Z časopisu Obrana národa 2/2005

Co s nimi ?

Mojmír Zapletal

V Brně probíhal festival dryáčnictví, na kterém ČSSD znovu prohlásila, že ona a jedině ona je zárukou spravedlivé společnosti. Já si přitom v klidu prohlížel fotky z archeoskanzenu na Modré a čekal, zda uslyším nějakou nevěrohodnou zprávu o velkých úspěších ČSSD. Takové za bolševika doprovázely každou podobnou bezradnost Strany. Dočkal jsem se – hned dvakrát !

Předseda Gross v TV přenosech z brněnského výstaviště a posléze i ze Sněmovny bujaře oznámil, že ať se to líbí nebo ne, česká ekonomika je šampiónem mezi novými státy EU ! Uprostřed novin jsem pak našel uvedení na pravou míru; podle hlavního ekonoma Patria Finance David Marka kdyby měl premiér ekonomické znalosti, věděl by, že na tom nejsme špatně, ale rozhodně nejsme šampióny. Druhou radostnou zprávu jsem slyšel jen v TV : Češi bohatnou! Prý aspoň v průměru! Prohlížel jsem si dál záběry mnoha malých chýší a jednoho velkého kamenného knížecího paláce a uvědomil si, že statistici by z toho asi vyvodili, že na Modré lidé žili v malých kamenných domcích. Že na Modré žádný není, nevadí – žili tam tak jen v statistickém průměru!

Pak jsem pak na internetu objevil stránky JobDumping.devýběrovými řízeními na uvolněná místa, s jediným kritériem: vyhrává kdo je ochoten dělat za méně peněz. Dalo by se diskutovat, zda jde o projev volného trhu, řešícího nezdůvodnitelně vysoké mzdové náklady v Německu v porovnání s ostatní Evropou, nebo vyjádření maximálního ponížení lidských zdrojů v „sociálním státu“ Evropské unie. Pak mi napadlo něco jiného: to archeosídliště na Modré je atrakce, za kterou se platí vstupné; v územních plánech našich měst by však bylo dobré počítat s prostorami pro podobná sídliště obývaná.

Kým? No třeba nezaměstnanými - v Evropě už se toho moc nevyrábí, Havlem propagované světové firmy přenáší výrobu do levnější Asie. Ve zmíněném Německu nezaměstnanost dosáhla rekordu od dob, kdy se Hitler dostal k moci. Státu(ům) proto pochybí daně na financování sociálního státu. Bude přibývat těch, kteří si nebudou moci dovolit nájem Havlem odsuzovaných králíkáren.

Nebo těmi, kteří uvěřili klamavé reklamě půjčete si – splátku devět set čtyřicet devět kaček měsíčně přece zvládnete. Jenže když se první půjčka s dalšími snoubí, těm co uvěřili reklamě, zbývají jen oči pro pláč.

Nebo „staříky“, kterými se dříve nebo později staneme všichni. Je pěstován kult mládí a pro patnáctileté jsou „staříky“ už třicátníci. 35% mladých se domnívá, že „staří“ nemají vstupovat do politiky, aby neovlivňovali společnost; přes oficiální zákaz diskriminace dvě třetiny (!) firem při snižování počtu pracovníků počítají automaticky s propouštěním starších pracovníků (zdroj PRÁVO 16. 3. 2005). Pro pracovníky po padesátce prakticky neexistuje rekvalifikace, a přesto se věk pro odchod do důchodu odsouvá. I když většina z nich jistě myslela na zadní kolečka, některým začnou docházet úspory. Sociologové předpovídají masivní nárůst bezdomovectví.

Dnes už tedy není problémem kam se slamníkem, ale co s nimi - takovými lidmi. Zdravými, elitou nežádanými. Budou se davy bezdomovců vyhřívat v hypermarketech a ukončí tak éru rodinných výletů do těchto chrámů spotřeby? Pohled na archeoskanzen mě inspiroval k vizi podobných kempů/sídlišť, v nichž město zajistí základní hygienu a bezdomovci si svépomocí zajistí přebývání. Bez ohledu na způsob bývání se nám pak v ledasčems vzdělaní bezdomovci mohou odměnit veřejně prospěšnou činností: bývalí profesoři i šikovní dělníci by mohli vyučit mnohé zájemce z řad dříve se nudící mládeže. Možná, že právě zde někteří mladí pochopí, co ví čeští králíci z klobouku, ne však hrdinové amerických seriálů – že práce šlechtí, podrazáctví ne. Že se tu naučí práci, která se jim stane koníčkem, právě zde se lidé mohou naučit znovu zapomenuté činnosti, a dealerům drog zde pšenka nepokvete…

Možná máte jiný nápad co s nimi, pak jej pilujte! Problém bezdomovectví hrozí a štěstí (naděje?), jak se říká, přeje jen připraveným.

Ilustrační foto z archeoskanzenu na Modré  – F.Rozhoň

 zpět na hlavní stranu                     přehled článků z Obrany národa