www.svedomi.cz

Muzeum III. odboje Příbram

Konfederace politických vězňů České republiky Vás srdečně zve na návštěvu muzea otevřeného od 27. května 1992. Muzeum dokumentuje průběh útlaku, jeho důsledků a odboje v období 1948-1989.

Proč pojmenování "Třetí odboj"? Po prvním odboji proti rakousko-uherské monarchii v letech 1914 1918 a druhém odboji proti nacistické okupaci v letech 1939 -1945 došlo po únoru 1948 ke třetímu odbojovému hnutí proti uchvácení mocí komunistickou stranou. Od té doby bylo do roku 1989 za tuto činnost odsouzeno k vysokým trestům na 250 000 osob, 241 politických vězňů bylo popraveno a více než 8000 mužů a žen zemřelo ve věznicích a koncentračních táborech na následky věznění. Dalších 80 000 mužů a žen bylo bez soudů dle zákona 247/48 uvězněno v táborech nucených prací a muži ještě soužili u PTP.

Expozice "Političtí vězni v uranových dolech 1948-1968" dokládá na více než 400 dokumentech zločiny komunistického režimu. Jsou tu vystaveny i letecké snímky koncentračních táborů na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku z let 1952-1953. Na fotozvětšenině je vyobrazen i lágr Vykmanov u Jáchymova, kde v letech 1954-56 bylo vězněno 81 kněží.

V Muzeu třetího odboje jsou přístupny další dvě expozice a to "Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948-1968" a "Z Čech do sibiřských gulagů"o věznění ruských emigrantů československé státní příslušnosti v SSSR v letech 1944-1960.

Muzeum má detašovanou expozici "Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku v letech 1949-1961" umístěnou v Královské mincovně v Jáchymově.

 zpět na hlavní stranu               zpět na archiv aktualit