Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2010

Nedožité 100. výročí narození P. Zdislava Škrabala

Dne 10. května 2010 je výročním dnem, kdy před 100 lety spatřil světlo světa čtvrtý syn manželů Antonína a Františky Škrabalových v Babicích u Uherského Hradiště. Na křtu svatém dostal jméno Zdislav.

Když mu bylo 6 let, zemřel v 1. světové válce jeho otec Antonín. V 10 letech jeho péči převzal bratr otce P. Albert Škrabal, dominikán v klášteře bratří dominikánů v Praze. Desetiletý Zdislav, prostý venkovský chlapec nastupuje do pražských škol. Po ukončení studia v Praze krátce pomáhá svému bratru Antonínovi v hospodářství, aby utužil své slabé síly a zlepšil zdraví.

Marnivost jemu rovných mladých lidí pro něj vyzněla naprázdno, a bez dlouhého rozvažování (ale spíš rychle), se přihlašuje do semináře v Olomouci.

A je tu rok 1934 a do Místku nastupuje nový kaplan - P. Zdislav Škrabal, kterému se stal Místek na celá léta domovem. Mladý kaplan Zdislav touží po důkladnějším teologickém vzdělání a proto se snaží dosáhnout doktorátu teologie. Už jenom krůček schází k jeho dosažení - podat disertační práci. A P. Zdislav to vzdává. Proč? Jednoho dne přichází prostá žena a vypráví o veliké bídě a hmotné strádání lidí žijících ve městě. A P. Zdislav obrací svou pozornost i své kroky k této problematice. Vzdává se teologického titulu, aby rozdal své srdce lásce ke všem potřebným a trpícím - Charita - Milosrdná láska - se stala jeho životním programem.

Úkol, který na sebe bere není ani jednoduchý ani snadný. Ale P. Zdislav pro uskutečnění své charitativní myšlenky umí získávat velmi obětavé a nezištné spolupracovníky. A s Boží pomocí je tady Farní a Okresní Charita Místek.

Ale to je jiná Charita, než ta dnešní. To je opravdu doslova: Milosrdná láska. Do šířky i do hloubky zahrnovala jak duchovní tak hmotné potřeby všech, kteří se na ni obrátili. Byla to jedna veliká charitní rodina obětavých pracovníků (takových dnes už není) pod duchovním vedením kněze, který měl pro každého radostný úsměv a srdce na dlani. A protože Zlo je velikým nepřítelem Dobra, byl v 50. letech komunistickou propagandou uvržen do vězení. V mírovské věznici protrpěl 10 let, dobu nejkrásnější části života. Přežil i toto utrpení, protože měl radostnou povahu a také proto, že jej jeho charitní pracovníci podporovali svými modlitbami a věrností ve víře a lásce, kterou dotvrzovali svými dopisy.

V roce 1960 se na amnestii vrátil z vězení, 9 let pracoval jako dělník v opravárenském podniku Tesko. V roce 1969 dostal státní souhlas k výkonu kněžské služby, který mu byl po 4 a půl roku znovu odňat, protože metylovští farníci, kde působil, zavěsili na věž kostela zvony bez povolení k zavěšení. Na všechno muselo být povolení, i na to aby se zavěsily zvony. Mohly snad zvonit na zemi, když už byly zakoupeny? A byla na ně povolena také sbírka.

V jeho 78 letech jej stihla mozková příhoda a udělal z něj pacienta bezmocného na celých 19 let. Ale i ve své těžké nemoci neztratil nic z kouzla své osobnosti. Odešel ke svému Pánu v 97. letech a pěti měsících. Nezapomenutelný kněz a sluha Boží, zakladatel Charity v Místku, odpočívá na hřbitově v Hodoňovicích s odkazem pro všechny: Pokoj Páně, ať je vždycky s Vámi. Vděčnost, úcta a láska jde za ním do věčnosti.

I vyšel rozsévač

a rozséval,

každému zrníčku

kus svého srdce dal -

 

Je celé rozdáno -

Co bude dál?

 

Nepadlo na skálu?

Na cestu?

Do trní?

Jen v zemi úrodnou

nesena láskou

zaseta zrnka jsou?

 

Kéž všechna vyklíčí!

Žádné z nich nezhyne!

 

Budou růst,

pokvetou,

až přijde čas

bohatý dají klas

a chlebem zavoní...

I vyšel rozsévač

a rozséval,

každému zrníčku

kus svého srdce dal.

 

Je celé rozdáno,

aby nezůstalo samo

srdce mé i tvé,

všech nás -

z jednoho zrníčka

je klas!

 

Co klíčí, zraje, zpívá, voní,

to není vzpomínka,

je živé zrníčko,

živý je klas,

Vám vřelých díků

nese jas -

 

A naše srdce,

v nichž Vámi zaseta jsou

ta malá zrnka

velké lásky Boží

zpívají

ty nejkrásnější melodie,

že Vaše srdce

v našich srdcích žije,

 

vždyť ten,

kdo zasévá,

ten také

touží žnout...

K. Č.

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí