Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2010

Střípky z vydavatelství

V době totality byl bývalý politický vězeň (1948-1965, t.j 17 let) Milo Komínek v r. 1968, 14 dnů před vojenskou okupací, donucen odejít do exilu a tak se vyhnul novému uvěznění, při kterém se vždy připojují přátelé a známí vyšetřovaného, aby to byla větší "protistátní" skupina. Jedinec pro StB není přitažlivý. Aby došlo k jejich povýšení a vysoké finanční odměně musí to být větší skupina, kterou navíc Státní bezpečnost doplnila lidmi, kteří se většinou ani neznali. Proto, aby Milo nepromluvil a ušetřil před problémy další osoby, odešel 6. srpna z ČSR.

10. března 1970 koupil v Kanadě exilové vydavatelství novin, časopisů a knih s tiskárnou, aby poukazoval na zločiny komunismu. Stal se tak vydavatelem a redaktorem. Od té doby, co nepřetržitě vydává, uplynulo plných 40 let!

(red)

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí