Obrana národa IV/září 2002, knihy

Pavel J. Kuthan:

Muži zvláštní skupiny D

Paradesantní akce československého západního odboje za druhé světové války

Vydalo nakladatelství: Spolek přátel československého opevnění Brno, s.r.o.

Tato kniha, nebo spíše rozsahem brožura, mě v obchodě zaujala hned na první pohled a bližší “průzkum” odhalil skvělé historické-vlastenecké dílo. Velice na mě zapůsobila už autorova báseň “Láska k vlasti” na úvod knížky a i nadále jsem byl nadšen pokračováním. Autor v úvodu rozebírá situaci, která vedla k útěku Čechoslováků do zahraničí, jejich mentalitu i odhodlání padnout při obraně vlasti, pokud to bude třeba

Z celého textu na mě dýchala hrdost na naše vojáky, avšak i smutek z dnešní situace, kdy si stále méně spoluobčanů uvědomuje, co příslušníci našeho národa dokázali.

“Zvláštní skupina” (“Skupina pro zvláštní účely”) vznikla začátkem roku 1941 a zabývala se výběrem budoucích parašutistů z řad vojáků československého vojska v Anglii, zajišťovala jejich speciální výcvik a připravovala dispozice pro jejich operační nasazení. Byla složena ze čtyř oddělení – Zpravodajské (A), Studijní (B), Šifrovací (C) a Zvláštní skupina (D). Výsadkáři byli vybíráni podle náročných kritérií, mezi hlavní požadavky patřil výborný fyzický stav, spolehlivost, dobrovolnost a doporučení velitelů. Vybraní poté procházeli tvrdým výcvikem, který je měl připravit pro nasazení na okupovaném území, většinou Protektorátním.

Toto je ve zkratce co to vlastně byla “Zvláštní skupina D”, podrobně se jí zabývá další část knihy.

Poté následuje hlavní část, která se zabývá jednotlivými operacemi. Popis každé akce obsahuje název operace, jména účastníků a jejich fotografie, cíl operace, operační území, datum vysazení, průběh, procentuelní ztráty a výsledek.

Každá operace je popsána velice podrobně a člověk si může udělat dobrý obrázek, o obtížích, které parašutisty provázely i jejich obrovské odvaze. Vyskytují se zde však i případy, kdy vojáci zradili a dokonce se stali přisluhovači gestapa, těch je však minimum, například nechvalně známý rtn. Karel Čurda (skupina OUT DISTANCE)

Osobně jsem velmi rád, že jsem tuto skvělou knížku objevil a dle mého názoru by měla být v knihovně každého Čecha. Cena, která se pohybuje po 50 Kč, není myslím překážkou!

Autorovi a lidem, jež mu pomáhali patří můj dík a má úcta.

Kuba Suchý, v červenci 2002 v rumunských horách

 

zpět na hlavní stranu                                                přehled článků z Obrany národa