Na této stránce se průběžně pracuje, poslední aktualizace 17.11.2015

Dokumenty doby

Současnost   Třetí odboj, odpor vč.Charty 77   Lidská práva   ČSR po r.1945 1938-45  Vznik ČSR 1918   Hezká slova v dějinách

 

Návrh radikální změny volebního systému z r.2005, nevypracovaný stranami.

Jak bude EU vládnout - Dr.Bandulet, přednáška z roku 2001 v Curychu

Báječný nový (tajný) svět - autor Joseph D. Douglass Jr., PhDr, překlad Hana Catalanová

Proč je správné mluvit o bolševismu a ne komunismu? Co to bolševismus byl, jaké jsou jeho následky a současné mutace? O tom, že občanská mobilizace a prosazování informovanosti jsou v post-komunistických poměrech nejsilnějšími nástroji poctivých lidí, nejslibnější cestou ke slušnější veřejné správě, a tím snad i k porážce bolševické strategie post-komunismu. Jednou budou muset poctiví občané projevit svou vůli také prostřednictvím poctivých politických stran, takových, které nenechají penetrovat a ochromit bolševickými agenty – tak daleko ale ještě nejsme.  Celý text z veřejného senátního slyšení a Obrany národa 3/2005 zde...

Příběh Františka Zahrádky Odbojáře, který byl prezidentem vyznamenán Řádem TGM, ale jako údajný pomocník totality vyloučen z Konfederace politických vězňů.

Stop komunismu - text zveřejněný mladými "Palachovými dětmi" 21.8.2004 v Praze „pod koněm“ sv.Václava a 4.9.2004 na sv.Hostýně

K podstatě demokracie (Jan Pinz - z r. 2002)

Zůstáváme věrni ? (B. Blížkovký - glosy k odkazu T.G.Masaryka - z r. 2002)

Výzva bývalých politických vězňů Československa ALTNAGELBERG 16.9.2000

Otevřený dopis Ctirada Mašína Václavu Havlovi (1996)

Prohlášení někdejších studentských vůdců k 10. výročí 17. listopadu 1989

Smutek a naděje deseti let Stanovisko krajanů z Kolína nad Rýnem, červen 1999

Nebyla to revoluce ze setkání bývalých čs. politických vězňů 14.5.1994

ZÁKON o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu z 9.července 1993

ÚSTAVA  ČESKÉ REPUBLIKY

KAUZA III.ODBOJ - návrh OF Mnichov k uznání III.odboje z 30. května 1991

Resoluce z pracovní schůze zástupců poboček KPV Československa (15.9.1990)

Několik vět 1990 !!! (Prohlášení signatářů po roce znovu, 29.6.1990)

Otevřený dopis M.Dolejšího a dalších prezidentu Republiky V.Havlovi ze 17.května 1990

Projev, na který se nezapomíná (V. Havel v r. 1989)

Co chceme – programové prohlášení Občanského fóra z listopadu 1989

K účasti komunistů v Občanských fórech - leták Občanského fóra

Osm pravidel dialogu - leták Občanské besedy, listopad 1989

Jak se Občanské fórum prohlásilo za reprezentaci lidu

Viděl jsem – z letáku Občanského fóra z listopadu 1989

Třetí odboj – materiál připravený v devadesátých letech jako podklad pro výuku na středních školách, doplněný zde i v Muzeu III.odboje Příbram-Zámeček. Dočtete se, co je míněno odbojem, kdo přišel s termínem „třetí odboj“, zda by nebylo vhodnější používat termín odboj „protikomunistický“, o případech teroru moci vůči obyvatelstvu a odboje a odporu vůči moci, i jak StB odboj hodnotila.

Příběh Mariána Dudinského O tom, jak Marián nepřijal návrh StB a stal se politickým vězněm. Jak se angažoval, ale nebyl Chartistou a po Listopadu nebyl propuštěn z vězení.

Charta 77:

Několik vět - prohlášení z jara 1989

Prohlášení Charty 77 z 1.1.1977

Pohledy dneška: Hodnocení Charty 77 u příležitosti  25.výročí jejího vzniku : 

Dvacet let čekám na zveřejnění o mém odvolání podpisu Charty 77

Charta a Anticharta  

Dějiny Charty

1968-1969 Odkaz Jana Palacha

Tak zle není - báseň J.V.Sládka; a Deset přikázání bolševika z ilegální tiskoviny Náš boj (1950)

Všeobecná deklarace lidských práv  schválená VS OSN 10.12.1948

Pohledy dneška: 

Co se skrývá za slovem "fašismus"?

Československo po roce 1945

Rozhovor s Karlem Krylem (výňatek z přílohy k desce Bratříčku, zavírej vrátka!)

Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům,  umělcům a všem (1968)

O útěku skupiny kolem bratří Mašínů - proč a jak

Zdena Mašínová nejen o svých bratrech

Právní pohled na násilný odpor v 50.letech (Milan Hulík na konferenci v r.2005)

1953: Stěhování účastníků demonstrace z 1.6.1953 jako státně nespolehlivých osob

1953: Hlášení o demonstraci v Plzni dne 1. června 1953 odpoledne

Svobodná Evropa, leták 32 - z letáčku shazovaného z balonů na čs. území

1950: Poselství Čechům a Slovákům k zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa

Výchovná Pohádka o čtyřech chlapcích a soudruhu Gottwaldovi (P. Kohout)

1950: Průzkum veřejného mínění k procesu s Miladou Horákovou

Příběh Mojmíra Fencla (Jak StB po Únoru nejprve provokovala a pak zatýkala)

Příběh Heliodora Píky („Velitel musí znát hranice kázně, a když jde o existenci národa a státu, musí se rozhodnout i proti zrádné vládě")

Pohled ThDr. Ant. Huvara na poválečné dění a jeho příčiny

O politickém programu ČSNS v odboji (Memorandum z 12.4.1949)

1948: I svoboda náboženství a vykonávání obřadů je jednou ze základních hodnot lidově demokratického režimu (dokument Ústředního akčního výboru Národní fronty)

1948: Svoboda smýšlení je jednou ze stěžejních zásad obrozené Národní fronty (o akčních výborech Národní fronty)

Postoj USA k Únorové krizi) (z amerických dokumentů)

Únorové události r. 1946 v Brně (Miloš Slabák)

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

DEKRET prezidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti (malý retribuční dekret)

Šest dnů, kdy národ věděl (předmluva B.Koblihy k jeho knize o Pražském povstání)

Projev pplk. Sitka při vstupu první československé jednotky na osvobozené území ze západu - 1.5.1945

Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků (přijatý 5.4.1945 v Košicích, tzv. Košický vládní program)

Pohledy dneška: 

Velmi relativní demokracie

1938-45

Prohlášení ke Svatováclavské rotě (1945)

Anthropoid: V boji za svobodu zabili despotu (1945)

Základní dokumenty o vzniku Protektorátu Čechy a Morava (1939)

Sudety - září a říjen 1938

Desatero dobrého starosty z roku 1936

Vznik Československa 1918

Zákon a provolání Národního výboru o vzniku Československa z 28.října 1918

Washingtonská deklarace z 18.října 1918

Manifest císaře Karla I. z 16.října 1918

Pittsburská dohoda mezi českými a slovenskými představiteli krajanských organizací v USA o uspořádání československého státu z 30. května 1918

Rezoluce dělnického prvomájového shromáždění v Liptovském Mikuláši 1. května 1918

Zde přísahali, ale kde... (hledání místa přísahy roty NAZDAR)

Pohledy dneška: 

Kam směřuje česká státnost

Vláda všenárodní koalice - 14.11.1918 - 8.7.1919

Hezká slova v dějinách :

Komunistický manifest

DEKLARACE PRÁV LIDSKÝCH A OBČANSKÝCH schválená ve Francii 26.8.1789

zpět na hlavní stranu