Obrana národa, 3/2002, glosa

Opět "diskriminace" v absurdním duchu

Dnešní doba poskytuje člověku různá překvapení, většinou negativního rázu. Již před drahným časem jsem si byl nucen nasadit hroší kůži, tudíž mě ze židle už hned tak něco nenadzvedne. Ovšem číše mé otrlosti někdy nebezpečně přeteče. Posuďte sami, jestli se vám zdá být tento způsob svérázného humoru šťastným :

Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) se sídlem v Budapešti opět ostře kritizovalo situaci cikánů v ČR, kteří prý čelí rasové diskriminaci v téměř všech aspektech svých hospodářských a sociálních práv. ERRC zaslalo stanovisko Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva, který v uplynulých dvou dnech jednal o tom, jak ČR vyhověla standardům Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Ve stanovisku ERRC se uvádějí projevy diskriminace cikánů : sedmkrát vyšší nezaměstnanost, než je celostátní průměr, údajná segregace a diskriminace ve školství a diskriminace na trhu práce. Cikáni v ČR prý čelí systematické diskriminaci, co se týče práva na patřičné ubytování. Legislativní novely údajně usnadňují jejich vyhánění z bytů. Zdravotní stav cikánů je prý hluboko pod stavem průměrného českého občana a průměrná délka jejich života je u nich nižší o více než deset let.

Tak, zase jsem o něco chytřejší. Teď již vím, že ubohé minoritní oběti diskriminujeme zejména těmito způsoby :

a.)  Tím, že většinou chodíme do práce (tedy pokud nějaká zrovna je), nebo se soustavně připravujeme na svá budoucí povolání. De facto tím bráníme dosažení rovných podmínek pro majoritu i minoritu. Inu, i kladný přístup k práci může být na škodu, zatímco z nefachčenků se stávají div že ne mučedníci.

b.)  Tím, že většinou platíme nájemné a udržujeme byt i jeho zařízení v uspokojivém stavu. Diskriminace jako vyšitá, co říkáte? Menšina má přece své standardy, a těch se v rámci doktríny postavené nad právo (pozitivní diskriminace) musíme držet. Co na tom, že když si chceme opéci buřty, známe pro tuto činnost lepší místo než obývací pokoj a lepší palivo nežli parkety. Nechť i naším standardem rovnosti v bydlení je Chánov.

c.)  Tím, že využíváme výdobytky civilizace v oboru lékařském a slovo hygiena nám až na výjimky není neznámým. Musíme se poslušně pokusit srovnat do jedné linie i délku života. Nikdo nesmí přečnívat. No nic, i já se pokusím nějak tu diskriminaci v této oblasti zastavit. Asi začnu více kouřit.

Jak vidno ze zprávy ERRC, ještě se musíme hodně učit, abychom byli schopni vnímat skutečnou rovnost.

Josef Klas, Brno

zpět na hlavní stranu                                                    přehled článků z Obrany národa