Dokumenty doby www.svedomi.cz

Desatero

 

V jediného Boha věřit budeš cele,
jenž ti k spáse duše poslal Spasitele.

Jména Božího nadarmo nevezmeš a ani jména svatých,
nebudeš podoben stínu listů k zemi svátých.

Nezapomeň sváteční den světit k Boží chvále,
jako křesťan konej dobré skutky neustále.

Cti své rodiče, abys žil dlouho a dobře ti bylo,
úcta náleží přec všemu, čím tě nebe obdařilo.

Nezabiješ kohokoli, ani sebe,
s
ám sis život nedal, dalo ti jej nebe.

Nesesmilníš, nepošlapeš květy živé krásy,
uka
ž obdiv, kroť však tělo,' jen tak dojdeš spásy.

Nepokradeš, nepomyslíš na majetek cizí,
nabídneš sám k blahu druhých, máš-li duši ryzí.

Nebudeš svědčiti křivě proti nevinnému,
pravdomluvnost - úzká cesta až k Božímu jménu.

Nepožádáš manželky bližního, však ti nepatří,
raduje se ďábel z všeho, co vás rozbratří.

Nepožádáš statku jeho pro své obšťastnění,
zato nemocným a chudým dej část svého jmění.

Josef V. Tománek, New York, 20. VI. 1971

 zpět na hlavní stranu                                         zpět na Dokumenty doby