Z časopisu Svědomí/Conscience 6/2010

Poznámka k volbám v Holandsku

Ladislav Malý

Ve středu 9. června proběhly v Holandsku předčasné parlamentní volby. Vyhráli v nich liberálové s jednatřiceti mandáty ve sto padesátičlenném parlamentu. Hned v závěsu se umístnili sociální demokraté s třiceti mandáty. Naprostý debakl utrpěli tzv. Křesťanští demokraté, kteří dostali pouhých 21 mandátů, čili méně o 20 křesel než v roce 2006.

Tady je třeba malé vysvětlení. Napíší‑li mainstreamová media "Křesťanští demokraté", tak český křesťánek se domnívá, že tato strana je skutečně křesťanská, že hájí zájmy a hodnoty křesťanské, tedy na prvním místě rodinu a přirozené mravní zákony. Tak to je zásadní omyl; ne, že by i tyto hodnoty nebyly v programu těchto stran  zastoupeny, leč tito liberální křesťané na prvním místě obhajují současný sionistický systém vlády, tj. bezesporu liberální demokracii. A tento systém vlády se nutné tříští se skutečnými křesťanskými hodnotami. Je to podobné asi jako s naší lidovou stranou, která je také "křesťanská", ovšem schopná kolaborovat s bolševiky, s liberály, tedy s kdekým, kdo jí nabídne plná koryta - a kde jsou ony křesťanské hodnoty...? Nechci se nikoho dotknout, ale český křesťan, zejména katolík, jemuž by měla být jeho víra v Boha svatá a rovněž tak by měly být pro něj svaté křesťanské morální hodnoty, církví hlásající, by tyto okolnosti měl respektovat a snažit se vyznat se v rozličném sionistickém oznámkování jednotlivých politických stran a nenechat se mást sionistickou propagandou. Kdyby tomu tak bylo, kdyby totiž český katolík byl znalý, odvážný, s vnitřní svobodou, a ve svém rozhodování suverénní - tedy hodnoty, jež u českého křesťánka nenajdete ani náhodou ‑  už dávno by byla tzv. křesťanská lidová strana spláchnutá s politické scény a na její místo by nastoupila vskutku křesťanská politická strana, tvrdě a nekompromisně hájící již výše zmíněné zájmy nejen katolických křesťanů.

Na volbách v Holandsku je však nejzajímavější - a pro nás nejvíce potěšitelné - že do popředí se stále více prosazuje Strana pro svobodu s předsedou Geertem  Wildersem. V roce 2006 dostala strana jenom 9 křesel, dnes má 24 mandátů! Co se stalo, že tato pro Čechy nic neříkající politická strana, tolik zabodovala? A proč mainstreamová média jsou tak agresivně podrážděná a nešetří nálepkami, jako strana neonacistů, extrémistů a podobných zhovadilin?

Vezměme to pro pořádek aspoň heslovitě: V roce 1492 byli ze Španělska vysídleni Židé, největší jejich část se dostala právě do Holandska. V zemi nevládla - bohužel - katolická církev, nýbrž odpadlá z křesťanství kalvinistická denominace, jež zrovnoprávnila Židy a umožnila jim nechat jejich extrémistickými myšlenkami rozleptávat svou společnost. Příčinou - téměř jako vždy ‑ byly židovské peníze a obchod. Už tenkrát se zatemňovalo lidem myšlení slovy jako svoboda, rovnost, bratrství, tedy myšlenkami libertinismu. Z Holandska jiskra nákazy přeskočila do Anglie, kde od dob Magny Charty byla půda připravená pro libertinismus a kde se židovští bankéři pohybovali jako ryby ve vodě. A zde také byla v roce 1717 založena první zednářská lóže, v níž byli na předních místech bohatí a vlivní Židé. Za několik desetiletí na to, tito zednáři uskutečnili americkou revoluci a založili stát s první liberální demokracií a zednářskou ústavou. Rovněž krvavou francouzskou revoluci vedli libertinisté, zednáři, za nimiž se skrývaly židovské peníze a vliv. Holandsko je tedy jakousi pramátí liberalismu, tedy politického systému, jenž je dnes ‑ daleko "vylepšen"‑ nástrojem sionistů na likvidaci evropské tradiční křesťanské civilizace. Proto v současném Holandsku jsou nejdále  ‑ anebo nejhlouběji u dna ? - v liberální politice vůči homosexulálům, lesbičkám, narkomanům - dávají se jim injekční stříkačky zdarma ‑ , vůči imigrantům z celého světa, resp. ze světa barevného.

Donekonečna nelze lidem zacpávat huby konzumním brakem, ani v Holandsku ne. Holandsko v současnosti je země, kde je nejvíc cizinců z barevného světa, nejvíc muslimů, nejvíc se zde stavějí mešity s minarety, je to země nejvíce vykořeněná z křesťanské kultury Evropy. Ročně vynakládá holandská společnost   přes sedm miliard eur na podporu barevných imigrantů, jinak řečeno nemakačenků, kteří přijeli do Holandska jako do země zaslíbené, kde skutečně pečení holubi sami padají do jejich věčně hladových žaludků; dokonale znají svá práva, nikoliv však povinnosti. Ostatně - a to je na tom to nejtragičtější - systém liberální demokracie jim ani žádné povinnosti neukládá!  Nutno říci, že hlavním zdrojem holandského HDP jsou bílí pracovníci, potom nepatrným procentem se podílejí imigranti z let padesátých a šedesátých.  Imigranti z let devadesátých a současných žijí v různých slumech, bohatě se podílejí na zločinnosti, lidé  ‑ a to i ti staří imigranti ‑ s nimi mají jen tu nejhorší zkušenost. A to je ten pravý důvod vzestupu Strany pro svobodu: Holanďané si už nechtějí nechat všechno líbit, nechtějí si nechat stále ničit svou zemi a kulturu; nechtějí donekonečna na barevné pracovat, když navíc se jim barevní veřejně smějí. A dále: Islám do Evropy nepatří - to je krédo Strany pro svobodu.

Sionisté, praví vládci současné euroamerické zóny, by  měli reflektovat tuto skutečnost, a to nejen v Holandsku, uvědomit si, že je třeba provést změnu ve vládnutí, nepopouzet proti sobě bílou rasu autochtonních obyvatel Evropy, a naopak jim vyjít vstříc. Aspoň tak, že se přestanou do Evropy tahat další tisíce černochů a Arabů a Asiatů.

Jak souvisí tato skutečnost s námi? Naprosto jednoznačně a konkrétně. Soudruh Špidla svého času vyhrožoval, že úbytek českého národa nahradí imigrací na tři sta tisíc lidí zejména z arabského světa. Zatím k tomu nedošlo, ale netěšme se: V Bruselu existuje nařízení a kvóty, podle nichž budeme muset - my, jako členská země EU - přijmout určitý počet imigrantů z tzv. třetího světa. Voliči, který sis v roce 2004 v referendu s takovým nadšením odhlasoval "vstup do Evropy" - kvůli tobě se máme všichni  na co těšit.    Ale i v současnosti bílý pracovník - tvůrce českého HDP - není na tom zrovna nejlépe. Posuďte sami: Podle mě došlých zpráv, Cikáni v České republice měsíčně pobírají mnoha desetitisícové  podpory, aniž by chodili do práce či vůbec něco jako práci znali. Kromě toho je jim jejich starobní důchod vypočítáván z průměrné měsíční mzdy pracujících v ČR, která současně činí zhruba 24 tisíc korun. Běžnému pracujícímu je tento důchod vypočítáván z jeho průměrného platu, a ten je cca 15 tisíc korun. Tak kdo je tedy diskriminován? A jak dlouho si ještě český pracující ‑ tedy volič - tohle nechá líbit?

Ladislav Malý

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí