Česká republika a dnešní Evropská unie

Ke Dni Evropy 2003

Dlouhá léta Československo slavilo jako den osvobození 9.květen - výročí příjezdu Rudé armády do Prahy. Dnes nás Evropská unie "informuje" (viz příloha PRÁVA ze 4.5.2002), že od roku 1985 se v celé Evropě slaví 9. květen jako Den Evropy. Tož Češi vítejte ve společenství, kde jen my lidé s pamětí kazíme zlodějům pojmu Evropa radost z úspěšného lupu...

Onen "Den Evropy" je nám představován jako Schumanův den. 9.května 1950 totiž vystoupil francouzský ministr Robert Schuman s návrhem na vytvoření prapraprapředka EU - organizace, která by koordinovala francouzský a německý hutní a důlní průmysl. Cílem - v duchu myšlenek Charlese de Gaula a Konráda Adenauera - měla být Evropa spolupracujících vlastí. Dnešní EU je však nedemokratický socialistický mocenský kolos, otřásaný korupcí, snažící se zavést tyranii "hodnot". Jestliže dnešní zcela jiná EU slaví Schumanův den, připomíná české politiky oslavující sametovou revoluci, zatímco studenti, kteří se tehdy v roce 1989 angažovali, již léta mluví o ukradené a zneužité "revoluci".

Tentýž R.Schuman hrál jako člen francouzského Národního shromáždění významnou roli v souvislosti s Mnichovskou dohodou. V Le Lorrain 11.9.1938 podpořil ústupky Německu... Na základě právnické analýzy francouzsko-československé dohody ze 16.10.1925 se pokusil minimalizovat závazky k ČSR... Schuman pak vedl delegaci poslanců z Alsaska a Lotrinska, kteří šli 28.9.1938 za premiérem E.Daladierem, aby zdůraznili hlubokou touhu svých voličů po míru. Snad i pohrozil tím, že budou hlasovat proti nezbytným válečným půjčkám... K setkání došlo den před Daladierovým odjezdem do Mnichova.*) Tož vítejte Češi v Schumanově společenství...
*) Zdroj: D.Hanák: Úvahy reakcionáře - kap. Proč nevstupovat do EU?

"Bude to Evropa sjednocená, s mírem zajištěným nejméně na sto let..." "Bude to Evropa socialistická v bratrství všech národů, které ji obývají...." Máte pocit, že jste to dnes již několikrát slyšeli? My ale citujeme jednoho z nejznámějších českých převléka-čů kabátů, Emanuela Moravce, z 22.11.1941.Tož vítejte Češi v tak nadějném společenství...

Nedávno evropský komisař G.Verheugen u nás ujistil naše politiky, že "Benešovy dekrety" jsou tabu a nepředstavují pro náš vstup, členství a revizi poválečného uspořádání a nároků žádné nebezpeří. Sotva opustil Českou republiku, mluvil jinak. Některé "Dekrety" bude nutno přezkoumat! Verheugen tak připomíná bolševického komisaře, prezidenta Antonína Zápotockého, který se v předvečer měnové reformy také dušoval, že žádná měnová reforma nebude. Můžeme komisařům EU věřit?  Rakouské zkušenosti varují !!! Tož vítejte Češi ve společenství, kde závazek  nic neznamená ...

Jak z Londýna upozornil B.Kuras (PRÁVO 27.3.2002), zrušení tzv. Benešových dekretů by mělo jediný možný právní následek. Český stát jako nástupník Československa by přestal existovat, jediným přežívajícím právním kodexem pro vztahy s Německem a Rakouskem by byly zákony Protektorátu Böhmen und Mähren. Intituce EU zvaná Evropský parlament i komisaři EU takovéto řešení nevyloučili. Protože mírová smlouva s Německem neexistuje, podporuji velmi rozumný návrh B.Kurase:

Požádat Evropskou unii, NATO a vítězné velmoci z II.světové války o opětné potvrzení platnosti Postupimské dohody v česko-německo-rakouských vztazích.

Nevstoupit do EU s vysvětlením, že Česká republika se obává ohrožení své národní existence ze strany dvou členských států EU.

Požádat o členství v Evropském sdružení volného obchodu (EFTA), jehož prostřednictvím by Česká republika měla s EU volný obchod, aniž by se musela vzdávat své svrchovanosti. 

Pak budeme skutečně součástí rovnoprávného evropského společenství...

 František Rozhoň, zástupce šéfredaktora Obrany národa; Ostrava, květen 2003

P.S. Magazin EU číslo 1, vydán delegací EU 4.5.2002: Na titulní straně hrozí titulek Tomáše Wolfa "Pokud nevstoupíme do EU, zůstaneme na periferii" Pod ním odbornice na mezzosoprán Dagmar Pecková říká, že stojí za to přjmout roli "dočasně" méněceného člena, ví, že ponížení nám bude ke prospěchu. Neříkali nám jinými slovy totéž za Hitlera, Stalina a Husáka? Za Husáka se třeba strašilo nedozírnými následky ...

Ještě jeden dodatek: Jeden z nejpřednějších ekonomů 20.století, zakladatel teorie monetarismu a nositel Nobelovy ceny Američan Milton Friedman, který v červenci 2002 slaví 90.narozeniny, prorokuje do 15ti let konec Evropské unie, eurozóny a její měny Eura. Příčinou podle Friedmana budou jazykové a kulturní rozdíly a reakce na vnější ekonomické vlivy. Jako příklad negativního dopadu eura Friedman uvedl růst nezaměstnanosti. Po skončení národní peněžní politiky se nevýhody hospodářské soutěže bezprostředně odrazily na růstu nezaměstnanosti - to je Achillova pata eura a nynější překotné evropské integrace. Proto se mi zdá přímo zločinné, že současná vládnoucí česká politická elita nemá jiný plán než vstup do EU...

zpět na hlavní stranu                                                zpět na stránku EU?