Z časopisu Svědomí/Conscience 7/2010

Pravicovost z pohledu křesťana, katolíka

MUDr. Jaroslav Lhotka

Pravá víra Církve Kristovy dělá z křesťana hlasatele pravdy, lidských práv a svobody ducha, tedy to, z čeho čerpá dodnes západní civilizace, se svými sociálními programy, které jí mohou závidět muslimské země ovládané islámem. Proto Evropa, její západní část, musí zůstat křesťanská, má‑li přežít třetí tisíciletí, naplněné zmatky různých ideologií včetně marxismu, jenž svobodní zednáři cpou do zemí Afriky, když selhal ve východní části Evropy.

Být pravicovým v životě znamená učit se vírou poznávat Skutky Kristových apoštolů Lásky, upevňovat je v sobě, aby sílila víra v lidství. Ti, kdo zběhli s Cesty za Kristem, aby přijali chomout moderního otroctví, založené na slibech o pozemském ráji, až se uskuteční reforma postavená proti Bohu a Církvi, začali vyznávat kult Zlaté tele dle liberálních zákonů, usilující o kastraci Církve v rámci tolerance hříchů. Každý totalitní stát bourá pilíře Kristovy Církve v rámci své ideologie. Stát v dnešní podobě nemá zájem o navrácení majetku Církvi, o péči kulturního dědictví po předcích, jaké nám přinesla doba baroka. Prý na to nejsou peníze, je nejčastější výmluva státních úředníků. Mnohé stavby proto zchátraly a navěky zmizely s povrchu zemského. Moderní barbaři dále pustoší sakrální stavby, přestože komunismus byl stažen ze scény.

Český národ nebojoval za svobodu od roku 1918. Raději vyslechl žvanění politiků v krizových letech 1938,1948 a 1968, aby vyčkal za bukem, jak se vyvrbí situace na politickém nebi. Ani v listopadu 1989 nejevil zájem zatočit s komunisty a KSČ, nechal se ohloupit přitroublými OFčáky a cinkal po vzoru V. Havla klíčema. Došlo k zprimitivnění českého národa. To vše je podporováno úpadkem školství. Dochází k úpadku českého jazyka, mládež je nasměrována ke globální angličtině a český jazyk pokládá za archaický. Odbouráváním klasické vzdělanosti,postavené na antické a římské historii, zužuje se rozhled mladého člověka, jenž tápe ve tmě, kde ani učitel není rádcem, protože nevěří v Boha a Bibli,ale věří slibům TOP 09 a knížepána Schwarzenberga. Vrcholí zápas o naši národní a jazykovou identitu.

Člověk není jen krásný konzument na plakátech, taky žije život ve spěchu a stresu, bez Boha, v marném očekávání příchodu Godota z Bruselu. Z minulosti má se čerpat ponaučení pro přítomnost a budoucnost národa. Kolik lidí zná po pravdě historii národe českého? Ještě dodnes se husitství vyzdvihuje, přitom husiti neměli kladný vztah k národní kultuře a byli to ničitelé díla Karla IV. Kde bychom byli dnes bez nich ! Mnoho cenných děl a staveb zničili,jako komunisti, kteří se vydávali ze potomky husitů. Nechtěl bych žít životem proti Božímu přikázání "Nezabiješ". Proto jsem proti současnému islámu, jenž nepatří do Evropy 21.století. Pamatuji se,jak před lety prohlásil v rádiu Miloš Zeman, že se úbytek zdejšího obyvatelstva nahradí imigrací šesti set tisíc z třetího světa v první vlně. Od této doby ho považuji za loutku sionismu,nikoliv za obránce křesťanství.

Křesťanské "odpouštění" je projevem velkorysosti ducha, ale jen tehdy, kdy viník upřímně lituje svých hříchů. Zdejší viníci však nelitují upřímně svých zločinů, proto jsem se rozešel s Havlovým OF již v březnu 1990,kdy jsem byl "vyakčněn" z KC OF Jičín,vedené agentem StB, dnes již na Pravdě Boží. Světská spravedlnost bude nadále pokulhávat za PRAVDOU, pokud spravedlnost bude vykonávána lidmi, kteří se dají zkorumpovat; s minulostí jako špinavý hadr vešli v talárech na scénu polistopadové justice, s obstrukcemi dokazují, kdo má moc v rukách. Svatá trojice tří koaličních stran nemůže změnit ducha doby, protože jsme součástí EU a musíme poslouchat příkazy z Bruselu, kde ideály křesťanů se nectí,ale opovrhují a zavrhují, kde křesťané, jež ctí křesťanské zásady v politice jsou pronásledováni (viz případ italského eurokomisaře Buttiglione).

Současný ministr financí, chemik Kalousek,uvažuje zavést 50% daň na stavební spoření se státní dotací,aby se snížil schodek v hospodaření státu. Co kdyby uvažoval zrušit úplně ve státní správě doživotní renty a výslužné za odfláknutá pracovní léta? Ihned by státní kasa byla naplněná.Nečekám na scéně nového Cattaniho, jenž by zatočil s mafií a se zkorumpovanými úředníky, zato čekám, jak dopadnou podzimní volby pro parlamentní strany po zmizení lidovců a zelených ze scény Poslanecké sněmovny. Zdalipak si vzpomene vedení KDU‑ČSL na Kroměřížsku, jak vypudilo z volební kandidátky katolického aktivistu, rolníka Augustina Navrátila, aby ho nahradilo inženýrkou Šojdrovou v zájmu ruka ruku myje? Bůh je nanejvýš spravedlivý pro toho, kdo v Něj věří. Přestože se říká, že Boží mlýny melou pomalu, tak přece jenom melou a semlely už kdejakého darebáka a ničemu, na rozdíl od současné spravedlnosti, světské, zkorumpované z let totality KSČ.

Moderní pojetí svobody člověka vychází z nesprávných závěrů osvobození člověka od morálních zákonů Desatera a vede člověka k otroctví neřestí konzumní společnosti na cestě ideově zmateným časem, kde se spekuluje jak rychle a bez poctivosti zbohatnout. Ještě jsem neviděl politickou stranu se sloganem před volbami: S poctivostí nejdále dojdeš! Takovou stranu, takové politiky, podpořil bych rád svým volebním hlasem. Už ministr financí Alois Rašín prohlásil: Služba vlasti se neplatí ! Kdyby to prohlásil současný ministr financí Kalousek, rázem by byl konec výslužného, renty, zlatých padáků, tučných odměn státním úředníkům. Byl by to konec politického kariérismu současného předsedy vlády Nečase mimo jiné. Když se upřednostňuje ve státní a veřejné správě amorálnost a prospěchářství, vytrácí se poctivost a ztrácí se důvěra občanů ve správu věcí veřejných. Nedivím se, že 40% občanů pak nechodí k volbám, když jsou podvedeni.

S přírodou, kdo jedné špatně, drancuje ji v zájmu zisku, nemůže očekávat, že se mu za to odmění dobrem. Je třeba vnímat přírodu a zacházet s ní tak, jako ti, kdo měli morálku v sobě, a ta se dědila po generace, podle toho jak starý byl grunt. Věděli, že když budou odbývat práci, že se jim příroda vymstí. Osvícenci tvrdili, že Bůh neexistuje a člověk nastoupil na Jeho místo a toleruje vše, co je proti přírodě a Desateru. Komunisti dokonce tvrdili, že poručí větru, dešti, kdy má pršet a kdy svítit slunce. Jak to dopadlo, dobře víme. Špatně ! Dodnes hlasy hříšnosti nacházejí pochopení u nevěřících a malověrných,v této ateismem zmítané společnosti konzumentů, kde právo na život měl by mít před potratem každý jedinec z rodu Homo sapiens.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí