Z časopisu Obrana národa 1/2005

Jak  dlouho  tady  ještě  bude  zločin  hoden  ochrany ?

František Rozhoň

Americký advokát Edward Fagan, proslulý získáním miliard ze švýcarských bank „za oběti holocaustu“ i svým průletem kolem „případu Temelín“, má teď velké potíže. Čelí obvinění z podvodu na klientovi, tedy činu TAM zvláště zavrženíhodného. Jak to vypadá v tomto směru u nás doma, vám dosvědčí nikoli ojedinělý příběh Jiřího M. z Frýdku-Místku a jeho advokáta.

Příběh Jiřího M. (na fotografii s manželkou) začíná s proslulou českou privatizací. Jan Chlebek, bývalý severomoravský ředitel Masného průmyslu, s.p., nabídl někdejším podnikovým řidičům uzavřít smlouvu o pronájmu „jejich“ vozidel na dobu určitou pěti let. A tak i Jiří M. 13. 7. 1992 uzavřel smlouvu o pronájmu nákladního vozidla AVIA SPZ FMA 28-16. Ředitel Chlebek se zavázal mu přenechat auto s tím, že nájemce ponese veškeré provozní náklady a po dobu určitou od 1.8.1992 do 1.8.1997 bude splácet měsíčně 3.730.-Kč; za 5 let tak uhradí cenu vozidla smluvně stanovenou soudním znalcem a stane se vlastníkem vozidla. V případě předčasného ukončení nebo zániku pronájmu se měly strany vzájemně vypořádat podle posudku soudního znalce.

Jiří M. obdržel koncesi i osvědčení, že je držitelem vozidla. V podnikání se mu dlouho dařilo. Na Policii ČR (dopravní) ve Frýdku-Místku později náhodně zjistil, že na papíře se vlastníkem vozidla bez jeho vědomí stala jakási firma TONES, s.r.o., Ing. Jan Boháček. Když Policii požádal o vysvětlení, byl jí odmítnut, prý je vázána mlčenlivostí. Jiří M. je přesvědčen, že „záhada“ a z ní plynoucí nejistota přispěla ke zhoršení jeho psychického stavu a k hospitalizaci s prvním infarktem. O provoz auta se tehdy starala Jiřího manželka, prosila o rozmluvu s ředitelem J. Chlebkem, ale neuspěla. S vozidlem jezdil řidič placený Jiřím M., nabídnutý firmou TONES, s.r.o. Když ale bylo vozidlo nepojízdné, firemní servis TONES, s.r.o. jej odmítl opravit, protože vozidlo nepatří firmě TONES, s.r.o. a jednatel firmy TONES, s.r.o. to nedovolí. Krátce poté se Jiří M. dozvěděl, že prý vozidlo firmě TONES, s.r.o. patří.

Jiřímu M. i dalším řidičům-nájemcům uložili jednatel firmy TONES, s.r.o. Boháček a pan Černík (společník Diema, s.r.o., „nástupnické organizace TONES, s.r.o.“) předat originál koncese. Když všichni odmítli, dali jim k podpisu smlouvy, že řidiči-nájemci ruší původní smlouvu s Masným průmyslem a ředitelem Chlebkem a uznávají, že patří vozidla firmě TONES, s.r.o. a p. Boháčkovi. Krom provozních nákladů měli částku 3730 Kč platit ne jen pár měsíců zbývajících do 1. 8. 1997, ale trvale jako nájemci. Odmítli jim ukázat „kupní smlouvu“ údajně převádějící vozidla na TONES, s.r.o., odmítli požadavek ohodnotit vozidla soudním znalcem dle původní smlouvy. J. Chlebek jako smluvní strana prohlásil, že už s tím nemá nic společného, Jiří M. uslyšel i větu „buď sedneš za volant a budeš jezdit, jak chce pan Boháček, nebo vypadni.“ Jiřímu M. tehdy hrozil již třetí (!!!) infarkt, a tak neměl sílu zabránit „vydání vozidla“. Svých práv se chtěl domoci žalobou u Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 5. 9. 1996. Za 2 měsíce mu sdělil soudce JUDr. Lipus, že Jiří M. MUSÍ MÍT ADVOKÁTA.

Na radu přítele se obrátil na JUDr. Vymětalíka. Ten zastoupení přijal a ve své kanceláři jej předal Mgr. Jaroslavu Vaškovi s tím, že oba dva budou jeho případ spolu konzultovat. Jiří M. žádal advokáta Mgr. J. Vaška o zastoupení proti jednateli manažerovi firmy TONES, s.r.o. Boháčkovi, společníku Černíkovi a řediteli Masného průmyslu Chlebkovi, protože ti jej připravili o majetek, peníze, obživu i zdraví, když jim podvodem dopravní Policie ČR ve Frýdku-Místku přepsala technické průkazy; a dal advokátovi důkazy. U soudního jednání 3. 11. 1997 jen Jiří M. mluvil a žádal o předvolání pánů Boháčka, Černíka a Chlebka. Jeho advokát Mgr. Vašek jen o TONES, s.r.o. a o poloviční částce, než Jiří M. zaplatil; klienta pak ujistil, že on je právník a on ví, co dělat pro klienta nejvýhodněji. Dodal, že i soudce prý žádá uvádět jen TONES, s.r.o., přestože Jiří M. nikdy s firmou TONES, s.r.o. nejednal a vozidlo mu vzali tři konkrétní lidé. Jiří M. už slovo nedostal, soudce ani advokát Mgr. Vašek nežádali o důkazy, že vozidlo je skutečně jednatele a vlastníka firmy TONES, s.r.o. Boháčka. 27. 10. 1998 Jiří M. soud prohrál. Advokát Mgr. Vašek mu doporučil odvolat se, že jednatel firmy TONES, s.r.o. Boháček další řízení prohraje. Jiří M. že bude platit jen pro začátek soudní poplatky; náklady řízení včetně právního zastoupení pak platí ta strana, která prohraje. Jiří M. nechtěl zůstat nevděčníkem-dlužníkem a s manželkou nabídli advokátovi 20% z částky jím vymožené, kterou dostane do ruky. Jiří M. znovu žádal soudit se s konkrétními lidmi, nikoli s firmou, a aby u soudu p. Boháček předložil podklady, na jejichž základě Policie ČR přepsala vozidla na jiného majitele. Též žádal o vyšetření, kam se poděly vozy i peníze, které všichni poškození platili dle smlouvy s ředitelem Chlebkem.

2.12.1999 prohlásil právní zástupce p. Boháčka a TONES, s.r.o. : „nejsme schopni prokázat vlastnictví motorového vozidla“... a soudce vynesl mezitímní rozsudek v prospěch Jiřího M. Když se ale na chodbě soudu svědci slušně ptali soudce, proč nebyli vyslechnuti, soudce se dal před nimi na útěk. On ani advokát nedovolili říci nahlas, že páni jako Boháček, Černík a Chlebek „ukradli“ vozidla soukromým podnikatelům, bez privatizace a za pomoci policie. Kdosi se odvolal a o případu jednal Krajský soud v Ostravě.

Když Jiřímu M. ani jeho manželce neumožnil soud projednat podvodný přepis majitele a problém úhrad za vozidla řidiči-nájemci, šli Jiří M. s manželkou na Okresní státní zastupitelství ve F. Místku. Žádali o sepsání trestního oznámení na jednatele firmy TONES, s.r.o. Boháčka a pány Černíka a Chlebka, i o postoupení oznámení Policii ČR. Státní zástupkyně Mgr. Danuta Krolová jim řekla, že jej smetou pod koberec, protože nedošlo k trestnému činu zabití!!! Dne 28. 3. 2001 Okresní státní zastupitelství FM sdělilo, že věc se odkládá bez prošetření policií ČR. Zamítnuto bylo i odvolání, podvod zůstal neprošetřen, ochráněn!

23. 10. 2001 nakonec soud vynesl rozsudek ve prospěch Jiřího M. Advokát Mgr. Vašek nebyl přítomen, jen telefonicky projevil radost, že Jiří M. konečně dostane své peníze. Po třech měsících rozsudek nabyl právní moci. Ač advokát měl jinak na všechno času dost, pro rozsudek k soudu běžel sám a hned. Hodinu pak Jiřího M. přemlouval, ať mu podepíše novou plnou moc a nechá mu originál rozsudku nutný pro vymáhání pohledávek. Jiří M. si vzpomněl, že před časem i soudce JUDr. Lipus mu řekl peníze jsou a peníze dostanete, Mgr. Vašek ví, kde peníze jsou, a jak je vymoci , proto rozsudek Mgr. Vaškovi ponechal, novou plnou moc podepsal i 1 200 Kč mu postupně dal a potvrdil nabídku dát mu 20% z peněz, které dostane.

Pak se z klienta stala oběť! Advokát Mgr.Vašek, ač se k tomu zavázal, neučinil žádné kroky k vymožení peněz. Povinným dle rozsudku prý je TONES, s.r.o., ale tomu majetek není možno vzít, sám Jiří M. ať hledá a vymáhá pohledávky po tom, kdo dluží peníze firmě TONES, s.r.o. 12.2.2002 Jiří M. od Mgr.Vaška obdržel fakturu k zaplacení toho, co mu měl dle rozsudku zaplatit žalovaný. Od soudního úředníka se po delší době Jiří M. dovídá, že jeho věc je odložená, protože advokát Mgr. Vašek nepodal soudu plnou moc. Jiří M. se obrátil o pomoc k prezidentovi republiky. 8.4.2002 dostal odpověď, že má chtít, aby advokát záležitost dokončil návrhem na výkon soudního rozhodnutí, a že jeho žádost o úhradu svých nákladů je v rozporu s rozsudkem! Mgr. Vašek však opět odmítl konat s tím, že ON je právník, ON ví jak má dělat, ON žádá peníze na zaplacení DPH. Jiřímu M. všichni u soudu ve Frýdku-Místku přiznávali, že právník jej podvedl, ale nikdo nepomohl. Jen soudce JUDr. Lipus řekl, že nemá advokátovi platit.

Dne 6.5.2002 se Jiří M. znovu obrací na Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku, na JUDr. Švarného. Znovu dává důkazy, a marně žádá o prošetření celého případu: kam se podělo 30 vozidel, které jednatel firmy TONES, s.r.o. Boháček nezprivatizoval, kam šly peníze, kdo se obohatil, o jakou částku přišel stát a soukromí podnikatelé? Nedočkal se ani vyjádření, jestli se advokát Mgr. Vašek dopustil podvodu(ů), když žaloval někoho jiného než byl klientem zmocněn (TONES místo tří jmenovitě uvedených pánů), když si ponechal originál pravomocného rozsudku, když si vzal plnou moc i peníze na sepsání návrhu výkonu soudního rozhodnutí a pak to odmítl učinit a pravomocný rozsudek vrátit. 20.5.2002 státní zastupitel JUDr. Švarný poslal Jiřímu M. dopis, v němž píše, aby si sám vymáhal peníze na firmách, které převzaly závazky od TONES, s.r.o. Část majetku firmy TONES, s.r.o. přitom jednatel Boháček převedl na firmu "Diema, s.r.o." a v této firmě působí nadále Boháček se svými společníky Černíkem a Chlebkem.

Advokát Mgr.Vašek žaluje svého klienta a žádá od něj peníze. Jiří M. dostal platební rozkaz ze dne 13.2.2004, ale podal odpor. Jako důchodci, nemocnému a nemajetnému i vinou advokáta Mgr. Vaška mu soud přidělil advokátku JUDr. Fojtíkovou. 12.11.2004 bylo soudní jednání. Soudkyně JUDr. Ladislava Olbrechtová nechávala plnou volnost žalobcům JUDr. Vymětalíkovi a Mgr. Vaškovi, od r.1997 advokátům Jiřího M. Jiřímu M. ani jeho manželce opakovaně neumožnila dokončit výpověď. Pokud Jiří M. či jeho manželka měli potvrdit pravost podpisu, uviděli pouze cíp papíru. Jak mohli zodpovědně potvrdit podpis listiny, z níž viděli jen podpis či jeho kopii, je záhadou i pro mne. Jiří M. nesměl předložit své důkazy, zato byl poučen o povinnosti platit dle jakési příkazní smlouvy, o níž netuší, kdy jí vlastně podepsal a ani v soudních spisech ji následně nenašel. Nenašel ve spisech ani žádné své zmocnění komukoli žalovat TONES, s.r.o. místo pánů Boháčka, Černíka a Chlebka.

Na papíře platí zákonná zásada, že advokát (příkazník) se může od pokynů příkazcových odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak že odpovídá za škodu. Kolikrát ta byla v případě Jiřího M. porušena? Žádal žalovat Boháčka, Černíka, Chlebka, advokát mu podstrčil TONES, s.r.o. Žádal žalovat určitou částku, advokát ji snížil. Žádal od něj zprávy o postupu, on je sice povinen je podat, přesto to odmítl, že jde pouze o věc mezi ním a soudcem. O způsobu vymáhání vysouzené náhrady již bylo psáno dost. Pravidla hry si advokát vymýšlel sám, ale za škodu způsobenou nechce nést odpovědnost.

Ed(ward) Fagan TAM má světovou ostudu, JUDr. Vymětalík a Mgr. Vašek jsou TADY chráněni i advokátní komorou a mohou působit jako správci konkurzních podstat. R.1989 jsme přeci chtěli TAM a stále to tam máme tak daleko. I tento případ je dalším důkazem, že konec listopadu 1989 není datem obnovy politické vůle skutečně trestat zločiny ! Kdo a kdy začne chránit občana ?

ROF

 zpět na hlavní stranu                     přehled článků z Obrany národa