Z časopisu Svědomí/Conscience 7/2010

Zrušili Boha, zrušili právo

Jana Ryšavá

Zrušili Boha,
zrušili Právo,
nastoupili cestu do pekel,
zrušili čestné slovo,
šlapali po Božím desateru,
kdo chtěl v minulosti do pekel,
ten tam šel.

Rušíme Boha,
rušíme Právo,
dnes se v Česku do pekel jde,
rušíme čestné slovo,
škrtíme Boží desatero,
kdo dnes se vydává do pekla,
ten tam na věky jde.

Jana Ryšavá

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí