Z časopisu Svědomí/Conscience 7/2010

Bratři ze Soluně

Zuzana Nováková

Čím je d隝 čím je slunce
zemi, která chce kvést,
a čím poutníku ve tmách
náhlé světlo dvou hvězd.
Čím plavícím se k moři
proud řeky daleký,
tím Cyril s Metodějem
nám budou na věky.
Čím hladovému chleba, víno a ovoce,
čím znavenému stín stromu
a voda v potoce,
čím domov bloudícím,
lék tomu, do stůně,
tím na věky nám budou
dva bratři ze Soluně.

Zuzana Nováková
Převzato z Farního lístku Farnosti sv. Jana a Pavla v Místku, č. 27/2010

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí