Z časopisu Svědomí/Conscience 7/2010

Názor seniora k výsledkům voleb mládeže

František Truxa

Úvodem musím předeslat, že celá naše rodina měla za totality potíže a že bratr i švagrová žije od r. 1968 za "velkou louží". A že naše názory sdílí více emigrantů i při neutralitě bratra. Mládež byla vždy více revoluční se snahou o zlepšení, ale lze jí také zneužít.

Byla jednou z nejaktivnějších složek "sametu" Později až mohla pochopit, že byla jen dekorací k převratu předem dohodnutému velmocemi, finančními magnáty a pod patronací KGB v rámci Operace Golgota. Tedy záměrného návratu ke kapitalismu s cílem navždy lidem tuto cestu znechutit.

Ale kde jste žili vy mladí celých 20 let? Děsíte se zadlužení státu? Obrovské rozkrádání a výprodej státního majetku přece realizovaly pravicové strany. K podnikání nebylo třeba zpočátku ani výpis z trestního rejstříku a Kožený byl jen počátkem miliardových rozkrádaček. Státní majetek byl cílevědomě a beztrestně tunelován. Když miliardář Železný chtěl Američany okrást o vložené investice, byl stát (a tedy my všichni) odsouzen za Novu k náhradě 10 mld. Původní pachatel machinací nezaplatil ani korunu. Exředitel Komerční banky poskytoval nekryté úvěry soukmenovci rakousko-izraelského původu tak dlouho, až mu podnikatel "zapomněl" vrátit 8 mld. Opět dluh nás všech a protože zlodějina byla pod taktovkou pravicových vlád odměňována, tak dostal ještě 1,5 mil. "zlatý padák". V počátku 90. let se prodával státní majetek za značně nadhodnocenou marku, takže třeba pivovar Krušovice získali Němci za cenu menší usedlosti u nich. Prodávalo se dál až do situace, kdy každoročně odchází do ciziny kolem 120 mld. zisku!

Lze předpokládat, že informace jste vy mladí získávali z polobulvárního Reflexu a MF Dnes, kde jste se dozvídali, že "být teplý je in", o nevázaném životě celebrit a měli jste se děsit toho, že zemědělci se odvážili protestovat proti diskriminaci EU při návštěvě vedoucí zemědělské sekce této organizace u nás. Dnes je toto odvětví na okraji kolapsu v situaci, kdy prvovýrobci museli prodávat 1 I mléka 2 Kč pod výrobní cenou a kdy nemohli obstát proti dumpingovým cenám vepřového masa ze "staré EU". Jistě že lze všechno dovézt. I klokaní maso z Austrálie – a není špatné. Ale proč se pak vy mladí divíte zadlužování? Neslyšeli jsme vaše protesty, když se v tisku psalo o tom, že denně ubývá 15 ha nesmírně cenné zemědělské půdy.

Neslyšeli jsme vaše protesty, když exministr Langer zrušil Finanční policii a vyměnil během krátké doby 4 x vedení oddělení Policie ČR pro boj s hospodářskou kriminalitou při slabém personálním obsazení tak důležitého oddělení. Strašné miliardy nás stojí korupce. Máme snad nejdražší výstavbu dálnic v Evropě při relativně levné pracovní síle u nás. Ale neslyšeli jsme, že byste manifestovali za zveřejnění všech zakázek na intemetu, za přiznání majetku všech veřejně činných pracovníků a za zrušení anonymních akcií. Ale bez toho je boj proti korupci nesmysl. Tak se stalo, že vláda premiéra Topolánka za asistence exministra Kalouska, který "dobře odhadl", že se nám krize vyhne, zvětšila dluh za 2,5 roku o dalších 300 mld. Ale vaše protesty nebylo slyšet.

Chcete volit extremně pravicovou stranu Věci veřejné, která připouští možnost koupě politických funkcí, ale chce zasahovat proti nešvarům včetně zneužívání sociální péče. To chcete věřit, že VV prosadí kontroly nepodplatitelnými pracovníky, kteří budou sankcionovat podniky zaměstnávající lidi "na černo" - často cizince bez povolení k pobytu? Že prosadí kontroly enormního počtu invalidů včetně postihu "hodných" lékařů? Že něco opravdu napraví?

Pro vás je autoritou exministr Schwarzenberg, který zostudil náš národ uznáním mafiánského ministátu Kosovo a při údajně předčasném přerušení zprostředkování míru na Blízkém Východě stranil otevřeně agresorovi - tedy Izraeli? Který mluví o vítěznými mocnostmi nařízenému odsunu sudetských Němců jako o vyhnání? Vy věříte, že mezi fašismus a komunismus lze dávat rovnítko? Pak jste asi v dějepise neslyšeli o tom že z 10 padlých příslušníků Wehrmachtu jich 8 padlo na východní frontě a že bez nezměrných obětí lidu tehdejšího SSSR byste tady nebyli a zotročena by byla téměř celá Evropa. Stalina ať si soudí doma.

Mladí pravicoví příznivci extremně u nás zvýhodněných podnikatelů. Vy přece máte veškeré informace - máte dnes i internet a máte srovnání. Takže byste mohli vědět, že např. v Japonsku jsou platy zhruba osminásobné proti nám. Ale mladí si tam svých rodičů a prarodičů (a tedy i důchodců) velice váží. Pokud ale sami neuspějí ve vysoce náročném studiu, tak dokáží i spáchat sebevraždu. Ale zůstaňme doma. Část mládeže "asi vaší krevní skupiny", protestovala proti státním maturitám. Ale vždyť současná úroveň školství u nás klesla tak nízko, že další propad je nemyslitelný. V situaci, kdy každá škola má vlastní vzdělávací systém (ten předchozí nám cizina záviděla) a kdy lze pro ostudu a světové veřejnosti k výsměchu za peníze udělat vysokou školu za 1 rok - jen za úplatu. Dle možnosti laskavě porovnejte svoje výsledky ve škole s jinak handicapovanými Vietnamci. Svojí skromností a houževnatostí vás nechávají za sebou.

I současná "úřednická" vláda dává na vědu a výzkum omezené prostředky. To je ale cesta směrem k opovrhovanému Rusku, odkud pro bídné platy emigrovalo 800 tisíc vědců.

Nechcete návrat totality? Ale ten přece zdaleka nikdy nenastal, i když byla u vlády levicová ČSSD. Nenastal informativně ani na Maltě, kde byli komunisté přímo ve vládě. Ale zkrachovalo vysoce pravicové Lotyšsko, kde ve vládě nikdy nebyla ani umírněná levice. Pravice má v plánu věnovat několik set miliard církvi a další utopit v černé díře nekontrolovaných náprav ekologických škod. To vás neděsí??

Pokud je váš vzor Amerika, tak také to již není někdejší doména demokracie a křesťanské morálky. Těch našich 120 tisíc na 1 obyvatele je zanedbatelné proti nesplatitelným několika milionům v USA. Jen 1 voják v Afghánistánu přijde tamní daňové poplatníky na 1 mil. dolarů/rok. Doba, kdy každý Američan měl několik kreditních karet skončila tím, že přes 2 mil. rodin skončilo bez střechy nad hlavou.

A není vám hanba, když učitelka z USA na stáži u nás, když má jít sama mezi 30 dětí, chce zbraň? I u nás je bohužel známo několik inzultací učitelek a případ, kdy student zbil do krve baseballovou pálkou svého učitele. Uvědomujete si, že svoji volbou jste zvolili placení VŠ studia?

Ta část sobecké pravice, která hlásá, že Kristus svým ukřižováním zkrachoval a dnes že by přebýval jen mezi chudými, členy KSČ a bezdomovci, je podle nás žalovatelná. Stejně jako sobecký osamělý způsob života - singl, který bude ve stáří naplněn zoufalstvím a beznadějí. Je nejvyšší čas se vzpamatovat a používat rozumu a navíc lze věřit tomu, že tvoříte jen část naší mládeže.

František Truxa, Jablonec n.N. 15.5.2010

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí