existuje, není ovšem důsledkem krize demokracie, nýbrž příkladem demokracie ohrožené elitami, které jsou málo schopné, ale o to více chtivé moci.  Celý text zde...

Aktualizace 10.7.2013 :

Dvě nadějné zprávy (František Rozhoň)

...Mocensky vlivné osoby v dnešní době označují za fašisty a podobně i své kolegy. Například K. Schwarzenberg podle bývalého spolustraníka spisovatele Martina Vopěnky drží ochranou ruku nad lidmi, kteří se cítí povolanými k moci a nemají daleko k fašismu. Z řad současných Schwarzenbergovců zní obvinění, že fašistou je prezident Zeman. Zeman se zas brání, že fašismus „to byla specifická italská záležitost“. Ve skutečnosti však myšlenky podobné italskému fašismu zachvacovaly mezi válkami značnou část Evropy a přežily i válečné „vítězství nad fašismem“. Proto já považuji za (druhou) nadějnou zprávu, že v našich masmédiích už nezní jen kdo je fašista, ale že se dočteme i něco o podstatě fašismů.
Například Petr Fischer píše v HN 3.7.2013, že fašismus nebyla „specifická italská záležitost“, a pokračuje: „Fašistické tendence žijí v každé společnosti, třeba už jen tam, kde se moc neohlíží na protiváhy moci, nebo tam, kde je jinakost předem souzena jako de facto kriminální čin, jakkoliv před zákonem tomu tak ještě, zaplaťpánbůh, není. A zejména tam, kde se na obranu jedné skupiny žádá násilná proměna skupiny druhé.“  Celý text zde...

Stanovisko predsedu Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k dokumentárnemu filmu „Zamatoví teroristi"

...K dokumentu „ Zamatoví teroristi“ by bolo najjednoduchšie odpovedať, ako v súvislosti s týmto filmom uviedol filmserver.cz , že tento film balancuje na hrane dokumentu a fikcie. Za fikciu sa totiž nemôžete dostať do trestnoprávneho konfliktu. Súčasná situácia na Slovensku však ani 23 rokov po novembrovom prevrate nie je vôbec zamatová. Zbavili sme sa síce komunistickej strany, ale komunisti tu ostali a v podstate len vymenili ideologickú moc za ekonomickú, viď prípad v ČR odsúdeného posledného šéfa ŠtB Alojza Lorenca, ktorý na Slovensku stojí v pozadí jednej z najsilnejších finančných skupín. Aj v Poprade, kde žijem so svojou rodinou je ešte stále veľa vplyvných ľudí, ktorí by ma chceli označiť ako zločinca, pretože som nemlčal za totality a nemlčím ani dnes. Žijem permanentne v existenčnom ohrození, pretože za moje aktivity v združení politických väzňov, ktorého som predsedom môžem prísť v lepšom prípade o zamestnanie.  Celý text zde...

Nespravedlnost v Brně tentokrát u krajského soudu (Martin Vadas)

Ve středu 26. června 2013 v budově Krajského soudu v Brně proběhl odvolací soud ve věci potyčky aktivního boxera pana S.B. a Lumíra Šimečka, která se měla seběhnout 20.10.2013 na ulici Krondlova v Brně. To je den, od kterého je ing.arch. Lumír Šimeček držen ve vazbě, kde si stěžuje na napadání vězeňskou stráží a další nezákonné postupy, o kterých informoval opakovaně i soud. Nemá žádnou důvěru ve spravedlnost české justice, proto odmítá spolupracovat s advokátkou ex-offo i participovat na jednání soudu. Ing.arch. Lumír Šimeček, dlouholetý odpůrce KSČ, byl 26.6. 2013 - opět v nepřítomnosti a nespravedlivě - odsouzen Krajským soudem v Brně ke třem letům odnětí svobody a k výkonu trestu ve věznici s dohledem. Veřejnosti se ani tento snížený trest nezamlouvá a už v soudní síni to dávala najevo. Zbývá už jen mimořádný opravný prostředek - dovolání k NS.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Na vše máš právo, občane!
Máš právo chodit na pivo,
stát fronty před obchody,
máš právo stranu velebit
i za hlt čisté vody.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Občanské nepokoje

V sobotu jsem hned cestou na nákup potkal vodní dělo. Vida, k jakým vymoženostem jsme se dopracovali v multikulturním světě! To mě přivedlo na jednu myšlenku. Zajel jsem k fízlárně a sledoval cvrkot. Přijížděly bílý a modrý fobie a z nich vystupovaly nejčastěji čtyřčlenné posádky, jejichž někteří členové vypadali jako manekýni z obchodu na extrémistický hadry. Někteří měli dokonce i značkovej extrémistickej outfit, asi aby se nemuseli v práci převlíkat. Nejspíš je navozili z jiných regionů, protože zdejší extrémisté ex offo jsou už profláklí. Poradu měli asi od jedenácti, možná to bylo nějaký školení, jaký hesla se budou vykřikovat a co jakým směrem házet, aby nezranili své uniformované soudruhy.

Pochopil jsem, že "demonstrace" se odehraje zcela v režii Policie České republiky a že to bude policie, kdo bude určovat její charakter a průběh. Policie bude určovat, co se bude provolávat, co se bude na koho házet a komu otřískají držku o asfalt něžně a komu méně něžně.  Celý text zde...

Romové, cikáni a českobudějovické cvičení novodobé Státní bezpečnosti (František Matějka)

...Tohle nebyl profesionálně zvládnutý zákrok policie, tedy pokud se máme prsit demokracií. Tohle byl normální tvrdý trénink, jak zvládnout občanské nepokoje, až lidé přestanou sedět na prdelích a kecat u piva a znovu vyrazí do ulic, protože měli v roce 1989 úplně jinou představu. Estébácké metody při zásazích policie jen naserou zbytek těch, co zatím zůstali doma, a jejich důvody nebudou mít s tzv. romskou problematikou nic společného. A přitom stačilo tak málo. Stačilo roky nebagatelizovat pravidelná oznámení o soužití na sídlišti Máj, stačilo průběžné poctivé vymáhání zákona.  Celý text zde...

Nečas na mušce (Ivan Hoffman)

...Má-li Petr Nečas pocit, že je nevinný, měl by sám požádat kolegy poslance o vydání...

Je na čase, aby se u nás jednou pro vždy vyjasnilo, co je politická korupce a co je pouhá politická nemravnost. Že někteří politici obchodování s mandátem poslance obhajují, mnoho neznamená, pokud jsou sami aktéry takového byznysu a tedy podjatí. Rozsudek přísluší soudu. Obecně platí, že na politiky musí být přísnost, aby pochopili, že moc není jenom privilegiem, ale i závazkem. Aby politici nezneužívali moc, musí být za její výkon odpovědní a už dlouho je jasné, že nestačí, jsou li odpovědni politicky...

Politici zcela ztratili pud sebezáchovy, a stávají se pro muže zákona snadnou kořistí. Snadnější, než opatrní kmotři, kterým politici dělají pomyšlení a dohazují státní zakázky. Mýlí se kdo tvrdí, že policie měla přednostně chytit a usvědčit zmíněné kmotry. Ti napáchali pouze to, co jim politici umožnili. Za zločinnou privatizaci státní správy je třeba trestat ty, kdo ji umožnili, tedy politiky, nikoli vyvolené podnikatele, kteří na ní vydělali.  Celý text zde...

Dilema demokracie a demokratů (Lubomír Stejskal)

...V prezidentských volbách 2012 obdržel Mohamed Mursí 51,73% hlasů. Jeho oponent Šafík 48,27%. Mursí v demokratickém hlasování zvítězil. Těsně, leč právoplatně. Problém je v tom, že on a vítězové z Muslimského bratrstva (Strany svobody a spravedlnosti) si následně počínali tak, jako kdyby dostali tolik hlasů jako kandidáti Národní fronty ve volbách do československého parlamentu za komunistického režimu před rokem 1990. Jako kdyby v Egyptě neexistovali žádní nemuslimové – například koptští a jiní křesťané (cca 20 denominací). Ano, představují menšinu, nicméně stále jde (mělo by jít) o plnohodnotné občany Egyptské arabské republiky (nikoli Egyptské islámské republiky). Také v tom, tedy v poslání egyptského prezidenta být demokratickým vladařem všech Egypťanů, Mursí selhal.  Celý text zde...

Aktualizace 3.7.2013 :

Cyril a Method (F. Dvorník)

Málo historických osobností požívá u Slovanů takové úcty jako soluňští bratři sv. Konstantin-Cyril a Methoděj, jejichž jména jsou co nejúžeji spojena se začátky kulturního života slovanských kmenů. Oba bratří byli řeckého původu. Jejich otec Lev byl drongariem — vysokým důstojníkem v hodnosti majora v thematu (župa) soluňském. Method narodil se okolo r. 815 a Konstantin v r. 826—827. Oběma dostalo se pečlivého vzdělání a oba byli předurčeni k vysoké kariéře v administrativě byzantské říše.  Celý text zde...

Výzva kněžím k 5.červenci 2013

...Před 1150 lety k nám přišli svatí Cyril a Metoděj. Přinesli nám nejen spasitelnou víru, ale také zákonodárství, postavené na Desateru a na přikázání lásky k Bohu a k bližnímu. Nyní byly Boží zákony odstraněny a nahrazeny Lisabonskou smlouvou. Její prioritou je prosazování homosexualismu a kradení dětí. Vše je maskováno pozitivními pojmy o právech dětí a právech sexuálních menšin. Ve skutečnosti jde o zločiny proti lidskosti. Jde tu o vtělení ducha neofašismu, který sleduje redukci, tedy autogenocidu, a to duchovní, morální i fyzickou.  Celý text zde..., související  text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Vzpomínky mládí
Kdysi mi říkal Melimonka,
estebák z černé Ostravy:
Za tvoje řeči měl bys dostat,
ty zmetku, kulí do hlavy!
Však byl to dobrák, to mi věřte,
nevytáh na mne pistoli,
stačí prý, říkal procítěně,
fackami když mne osolí.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Klaus je nácek, Zeman fašista. Říká to Kalousek a Langšádlová. A co na to náš Karel? (Ladislav Zemánek)

Jsem v šoku. V pondělí odpoledne jsem se dozvěděl, že prezident Zeman je fašista! Víte, kdo mi to řekl? Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09. Říkala to v České televizi.  Celý text zde...

Mistr Proper a Železná kachna (Martin Daneš)

Tak jako při Topolánkově pádu vymysleli pro Nečase přezdívku „Pan Čistý“, přispěchali před pár dny novináři s nápaditostí jim vlastní s označením „Železná lady“ pro Miroslavu Němcovou. Kdyby to nebylo spíše k pláči, musel by se člověk pseudonymům, které jsou v příkrém rozporu s realitou, smát, až by se za břicho popadal.  Celý text zde...

Co je to s námi? (Tomáš Haas)

Jsme zklamáni z toho, že naše demokracie není ideální…

Demokracie, morálka a právo není něco, co si jednou odsouhlasíme a začne to okamžitě naplňovat vše, co si od toho slibujeme. Demokracie není stav boží pohody, spravedlnosti a všeuspokojující morálky. Demokracie je nikdy nekončící proces. Ale pro nás to neplatí…

Jde z toho strach. To vše už tady bylo. Ale my se nepoučíme.  Celý text zde...

Aktualizace 26.6.2013 :

25. 1. 1903 se v Indii narodil Eric Blair, později známý jako George Orwell. Své životní zkušenosti sepsal mj. ve Farmě zvířat a v 1984. Farmu zvířat za války odmítlo vydat dvacet vydavatelů, aby nerozhněvali sovětského spojence.

30.6.1942 byl v Praze-Kobylisích německými okupanty popraven odbojář Josef Mašín. Mašínova poslední slova byla "Ať žije Československo", část posledního vzkazu dětem  je zde...

Ztracený směr (Bohumil Kobliha)

V letošní velmi napjaté hospodářské a politické situaci se Bilderbergové setkali v Anglii. Do luxusního Grove Hotel blíže Watfordu severně od Londýna se 6. 6. 2013 sjelo na sto čtyřicet „vládců vesmíru", jak je někteří novináři nazývají. Dle The Sunday Times z 9.června 2013 a reportáže Olivera Thringa nebyl jimi vydán žádný pořad jednání, žádný zápis o tom co se probíralo a nebylo vydáno žádné prohlášení či memorandum. K čemu se tedy ti premiérové, a ministři financí sešli, když to nebylo žádné G8 až G20. Co tam dělali ti šéfové nadnárodních gigantů (multinationals), bankéři světa a tiskoví magnáti? Aby si postěžovali že situace je prekérní a zapili tím nejlepším co sklepy Hotelu Grove poskytovaly? Co tam u čerta přinesl Lord Peter Mandelson, blízký přítel a vyslanec lorda Jacoba Rothschilda?  Celý text zde...

O obětech komunismu (František Rozhoň)
Oběti minulé
...Strana se spolčila s justicí a s médii, a došlo k řadě politických procesů, které měly přesvědčit masy, že jiné politické přesvědčení je útokem na ústavou zaručený režim a zločinem velezrady. M. Horáková jako člověk jinak smýšlející, tedy disident, byla odsouzena a 27. června 1950 popravena.
Oběti dnešní
Po Sametu politici pod vedením autora absurdních her a za spolupráce exkomunistů pořádali a pořádají představení na téma komunismus tu byl a padl, což je důvod k majetkovým změnám. Výroční den popravy M. Horákové nazvali Dnem památky obětí komunismu a já to vnímám jako pokus zakrýt, že šlo o oběti politicky motivovaného násilí. Politici nás zavedli do režimu podle slov antikomunistického, který lze podle činů považovat za komunismus. Podle K. H. Borovského totiž kdo do cizího jmění sahá, jest komunista.  Celý text zde...

Oběti zrůdně pojaté demokracie (Petr Roubek)
...v prohlášení předsednictva TOP 09 pan často spící a pan často nevyspalý nemluví o zastupitelské demokracii s více rovnocennými pilíři; zdůrazňují, že ČR je parlamentní demokracie a předseda sněmovny je třetí nejvyšší ústavní činitel v zemi. Pánové často spící a často nevyspalý tak křiví demokracii, neb ta přece správně začíná na úrovni spolků, sdružení, obcí, krajů. I obce a kraje mají své zastupitelské sbory, nenechme si vnutit, že parlament je něčím výjimečným. I obce a kraje mají své zastupitelské sbory, nenechme si vnutit, že parlament je něčím výjimečným. Ten se má jako jeden ze zastupitelských sborů podílet na správě přesahující rámec správy spolků, sdružení, obcí a krajů.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Idyla lhostejných
Už je to dobré, hlavy vzhůru,
nic neschází nám, všechno je,
slunce nám svítí, lesy voní,
není proč troubit do boje!

Potůček bublá, mouchy bzučí,
kukačka láká milence,
lidé se válí spokojeně
u řeky v plavkách na dece.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde

Šašek provokuje: Vysoká informační
...Tento systém byl samozřejmě snem všech diktatur. Pohříchu se jim jej nepodařilo docílit, protože vždy se našli odbojáři, kteří s tím nesouhlasili. Nyní se to ale konečně podařilo a George Orwell si nejspíš musí v literárním nebi dost posměšně ťukat na čelo.

Je tu aspekt, o kterém se Orwellovi nemohlo ani zdát a jistě by z něj byl překvapen. Tím je dobrovolnost, s níž jsou obyčejní lidé ochotni podobný systém tolerovat, snad i vědomě podporovat. Hlavně když se „přestane krást“ a „kmotři půjdou bručet“.

Je smutné, že s pokrokem technologií se nepojí pokrok v myšlení lidí. Pak se ale nemáme čemu divit.  Celý text zde...

Standa Gross – Nečasův zářný vzor (Zdeněk Jemelík)

„Nehoda“ Petra Nečase není úplně novým úkazem v letopisech vládnoucích vrstev. Je z ní zřejmé, že bez ohledu na stranickou příslušnost projevují sklon k přesvědčení, že nakládání s bezpečnostními sbory jako s lokaji je samozřejmostí. O otrlosti jejich současných představitelů svědčí slavný výrok zbožného katolíka Marka Bendy, že došlo jen k „banálnímu překročení pravomoci“: jeho otrlost dosáhla takového stupně, že mu brání uvědomit si hrůznost skutečnosti, že vysocí důstojníci české armády poskvrnili svou vojenskou čest ochotou k lokajské službě politické chátře.

Stejně jako v kauze týmu „Mlýn“ také současné zneužití příslušníků bezpečnostních sborů usvědčuje danou společenskou skupinu z neúcty k právu, lépe řečeno z propadnutí víře, že zákony jsou jen pro plebs, zatímco „věrchušky“ se netýkají (quod licet iovi, non licet bovi…). Nasazení příslušníků vojenského zpravodajství k sledování osob podle požadavků ze sekretariátu předsedy vlády se nemělo uskutečnit bez předchozího souhlasu ministra obrany a pořizování fotografií vyžadovalo předběžný souhlas státního zástupce. S tím si ovšem Nečasova pravá ruka nelámala hlavu a ani vojákům protiprávnost požadavku nevadila, když nepřišel od obyčejného občana, ale z všemocné „Strakovky“, od lidí, v jejich očích stojících nad zákonem.  Celý text zde...

ČR: Od komunismu přes demokracii k vládě oligarchů (Petr Hampl)

Víte, jaký je rozdíl mezi mezi demokracií a policejním režimem? V demokracii vlády padají, protože jsou s nimi nespokojení voliči. Ve vojenských a policejních režimech vlády padají, protože je s nimi nespokojený nějaký policejní důstojník. Nebo magnát, do jehož vlivu takový policejní důstojník spadá... Síla policejního zásahu je v úzké koordinaci s největšími médii. Policisté správným způsobem pózují a poskytují novinářům důvěrné informace, média jim za odměnu poskytují krytí. Vznikla tak koalice, která je schopná bez problémů zničit úplně jakéhokoliv politika...

Mimochodem, v České republice je prý ročně rozkrádáno 100 miliard korun. Nikdo z podezřelých ovšem mezi zatčenými ani obviněnými není. Jsou jen dvě možná vysvětlení. Buď se u nás ve skutečnosti nekrade nebo takové „drobnosti“ nepředstavují pro protikorupční policii prioritu.  Celý text zde...

Aktualizace 19.6.2013 :

19.6.1942 byl popraven gen. Alois Eliáš, předseda protektorátní vlády spolupracující s odbojem.

20.6.1926 se narodil Milo Komínek, odbojář II. a III. odboje, dlouholetý vězeň bolševického režimu a dlouhá léta vydavatel Svědomí.

24.6.1913, před sto lety, se v Dolních Vilémovicích na Třebíčsku narodil Jan Kubiš. 27.5.1942 v Praze zaútočil bombou na R.Heydricha; padl 18.6.1942 při boji v obklíčení v kryptě pražského pravoslavného kostela Karla Boromejského, Němci později popravili třináct jeho příbuzných. Po provedení atentátu se Československo stalo jedním z významných členů spojenecké koalice v boji proti nacistům a už nebylo zpochybňováno právo Československa na poválečné obnovení v předmnichovských hranicích.

24.6.1942 byly vypáleny a srovnány se zemí Ležáky, 32 obyvatel zastřeleno.

Politika ve stylu retro

Valí se na nás informace o děsivě širokém záběru špehování v zemích mezinárodního demokratického společenství a lidských práv. ČR není výjimkou.

Česká policie se v té situaci buď pochlapila nebo plní zadání zdiskreditovat premiéra Nečase. Stíháním v řadách „elit“ připomněla, že ani „elity“ nesmí vše, vždyť podle Ústavy státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Dokáže policie polepšit „elity“ nebo „elity“ umravní policii?

Sám knížepankáč už nezákonnosti bagatelizuje „je nesmysl, aby kvůli sporu dvou bab, padla vláda“, ozval se i nápad na posílení imunity a výjimečnosti politiků - policie by neměla zasahovat do politických rozhodnutí a že nemá mít ani právo je posuzovat z hlediska, zda nejsou protiprávní.  Celý text zde...

Programové body mojej prezidentskej kampane (Vladimír Pavlík, občiansky kandidát na prezidenta SR)

Hovorí sa, že prezident je len figúrkou bez právomocí či v pozícii nejakého šuflikanta na podpisovanie zákonov či rôznych nariadení. Nie je to pravda. Prezident za podpory občanov má šancu získať tie najvyššie právomoci v tomto štáte, nepotrebuje na to ani zákony schválené parlamentom, tie mu udelia samotní občania, keď sa bude správať ako jeden z nich, ale občania musia vidieť, že si to zaslúži. Nie táraním či rôznymi frázami, ale hlavne reálnym vzťahom k vlastným občanom, k vlastnému štátu, keď z titulu svojej funkcie sa bude naďalej správať ako angažovaný občan. Myslím si, že môj program o tom hovorí dostatočne.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Komunista
Je to tvor bystrý a vždy pružný,
někdy je slabý, jindy mužný,
někdy jak lev řve ve zlosti,
jindy jak myš je v tichosti.

Tu skočí v levo, tu zas v pravo,
potravou je mu Rudé Právo,
při partajnické muzice
je mrštný jako opice.

Trojité salto zdolá hravě,
kontrasty míchá ve své hlavě,
on vskutku lip než před léty
dnes umí dělat přemety.

Slánského líbal na obraze
než vytáhli ho na provaze,
a když kat řekl: Hotovo!
Gottwaldu věřil na slovo.

Stalina ctil on v pevné víře
než dočetl se, že byl zvíře,
pár let pak věřil v Chruščeva,
než vsadil vše na Brežněva.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Proč EU trpí demokratickým deficitem? (Ryszard Legutko)

Evropská unie představuje řád i ducha liberální demokracie v té nejvíce zdegenerované podobě. Jestliže nejsilnější stránkou demokracie byly volby a v nich zabudovaná možnost výměny vládnoucí skupiny nebo změny vládního programu, udělala Evropská unie vše pro to, aby tuto možnost v maximální míře omezila. Neexistují žádné transparentní mechanismy mocenské změny ani řešení, která by voličům umožnila mít vliv na to, jakým směrem se bude vládnutí ubírat. Evropský parlament negeneruje vládnoucí skupinu a sám nemá velkou pravomoc; navíc, nepočítáme-li komunistické státy nebo některé autoritářské režimy, je patrně jedinou parlamentní institucí na světě, v níž neexistuje opozice. Nezávisle na tom, kdo ve volbách vítězí, v Evropském parlamentu už po dlouhá léta činí klíčová rozhodnutí stejné stranické uskupení a uskutečňuje se v něm stále stejná politika. Evropská vláda, přesněji řečeno něco, co vládu připomíná, jinými slovy Evropská komise, se neutváří na základě hlasování voličů, ale je na něm zcela nezávislá. Hlavní funkce plní v Evropské unii lidé, kteří nebyli zvoleni ve všeobecných volbách, a voliči nemají žádnou možnost je odvolat.  Celý text zde...

Konec pohádky o EU (Jan Kovanic)

Před deseti lety jsme se chystali k referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii... Účast v něm byla 55,21 %. Pro naše členství v EU bylo 77,33 % voličů, já taky. Od té doby se však dosti změnilo. EU už není ta EU, jako v době onoho referenda... Můžeme diskutovat, jestli je dobře nebo jestli je špatně být součástí evropského státu. Velice mě přitom zarazila snaha evropských politiků tuto věc zatajit. (Což je další důvod proti vzniku jednotného evropskému státu.) Ale protože se měl zásadně měnit charakter EU, mělo být i v ČR o této změně provedeno referendum. A nešlo jen o to, že by se EU změnila v unitární stát. Při čtení návrhu oné ústavy jsem si totiž se zděšením uvědomil, že by to byl stát totalitní, plně srovnatelný s bývalým RVHP pod vedením Sovětského svazu a politbyra jeho komunistické strany.  Celý text zde...

Jaro přichází z Kremlu, mráz z Paříže: Stop podpoře homosexuální propagandy mezi nezletilými vs. nechutná homo propaganda v Česku. (Petr Hájek)

Ruský parlament dnes schválil zákon o zákazu propagace homosexuality mezi nezletilou mládeží. Česká televize je pobouřena a nechápe: Totální většina společnosti se zákonem souhlasí? Jak je to možné?  Celý text zde...

Aktualizace 12.6.2013 :

14. června uplyne 215 let od narození Františka Palackého. Ten se řídil heslem swůj k swému a wždy dle pravdy, a prací si vysloužil titul historiograf království českého a neoficiální čestné jméno Otec národa. Jako politik Palacký spojoval osud Čechů se státem rakouským, federací rovnoprávných národů, tvořící protiváhu mocenským zájmům Německa a Ruska. Jenže Franz Josef neocenil loajalitu Čechů, ale odboj maďarský, a provedl vyrovnání jen rakousko-uherské. Palacký pak uznal byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm, a Češi, že Franz Josef rozumí jen odboji.

Co s povodňovou vlnou (František Rozhoň)
...Ne každý je ochoten „kvůli ochraně před povodní“ trvale žít mezi ploty, a povodňové vlnky a vlny hrozí dál v důsledku dnes běžných lokálních přívalových dešťů. Věci mohou fungovat i jinak.

Stačí změnit filosofii a nesnažit se jen poslat vodní živel do obcí dál po proudu, ale i přimět obce na jednom toku (jak na řece, tak na potoku, vždyť v Týnci nad Sázavou letos škodily potoky Křešický a Janovický), aby společně pracovaly na tom, aby se případný vodní živel zklidnil už „na horním toku“; aby po průtrži mračen se voda nejprve rozlila tam, kde neškodí vůbec nebo málo, a pak odtékala delší dobu. Tomu napomáhaly i hrázky, suché poldry, které místo dnešních zábran stavěli už naši předci.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Bůh svěřil poslání chránit stvoření lidem, nikoli penězům
Útoky tzv. opozičních tlup proti křesťanům v Sýrii pokračují
Šest let vězení a 300 ran pro libanonského křesťana za to, že obrátil mladého Saúda na křesťanství
  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Vraťte se zpátky!
Vraťte se zpátky, pomýlení!
Volají z Prahy do světa,
Vše k lepšímu se u nás mění
a lid už opět nereptá.

Vraťte se zpátky! Strana čeká,
by objala ty tisíce,
je za mřížemi postel měkká
pro ty, kdož přešli hranice.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Povodně v minulosti a dnes (Aleš Uhlíř)

Možná si pamětníci vzpomenou na školní léta, na hodiny zeměpisu, kde se v souvislosti s přehradami pokládal problém povodní v Československu za definitivně vyřešený.  Celý text zde...

Povodně a policejní železná pěst (Urza)

Už od malička nás stát skrze školy vytrvale utvrzuje v tom, že žijeme ve svobodné společnosti, jelikož vlastně demokracie a svoboda jedno jsou; a snaha je to úspěšná, neboť snad žádný jiný blud není mezi lidmi rozšířen tak intenzivně. Důležité je, že tu nemáme policejní stát, vládu jedné Strany a podobně. Když se však najde „důvod“… co všechno jsme ochotni tolerovat?  Celý text zde...

Zákon jako nástroj zločinu (Martin Stín)

Kouzlem nechtěného působí náhoda, že právě 3.června 2013, v den vyhlášení rozhodnutí Ústavního soudu ČR o ústavní stížnosti strany Věci veřejné proti zákonu o majetkovém vypořádání státu s církvemi, server ePravo přinesl inspirativní rozhovor s předsedkyní Nejvyššího soudu ČR Ivou Brožovou. Nejvyšší představitelka obecného soudnictví v něm mimo jiné upozorňuje, že zkušenost z nacistické a komunistické totalitní minulosti ospravedlňuje požadavek, aby se právo nevyčerpávalo jen formalistickým lpěním na znění zákonů, ale aby zachovávalo soulad s hodnotovým řádem. Připomíná, že právě totalitní režimy dokázaly pod zástěrkou dodržování zákonnosti zneužít formálního „práva ke kriminalizaci a likvidaci jednotlivce, což přesvědčivě dokládají Norimberské rasové zákony nebo zákony proti třídnímu nepříteli“.  Celý text zde...

Aktualizace 5.6.2013 :

Otvorený list RNDr. Karolovi Ondriašovi, DrSc

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov so sídlom v Slovenskej republike zaslalo 28.5.2013 otevřený dopis následujícího znění:

Vážený pán Ondriáš,

dňa 24.mája 2013 ste vo vysielaní Slobodného vysielača, okrem spochybňovania zločinov stalinizmu, uviedol na základe Vami uvádzaných vedeckých štúdii, že masaker v Katynskom lese nespáchali sovietske bezpečnostné zložky na príkaz Stalina, ale z tohto zločinu ste obvinil Nemcov.  Celý text zde...

Ostrava město poezie

V rámci tohoto cyklu proběhne autorské čtení ve čtvrtek 6. června 2013 od 18 hodin ve Staré Aréně na ostravském Masarykově náměstí. Účinkují básníci a prozaici Irena Kopecká, Jan Kukuczka (oba přispěvatelé časopisu Svědomí), dále Břetislav Olšer, Lydie Romanská, J.M.Skalná, Miroslav Sehnal, Miroslav Stoniš, Břetislav Uhlář. Vstup volný.  Celý text zde...

Důvěra – to je to, co schází II. (Petr Hannig)

...Sebejistota je velmi důležitá a pramení z pocitu, že tu máme spoluobčany, na které jsme právem hrdi a tím nemyslím jen špičkové sportovce, tím myslím všechny ty drobné a smysluplné pracovní úkony, které naši občané konají a bez kterých se neobejdeme, počínaje úklidem a konče na sále našich lékařů, kteří nám zachraňují životy, našich učitelů, kteří jsou zde stále nedoceněni, našich dělníků, kteří nejen, že nejsou doceněni, ale kteří jsou i často psychicky deptáni až ponižováni. Ta negativa musí z naší přítomnosti pryč a my pro to budeme konat maximum tím, že budeme dál tu mravenčí poctivou práci vykonávat a zároveň budeme své okolí vlastním příkladem motivovat k hrdosti.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Ó, liberále!
Pojď na mou hruď, ó liberále,
do přátelského objetí,
Společně spolu půjdem dále,
minulost vytřem z paměti.

Co na tom, že jsi komunista,
dál vzýváš Marxe, Lenina,
když ztratils funkce, teplá místa,
v exilu jsi dnes hrdina!  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde :

Kacířské úvahy nad švédskými nepokoji (Dan Drápal)
...Nevím, kdo je autorem výroku: "Poučuj dítě o jeho povinnostech a vychováš z něj činorodého člověka. Poučuj ho o jeho právech a vychováš z něj rebela." Nicméně tento výrok považuji za pravdivý. Zřejmě – alespoň do jisté míry – platí nejen o dětech, ale i o (přinejmenším některých) přistěhovalcích. Spolu s bobtnáním nejrůznějších práv a nároků se prosadil bezbřehý individualismus. Vše ostatní začalo být označováno za "sociální konstrukt" – ať už to je rodina nebo národ. Levicově-liberální establishment začal bojovat proti rodině i proti národu. Nedá se říci, že neúspěšně. Právě skandinávské země jsou teritoriem, na němž byla klasická rodina již téměř zcela vymýcena. Rozbít rodinu dá hodně práce, ale když se lidé hodně snaží, tak se to podaří. Zatím se příliš nedaří rozbíjení národů.  Celý text zde...

Rychlé peníze a oživení ekonomiky krizových zemí (Petr Robejšek)
...Jihoevropské ekonomie leží v mrákotách a levné peníze na tom nic nemění. Miliardy se sice v bankách shlukují do nové bubliny na prasknutí, ale neodvažují se vystrčit nos do reálné ekonomiky. Za přepážkami se zasekly ze dvou důvodů: Jednak proto, že banky mají obavy půjčovat, jelikož pochybují o šancích investic. Ale většinou bankéřům chybí investoři, kterým by mohli ukázat dveře. Podnikatelé nechtějí ani levné peníze, protože nevěří v návratnost investic. Tím také dosti přesně posuzují nedůvěru občanů v lepší budoucnost a jejich neochotu konzumovat.

Oběh peněz v krizových zemích je tedy přerušen a kruh se přesto uzavírá - ve stagnaci. Chybějící investice jsou chybějící pracovní místa a klesající životní úroveň. Odtud vede přímá cesta k politické nestabilitě.

Když transfuze peněžními konzervami z finančního centra kontinentu nepomáhá, co zkusit rozhýbat peníze lokálně? Ale jde to vůbec? Ano a existuje dokonce vyzkoušené řešení.  Celý text zde...

Fašisté, rasisté a antisemité slaví. Víte proč? (Ladislav Zemánek)
...Názory Richarda Wagnera nemusejí každého nadchnout, lze s nimi polemizovat - což je dokonce žádoucí. Ale rázem zavrhnout jeho dílo jen proto, že byl přesvědčen, že existují lidské rasy a že některé jsou v některých ohledech lepší než jiné, je vrcholem slabosti. Právě to se dnes mnohde děje... I on se stal obětí novodobé cenzury, obětí malosti a slabosti, kterou značná část západních elit po 2. světové válce zakrývá závojem domnělé tolerance, otevřenosti, rovnosti, bratrství, volnosti. Za těmito báječnými ideály ovšem číhají síly, které se stále více podobají svým totalitním vzorům.  Celý text zde...

Aktualizace 29.5.2013 :

Jak dělnický prezident odsoudil kult dělníků (František Rozhoň)

Na přelomu května a června 1953 představil svou pravou tvář prezident Antonín Zápotocký, podle dobové propagandy dělnický prezident a hodný člověk milující zvláště děti. Poté, co vedení státostrany KSČ rozhodlo o provedení měnové reformy ve dnech 31.5.-1.6.1953 a ministr národní bezpečnosti Karol Bacílek uvedl do pohotovosti policejní síly, odvysílal Československý rozhlas lež pana prezidenta, že naše měna je pevná a zprávy o chystané měnové reformě jsou jen fámy šířené třídním nepřítelem. „Reforma“ proběhla a vynesla státu přes 14 miliard korun, kterými stát umořil svůj dluh a ještě mu zbylo. O ty miliardy přišel lid, režisér Jiří Menzel vzpomínal našetřili jsme si na kolo, nestačili jsme si ho koupit, po reformě koupili jsme si kedlubny.

„Reforma“ také připomněla lidu, že když všichni jsme si rovni, někteří mají privilegia - při „reformní“ výměně peněz měl dělník práva, která neměl třeba soukromě hospodařící zemědělec. Přesto reforma přiměla ke vzpouře především dělníky v Plzni. Ke stávkám a demonstracím došlo i v jiných místech republiky, ale byly omezenější, neměly výraznější podporu veřejnosti.  Celý text zde...

Důvěra – to je to, co schází I. (Petr Hannig)

Lež a nenávist vítězí na všech frontách, pravda se s láskou krčí v koutku. Nemyslím ovšem tu pravdu s láskou, kterou známe jako program. Myslím tím obyčejný lidský cit pro spravedlnost, pro dobro.

Na jedné z přednášek, které se v závěru vždy mění na diskuzi, mi jeden erudovaný ekonom dal za pravdu, když jsem vyřkl tuto myšlenku: „ Problémem je, že schází důvěra v cokoliv. Lidé byli mnohokrát oklamáni, obelháni, že už nevěří nikomu a ničemu. Proto jakákoliv, byť rozumná myšlenka, nový koncept, šance nasměrovat věci k lepšímu, nemá naději na úspěch.“  Celý text listárny zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Daj-li medajli?
Daj-li medajli - nedaj-li?
zpívá si dneska jeden pán,
jak před lety náš velký komik,
a zpěvák, Vlasta Burián.
Daj-li, medajli nedaj-li
lokaji v Praze u žlabu,
a když i dají, bude-li to,
ZA ZÁSLUHY A VÝSTAVBU?  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde :

Ohrožená demokracie (Petr Robejšek)

Demokracie je údajně v krizi. Jako rozhodovací mechanismus je prý příliš komplikovaná, pomalá a úzce spjatá s národním státem. Proto není schopná řešit aktuální výzvy, které mají nadnárodní rozměr. A tak je řeč o nutnosti vzdát se některých demokratických svobod ve prospěch účinného kontinentálního a globálního vládnutí. Oponuji této úvaze a zastávám názor, že demokracie není v krizi, nýbrž v nebezpečí. Je ohrožena elitou, která má sklon připisovat si více schopností, než kolik jich má, a přisvojovat si více moci, než jí přísluší...

Demokracie může i v 21. století plnit tu funkci, kterou má od svého vzniku. Nutit vládnoucí k hledání skutečných alternativ a umožňovat ovládaným podílet se na moci a vybrat si jinou vládu bez použití násilí.  Celý text zde...

Skandál na Sudetendeutscher Tagu (Václav Vlk st.)

...Václav Bělohradský... říká: Sudetoněmecký diskurz v různých svých formách je také stále podstatnější součástí umělecké reflexe našich dějin jak v literární, tak filmové tvorbě. Jeho stále souhlasnější recepce je jistě také důsledkem únavy Čechů z jejich neúspěšných politických dějin… Jen si vzpomeňme na vyloženě antičeská, vyrobená za cizí peníze anebo cizími, a to většinou německy mluvícími okruhy, adorovaná díla, kde se agresivní protičeská a proněmecká často i pronacistická propagace skrývá za "uměním" a "hledáním pravdy", jako jsou knihy "Bergersdorf" od H. Kennel, "Zamlčené dějiny" od Tomáše Krystlíka, "Vyhnání Gerty Schnirch" od Kateřiny Tučkové či film "Habermannův mlýn" od Juraje Herze. Ten osobně považuji za největší lidské selhání jak režiséra, tak herců, je totiž dnešním pandánem nacistického filmu Žid Süss. O vylhanosti celého filmu musel režisér Hertz vědět, protože se potomci lidí v příběhu ztvárněných bránili i podáním žaloby. Tu však český soud odmítl pod nechutnou záminkou, že se "jedná o umělecké dílo".  Celý text zde...

President, který kopl do vosího hnízda? (Vladimír Čermák)

Spor o profesury. Nejde zde o to, zda president musí, či nemusí odsouhlasit udělení profesury jednomu stávajícímu docentovi, jak ji prezentují četná média a někteří politici. Jde spíše o to, jakou reálnou hodnotu takový titul má v dnešní české společnosti a také pro ty, kteří o něj usilují. Vždyť přece není normální, že naprostá většina dnešních odborných asistentů nesoucích tíhu výuky na veřejných či státních vysokých školách má dnes podstatně vyšší úroveň odbornosti, než ti otitulovaní (lhostejno zda doc. či prof.). Spor se dal očekávat již dávno, ale stále chyběl subjekt, který by se odvážil jej otevřít.  Celý text zde...

Vítejte v Kocourkově! (Petr Žantovský)

Vítejte z dalekých cest zpátky doma, ve městě Kocourkově. Zdalipak víte, co se u nás událo? Tak třeba: Ministr financí pravicové vlády zvyšuje daně a říká, že je to pro zlepšení kapitalismu.

Ministr průmyslu pravicové vlády vyhlašuje svatou válku pořadatelům prodejních akcí a říká, že je to pro dobro důchodců, kteří se sami nedokážou rozhodnout na takové akce nejít a nekoupit si tam zboží, jehož cena stonásobně převyšuje jejich penzi.  Celý text zde...

Aktualizace 22.5.2013 :

Milo Komínek
vydavatel Svědomí, který slovem i se zbraní v ruce se dokázal postavit proti nacistům i bolševikům, který zabezpečil rodinu, pomáhal přátelům a zbytečně neublížil snad ani mouše, který vyprávěním dokázal upoutat dnešní mladé a starší upozornit na nedostatky dnešní svobody a demokracie, který byl pomlouván jako údajný extremista, zemřel před třemi roky 25. května 2010 ve frýdecké nemocnici.
Čest jeho památce. Stručný životopis zde...

Stav zákonnosti právě teď (František Rozhoň)

Akademická obec už dlouhá léta profesorské/docentské jmenování dostává z rukou prezidenta. Obci to snad dělalo dobře, zvláště když prezident se dlouhá léta nevměšoval do této vlastní pravomoci; za bolševika se ani vměšovat nemohl, neb o profesuře/docentuře rozhodovala Strana stejně jako o jeho působení ve funkci prezidenta. Jenže už přes dva měsíce máme prezidentem Zemana a ten dal najevo, že s jeho nevměšováním do vlastních pravomocí nelze počítat; řekl i ve Sněmovně neočekávejte… ode mě, že budu úředníkem, který… bude bezmyšlenkovitě podepisovat vše, co mu na ten psací stůl přistane. Když Zeman začal váhat s jmenováním Martina Putny, který si do jména vkládá Céčko, profesorem sociální a kulturní antropologie (?), udělala z toho média kauzu.  Celý text zde...

Projev předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky na Terezínské tryzně dne 19.5.2013

...Zejména vám, mladým, připomínám, jak existenčně důležité pro národ je znát vlastní dějiny, vědět odkud a kam kráčíme. Proto odmítáme jakékoliv pokusy historií manipulovat, přepisovat či ji zamlčovat. Jestliže národ na svou minulost zapomene, ztrácí velkou část sebe sama, smysl svého bytí a hodnot. Trhá se pouto mezi ním a jeho předky.

Jsou-li mu dějiny vzaty násilím, má to pro něj dopad daleko tragičtější. Ne náhodou okupační moc v rámci likvidace českého národa od počátku protektorátu zakázala výuku českých dějin ve školách.

Národ zbavený své paměti – dějin, se snadněji ovládá a ničí. A tak se ptám, komu a čemu slouží novináři, neváhající české dějiny tak hrubě zkreslovat?!  Celý text zde...

Z našich dějin na těchto stránkách:
Politici: Se sousedy nelze žít  Celý text zde...
Parazité revoluce aneb Zvěrstva bez trestu poprvé  Celý text zde...
Za hranicemi to nebylo lepší  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Kde zvítězila komuna
Kde zvítězila komuna,
kde rodná vládne strana,
tam svobodě a pokroku
již odzvonila hrana.

Kde mají Únor Vítězný,
a vládu lidu ryzí,
tam lidská práva k smíchu jsou
a lidskost - pojem cizí!  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

MUS a amnestie (Martin Stín)

V souvislosti s rozeštváváním veřejnosti kvůli dopadům amnestie na poškozené se zakořenil obecný názor, že kdo byl obviněn, je zcela jistě vinen, musí být odsouzen a poškození se pak podělí o jeho majetek, i když už třeba ani žádný nemá. Z toho se odvozuje, že abolice zmařila nepochybně zasloužené dopravení obviněných za mříže a poškozeným ztížila až znemožnila přístup k náhradě škody. Presumpce viny Stalinova zločinného prokurátora Andreje Vyšinského se díky odpůrcům amnestie dočkala v českém Absurdistánu nového rozkvětu...

Bylo by dobře, kdyby si naše orgány činné v trestním řízení vzaly odstrašující příklad z ostudy v kauze Mostecké uhelné a rozhlédly se, zda za kouřovou clonou štvaní proti amnestii, šarvátky mezi Lenkou Bradáčovou a Tomášem Martincem, vtipkování o viróze Miloše Zemana či mediálního humbuku kolem dlouhého vazebního stíhání Davida Ratha nevznikají nepozorovaně nové „Mostecké“. V úvahu přichází např. "kauza Sazka" nebo ještě více t.zv. církevní restituce, proti nimž je "kauza MUS" trpaslík.  Celý text zde...

Ticho před bouřkou (Ivan Hoffman)

...Změna, ke které se schyluje, není patrná v médiích, neboť zpravodajství se točí kolem stran a politiků, co jsou zrovna u moci. Pro nezávislé osobnosti, kterým se podaří oslovit občany, mají novináři zpravidla nálepku „populista", neboť popsat věci jak jsou je u nás považováno za nevkusné podbízení se nesvéprávné ulici.  Celý text zde...

Úsvit - pravdivý příběh o mé knize (Pavel Kohout)

...Příčina marazmu v politice není „v lidech“, jak zní oblíbená floskule. Je to systémová vada... Dobrý systém omezuje pokušení. Vede i průměrné lidi, aby se chovali rozumně a slušně. Špatný systém uvolňuje vše zlé, co v lidech je... Úsvit má cíl: změnit systém... Úsvit je americká ústava upravená pro poměry moderního unitárního státu a doplněná dluhovou brzdou švýcarského typu. Žádný populismus, žádné experimenty. Naopak, návrat k myšlenkám autorů, jakými byli George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson a další otcové americké ústavy. Plus moderní švýcarští ekonomové... Jeden politolog, který knihu zjevně nečetl, dokonce označil Úsvit za „romantický fašismus“. Takže američtí Otcové zakladatelé byli fašisté, díky za vysvětlení, pane Pehe.  Celý text zde...

Aktualizace 15.5.2013 :

Svatý Václav na řetěze (Jaroslav Hutka)

Dovolili mu to jen osm let. Letos si Češi svatého Václava zase uvázali na řetěz. Nebyli to rudí komunisté okupované země, ale modří ptáci občanské demokracie z radnice Prahy 1. Důvod je pokrytecky stejný: „aby lidé nepoškodili pomník národního patrona.“  Celý text zde...

K pietám v Motole a v Mauthausenu (František Rozhoň)
...V neděli 12. května za účasti tisíců lidí z různých koutů světa se konal pochod národů po apellplatzu koncentráku zřízeného vyznavači antikomunismu v Mauthausenu. O tuto hojně navštívenou akci neměly zájem ani naše sdělovací prostředky, ani vrcholní politici, přestože KT Mauthausen měl s našinci hodně společného - vždyť sám (dnes chválený) R. Heydrich rozhodl, že sem budou odváženi nepohodlní lidé třeba proto, aby jejich popravy „doma“ nebudily kontroverze. „Rekord“ byl zaznamenán 24. 10. 1942, kdy tu bylo popraveno 262 našich odpůrců nacistického režimu. V Místnosti jmen, kde jsou bez problémů jména více než 81 000 osob zemřelých v KT Mauthausen a v pobočných táborech, je 3 350 jmen z bývalého Československa.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Amnestijní
Vracím se zpátky, nechci trpět,
žít dál bez českých lívanců,
nemohu žít bez našich vdolků
a bez soudružských kopanců.

Já chci žít tak, jak strana káže,
jinak žít stejně neumím,
proč noviny číst v cizí řeči,
Rudému Právu rozumím.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Zvláštní to oslava osvobození (Václav Vlk st.)

Když je nějaké výročí, je vhodné k tomu napsat nějaký článek. To ví každý redaktor i editor, který od redaktora článek objedná. A ten napíše. A protože právě proběhlo další výročí konce světové války, té války, kterou jme jako národ přežili jen s velkým štěstím a při mnoha obětech, objevily se články. Zajímavé.  Celý text zde...

Život ve tvaru ”L” – musíme si zvykat (Milan Zelený)

...Pověstný „vlak dějin“ jsme nechali zase ujet a budeme se snažit opět naskakovat za jízdy… Lidé se připravovali na budoucnost tak, že se vraceli do minulosti. Volili jen ty, které „znali“, protože se báli všeho nového a neznámého. Jejich svět byl plně „na podpoře“ – nezajímalo je podnikání, ale podpora podnikání, ne inovace, ale podpora inovací, atp... Některé chabě informované kruhy připisují současnou krizi jakémusi „selhání“ kapitalismu svobodného trhu. Nic nemůže být dále od pravdy. Opravdové selhání se týká státu, politických ideologů a stran, kteří svými hrubými intervencemi svobodné trhy deformovali a kapitalismus zkorumpovali. Zde, na adresu politiků, je třeba žalovat to potřebné J´accuse  Celý text zde...

Volby jako rituál kolektivismu (Luboš Zálom)

Již jsme si tak nějak zvykli, tedy alespoň většina z nás, že stát nám díl po dílu ukrajuje naši svobodu a zakazuje nám to či ono. Zatímco centrálně plánovanou ekonomiku doby před rokem 1989 bychom mohli nazvat příkazovou, dnešní stav můžeme bez dlouhého váhání označit jako ekonomiku zákazovou. Protože státní zákaz se stává stále pevnější součástí našeho každodenního života.  Celý text zde...

Aktualizace 7.5.2013 :

Český rozhlas slaví (František Rozhoň)

Československý rozhlas začal pravidelně vysílat jako Radiojournal 18. května1923 a za pár dní tedy bude vysílat (s nástupcem Českým rozhlasem) už devadesát let, z toho většinu v totalitních časech. V nich mohl rozhlas bavit / vzdělávat, ale musel posluchače oblbovat - jen soustavná propaganda se neosvědčila, protože při ní lidé vypínali své přijímače. Když teď Český rozhlas vysílá sebechválu, že v dobách dobrých i špatných je tu pro nás, nemá pravdu - ještě v začátcích Sametu byl na straně establishmentu a podílel se na očerňování slušných lidí a obelhávání posluchačů, neb život mnohdy šel jinak, než vypadal v podání rozhlasového zpravodajství.

Pak přišel Samet, kterému se posměšně říkalo a říká „převlékání kabátů“ – o Sametu Čalfa, teď Picek a Fenyk jsou důkazem, že kdo převlékl kabát včas, dostal zpravidla nálepku ochránce demokracie. Neměl bych se tedy divit, když i rozhlasáci zase či ještě hlídají demokracii způsobem popsaným o odstavec výš.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Papež František: Společnost, která nenabízí práci všem, není spravedlivá
Křesťané jsou obětním beránkem vývoje na Středním východě  Celý text zde...

Hnutí Pro život ČR zahajuje českou část evropské iniciativy Jeden z nás

EU-politici stvořili mechanismus zvaný Evropská občanská iniciativa, prý umožňující lidem v EU mluvit Evropské komisi do její agendy. Za rok, co tento mechanizmus funguje, nepodařilo žádné z dosavadních čtrnácti iniciativ splnit náročná byrokratická kritéria a přimět Evropskou komisi, aby se hlasem zdola zabývala.

Nyní hnutí Pro život ČR koordinuje českou část evropské iniciativy Jeden z nás, jejímž cílem je získat alespoň 1 milion podpisů z alespoň sedmi členských států Evropské unie pod petici, žádající zastavení evropského financování aktivit, při nichž dochází k ničení lidských embryí.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Jsem pro!
Být neutrálem, jaká krása!
nad myšlenkou tou mnohý jásá,
já přidávám se, volám: Sláva!
budeme opět mít svá práva!
  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Kolikrát Třetí říše v květnu 1945 kapitulovala? (Martin Horský)

Nebylo to jen jednou. Stalin a Spojenci sice přijali od německé vlády kapitulaci 9. května, ale Německo opakovaně skládalo zbraně už od 3. května.  Celý text zde...

Jak vymývat mozky (Miloslav Bednář)

Veřejné stanovisko prezidenta republiky o velezradě většiny československých Němců, jež učinil před státní návštěvou Rakouska, vyvolalo očekávané reakce. Rakouský kancléř se s českým prezidentem nesetkal a u nás spustila bubnová palba morálně domněle zcela čistokrevné party, překládající myšlenkové výkony sudetoněmeckého landsmanšaftu z němčiny do češtiny. Prý je to jednoduché: Češi se po válce dopustili genocidy, tedy národního vyhlazování, jako Němci za války.  Celý text zde...

Znalec versus náckové? Nikoli - jediný správný názor versus svoboda slova

…Ve svobodné zemi nemá stát ani nikdo jiný právo určovat, co je "správný" a "nesprávný" názor. Krom toho, že je to přesně ona socialistická arogance "víme lépe než vy, který názor je dobrý..." to totiž nutně sklouzne k onomu "...a vnutíme vám to - pro vaše dobro." Člověku je pak zákonem sebrána možnosti si něco myslet ve své vlastní hlavě - a samotný život se stane "think-crimem" jako z Orwellova "1984".
Definování a vymáhání "jediných správných názorů" a v důsledku toho "jediných správných projevů" je doména totalitních režimů. Jak řekl profesor Noam Chomsky (mimochodem Žid), »svoboda projevu znamená svobodu těch projevů, se kterými nesouhlasíme a které se nám hnusí. I Stalin nebo Goebbels poskytovali svobodu názorům, s nimiž souhlasili.«  Celý text zde...

Boj o ÚSTR poškozuje i obraz disidentů (Václav Vlk st.)

…Dnes prakticky není u nás nikdo, na koho by se nedala vytáhnout anebo vyfabrikovat nějaká špína. Na něj, na tatínka, na dědečka, na kohokoliv. To je určitě základní podmínka pro společné vládnutí ČSSD a KSČM. KSČM nemá na vyšší místa, jak se ukázalo, nikoho, kdo by nebyl zapleten do udávání, podvodů, lhaní a účasti na zotročování vlastního národa. Ještě více se archivů bojí mnozí v ČSSD, a to nejen ti převlečení normalizační kádři, ale i ti, kdo jedou v různých šmé dodnes.

Myslím, že je to Jiřímu Dienstbierovi jedno, ale celé toto jednání, to paktování se stalinisty a normalizátory jen přesvědčuje lidi o tom, že disidenti nebyli nic jiného než ta parta bolševiků, co v roce 1968 prohrála. A to se mne osobně týká.  Celý text zde...

Aktualizace 2.5.2013 :

Po Wonkovi Šimeček? (František Rozhoň)

Za fašismu, nacismu, bolševismu patřilo ponižování člověka takříkajíc k věci – pár dní před „čarodějnicemi“ jsme si připomněli, že nedlouho před sametem byl orgány činnými v trestním řízení ponižován až k smrti „nebezpečný“ Pavel Wonka. Po sametovém převlékání kabátů ponižování neskončilo, a dál se na něm podílí i ti, kteří by ponižování měli zabraňovat. Já mám natrvalo v paměti, jak byl deptán dlouholetý vydavatel Svědomí Milo Komínek... cítil se ponižován podobně jako po Únoru v bolševickém lochu. Podle advokáta prestižní mezinárodní kanceláře Václava Vlka to nemá zrovna jednoduché nikdo, koho si vyhlídne byť jen lokální policista - orgány činné v trestním řízení dnes a denně někoho bezdůvodně šikanují a neexistuje za to sankce a proti tomu příslušná obrana.

Na osud Pavla Wonky i slova Václava Vlka jsem musel myslet, když jsem na „čarodějnice“ (30. 4. 2013) sledoval u brněnského Městského soudu další souzení obžalovaného ing. arch. Lumíra Šimečka.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Špatná chvíle
Do sklenky hledím zarputile,
zas přišla na mne špatná chvíle,
zas čítám roky, měsíce,
a nepočítám sklenice.

Zas vidím roky promarněné,
v nich známé tváře ustrašené,
nesvornost, která ubíjí...
Zas se dnes řádně opiji!  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Koho vlastně potřebujeme? (Ivan Pilný)

...K čemu stát vlastně potřebujeme?... Státy byly a jsou zakládány na základě jednoduché úvahy – omezením určitých svobod a práv jednotlivce a jejich regulací vytvořit prospěšné služby a pravidla usnadňující život většině a umožňující koexistenci občanů v daném společenství... Starosta, učitel, farář, policista, hostinský nebo hokynář, lékař, zedník nebo opravář, hasič. To jsou ti, skrze které vnímáme stát. Co mají nebo spíše by měli mít společného se státem?  Celý text zde...

Pavel Blažek počtvrté (Zdeněk Jemelík)

Ministr Pavel Blažek je velmi inteligentní... politik... Jeho vystoupení z 18.dubna 2013 na podporu jmenování rudého vojenského prokurátora Jaroslava Fenyka ústavním soudcem doplnilo jeho obraz...

Služba v orgánech vynucování poslušnosti občanům vnuceného řádu tak má povahu vlastizrady. Právnicky vzdělaný člověk patrně věděl, jaká je povaha režimu, jemuž chce dobrovolně sloužit. Vstupem do služby ve vojenské prokuratuře se uchazeč zavázal podrobit se vojenské kázni a posílat před soud i obžalované, jejichž trestné činy by měly povahu odporu proti režimu nebo jiného projevu svědomí.

Je tedy otázka, zda člověk, který se odhodlal vykonávat takovou službu, je skutečně dobrý právník, když nerozpoznal, že se zavazuje ke službě protiprávnímu režimu. Nebo byl tak otrlý, že sice věděl, ale bylo mu to jedno, neboť šel jen po svém prospěchu a nepočítal s tím, že by se režim mohl za jeho života zhroutit ? A která z těch dvou možností je horší ?  Celý text zde...

Evropa zdola (Ivan Hoffman)

Evropská občanská iniciativa je mechanismus, umožňující lidem v EU mluvit Evropské komisi do její agendy. Jedná se ovšem o mechanizmus stvořený politiky a ti jsou raději, když jim do jejich počínání občané nemluví. Tím lze vysvětlit, že se za rok, co tento mechanizmus funguje, nepodařilo žádné z dosavadních čtrnácti iniciativ splnit náročná byrokratická kritéria a přimět Evropskou komisi, aby se hlasem zdola zabývala.  Celý text zde...

Jak vyškrtnout slovo z jazyka? (Martin Neznal)

Čecháček?... Slovo jako stvořené na důkaz, že mohou být na světě i zdrobněliny odporné. Slovo v nedobrém smyslu, sebemrskačské a mazochistické. Vím sic, dobře vím, a dovedl bych toho uvést příklady: vyšlo už i z per drahých i mně, zaznělo už i z úst mužů, které bolela přízemní malost, slamotrusovská okresnost jejich okolí, žabomyšiáda života, který viděli kolem sebe. Ale daleko častěji – tak za protektorátu – jsem to slovo četl od lidí nanicovatých, od podlců. Oháněli se tím slovem, aby stáhli lid své krve tam, kde oni sami vězeli odjakživa.  Celý text zde...

Aktualizace 17.4.2013 :

Vzpomínka na Pavla Wonku

Dne 26.4. to bude 25 let, kdy v hradecké věznici zemřel za otřesných okolností Pavel Wonka. Za jeho týrání a nezákonné věznění nebyl nikdo potrestán.

Dne 25.4.2013 v 18 hodin bude sloužena mše svatá za Pavla Wonku a jeho maminku v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí.  Celý text zde...

Pavel Wonka: 23.1.1953 - 26.4.1988

Tam, kde si elita přisvojí téměř veškerá práva a zbylé, větší části společnosti přenechá jen povinnosti, zaniká řád a vzniká chaos zvladatelný jen zmrazením celé společnosti a jejím ochromením strachem. Kdo se jednou ocitne na cestě zastrašování, musí v ní stále pokračovat a stupňovat.  Celý text zde...

Přežily myšlenky komunismu i praxe bolševismu (František Rozhoň)

Stěžuje si na Neviditelném psu Tomáš Haas, že lidé už neříkají „za komunismu“, ale za „totality" či za „totáče". Haas si klade otázku, zda to je náhoda nebo je to něco uměle vzniklého a udržováno. Já mu odpovím, že naopak končí rétorika uměle vzniklá a udržovaná. Lidé si začínají uvědomovat, že pojem „komunismus“ se po Sametu stal nálepkou pro předlistopadový režim odvozenou (nejen podle Jana Šinágla) z názvu tehdy vládnoucí strany. Tu nálepku však zpochybňuje i fakt, že prakticky stejný režim byl v Polsku, Maďarsku a východním Německu, kde strany s tím názvem nevládly.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Turisté z Česka

Pobřeží Jadranu;
koukám do dáli,
všude jen turisté
z Česka se válí.

Zde leží ředitel
karvínských dolů,
a fízl Cucátko
sedí u molu.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Svoboda projevu: Liberální pohled (Bohumír Žídek)

Liberální pojetí svobody projevu bývá odpůrci často dezinterpretováno či přímo nepochopeno. Současné zákony České republiky a jejich aplikace orgány činnými v trestním řízení umožňují postihovat svobodu projevu zejména v případě přímé či nepřímé propagace neonacismu. Mnoho lidí potírání neonacistických projevů podporuje. Někteří z nich dokonce volají po tom, aby byly potírány i projevy komunistické, neboť i to naše zákony umožňují. Pro klasického liberála je takový postoj zcela nepřijatelný.  Celý text zde...

Nenechme se vydírat ústavem pro studium totality (Jan Schneider)

...A že ÚSTR je orwellovskou institucí na ovládnutí historie, o tom snad netřeba pochybovat. Její bývalý ředitel Daniel Herman i premiér Petr Nečas nám vyjevili svá i její ledví, když spor o údajně vědeckou instituci vykládají jako boj o „klíče k historii“ a „monopol (!) na výklad našich nedávných dějin“. Nadto ještě se opírají o uzákoněný (!) výklad dějin a zakazují bádat o klíčovém pojmu „totalita“.  Celý text zde...

Děti disidentů se haštěřily, kdo chce v ÚSTR zavést komunistické praktiky (Přemysl Houda)

Marek Benda a Jiří Dientsbier v Událostech, komentářích ukázali, že ÚSTR se stal politikem par excellance... Poučná debata to ovšem přes fraškovitý charakter byla. ODS představila jedno z hlavních témat pro příští volby: zuřivý antikomunismus. Kromě toho, že Česká republika má více než dvacet let po revoluci jistě mnoho reálnějších problémů, je zásadní potíž v tom, že samotným komunistům antikomunismus neuškodí a ODS mobilizační kampaň neprospěje.

Navíc je strašení komunismem pro společnost devastační – tak dlouho bude strašena chimérami pro dosažení politického zisku, až zlhostejní a ztratí schopnost skutečné nebezpečí – až jednou přijde – rozpoznat. To ale při dnešních politických hrátkách o historii asi nikomu nevadí.  Celý text zde...

Aktualizace 17.4.2013 :

Důkaz Kuželem (František Rozhoň)

...Zatímco veřejnoprávní rozhlas rozsáhle informuje o údajně vyhrocené „krizi v Ústavu pro studium totalitních režimů“, neslyšel jsem v něm ani zmínku o novém skutečném projevu totality v české realitě: Policejní prezident Martin Červíček jmenoval severomoravským šéfem Policie ČR Tomáše Kužela a ten hned na první tiskové konferenci oznámil, že chce zaměřit na potlačení „nesprávných“ názorů – rasismu. Tak se tiše a bez protestů oficiálně vrátilo mocenské potlačování názorů.  Celý text zde...

63. výročie barbarskej noci

63. výročie likvidácie rehoľných rádov si 12. apríla 2013 pripomenuli na cintoríne v Poprade pri Pamätníku obetiam komunizmu, členovia Konfederácie politických väzňov, Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov a Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja.  Celý text na stránkách SZCPV zde...

Občané Hodonína požadují zákaz hazardu

Od letošního února probíhá v Hodoníně sběr podpisů pod petici požadující plošný zákaz provozování výherních hracích přístrojů, heren, kasin a dalších hazardních her na území města. Hazard považují za sociální zlo, které zasahuje všechny vrstvy české společnosti, včetně dětí. Petiční akci podpořily také místní nejvýznamnější křesťanské církve.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Veršovánka školní
Strana učí učitele
a učitel děti
proto české školství spěje
od deseti k pěti.

Z každé třídy učitelův
závazek je slyšet:
Odnaučím svoje žáky
samostatně myslet!  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

ÚSTR schytal politický políček. Bohužel právem (Ondřej Šlechta)
...organizace, která má být (mimochodem) výzkumná, zcela rezignovala na metodologickou a typologickou práci. Ptát se, zda celou dobu od roku 1948 tady byla totalita, není žádné české zakuklené škarohlídství, ale aplikace legitimních otázek, které si například světová politická věda klade od 80. let. A mělo by zaznít, že například prohlásit, že v 70. a 80. letech zde totalita nebyla, není totéž jako říci, že tu byla svoboda a pohoda. Ale co čekat, když dnes již odvolaný ředitel v minulosti veřejně prohlásil, že ústav o významu slova totalita diskutovat a bádat nebude, protože co to znamená, má přece napsáno v zákoně.  Celý text zde...

