Z časopisu Svědomí/Conscience 8/2010

Svatováclavská réva

Sestry a bratři, vážení přátelé,

v sobotu 9. října 2010 v 10.00 hodin se v Katolickém domě v Lubině uskuteční 19. ročník Svatováclavské révy - Ústřední soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy pod záštitou Kulturní rady Orla. Tradice této soutěže je dost dlouhá na to, abychom se ji snažili udržovat. Kromě této tradice je předností soutěže i skutečnost, že se daří vytvářet přátelskou atmosféru. Společenství účastníků, pořadatelů a hostů, kde není na prvním místě rivalita a snaha za každou cenu vyhrát, ale kde mají vedle zdravé soutěživosti své místo i přátelské vztahy, nové kontakty, možnost vyzkoušet si projev na veřejnosti.

 

Organizační záležitosti soutěže:

Soutěž budou probíhat ve čtyřech kategoriích:

I. kategorie:            do 9 let

II. kategorie:          10-13 let

III. kategorie:         14-17 let

IV. kategorie          18 a více let

Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu 31. 12. 2010.

Maximální délka příspěvku: 4 minuty. Předpokládá se recitace zpaměti. Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí sedmičlenná porota; hodní se výběr soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího.

Projevem úcty a zdvořilosti je vhodné oblečení, a to jak u soutěžících, tak i u hostů. V místě je možnost zajištění noclehu sportovního stylu, tj. karimatka + spacák. Nabízíme možnost oběda, možnost odvozu a dovozu na autobus a vlak (nejbližší vlaková zastávka Kopřivnice zastávka, možnost odvozu i do/ze stanice Studénka). Požadavek na nocleh, oběd odvoz a dovoz vyznačte, prosíme, v přihlášce.

Přihlášku zašlete, prosíme, elektronicky nebo poštou tak, aby byla doručena nejpozději 30. září 2010. Prosíme o dodržení tohoto termínu - při pozdějším přihlášení se nelze  účastníky zapsat do informační materiálů, které jsou pro účastníky soutěže k dispozici. Současně s přihláškou zašlete, prosíme, i soutěžní text (pro nápovědu); text lze předat osobně i v den soutěže při registrace. Případné dotazy zodpovíme na elektronické adrese svatovaclavska.reva@seznam.cz nebo na telefonních číslech 605 820 718(Anežka Sochová) nebo 732 369 681 (Jan Matula).

Dovolujeme si Vás upozornit, že na stránkách www.orel.cz, v části "Svatováclavská réva", najdete seznam autorů, jejichž texty jsou vhodné pro recitaci. Na těchto stránkách najdete také informace týkající se mluveného projevu. Pro mladší soutěžící doporučujeme zvolit text "šitý na míru" a nelámat si hlavu tím, mezi které básníky patří autor: Jako křesťané objevme ve všem krásném a ušlechtilém Boží dar svěřený umělci.

Nabízíme také možnost účasti na mši sv. v místním kostele sv. Václava. Mše sv. bude sloužena v sobotu 9. října 2010 v 8.30 hod. (vzdálenost kostela od Katolického domu je asi 5 min. pěšky).

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že se nám i letos podaří připravit příjemné prostředí a vytvořit krásné a radostné společenství lidí.

 

Za jednotu Orla Lubina Jan Matula

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí