Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2010

Epilog k článku Stanislava Cáby v č. 2/2010

MUDr. Jaroslav Lhotka

Jak dopadl prokurátor Svoboda, jenž se s náčelníkem věznice Králem ve Valdicích podíleli na úmyslném oddalování propuštění na amnestii v r. 1965, která se na vězněného Milo Komínka v plném rozsahu vztahovala? V domnění, že nepřežije po korekci, v cele bez oken, kde byl nahý, na stěnách a podlaze led, přesto přežil, aby vydal ve jménu Kristově otřesná svědectví o zvěrstvech páchaných na vězních ve jménu komunismu.

Znal jsem okresního prokurátora JUDr. Josefa Svobodu Csc. Začínal kariéru v nedalekém Turnově, pak v Semilech, aby nakonec skončil jako prokurátor v Jičíně. Jeho manželka pracovala jako právnička na ředitelství OÚNZ Jičín. Komunista dostal od rodné strany moc do rukou, aby ji použil proti spravedlnosti při budování satanského komunismu.

Ani já jsem se od něho nedočkal spravedlnosti v r. 1977. Pak jsem ho proklel. Do roka onemocněl na nevyléčitelnou chorobu a brzy zemřel. Nedožil se důchodového věku 60 let. Náhle se zjevila pravda o Božích mlýnech.

Jako prokurátor dal příkaz k domovní prohlídce manželů - lékařů. Jejich syn byl propuštěn z katolického semináře. Teologii dostudoval až po r. 1989. Paní MUDr. Kmoníčková mi vyprávěla, proč byla odsouzena podmínečně, že si dovolila říci estébákům, když jí udělají v bytě nepořádek, tak si ho budou muset po sobě uklidit, že ona je plně vytížená prací jako lékařka a jestli si nezujou špinavé boty, že jim dá taškou, co držela v ruce. Byla to energická žena, která se nebála. Prokurátor Svoboda raději utekl. Teprve pak vydal písemné povolení k prohlídce bytu manželů Kmoníčkových. Důvodem pronásledování bylo, že nešli k volbám a místo toho jeli na houby a zapomněli, že jsou volby.
Otec prokurátora Svobody na svém statku dřel po r. 1945 vězně z Valdic, jak mi vyprávěli, bez jídla, jako na galejích, po pracovní době ve věznici, do pozdních večerních hodin. Taky se dal po únoru 1948 ke komunistům a podílel se na budování JZD.

Z historie je známo jak dopadl zpupný Lomikar, když dal popravit odbojného Jana Sladkého Kozinu jen proto, že hájil stará práva Psohlavců, stvrzená královskými glejty. Najednou se zjevila pravda o Božích mlýnech, jako u prokurátora Svobody. Ti, kdo se snaží umlčet PRAVDU navždy, jsou sami nevolníky ve službách satanského díla. Tím satanským dílem je komunismus. Pokud komunistická strana není zakázána, nemůže se mluvit o spravedlnosti v českém státě.
Bez vyznání PRAVDY nelze mít čisté svědomí. Bez pravdy pokračuje morální a mravní devastace těch, kdo přijali raději koryto, aby žili jako prasata, dnes pod jinou standartou, nežli byla "Se Sovětským svazem na věčné časy", ale stejně falešnou a prolhanou.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí