Z časopisu Svědomí/Conscience 7/2010

Bojovník ideálu...

Viktor Dyk

Bojovník ideálu nesmí být:
nikdy unaven,
nikdy vyčerpán,
nikdy skleslý.

I kdyby padal únavou,
nutno ještě sebrat zbytek sil a vléci se dále!

Po úplném vyčerpání musí ještě najít sílu!

Viktor Dyk

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí