Z časopisu Svědomí/Conscience 12/2010

Názor seniora k úsporným opatřením vlády

František Truxa

Současná činnost pravicových manipulátorů postupně destabilizuje nesmyslnými plošnými škrty život převážné části obyvatel. Miliardy, které darovala nejbohatším, nemůže použít na zvýšení sociálního pojištění pro děti, důchodce a nezaměstnané. S tím souvisí slabé ocenění práce lékařů, což souvisí s jejich následnými odchody do ciziny a tím ohrožení zdraví celého národa. Zatímco ve vyspělém světě je všude v různé míře používána progresivní daň, tak vláda zbohatlíků jí po vzoru Ruska odmítá.

Jako zasloužilý senior mám srovnání a návrh. Kdysi po své 2. maturitě na střední zemědělské škole jsem nastoupil do JZD za 600 Kčs měsíčně a pak jsem začal dělat vedoucího farmy za plat 1 100 Kč za měsíc. Na tehdy úpadkové JZD přišel jako předseda úředník z ministerstva zemědělství. Aby mohl zpevnit normy o cca 10 %, tak v něm funkcionářům (včetně sebe) snížil plat o 20 %.

Celé vedení VV, které slibovalo nápravu nepříznivé současnosti, musí toto prosadit u celé vlády a u všech ministrů! Musí prosadit radikální redukci extrémně vysokých platů členů dozorčích rad státních a polostátních podniků. Stotisícové platy členů dozorčích rad krachujících ČSA byl přece zločin i proti tržnímu hospodářství. Stejný zločin musí přece každý volič pravice poznat i v odebírání příspěvku matkám pečujícím o postižené dítě. Jeho následná ústavní výchova nás přijde nejméně na čtyřnásobek a zuboží ještě více ty postižené děti.

VV musí prosadit zveřejnění platů veřejných činitelů, zveřejňování všech veřejných zakázek na internetu a zrušení nároku na zakázky pro firmy s neprůhledným vlastnictvím. Pokud nemohou nebo nechtějí splnit tento základní předvolební slib (boj proti korupci), tak musí dobrovolné odejít do opozice.

Pokud se konečně rozhoupe vláda k vyšším odvodům za dnes zkázonosný 15 ha denní úbytek zemědělské půdy, tak zamyšlené sazby musí zdvojnásobit. A tím uspoří jen 2 mld., které dříve vlády zbytečně každoročně vydávaly na „porcování medvěda" v parlamentu. Razantně musí zvýšit daně za sluneční kolektory na orné půdě, toto nelze napadnout ani zamyšlenými žalobami spekulantů. Místo plánovaného (a z části již realizovaného) domácího vězení (5 x dražšího než pobyt v přeplněných věznicích) ať uzákoní razantní finanční odvody do prázdné státní kasy.

A jestliže chtějí opravdu VV napravit svoji reputaci, tak ať se pokusí nijakým legálním způsobem vymoci od majitelů TV Nova náhradu za dřívější podvodnou manipulaci údajně polostátní firmy tehdy ve vlastnictví milionáře Železného, za kterou jsme museli zaplatit 10 miliard s následnými miliardami úroků! Ať vymohou poloviční podíl za předešlá léta ze zisku od „polostátní firmy". Stejně tak poloviční zisk od KB do doby, kdy za hrubé profesní selhání tehdejšího vedení (půjčky bez krytí protihodnotou) jsme zaplatili 8 mld.! Jen zdárné vyřízení by mohlo zpochybnit naprosté hospodářské selhání tržního systému ve srovnání s totalitou !

Mnoho musí napravovat i strana s tak příznivou tradicí a historií jako ČSSD. I to musí podpořit i v pravicové Praze předsedu Diensbiera ml., protože jinak bude mít také našlápnuto k zapomnění. U VV je to hrozba naprostého propadu a ostudy. A uvědomte si, že i zatracovaná KSČM pro vás může být vzorem, když její většina dává část svých příjmů na dobročinné účely.

Dnes máme zejména díky `zhasnutým světlům" v 90. letech a další následné tolerance k tunelování 15 tisíc dolarových milionářů a desítky miliardářů. Ale minimálně je slyšet, kolik milionů dali na postižené děti, pro naši Akademii věd, na přestavbu bývalých kasáren a úřadů na tak potřebné mateřské školky, hospice a útulky pro bezdomovce, atd.

Zatímco podnikatelé v NSR sami vybídli vládu ke zvýšení daní v době krise, tak miliardář Bakala se zdráhá uposlechnout rozhodnutí soudu. Nic v tomto směru neprokázal ani neprávem oslavovaný Schwarzenberg. Celá naše veřejnost očekává nápravu a bude vše bedlivě sledovat.

František Truxa, Jablonec n.N. 11.11.2010

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí