Z časopisu Svědomí/Conscience 1/2010

Na stejné lodi

Mons. Josef Veselý

Co nejdříve odložit
všechny tituly
v předpalubí.

Kapitánovi svěřit
bezvýhradně svou plavbu
na vlnách nejistot.

Za nocí nepřehlédnout
výstražné světlo majáku.

Pokorně přijat
stejnokroj
poznamenaných.

Mít připraveny
bezpečné kotvy naděje.

Přát dobro všem
a přání v srdci ukrytá
zalévat rosou milosti.

Mons. Josef Veselý

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí