Seznam spoluvězňů z knihy Milo Komínka "I pod oblohou je peklo"; dle 2.vydání z června 1991

Seznam spoluvězňů

se kterými jsem žil na celách, pracovištích a nebo se potkával po dobu mého věznění v létech 1948-1965

Adam, ppluk. Západ. tank. brigády, z Prahy, ubitý v Leopoldově v r. 1952, (Bory 1949-50)

Adámek Miroslav, strm. SVS, Příbram. (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Adámek, tiskař z Prostějova, (Mírov 1953)

Altman František, pilot-kapitán ČSA, z Prahy, (Bory 1949, Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Andr Emil, holič z Loun, (Bory 1949-50)

Andrle Josef, vývozce broušeného skla z Turnova, (Bory 1950-1951)

Andrle, šéfpilot letecké továrny "Aero" z Prahy, (Bory 1950)

Antony Václav, římskokatolický kněz, arciděkan z Domažlic, (Bory 1949-51)

Aubrecht František, major jezdectva, z Pardubic, (Bory 1949-1951)

Babec Pavel, por. vých. armády, aféra +benzinka Most-Záluží*, (Praha-Pankrác 1948, Leopoldov 1953-56)

Bacílek Karel, hostinský z Prahy, (ze skupiny gen. Kutlvašera, jeho syn Karel Bacílek byl popraven a společně s nim: ppluk. Skokan, ppluk. Hruška a Kovaříček), (Bory 1949-1951)

Baláž, pluk., šéf StB z Bratislavy, (Leopoldov 1953-55)

Balcar Jaroslav, kuchař z Prahy, (Leopoldov 1953-57)

Barák Rudolf, ministr vnitra, člen ÚV KSČ, (Valdice 1964-1965)

Bartejs Jan, škpt. parašutista-zápaďák, z Třebíče, (Bory 1950)

Bartoš Zdeněk Ing. stroj. konstruktér z Krnova, (Leopoldov 1954-556)

Bartošek Miroslav (Ježek), elektroprojektant z Brna, (Leopoldov 1953-54)

Baruš Josef, výrobce nábytku z Rousínova, (Bory 1950, Leopoldov 1953-56)

Batlička Antonín, vstrm. SNB z Varnsdorfu, (Mírov 1953)

Bebar Radek, strm. SNB z Brna (Světlana), (Bory 1950-51)

Bečvář Adolf, z Kroměříže, automechanik, (Leopoldov 1953-1957, Valdice 1954)

Bednařík Robert, P., major, z Nového Jičína, římskokatolický kněz, přednosta vojenské oblastní duchovní správy v Příbrami, (Bory 1949-50)

Bedřich František, pluk. východní armády, komunista, velitel ÚDA (Ústředního domu armády), později generál a náčelník gen. štábu v Praze, (Leopoldov 1953-1955)

Bek Karel, elektrotechnický mistr, Škoda Plzeň, (skaut), (Bory 1949-1950)

Beran Rudolf z Prahy, bývalý předseda agrární "Republikánské strany" a předseda vlády za II. republiky, (byl také v nacistickém vězení), vlastenec vysokého charakteru. Stal se obětí msty presidenta Beneše. Zemřel v Leopoldově, pohřben na místním vězeňském hřbitově, (Leopoldov 1953-1954)

Beyer Karel, kpt. SNB z Prahy, (Leopoldov 1953-54)

Bielek Aloiz (Lajoš),  z Kysuckého Nového Mesta, tělesná stráž Žingora - velitele sloven-ských partyzánů popraveného v Bratislavě v r. 1951, (Leopoldov 1953-57)

Bím František, por. SNB, z Roudnice (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-60)

Blábolil Jaroslav, vstrm. SNB z Loun, (Bory 1949-51)

Bláha Vlastimil, zámečník z Jablonce n./Nisou, (Bory 1950)

Bláha, hoteliér z Bratislavy, (Bory 1949)

Blažek Bohumil, číšník, z Hradce Králové, (Leopoldov 1953-1954)

Boček Zdeněk,  student práv na UK v Praze, syn náčelníka gen. štábu, (Bory 1949-50)

Boček,  škpt. kapelník vojenské posádkové hudby v Brně, bratr náčelníka gen. štábu a strýc Zdenka Bočka (Bory 1949-1950)

Bogataj Josef, strojvůdce ČSD, z Uh. Brodu, bývalý příslušník západní armády na Sředním Východě, bratr západního parašutisty majora Františka Bogataje vysazeného v Protektorátu, (Leopoldov 1953-57)

Bohata Karel, major OBZ, vyšetřující referent-sadista z Prahy, mučil vyšetřované vojáky, (Leopoldov 1955)

Borkovec Karel, z Prahy, popraven na Pankráci v r. 1950, bratr šéfa kriminální ústředny, který byl také vězněn, komplic JUDr. Rudolfa Hrbka, (Bory 1949)

Borýsek Josef, majitel kolářství a pily, zemědělec z Dolního Němčí u Uh. Brodu, popravili mu bratra, (Mírov 1953, Leopoldov 1954)

Bořický František,  major SNB - na polic. řed. v Praze na Perštýně, (Praha-Pankrác 1948)

Boukal Josef, ThDr., Msgr., římskokatolický kněz, osobní tajemník pražského arcibiskupa Dr. Josefa Berana, pozdějšího kardinála, (Leopoldov 1953-55)

Brada Jaroslav, kuchař, z Olomouce-Holice, (Bory 1950)

Braito, P., římskokatolický kněz, dominikán z Olomouce, (Leopoldov 1953-1955)

Brantner Karel, číšník z Prahy, příslušník OBZ, udavač, jeho manželka byla vyšetřující referentka StB v Praze, (Leopoldov 1955-57)

Brodský Jaroslav, učitel z Ústí n./Labem, starší tábora v Příbrami (taborák), (v r. 1968 gen. tajemník K-231 v Praze), zemřel v Torontě, Kanada, (Leopoldov 1955-1956)

Broj Stanislav, rolník, poslanec za čs. stranu lidovou, dříve agrární, z Plzeňska, (popraven za tzv. "borskou vzpouru" v r. 1950) (Bory 1949-50)

Brukner Emil, P., římskokatolický kněz, děkan z Mrákova u Domažlic (Bory 1949-1951)

Brunovský Jozef, kpt., velitel partyz. brig. po zastřeleném kpt. Uhrovi, (Leopoldov 1955)

Brustík Jozef, úředník z Bratislavy, rod. z Bardějova, (Leopoldov 1953-55)

Bryks Josef, major letectva z Olomouce, býv. přísl. RAF. Po sestřelení nad Francií byl zat-čen a nacist. válečnými soudy sedmkrát odsouzen k trestu smrti. Jeho hrdinný život za II. světové války byl námětem k anglickému filmu "Srdce v zajetí". Josef zemřel v Jáchymov-ském táboře +Rovnost* v r. 1955 na srdeční záchvat, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-55)

Bublík František, por. ČSA z Brna (ze skup. Světlana), zemřel v nemocnici u Sv. Anny v Brně na následky týrání sadistou strm. Václavem Brabcem a náčelníkem kpt. Šafarčíkem na Borech. Od té doby si stěžoval na bolesti žaludku, (Bory 1950-51, Leopoldov 1953-54)

Bubník Václav, hokejista z Prahy, člen národního mužstva, (Bory 1950)

Bukoviny Alexander, lesník-pilař ze Svatých Jánů n./Mor., (Leopoldov 1953-56)

Bumba Jaroslav, přísl. SVS na Borech, odsouzen v tzv. "Borské vzpouře", (Leop. 1953-54)

Bundzik Antonín, ze Sence, por. východní armády, (Leopoldov 1953-56)

Buzalka, římskokatolický biskup z Trnavy, (Leopoldov 1953)

Buzek Imre, středoškolský profesor z Bratislavy, (Leopoldov 1953-56)

Byčiště Josef Ing. z Olomouce, býv. taj. +Cukrovarnického svazu* v Praze, (Bory 1949-50)

Byčiště st., úředník Fondu nár. obnovy v Praze, vězněn se synem Jaroslavem, (Mírov 1953)

Byčiště Jaroslav, z Prahy, student UK, vězněn s otcem, podezřelý z udavačství. Byl nasazo-ván na cely významných vězňů, (Mírov 1953)

Bystrzicki Emil, slévač z Vendryně u Třince, ze skupiny "Portáš-Jánošík", (Č. Těšín, Ostra-va, Bory 1948-49)

Cába Stanislav, z Č. Budějovic, tajemník ONV, (Valdice 1954-55)

Caha Jaroslav, JUDr. z Brna, (Bory 1949)

Cahel Josef, rolník z Val. Klobouk, (Bory 1950, Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Casagranda Eduard, zedník z Českého Těšína, italský státní příslušník, byl vyhoštěn z ČSSR v r. 1961 (Leopoldov 1956-1958)

Cibulka Antonín, zámečník z Brna, (Bory 1950)

Ciganik Jozef, vstrm. SNB z Piešťan, komplic Fero Žigraye (Leopoldov 1953-1955)

Coufalík Otto, Ing., chemik z Prahy, (Leopoldov 1955)

Cuhra Jaroslav, Ing., arch., z Prahy, prezidiální šéf ministerstva techniky a veřejných prací, náměstek ministra, zemský poslanec za Čechy za Čs. stranu lidovou, (Praha-Bartolomějská 1948, Jáchymov-Rovnost 1951-52, Valdice 1964-1965)

Cvešpr Miroslav, automechanik z Krnova, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Čapek Karel, knihkupec z Prahy, (Bory 1950)

Čapinský Oldřich, zámečník, ze Sviadnova, Frýdek-Místek, skupina šstrm. Buchaly, (Jáchymov-Rovnost 1952)

Čapka Josef, škpt. letectva z Olomouce, bývalý stihač RAF na "Moskytech", válečný hrdina, nositel řádu královny Viktorie, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-1955)

Čech Miloš, z Olomouce, student VŠO, v Praze, (Bory 1950)

Čech Ludvík, Prof. MUDr., přednosta patologického ústavu v Plzni, (Leopoldov 1953-55)

Čepelka Ladislav, z Mladé Boleslavi, strojní konstruktér, (Leopoldov 1953-54)

Čerešňa Vojtěch, majitel chemické továrny v Trnavě, (Leopoldov 1953-57)

Černohlávek František,  z Prahy, tajemník ÚV Čs. strany národ. soc., (Praha-Pankrác 1948)

Černohorský Josef, drogista z Pardubic, zemřel na Pankráci (Bory 1949-50)

Černohorský Josef, ppluk. zásobování z Plzně, (Bory 1950, Leopoldov 1953-55)

Černý René, z Prahy, major gen. štábu, instruktor parašutistů v Anglii, kteří v Praze likvi-dovali Heydricha (popraven v r. 1950 za tzv. +borskou vzpouru*), (Bory 1949-50)

Černý Otto, por. zbrojíř z Brna, bývalý partyzán, (Leopoldov 1953-55)

Černý Miroslav,  medik z Brna, (Leopoldov 1953-55)

Černý Jiří, Prof., MUDr., zubní lékař z Prahy, (Leopoldov 1955-56)

Červenka Josef, prapor. SNB, Č. Budějovice, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Červený Jiří, hokejista, Praha, (Bory 1950)

Čihák Jiří, strojní konstruktér z Prahy, (Bory 1950)

Čoupek František, krajský předseda Sociálně demokratické strany z Brna, organizátor stranického sjezdu v r. 1947 proti Fierlingerovi, (Leopoldov 1954-1955)

Čundrlík Karol ("Hištória"), rtm. letectva, pilot z Piešťan, (Leopoldov 1953-56)

Dědek Václav, majitel drůbeží farmy z Turnova, (Bory 1949-1951)

Déči Stanislav, poslanec NS za Čs. stranu nár. soc. z Hr. Králové, (Bory 1949-50, Leopol-dov 1953-54)

Demeter Ivan, redaktor, ze Střed. Slovenska, (Bory 1949, Leopoldov 1953-57)

Deml Miroslav, Ing. z Morávky u Frýdku-Místku, majitel liští farmy a ředitel výzkumného semenářského ústavu v Rožnově, trest smrti mu byl změněn na doživotí až po dvou letech čekání na oddělení odsouzenců k smrti na Pankráci, (Leopoldov 1955-1956)

Dofek Břetislav, obchodník, ze Znojma, bratr vězněného Josefa, (Leopoldov 1953-58)

Dofek Josef, obchodník, ze Znojma, bratr vězněného Břetislava, (Leopoldov 1953-58)

Dohnálek Jan, výrobce cukrář. pecí z Prahy, (Leopoldov 1953-56)

Dolejš Jaroslav, šstrm. SNB, Uh. Hradiště, (Bory 1949-50)

Doležel Stanislav, z Domažlic, strm. SNB, v Rozbachu u Aše, (Bory 1950)

Došlík Jan, z Oplocan u Přerova, tajemník ONV Přerov, (Bory 1950-51, Leopoldov 1955)

Drahota Jan, Ing., elektroprojektant z Prahy, (Leopoldov 1954-57)

Drahota Josef, bytový referent města Prahy, (Leopoldov 1955)

Dratva Ladislav, por. letectva, mechanik, z Prahy, (Leopoldov 1953-56)

Drozd Otto, strojní projektant z Třince, okr. Frýdek-Místek, zemřel v exilu v Linci v dubnu 1989, (Leopoldov 1954-1957)

Drtina Pavel, z Prahy, ministr spravedlnosti za Čs. stranu národně socialistickou. V době zostřeného režimu, kdy jsme nesměli mít psací potřeby, psal na velitelství pod kontrolou StB "své paměti", proto jsou zkreslené, (Leopoldov 1954-1955)

Duba Josef, JUDr., z Prahy, zemský bezpečnostní referent pro Čechy, za Čs. stranu sociálně demokratickou, (Bory 1952, Mírov 1953)

Duda Petr, ppluk., velitel vojenské posádky ve Vysokém    Mýtě, (Bory 1950-51)

Duda Jan, Ing., spolumajitel pily, hotelu a statku ve Starých Hamrech, okr. Frýdek-Místek (Bory 1949-51)

Dundr, z Prahy, senátor za čs. stranu Sociálně demokratickou, (Leopoldov 1953-1954)

Dušek, stržm. SNB, z Tachova u Mar. Lázní, (Bory 1949-50)

Dvořák Miroslav, elektrotechnik z Vyškova, (skaut), (Bory 1950, Leopoldov 1955)

Eliáš Jaroslav, taxikář z Malenovic u Zlína, (Bory 1950)

Eška Antonín, MUDr., lékař z Prahy, (táborový lékař v Jáchymově-Rovnost 1951-52)

Faboch Jaroslav, ze Zelenče u Trnavy, student VŠO v Praze, (Bory 1950-51, Leop. 1955)

Figerland Antonín, středoškolský profesor z Prahy, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Flekal Josef, mjr. letectva, (pilot-akrobat) z Prahy, bývalý příslušník RAF, (Bory 1949-50)

Fojtík František, lesník z Val. Klobouk, (Světlana), (Leopoldov 1954-55)

Foltýn Arnošt, kapitán Dunajplavby z Prahy, utekl z věznice Ilava se skupinou vězňů (asi v r. 1950-51), (Bory 1949-1950)

Fortelný František, major letectva, skladatel voj. písní z Hradce Králové, (Bory 1949-50)

Fousek, rytíř řádu Marie Terezie, škpt. ČSA, statkář, za Protektorátu předseda "Národního souručenství".

Fráňa Milan "Lamin", úředník spořitelny v Brně, (Leopoldov 1953-55)

Franěk Antonín, poslanec NS za Čs. stranu lidovou z Uh. Brodu, mistr ve Zbrojovce v Uh. Brodu, (Leopoldov 1953-56)

Freml Jaroslav, příslušník SVS na Borech, (odsouzen za připravený útěk generála letectva Karla Janouška z Borů), (Leopoldov 1953-55)

Frkal Josef, P., (Páter Ondřej), představený kapucínského kláštera ve Falknovu (Sokolov), (Bory 1949, Mírov 1953)

Frolík Josef, vstrm. SNB z Loun, (Bory 1949-51)

Fröml Leo, kožešník z Prostějova, (Bory 1950, Leopoldov 1954-57)

Fürst Robert, automechanik z Petržalky, (Leopoldov 1955-56)

Fuxík, vstrm. SNB z Opavy, (Bory 1949-50)

Gebala Alois, úředník, z Opavy, (Bory 1950, Leopoldov 1954-1956)

Gelnar Josef, student z Vratimova, okr. Frýdek-Místek, (Ostrava, Bory 1948-50)

Gergel Julius, obchodník s vínem z Košic, v r. 1955 ve "stávce" v Leopoldově nesl kládu s Václavem Průšou, kterého bachař "Jano Partýzan" zastřelil. (Leopoldov 1953-56)

Glaser, kpt. StB, vyšetřující-sadista z Bratislavy, (Leopoldov 1955)

Gojdič, řeckokatolický biskup z Prešova, zemřel ve vězeňské nemocnici v Leopoldově a byl pohřben na místním vězeňském hřbitově, v r. 1968 tajně exhumován a převezen do katedrály v Prešově, kde je pohřben v kryptě, (Leopoldov 1953-54)

Goldstücker Evžen, Dr., profesor, organizátor "Vítězného února 1948", mluvčí v OSN se Sekaninovou-Čakrtovou, kde prohlašoval, že v Československu nejsou žádné koncentrační tábory a žádní političtí vězni, ale jen zločinci. Souzen se Slánským, (Leopoldov 1954-55)

Gonda Karel, Ing., z Ostravy, generální ředitel továren na klobouky +TONAK* z Nového Jičína, bývalý příslušník západní armády v Anglii, (Praha-Bartolomějská, 1948)

Greguš Jozef, z Čadce, student VŠT a učitel na pokrač. škole v Bratisl. (Leop. 1955-58)

Gyuračka Vojtěch, ("Kačica"), z Piešťan, zemřel na rakovinu v exilu v Ottawě, Kanada, (Leopoldov 1953-58)

Hajdu, komunistický žurnalista, souzen se Slánským, (Leopoldov 1954)

Hajdu František, elektromechanik z Olomouce, (Leopoldov 1953-55)

Hamala Ferdinand, zámečník z Lipníku n./Bečvou, (Jáchymov Rovnost 1951-52)

Hanák, divizní generál z Olomouce, (Mírov 1953)

Hartman Josef, vstrm. SNB z Jablonce n./Nisou, (Bory 1952-1953)

Hauptman Albert, instalatér z Veselí na Moravě, (Bory 1952-1953)

Havel Richard, MUDr., pracovník ve výzkumném ústavu léčiv v Praze, (Leopoldov 1955)

Havelka, ThDr., arciděkan z Plzně, člen protektorátní vlády (Bory 1948-49)

Havlín Milan, z Brna, zahradní architekt, (Bory 1950, Leopoldov 1955-56)

Hejda Karel, JUDr., gen. řed. ČKD v Praze a ideolog Čs. strany nár. soc. (Leop. 1953-56)

Heřman Albín, elketroúdržbář ve fakultní nemocnici v Plzni, (Leopoldov 1953-55)

Her Karel, JUDr. policejní prezident z Prahy, (Bory 1948-50)

Herl Josef, Ing., poslanec NS za Čs. stranu lidovou z Prahy, (odsouzen na doživotí v pro-cesu s Chocem a Šádkem popravených v r. 1949 na Pankráci, (Bory 1949, Leop. 1953-55)

Herman Jindřich, z Brna, bratr Kurta, který byl příslušníkem tankové brigády v SSSR, od-souzeného se skupinou Světlana, (Leopoldov 1954-56)

Herman Kurt, z Brna, praporčík tank. brig. v SSSR, bratr vězněného Jindřicha, (Bory 1950-51)

Heřmanský Josef, úředník Čs. národ. aeroklubu v Praze, utekl z Leopoldova s Gavendou, Rajchlem, a Hvastou. Gavendu popravili v Bratislavě. (Bory 1949, Leop. 1953-55)

Heteš Jaroslav, řezník, (skupina "Valí se to valí") z Prahy, (Bory 1950, Leop. 1953-55)

Hlaváč František, z Veselí na Moravě, student práv Masarykovy university v Brně, (Jáchy-mov-Rovnost 1951-52)

Hlouch Miloš, rolník z Rokytnice n./Rokytnou u Třebíče, (Leop. 1955-64, Valdice 1964)

Hnátek Josef, z Přerova, major letectva, příslušník francouzské armády gen. De Gaulla, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-1955)

Hodek, Ing., z Prahy, majitel továrny na letecké měřící přístroje a konstruktér dvojmoto-rového letadla +Hodek 101*, (Praha-Pankrác 1948)

Hodur Milan, student z Malacek, (Leopoldov 1953-59)

Hoďánek, student VŠO v Praze, (Leopoldov 1953-55)

Hoffman Miroslav, student z Žamberka, (Bory 1950)

Holata Ferdinand, elektrotechnik ze Semtína u Pardubic, bývalý příslušník paradesantní brigády v SSSR, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Holzman Jindřich, Ing., student z Nového Jičína, (Bory 1950)

Honzejk Stanislav, praporčík SNB v. v., okresní tajemník Čs. strany národně socialistické v Hradci Králové, (Pankrác 1948, Bory 1952-53)

Horanský Arnošt, architekt ze Žiliny, spolumajitel stavební firmy, bratr vězněného Ing. arch. Karola Horanského, (Bory 1950)

Horanský Karol, Ing., ze Žiliny, bratr vězněn. Arnošta, spolumaj. staveb. firmy, (Bory 1953)

Horáček Jan, Ing., majitel text. továrny v Brně, bývalý ředitel soc. odboru Vítkovických že-lezáren a později ve stejné funkci u Bati ve Zlíně, (v květnu 1919 škpt. velitel vojenské posádky v Piešťanech, očitý svědek havárie ministra obrany gen. Štefánika v Ivance u Bra-tislavy. Byl jedním z prvních na místě činu a tvrdil, že Štefánik byl zastřelen. Byl přinucen podepsat protokol, že nepromluví o pravé příčině smrti Štefánika. (Bory 1949-1951)

Horák František, statkář, ze Sezemic u Hradce Králové, organizátor Sjezdu +Selské jízdy* v Nechanicích v r. 1947, který byl násilně potlačen příslušníky SNB, (Bory 1949-50)

Horvath Miroslav, student ze Zlína, (Bory 1950)

Hořejší Josef, koželužník z Loun (popraven v r. 1950), (Bory 1949-50)

Horníček Jan, por. letectva, uletěli z Chocně na letadle "Sokol" s Miroslavem Novým a Jaroslavem Valaškem. Havarovali na Šumavě u Sušic. Na letišti byli zastřeleni: Heda Pro-kopová a por. Vlastimil Klenovský, por. Zdeněk Mikš byl těžce zraněn, (Bory 1950-51)

Horník Antonín, "Tono" , důlní střelmistr, z Trnavy, (Jáchymov-Rovnost 1951-1952)

Hostaša Zdeněk, zámečník z Lipníka n./Bečvou (Leopoldov 1955)

Hostička Bedřich, JUDr., z Prahy, funkcionář Ústředí Čs. strany lidové, (Leop. 1953-56)

Hošťálek Miroslav z Ostravy, student VŠO v Praze, (Bory 1950)

Houdek Antonín, (očko), státní pašerák z Prahy, komplic Jaroslava Balcara a Karla Pechá-ta (kominíka) z Prahy, (Bory 1950)

Houdek Jaroslav, kriminální inspektor z Prahy, (Bory 1950, Leopoldov 1953-55)

Hrabal Miroslav, středoškol. profesor z Olomouce, (bagrista, Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Hrbek Rudolf, JUDr., ze Skalice u Frýdku-Místku, člen mise gen. Ečera u mezinárodního soudu v Norimberku, šéf kriminální ústředny v Praze a komplic popraveného Karla Bor-kovce, (Bory 1950, Leopoldov 1953-57)

Hromádko, plukovník, komunistický aktivista a organizátor "Vítězného února 1948" v Pra-ze, (Leopoldov 1954)

Hrubý Josef, z Opočna, automechanik-soustružník "Škoda Plzeň", zemřel v exilu v Toron-tě, Kanada, (Leopoldov 1955-1956)

Hrubý Karel, z Prahy, student VŠO - žurnalistika, (Leopoldov 1955-60))

Hrubý, Ing., ministr zemědělství v protektorátní vládě, z Prahy (Bory 1948-49)

Hubačka Pavel z Dolních Bojanovic, (Bory 1950-51)

Humplík Josef, strojní konstruktér z Krnova, (Bory 1950-51, Leopoldov 1954)

Huněk Antonín,  z Prahy, (zatčen jako četař aspirant), topenář, zemřel v exilu v Norim-berku, Německo, (1953-55)

Husák Gustáv, JUDr., předs. sboru povereníků z Bratislavy, v Leopoldově a na Mírově udavač, po invazi v srpnu 1968 se stal gen. taj. ÚV KSČ a po odstoupení prezidenta Lud-víka Svobody byl "zvolen" prezidentem "normalizované" ČSSR, (Leopoldov 1954-55)

Husák, Ing., stavař z Prahy, zemřel v exilu ve Švýcarsku, (Bory 1952-53)

Husník Antonín, strm SNB z Plzně, (Bory)

Hutař Jaroslav, zahradník-ovocnář ze Strážnice, (Bory 1950-1951)

Hutka Evžen, z Olomouce, stolař, syn továrníka na nábytek, (Leopoldov 1955-1957)

Huvar Antonín, P.,  římskokatolický kněz z Vizovic (Bory 1949-1951, Mírov 1953)

Chábera František, major letectva, býv. příslušník RAF a východní armády, velitel letiště Praha-Kbely, Bory 1949-50)

Chadima Oldřich, z Prahy, (Leopoldov 1955-57)

Chalabala Jaroslav, vstrm. SNB, z Loun, (Leopoldov 1949-1951)

Chlapec Jaroslav, Ing., zeměděl. výzkumník z Čes. Brodu u Prahy, (Leopoldov 1954-55)

Choc Milan, z Olomouce, student UK v Praze, (Praha-Pankrác 1948); popraven v r. 1949

Choutka Milan, student Masarykovy university v Brně, (Světlana), (Bory 1950-1951)

Chrast Vlastimil, ppluk. letectva z Brna, býv. velitel stíhací perutě RAF, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-57)

Chrastina Svatopluk, ppluk. záp. armády, do r. 1948 velitel hradní stráže v Praze, (Bory 1949-51)

Chromec Mojmír, JUDr., z Brna, (bagrista na haldě Jáchymov-Rovnost 1951)

Inger Josef, z Polešovic u Starého Města-Velehrad, strojní konstruktér v Brně, (synovec ministra války gen. Sergeje Ingra), (Jáchymov-Rovnost 1952)

Iša František, vstrm. SNB z Brna, (Jáchymov-Rovnost 1951-1952)

Jamrich Ondrej, obchodní příručí z Nového Mesta n./Váh., (Bory 1950)

Jamrich, vstrm. SNB z Malacek, (Leopoldov 1953-55)

Jančík, strm. SNB Hlohovec u Trnavy, (Leopoldov 1953-55)

Jančík Miroslav z Olomouce, student VŠO v Brně, (Bory 1950-51)

Janda, student z Olomouce-Hodolan, (Bory 1950)

Jandečka Bedřich, JUDr., z Prahy, funkcionář ÚV Čs. strany lidové a ústředí Orla, (Leo-poldov 1953-56)

Janoušek Karel, generál letectva z Prahy, býv. vicemaršál RAF, (Bory 1949-1950, Leopol-dov 1953-57)

Jednorožec Lubomír, skaut z Prahy, (Leopoldov 1953-55)

Ježek, bývalý generál četnictva z Prahy, (Leopoldov 1954-55)

Jílek Antonín, účetní z Pardubic, parťák na pracovišti +Konopa*, II. oddíl (Leop. 1953-55)

Jirásek, JUDr. z Brna, (Bory 1950-51, Leopoldov 1953-55)

Jirásek, z Prahy, stroj. zámeč.-mistr (prezident ze skup. +Valí se to valí*), (Leop. 1955-57)

Jirásek Václav, z Prahy, zem. poslanec pro Čechy za Čs. stranu nár. soc., (Leop. 1953-55)

Jiskra Titus, major letectva z Piešťan, (Leopoldov 1953-56)

Juna Josef z Prahy, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Junek Václav, býv. hráč kopané za Slávii Praha, člen národního mužstva, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Kadlec Miroslav, Ing, elektroprojektant z Brna, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Kadlec, praporčík západní tankové brigády, (zatčen s mladou Polkou na státních hranicích v Broumově u Mar. Lázní 4. dubna 1948)

Kafka Matěj, vstrm. SNB z Českých Budějovic, zatčen se skupinou policistů za schůzi u Šenfloků v Praze, (Bory 1949-51)

Kafka Karel, klempíř a instalatér z Prahy, (Leopoldov 1955-1957)

Kajper Josef, P., řím. kat. kněz - jezuita z Prahy, zemřel v Leopoldově v r. 1955, pohřben na místním vězeňském hřbitově, (Leopoldov 1953-55)

Kalenda Karel starší, řezník a uzenář z Vizovic. Jeho syn Karel byl také vězněn v různých věznicích, (Mírov 1953)

Kalfus, JUDr.,  ministr financí protektorátní vlády z Prahy (Bory 1948-49)

Kalina Mikuláš, zámečník z Teplice-Šanov, (Leopoldov 1953-1956)

Kamenický, Ing., ministr techniky protektorátní vlády z Prahy (Bory 1948-49)

Kampi František, řidič autobusu ČSAD, měl dva útěky nákladním autem "Tatra 111" s Adou Petrovským, který byl po útěku z Leopoldova popraven v Nitře. (Leop. 1955-57)

Kapek Miroslav, z Ostravy, student VŠO v Praze, organizátor útěku bývalého ministra Bohumila Laušmana do zahraničí a snoubenec jeho mladší dcery, (Leopoldov 1953-55)

Karlovský Adolf z Prahy, poručík armády, pobočník vojenského atašé v Bukurešti, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-56)

Kaska Jaroslav, pekař z Českých Budějovic, (Leopoldov 1955-1956)

Kašpar Karel, Ing., z Ústí n./L., za války sloužil na němec. ponorkách, (Leop. 1954-56)

Kašťák Karel, výrobce bižutérie v Jablonci n./Nisou (otec Miloslava, organizátora únosu lázeňského rychlíku do Západ. Německa v r. 1951), (Leopoldov 1953-55)

Kašťák Miloslav, z Jablonce n./Nisou, šstrm. SNB, pohraničník v Chebu, organizátor únosu lázeňského rychlíku +Praha-Aš*, do Západ. Německa v srpnu 1951, jeho otec Karel byl také vězněn, (Leopoldov 1953-55, Valdice 1964-65)

Kavalír, P., římskokatolický kněz, profesor gymnázia v Kroměříži, (Mírov 1953)

Kebrle František, odborný učitel z Plzně, krajský funkcionář Čs. strany sociálně demokra-tické, (Leopoldov 1954-55)

Kejda Josef, z Přerova, major západní tankové brigády, odsouzen k trestu smrti a později změněn na doživotí (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-55)

Kežlinek Miroslav, účetní z Opavy, (Leopoldov 1953-55)

Kisz-Polcz, středoškol. student z Prešova, komunist. agent, nasazen v Austrálii, odkud po odhalení byl s dalšími 160 agenty deportován zpět do Západ. Německa, (Leop. 1955-62)

Kisza Pavel, dělník z Koňské u Třince, ze skupiny "Portáš-Jánošík", (Č. Těšín, Ostrava, Bory 1948-49)

Klabačka Oldřich, P., z Vlčnova, řím. kat. farář v Bruntále, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Klapka František, krejčí, vedoucí městského kina v Pardubicích, (Leopoldov 1953-56)

Klemeš Jaroslav, z Holiče, kpt. parašutista, vysazen do Protektorátu v lednu 1945 s majo-rem Nechanským, (mjr. Nechanský, zeť ministra B. Laušmana, popraven na Pankráci v r. 1950), (Bory 1950)

Kmínek Miroslav z Prahy, skaut, po propuštění přijal jméno Neuhofer, (Leop. 1954-56)

Kneifel Karel, škpt. letectva, příslušník 311. perutě v Angli (Bory 1950)

Knol Jaroslav, student z Kostelce na Hané, (Mírov 1953)

Knol Josef, major, partyzán, řed. vyšší prům. školy strojní v Prostějově, (Leop. 1953-57)

Kobranov, hokejista, člen národního mužstva z Prahy, (Bory 1950-51)

Kobylka Otto, hoteliér z Vysokého Mýta, (Mírov 1953, Leopoldov 1954-57)

Koch Karel, Prof. MUDr., majitel sanatoria v Bratislavě a profesor na Komenského uni-versitě, (Mírov 1953, Leopoldov 1954-58)

Kočiš Imre, student ze Zlatých Moravců, (Leopoldov 1953-56)

Kočiš Karel, z Hodonína, přísl. protektorátního vládního vojska, od r. 1945  komunista, kpt. StB, v únoru 1948 nasazen jako rozvědka do uprchlických táborů v Záp. Německu. Po odhalení utekl do Francie a vstoupil do cizinecké legie, kde se hlásil do zpravodaj. služby. Znovu odhalen a postaven před francouzský vojen. soud jako vyzvědač. Později byl vyměněn za francouzského agenta a eskortován do Československa. V Praze byl postaven před vojen. a stranický soud a odsouzen za vyzrazení stát. tajemství a nesplnění zpravodaj-ských stran. úkolů, (při výslechu u Francouzů promluvil a tím provalil estébáckou špio-nážní síť). Protože jeho spolupracovníci StB byli stále ve vysokých funkcích, propadl v Leopoldově šílenství a představoval se jménem Karel Kočiš Kennedy, (Leop. 1955-63)

Kolárik Ján, poručík letectva z  Trenčína, po havárii měl protezu nohy, (Bory 1952-53)

Kolařík Alois, řidič autobusů ČSAD z Prostějova, (Leopoldov 1953-54)

Kolenatý Ervin, Ing., fukcionář ústředí Čs. strany lidové v Praze, (Mírov 1953)

Kolín Jaroslav, zem. poslanec z Prahy za Čs. stranu lidovou, v Leopoldově udavač, (Leopoldov 1953-56)

Komínek Jaroslav, poručík, zbrojíř z Prahy, (Leopoldov 1953-1956)

Konopásek, hokejista, člen národního mužstva z Prahy, (Bory 1950)

Kopecký Karel, vstrm. SNB, z Olomouce, (Leopoldov 1955)

Kopejtko Alois, řezník z Prahy, ze skupiny "Valí se to valí". V exilu v Cambridge, Ont., Kanada spáchal sebevraždu, (Bory 1950, Jáchymov-Rovnost 1951-52, Leop. 1955-56)

Korbel Petr, P., římskokatolický kněz z Dolního Kubína na Oravě, (Leopoldov 1953-55)

Korda Alexander, z Vrútek, plukovník, zástupce velitele vojenské akademie v Hranicích na Mor., při výslechu ve věznici na Hradčanech mu vyšetřující referent major OBZ Karel Bohata týráním zmrzačil páteř. Po celou dobu věznění měl veliké bolesti a v r. 1955 zemřel v nemocnici "U sv. Anny" v Brně, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-55)

Korda, z Vrútek, škpt. armády, bratr zemřelého pluk. Alexandra Kordy, (Leop. 1953-55)

Kordík, z Buchlovic, student VŠO v Praze, (utekl spolu s olympijským lyžařem Cyrilem Musilem z věznice v Ilava), (Bory 1949-50)

Košťák Julius, Ing., ředitel plynáren v Bratislavě, fukcionář ústředí strány Práce, odsouzen za organizování "útěku B. Laušmana do zahraničí", (Leopoldov 1953-1955)

Kosek Josef, škpt. letectva z Prostějova, bývalý příslušník RAF, (Leopoldov 1953-56)

Kosík Josef, horník z Ostravy, (Bory 1950)

Kostohryz Josef, Dr., básník, ředitel Národního muzea v Praze, (oběť akce proti katolickým básníkům a spisovatelům), (Leopoldov 1953-55)

Kohout Evžen, zámečník z Prahy, (Bory 1950-51)

Koukal Slávek, z Brna, ředitel Moravské banky, Ústřední náčelník Orla, (Bory 1951-52

Koutník Čeněk, strojní zámečník z Nového Města na Moravě, příslušník partyzánské od-bojové skupiny +RADA 3*, (Leopoldov 1953-56)

Koutný Jakub, z Olomouce-Hodolan, plk. gen. štábu v Praze, zemřel v nemocnici "U sv. Anny" v Brně na následky týrání při výslechu u OBZ a nelidského zacházení v Leopol-dově, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-55)

Kovačíč Jozef, Zlaté Moravce, dělník, zemřel na rakovinu v exilu v Torontě, Kanada, (Leopoldov 1953-56)

Kozák Adalbert Vojtěch, statkář, (skaut-Ester) z jižní Moravy, Leopoldov 1954-1955

Kraka Josef, kpt., velitel vojenské strážní posádky v benzince Most-Záluží, Mostecká aféra, (Pankrác 1948, Leopoldov 1953-1955)

Králík, ze Zlína, (Bory 1950-51)

Kratina Antonín, rolník z Val. Klobouk, skupina "Světlana", (Leopoldov 1953-1955)

Kratina Jiří, z Horních Počernic, majitel obchodu "Delikates" v Podmoklech-Děčíně, skupina "Pochodeň", (Bory 1948-49)

Krátký Jan, major gen. štábu, zbrojíř z Prahy (Leopoldov 1953-55)

Krbec Jiří, MUDr., primář z Klatov, (Bory 1950-51, Leopoldov 1953-57)

Kreibich František, okres. tajemník Čs. strany nár. soc. v Mladé Boleslavi, (Bory 1949-50)

Krejčí Jaroslav, JUDr. min. předs. protektorátní vlády z Prahy, (Bory 1948-49, Mírov 1953)

Krejčí Josef, spolumajitel pily a parketárny v Hlinsku u Holešova, (Mírov 1953)

Krejčí Josef, instalatér a klempíř z Kutné Hory, (Leopoldov 1953-55)

Krejčík Miroslav, z Hodonína, automechanik (zatčen jako voják), (Leopoldov 1953-55)

Krejčiřík Miroslav, z Lysé n./L., nadporučík parašutistů v Mimoni-Doxy, (Bory 1950-51)

Krumholz Jan, úředník ze Sv. Kopečku u Olomouce, skupina "Katolická akce", (Jáchy-mov-Rovnost 1951-52)

Krupička Jiří, RNDr., docent UK z Prahy, (Bory 1950-51)

Kruta Zdeněk, JUDr., okres. předs. Čs. soc. dem. strany z Frýdku-Místku, (Mírov 1953)

Křepelka Ladislav z Prahy, student UK, (Bory 1950)

Křivánek Jiří, poručík armády z Prahy, (Leopoldov 1953-55)

Křivánek Ladislav - Černá huba, stroj. konstruktér z Jihlavy, (Bory 1950, Leop. 1955-56)

Křívský Pavel, bývalý řeholník-premonstrát, později archivář ministerstva vnitra v Praze, v Leopoldově udavač, (Leopoldov 1953-55)

Kubačka Theodor, elektromechanik z Č. Těšína. Jeho bratr utekl z Jáchymova ve velké cívce od kablů, (Leopoldov 1953-55)

Kubala Antonín, ze Starých Hamer, šstrm SNB, několikrát prostřílen na hranicích a při výslechu zmrzačen, zemřel v Ostravě na následky věznění, (Valdice 1964-1965)

Kubeš Vladimír, Prof. JUDr., děkan právnické fakulty v Brně, tvůrce ústavy 5. května 1948, (Jáchymov-Rovnost 1952)

Kubíček František, P., řeholník-františkán, z Prahy, (Leopoldov 1954-55)

Kučera Jan, krejčí z Hodonína, (Leopoldov 1953-55)

Kučera František, JUDr., z Břeclavi, (Bory 1950-51, Jáchymov-Rovnost 1951-1952)

Kuchrik František, Ing., strojní konstruktér z Ostravy, (Bory 1950, Leopoldov 1953-55)

Kunz Adolf, automechanik z Prahy, (Bory 1949)

Kurnota Jan, zedník, z Dolního Kubínu, Orava, (Leopoldov 1953-56)

Kuruc Jan, z Užhorodu, úředník na Zemském úřadu v Praze, zemřel na následky mučení a neposkytnutí lékářské péče na Borech v r. 1953, (Bory 1952-53)

Kusnierz Eduard,  elektromontér z Třince u Frýdku-Místku, prostřílený z kulometu na Mírově, (Mírov 1953, Leopoldov 1955-57)

Kůstka Jan, zámečník-svařeč, (Leopoldov 1953)

Kuthan Jaroslav, z Prahy, kuchař, majitel hotelu +Radnice* v Děčíně-Podmokly, ze skupi-ny +Pochodeň*, (Bory 1948-49)

Kuthan Jaroslav mladší, velkostatkář z jihlavska a později ředitel propagačního státního statku, komunista, syn Jaroslava, jednoho ze tří bratří Kuthanů, komunistických poradců při kolektivizaci zemědělství (Leopoldov 1953-57)

Kuthanové, z Jihlavska, tři bratři velkostatkáři a poradci ministra zemědělství pro pozem-kovou reformu a zakládání zemědělských družstev, komunisté. Nejstarší Jaroslav měl věz-něného syna Jaroslava, (Leopoldov 1953-1957)

Kutlvašer Karel, generál z Prahy, velitel pražského povstání v r. 1945, (z jeho skupiny byli popraveni v březnu 1949: Bacílek, ppluk. Skokan, ppluk. Hruška a Kovaříček), (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-57)

Kyripolsky Štefán,  z Bratislavy, pracovník Rádia Svobodná Evropa ve Vídni, (unesen v pytli z Vídně do Bratislavy), (Leopoldov 1954-55)

Lácha Antonín, šstrm. SNB z Chebu, (organizátor únosu lázeň. rychlíku Praha-Aš do Záp. Německa, v srpnu 1951), komplic šstrm. SNB Kaštáka z Jablonce n./N., (Leop. 1956-57)

Lang František, automechanik z Výškova, (Leopoldov 1953-1957)

Lednický Alois, statkář z Piešťan, zemřel v Leopoldově v listopadu 1953 a byl pohřben na místním vězeňském hřbitově, (Leopoldov 1953)

Legerský Eduard, rolník z Morávky u Frýdku-Místku, (katolická akce), (Jáchymov-Rov-nost 1951-52)

Lemberk Antonín, elektrotechnik z Kroměříže, (Bory 1950, Leopoldov 1954-55)

Lenický František, hostinský a kuchař z Děvinské Nové Vsi, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Levák Julius, šstrm. SNB z Prahy, (udavač), (Leopoldov 1953-1956)

Lexa Oldřich, zámečník z Ostravy, (Bory 1952-53)

Lhotský Adolf, autodopravce z Loun, (Bory 1949-51, Leopoldov 1953-56)

Lichner Jan, státní tajemník ministerstva obrany, (Leopoldov 1953-55)

Lipowski Jozef, horník z Koňské u Třince, "Portáš-Janošík", (Č. Těšín, Ostrava 1948)

Lnenička Josef z Roudnice, (Leopoldov 1954-56))

London, komunistický žurnalista a organizátor "Vítězného února 1948", odsouzen v procesu Rudolfa Slánského, autor filmu "Doznání", (Leopoldov 1954)

Lukáč Ábel, hostinský a obchodník z Machulinec u Topolčianek, býv. partyzán, utekl v nákladním vlaku-vlečce z Leopoldova, (Leopoldov 1953-1964, Valdice 1964-65)

Lukaštík Zdeněk Ing. z Brna, odsouzen s Žateckou vojenskou skupinou, (Bory 1950)

Lukeš Jaroslav,  z Vel. Meziříčí, (Bory 1950-51)

Lužica Jozef z Bratislavy, elektrotechnik, (Bory 1950-51, Leopoldov 1954-55)

Macek Alois, ze Zlína, (Leopoldov 1955-58)

Macelis Jiří, hokejista, člen národního mužstva z Prahy, (Jáchymov-Bratrství 1951)

Mácha Svatopluk, obchodní příručí z Brna, (Leopoldov 1955-1957)

Machálka Augustin, P., řím. kat. kněz, opat klášt. premonstr. v Nové Říši (Leop. 1953-55)

Magda Antonín, pastevec ze Šaratice u Slavkova, (Leopoldov 1953-64)

Majer Jaroslav, číšník z Prahy, (Leopoldov 1953-57)

Maňák Eduard, poručík, z Hodonína (Leopoldov 1953-55)

Malášek Jiří,  prof., úředník min. školství v Praze, ústř. vzdělavatel Orla, (Leop. 1953-55)

Maleček Miloslav, ("Loupáček"), pekař z Plzně, (Bory 1949-51, Leopoldov 1953-55)

Malenkovič Evžen, holič z Břeclavi, (Leopoldov 1954-60)

Malovec Karel, kapitán Čs. aerolinií z Prahy, (Leopoldov 1955-56)

Mařák, z Prahy, (druhý manžel muklyně Vlasty Charvátové, které popravili manžela Josefa Charváta); zemřel v exilu ve Švýcarsku, (Bory 1951)

Mašata Rudolf, zednický mistr z Prahy, (Leopoldov 1953-56)

Marček Vilém, eletrikář z Košic, (Leopoldov 1953-57)

Mareš Karel, poručík SNB z Prahy, (Leopoldov 1953-55)

Mareš Michal, žurnalista z Prahy, (Praha-Pankrác 1948)

Marko, generál spojovací služby v Kutné Hoře, (Bory 1950-51

Marosz Jozef, pomocný elektrikář, z Bystřice n./Olší, ze skupiny "Portáš-Janošík", (Č. Těšín, Ostrava, Bory 1948-49)

Martinásek Alois, vstrm. SNB, šéf kriminálky z Bruntálu, (Bory 1949-51)

Martínek Antonín, rolník (Světlana-Makyta), (Mírov 1953)

Martínek Karel, z Frýdku-Místku, škpt. velitel pancéřových vlaků v Milovicích, (z vojen-ského povstání Žatec-Milovice 1949. V tomto procesu byli popraveni major Sabela a major Jebavý, (Bory 1949-1951)

Masopust Boris,  škpt. kapelník AUSu v Praze, (Bory 1949-1950)

Moštěk Josef P., z Vlčnova, osobní tajemník olomouckého arcibiskupa Matochy, který byl později zabit autem v Chlebovicích u Frýdku-Místku, (Mírov 1953)

Matějovič Jan, krejčí ze Sklenova n./ Kysucou, (Leopoldov 1955)

Matocha Zdeněk, malíř z Prahy, nebezpečný udavač, (Leopoldov 1955-58)

Matoušek Miroslav, učitel z Prahy, (Leopoldov 1953-55)

Maxa Jindřích, Ing., strojní konstruktér z Prahy (Leopoldov 1955-58)

Mazgulian Dušan, Srb z Bělehradu, Jugoslávie, v "leopoldovské stávce" byl 30. srpna 1955 ztýrán a ještě s modřinami musel být propuštěn jako jugosl. stát. přísluš., (Leop. 1954-55)

Meců Jaroslav, rolník, satirik, odsouzen jako voják vojenským soudem, (Leop. 1955-57)

Melek Michal, učitel z Dolního Kubína, Orava, (Leopoldov 1954-55)

Metod Jan, Ing., ředitel Baťových lomů ze Zlína, (bagrista, Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Michálek František, učitel z Boskovic u Brna, (Bory 1950-51, Jáchym.-Rovnost 1951-52)

Michalík, z Příbora, okres Nový Jičín, pplk., velitel kasáren protiletadlového dělostřelectva na Pohořelci v Praze (1950-51)

Mika František z Prahy, (Bory 1950, Leopoldov 1955-56)

Mikulášek Oldřich, z Uh. Hradiště, strm. SNB, (Bory-1950, Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Mílek Alois, majitel klempířské firmy v Ostravě, (Leopoldov 1954-56)

Misář Josef, zedník z Pardubic, z Žemlové skupiny, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-55)

Modrý Boža, Ing., hokejový brankář LTC Praha, člen národního mužstva, (Bory 1949-50)

Moravčík Pavel, dělník z Nitry, (utekl přes hradby z Leopoldova s Jaroslavem Šťastným, (Leopoldov 1955-1957)

Moštěk, P., ThDr.,  řím. kat. kněz, tajemník olomouc. arcibiskupa Matochy (Mírov 1953)

Moržol Karel, kuchař z Třince, (Leopoldov 1953-56)

Mozer Josef, Ing., rakouský občan, (později ministr rakouské soc. dem. strany), (Leopoldov 1953-55)

Mráz Zdeněk, student UK v Praze, (Leopoldov 1955-57)

Mráz Miroslav, středoškolský profesor z Prahy, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Mrázek Rajmund, generál z Prahy, (Bory 1949-1950, Leopoldov 1953-55)

Musil Cyril, olympijský závodní lyžař z Nového Města na Mor., partyzán, člen skupiny "RADA 3", utekl z Ilavy s Kordíkem, studentem VŠO, v r. 1950, (Bory 1949-50)

Němčický Josef, disponent z Olomouce, (Bory 1949-50)

Němeček František, zemědělec z Čejkovic u Hodonína, "z katolické akce", (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Nechvátal František, z Val. Klobouk, vstrm. SNB v Luhačovicích, ze skupiny "Světlana", (Leopoldov 1953-57)

Nedoma František, z Liberce, poslanec za čs. stranu nár. soc., (Bory 1950, Leop. 1953-55)

Nejezchléb, vstrm. SNB, (Bory 1950-51)

Nerlich Josef, dentista z Morávky, okr. Frýdek-Místek, (Ostrava 1948, Mírov 1953, Leopoldov 1953-55)

Neuwirth Vladimír, MUDr. z Prahy, (Leopoldov 1954)

Nigrin Karel, středoškol. profesor z Prahy, v r. 1968 ústř. předs. K-231, (Leop. 1954-58)

Nosal Karel, generál v. v. z Prahy, komplic gen. Peška, (Bory 1948-1949)

Nosek Martin, P., ThDr., řimskokatolický kněz, představený kláštera jezuitů "Tovaryšstva Ježíšova" v Opavě, (Bory 1949-1951)

Novák Václav, instalatér z Prahy, (Bory 1949, Leopoldov 1953-55)

Novák, MUDr, z Prahy, kožní lékař, uspával hypnózou Pavla Křivského a Jindru Hermana, (Leopoldov 1955-56)

Novák Josef, rolník ze Zboží u Nymburku, (Bory 1949-50)

Novák Lubomír, z Přerova, strojní konstruktér, (Leopoldov 1953-55)

Novák Otto, elektrotechnik z Kutné Hory, účastník legendárního útěku z Jáchymova ze šachty č. 14, kde bylo několik vězňů postříleno a popraveno, (Bory 1949-50)

Novomeský Ladislav (Laco), povereník školství, komunistický fukcionář, (Leop. 1964-65)

Novotný Ervin, škpt. z Prahy, (skupina s gen. Kutlvašerem, Bacílkem, ppluk. Skokanem, pplk. Hruškou a dalšími, (Leopoldov 1953-55)

Novotný Ludvík, z Pardubic, poslanec za Čs. stranu nár. soc., dř. agrárník, (Leop. 1953-55)

Nový Miroslav, z Hr. Králové, por. letectva, (uletěl s Jaroslavem Valáškem a Janem Hor-níčkem z Chocně, havarovali na Šumavě u Sušic), na letišti v Chocni byli zastřeleni por. Vlastimil Klenovský a Heda Prokopová, por. Zdeněk Mikš byl těžce zraněn, (Bory 1950)

Nyčkalo Jiří, student z Prahy, (Leopoldov 1955-59)

Nytra Vojtěch, z Trojanovic u Frenštátu p./Rad., text. mistr a hostinský, (Leop. 1953-56)

Obadálek Václav, z Olomouce-Hodolan, tajemník klubu poslanců čs. strany lidové v Pra-ze, (z procesu popraveného Choce a Šádka), (Pankrác 1948, Bory 1949-50, Leop. 1953)

Obuch Dušan, z Bratislavy, osobní tajemník ministra Ursiniho, (Leopoldov 1953-56)

Ohnisko Ivan, por. vých. armády, ("Mostecká aféra", (Praha-Pankrác 1948, Leop. 1953-55)

Okali Daniel, povereník, (Leopoldov 1954)

Olejník Bedřich Ing., elektrotechnik z Přerova, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Ondráček Ladislav (Drobeček), stolař z Prahy, (Leopoldov 1955-57)

Opasek Anastáz, P., řím. kat. kněz, opat benedikt. kláštera v Břevnově, (Leop. 1953-55)

Oščadal, autozámečník z Lipníku n./Bečvou, (Jáchymov-Rovnost 1951-52

Otruba Zdeněk, JUDr. z Prahy, student právnické fakulty UK, (Leopoldov 1954-1956)

Pajurek František, okres. tajemník Čs. strany soc. dem. ve Frýdku-Místku, (Mírov 1953)

Palásek Rajmund, major SNB, přednosta pasového oddělení v Brně, (Bory 1950, Mírov 1953, Leopoldov 1954-55)

Paleček František, z Prahy, plukovník gen. štábu, dělostřelec, (Bory 1949-51)

Paleček Karel, generál, velitel parašutistů v Mimoni u Doks, (Leopoldov 1954-1956)

Palivec Josef, Dr., z Prahy, básník a spisovatel, rada ministerstva zahraničních věcí, manžel Čapkové (sestra bratří Čapků) a nevlastní otec Heleny Koželuhové-Procházkové, poslan-kyně NS za stranou Lidovou. Odsouzen v procesu Milady Horákové, (Mírov 1953)

Pálka Karel, Ing. architekt ve filmových ateliérech AB Praha-Barrandov, manžel filmové herečky Věry Ferbasové, rodem z Vídně, (ze skupiny: kpt. Pojar, ppluk. Poustka a další), (Praha-Bartolomějská 1948, Bory 1949)

Pánek Martin,  hostinský z Rusavy u Bystřice p./Hostýnem, "Hostýnské hory", (Mírov 1953)

Pánek Jiří, za Staré Boleslavi, svařeč, přísl. francouzské cizinecké legie, (Leop. 1953-56)

Pavel Josef, z Prahy, interbrigadista ve Španělsku, komunistický agitátor, generál, v r. 1968 ministr vnitra, (Leopoldov       1954-1955)

Pavlan Jaroslav, kraj. předs. a poslanec za Čs. stranu soc. dem. v Ostravě, (Leop. 1953-55)

Pavlíček František, z Olomouce, poručík, letecký mechanik, (Leopoldov 1954-1956)

Pavlíček Oldřich, rolník z Bystřice p./Hostýnem (ze skupiny Hostýnské hory), (Mírov 1953)

Pavlík Antonín, zubní laborant, (Leopoldov 1953-54)

Pavlík Robert z Olomouce, major gen. štábu, bývalý přísl. západní armády, (Bory 1949-51)

Pažuta Ladislav,  z Holešova okr. Přerov, (Leopoldov 1954-1957)

Pečenka Miroslav, velitel závodních hasičů ve Zbrojovce Vsetín, (Leopoldov 1953-55)

Pechát Karel, kominík z Prahy, odsouzen k trestu smrti, rozsudek změněn na doživotí, komplic Jardy Balcara a Antonína Houdka-Očko, (Bory 1950)

Pek Bedřich, MUDr. z Českých Budějovic, (Leopoldov 1953-1954)

Pelich Antonín, generál intendant z Prahy, bývalý italský legionář z I. světové války a příslušník západní zahraniční armády na Středním Východě ve II světové válce, (Bory 1948-1949, Leopoldov 1953-57)

Pelikán Bohumil, plukovník gen. štábu z Prahy, příslušník západní tankové brigády, zeť ge-nerála Lišky, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-57)

Pergner Václav, medik z Klatov, (Leopoldov 1953-57)

Pernický Rudolf, z Val. Meziříčí, major gen. štábu, příslušník západní armády - parašutista, (Bory 1949-50)

Peroutka Rudolf, autodopravce z Holešova, (Mírov 1953)

Peroutka Vlastimil, svářeč, (Bory 1950)

Pešek František, generál šéfintendant z Prahy, umučen dřepováním v Leopoldově v r. 1952, (Bory 1949-51)

Pešek Miroslav, obchodník střížným zbožím z Příbrami, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Petr Josef, Ing., (Hostýnské Hory), (Mírov 1953, Leopoldov 1954-56)

Petráš Michal, P., z Piešťan, řím. kat. kněz. jezuita, (Mírov 1953, Leopoldov 1954-57)

Petrovský Adolf, nástrojář z Prahy, (popraven v Nitře v říjnu 1958 za útěk nákladním autem Tatra 111 z Leopoldova), (Jáchymov-Rovnost 1951-52, Leopoldov 1955-58)

Píšek Zdeněk, (Collonel), úředník z Brna, (Jáchymov-Rovnost 1951-52, Leop. 1954-55)

Pištělák Jan, JUDr., z Brna, ústřední jednatel Orla, (Leopoldov 1953-57)

Pivečka Luboš, ze Slavičína u Uh. Brodu, továrna na boty, (Leopoldov 1953-57)

Plicka Karel, Dr. z Prahy, přednosta úřadu Fondu národní obnovy, bývalý partyzán ve sku-pině generála Luži "Rada 3" u Nového Města na Moravě, (Bory 1950-51)

Plšek Alois, velitel hasičů v Brně, (Světlana), (Bory 1950-51)

Plšek Oldřich, z Bystřice p./Host., student VŠO v Praze, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Podsedník Josef, předs. MNV v Brně za Čs. stranu nár. soc., (Bory 1950, Leop. 1953-55)

Pojar Josef, P., kpt., voj. řím. kat. kněz v Brně, přísl. záp. armády, parašutista, rodem z Vídně, komplic Ing. arch. K. Palky a pplk. Fr. Poustky, (Bory 1948-1950, Leop. 1953-55)

Pokorný Ferdinand, (Féďa), plukovník vojenského technického ústavu (VTU) v Praze, po-bočník generála Klecandy v Bolivii a Paraquy, živá kronika, (Leopoldov 1953-55)

Polášek Václav, z Uh. Hradiště, poručík armády, (Leopoldov 1953-56)

Poledník Josef, MUDr., z Janovic u F-M, gynekolog ve Varnsdorfu, (Leopoldov 1954-56)

Popelka Antonín, zámečník z Brna, (Bory 1950)

Pospíšil Ladislav, JUDr., továrník z Brna, (Leopoldov 1955-1957)

Pospíšil Zdeněk, lesník z Podmokel-Děčína, ze skupiny "Pochodeň", (Bory 1949)

Poul František, tajemník MNV v Lounech, (Bory 1949-51)

Poustka František, plukovník gen. štábu z Prahy (Bory 1949-1951)

Prchlík Daniel, medik z Prahy, (Leopoldov 1953-57)

Procházka Karel, z Dobrušky, učitel a poslanec za Čs. stranu lidovou, (Praha-Bartolo-mějská 4,-1948, Bory 1950, Leopoldov 1953-60)

Procházka Oldřich, výrobce rukaviček z Prahy, vězněn za nacismu (Praha, Bartolomějská č. 4, 1948)

Procházka Ota (Valibuk), majitel pletárny z Nového Města na Moravě, (Bory 1950-51)

Procházka Otto, major gen. štábu, příslušník západní armády - tankista, prof. Vysoké vojenské školy v Praze, (Bory 1950)

Procházka Radek, z Prahy, student UK, Leopoldov 1955)

Prokeš Karel, dentista z Prahy, popraven v r. 1949, (Bory 1949)

Prokop Jan, škpt. letectva, z Plzně, příslušník RAF v Anglii, (Bory 1949, Leop. 1953-57)

Prokop Josef, prof. obchodní akademie v Hradci Králové a krajský předseda Čs. strany lidové, (Bory 1950, Leopoldov 1953-1955)

Prorok, šéfredaktor deníku Čs. demokracie z Ostravy, (Bory 1949)

Pruckner František, rakouský občan, zabit na Borech vstrm. Rejtharem v r. 1949 na dílně "Brašnárna Kašťák" (1948-49)

Průša Václav, rolník, zastřelen v Leopoldově ze strážní věže č. 3 u nemocnice "Jano Partyzánem" v době tzv. "stávky", (Leopoldov 1953-55)

Přeučil František, z Pardubic, poslanec NS za Čs. stranu nár. soc., (Leopoldov 1953-56)

Přikryl Jaroslav, generál, vel. I. parabrigády v SSSR, autor knihy: +Pokračujte v horách*, vel. voj. tábora "Milovice", před zatčením posádkový velitel města Brna, (Bory 1948-49)

Ptáček Stanislav, poštovní úředník z Frýdku-Místku, (Leopoldov 1953-57)

Pustaj Dobroslav, student z Ružomberoka, (Leopoldov 1953-55)

Račanský, JUDr., prezidiální šéf magistrátu města Prahy, (Leopoldov 1953-55)

Rádl Alois, z Prahy, zaměstnanec ministerstva národní obrany, umučen v Leopoldově 21. prosince 1957 na Nové samovazbě, (Leopoldov 1955-57)

Rachač,  major gen. štábu z Prahy, (Leopoldov 1953-55)

Rajchl Pravoslav, poručík východní armády, odsouzen za účast v "Mostecké aféře" (Pan-krác 1948, Bory 1948-49)

Rajnoch František, elektrotechnik, z Bystřice p./Hostýnem, "Hostýnské hory", švagr v Leo-poldově umučeného nadlesního Rudolfa Sachra, a bratranec popraveného šstrm. SNB Raj-nocha, (Mírov 1953)

Rambousek Otto, instalatér z Prahy, za války osvětlováč u zpravodajského filmu, později příslušník "Pohotovostního útvaru SNB", (Leopoldov 1953-56)

Raška Karel, hostinský z Prahy, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Raška, Ing., geometr z Frýdku-Místku, ze skup. popravených: šstrm. Buchala, Polomský, Sýkora, škpt. Morávek a mjr. Cee, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Rašla František, JUDr., generál justice z Bratislavy, komunista, vojenský prokurátor, žádál několik rozsudků trestu smrti, které byly vykonány, (Leopoldov 1954)

Rehák Jan, z Šaštína, student VŠ lesnické v Brně, v Leopoldově udavač, (Leop. 1953-57)

Remza Antonín, z Prahy, syn osobního tajemníka prezidenta Beneše, zaměstnanec Čs. ae-rolinií v Praze, fenomén na cizí řeči, (Leopoldov 1954-57)

Renč Václav, Dr., katol. básník a dramaturg Státního divadla v Brně, (Leopoldov 1953-57)

Richter Stanislav, praporčík SNB z Přeštic, odsouzen za útěk generála Karla Janouška a gen. Rajmunda Mrázka, (Bory 1949)

Robeš Josef, praporčík SNB z Brna, (Leopoldov 1955-57)

Robeš Bohumil, z Holubic u Vyškova, student dramatické konservatoře v Brně a básník, (Leopoldov 1955-59)

Roflík Václav, elektrikář z Loun, (Bory 1948-49)

Rosůlek Miroslav, elektromechanik z Pardubic, (Leopoldov 1953-56)

Roziňák, hokejista, člen národního mužstva z Prahy (Bory 1950)

Rusňák, verejný notár v Lidečku u Púchova, (Světlana Makyta), (Bory 1950)

Ruttkay Emil, horník, z Koňské u Třince, skupina "Portáš-Janošík", komplic Milo Komínka, (Č. Těšín, Ostrava, Bory 1948-49)

Růžička Jindřich, zámečník z Prahy (Leopoldov 1953-56)

Rybár Rudolf, z Děvínské Nové Vsi, umučen 18. února 1963 v Leopoldově vstrm. MV Jano Haleckým a spoluvězněm Hostem (Leopoldov 1957-63)

Rychlík Vlastimil, student z Brna (skaut), (Leopoldov 1955-57)

Ryšavý Josef, kriminální inspektor z Jihlavy, (Bory 1950-51)

Řehák Václav, kovář z Prahy (Leopoldov 1955)

Sabol Juraj, čišník z Popradu, v Leopoldově, udavač, (Leopoldov 1955-57)

Samek Miroslav, student z Prahy, horolezec, syn škpt. letectva, vynálezce synchronizátoru leteckých kulometů, střílejících přes vrtuli, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Schleis František, kpt. tankista z Plzně, velitel tankového oddílu, který již čekal připraven při vojenském povstání v březnu 1949 v Praze na Václavském náměstí, jako součást "ža-tecké akce", která byla pod kontrolou OBZ a StB, (Leopoldov 1953-1956)

Schneider Jan, z Ostravy, student obchodní akademie, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-55, Valdice 1964)

Schneider Jan, z Velími u Kolína, strojní konstruktér v "Tatra" Kopřivnice, bytem v Pří-boře, odsouzen vojenským soudem v Praze, (Bory 1950-51)

Schönk Karel, Ing., majitel chemické továrny v Čelakovicích u Prahy, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Schoř Karel, major letectva z Brna, později kapitán Čs. aerolinií, (Bory 1949-50, Leopol-dov 1953-54)

Schrajer Karel, desátník, tankista, zahynul v Jáchymově, (Bory 1949-50)

Schreiber Lubomír, elektrotechnik z Kutné Hory (1949-1950)

Sedlařík Alois, Ing., spolumajitel pily a parketárny z Hlinska u Holešova, (Mírov 1953)

Sedmík, plukovník StB z Bratislavy, (Leopoldov 1954)

Seferovič Miroslav, Ing., navigátor Čs. aerolinií z Prahy, odsouzen za "únos tří dopravních letadel do Mnichova", (Leopoldov 1955-1957)

Seidel Evžen, z Loun, stroj. zámeč. v dílnách ČSD, syn vězněného Karla, (Bory 1950-51)

Seidel Jiří, z Pardubic, zámečník-opravář v dílnách ČSD a hudebník železničářské kapely, (Valdice 1964-65)

Seidel Karel, z Loun, mistr v dílnách ČSD, otec vězněného Evžena, (Bory 1949-1950)

Seifert Jan, z Prahy, generální tajemník politických vězňů SOPV (Svaz osvobozených poli-tických vězňů), vězněn za nacismu, (Leopoldov 1953-55)

Semerád Karel, z Prahy, obchodní zástupce s textilem, (Bory 1950)

Severa Jiří, ze Vsetína, student filosofie na UK v Praze, (Leopoldov 1954-55)

Simulenko Timofej, z Val. Klobouk, rodem Rus, bývalý partyzán v Brigádě Jana Žižky z Trocnova velitel majora Murzina, (ze skupiny Světlana), Leopoldov 1955-64)

Sinák Juraj, bývalý četník z Trnavy, (Bory 1949-50)

Skála Karel, JUDr., policejní komisař z Prahy, (Leopoldov 1953-55)

Skřapek František, učitel ze Znojma (komplic řím. kat. faráře Starka), Bory 1949

Skypala Karel, z Frýdku-Místku, student práv na UK v Praze, (Pankrác 1948)

Slanina Josef, ze Semil, učitel, ze skupiny gen. Karla Kutlvašera, (Bory 1949)

Slánský-Salzmann Richard, z Prahy, drogista, velvyslanec v Teheránu a Tel Avi-vu, bratr popraveného generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa, který rozpoutal vražednou hystérii proti odpůrcům komunismu, (Leopoldov 1954-1955)

Slavík Zdeněk, zaměstnanec ústř. sekret. čs. strany nár. soc. v Praze, (Leopoldov 1954-56)

Slavík, udavač, (Nová samovazba v Leopoldově 1955-57)

Slezák Jozef, z Čadce, student obchodní akademie, (Bory 1950)

Sobotka Zdeněk, ligový hráč kopané za pražskou Slávii (Bory 1950-51)

Solfronk Karel z Prahy, (Leopoldov 1953-56)

Solovjev Sergej, z Turnova, pasíř a ciseler, (Leopoldov 1953-1955)

Sopuch František (Fero), stolář ze Seredu u Galanty, (hypnotizér), (Bory 1950-1951)

Souček, ppluk. OBZ, vyšetřující-sadista z Prahy, (Leopoldov 1955)

Spišák Karol, za Slovenského štátu úředník na konzulátu, (Leopoldov 1955)

Spratek Pavel, dělník z Nebor u Třince, (Mírov 1953)

Stambacher František, poslanec NS za Čs. stranu lidovou z Vel. Pavlovic, (Bory 1949-50)

Staněk Václav, umělecký sklenář z Prahy, (Leopoldov 1955-57)

Stanovský, generál, od r. 1947 sekční šéf min. dopravy, odbor civil. letectví z Prahy, (Leo-poldov 1954-55)

Stark Jaroslav,P. , římskokatolický farář ze Znojma, (Bory 1949)

Steffel Oldřich, cyklista - závodník z Brna, (Bory 1949-50)

Stehlík Ota z Týniště u Kutné Hory, student VŠ elektrotechnické v Praze, (Bory 1949-50, Leopoldov 1955-64, Valdice 1964-65)

Stloukal František, učitel z Olomouce (Bory 1950)

Stříbrný Jiří z Prahy, muž 28. října 1918, ministr železnic v první polovině I. ČSR, vyda-vatel novin "Polední list" a "Azet", (Bory 1948-49, Mírov 1953)

Stratil Milan, ze Sviadnova (Frýdek-Místek), dentista v Praze, (Leopoldov 1956-57)

Strejček Václav, plukovník, velitel Armadního uměleckého souboru (AUSu) z Prahy, (zpě-vák), (Bory 1949-51, Leopoldov 1953-55)

Strnadel Bedřich, Ing., geometr z Nového Jičína, (Leopoldov 1953-56)

Stržínek Vladimír, student VŠZ v Praze, rodem z Drahotuš u Přerova, statkář (Leopoldov 1955-63, Valdice 1964-65)

Styk, Ing., z Bratislavy, povereník techniky, člen ÚV Strany práce, (Leopoldov 1953-55)

Svoboda Josef, hostinský z Plzně, býv. přísl. francouzské cizinecké legie, (Bory 1949-51)

Svoboda Karel, Dr. z Prahy, generální ředitel agrární banky, náměstek a poradce ministra financí Rašína, presidenta TGM a presidenta Emila Háchy, jeho manželka byla sestrou dr. Masného, velvyslance v Berlíně, (Praha-Bartolomějská 4, 1948)

Svoboda Karel, JUDr. z Prahy, sekční šéf ministerstva financí, (Leopoldov 1953-1956)

Sýkora Rudolf, majitel sodovkárny z Paskova (popravili mu syna Miroslava a druhý syn Zdeněk byl odsouzen na 20 let), (Mírov 1953, Leopoldov 1953-57)

Sýkora Miroslav z Prahy (z žatecké vojenské aféry), (Bory 1950)

Synek František, obchodník z Poličky, (Mírov 1953)

Synek František, z Poličky, poslanec za Čs. stranu lidovou, (Bory 1953, Mírov 1953)

Synek Miroslav, ze Vsetína, student VŠO v Praze, (Leopoldov 1953)

Sýrový Jan,  z Prahy, arm. generál, předs. vlády II. ČSR, (Bory 1948-49, Leop. 1953-55)

Šádek Slavoj, student UK v Praze, (Praha-Pankrác 1948), popraven s Chocem v r. 1949

Šálek Jan Jakub, Ing., z Mostu, aféra "benzinka, Most-Záluží", (Praha-Pankrác 1948)

Šámal Přemysl, z Prahy, (Leopoldov 1955-58)

Ševčík Jakub, z Heršpic u Slavkova,  řidič nákladní autodopravy NUPOD, (Světlana), (Bory 1950-51)

Šidák Karel, kantinský v Čs. rozhlase v Praze, otec vězněného Zdeňka (Leop. 1953-56)

Šidák Zdeněk, radiotechnik v Čs. rozhlase v Praze, agent StB, syn vězněného Karla (Leo-poldov 1953-55)

Šilhan František,P., řím. kat. kněz, provinciál jezuitů, z Prahy (Leopoldov 1953-1955)

Šimek František (Fero), mistr ve Zbrojovce Nové Mesto n./Váhom

Šimek František, z jižní Moravy, vařič cukru, (Valdice 1964-1965)

Šimíček František, varhaník ze Starého Jičína, (Leopoldov 1954-55)

Šimkovič Martin,  poručík SNB, velitel pohr. stráže v Rusovcích (převáděl Laušmana do Rakouska), (Leopoldov 1953-56)

Šindelka Jaroslav z Prahy, kuchař (Leopoldov 1953-57)

Šindler Jan, automechaník, z Nového Města na Mor., (Valdice 1964-65)

Siracký Josef, student VŠ v Bratislavě, komunistický funkcionář z Jugoslávie, udavač (Leopoldov 1953-55)

Školný Lubomír, strojní konstruktér z Kuřími u Brna, (Leopoldov 1955-56)

Školoud Lubomír, elektrikář z Hradce Králové, (Leopoldov 1953-57)

Škrabal Zdislav, P., římskokatolický farář z Frýdku-Místku, rodem z Babic u Uh. Hradiště, ze skupiny popraveného šstrm. Buchala (Mírov 1953)

Šlechta, MUDr., major, vojenský lékař, Praha, (Leopoldov 1953-54)

Šmíd Jan, MUDr., z Prahy, major, vojenský lékař, osobní lékař Hany Benešové a ministra Jana Masaryka, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-55)

Špirk Ferdinand z Prahy, odsouzen na doživotí, (Bory 1950, Leopoldov 1953

Šťastný Jaroslav,  elktrotechnik z Teplice-Šanova, utekl s Pavlem Moravčíkem z Leopol-dova, (Leopoldov 1956-58)

Štech Milan, z Č. Budějovic, student práv. fakulty UK, (Bory 1950)

Štefaník, instalatér z Praha-Kbely, (Leopoldov 1953-55)

Šteflovič Jan, z Bratislavy, bývalý přísl. francouzské cizinecké legie, (Leopoldov 1953-57)

Šter Václav z jižních Čech, majitel zábavných podniků (kolotoče), (Leopoldov 1953-56)

Štěpánek Milan z Prahy, strojní konstruktér, (Bory 1949-50)

Štrbák Štefan, MUDr., z Bratislavy, (táborový lékař - Jáchymov-Rovnost 1951-1952)

Štrunc Milan, z Plzně, knihař a nakladatel, (Bory 1950)

Tačovský Miloslav Ing., z Bratislavy, byl dosazován velitelstvím na cely jako bomzák (udavač). V roce 1968 "uprchl" do exilu, kde působil v různých organizacích jako roz-kladný živel a nakonec se po několika létech vrátil zpět do ČSSR a uveřejnil v novinách i rádiu pomlouvačné zprávy proti exulantům a různým organizacím, prokazatelně jako agent Státní bezpečnosti, (Bory 1950, Jáchymov-Rovnost 1951-52, Leopoldov 1954-55)

Tajovský Vít, P., řím. kat. řádový kněz, opat kláštera premonstr. v Želivu, (Leop. 1953-55)

Talacko Emil, velkoobchodník se semeny z Prahy, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Teplík Jan, JUDr. z Brna, (byl vězněn v Moskvě), (Bory 1950-1951)

Tesař Václav, strojvůdce elektrické dráhy ČSD ve Vodňanech, komplic MUDr. Josefa Zenáhlíka, (Leopoldov 1954-1955)

Teuner František, MUDr. z Prahy, za protektorátu vedoucí Kuratoria mládeže, jako lékař pomahal vězňům (Bory-1949, Leopoldov 1953-60)

Tichý Václav, poslanec NS za Čs. nár. soc. stranu, z Ústí n./Labem, (Leopoldov 1953-56)

Tománek František z Prahy, (Bory 1950-51)

Tomčík František (Fero), majitel svíčkárny, bývalý partyzán, (Leopoldov 1953-1955)

Trochta Štěpán,P., římskokatolický biskup z Litoměřic, (Leopoldov 1953-55)

Truxa Karel, bývalý příslušník RAF, (Leopoldov 1953,55)

Tržický František, JUDr., generální prokurátor z Prahy, funkcionář čs. strany sociálně demokratické, (Leopoldov 1953-55)

Tůma, Prof. Dr., přednosta orientál. ústavu v Praze, fenomén na cizí jazyky, (Bory 1949-50)

Tupý, major gen. štábu v Praze, byl zabit v nemocnici na Borech v únoru 1950, (Bory 1949-50)

Turek Zdeněk, elektrotechnický mistr Škodovky Plzeň, (Leopoldov 1953-54)

Turzo, Dr., přednosta Nejvyššího cenového úřadu v Bratislavě, (Leopoldov 1953-55)

Tvrdoň Eduard, rolník z Bruntálu, rodem z Bystřice p./Host., (Jáchymov-Rovnost 1951)

Uhlíř Karel, žurnalista v United Press v Praze, (Bory 1950)

Ul Felix, MUDr., předseda lidových akademiků na UK v Praze, (Bory 1948-49, Jáchy-mov-Rovnost 1952)

Vacek Zdeněk, student z Prahy, (Bory 1950)

Vacula Rudolf, holič z Bratislavy, (Leopoldov 1953-56)

Vaculík Miroslav, z Trnavy, obchodník s kolama, (Bory 1950)

Vaculka Antonín z Uh. Hradiště, (Leopoldov 1953-55)

Valášek Jaroslav, z Prahy, poručík letectva ve vojenské letecké akademii v Hradci Králové, (uletěl na +Sokolu* z Chocně spolu s por. Miroslavem Novým a por. Janem Horníčkem. Havarovali na Šumavě u Sušic), na letiši byli zastřeleni: Heda Prokopová a por. Vlastimil Klenovský, por. Zdeněk Mikeš byl těžce zraněn, (Bory 1950-51)

Valčík František, rolník z Val. Klobouk (Světlana), bratr znamého parašutisty z akce R. Heydrich, který se zastřelil v kryptě pravosl. kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze, (Leopoldov 1955-56)

Valenta Vladimír,  filmový scénarista z Prahy, (Leopoldov 1954-1955)

Vaníček Josef, lesní adjunkt, zavražděn 28. září 1958 v Leopoldově bachařem Fero Šti-pákem, (Leopoldov 1953-58)

Varecha Jan, parašutista, Kysucké Nové Mesto, (Leopoldov 1955-57)

Varga Kazimír, elektrotechnik z Bratislavy, (Leopoldov 1955-1956)

Vařečka Rudolf, z Pardubic, škpt. zeť vězněného majora Františka Aubrechta ze skupiny Žemla, (Bory 1949-51)

Vašák Svatopluk z Prahy, (Bory 1950-51)

Vavřík Jan, z Hranic na Mor., učitel na pokračovací škole a student VŠ v Bratislavě, (Leopoldov 1955-64)

Veselý Jaroslav, z Prahy, okresní tajemník Čs. strany národně socialistické v Ústí n./Labem, (Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Veverka Oldřich, nástrojář, postřílený na Revolučním nám. v Praze, (Leop. 1953-54)

Vidra Emil, Dr. z Bratislavy, evangelický duchovní, (Leopoldov 1954-55)

Vlasta Vladimír, Okna u Doks, (Bory 1950)

Vlček Ludvík, učitel z Frýdku-Místku, (Leopoldov 1953-55)

Vlček Václav, řezník z Prahy, v Leopoldově udavač, (Leopoldov 1954-57)

Vlk Jan, Ing., majitel továrny na hračky a nábytek ve Val. Meziříčí, pilot, majitel letadla Zlín 281, na kterém prováděl akrobacii na letec. dnech. (Bory 1950, Leopoldov 1954-56)

Vlk Ladislav, Ing., zahradní architekt, majitel ovocnářské školky a továrny na nábytek v Boskovicích, (Leopoldov 1953-1956)

Vobořil Stanislav ze skupiny Žatec (Bory 1950-51)

Vodička Jaromír, z Opočna u Dobrušky, automechanik, fyzicky týrán v Leopoldově, kde pod psychickým tlakem 18. února 1957 spáchal sebevraždu, (Leopoldov 1954-57)

Vodička Karel, elektrikář z Prahy-Botyče, (Leopoldov 1953-54)

Vojanec Ladislav, za války major partyzánského štábu u Tita v Jugoslávii (Bory 1950)

Vojtašák, P., římskokatolický biskup ze Spišské Nové Vsi, (Leopoldov 1953-1955)

Vondra Vlastimil z Nového Města na Moravě, student VŠ zemědělské v Brně, v Leopol-dově: udavač, laborant v nemocnici, (Leopoldov 1954-57)

Vosátko Karel, plukovník gen. štábu z Prahy, (Bory 1948-51)

Votava Jaroslav, zodpovědný redaktor deníku +Čs. demokracie* z Ostravy, (Pankrác 1948, Bory 1949)

Voves, hostinský ze Žatce, příslušník západní armády, (Bory 1949-50)

Vrána, římskokatolický kněz, prof. semináře v Praze, po propuštění generální vikář a biskup v Olomouci, spolupracovník StB, (Rovnost 1951)

Vrbík Josef MUDr., řeholník, ředitel +Nemocnice milosrdných bratří* na Františku v Pra-ze, (Leopoldov 1953-54)

Vrbka Stanislav, automechanik, syn autodopravce z Brna, (Leopoldov 1955-56)

Weis Július z Nových Zámků, filmový režisér, (Leopoldov 1954-56)

Weiser Karel, Ing., sekční šéf min. dopravy, odbor civil. letectví v Praze, (Bory 1950-51)

Weiser Lubomír z Prahy, (Bory 1950-51)

Werner, Ing., sekční šéf min. dopravy, odbor civilního letectví v Praze (Bory 1950-51)

Wolf František, úředník ministerstva pošt z Prahy, (Leopoldov 1953-58)

Wollman Bohuslav, účetní, výroba bot, z Polné-Štoky u Jihlavy, (Bory 1950-1951)

Zajac Štefan skaut z Popradu, rozstřílený v šachtě "Rovnost" náčelníkem Palečkem, přežil jen zázrakem, (Jáchymov-Rovnost 1951)

Záruba, Ing., gen. řed. velkonákupny kůží "Bosh" z Prahy, (Praha-Bartolomějská č. 4, 1948)

Zástěra Miroslav, student z Příbrami, po otci příslušník USA, (Bory 1950, Leop. 1954-55)

Zátopek Čestmír (Mirek), strojní konstruktér, udavač StB (Bory 1950-51)

Zbavitel Gustav, instalatér z Ostravy, (Leopoldov 1955-58)

Zela Stanislav, P., světící biskup z Olomouce, (Leopoldov 1953-55)

Zemánek Zdeněk, Ing. z Prahy, ved. odboru pro severní státy Evropy v min. zahr. obchodu (OZAMINI), zeť tehdejšího švédského velvyslance v Praze, (Bory 1949-50

Zemek Jakub, P., z Vlčnova, řím. kat. kněz, představený dominikán. kláštera ve Znojmě, (Bory 1948-50)

Zenáhlík Josef, MUDr., z Tábora, obvodní lékař ve Vodňanech, (Leopoldov 1954-56, Valdice 1964-65)

Zielina Ladislav, zemědělec z Dolního Žukova u Č. Těšína, (Valdice 1964-65)

Žabka Rudolf, rolník ze Žamberka v Orlických horách, (Leopoldov 1955-57)

Žák Pavel, učitel ze Strážnice, (Bory 1950-51, Jáchymov-Rovnost 1951-52)

Žaloudek Lubomír, poručík z Pardubic, instruktor parašutistů; viděl zadržení ministra za-hraničních věcí Jana Masaryka majorem NKVD Gustavem Šrámem a dalšími v noci 9. března 1948 na letišti v Ruzyni, když chtěl údajně opustit Československo. Za několik hodin nato byl Masaryk nalezen mrtev pod okny ministerstva zahraničí. Luboš Žaloudek zemřel za záhadných okolností na otravu svítiplynem, (Bory 1949-50, Leopoldov 1953-55)

Žatecký Václav z Prahy, bývalý příslušník RAF v Anglii, (Leopoldov 1953-55)

Žigray František (Fero), správce civilního letiště v Piešťanech, (Leopoldov 1953-58)

Žitný František, hostinský z Blatnice u sv. Antoníčka, (Jáchymov-Rovnost 1951-1952)

Živný Antonín (Krvinka), strážmistr SNB, zemřel v exilu v Chile, (Leopoldov 1953-1956)

<<<<<>>>>>

I moje paměť již není taková, jaká byla, zvláště, když je to už více než třicet let, někdy i čtyřicet, co jsme se viděli naposledy. Proto prosím za prominutí všechny spoluvězně, kteří se se mnou stýkali a jejich jména jsem v tomto seznamu neuvedl. Když se mi někdo přihlásí, rád seznam doplním pro další vydání.

Milo Komínek

<<<<<  Příště:  Seznam popravených  >>>>>

zpět na hlavní stranu      zpět na doslov      na seznam popravených       kontakt na autora