Obrana národa, 3/2002, knihy

Bořivoj Čelovský:  Konec českého tisku

Druhé, rozšířené vydání. Vydalo nakladatelství Tilia , 2002

Historik B. Čelovský dokumentuje mimo jiné

- jak se Kanada brání tomu, aby sousední Spojené státy ovládly veškerý kanadský tisk (od roku 1965 nejsou náklady na reklamu, uveřejněnou v tisku, který v Kanadě vydávají zahraniční majitelé, uplatnitelné při daňovém přiznání jako výdaje – pak je pro Američany nevýhodné vydávat v Kanadě noviny); i jak se proti zahraničnímu vlastnictví tisku brání různé evropské země, zejména Francie;

- jak zahraniční, zejména němečtí tiskoví magnáti, ovládli více než 85% česky psaného tisku - kapitoly o divoké privatizaci (nebo rozkradení?) českých deníků, jako MFD, Právo, Zemské noviny či Večerník Praha; historii toho, jak z pokusů vytvořit z Lidových novin kvalitní a inteligentní deník postupně vzešel Němci ovládaný bulvární plátek;

- četné případy cenzury v českém tisku, vlastněném Němci, kdykoliv se Čelovský někde chtěl varovně zmínit, že český tisk drtivou většinou ovládají německé firmy, anebo jako historik psát o sudetoněmeckém problému jinak než prosudetoněmecky -autor uvádí hned čtyři příklady razantní cenzury v deníku Mladá fronta Dnes; docela pikantní mj. také je, že o konferenci pod názvem "Konec národních médií", která se konala na Univerzitě Karlově začátkem roku 2001 a kde konstatoval Jaroslav Veis, že, kromě Práva a Haló novin, české celostátní deníky už jsou, nebezpečně, v rukou německých majitelů, žádné noviny v ČR nereferovaly - pročpak asi?;

- rozsáhlou korespondenci s českými politiky, poslanci a vzdělanci, jimž první vydání své knihy Čelovský v září 2001 rozeslal - odpověděla mu jen asi pětina z 1340 lidí, na něž se obrátil, a i když mnozí s jeho varováním souhlasili, skoro všichni reagovali zcela bezmocně.

Proto ač první vydání knihy má název „Konec českého tisku?“, název druhého vydání je o otazník kratší. Proto Čelovský píše v úvodu druhého vydání:

„Ohlasy na knížku „Konec českého tisku?“ mě přesvědčily, že na českém strništi už nikdy nevzejde obilí s tučnými klasy - všude vidím růst plevel. Prodali jsme vodu, kterou pijeme, plyn, na němž vaříme, a zítra prodáme cizincům telekomunikace, které nás spojují, i elektřinu, jíž svítíme. Na prodej toho zbývá už jen málo, snad jenom špitály a kriminály. Prodali jsme také naše noviny, které se dnes přestaly pohoršovat nad tímto zločinným výprodejem národní podstaty, a dokonce se ani netáží, jak se uživíme, když už nebudeme mít vůbec nic na prodej.“

Přesto se v česky psaném časopise POLYGON (Curych a Ottava, č. 1/2001) již po prvním vydání ozval Tomáš Krystlík, že „je nebezpečné nechat se vést autorovými zmanipulovanými interpretacemi, neboť posilují český šovinismus a xenofobii, a ani jiný cíl kniha nemá“…

ROF

zpět na hlavní stranu                                                    přehled článků z Obrany národa