Z časopisu Svědomí/Conscience 7/2010

Slovenská modlitba

Od politikov bez charakteru a chrbtovej kosti, osloboď nás, Pane!

 

Od politikov bez lásky k národu a pocitu zodpovednosti voči vlastnému štátu, osloboď nás, Pane!

 

Od politikov slúžiacich nepriateľom národa a našej štátnosti, osloboď nás, Pane!

 

Od prezidentov a vlád, ktoré rúcajú náš štát a robia rozbroj v krajine, osloboď nás, Pane!

 

Od biskupov a kňazov, ktorí stoja v službách našich neprajníkov, osloboď nás, Pane!

 

Od intelektuálov, umelcov, žurnalistov a verejných pracovníkov, ktorí za tridsať strieborných zrádzajú národ a štát, osloboď nás, Pane!

 

Pane, nedaj zahynúť nášmu národu. Vzbuď a udržuj v ňom oheň lásky k svojeti. Daj mu sily odolať všetkým nástrahám a útokom na jeho samobytnosť, jeho reč, jeho dejiny, jeho kultúru.

 

Pane, daj našej krajine prekvitať. Vráť národu jeho príslovečnú pracovitosť a húževnatosť, jeho vernosť vlastným koreňom a úctu k dávnym predkom.

 

Pane, daj národu vodcov, ktorí mu budú verne slúžiť a chrániť ho pred odvekými nepriateľmi a ktorí nedovolia, aby hocikto na svete siahol na jeho slobodu, na jeho sväté práva a samostatnosť.

 

Amen

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí