Obrana národa, 2/2002, Pohledy dneška

Ne Sudeťákům ! - Ne i jejich páté koloně !

Myslel jsem si, že prožívám nějaký šílený sen, nebo mám halucinace, ale moje zdraví bylo naštěstí v pořádku. To jen sudetoněmecká drzost dostoupila vrcholu, když se odvážila napsat něco tak zcestného…

Že sudetští Němci z Německa i Rakouska již dlouhá léta při svých trapných protičeských útocích užívají v hojné míře ahistorických nesmyslů, není vcelku nic nového. Co si ovšem dovolil otisknout údajně prestižní rakouský deník Neue Kronen Zeitung, představuje největší sudeťácký výpad proti naší vlasti od roku 1945.

Podle těchto novodobých revanšistů prý za první republiky žily tři miliony Němců pod bičem sedmi milionů Čechů (ta formulace je doslovná), přičemž jim byla upírána základní práva. V inkriminovaném článku nechybí ani vylíčení „sadistických Čechů“, kteří měli během odsunu nelidsky týrat nebohé sudetské Němce. Historická fakta však prokazatelně usvědčují rakouské periodikum ze lži.

Sudetoněmecká menšina v prvorepublikovém Československu požívala úplně stejných práv i povinností jako státotvorný československý národ a ostatní menšiny žijící na našem území. Sudetští Němci mohli bez sebemenších problémů vyvíjet spolkovou, kulturní a politickou činnost, posílat své děti do německých škol, obracet se na úřady v místě svého bydliště rodným jazykem a němečtí vojáci základní služby dokonce směli v čase osobního volna hovořit s důstojníkem ve své mateřštině. Dvojjazyčné nápisy v česko-německém pohraničí byly naprostou samozřejmostí. „Útlak sudetoněmeckého kmene“ dosáhl takových rozměrů, že německá menšina disponovala několika ministry v československé vládě (nejdéle ministroval německý sociální demokrat Dr.Ludwig Czech a to v letech 1929-1938).

A jak se nám naši milí sudeťáci odvděčili ? Během let 1935-1938 podporovalo devadesát procent z nich nacistickou, antidemokratickou a protičeskou stranu SDP v čele s Konradem Henleinem, jejíž poslanec a později neblaze proslulý vrah českého národa K.H.Frank při své parlamentní řeči jaksi pozapomněl, na čím území žije a požadoval „zastavení nacionální expanze Čechů do pohraničí“.

Z historických pramenů i vyprávění pamětníků dobře vím, že napadání českých spoluobčanů sudetskými Němci bylo od poloviny třicátých let v pohraničních oblastech na denním pořádku a pověstné „Es kommt der Tag …“ se skvělo na téměř každé sudeťácké stodole. Dvanáctého září 1938 se sudetští Němci pokusili na šedesáti místech republiky o puč, který československá armáda a jednotky Stráže obrany státu bleskurychle zlikvidovaly. Po 30.září 1938 se zfanatizované bílé podkolenky chovaly jako zvěř a s chutí pořádaly trestné výpravy na české obyvatele pohraničních území. O tom všem Neue Kronen Zeitung mlčí…

Sudetští Němci jednoznačně prokázali, že s tímto národem se v jednom státě žít nedá a proto přišel spravedlivý trest ve formě odsunu. I mezi nimi se přirozeně našly čestné výjimky, na něž naše úřady pamatovaly -  držitelé tzv. antifašistických osvědčení mohli v ČSR zůstat (těch bylo opravdu málo, asi sto tisíc). Tato skutečnost tedy dokazuje, že na sudetské Němce nebylo nahlíženo měřítkem kolektivní viny, jak se nám snaží vsugerovat dnešní revanšisté, neonacisté a pseudohumanisté.

Samozřejmě odsuzuji zvěrstva konaná v průběhu tzv. divokého odsunu, jenž započal bezprostředně po květnu 1945. Tyto nesporné zločiny ovšem představovaly pouhou marginálii a byly dílem sadistických jednotlivců, tudíž za ně český národ nenese žádnou kolektivní zodpovědnost.

Odsun organizovaný byl zahájen teprve roku 1946 a probíhal spořádaně za dohledu nově tvořeného čs.vojska (většinou členové domácího odboje a naši vojáci ze západních i východních jednotek), jakož i příslušníků americké či sovětské armády. S odcházejícími Němci se jednalo odměřeně a rázně, nicméně v mezích lidské slušnosti. Tolik tedy k této otázce.

Sudetoněmeckým spolkům však přestalo stačit pouhé zpochybňování první republiky a odsunu, tentokrát si revanšisté nestydatě plivli rovněž na symbol nacistické bestiality vůči českému národu – na Lidice. Tam podle Neue Kronen Zeitung mělo vraždit vesničany třicet příslušníků českého protektorátního četnictva. Dva renomovaní historici, zabývající se problematikou druhého odboje a protektorátu, pánové Kuklík a Gebhart, tuto nehoráznou lež snadno vyvrátili a na rozdíl od austrijáckých pisálků svá tvrzení opřeli o důkazy. Kolem Lidic se skutečně v onen osudný den čeští četníci pohybovali, ale jen z toho důvodu, že obdrželi rozkaz vytvořit okolo vesnice uzávěry. O chystaném masakru nevěděli vůbec nic a nijak se jej neúčastnili. Taktéž jeden z pamětníků  tragédie uvedl, že pokud někdo z lidických vrahů mluvil česky, byli to jen sudetští Němci, oblečení v nacistických uniformách.

Nevím, jak vy, ale já jsem touto lživou protičeskou propagandou zhnusen a pobouřen na nejvyšší míru a čekám na opatření našich odpovědných míst. Pevně doufám, že si tyto šovinistické útoky nenechají líbit a hlasitě se ozvou. Jen mám strach, že se pan prezident Havel sudetským Němcům ještě omluví (bylo by to již podruhé) a oni budou své nenávistné lži šířit dál a dál.

Takže všichni a hodně nahlas : Ne sudeťákům !

Marek Skřipský

K tomu je nutno dodat: NE JEJICH PÁTÉ KOLONĚ V NAŠÍ VLASTI !!! Ta už vylézá na povrch! „Novinářka“ Petruška Šustrová a „politolog“ Jiří Pehe již radí, jak se vhodně omluvit, jak odškodnit. „německé oběti“. Dokonce jim máme nabídnout české občanství, které jim již podle dnešních zákonů zaručí přístup k restitučním nárokům!

Zrušíme Benešovy dekrety a začneme proto zase platit markou? Němci ji již nepotřebují a tak nám ji rádi pronajmou...

Odškodníme pak i vojáky Varšavské smlouvy, kteří v roce 1968 přiskákali nezváni okupovat naši vlast a zde trpěli odloučením od rodin a také onou nenávistí Čechů ? Odškodníme komunisty, kteří tak trpí tím, že jejich oblíbený režim byl parlamentní deklarací také označen za zločinný a byli odsunuti z některých funkcí? Odškodníme … Tedy rozdáme „z humanitárních důvodů“, co ještě nebylo rozkradeno?

ROF

zpět na hlavní stranu                                                 přehled článků z Obrany národa