Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2010

Jsou české sdělovací prostředky důvěryhodné?

MUDr. Jaroslav Lhotka

Ve své většině jsou globalizované, snaží se nás svést k novým světlým zítřkům pod praporem EU, straší nás pandemií ptačí a prasečí chřipky v zájmu farmaceutického byznysu. Je to dáno jejich oddaností liberalismu 21. století, jenž se stal státní doktrínou, a kdo mu odporuje, je ihned prohlášen za nepřítele pokroku a rozumu, humanity a svobody. Liberálové tvrdí, že liberální řád přinesl svobodu člověka. Svoboda člověka je však závislá na výši jeho majetku. Člověk bez majetku je v liberalismu nesvobodný. Sdělovací prostředky jsou prolezlé metastázemi problémů západní civilizace. Jedním z nich je jejich odtržení od přirozeného světa - od Boha a Jeho existence. Jde o stádní panevropskou filozofii, jak ji hlásá V. Havel, jenž má v politickém zaměření českých masmédií vedoucí postavení.

Příčinou tohoto špatného stavu je odpad od Boha a Zjevené Pravdy. Bezbožníci propadli egoismu, všude je vidět narůstající agresivita v jednání a opovrhování prostým člověkem. Přitom veřejnoprávní média tvrdí, že zastupují zájmy celé společnosti, že nejsou státní, ani soukromá. Ve skutečnosti na výběr jejich zaměstnanců má vliv politická moc prostřednictvím rad, kde sedí vyvolení parlamentních stran. Proto média jsou materialistická a o hlubších souvislostech hospodářské krize nejeví zájem informovat.

USA jsou ovládány finanční oligarchií, zdánlivě řízené demokratickou vládou, z níž se postupně vytvořila plutokratická vláda. První světová válka vynesla americké bankéře na vrchol světové finanční moci, aby smetla v Evropě vládnoucí aristokracii a zároveň ji ožebračila po válce daňovými břemeny. Neviditelná finanční moc pracuje v pozadí, jde o nadvládu peněz v dolarové demokracii. Finanční oligarchie pak zinscenovala v Rusku revoluci prostřednictvím Lenina, Trockého a jejich bandy, vydávanou za VŘSR. Podobně se to dělalo předtím ve Francii s tzv. Velkou francouzskou revolucí. Americké židovské banky v rukách Kuhna, Loeba, bratří Lehmanů a Guggenheimů, Rockefellera, přišly si na své tučné zisky. Většina válečných výdajů v obou světových válkách byla financována zadlužením států, a vydělaly na tom velké banky USA svými půjčkami spojencům. Dnešní krize byla odstartována v USA krachem banky bratří Lehmanů.

Nenechme se vodit loutkoherci, šašky v cirkusové manéži ČR, kde neexistují a dlouho ještě nebudou existovat nezávislá média. Jde o byznys a proto jejich úroveň bude stále horší. O skutečně důležitých věcech se tak v médiích nedočteme. Europohádkami ohlupují veřejnost, chytají se toho, co jim připraví politici, například v pořadu "Otázky Václava Moravce Speciál", kde Unie se nekritizuje, je vydávána za svatou, kde se klaní politické klice kolem V. Havla a kritizuje se extremismus, jenž je důsledek politického marasmu špiček parlamentní demokracie, s bezcílnou rozplizlostí konzumní společnosti, a myslí si, že spasí svět a nastolí ráj. Opět po pádu socialismu vznikl stát bez Boha, stát nových zlořádů, kde egoismus je hnací silou ve společnosti bezbožníků, opovrhujících věčným mravním řádem od Boha, kde bez náboženství není možné žít život důstojně s vyšším posláním od utopie - socialismu, komunismu, konzumismu, globalismu, multikulturalismu. Přijmout opět utopii nežli víru v Boha, je nebezpečnou iluzí, cestou do pekla.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí