Obrana národa, V/listopad 2002, Zločiny komunismu

Hlavní symptom komunistické duše

...A jsme opět u hlavního symptomu komunistické duše, jímž je nezodpovědnost a nespolehlivost.

A aby nevznikl omyl: Nemluvím zde o duši komunistů, která léčbu nehledá, protože se pokládá za tu nejzdravější. Proto tak ráda přebírá odpovědnost za druhé a je na ni spolehnutí, že na co sáhne, to si zmanipuluje ve svůj výlučný prospěch. Mluvím o komunismem nasáklých duších nekomunistů, antikomunistů, duších komunismem pronásledovaných a komunismem zhrzených, které po léčbě prahnou. Všech těch, které tak chlácholí Havlova a Klausova ujištění, že všichni jsme tím byli postiženi, všichni neseme podíl viny.

Jenže ono i toto chlácholení nám pomáhá vzdávat se odpovědnosti a brát nespolehlivost jako normu. Stáváme se jím totiž pouhými kolektivními „spoluvlastníky“ jakési abstraktní obecné viny. A je to jako se znárodněným majetkem: co patří všem, nepatří nikomu. Jsme-li odpovědni všichni, není odpovědný nikdo. Díky tomu dokážeme žít v právně-politické schizofrenii, v níž máme zákon zakazující šíření totalitních ideologií, ale zároveň ústavně zaručenou parlamentní stranu, která totalitní ideologii šíří, kterou volí proporčně tolik Čechů, jako Le Pena Francouzů, a která má víc aktivních členů, než všechny ostatní politické strany dohromady.

"Komunismus v nás" není jen stesk po rovnostářství a glajchšaltu, a vůbec už ne touha po spravedlivém uspořádání společnosti. Komunismus v nás je neúcta k tradicím, předkům, staletým moudrostem, vzdělání, skvělosti, výjimečnosti, odlišnosti a úspěchu. Komunismus v nás je závist, touha pokořit, znevážit, manipulovat. Komunismus v nás je touha po snadných a jednouchých řešeních. Komunismus v nás je lenost učit se nové, podstupovat rizika, potýkat se s překážkami, dotahovat věci k dokonalosti, zvykat si na konkurenci, neustále se zlepšovat. Komunismus v nás je víra, že někdo nám něco dluží, že se o nás musí postarat, a že si od něho můžeme brát, co se nám zachce. Komunismus v nás je sveřepé prosazování průměrnosti proti výjimečnosti a laciné podbíhání vulgaritě a křupanství. Komunismus v nás je především neochota přijímat stoprocentní odpovědnost za vše, co děláme a co se děje nám.

A nezbavíme se jej, dokud v nepříteli nepoznáme sebe.

Benjamin Kuras, Londýn, úryvek článku z AAAWebPages, zde publikováno 26.9.2002

 zpět na hlavní stranu                                                přehled článků z Obrany národa