Řežba o ÚSTR ve stylu tety Kateřiny (Jan Schneider)

V uplynulém týdnu jsme byli svědky mnoha natolik neuvěřitelných výroků, že se vkrádá otázka: Kdo se ve skutečnosti chová jako bolševik?

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) odvolala současného ředitele Daniele Hermana a jmenovala novou ředitelku Pavlu Foglovou. Událost je to podivná, řekl předseda Vědecké rady ÚSTR Michael Kraus, a na to konto se rozhodl z funkce odstoupit. Po otázce televizního moderátora, v čem spočívá ta „podivnost“, se však vzpamatoval a prohlásil, že na tom vlastně nebylo nic podivného. Tomuto „vědeckému přístupu“ podobných výroků padlo povícero.  Celý text zde...

Hermanův Ústav pro studium psychotropních látek (Michal Semín)
...Fňukání ODS o náhlé politizaci ústavu je přinejmenším tak věrohodné, jako je pravicovost současné vlády. Bylo to především z vůle ODS, že byl ÚSTR založen jako institut povýtce politický. Členy Rady volí Senát, proto o složení tohoto kontrolního orgánu ústavu rozhodují politické strany.

Až donedávna měla v Senátu jasnou převahu ODS, podle toho vypadalo i složení bývalé Rady. Má-li dnes v Radě větší vliv sociální demokracie, uplatňuje jej na základě stejného principu, jakým se v letech minulých řídil její protivník. Z tohoto důvodu je tak obtížné učinit z ÚSTR prestižní vědecké pracoviště, neboť je do něj od samotného počátku jeho existence zakomponován politický boj, na jehož oltáři je obětováno objektivní bádání o naší nedávné minulosti.  Celý text zde...

Úřad pro studium polonistiky, dříve ÚSTR (Milan Hulík)

Z Marxe mnoho nezbylo, ale jeho výrok, že historické období, které jsme prožili jako tragedii, se vrací jako komedie, je pravdivý. Přesvědčuje mě o tom "boj o ÚSTR". Zúčastnil jsem se zasedání Rady ÚSTR jako veřejnost. Vidět mladičkého Mgr. Michala Uhla a mladého Mgr. Lukáše Jelínka byl zážitek, až na to, že ta tragedie proměněná v komedii moc smíchu nevyvolávala. Je to zase tady?  Celý text zde...

O dnešní totalitě (Josef Vít)
...Je u nás demokracie? Formálně ano... Politický systém v Česku rozhodně není demokracie ve smyslu vláda lidu a pro lid. Přesný termín pro náš politický režim je totalitarismus. Podle Wikipedie totalitarismus je politický systém, jehož vládnoucí skupiny neuznávají žádné meze své pravomoci a snaží se regulovat všechny aspekty veřejného a soukromého života. Základními znaky totalitarismu jsou autokratická vláda a prosazování politické ideologie v oblasti veřejného i osobního života.  Celý text zde...

Aktualizace 10.4.2013 :

My sami si musíme pomáhat (František Rozhoň)

28. 1. 2012 se několik desítek občanů (za své) sjelo z iniciativy Holešovské výzvy do Prahy na setkání „k nalezení východiska ze současné kritické situace v ČR, k formulaci systémových změn, jejichž cílem bude návrat ke skutečné demokracii...“ Situace se však zanedlouho zvrtla, protože „lídři“ netáhli za jeden provaz ve směru společných názorů, ale rozhádali se kvůli jistým názorovým rozdílům.

Uplynul rok a... 7. 4. 2013 „pod koněm“ z iniciativy Holešovské výzvy při „celonárodním shromáždění“ měla být také ustavena dočasná občanská vláda. Občanská vláda už jednou ustavena byla, pod vedením Petra Cibulky. Vydržela jen pár dní, protože občanští ministři se kvůli jistým rozdílným názorům rychle rozhádali víc než ti dnešní ve Strakovce. Proto mě zajímalo, jak to dopadne tentokrát.  Celý text zde...

Politika ve stylu retro
•  Skupinka senátorů zkusila obžalovat prezidenta Václava Klause z velezrady. Žalobu provázely zprávy, že žalující věděli, že žalovaný ve smyslu žaloby není vinen, ale chtěli za peníze občanů zjistit názor Ústavního soudu na práva a povinnosti prezidenta.
•  Prezidentský mandát V. Klause skončil a Ústavní soud „žalobu“ odmítl projednat. Mladý senátor Dienstbier slovy jak převzatými z totality řekl, že nezákonné projednání žaloby „by pomohlo chránit náš ústavní pořádek do budoucna“.
•  Za léta s V. Klausem v čele jsme přešli od nefunkčního trhu k trhu zdivočelému, nekorigovanému např. veřejným zájmem. Na otázku, zda se v průběhu privatizace skutečně nešlo vyhnout krádežím nebo je omezit, v rozhovoru pro HN 8.3.2013 bezelstně odpověděl bývalý premiér a ministr Jan Stráský, že celý spor o privatizaci byl veden „myšlenkou akumulovat kapitál do rukou několika lidí tak, aby si mohli sáhnout na velké podniky".  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Došlo i na ně
Že pes je přítel člověka
je známá pravda odvěká
a proto v Praze straníci
jdou dnes i po vás ratlíci!  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Jak v trenýrkovém království vařili HDP (Tomáš Fürst)

Na obou březích Atlantiku se nadělá spousta řečí o vzdělanostní společnosti a přechodu k ekonomice založené na službách s vysokou přidanou hodnotou. Tuto cestu za světlými zítřky s velkým zájmem pozoruji a k pevnějšímu kroku nabízím následující baladu o trenýrkovém království jménem Absurdistán.  Celý text zde...

Evropo, neblbni! (Michal Chleboun)

...mocní v nás permanentně živí pocit, že se bez jejich pomoci neobejdeme. Že pokud se nebudou moci nadále setkávat v bruselských hvězdičkových hotelích, rozhodovat o našich osudech a jen tak z plezíru zavádět zdanění čehokoli v jakékoli části té rozbujelé Evropy, nedožijeme se ani letošního silvestra. Z bůhvíjakého důvodu si přejí navýšit evropský rozpočet, abychom se měli dobře a ve chvíli, kdy si půjdeme do místního krámku za poslední drobné koupit čtvrtku čerstvého chleba, se mohli pokochat pohledem na nové tenisové kurty tamního podnikatele, co „vyhrál“ výběrové řízení o dotaci Evropské unie. A tak se – snad z úcty k autoritám a snad v zájmu vlastního přežití – držíme zpátky a hledáme bližšího společného nepřítele.  Celý text zde...

Poznáte, že žijete v totalitě? Aneb 80 let od konce Výmarské republiky

...Když se trošku poptáte ve svém okolí, možná podobně jako já zjistíte, že totalita je dnes skutečně mýtem. Obecná představa -- pokud se zrovna nejedná o ignoranta, který o totalitách neslyšel vůbec -- se dnes jen s mírnou nadsázkou nese zhruba v tom duchu, že ve středu jste žili normální život, chodili do práce nebo do školy -- a ve čtvrtek se najednou: "PRÁSK!" Jako blesk z čistého nebe se objeví nějaký Hitler, Stalin či Gottwald, ulice se jen hemží zachmuřenými muži v uniformách SS nebo úborech Lidových Milic, na svět se najednou díváte přes šedomodrý filtr a někde v dálce zní kulometná střelba, jak partyzáni prohrávají svůj marný boj.
Jenže nic nemůže být vzdálenější pravdě. Totality nesestupují z nebes: dobrovolně si je volí lidé, kteří v nich vidí naději a změnu k lepšímu. Totality nenastupují skokově: nastupují plíživě, tak pomalu, že si toho ani nevšimnete.  Celý text zde... a zde...

Aktualizace 3.4.2013 :

Budujte smysluplný právní řád (František Rozhoň)

Politické procesy jsou u nás stále možné, potvrdilo se po žalobě skupiny senátorů na (ex)prezidenta Klause. 28. března si čtenář MD Dnes šéfredaktora Roberta Čásenského mohl přečíst, že soudy už zase mohou víc než soudit přísně podle práva – Luděk Navara podsouval čtenářům, že by bylo „jen logické a nepřekvapivé“, kdyby soudci žalovaného „alespoň trochu podusili". Luděk Navara přitom velmi dobře ví, že takové podušení bylo normální po Únoru v rámci boje proti „posledním zbytkům reakce“, protože jindy Navara vykládá dětem i dospělým o takových i jiných hrůzách „komunismu“.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Pozor na gratulanty
Ve Škodových závodech byl zatčen a na šest měsíců odsouzen dělník, za to, že nabádal jiné zaměstnance k posílání gratulaci k Dubčekovým padesátým narozeninám.
Opět jsou v Praze na výši
soudruzi estebáci
Zlotřilce dali za mříže
co poslal gratulaci.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Rukou společnou a nerozlučnou - Úvaha velikonoční (Emanuel Vejnar, evangelický farář)

...Soudní přelíčení vedené s Ježíšem v noci na Velký pátek bylo už jen fraškou... Obžalobu přednášeli falešní svědkové a pracovní metodou se stala desinterpretace Ježíšových slov. Takovým způsobem lze usvědčit kohokoli z čehokoli. Cítí-li se být mocní ohroženi schopnými, jednají tak dodnes... Ale účelové jednání není cizí ani lidem z opačné strany společenského spektra.  Celý text zde...

Tragické frašky kolem usnesení Ústavního soudu (Tomáš Haas)

Četl jsem ve čtvrtek ráno některé komentáře tisku k usnesení Ústavního soudu. Jsou tak trochu komické.  Celý text zde...

Něco tu v ekonomice páchne (Markéta Šichtařová)

...když se světové akciové indexy nacházejí plus mínus kolem svých historických maxim, bylo by velmi příjemné uvěřit, že vaše akcie vám vydělávají a že navíc světová ekonomika šlape jak po drátcích, což se právě v cenách akcií promítá. Jenomže vzhledem k tomu, že svět je právě v krizi, něco tu páchne tak, že by se to dalo krájet.  Celý text zde...

Aktualizace 27.3.2013 :

Podstata nebezpečí dronů (Bohumil Kobliha)
(zkrácená historie vývoje a výroby letadel bez pilota)

Drony - pro nutnost své sebeobrany (vzhledem k rychlosti střel, raket atd) - byly zbaveny „dohledu" řídicího centra, a staly se autonomními ničícími a vražednými nástroji - létajícími Golemy.

Řídicí centrum (ať už v americké Nevadě či anglickém Lincolnschire) dovede UAVR-drone přísně kódovanými signály přes satelit do blízkosti cíle, který má být zasažen. V teritoriu cíle předá řídicí centrum autonomii robotu a ten vykoná sám dílo zkázy, ničí a zabijí. Je-li drone napaden, brání se automaticky.

Samozřejmě drone vždy není schopen sám dost přesně identifikovat cíle, pokud není naveden „pozorovatelem" ze země, v dohledu cíle. UAVR sám může místo „pochodujícího útvaru" napadnout pohřeb či veselku, což se už stalo.  Celý text zde...

O práci po bolševicku a o svobodě (František Rozhoň)

...B. Tachecí tvrdila, že Z. Troška „své myšlenky o nepotřebnosti lidské svobody pronášel naprosto vážně a bez známky pochybností.“ A já - čtenář - se nestačil divit, protože jsem v rozhovoru žádné Troškovy myšlenky o nepotřebnosti lidské svobody nenašel. Jen Troškův jiný náhled na svobodu, než má Tachecí. Pro Hérodota svoboda znamenala, že lidé nejsou ovládáni cizí mocí, takže podle tohoto pojetí jsou dnes svobodní Severokorejci a nesvobodní unijní Evropané, jimž dosazuje nevolené premiéry cizí moc. Staří Římané zdůrazňovali jiný aspekt svobody – to, že všichni občané mají být před zákonem posuzováni podle stejných měřítek. Podle Kanta se může člověk považovat za svobodného i v žaláři a za nesvobodného v liberálně demokratickém řádu s ústavní vládou. Já považuji za projev strašné pýchy, když Tachecí mluví o svobodě, přestože jí sice pro názor nikdo nezavírá ale jiným za názor hrozí trest, přestože ona může páchat co jiný považuje za zavrženíhodné - svoboda každého z nás by měla končit tam, kde začíná svoboda druhých. Já považuji za projev odporného bolševismu, když – ve stylu kdo nejde s námi je proti nám – Tachecí Z. Troškovi podsouvá „myšlenky o nepotřebnosti lidské svobody“.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Říkali o nich
Kléma je opilec a Toník harmonikář
říkali o nich ti co měli křesla
Kléma je opilec a Toník harmonikář
ti nikdy z rukou nevezmou nám vesla.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Havlův vzor byl nacistický filosof Heidegger (Vítězslav Kremlík)

Zemanovi voliči jsou rudohnědá prasata? Karla nevolí jen zbabělí potomci nevolníků? President je buzna? Přiznám se, že radikalizace tzv. pravdoláskařů v době presidentských voleb 2013 mi vzala dech. Zní to jako by se do módy vracely hnědé košile.

Odchýlili se tito lidé od Havlova učení o pravdě a lásce? A co vůbec o Havlově filosofii víme? Víme vůbec něco?  Celý text zde...  související text zde...

S komunisty do vlády ne, říká ČSSD. Bohumínské usnesení je dál platné (Tomáš Haas)

Ve skutečnosti je vše úplně jinak... Usnesení vylučuje spolupráci s KSČM. Na všech úrovních a jakoukoliv... Bez výjimek.  Celý text zde...

Prožíváme největší spiknutí proti svobodě slova od pádu komunismu (Benjamin Kuras)

Kam se hrabe malá česká válka na mnohem dokonalejší útok na svobodu slova, který dnes prožívá Británie...  Celý text zde...

Aktualizace 20.3.2013 :

Damašek a Teherán není Jericho (Bohumil Kobliha)

Poučeni V+W (ne Volks Wagenem, ale Voskovcem a Werichem) bereme židli poněvadž na něčem musíme sedět, a čtěme Bibli protože tam to všechno je. V našem případě nejde ale o Samuelovu knihu (jako u V+W),ale o Knihu Jozue (Joshua), která nás informuje jak to bylo s tím Jerichem.

Proč nás má v třetím tisíciletí zajímat starozákonní příběh ze snad nějakého století př.Kr., o prý silném městě Jerichu?  Celý text zde...

Kontinuita (František Rozhoň)

V pětačtyřicátém spáchal sebevraždu Führer, snad nejznámější z Vůdců. Neskončil však vůdcovský způsob vlády. U nás byl znám za bolševika jako „demokratický centralismus“ – rozhodnutí těch nahoře byla závazná pro ty dole. Přesněji řečeno „elity“ v Praze zavazovali našince, „elity“ v Moskvě všechny vazalské státy. Když to v Moskvě vzdali, nacházíme princip v „evropské integraci“. Příklad přímo vzorový přinesla další „záchrana“ eura a zvláště pak Kypru před bankrotem.  Celý text zde...

Sociální demokracie – žádná změna, žádné řešení (Vlastimil Podracký)

Sociální demokracie samozřejmě překvapila pouze svojí personální politikou: ovacemi vítěznému Zemanovi, který byl ještě docela nedávno zatracován, odstavením Dienstbiera, který byl neúspěšným kandidátem v prezidentských volbách. Je to samozřejmě jako vždy, úspěch v přesvědčování lidí je nedůležitější ze všeho, strana je zaměřena populisticky a vítězné politiky potřebuje více než myšlenky. A tak, když se rozhlédneme po programu, nenajdeme samozřejmě zase nic, co by nějak převratně pomohlo státu do budoucnosti, vyřešilo podstatné problémy doby a programové body zase jen řeší momentální populistické sliby „lepších zítřků“.  Celý text zde...

Z ustavujícího sněmu hnutí Občanská sounáležitost

Politické hnutí Občanská sounáležitost, registrované 14. ledna 2013, vychází z iniciativy z let 2009-2012; předsedou se stal Václav Vorel, mobil: 733 127 170. Odkaz na klíčový videoprojev zde a klíčový dokument zde.

Psáno na buben (Jára Meců)
Tvrdolíni
Mračí se partaj na exil,
a sčítá jeho viny,
však s potěšením sleduje
uprchlé Tvrdolíny.

Tvrdolín pravý, tam či tam,
popije klidně kávu,
majíc svůj mozek obalen
pečlivě v Rudém Právu!!  Z knihy básní vydané r. 1977..

Zaujalo nás jinde:

Je těžké (Marie Suková)

Tato doba je přelomová. Žijeme v krizi, ekonomické, ekologické i mravní, umocněné technikou, jejíž vliv nejsme schopni uvážit. Není čas na dohadování, jestli je to zatracené dědictví socialismu nebo zatracený příspěvek kapitalismu, co je levé, co pravé, natož aby byl čas na poměřování noblesy a luzovitosti - ostatně říkat, že ostatní jsou prasata a lůza z paneláků, není noblesní a šlechtický titul někoho jiného, nadto užívaný protiprávně, to nepřikryje. Tato doba je krizová a chce krizový management.  Celý text zde...

Konec starých časů po italsku? Pět hvězd pana účetního (Pavel Kohout)

V italských parlamentních volbách zazářilo nové hnutí, vedené Beppem Grillem, bývalým komikem. Pro novináře, zejména cizozemské, má Grillo automaticky nálepku populisty. Jenže – „Označovat Grilla za populistu není fér – i přesto, že některé prvky programu mají líbivý ráz,“ říká ekonom Pavel Kohout.  Celý text zde...

Od Hitlera k Hitlerovi (Jan Kovanic)

Březen je bohatý na různá výročí, vztahující se k období druhé světové války. Připomenu několik z nich.  Celý text zde...

Aktualizace 13.3.2013 :

Průmysl antiterorismu - plíživá totalita podruhé (Bohumil Kobliha)

Jakmile se v lidské společnosti stane něco „průmyslem“, náš mozek je ohrožen. Jsme totiž hned vzápětí vystaveni psycho-manipulativnímu „masírování“ směrem obchodního a finančního (ne-li politického) záměru „maséra“. Stáváme se obětí jeho intencí a poplatníky ve všem.  Celý text zde...

Výzva podnikatelů k následování podpory vzniku Aliance sil pro transformaci České republiky s hnutím OS- únor-2013

Jako skupina aktivních podnikatelů, s vědomím spoluodpovědnosti za stav a budoucnost České republiky, již několik let svými jmény, prací a prostředky podporujeme praktické kroky k spojení sil ve prospěch změn. Naše společná práce vyvrcholila v lednu 2013 založením transformačního politického hnutí Občanská sounáležitost, jako nástroje pro vyjednávání shody mezi skupinami obyvatel.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
U sklenky s čertem
Včera si ke mně přised čert
Jen tak, na pár slov říkal,
Pil však za deset rohatých
po každé sklence vzdychal.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Hrůzy lidské hlouposti ožívají (Václav Vlk st.)

Oběšená Barbie a střílející Ken jako zastydlá protičeská propaganda  Celý text zde...

Budu mít radost, až EU pojde. Putin už to má za pár (Vladimir Bukovskij)

Rozhovor České pozice s někdejším sovětským disidentem, který říká: „Když říkáte, že tím souzním s tím či oním, vybaví se mi tento příměr: Stalin kouřil dýmku, já taky kouříval dýmku. To ze mě ale ještě nedělá Stalinova přítele.  Celý text zde...

Cvičenou opici na Hrad ! (Martin Stín)

Prezident republiky s pravomocí okleštěnou podle představ předkladatelů ústavní žaloby na prezidenta Václava Klause mi připadá být příliš velkým luxusem pro daňové poplatníky. Úlohu posluhy, který nemá vlastní názor a pohotově podepíše jakoukoli listinu, kterou mu doručí vláda nebo parlament, by snad zvládla i cvičená opice, pokud ne, pak inteligentní robot zcela určitě. O reprezentační úkony by se mohli podělit předsedové komor Parlamentu s předsedou vlády. Ušetřila by se spousta peněz.  Celý text zde...

Aktualizace 6.3.2013 :

Odchod státníka (Vlastimil Podracký)

Je otázkou, jak dovedou současníci ohodnotit epochálního státníka? Obvykle je jim protivný, protože dělal věci, které nebyly pro ně, ale pro epochu. Lidé nemyslí na všechny souvislosti a na budoucnost; mnohdy nemyslí ani na příští den. Klaus zavedl kapitalismus, pro který se voliči rozhodli při volbách; kdyby se ohlížel na jednotlivé lidi, nezavedl by nic. Jestliže se Havlovi staví pomníky jako ikoně převratu, není to zcela pravdivé. Hlavní část převratu udělal Klaus. K čemu by byl převrat jen s nějakým omíláním krásných slov bez zásadní změny ekonomického systému? Bylo by možno udělat převrat ke kapitalismu bez privatizace? Má někdo nějaký historický vzor jak takovou epochální změnu provést? Co by se stalo, kdyby se neprovedla?  Celý text zde...

Jára Meců slaví 80 let

Jára Meců se narodil 10. března 1933 v dělnické rodině na Ostravsku. Tato pravdivá věta by mu po osmačtyřicátém otvírala dveře ke studiím – kdyby Jára v osmi letech neosiřel a jeho druhou maminkou se nestala selka. Tak se Jára stal dítětem „kulackého původu“. Navíc nasál ducha Sokola, který velel bránit dobré (např. republiku) a vzdorovat nefér politice (například tyranům). Toho ducha Jára nasál, i když v Sokole cvičit téměř nemohl - Sokol pořád někdo zakazoval. Jára pak logicky začal vzdorovat i nemilosrdnému budování socialismu, a to v letech, kdy se disidentům říkalo buřiči nebo rebelové.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Dali nám možnost
Dali nám možnost poznat hrůzu,
dali nám možnost poznat strach,
dali nám možnost slyšet lůzu,
zřít vlastní život na márách.

Dali nám možnost navléci se
do uniformy lokaje,
a celý život klaněti se
nadlidem z rudé partaje.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Apoštolský vikář Aleppa: Západní export demokracie působí zkázu
"Často se musím sám sebe ptát, zda Západ chápe či nikoliv. Uvědomují si západní vlády, že končí přítomnost křesťanů na Blízkém východě?“ Tyto otázky si klade apoštolský vikář syrského Aleppa... Západ chce údajně zavést v Sýrii demokracii... Začalo se válkou v Afghánistánu, pak přišel Irák, na to Libye...kde však rozkvetla nějaká demokracie? Domnívám se, že jediným důsledkem tohoto „exportu demokracie“ je nesmírná devastace a pokračující mizení křesťanů z blízkovýchodních zemí, říká Mons. Nazzaro.
  Celý text zde...

Zaujalo nás jinde:

Za odsun by prezident Beneš zasloužil Nobelovu cenu míru (Pavel Hasenkopf)

Není pravda, že předseda vlády v Bavorsku pouze citoval z česko-německé deklarace.

O tom, co stávající předseda vlády skutečně řekl, a také o tom, co bohužel neřekl a říci měl (když už nemohl mlčet).  Celý text zde...

Kníže bez iluzí aneb velké zklamání (Martin Vopěnka)

Píši... kvůli Karlu Schwarzenbergovi, který se nechal slyšet, že by rád v politice sjednotil všechny možné dobré síly a hnutí. Chtěl bych se zeptat, jestli... s nimi potom někteří političtí pohrobci Občanské demokratické aliance, nad nimiž kníže drží ochrannou ruku, zametou stejně, jako před časem zametli s novými členy strany na Praze 6. Běžný občan jména jako Korte nebo Mašek téměř neslyší. Tito lidé se totiž na světle radši neukazují. Nejde jim o slávu, zato se snaží držet co největší moc. Cítí se být k moci povolaní. Jejich názory na společnost považuji já osobně za mimořádně nebezpečné, neboť nemají daleko k fašismu. Nikoliv ovšem k tomu přihlouplému v ulicích. Hlavně kvůli nim jsem z TOP09 po necelém roce opět vystoupil. Následovalo dokonce vylučování nepohodlných lidí, z nichž o dvou mohu bez zaváhání říct, že jsou to lidé mimořádně čestní a poctiví. O tom všem byl kníže dobře informován a nečinně tomu přihlížel.  Celý text zde...

Manželství odsouzené k zániku - Británie a Evropa (Benjamin Kuras)

Evropský sen selhal a nebyl to jen špatně provedený dobrý nápad, nýbrž nápad hloupý od samého začátku. Ujišťuje nás britský konzervativní europoslanec a novinář Daniel Hannan v drobné, ale truchlivými fakty napěchované knížečce A Doomed Marriage: Britain and Europe (Manželství odsouzené k zániku – Británie a Evropa). Evropská unie jako „jednotící síla, záruka míru, svobody a demokracie“ existuje jen jako virtuální realita v tiskové propagaci Evropské komise, Rady a Parlamentu. Ve skutečnosti má „komplikovaný vztah s liberálními hodnotami“, když ignoruje výsledky „nepodařených“ referend, netoleruje disent, beztrestně defrauduje rozpočet a persekvuje ty, kdo na to upozorňují. „Euronacionalismus“ nahradil nacionalismy národní a stal se novou ideologií. Nadšení prvních generací tvůrců Evropského společenství vyprchalo a nahradil je cynismus vládců vědoucích, že nemohou být svrženi. Z někdejších svěžích idejí se staly prázdné slogany opakované do nekonečna v propagačních materiálech chrlených Evropskou unií za peníze evropských daňových poplatníků. V zájmu těsnější integrace se odhazují „unikátní evropské příspěvky ke štěstí lidstva: osobní svoboda, právní stát, reprezentativní vláda“.  Celý text zde...

Aktualizace 27.2.2013 :

Je pokus totálně ovládnout společnost ještě zavrženíhodný? (František Rozhoň)

27. února 1933 hořel německý Říšský sněm. Po požáru mnozí Němci v obavách z marxistů podpořili ‘boj proti teroristům’ : Prezident Hindenburg pozastavil zákony zaručující osobní svobody, úřady směly zatýkat podezřelé ‘teroristy’, ústřední orgány získaly moc nad vládami jednotlivých zemí. Zákon, prodlužovaný v letech 1937 a 1942, zmocnil Hitlera dočasně vládnout pomocí dekretů bez souhlasu parlamentu nebo prezidenta. Příslušníci nových německých „elit“ kryli své záměry maskou slušnosti a spravedlnosti a podařilo se jim rozložit společnost tak, že považovala za možné, aby plně integrovaný občan byl považován za „nepřítele lidu“ a stát se zbavil své povinnosti „nepřátele lidu“ chránit.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Tradice
Za hrst rýže
dudky líže
jenom žádný strach.
Dojde rýže?
Bude lízat
za čočku a hrách.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Osoba blízká: Občanská sebeobrana proti dopravcům (Ivan Brezina)
...Novináři, kteří milují zkratky, to často označovali jako "výmluvu na osobu blízkou". Nesmysl – jakápak výmluva? Šlo o využití základního ústavního práva odepřít výpověď v případě, že by tím člověk způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo někomu ze svých příbuzných. Tohle právo má v západní společnosti tradici už od středověku. Všeobecně je totiž považováno za zrůdné, abyste byli nuceni bonzovat sami sebe, svou manželku, rodiče, děti a další členy rodiny. Dočetli jste se v novinách, že od 19.ledna je ‚osoba blízká‘ zrušena? Tak to psal nějaký můj kolega – blb. Musela by se totiž zrušit ústava, což se, pokud vím, nestalo. Ve skutečnosti jen došlo k tomu, že stát naše základní právo zpoplatnil.  Celý text zde...

Odchází papež kvůli politické korektnosti v církvi? (Benjamin Kuras)
...Z Benediktova působení v čele katolické církve a reakcí různých katolických hodnostářů se však dá s trochou detektivní práce vystopovat, že církev prochází ne-li duchovní, tak přinejmenším politickou krizí a tápe, jak čelit akcelerujícímu morálnímu úpadku západní civilizace a jejímu ohrožení zvenčí. Důkaz, do jaké hloubky vnitřní krize církve pronikla, poskytly záběry z papežova setkání s německými biskupy, sledující vetchého staříka s laskavou tváří, jak prochází s nastavenou rukou podél seřazených biskupů, z nichž jeden po druhém mu odmítají ruku stisknout a nepohlédnou mu do tváře...

Ať už si církev krizi vyřeší jakkoli, nekatolíkům zůstane Benedikt v paměti jako bystrý filosof, který se pokusil katolictví pevně nasměrovat k racionalismu vysvětlením, že rozum je nejcennější dar Boha člověku a neužívat jej je pro člověka hřích.  Celý text zde...

Víc poslušnosti Bruselu – víc teplých míst (Markéta Šichtařová)

Jednou věcí jsem si jistá. Lidská vynalézavost si vždycky najde cestičku. Tak třeba když zpackaná důchodová reforma k letošnímu 29. lednu prozatím nalákala celkem 4624 lidí, tak trochu to nekorespondovalo s odhadem vlády, která ještě před pár měsíci tvrdila, že do druhého pilíře vstoupí kolem 3 milionů lidí... Když státní systém netáhne, máme tu ještě soukromou konkurenci. Takže kupříkladu Kooperativa se už briskně vytasila s novým produktem, který tomu státnímu dokonale konkuruje, protože nemá nic z toho, co lidi na státním systému odpuzuje: nemožnost úniku, kostrbaté dědění, nulová garance výnosu… Zkrátka to, co úřední šiml zpacká, se stává dokonalou nahrávkou pro připravené. Vždycky to tak bylo. Vždycky to tak bude. Když se vyzbrojeni tímto moudrem podíváme na zoubek znovuoživené diskusi o fiskálním paktu, najednou se nám vše jeví v trochu jiném světle.  Celý text zde...

Aktualizace 20.2.2013 :

O Únoru a Čestmíru H. (František Rozhoň)

Uplynulo 65 let od února 1948, kdy u nás zcela zásadně selhal stát. Nová vláda tehdy umožnila, aby i plně integrovaní občané byli považováni za „nepřátele lidu“ a stát se zbavil své povinnosti je chránit. Tento trend ochotně „sjel až na doraz“ i pilíř státní moci, ve kterém komunisté během únorových dní nezískali většinu – parlament. I poslanci se vzdali povinnosti bránit demokratický stát, na schůzi 11. března 1948 v třísetčlenném Národním shromáždění dalo takto jednající vládě hlas 230 poslanců, proti vládě nebyl nikdo.  Celý text zde...

Lidská práva jsou u nás zcela odlišná od úhlu pohledu (František Truxa)

Náš ministr zahraničí Schwarzenberg se velice rozčílil nad benevolentním postojem premiéra Nečase k akci a dle něho pochopitelnému protestu ruské skupiny Pussy Roit ve význačném pravoslavném chrámu, kde žádali vyšší moc o pomoc při odstranění vlády Putina. Našemu kosmopolitnímu ministrovi, který před pěti lety zostudil náš národ uznáním separátního mafiánského Kosova, však nevadilo, že odtud bylo vyštváno 250 tis. příslušníků národnostních menšin včetně Srbů!  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Pár rýmů o dvou psech
Věnováno komunistické pohraniční stráži
Jsem vlčák - strážce hranice
můj pán je taky psisko
Každý z nás má svůj obojek
když lezem za křovisko.

Ve dne i v noci ve větru
špicujem svoje slechy,
jsme věrná psiska z hranice
jsme cvičeni na Čechy!  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Dobrý den, jsem tupý nácek (Martin Neznal)

Moc čtu a neměl bych, neb to škodí zdraví. Tak přečetl jsem blog pana profesora Jaroslava Flegra, který je biologem a zabývá se evoluční biologií, evoluční parazitologií a evoluční psychologií. Článek publikovaný na bigbloger.lidovky.cz pojednává o vztahu Jaroslava Flegra k Václavu Klausovi. Prezident republiky by však v textu své jméno nenašel - obdržel titul "Ten-jehož-jméno-je-blivno-vyslovit".

Jediná věta v článku způsobila, že jsem se šel na sebe podívat do zrcadla. Díval jsem se dlouho. Současně jsem podstoupil niternou vnitřní analýzu, dušezpyt a sebereflexi, což obvykle nedělám (škodí to zdraví).

Věta zní: Dnes je na své češství hrdý jen člověk, který nečte noviny (Blesk se nepočítá), nebo tupý nácek (je jedno, jestli řediteluje gymnáziu nebo na Staromáku huláká "kdo neskáče, není Čech").  Celý text zde...

Paradoxy novinářské vendety proti Klausově rodině (Petr Štěpánek)

Teze, že děti za své rodiče nemohou, nepochybně platí. Nicméně teze, že rodinná anamnéza kandidátů do vysokých politických funkcí – a zvláště pak kandidátů prezidentských – se v kampani nemá vytahovat, je dokonale pomýlená. Veřejnost má vědět, jaká výchova a jaké prostředí kandidáta – a zvláště pak potenciální hlavu státu – formovaly. Rodiče totiž občas za své děti mohou.  Celý text zde...

Kdy se konečně přestaneme vymlouvat na morálku? (Petr Hampl)

Máme další začátek roku a zase nás čeká záplava komentářů, jak jsme na tom jako národ špatně a jak bychom všichni měli být morálnější. Slovem všichni se v tomto kontextu myslí "všichni ostatní". Takový zájem o morálku má řadu výhod.

Za prvé. Nemusí se měnit nic konkrétního. Vezměme si kupříkladu evropské dotace. Divte se tomu, jak chcete, ale dopadá to s nimi u nás stejně jako ve všech ostatních zemích, kam se posílají (a jako dopadly západoněmecké dotace východnímu Německu): podstatná část se rozkrade, další podstatná část se utratí za zbytečnosti a jen z nepatrného zlomku je užitek. Normální reakce selského rozumu by zněla: "Když si je neumíme uhlídat, tak už nepřijímejme žádné další." Ale příznivec morálky má lepší radu – dělejme všechno stejně jako dosud, jen buďme morálnější. A jestli to příště dopadne stejně špatně? Nevadí, máme ještě plný šuplík projevů o významu morálky.  Celý text zde...

Aktualizace 13.2.2013 :

Lékaři bez hranic (Vlastimil Podracký)
...Veřejně činní lidé dělají „službu lidu“. Zní to sice komunisticky, ale u nás zároveň s odsouzením komunistických idejí se odsoudila jakákoliv sounáležitost mezi lidmi a tím se vlastně komunistický režim postavil do lepšího světla, protože on sounáležitost hlásal. Nedivme se, že lidé volí komunisty, očekávají totiž především návrat lidské solidarity. Další hřebík do rakve liberalismu a dalším stupněm k návratu komunistů jsou právě tyto případy rozpadu morálky. Všechny liberální politické strany a také ty, které si říkají konzervativní (většinou jimi nejsou) nikdy po převratu nemluvili o lidské sounáležitosti. Poslední takové projevy byly za první republiky, kdy se liberalismus spojoval s vlastenectvím a tím se požadovala jakási národní soudržnost a solidarita. Po pádu komunismu bylo vlastenectví prohlášeno za sprosté slovo nejspíše také proto, že jej komunisté často používali. Pádem vlastenectví padl poslední svorník mezi lidmi, poslední už dosti omšelá výzva k sounáležitosti.  Celý text zde...

Politika ve stylu retro
•  Čeští neokonzervativci ztotožňují Západ s pravicí a Rusko s levicí. I proto aktivně podpořili v prezidentské kampani K. Schwarzenberga, neboť „zaručuje, že zůstaneme politicky a kulturně svázáni se Západem a jeho hodnotami“. M. Semín to zpochybňuje, protože Západ „své“ hodnoty tuneluje.
•  Na opovrhovaném východě ještě chrání tradiční rodinu. Přidali  se k trendu zakazovat nějakou propagaci a v prvním znění zákona zakázali propagaci homosexuálního životního stylu mezi mládeží.
•  Naproti tomu Francie byla dlouho považována za „přirozeného strážce evropských hodnot, které se překrývají s hodnotami francouzskými“. Teď Francie mrzačí instituci tradiční rodiny schvalováním zákona „o právu na dítě“. Adoptovat děti budou moci i homosexuální páry a slova manžel a manželka a otec a matka mají být nahrazeny pojmy druh a rodič. Ministryně spravedlnosti tomu říká „reforma civilizace“.
•  Západ tuneluje i právo. Čerstvým příkladem neslýchaného ohýbání práva ve prospěch mocných je případ banky HSBC.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Odvážlivci
V nebezpečném žití
rek za rekem šlape
a riskuje mříže
když mu z toho kape.
Venca staví chatu
dřevo krade v lese
když mu z toho kape
strach s ním nezatřese.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Ďábel v líbezné krajině IV. (Václav Vlk st.)

Největší poprava Čechů v historii Mauthausenu, nikoli však jediná hromadná poprava, začala 24. října 1942 v 8.30 a skončila v 17.42 hod. Každé dvě minuty byl po děsivých devět hodin v podzemí bunkru zavražděn ranou do týla jeden člověk. Dohromady 262 obětí. Z toho více než polovina žen…

Podobná hromadná poprava vězňů z protektorátu byla 9. dubna 1945, kdy bylo zavražděno 210 českých a moravských vězňů převezených sem z Brna. Toto vraždění organizovali brněnští Němci, zaměstnanci Gestapa, dokonce přes odpor vedení KZ Mauthausen. To je jen malá připomínka, proč asi - mimo jiné - byli brněnští obyvatelé tak rozzuření na brněnské Němce.  Text zde..., další díly  zde...

Máme tu nový tunel (Markéta Šichtařová)

Někde to drhne – se „zaručenými“ zprávami o stavu světa. Tak třeba: Máme tu „epidemii smrtelně nebezpečné prasečí chřipky“. Média šílí, veřejnost šílí. Prý se máme nechat očkovat. Stát uvolňuje železnou zásobu antivirotik. A teď zpátky do reality: Každý rok napadne obyčejná chřipka zhruba 5 až 15 procent světové populace. A v České republice ročně zemře v důsledku chřipky přibližně 2000 lidí… No a letošní zima prozatím podle zpráv aktuálních ke dni, kdy píšu tato slova, přinesla v důsledku prasečí chřipky 21 mrtvých… Troufám si tvrdit, že stávající hysterie kolem prasečí chřipky je jenom plodem dobře vykalkulovaného PR farmaceutické lobby. Ale veřejnost a média dokonale naletěli. A stejná virtuální realita je kolem nás, kam se podíváme.  Celý text zde...

Rány pod pás Livii Klausové (Petr Štěpánek)

Pokud si někdo myslel, že dno české žurnalistiky je už tak nízko, že níž už být ani nemůže, sobotní Lidové noviny ho vyvedly z omylu. Šéfredaktor LN Dalibor Balšínek zdolal další hlubinný rekord a Karel Čapek se zřejmě obrací v hrobě. Během dne pak zprávu Lidových novin přebrali a přitesali rovněž výtečníci z jiných médií.

Balšínkovi investigativní "ohaři" již ve dvacátém čtvrtém (!!!) roce Klausovy politické kariéry a na konci jeho desátého (!!!) roku ve funkci prezidenta "vypátrali", že otec Livie Klausové pracoval pro Slovenský štát.  Celý text zde...

Aktualizace 6.2.2013 :

V zajetí pozitivismu (Vlastimil Podracký)

Náš právní řád odpovídá tzv. pozitivnímu právu. Zjednodušeně lze říci: „co je psáno, to je dáno.“ Opírá se pouze o zákony a právníci by se měli snažit je vykládat, tak jak jsou napsané. Nejsou v něm prvky tzv. přirozeného práva, které se opírá o vnitřní morálku lidí, které je realizováno třeba porotami, ve kterých rozhodují lidé podle svého svědomí. Ale také amnestiemi a milostmi, které udělují monarchové a jiné vládnoucí osobnosti. Nicméně vidíme, že pozitivní právo je v krizi, protože podle něj nelze odsoudit zločince ani po deseti letech a nakonec musí přijít amnestie, aby se případy vůbec uzavřely a netáhly se do smrti.  Celý text zde...

Otevřený dopis pro komentátora Práva pana Jiřího Hanáka (František Truxa)

Vnímal jsem pana J. Hanáka jako vtipného komentátora z levé části politického spektra a vážil jsem si jeho aktuální a konstruktivní kritiky protilidové pravicové vlády. Tím více mě překvapilo ve finále prezidentské kampaně náhlé přeběhnutí k panu knížeti.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Tak nějak jsme si zvykli...
Tak nějak jsme si zvykli
u jiných hledat vinu,
a ptát se rozhořčeně,
proč svět se nemá k činu.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Byla kampaň Karla Schwarzenberga skutečně tak slušná? (Lea Vojteková)

… Ráda bych teď napsala svůj pohled na celý tento předvolební boj i to, proč jsem se jako pravicově orientovaný člověk přiklonila k Miloši Zemanovi...

Nejdřív to bylo kvůli šílené mediální masáži ve prospěch Karla Schwarzenberga. … Dalším důvodem, který mě přiměl trošku více fandit Miloši Zemanovi, byl ten, jak se chovali někteří příznivci Karla Schwarzenberga a jak byla postavena jeho kampaň. Uznávám, že tato kampaň byla postavena velice chytře. Na první pohled se možná jevila jako "čistá" a slušná, na druhý pohled až tak ne. Kampaň knížete byla postavena na manipulaci a citovém vydírání.  Celý text zde...

Ďábel v líbezné krajině (Václav Vlk st.)

Koncentrační tábor Mauthausen není, jak se většina lidí domnívá a jak to podprahově presentují rakouské a německé úřady a naši čeští bojovníci za "objasnění českých zločinů na Němcích", jen jeden tábor na jednom místě. Byl to celý veliký soubor táborů, celkem 49 lágrů, z nichž dva hlavní, Mauthausen a Gusen, byly tábory III. kategorie. Tedy lágry likvidační.

KTM byl zřízen v srpnu 1938, pět měsíců po "anšlusu" (připojení) Rakouska k Velkoněmecké říši. Koncentrační tábor plnil pro nacisty pod vedením SS dvě funkce: boj proti politickému a ideologickému "nepříteli" a zničení jednotlivých osob vězněním, mučením, zabíjením a zároveň také maximálním využíváním pracovních sil.  Celý text zde... a  zde...

Pojednání o soukromí v informačním věku — aneb "proč nejsem a nebudu na Facebooku"

Podstatou totálního dohledu ale není tolik skutečná akce proti "nepohodlným". Je jí zastrašení a vynucení konformity. Autocenzura. Když víte, že… všechny odposlouchávají a sledují, nebudete dělat nic, co by vám mohlo přinést problémy. Nic, co by k vám mohlo přitáhnout pozornost. Poddáte se, autocenzurujete se a budete poslouchat.

A to je prvořadým cílem totálního dohledu. Vynutit si konformitu: normalizace. Přesně to samé dělala StB: skrze síť odposlechů, sledování a udavačů zastrašovala všechny, kdo by měli jakékoli námitky proti režimu. Samozřejmě, kdo "nečeřil vodu" kupříkladu tím, že by chodil do nějaké státem "neschválené" církve, šířil protirežimní letáky nebo dokonce otevřeně říkal, že vláda dělá špatné věci, ten se skutečně neměl čeho bát.  Celý text zde...

Aktualizace 30.1.2013 :

Balanc na předělu (Bohumil Kobliha)

Doplňkové čtení k prezidentským volbám ČR 2013.  Celý text zde...

Jak vysvětlit vnoučatům (František Rozhoň)

Strašidla asi existují. Projevují se i v politice a některým se občas podaří vyděsit lid tak, že ztratí soudnost, a ti kteří až dosud žili celkem v pohodě, se rozdělí do nesmiřitelných skupin. Takové rozdělení se projevilo při posledních prezidentských volbách v USA i v Česku.  Celý text zde...

Co zaujalo Ladislava Svobodu
Výzva syrským křesťanům: Zůstaňte na Blízkém východě!
Egypt: 15 let za konverzi ke křesťanství
Indickým křesťanům je odpírána voda, pokud nekonvertují k hinduismu
Egypt: Biskupové k nové ústavě
Socialistický politik říká, že španělský biskup by měl být umlčen
Teroristé pořádají hon na mladé syrské křesťany  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Říkanka o malém českém písaři
Malý český písař
opět odvolává
za každý šleh bičem
pánu volá sláva.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Útěk od přítomnosti s Karlem (Pavel Ryska, Jan Průša)

Karel Schwarzenberg... sám sebe nezařadil ani doleva ani doprava, ale nazval se zástupcem pravdy a lásky v souboji se lží a nenávistí. Zní to až pohádkově, že bychom si společně mohli vybrat dobro a dát mu přednost před zlem. Jenže dobro samo o sobě nestačí, musíme vědět, jak jej uplatnit v konkrétních životních či politických situacích. Ve Schwarzenbergově volebním štábu se nad tím snad ani nikdo nezamýšlí. Možná proto se pod jeho širokými křídly spojují lidé, kteří by se jinak na žádném politickém rozhodnutí pořádně neshodli  Celý text zde...

Náckovství a xenofobie v praxi

O jednom zážitku z divadla  Celý text zde...

Americké ústavní právo na zbraň (Martin Horský)

Druhý dodatek (Second Amendment) je podle Američanů buď ta nejsilnější pojistka občanských svobod, anebo největší ústavní omyl. Jeho text říká:
Protože řádně sebraná domobrana je nezbytná pro bezpečnost svobodného státu, právo lidí vlastnit a nosit zbraně nebude omezováno.  Celý text zde...

Aktualizace 23.1.2013 :

Palach a jeho doba (Vlastimil Podracký)

...jsem rád, že se nezapomíná na toto výročí. Mnohdy ovšem Palachův čin není dobře pochopen, protože celému paradigmatu tehdejší doby dnešní lidé nerozumí. Především se mnohým zdá, že opravdový hrdina by se asi opásal granáty, lehl si pod sovětský tank a odpálil se i s tankem.

Takovým činem by ovšem jen zavdal příležitost k represím. To si právě fundamentální komunisté a sověti přáli. Co tedy vlastně Palach chtěl? Podpálit se jen tak sám o sobě! Není to snad obyčejná sebevražda v afektu nebo v těžké životní situaci?  Celý text zde...

Aristokrat ? Spíše Lenin junior (František Rozhoň)

Bolševik nesnášel tajné hlasování, žádal aby lidé veřejně oznamovali svůj postoj a neschovávali se za plentu. Řada známých lidí (raději?) veřejně oznamuje svůj postoj dodnes. Schwarzenberga tak veřejně podporuje kdekdo včetně Jiřího Stránského.

Já se snažím kandidáty nehodnotit podle něčích slov, ale podle skutků kandidátů. Podle skutků mně údajný aristokrat Schwarzenberg připadá jako Lenin, jen je mladší !

...Jednostranná pochvalná tsunami na mě nepůsobí, Schwarzenberga hodnotím především podle toho jak se představuje sám. Výsledkem je, že když slyším/čtu Schwarzenberg, napadne mi je jako Lenin, jen je mladší !  Celý text zde...

Ambice? Ale jak? (Bohumil Kobliha)

...Žít na dluh není tak jednoduché, jak to ti co půjčují prezentují či inzerují. Zadlužení představuje/znamená závažnou skutečnost, že od společenského systému vyžaduji něco co jsem dosud nevydělal, k čemu jsem nevytvořil odpovídající hodnoty, co jsem do něj zatím nevložil svojí prací. Nastává obchod penězi a peníze se stávají zbožím, což je v podstatě pošetilost, nezodpovědnost (když ne rovnou zločin), která narůstá velikostí/objemem půjček. To se děje zejména u jednotlivců, kteří ani nechtějí práci vložit (jako je u nezaměstnatelných), nebo u vlád států půjčujících si na agresivní zbrojení či nesmyslné projekty a kde návratnost je pochybná. A to pak začíná a je bída. Celá společnost jde dolů. Proto se dostávají do potíží i velmoci jako je USA. Řešení čehokoliv válkou je pro pomatené donkichoty a jak se říká v Anglii: „Když věci jdou špatně, není nic lepšího než dobrá válka".  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Pan Václav Vozábek
Pan Václav Vozábek?
Kdo by ho neměl rád,
ptejte se na něho,
každý ho bude znát...

On nemá nepřátel,
vždycky žil bez chyby,
když vtáhli Němci k nám,
on - chodil na ryby.

Když rudí národu
chystali oprátku,
pan Václav Vozábek
ryl svoji zahrádku.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Martin Dejdar: Buď zdráva, demokracie! (Prohlášení pro ČTK)

Tak jsem byl zostuzen za svůj vlastní názor. Zradil jsem prý svou roli Antonína Maděry, protože jsem řekl, co si myslím...

Čtyřiadvacet let se tu snažíme prosadit jeden z hlavních principů svobodné demokracie. Jak říká klasik: "Řekněte svůj názor bez bázně a hany! Dejte si!" Tak jsem si dal. No to jsem si dal!  Celý text zde...

Beneš a vláda ČSR - mezinárodní zločinci? (Václav Vlk st.)

...Postup do druhého kola presidentské volby, ač je velkou částí medií vydáván za vynikající úspěch demokracie a politické vyspělosti našich občanů, je ve skutečnosti dosti chmurný. Než jásat, jak dobře jsme si vybrali, spíše by bylo na místě poslechnout si názory poněkud se vymykající chóru oslavných chvalozpěvů a tvrdící, že to není nic moc. Dovolím si pro nečtenáře českého tisku a naše krajany v zahraničí citovat z několika tiskovin...

V komentáři "A presidentem bude…!" napsal Bohumil Pečínka: "……V první dny roku 2013 proběhl špatně skrývaný mediální převrat, během něhož se podařilo vyvolat obrovskou proschwarzenbergovskou vlnu nadšení  Celý text zde...

Soudce Lynč (Pavel Páral)

Amnestování tunelářů zvedá adrenalin celému národu. Nikoho moc netrápí, že amnestováni nebyli odsouzení tuneláři, ale jen sprostí podezřelí. A třeba kauza Tomáš Pitr ukazuje na rubovou stranu těchto postojů... A problém je v tom, že daňový podvod z roku 1994, za který je nyní souzen a na který se vztahuje amnestie prezidenta republiky, se s mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou nikdy nestal...

Zvláštní souvislost má i pláč nad tím, že se klienti H-Systemu tak nějak nedomohou svých peněz na lumpech, kteří je o ně připravili. Ale trochu se zamlčuje skutečnost, že ani kdyby byli odsouzeni, což by se dávno stalo, pokud by příslušní soudci měli standardní pracovní výkonnost a neodsouvali složité případy podle svého zvyku „na pak“, by ti nebožáci nedostali nic. Protože zločinci dávno své majetky převedli jinam, kde na ně státní moc nedosáhne a poškození by si měli spíše než na prezidenta stěžovat na nečinnost státních zástupců a policistů, kteří nedokázali tyto majetky zablokovat či dohledat a získat zpět.  Celý text zde..

 

Aktualizace 16.1.2013 :

Plíživá totalita (Bohumil Kobliha)

Když definujeme co je totalita vybaví se nám v mysli mávání fanglemi na povel, stranické sjezdy a konference, celozávodní schůze i desetiminutovky v zaměstnání, kde „diskusní“ příspěvky musely být předem schváleny (aby občané neujeli od „linie“ strany a vlády). Vzpomínáme na všechny znaky nesvobody projevu: zaškrcení tisku, demagogie tlučhubů...  Celý text zde...

Kampaně plné bolševismu (František Rozhoň)

Mediálních kampaní jsem si užil za bolševika dost, proto jsem se celkem úspěšně odstřihl i od většiny kampaní prezidentské volby. Leccos mě v kampaních zaujalo, přestože o tom vím jen z druhé ruky.

Dvě dámy mně vyprávěly o debatě M. Zemana s J. Fischerem na Primě, o představení snad převzatém z USA. Tam mají plná ústa rovných šancí, v nejdůležitějších volbách však rovné šance neznají. Kdosi mocensky vlivný z mnoha kandidátů vybere pár, který dostane nálepku „favorité“ a exklusivní reklamní prezentaci v televizích.  Celý text zde...

Novoročné zamyslenie a „bludy o Nežnej revolúcii“ (František Bednár)

...Chorobou celých národov je, ako ľahko sa nechajú hypnotizovať elitami – Nemci nacistom Hitlerom, Taliani Musolinim, Rusi boľševikom Stalinom a my tzv. „humanistom“ Havlom.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Běž domů Ivane!
Běž domů Ivane
Zde už tě není třeba
Kdo by se bouřil? Vidíš sám
je piva dost i chleba!
Kdo by se bouřil? Vidíš sám
nátury máme koňské  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Čtení na dobrou noc pro političku Elišku Wagnerovou (Pavel Hasenkopf)

...Hlavně nenechat někoho nepotrestaného versus hlavně nepotrestat někoho nevinného. Každý, ať si sám sobě odpoví na otázku, který princip je jemu osobně milejší, a na otázku, který princip je milejší většině jeho spoluobčanů...

Ano, je pravda, že represivní režimy jsou z hlediska většiny vždy bezpečnější. Co je komu z nás milejší: bezpečí, nebo svoboda? Mně svoboda, ale zdá se, že jsem v menšině.  Celý text zde a zde...

Začíná vymývání mozků

V totalitní komunistické diktatuře jsem si možnou svobodu a demokracii představoval naivně. Jako prostor, kde rozhodující budou argumenty, ne ideologická cenzura.´V samizdatu to tak bylo. Ale ne vždy. Když jsem v osmdesátých letech do Lidových novin posla článek kritizující revue Střední Evropa, byl briskně zamítnut proto, že se kritika do vlastních řad nepřipouštěla. Vystřízlivěl jsem po revoluci. Do Přítomnosti jsem zaslal článek "Souvislosti 4., 5. a 6.. července." Z redakce se ozval Jan Sokol a řekl mi, že text neprojde, budu-li uvádět, že Jan Hus byl univerzitním rektorem. To mne šokovalo. Začalo mi docházet, že Sokolova cenzura byla jen miniukázkou typické vlastnosti intelektuálů. Nazývám ji komunismus naruby  Celý text zde...

Federalismus v odstředivce dějin (Petr Robejšek)

Před dvaceti lety se západní Evropa teatrálně divila rozdělení Československa. Komentátoři se více méně nepokrytě ošklíbali nad zaostalými Východoevropany, kteří nechápou, že národní státy patří minulosti a kontinentu kyne zářná budoucnost v nadnárodní federaci.Dnes víme, že Češi a Slováci byli evropskou avantgardou; o několik délek předběhli Vlámy, Skoty a Katalánce a předejmuli dnešní odstředivé tendence na celém kontinentě. Bezmocně a staromilecky dnes naopak působí trucovité prosazování federace.  Celý text zde...

Aktualizace 9.1.2013 :

Vzpomínky na padesátá léta (František Rozhoň)

Demokracie může přerůst v tyranii - to znělo ve starověku a letos na Tři krále to připomněl ve svém dopoledním pořadu na ČRo František Novotný. Aby se přerůstání znesnadnilo, vymysleli lidé na ochranu demokracie jisté mechanismy. Například za prvé politický systém není založen na vůdcích, ale třeba na svobodné soutěži politických stran, jak předepisuje náš ústavní systém. Za druhé i média si říkají hlídací psi demokracie, a zvláště ta veřejnoprávní, povinně placená i občany kteří je nesledují, by jimi měla být. Obávám se však, že ty obranné mechanismy selhávají  Celý text zde...

Ústavní stížnost, o které se nemluví

Ústavní stížnost proti odmítnutí registrace kandidátní listiny Petra Cibulky pro volby presidenta: ...Stěžovatel ve své stížnosti vychází z ústavní zásady - která byla porušena, čímž byl stěžovatel ve svých právech těžce poškozen - že občané mají zaručen přístup k voleným a jiným funkcím, stejně jako k pracovnímu uplatnění, za rovných podmínek. Napadený zákon o volbě presidenta republiky naopak oproti všem ústavním principům požaduje - jsou-li navrhovateli kandidáta na presidenta občané, což je můj případ - aby k jejich návrhu, kandidátní listině, byla připojena petice s nejméně 50.000 podpisy. Po oficiálních kandidátech parlamentních stran, které tento ostře diskriminační zákon přijaly v podobě, aby na maximum ztížily jiným občanům proti nim kandidovat, se toto nepožaduje. Takže někomu stačí sehnat ve sněmovní kantýně pár podpisů spolukaprů, jiný musí shánět na ulicích desetitisíce podpisů svých sympatizantů...  Celý text zde...

Je výnosnejšie a pohodlnejšie byť novinárskou hyenou ako novinárom s odvahou (F. Bednár)

V živote som stretol len niekoľko novinárov, ktorí nezapredali svoju novinársku česť tým, ktorí ich platili...

Najmä od čias goebbelsovskej propagandy, kedy sa stokrát opakovaná lož stávala pravdou, sa táto nacistická prax preberala prakticky každým režimom, nevynímajúc ani súčasných demokratov, ktorí cenzúru rafinovane nahradili tzv. politickou korektnosťou vymedzenou nespochybniteľnými dogmami stanovenými víťazmi II. svetovej vojny a ich dodržiavanie bolo zabezpečené v niektorých štátoch Európy represiou trestnoprávneho postihu...

Sloboda slova je iluzórnou – tak, ako bola cisára Františka Jozefa, je aj dnes. Zmena spočíva len v označení kritikov systému. Nacisti prenasledovali komunistov a židoboľševikov, ktorí sa stali synonymom zla a komunisti im to po vojne neostali nič dlžní, urobiac z každého, kto bol pre režim nepohodlný, nacistu, fašistu, ľudáka, neonacistu alebo nepriateľa ľudovodemokratického zriadenia.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Do kroku pokroku v ČSSR
Žít v zemi ve vývoji
to přec už za to stojí,
už nežijeme v křoví,
jsme lidé pokrokoví.
Každý den značí pokrok,
byť třeba jenom o krok,
dřív běhali jsme klusem,
dnes jedem autobusem.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde:

Jak to vidí Zdeněk Mahler - 1. ledna 2013

Jak docílit návrat k těm hodnotám, které vymizely?

Abychom k tomu návratu se dostali, existuje už celá řada naléhavých okolností. Třeba volby za 4 roky, pak už se to svěřuje tam těm reprezentantům, nemáte v podstatě do toho co mluvit, přesně řečeno - máte, máte svobodu projevu, můžete si říkat, co chcete a je to na nic. Anebo obráceně, jsou problémy, kde 80 % voličů, obyvatel se staví proti a politická a ekonomická reprezentace je převálcuje. Čili co z toho vyplývá? Hrajeme si na demokracii. Došlo prostě ke karikatuře.  Celý text zde...

Amnestie aneb vohnoutí ruka spravedlnosti

Jestli udělal Václav Klaus něco za poslední rok pořádného, tak je to právě tato amnestie. Nesetkalo se to s pochopením, lid chce přísnost, hlavně na ty druhý.  Celý text zde...

Konec světa: Šifra Mistra Erika Arthura Blaira (Bohumil J. Studýnka)

...V odhadu, kdy se projeví skutečné směřování současné západní společnosti (včetně tehdejšího bipolárního světa), byl Orwell nejpřesnější. Jeho totalitární společnost, Velký bratr, doublethinking, newspeak, thoughtcrime, memory hole a soughtpolice, pospojovaná ministerstva bizarních názvů (míru, hojnosti, lásky a – pravdy), to vše příliš připomíná současnou nejsvobodnější, nejliberálnější a nejorganizovanější „solidární“ společnost. Je to společnost skrývající totalitu i beznaděj jednotlivce, společnost na cestě k šedi a úpadku.  Celý text zde...

Aktualizace 2.1.2013 :

Nadorganizování (Bohumil Kobliha)

„Čeho je moc toho je příliš“, nás učí postřeh našich předků.

Jako lidé, kteří umíme management víme, že čím vyšší je stupeň lidské společnosti tím vyšší nároky jsou kladeny na její řízení.

Dříve na správu panství stačil jeden hradní/zámecký pán s pár desítkami biřiců a zbrojnošů, lavice s pruty či důtkami, a poddaný lid činil co bylo poručeno – lidově „zařezával“. Když nechtěl a ani přes krvavé pruhy na zádech se nepoddal, trčela za hradbami výhružně šibenice. Za své dobré konání dostal nevolný lid čočovici s uzeným. Když se dílo nedařilo, vyfasoval brambory a byl rád že slíznul jen lískovku. A ještě platil desátky.  Celý text zde...

O prezidentské kampani (František Rozhoň)

Výběr prezidenta „zákonodárci“ nejednou byl vším jiným než soutěží politických stran respektujících základní demokratické principy, kterou předpokládá Ústava. I proto teď mohou navrhovat kandidáty a z nich vybírat prezidenta všichni voliči. V předvolební kampani však chybí přinejmenším fair play, která kdysi patřila k demokratickým principům. Zákon a vyhláška o volbě například nevymezují dobu soutěže, takže místo demokratické soutěže kandidátů jsem řadu měsíců četl jen o „favoritovi“ Janu Fischerovi v skoro každých novinách (MFD) rozdávaných stevardkami skoro státních Českých drah, v čekárnách téhož podniku, i na billboardech v Ostravě i u Napajedel. Zákon zato zakotvil nerovnost voličů – při podpoře kandidátů až 50 000 „řadových voličů“ má váhu jako deset či dvacet voličů, dnešních senátorů, resp. poslanců. Proto mě nepřekvapilo, že tři soudci Nejvyššího správního soudu, včetně předsedy Josefa Baxy, dali nahlas najevo své přesvědčení, že prováděcí zákon k volbě není v souladu s Ústavou.  Celý text zde...

Psáno na buben (Jára Meců)
Na zasedání ÚV KSČ přečetl Vasil Biľak dopis a jména čtyřiceti soudruhů, kteří údajné žádali v srpnu 1968 Sověty o pomoc:
Dnes hlásíme se k slovu hrdě,
proč měli by nás neslyšet?
My invasi jsme přivolali,
my všichni, rovných čtyřicet.
My jediní jsme stáli pevně,
když všichni kolem zklamali,
a lid když volal po svobodě,
my po invasi volali.  Z knihy básní vydané r. 1977...

Zaujalo nás jinde :

Strana roku: ODS (Ivan Hoffman)

...To, čeho jsme svědky v politice, je proměna politických stran z uskupení tmelených původně společnými ideály, názory a vizí, na tlupy kořistníků, které zajímá výhradně osobní prospěch... Politici neslouží lidem, kteří je volili, ale posluhují těm, co je odmění dárkem, provizí, úplatkem...

Co vypadalo jako nekonečná vládní krize, bylo ve skutečnosti šikovným posilováním vlivu ODS... Kontroluje tři ze čtyř nejvyšších ústavních funkcí, určuje zahraničně politickou orientaci i domácí politickou agendu. A to vše právem silnějšího, kterým není...  Celý text zde...

Masakr v Newtownu a jak to vlastně je (Oldřich Vinař)

...Amerika nemá na vraždění lidí patent... i u nás se našel žák, který pobodal učitelku. ...Dá se s tím něco dělat? Léčení není snadné... Lze předpokládat, že se nestanou masovými vrahy děti vychovávané do svých čtrnácti let v láskyplném domácím prostředí, kde matka nepřichází pozdě odpoledne unavená ze zaměstnání, které ji nebaví – i když nebudou mít dost oxytocinu.  Celý text zde...

Bude tu lidská civilizace za tisíc let? (Vratislav Hlubuček)

...život není procházka růžovým sadem. V historii býval především existenčně obtížným a teď klade extrémní nároky především na psychiku. Co myslíte vy? Jak dlouho ještě lidstvo vydrží ve víru exploze vývoje kolem nás?  Celý text zde...

aktuality  2012 zde

aktuality  2011 zde

aktuality  2010 zde

aktuality  2009 zde

aktuality  2008 zde

aktuality  2006-2007 zde

aktuality  2005 zde

aktuality  2004 zde

aktuality 2.pololetí 2003 zde

aktuality z roku 2002 najdete zde   aktuality 1.pololetí 2003 zde

 zpět na hlavní stranu