Obrana národa, 2/2002, z historie

Generál Milan Rastislav Štefánik

Narodil se 21.července 1880 v Košiariskách u Nitry. R. 1898 díky stipendiu od „Československé jednoty“ začal studovat na České technice v Praze, pak přešel na filozofickou univerzitu a posléze se zaměřil na astronomii. R. 1903 zveřejnil v Čase „Československý národní program“ s tezí, že český a slovenský národ tvoří společně vyšší národní jednotu.

V té době pro pražské tramvaje vymyslel způsob automatického přehazování výhybek, brousil a prodával optické čočky, vynalezl patentní šle a navrhl i letadlo. Navštívil hvězdárnu v Palermu a v listopadu 1904 promoval na doktora. Stal se zaměstnancem anglické observatoře a přednášel v Oxfordu. Roku 1912 se stává francouzským občanem a r.1914 jmenován rytířem Čestné legie. Je dvakrát operován na žaludeční vředy a nejméně jedenkrát za rok je v nemocnici. Na začátku 1.světové války se jako francouzský občan přihlásil do armády, ta jej kvůli jeho zdravotnímu stavu odmítla. Zkusil to tedy u letectva. Než jej francouzská vláda v září 1915 poslala do Srbska, měl za sebou 32 bojových letů. 7.září 1915 se setkal s dobrovolníky roty Nazdar, s nimiž počaly francouzské legie. Na balkánské frontě podnikl 12 letů, po jejím zhroucení se dostal do Itálie. V té době se v Paříži setkává s pány Masarykem a Benešem a sjednává jim přijetí u francouzského ministerského předsedy Brianda.

Lidí, jako byli Masaryk s Benešem, se pohybovaly kolem dohodových štábů houfy. Až schůzka sjednaná Štefánikem znamenala počátek věcí československých jako státních. Memoranda, jimiž TGM obdařoval dohodové vlády, by zůstala nepovšimnuta, nebýt Štefánika a bojových úspěchů Legionářů. V tom a jen v tom je začátek československého státu.

Štefánik uzavřel s generálem Grazianim dohodu o zřízení československé armády (legií) v Itálii, jednal ve Washingtonu, v červnu 1918 byl jmenován brigádním generálem a pak navštívil naši armádu na Sibiři. Legionářům m.j. řekl:

Boľševizmus je popieranie demokratizmu. Boľševizmus kričí a reve; demokracia myslí, poučuje a presvedčuje.

Boľševizmus sťahuje blížnemu s tela kožuch; demokracia šije plášt' pre všetkých, i pre chudobných.

Boľševizmus poburuje najnižšie pudy; demokracia apeluje na čest a svedomie.

Boľševizmus dáva ľudu pálenku a dýku; demokracia kladivo a pluh.

Boľševizmus hádže protivníka do mora, vytahuje ho zo žalára a ubíja ho; demokracia lieči, prípadne trestá a napravuje.

Boľševizmus kupuje duše za výhody a tvorí strany banditov a sektárov; demokracia zaručuje účasť všetkých na výhodách a právach.

Boľševizmus je rozklad, bieda a hlad. Demokracia tvorí, je základom normálneho života a blahobytu.

Boľševizmus je oslňujúcí záblesk traskaviny; demokracia žiarivý maják spásy.

Boľševizmus je nepriateľom ľudstva a musí sa proti nemu bojovat'.“

Na Sibiři nechal Štefánik zatknout bolševické agitátory v Legiích, a poslal je do Československa před soud. K soudu ale nikdy nedošlo. 4.května 1919 odlétá Štefánik dvouplošníkem Caproni z Udine do vlasti. Lidé čekající na bratislavském letišti slyšeli střelbu a viděli padající letadlo - Štefánik je mrtev. Od té doby uplynulo 83 let.

Vzpomínky pamětníků na dr.M.R.Štefánika i okolnosti jeho smrti otiskneme v příštím čísle ON. Zde již jen připomeneme pravdivá, ale pozapomenutá slova platného zákona: Milan Rastislav Štefánik se zasloužil o stát !

ROF

zpět na hlavní stranu                                                 přehled článků z Obrany národa