Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2010

Úloha tisku v neoliberalismu 21. století

MUDr. Jaroslav Lhotka

Tisk, který zasévá mezi čtenáři bezbožnost, který bere naději na nebe po pozemském životě, zavinil, že lidé hledají své štěstí v pozemských radovánkách, aby utlumili své svědomí. Takový tisk je žlučovitý na vše katolické, brojí proti ochráncům embryí a veškerého života až do přirozené smrti člověka, přitom o zákonech EU se nesmí pochybovat natož je podrobit kritice. Kdo hají pravdu, je mu spíláno masmédii, jako by šlo o extrémistu. Pochybovat je často nebezpečné, třebas o holokaustu je zakázáno pod trestem ztráty svobody. Taková je Unie! Přitom se zapomíná, kolik křesťanů bylo zavražděno zhoubným komunismem v Evropě - východní. Kolik katolíků šlo do vězení reálného socialismu jen proto, že byli věřícími. Kde byl Jahve v tento čas, aby věřící byli zticha v synagogách k novému násili bolševizace republiky po 28. únoru 1948 a zastali se zbožných lidí! Arnošt Lustik vzpomíná: "Když přišel monstrproces s Miladou Horákovou, pracoval jsem tenkrát v Československém rozhlase. Přišel soudruh z ústředního výboru KSČ a zeptal se, kdo souhlasí s popravou velezrádkyně Milady Horákové. Všichni včetně mě zvedli ruku." Znal jsem učitelku Blaženu Jarou,  jež nepodepsala petici na popravu Milady Horákové. Byla vyhozena ze školství a šla manuálně pracovat nežli by se zřekla Pána Boha a katolické víry.

Tisk, který chrlí denně podlost a demoralizaci na vše katolické, zároveň seje bezbožnost mezi čtenáři, aby žili v pozemské nevědomosti, že Bůh neexistuje a člověk je bez svědomí. Tak pracuje stupidní mašinérie ateistického tisku v neoliberalismu v cizích službách, jen ne národních. Katolíci, kteří dávají peníze za špatný tisk, nemohou se nazývat pravověrnými následovníky Krista a nevědomky tak podporují boj proti Církvi Svaté. Přitom plody dobrého tisku jsou k užitku celé společnosti, která hledá pevný bod k záchraně nejenom sebe samé, ale celé planety Země. Nenalezla ji u novodobých mesiášů zelených, ale přináší ji Kristus se svým Evangeliem. Špatný tisk v zahnívajícím liberalismu 21. století přivlastnil si právo na pravdu, psanou v duchu New Age, kde není místo pro Krista a Bůh je vytlačen ze všeho, i z Lisabonské smlouvy.

Svobodný tisk nepodléhá ideologii klanění zlatému teleti, tepe zlořád a jde za Kristovou Pravdu jako misionáři na Vinici Páně, kde se nelže a nekrade, kde platí a ctí se jediný zákon - Desatero. Polistopadovi mesiáši se vyrojili jako hovniváři na hnojišti, se svými splašky jak si představují demokracii po svém zastrašováním z neonacismu a antisemitismu, aniž by dali průchod svobodnému vyznání pravdy po více jak 40 letech pronásledování Pravdy. Tak nás bude zastupovat v EU nový komisař Füle, rychlokvašený demokrat  z komunisty, převlékl se z rudého do modrého hábitu. Exprezident Havel si ho s jeho znalostmi pochvaloval. Kde Bůh vytlačen na periferii, tam to jde s kopce rychle dolů s ctnostmi. Morálka je v neoliberalismu pošlapána, mravnost má červenou (viz kauza katarského prince). To jsou nedobré plody sametové revoluce. Každá revoluce přináší sebou úpadek ctností, zejména u rychlokvašených demokratů z komunistů. Proto je zde zdání demokracie, vydávané za tzv. křehkou demokracii.

Kristus řekl: "Kdo není se mnou, je proti mně" (Mt 12,30). Na kompromisy zde není místo. Proto se musíme rozhodnout rychle, aby nebylo pozdě. Musíme stát v zástupech Krista, v řadách služebníků Panny Marie, bez pokoncilní kastrace odkazu svatého mučedníka Maxmiliána Maria Kolbeho. Odpadková kultura, stvořená v Hollywoodu, základní složka amerického vývozu k nám, nesmí se stát základem polistopadové kultury masmédií těch, které dosud nejsou v cizích službách. Přežít a pomáhat, aby i druzí dovedli s rovnou páteří přežít marasmus neoliberalismu, to je úkol svobodného, křesťanského tisku a poslání těch, kdo jsou obdařeni talentem napsat hodnotné články pravdy. Máme co dohánět po zřízení republiky, v její historické pravdě, neboť na lži se nedá stavět budoucnost českého národa. Musí se odmýtologizovat dějiny husitství s jeho protagonistou, svobodným zednářem, spisovatelem Aloisem Jiráskem. Nebo si myslíte, že husitský chorál "Kdo jste boží bojovníci" ve svém konci: Bůh náš Pán! Vzkřikněte, bite, zabite, žádného neživte! - má být národním pokladem? Já jsem proti jakémukoliv násilí. Jirásek se svou Husitskou trilogií došel doznání až za komunismu, husitský chorál si našel cestu na výsluní jen u lidí nenávidících katolickou víru, podle smyšlenky pamfletu Temno, za které dostal Jirásek značný finanční obolus (jeden milion korun za c.k. Rakouska) od jinověrců, nekřesťanů. Jirásek škodil katolické Církvi, kde se dalo. Proto jeho ohlupováním jsme byli vystaveni za totality na školách základních i středních. Proto tolik neznalců historie národa českého! Proto tolik nenávisti zaseto!

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí