Obrana národa, V/listopad 2002, Zločiny komunismu

Ohlédnutí

Když jsme se rozhodli zařadit do Obrany národa rubriku Zločiny komunismu, bylo to především z jednoho důvodu – aby se nezapomnělo na to co se u nás v letech takzvané lidové demokracie dělo. Aby se naším prostřednictvím zachovaly alespoň střípky z pamětí, těch kteří na vlastní kůži poznali „komunistický ráj” ve všech jeho podobách.

Naštěstí i dnes se najdou lidé, kteří nedovolí aby bylo na komunistické zločiny zapomenuto.

Za příklad může sloužit třeba pan profesor Aubriš, který v jilemnickém sportovním gymnáziu pořádá večery pod lampou, kde studenti recitují básně autorů „kriminálníků“ - politických vězňů. Na tyto večery jsou zváni i členové Konfederace politických vězňů (KPV) Semily a ti studentům vyprávějí své zkušenosti a poznatky ze svého života v kriminálech.

Nebo pan profesor Mlejnek z Turnovského reálného gymnázia. Byl tak laskav a vyprovokoval své žáky k tomu, aby kontaktovali politické vězně ve svém okolí a zpovídali je z jejich zážitků a zkušeností s komunismem.

Nastávají i případy, kdy bývalí političtí vězni musí zareagovat na vývoj v naší vlasti.

Z iniciativy Městského úřadu Turnov měla být vypracována publikace 100 občanů města. Tato publikace měla obsahovat přehled významných občanů, kteří by byli příkladem mládeži i připomínkou žijícím. V měsíčníku Hlasy a ohlasy byli občané informováni o této akci a zároveň požádáni o pomoc. Ne každý však tento měsíčník sleduje, a tak se výzva minula účinkem. Teprve když byly na turnovském hřbitově instalovány informační tabule, začali lidé reagovat.

KPV Semily upozornila na jméno Miroslava Šilhána a požádala o jeho odstranění. V průběhu několika dnů se tak stalo. M.Šilhán byl „únorový“ okresní velitel SNB, objevoval a zneškodňoval „záškodnické“ bandy a odpůrce poúnorového režimu – např. 14 „letáčkářů“ dostalo celkem 85 let vězení… Stanovisko KPV k tomu je zcela jasné - Příkladem pro mládež a občany nemůže být člověk, který jako státní zaměstnanec místo ochrany demokratického státu jednal jako jeho likvidátor. Způsobil ohrožení života skupině občanů a v součinnosti s dalšími orgány komunistické moci je zbavil svobody.

Nezbývá než všem za jejich aktivity upřímně poděkovat. Zveřejňujeme je jako příklady hodné následování.

 Na základě informací a materiálů poskytnutých bývalým politickým vězněm Sergejem  Solovjevem zpracoval

 Miroslav Hlinka

 zpět na hlavní stranu                                                přehled článků z Obrany národa